Žádost o půjčku – Co si před ní rozmyslet?

Co teď řeknu asi nebude znít nijak světoborně. Nicméně, pokud sháníte půjčku, je důležité si v první řadě co nejpřesněji určit, kolik peněz potřebujete. Určit si jakési minimum, s kterým byste ještě byli schopni realizovat Váš záměr. Především pak ideální výši půjčky na jeho kompletní uskutečnění a jakési maximum, přes které už není potřeba jít, zbytečně by Vás zatížilo.

Divili by jste se, kolik lidí například u rekonstrukce podcení potřebnou výši půjčky, ta potom nestačí na některé položky a tak si naberou další podstatně méně výhodné půjčky, které je zbytečně zatíží, aby vůbec rekonstrukci dokončili. Nebo si v případě konsolidace pořádně nespočítají, kolik nevýhodné závazky nutné k vyplacení dohromady dělají a nová konsolidační půjčka potom nestačí na zaplacení všech nevýhodných dluhů, některé jim tak zbytečně zůstanou a dále je zatěžují. Proto ať už je Váš záměr, jak naložíte s půjčkou, jakýkoli, nepodceňujte při plánování tento základní faktor „kolik peněz z půjčky ideálně potřebuji"?

Jaké další otázky je dobré si zodpovědět, aby jste výběrem půjčky neudělali chybu, a mít v nich zcela jasno? Nejen o tom se dočtete dále v článku kliknutím na „pokračovat ve čtení" níže. 

plánování půjčky

Účel půjčky – Na co budou peníze využity

Například může poptávající peníze z půjčky potřebovat ideálně ve výši 700 tis Kč s tím, že 400 tis Kč mu bude sloužit na úhradu všech jeho závazků, dluhů nebo alespoň těch méně výhodných než samotná konsolidační půjčka a za zbylých 300 tis Kč by si rád dokončil rekonstrukci nemovitosti, zrekonstruoval, zrenovoval dům, chatu, byt, nebo třeba nakoupil vybavení. 

Je dobré si v případě konsolidace (potřebě po sjednocení půjček) rozepsat na kompletní seznam jednotlivých dluhů:

- u kterých úvěrových společnosti všechny jsou? (nejen ty, které se budou vyplácet, ale všechny pro nutný výpočet bonity)

- jaké jsou zde přesné zůstatky, vyčíslení - kolik zbývá doplatit?

- kolik se na nich měsíčně splácí?

V rámci rekonstrukce nebo jiného účelu je dobré si pokud možno dopodrobna rozpočtově rozepsat, kolik peněz a na co přesně použijete. Je to dobré především pro Vás, pro jasný strukturovaný přehled vztahující se mimo jiné na ideální výši půjčky a s tím spojenou splátku odvisle od ročního úroku a nastavené doby splatnosti, no i pro půjčujícího, pokud ho přesný záměr vyžití půjčky zajímá a takový rozpočet (rozpis) vyžaduje. U některých účelových půjček je nutné následné (nebo lze i tzv. zpětné) doložení fakturami prokazujícími, že budou, nebo v minulosti byli, peníze z půjčky využity na rekonstrukci konkrétně u úvěru ze stavebního spoření apod. Je zkrátka dobré mít v účelu využití půjčky co nejvíc jasno, abyste sami měli přehled „kolik co stojí" nepochybělo Vám potom ať už na poplacení všech nevýhodných závazků nebo následnou rekonstrukci a nebyli jste potom nuceni shánět další, nejspíš už méně výhodou půjčku a byli toto schopni sdělit půjčujícímu v případě potřeby. Stejně tak se děje u podnikatelských půjček, nicméně většina podnikatelů ví a má přesně spočítáno, kolik peněz je na realizaci jejich záměru, biznis plánu potřeba.

Samozřejmě je možné řešit i tzv. Americkou, bezúčelovou půjčku (půjčku bez potřeby doložit účel jejího využití), nicméně pokud chcete výhodnější půjčku na úroku, například do 6 % a taky s možností nastavení delší doby splatnosti až 20 let, je pro Vás účelová půjčka podstatně lepší řešení. No je zde nutné přesný účel využití půjčujícímu specifikovat a doložit. Aby byla moct půjčka nazvána účelovou, peníze musejí být použity na rekonstrukci, případně výstavbu, nebo koupi nemovitosti. To znamená, že museli v minulosti jít za tímto účelem a nyní se půjčkou zpětně profinancovávají, nebo budou muset tak udělat v budoucnosti po poskytnutí půjčky. Pouze v takovém případě se jedná o účelovou půjčku a lze tak získat výrazně výhodnější podmínky, než u půjčky Americké, bezúčelové, u které nemusíte poskytovateli sdělovat, dokládat, na co že to peníze použijete. To, že poptávající řekne, že za peníze z půjčky pojede na luxusní dovolenou, je sice taky sdělení účelu využití, ale o výhodnější účelovou půjčku se jednat v takovém případě nebude takový účel se řadí do kolonky „na cokoli“. Někde mezi účelovostí a neúčelovostí je potom účel „koupím si auto“, nebo „zaplatím si dluhy“. Zde je možné řešit výhodnější autoúvěr (autoleasing), nebo kolikrát taky hodně výhodnou půjčku na konsolidaci dluhů, půjček. Taky půjčka na vybavení domácnosti může být u některých poskytovatelů zvýhodněna. Ale pořád se nejedná o účelovost v pravém slova smyslu v podobě rekonstrukce, výstavby, nebo koupě, která je na současném úvěrovém trhu a nejspíš ještě dlouho v budoucnu bude ze všech sdělených účelů pro klienta ta nejvýhodnější.

Ideální výše měsíční splátky

Určete si, jak vysokou měsíční splátku budete schopni s jistotou schopni řádně platit, aby na ni vždy zůstalo v rámci Vašeho měsíčního rozpočtu. A to i kdyby se Vaše osobní příjmy nebo příjmy celé domácnosti propadly, sic třeba jen dočasně, například na polovinu současné výše. Abyste i v takovém případě byli schopni půjčku dál řádně splácet a nevystavili se tak riziku výrazného prodražení půjčky prostřednictvím následných pokut za opožděné splátky - nedodržení splátkového kalendáře, hrozícího zesplatnění. Tyto sankce, opatření ze strany půjčujících pro případ nesplácení nebo opožděných plateb mohou být pro dlužníka velmi nepříjemné, drahé hlavně u nebankovních závazků. Je proto dobré být k tomuto maximálně obezřetný ještě dřív, než si o půjčku vůbec zažádáte. Snažit se nejenom v příjmové rovině uvažovat způsobem „co kdyby se stalo to nebo to?“ a minimalizovat tak riziko, že si vezmu půjčku, na jejíž splácení v budoucnu nebudu mít peníze, což může mít katastrofální následky.

Splátkový kalendář – kdy splácet?

Aneb ke kterému dni je pro mě ideální, aby po mně bylo vyžadováno hradit měsíční splátku nebo byla tato automaticky strhávána z mého úvěrového, osobního účtu? Toto většinou bývá nastaveno dle Vaší osobní volby, jak Vám vyhovuje. Nicméně jakmile si toto jednou zvolíte, následně je nutné toto dodržovat. A pokud se tak neděje třeba z důvodu, že Vám chodí později výplata, nebo že nejsou včas proplaceny faktury, což půjčujícího moc nezajímá, den ideální pro splátku musíte tomuto v rámci splátkového kalendáře přizpůsobit a splátka v tento den zkrátka musí být uhrazena, připsána na úvěrovém účtu, může to mít vážně neblahé důsledky na celkové prodražení půjčky.

Zápůjčku je možné řešit taky formou kontokorentu, nebo kreditní karty, na kterých je potřeba vždy do určitého data dorovnat vyčerpané peněžní prostředky. Jenomže i zde je většinou stejně potřeba na měsíčně zaplatit jakousi minimální splátku vypočtenou z množství vyčerpaných peněz, nebo alespoň úrok z ní.

V některých případech je taky možné nastavit si takzvaně bezanuitní splácení. Zde se splácí pro nižší měsíční splátku pouze úrok a jistina (=zůstatek = aktuální dlužná částka) zůstává stejná po celou dobu řádného splácení. Někde sem četl taky o názvu „balónková" půjčka. Jistinu je potom potřeba uhradit celou na konci splátkového kalendáře, nebo ihned jakmile pro Vás bude jednorázová úhrada optimální. Je možné se také domluvit, že se celá dlužná částka plus domluvené úroky zaplatí bez průběžných měsíčních splátek najednou po uplynutí předem dané doby. To může být vhodné například pokud očekáváte peníze v daný termín v budoucnu ,např. z prodeje nemovitosti, vyplacení dědictví nebo výhry v loterii, z kterých půjčku „smažete" a do té doby nechcete být měsíčně zatěžování žádnými platbami. Variant nastavení „splátkového kalendáře“ je zkrátka více a je dobré mít představu o ideální strategii. Nicméně ne vždy u všech půjčujících nebo jejich jednotlivých úvěrových produktů je volba možná. Ve většině případů se jedná o klasické měsíční anuitní splácení, které je potřeba provést vždy k danému dni v měsíci a z každé splátky jde část na úhradu úroku a část na úhradu jistiny

splátkový kalendář

Celkový přeplatek – „Kolik za půjčku zaplatím“

Na výši měsíční splátky má vliv především úrok a doba splatnosti, takže i zde si můžete udělat představu, co je pro Vás ještě přijatelné skrz celkový přeplatek, nebo kolik přeplatíte za 1 rok. Co je pro Vás ještě akceptovatelná úplata, kterou zaplatíte půjčujícímu jako odměnu za zapůjčené peněžní prostředky a co už hraničí s nadměrným obohacováním - je za pomyslnou hranou?

V rámci doby splatnosti je dobré si říct, za jak dlouho bych chtěl mít půjčku doplacenou ,například do určitého věku, nebo životního data a podle toho zvolit adekvátní dobu splatnosti i vzhledem k ideální výši měsíční splátky čím delší je splatnost zvolíte, tím pochopitelně nižší bude měsíční splátka, protože se splácení dlužné částky rozprostře do více let.

Taková úvaha často dostane poptávajícího do reálných úvěrových rámců a zjistí například, že nemůže chtít splatnost například 5 let na výši půjčky 500 tis Kč a splátku do 5 tis Kč, protože by v takovém případě musel ještě půjčující platit jemu za to, že mu mohl půjčit svoje peníze, v tomto konkrétním případě by chybělo cca 200 tis Kč po uplynutí celé doby splatnosti k doplacení celé zapůjčené částky 500 tis Kč, a i kdyby se těchto 200 tis Kč doplatilo, byl by zplacený úrok, takže odměna pro poskytovatele 0% za takových podmínek do toho počítám žádný půjčující nepůjde.

V průběhu doby splatnosti je vhodné mít možnost výjimečných splátek, nebo možnost půjčku zdarma jednorázově doplatit třeba formou převodu jinam, k jinému půjčujícímu, který v budoucnu nabídne výhodnější podmínky půjčky.

Dobrá strategie například může být: „Dobře, když si dám splatnost na 5 let, můžu mít půjčku za 5 let splacenou, ale výše měsíční splátky je tak akorát, co když mně například sníží v práci příjem, nebo mně rovnou vyhodí a budu si hledat novou práci? Co když mně později proplatí fakturu, nebo z nich budu peníze tahat dalších několik měsíců? Dobře. Nastavím si raději dobu splatnosti radši na 15 let, dostanu se tak na výrazně nižší měsíční splátku, kterou mnohem snadněji utáhnu, i kdyby se stalo cokoli. Když budu splácet celých 15 let, přeplatím ale na celkovém přeplatku podstatně víc, než bych zaplatil při pětileté době splatnosti. A pokud nepošlu v průběhu splácení výjimečnou splátku, nebo půjčku jednorázově nedoplatím, budu řádně splácet nastavené měsíční splátky po celou dobu splatnosti, nebudu mít od půjčky klid za 5, ale za 15 let. Každopádně. Já si domluvím možnost výjimečné splátky i možnost doplacení kdykoli nebo po uplynutí nějaké fixace a to buďto zdarma, nebo za nějaký malý poplatek, ve výši například 1 % z peněz, které takto výjimečně vrátím. Takovým způsobem dosáhnu při 15 letech splatnosti na měsíční splátku, s kterou v pohodě přetrvám i onen „krizový stav co kdyby". A jakmile budu mít nějaké peníze bokem třeba mně přijde 13. plat / zadaří se mně v podnikání / tam mně skončí a vyplatí spoření / nebo si zkrátka průběžně našetřím u měsíčního příjmu, pošlu výjimečnou splátku, nebo jednorázově půjčku doplatím a budu mít od ní pokoj třeba ještě dřív, než za původně zamýšlené 5 leté splatnosti. Lze tak dosáhnout na bezpečnou splátku a pokud budou peníze navíc, použiji je na úhradu části, nebo celé půjčky.

Toto všechno jsou pro nás důležité informace skrz jakýsi orientační charakter, abychom mohli na trhu hledat tomuto co nejvíce odpovídající půjčku právě pro Vás. Abychom věděli, kterou z nabídek od půjčujících (investorů) Vám má ještě skrz parametry půjčky smysl předložit, nabídnout a kterou už ne.

Zástava nemovitosti při půjčce

Další hodně důležitou věcí je, jestli mám možnost, jsem otevřený tomu, dát do zástavy nemovitost, řešit půjčku hypotečně. U půjčky se zástavou nemovitosti určitě můžete počítat s lepšími parametry půjčky (nižší úrok, delší splatnost), pokud možnost zástavy nemovitosti je. Navíc v nebankovním sektoru je to za mě jediná rozumná možnost, jak na výhodnosti slušnou půjčku získat. Kromě lepších parametrů půjčky, navíc půjčující (nebankovní firma) nemusí tolik řešit (registr, účel využití…) a požadovat dokládat x dalších podkladů a informací, když má riziko pro případ budoucího nesplácení ošetřené hypotečně - v podobě zástavního práva na nemovitosti. Tuto může zpeněžit prodejem a zapůjčené peníze si vzít zpět v případě nesplácení a nemožnosti se s dlužníkem domluvit. U bankovních produktů, kde se především stav registru i bonity řeší i v případě hypotéky hodně, je možné se dostat na podstatně výhodnější podmínky, než u půjček bez zástavy.

Pro nebankovní půjčku, pokud je vyloženě špatný registr u žadatele, je mít možnost zástavy nemovitosti hodně důležité hledisko, protože na trhu nebankovních půjček bez zástavy nemovitosti nejsou moc dobré možnosti a tak je tato možnost kolikrát rozhodující faktor, jestli bude možné rozumnou půjčku sjednat, či nikoli. Pokud má poptávající vyloženě špatný registr (příliš mnoho opožděných splátek, zesplatnění, exekuce, nebo insolvenci), nemá možnost zástavy nemovitosti a ani nemá k sobě osobu blízkou s registrem v rozumném stavu a dobrým příjmem, bonitou. S největší pravděpodobností nebude nemožné pro takového poptávajícího najít vhodné úvěrové řešení a to ani jak na úvěrovém trhu bankovním, tak nebankovním.

Osoba blízká při půjčce

Toto je jedna z posledních věcí, která mě napadá. Je dobré mít zjištěno a ideálně i nám sdělit, jestli je možnost, pro případ, že by to jinak zkrátka nešlo, nebo bylo pro Vás výhodnější, aby k Vám nebo dočasně místo vás přistoupila osoba blízká. A pokud někdo takový existuje, jak přesně je na tom je s registrem, závazky, příjmem -> bonitou? Pro nalezení co nejideálnějšího úvěrového řešení je toto pro nás dost podstatná informace. Jestli tam tato možnost je, nám umožní pohlížet na požadavek „jinýma očima“ a zajistit tak třeba výrazně lepší financování, nebo bez této možnosti (informace) dostanete vyjádření, že není možné financování realizovat vůbec. Stejně jako ne/možnost zástavy nemovitosti oproti půjčce je možnost osoby blízké ochotné k ní přistoupit velice důležité hledisko.

Jaké další dotazy je dobré mít zodpovězené?

  • jak jsem v minulosti splácel, v jakém stavu mám registr dlužníků? Pokud nejsou dobré a nevíte přesně kdy a na jakém závazku došlo k problémům, je vhodné si zajistit výpisy z daného registru: - nejpodstatnější je CBCB neboli bankovní registr dlužníků, kde se vyskytují problematické záznamy z bankovních úvěrových produktů - důležitou roli někdy hraje i CNCB neboli nebankovní registr dlužníků obsahující negativní záznamy z nebankovních úvěrových produktů - případně SOLUS jako jakýsi mimobankovní registr, kde jsou nad rámec úvěrových společností zahrnuty problémy ve splácení týkající se závazků jiných než úvěrových jako jsou pojišťovny, telefonní operátoři, energetické společnosti. Výpis z jednotlivých registrů dlužníků si doporučuji zajistit na přehledném internetovém portálu www.kolikmam.cz. Fakt, že budeme znát přesný stav registru žadatele, nám umožní daleko lépe a přesněji pracovat s jeho požadavkem na půjčku.
  • přesný doložitelný čistý měsíční příjem (ať už například ze 3 posledních výplatnic - výplatních pásek u zaměstnanců / nebo z daňového přiznání tzn. obratu, ideálně pak čistého zisku děleno dvanácti u podnikatelů)
  • jaké mám aktuálně veškeré své závazky, dluhy? U koho, kolik tam zbývá doplatit a kolik se tam splácí?

Chcete pomoct s nalezením a sjednáním ideální půjčky na úvěrovém trhu? Nevíte si s čímkoli v této oblasti rady, chcete čistě poradit, nebo doporučit? Neváhejte nás kontaktovat.

Zodpovíme si všechny potřebné informace a na základě toho provedeme analýzu - vyhodnotíme ideální půjčku na míru možností Vašich a aktuálního úvěrového trhu.

Až podle toho se uvidí, jestli, co a kde bude pro Vás nejlepší řešit. Dopředu nic neplatíte, takže nic neriskujete.

Můžete jedině získat… Pro Vás tu nejvýhodnější půjčku na úvěrovém trhu ČR. 

Poslat nezávaznou žádost o konzultaci půjčky

O autorovi

O autorovi

Autor článku je:

  • Specialista v úvěrovém oboru
  • 8 let praktických zkušeností
  • Statisíce (cca 20 000 hodin) hovorů s poptávajícími a investory
  • Tisíce kladně vyřízených požadavků
  • Nespočet pozitivních ohlasů a recenzí

Tomáš Maček, zakladatel a majitel projektu DůmDluhů.cz

IČ: 88853225

Telefon: 777 465 451

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 400 000 Kč. Žádosti o menší peníze tak prosíme neodesílat.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Nebylo by to pro nás rentabilní.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečný doložitelný příjem, bonitu.

Jako příjem se zde akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. V registru se rozhodně nesmí nacházet záznam typu nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky, kde musí být také splněna odpovídající bonita.

Poptávku na hypotéku na koupi nemovitosti, kdy žadatel má vyloženě špatný stav registru, nedostatečnou bonitu a třeba i žádné vlastní peníze. Není možné bez potřebného spolužadatele řešit.

Pokud chce klient financovat hypotékou koupě nemovitosti, nemá ale na kupní cenu našetřené ani 10%, je malá pravděpodobnost zdárného sjednání hypotéky na koupi. V případě zájmu o hypotéku na koupi nemovitostí je navíc dobré mít našetřeno alespoň 10% z kupní ceny vlastních peněz. Pokud v bankovním sektoru nebude možné takový požadavek řešit kvůli vyloženě špatnému stavu registru nebo příjmu a současně k sobě klient nemá nikoho s rozumným registrem a dostatečným příjmem... (bez zesplatnění, exekuce, insolvence) Nejsme kouzelníci a jelikož nebankovní hypotéka na koupi není obecně příliš vhodná, nebude s největší pravděpodobností v takovém případě možné hypotéku sjednat. Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené a přispět ke koupi z vlastních zdrojů. Pokud našetřené nemáte třeba vůbec nic a v bance narážíte na vyloženě slabý příjem a nebo vážný záznam v registru, bude potřeba počkat dobu potřebnou k vyčištění registru, nebo na vyšší (doložitelný, dostatečný) příjem. Už i banky dnes nabízejí maximálně 90% LTV (10% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to z pochopitelných důvodů ještě méně - většinou maximálně 50% z hodnoty a to za podstatně vyššího úroku, kterým financovat koupi není z našeho pohledu rozumné. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů tak dochází v rámci spotřebitelských úvěrů mimo jiné k posouzení úvěruschopnosti žadatele a tedy prověření jeho bonity vždy. Tato musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Nedochází ke zmíněným dvojím odměnám, které by se pobírali současně od poskytovatele a žadatele. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a celkovou spokojenost. Je na jeho uvážení, zda-li je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude v ní pokračovat, nebo nikoli. V žádném z případů nám klient neplatí dopředu jakýkoli poplatek. Co jediné je v některých případech potřeba dopředu uhradit, jsou náklady spojené s provedením odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru.

Před zdárným sjednáním a vyplacením požadovaného financování klient v žádném s případů neplatí poplatek dopředu.

Tím pádem žadatel o radu nebo úvěrový produkt nic neriskuje a pokud se mu v průběhu vyřízení nebude cokoli líbit (například v našem celkovém přístupu nebo námi navrženém optimálním financování), nebude mu naše služba připadat užitečná, může kdykoli odstoupit a nic se neděje. Také v žádném případě nedochází ke dvojím odměnám. Nepobírá se odměna současně od poskytovatele a klienta.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky