Exekuce na pravou míru

Počínaje rokem 2013 byla uvedena v platnost novela občanského soudního řádu, jejíž součástí byly rapidní změny, které se týkají exekucí obecně. Bohužel však mezi lidmi kolují nepravdy spojené s exekučním řízením a pravomocemi exekutorů obecně. Zde alespoň něco málo o exekucích, aby mýty nezahalovaly skutečnosti týkající se exekuce.

1. Exekutor ze své pozice nikdy nemůže rozhodovat o tom, jaký majetek dlužníkovi zabaví. O exekučním řízení musí nejprve rozhodnout daný soud, který následně vydává tzv. exekuční titul, až na základě této listiny může exekutor vykonávat svoji činnost. Nikdy ne opačně. Pokud se tedy například stane, že je zabavena určitá věc, která dlužníkovi nepatří, stačí podat návrh o pozastavení exekuce na základě přiložení dokladu o platbě…

2. Hodně lidí si myslí, že velmi krátkou dobu po tom, co přestanou platit svoje závazky, přijde exekutor a začne úřadovat, tedy například zabavovat věci atd. Realita je opět jiná. Jedná se o poměrně zdlouhavý proces. Navíc je vždy primárně strháván závazek z účtu dlužníka, až v případě, že nelze dluh umořit jinak, nastává tzv. mobiliární exekuce, tedy varianta, kdy je zabavován movitý majetek dlužníka.

3. Ne všechny movité věci může exekutor při již zmíněné mobiliární exekuci zabavit. Nemám přesný seznam, který tyto věci zobrazuje, navíc se kontaktu s exekutory se snažím vždy hbitě vyhýbat. Toto doporučuji každému. Co však sdělit můžu je zákaz zabavovat například. zdravotní vybavení dlužníka, oblečení, snubní prsteny, jež jsou projevem sňatku …V neposlední řadě není dovoleno zabavit „domácí mazlíčky“, kteří slouží jako společníci a nemají žádný hospodářský význam a to, ať už se jedná o lva, nebo Čivavu, tedy bez rozdílu jejich „tržní ceny“.

4. Exekutor může i kvůli dlužné pětitisícovce prodat majetek za 100 000 a více. Ano, na tomto trocha pravdy je. Pokud dluh nelze umořit z jiných praktik, tedy strháváním z účtu atd., neexistuje jiný majetek, který by tento závazek umořil, může exekutor prodat i byt, nebo rodinný dům. Na to si dejte dobrý pozor. Náklady spojené s exekučním řízením se neustále navyšují a to jak v podobě úroků z prodlení, nákladů věřitele, nákladů exekutora atd. Tyto a jiné jsou součástí vyhlášky. Není tedy vyloučen prodej nemovitosti. To však za jasného předpokladu, že zbytek peněz plynoucích z prodeje nemovitosti, nad rámec exekuční jistiny a těchto průběžně se zvyšujících poplatků, bude dát po jejich umoření „do rukou“ dlužníka.

Komentáře o praktikách a cenových podmínkách prodeje nemovitých a movitých věcí v dražbách se raději pozdržím. Této fázi se vždy, pokud je to jakkoli v jeho silách, možnostech, doporučuju každému dlužníkovi, lidské bytosti obecně vyhnout.

Zajímavou novinkou, která je součástí změn nového roku, je například možnost dlužníka umořovat svůj dluh v podobě pronájmu vlastní nemovitosti, na který dohlíží soudní exekutor. Dlužník tak striktně nemusí přijít o svoji nemovitost.

Od nového roku je také povoleno, aby umořování dluhu probíhalo na bázi dražby dalších dodatečných možností. Jedna z nich je dražba samotné pohledávky, druhá je pak také dražba obchodního podílu dlužníka.

Tak tedy alespoň krátce o praktikách a „nepraktikách“ exekuční problematiky.

O autorovi

O autorovi

Autor článku je:

  • Specialista v úvěrovém oboru
  • 8 let praktických zkušeností
  • Statisíce (cca 20 000 hodin) hovorů s poptávajícími a investory
  • Tisíce kladně vyřízených požadavků
  • Nespočet pozitivních ohlasů a recenzí

Tomáš Maček, zakladatel a majitel projektu DůmDluhů.cz

IČ: 88853225

Telefon: 777 465 451

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 400 000 Kč. Žádosti o menší peníze tak prosíme neodesílat.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Nebylo by to pro nás rentabilní.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečný doložitelný příjem, bonitu.

Jako příjem se zde akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. V registru se rozhodně nesmí nacházet záznam typu nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky, kde musí být také splněna odpovídající bonita.

Poptávku na hypotéku na koupi nemovitosti, kdy žadatel má vyloženě špatný stav registru, nedostatečnou bonitu a třeba i žádné vlastní peníze. Není možné bez potřebného spolužadatele řešit.

Pokud chce klient financovat hypotékou koupě nemovitosti, nemá ale na kupní cenu našetřené ani 10%, je malá pravděpodobnost zdárného sjednání hypotéky na koupi. V případě zájmu o hypotéku na koupi nemovitostí je navíc dobré mít našetřeno alespoň 10% z kupní ceny vlastních peněz. Pokud v bankovním sektoru nebude možné takový požadavek řešit kvůli vyloženě špatnému stavu registru nebo příjmu a současně k sobě klient nemá nikoho s rozumným registrem a dostatečným příjmem... (bez zesplatnění, exekuce, insolvence) Nejsme kouzelníci a jelikož nebankovní hypotéka na koupi není obecně příliš vhodná, nebude s největší pravděpodobností v takovém případě možné hypotéku sjednat. Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené a přispět ke koupi z vlastních zdrojů. Pokud našetřené nemáte třeba vůbec nic a v bance narážíte na vyloženě slabý příjem a nebo vážný záznam v registru, bude potřeba počkat dobu potřebnou k vyčištění registru, nebo na vyšší (doložitelný, dostatečný) příjem. Už i banky dnes nabízejí maximálně 90% LTV (10% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to z pochopitelných důvodů ještě méně - většinou maximálně 50% z hodnoty a to za podstatně vyššího úroku, kterým financovat koupi není z našeho pohledu rozumné. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů tak dochází v rámci spotřebitelských úvěrů mimo jiné k posouzení úvěruschopnosti žadatele a tedy prověření jeho bonity vždy. Tato musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Nedochází ke zmíněným dvojím odměnám, které by se pobírali současně od poskytovatele a žadatele. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a celkovou spokojenost. Je na jeho uvážení, zda-li je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude v ní pokračovat, nebo nikoli. V žádném z případů nám klient neplatí dopředu jakýkoli poplatek. Co jediné je v některých případech potřeba dopředu uhradit, jsou náklady spojené s provedením odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru.

Před zdárným sjednáním a vyplacením požadovaného financování klient v žádném s případů neplatí poplatek dopředu.

Tím pádem žadatel o radu nebo úvěrový produkt nic neriskuje a pokud se mu v průběhu vyřízení nebude cokoli líbit (například v našem celkovém přístupu nebo námi navrženém optimálním financování), nebude mu naše služba připadat užitečná, může kdykoli odstoupit a nic se neděje. Také v žádném případě nedochází ke dvojím odměnám. Nepobírá se odměna současně od poskytovatele a klienta.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky