Chtěla pomoci půjčkou nevděčné dceři, pomohl až osobní bankrot

Starší žena po smrti svého manžela vzala k sobě do domu svoji dceru, vnuka a švagra. Aby jim zajistila lepší budoucnost a mohli žít ve vysněném domě, darovala jim veškeré své úspory, které dokázala se svým zesnulým manželem našetřit. Úspory však na splnění snu nebyly dostačující a tak si půjčila peníze od bankovních společností. Zde kvůli nedostatku finanční podpory své dcery nebyla schopna peníze splácet a tak se zadlužila také v nebankovním sektoru.

Když ani zde nedokázala měsíční splátky pokrýt ze svého důchodu, dcera se k ní otočila zády a vyhnala ji na ulici.Jediné štěstí pro paní Věru bylo to, že po vyhnání z domu potkala muže, který ji pomohl měsíční splátky splácet. Dohromady se její dluh „vyšplhal“ na původních 1, 28 milionu. To však paní Věra nevěděla, neboť o vytvořených závazcích neměla přehled, ani žádné úvěrové smlouvy. Tyto smlouvy doslovně spálila její dcera.

V té době už ale měla 18 závazků a tak ani společně nebyli schopni dluhy splácet. Dalším záchranným bodem tady bylo, když se dozvěděla o možnosti vyhlášení osobního bankrotu. Tím by si dokázala redukovat svoje dluhy na 30% jejich hodnoty.

Musela však splnit několik podmínek.

1. z nich bylo, aby vzniklé dluhy nevznikly v podnikatelské činnosti.

2. Aby její dluhy vznikly u 2 a více investorů a neschopnost splácet trvala déle než 30 dnů.

3. Žadatel musí být zaměstnán a příjmy musí dosahovat takové výše a jistot, aby měl insolvenční správce jistotu, že bude žadatel schopen dalších pět let splácet své závazky vůči těmto nezajištěným věřitelům splácet.

Tyto podmínky paní Věra naštěstí byla splnila.Podala tedy žádost o osobním bankrotu na Krajském soudu v Praze. Zde byla žádost zamítnuta a to z důvodu, že příjem, který by postupně umořoval zbylé dluhy, dostačoval pouze na 30 % z 1,28 milionu a ne 1,36 milionu. Právě tato částka se ukázala jako koncová výše dluhů vůči těmto 18ti věřitelům.Nakonec paní Věra přece jenom našla oporu v rodině a to v momentě, kdy projevil zájem o pomoc její nevlastní vnuk.

Společně sepsali smlouvu o důchodu, následně pak soud oddlužení povolil.Obecně může pojem oddlužení platný od roku 2008 probíhat dvěma způsoby. Buďto nastane zpeněžení, tedy prodej nemovitého a movitého majetku, kterým se dluhy umoří, nebo dojde ke sjednání tzv. splátkového kalendáře, kdy musí dlužník zodpovědně splácet zákonem dané měsíční splátky, které jsou průběžně odebírány z jeho platu.

Pokud v tomto období pěti let dlužník obdrží nějaké dary, nebo dědictví, automaticky je jím také umořován vzniklý dluh, respektive jeho zůstatek.Právě pod pojmem umoření částečné jistiny dluhů se skrývá pojem „osobní bankrot“.Nezáleží na dlužníkovi, kterou z těchto cest se vydá. Pokud má určitý majetek k prodeji, je oddlužení realizováno kombinací obou způsobů.  

Důležité upozornění

Veškeré financování nabízíme OD částky 200 000 Kč. Žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

Pokud chcete koupit nemovitost, nemáte na kupní cenu nic našetřené a banky Vám nepůjčí, počkejte až budete v bance průchozí. (čistý registr a dostatečný příjem) Nejsme kouzelníci. U nás musíte mít v případě zájmu o úvěr na koupi nemovitostí alespoň 30 procent z kupní ceny našetřeno z vlastních zdrojů. Totéž platí i pro podnikatelské úvěry.

Půjčku bez zástavy nemovitosti na cokoli jsme schopni sjednat pouze pro žadatele, který má slušný stav registru a má dostatečný doložitelný příjem.

Akceptuje se zde pouze doba neurčitá u zaměstnance, nebo poslední daňové přiznání u OSVČ. Pokud toto u žadatele není, lze řešit pouze se zástavou nemovitosti.

Pokud chcete koupit nemovitost, máte našetřené méně než 30% z kupní ceny a banka Vám nepůjčí kvůli špatnému registru, nebo slabému příjmu. NEUMÍME ŘEŠIT.

Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené z vlastních zdrojů. Pokud našetřeé nemáte a v bance narážíte na slabý příjem a nebo záznam v registru, počkejte na vyčištění registru, nebo vyšší (doložitelný) příjem. Potom si hypotéku na koupi nemovitosti vyřešte v bance napřímo. Už i banky dnes nabízejí maximálně 85% LTV (15% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to pochopitelně méně - maximálně 70% LTV a pochopitelně i úrok je zde vyšší. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016.

U našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů k posouzení úvěruschopnosti a prověření bonity klienta vždy.

Za službu financování klient neplatí poplatek dopředu.

V žádném případě nedochází ke dvojím odměnám.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky