Exekuce na pravou míru

Počínaje rokem 2013 byla uvedena v platnost novela občanského soudního řádu, jejíž součástí byly rapidní změny, které se týkají exekucí obecně. Bohužel však mezi lidmi kolují nepravdy spojené s exekučním řízením a pravomocemi exekutorů obecně. Zde alespoň něco málo o exekucích, aby mýty nezahalovaly skutečnosti týkající se exekuce.

1. Exekutor ze své pozice nikdy nemůže rozhodovat o tom, jaký majetek dlužníkovi zabaví. O exekučním řízení musí nejprve rozhodnout daný soud, který následně vydává tzv. exekuční titul, až na základě této listiny může exekutor vykonávat svoji činnost. Nikdy ne opačně. Pokud se tedy například stane, že je zabavena určitá věc, která dlužníkovi nepatří, stačí podat návrh o pozastavení exekuce na základě přiložení dokladu o platbě…

2. Hodně lidí si myslí, že velmi krátkou dobu po tom, co přestanou platit svoje závazky, přijde exekutor a začne úřadovat, tedy například zabavovat věci atd. Realita je opět jiná. Jedná se o poměrně zdlouhavý proces. Navíc je vždy primárně strháván závazek z účtu dlužníka, až v případě, že nelze dluh umořit jinak, nastává tzv. mobiliární exekuce, tedy varianta, kdy je zabavován movitý majetek dlužníka.

3. Ne všechny movité věci může exekutor při již zmíněné mobiliární exekuci zabavit. Nemám přesný seznam, který tyto věci zobrazuje, navíc se kontaktu s exekutory se snažím vždy hbitě vyhýbat. Toto doporučuji každému. Co však sdělit můžu je zákaz zabavovat například. zdravotní vybavení dlužníka, oblečení, snubní prsteny, jež jsou projevem sňatku …V neposlední řadě není dovoleno zabavit „domácí mazlíčky“, kteří slouží jako společníci a nemají žádný hospodářský význam a to, ať už se jedná o lva, nebo Čivavu, tedy bez rozdílu jejich „tržní ceny“.

4. Exekutor může i kvůli dlužné pětitisícovce prodat majetek za 100 000 a více. Ano, na tomto trocha pravdy je. Pokud dluh nelze umořit z jiných praktik, tedy strháváním z účtu atd., neexistuje jiný majetek, který by tento závazek umořil, může exekutor prodat i byt, nebo rodinný dům. Na to si dejte dobrý pozor. Náklady spojené s exekučním řízením se neustále navyšují a to jak v podobě úroků z prodlení, nákladů věřitele, nákladů exekutora atd. Tyto a jiné jsou součástí vyhlášky. Není tedy vyloučen prodej nemovitosti. To však za jasného předpokladu, že zbytek peněz plynoucích z prodeje nemovitosti, nad rámec exekuční jistiny a těchto průběžně se zvyšujících poplatků, bude dát po jejich umoření „do rukou“ dlužníka.

Komentáře o praktikách a cenových podmínkách prodeje nemovitých a movitých věcí v dražbách se raději pozdržím. Této fázi se vždy, pokud je to jakkoli v jeho silách, možnostech, doporučuju každému dlužníkovi, lidské bytosti obecně vyhnout.

Zajímavou novinkou, která je součástí změn nového roku, je například možnost dlužníka umořovat svůj dluh v podobě pronájmu vlastní nemovitosti, na který dohlíží soudní exekutor. Dlužník tak striktně nemusí přijít o svoji nemovitost.

Od nového roku je také povoleno, aby umořování dluhu probíhalo na bázi dražby dalších dodatečných možností. Jedna z nich je dražba samotné pohledávky, druhá je pak také dražba obchodního podílu dlužníka.

Tak tedy alespoň krátce o praktikách a „nepraktikách“ exekuční problematiky.

Důležité upozornění

Veškeré financování nabízíme OD částky 200 000 Kč. Žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

Pokud chcete koupit nemovitost, nemáte na kupní cenu nic našetřené a banky Vám nepůjčí, počkejte až budete v bance průchozí. (čistý registr a dostatečný příjem) Nejsme kouzelníci. U nás musíte mít v případě zájmu o úvěr na koupi nemovitostí alespoň 30 procent z kupní ceny našetřeno z vlastních zdrojů. Totéž platí i pro podnikatelské úvěry.

Půjčku bez zástavy nemovitosti na cokoli jsme schopni sjednat pouze pro žadatele, který má slušný stav registru a má dostatečný doložitelný příjem.

Akceptuje se zde pouze doba neurčitá u zaměstnance, nebo poslední daňové přiznání u OSVČ. Pokud toto u žadatele není, lze řešit pouze se zástavou nemovitosti.

Pokud chcete koupit nemovitost, máte našetřené méně než 30% z kupní ceny a banka Vám nepůjčí kvůli špatnému registru, nebo slabému příjmu. NEUMÍME ŘEŠIT.

Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené z vlastních zdrojů. Pokud našetřeé nemáte a v bance narážíte na slabý příjem a nebo záznam v registru, počkejte na vyčištění registru, nebo vyšší (doložitelný) příjem. Potom si hypotéku na koupi nemovitosti vyřešte v bance napřímo. Už i banky dnes nabízejí maximálně 85% LTV (15% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to pochopitelně méně - maximálně 70% LTV a pochopitelně i úrok je zde vyšší. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016.

U našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů k posouzení úvěruschopnosti a prověření bonity klienta vždy.

Za službu financování klient neplatí poplatek dopředu.

V žádném případě nedochází ke dvojím odměnám.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky