Chtěla pomoci půjčkou nevděčné dceři, pomohl až osobní bankrot

Starší žena po smrti svého manžela vzala k sobě do domu svoji dceru, vnuka a švagra. Aby jim zajistila lepší budoucnost a mohli žít ve vysněném domě, darovala jim veškeré své úspory, které dokázala se svým zesnulým manželem našetřit. Úspory však na splnění snu nebyly dostačující a tak si půjčila peníze od bankovních společností. Zde kvůli nedostatku finanční podpory své dcery nebyla schopna peníze splácet a tak se zadlužila také v nebankovním sektoru.

Když ani zde nedokázala měsíční splátky pokrýt ze svého důchodu, dcera se k ní otočila zády a vyhnala ji na ulici.Jediné štěstí pro paní Věru bylo to, že po vyhnání z domu potkala muže, který ji pomohl měsíční splátky splácet. Dohromady se její dluh „vyšplhal“ na původních 1, 28 milionu. To však paní Věra nevěděla, neboť o vytvořených závazcích neměla přehled, ani žádné úvěrové smlouvy. Tyto smlouvy doslovně spálila její dcera.

V té době už ale měla 18 závazků a tak ani společně nebyli schopni dluhy splácet. Dalším záchranným bodem tady bylo, když se dozvěděla o možnosti vyhlášení osobního bankrotu. Tím by si dokázala redukovat svoje dluhy na 30% jejich hodnoty.

Musela však splnit několik podmínek.

1. z nich bylo, aby vzniklé dluhy nevznikly v podnikatelské činnosti.

2. Aby její dluhy vznikly u 2 a více investorů a neschopnost splácet trvala déle než 30 dnů.

3. Žadatel musí být zaměstnán a příjmy musí dosahovat takové výše a jistot, aby měl insolvenční správce jistotu, že bude žadatel schopen dalších pět let splácet své závazky vůči těmto nezajištěným věřitelům splácet.

Tyto podmínky paní Věra naštěstí byla splnila.Podala tedy žádost o osobním bankrotu na Krajském soudu v Praze. Zde byla žádost zamítnuta a to z důvodu, že příjem, který by postupně umořoval zbylé dluhy, dostačoval pouze na 30 % z 1,28 milionu a ne 1,36 milionu. Právě tato částka se ukázala jako koncová výše dluhů vůči těmto 18ti věřitelům.Nakonec paní Věra přece jenom našla oporu v rodině a to v momentě, kdy projevil zájem o pomoc její nevlastní vnuk.

Společně sepsali smlouvu o důchodu, následně pak soud oddlužení povolil.Obecně může pojem oddlužení platný od roku 2008 probíhat dvěma způsoby. Buďto nastane zpeněžení, tedy prodej nemovitého a movitého majetku, kterým se dluhy umoří, nebo dojde ke sjednání tzv. splátkového kalendáře, kdy musí dlužník zodpovědně splácet zákonem dané měsíční splátky, které jsou průběžně odebírány z jeho platu.

Pokud v tomto období pěti let dlužník obdrží nějaké dary, nebo dědictví, automaticky je jím také umořován vzniklý dluh, respektive jeho zůstatek.Právě pod pojmem umoření částečné jistiny dluhů se skrývá pojem „osobní bankrot“.Nezáleží na dlužníkovi, kterou z těchto cest se vydá. Pokud má určitý majetek k prodeji, je oddlužení realizováno kombinací obou způsobů.  

O autorovi

O autorovi

Autor článku je:

  • Specialista v úvěrovém oboru
  • 8 let praktických zkušeností
  • Statisíce (cca 20 000 hodin) hovorů s poptávajícími a investory
  • Tisíce kladně vyřízených požadavků
  • Nespočet pozitivních ohlasů a recenzí

Tomáš Maček, zakladatel a majitel projektu DůmDluhů.cz

IČ: 88853225

Telefon: 777 465 451

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 400 000 Kč. Žádosti o menší peníze tak prosíme neodesílat.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Nebylo by to pro nás rentabilní.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečný doložitelný příjem, bonitu.

Jako příjem se zde akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. V registru se rozhodně nesmí nacházet záznam typu nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky, kde musí být také splněna odpovídající bonita.

Poptávku na hypotéku na koupi nemovitosti, kdy žadatel má vyloženě špatný stav registru, nedostatečnou bonitu a třeba i žádné vlastní peníze. Není možné bez potřebného spolužadatele řešit.

Pokud chce klient financovat hypotékou koupě nemovitosti, nemá ale na kupní cenu našetřené ani 10%, je malá pravděpodobnost zdárného sjednání hypotéky na koupi. V případě zájmu o hypotéku na koupi nemovitostí je navíc dobré mít našetřeno alespoň 10% z kupní ceny vlastních peněz. Pokud v bankovním sektoru nebude možné takový požadavek řešit kvůli vyloženě špatnému stavu registru nebo příjmu a současně k sobě klient nemá nikoho s rozumným registrem a dostatečným příjmem... (bez zesplatnění, exekuce, insolvence) Nejsme kouzelníci a jelikož nebankovní hypotéka na koupi není obecně příliš vhodná, nebude s největší pravděpodobností v takovém případě možné hypotéku sjednat. Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené a přispět ke koupi z vlastních zdrojů. Pokud našetřené nemáte třeba vůbec nic a v bance narážíte na vyloženě slabý příjem a nebo vážný záznam v registru, bude potřeba počkat dobu potřebnou k vyčištění registru, nebo na vyšší (doložitelný, dostatečný) příjem. Už i banky dnes nabízejí maximálně 90% LTV (10% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to z pochopitelných důvodů ještě méně - většinou maximálně 50% z hodnoty a to za podstatně vyššího úroku, kterým financovat koupi není z našeho pohledu rozumné. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů tak dochází v rámci spotřebitelských úvěrů mimo jiné k posouzení úvěruschopnosti žadatele a tedy prověření jeho bonity vždy. Tato musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Nedochází ke zmíněným dvojím odměnám, které by se pobírali současně od poskytovatele a žadatele. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a celkovou spokojenost. Je na jeho uvážení, zda-li je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude v ní pokračovat, nebo nikoli. V žádném z případů nám klient neplatí dopředu jakýkoli poplatek. Co jediné je v některých případech potřeba dopředu uhradit, jsou náklady spojené s provedením odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru.

Před zdárným sjednáním a vyplacením požadovaného financování klient v žádném s případů neplatí poplatek dopředu.

Tím pádem žadatel o radu nebo úvěrový produkt nic neriskuje a pokud se mu v průběhu vyřízení nebude cokoli líbit (například v našem celkovém přístupu nebo námi navrženém optimálním financování), nebude mu naše služba připadat užitečná, může kdykoli odstoupit a nic se neděje. Také v žádném případě nedochází ke dvojím odměnám. Nepobírá se odměna současně od poskytovatele a klienta.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky