Žádost o půjčku – Co si před ní rozmyslet?

Pokud sháníte půjčku, je primárně důležité si říct, kolik peněz potřebujete. Určit si jakési minimum, s kterým byste ještě byli schopni realizovat Váš záměr (pro případ, že zkrátka víc nebude schopný nabídnout půjčující, úvěrová trh), dále pak ideální výši úvěru na jeho uskutečnění a jakési maximum, přes které už není v žádném případě potřeba jít.

plánování půjčky

Účel půjčky – Na co budou peníze využity

Například může poptávající peníze z půjčky potřebovat ideálně ve výši 700 tis Kč s tím, že 400 tis Kč bude sloužit na úhradu všech jeho závazků, dluhů (nebo jen těch výrazně nevýhodných / jakých přesně?

Je dobré si rozepsat: u jaké úvěrové společnosti jsou, kolik se zde splácí a jaký je zůstatek půjčky - kolik zbývá doplatit?) a za zbylých 300 tis Kč by si rád udělat rekonstrukci na nemovitosti (zrekonstruoval, či zrenovoval dům, chatu, byt), nebo třeba nakoupil vybavení... Taky je dobré si pokud možno dopodrobna rozpočtově rozepsat, kolik peněz a na co přesně použijete. Je to dobré nejenom pro Vás (pro jasný strukturovaný přehled vztahující se mimo jiné na ideální výši půjčky a s tím spojenou splátku odvisle od ročního úroku a nastavené doby splatnosti), ale i pro půjčujícího, pokud ho přesný záměr vyžití půjčky zajímá a vyžaduje takový rozpočet (rozpis). U  některých účelových půjček je nutné následné (nebo lze i tzv. zpětné) doložení fakturami prokazujícími, že budou (nebo v minulosti byli) peníze z půjčky využity na rekonstrukci (konkrétně u úvěru ze stavebního spoření apod.). Je zkrátka dobré mít v tomto účelu využití půjčky co nejvíc jasno, abyste sami věděli (a nepochybělo Vám potom ať už na poplacení všech závazků nebo následnou rekonstrukci a nemuseli potom shánět další, třeba nejspíš už méně výhodou půjčku) a byli toto schopni sdělit půjčujícímu v případě jeho zájmu, vyžádání. Samozřejmě je možné řešit i tzv. Americkou, bezúčelovou půjčku (půjčku bez potřeby doložit účel jejího využití), nicméně pokud chcete výhodnější půjčku na úroku a taky s možností nastavení delší doby splatnosti, je pro Vás ve většině případů účelová půjčka podstatně lepší, výhodnější volba. No je zde nutné přesný účel využití půjčky specifikovat. A pozor, peníze pochopitelně museli v minulosti jít, nebo budou muset tak udělat v budoucnosti po poskytnutí půjčky, na rekonstrukci nemovitosti. V takovém případě se jedná o účelovou půjčku (za účelovou se totiž považuje vždy rekonstrukce / výstavba nemovitosti a nebo její koupě) a lze tak získat výrazně výhodnější podmínky. To, že poptávající řekne, že pojede na dovolenou, je sice taky sdělení účelu, ale o výhodnější účelovou půjčku se jednat v takovém případě nebude (takový účel se musí řadit do kolonky „na cokoli“). Někde mezi je účel „koupím si auto“, nebo „zaplatím si dluhy“. Zde je možné řešit výhodnější autoúvěr (autoleasing), nebo (kolikrát taky hodně výhodnou) půjčku na konsolidaci dluhů, půjček. Ale pořád se nejedná o účel rekonstrukce, nebo koupě, výstavba, který je na současném trhu (a nejspíš bude i v budoucnu) nejvýhodnější.

Ideální výše měsíční splátky

Určete si, jak vysoká měsíčné splátka je ještě přijatelná, aby Vás v žádném případě existenčně neohrozila. A to ani, kdyby se Vaše příjmy (nebo příjmy domácnosti) například propadly (sic třeba jen dočasně) na polovinu. Abyste i v takovém případě byli schopni půjčku dál řádně splácet a nevystavili se tak riziku následných pokut za opožděné splátky, hrozícímu zesplatnění, zkrátka celkově výraznému prodražení půjčky, které její nesplácení může přinést. Tyto sankce a opatření ze strany půjčujících pro případ nesplácení (nebo opožděných plateb) mohou být pro dlužníka velmi nepříjemné (hlavně u nebankovních závazků) a je proto dobré být k tomuto obezřetný ještě dřív, než si o půjčku vůbec zažádáte. Snažit se v příjmové rovině trochu uvažovat v podobě „co kdyby?“ a minimalizovat tak riziko, že si vezmu půjčku, na jejíž splácení v budoucnu nebudu mít peníze.

Splátkový kalendář – kdy splácet?

Aneb ke kterému dni je pro mě ideální, abych posílal měsíční splátku? Je to po mě následně vyžadováno a pravidelné nedodržení (třeba z důvodu, že Vám chodí později výplata, že nejsou proplaceny faktury… to půjčujícího moc nezajímá, den ideální pro splátku musíte tomuto v rámci splátkového kalendáře přizpůsobit a splátka v tento den zkrátka musí být připsána na úvěrovém účtu) může mít vážně neblahý vliv na prodražení půjčky (jedná se totiž opožděnou splátku)...  Samozřejmě je zápůjčku možné řešit také formou kontokorentu, nebo kreditní karty, na které je potřeba vždy do určitého data dorovnat vyčerpané peněžní prostředky a nemusí se posílat pravidelné měsíční splátky. Nebo je možno nastavit splácí tzv. bezanuitní, kdy se splácí pouze úrok a jistina (=zůstatek = aktuální dlužná částka) zůstává neměnná… Nebo je možné se domluvit, že se vše zaplatí najednou po uplynutí předem dané doby. Variant nastavení „splátkového kalendáře“ je zkrátka víc (ne vždy je toto samozřejmě možné, ve většině případů se jedná o měsíční anuitní splácení, které je potřeba provést vždy k danému dni v měsíci a z každé splátky jde část na úhradu úrok a část na úhradu jistiny), a tak i zde je dobré mít představu o ideální strategii.

splátkový kalendář

Celkový přeplatek – „Kolik za půjčku zaplatím“

Na výši měsíční splátky má samozřejmě vliv především úrok a doba splatnosti, takže i zde si můžete udělat představu, co je pro Vás ještě přijatelné skrz celkový přeplatek, nebo kolik přeplatíte za 1 rok… Co je pro Vás ještě akceptovatelná úplata, kterou zaplatíte půjčujícímu jako odměnu za zapůjčené peněžní prostředky a co už je za pomyslnou hranou. V rámci doby splatnosti je dobré si říct, za jak dlouho bych chtěl mít půjčku doplacenou (například do určitého věku…) a podle toho zvolit ideální dobu splatnosti i vzhledem k ideální měsíční splátce (čím delší je splatnost, tím nižší bude měsíční splátka). Taková úvaha často dostane poptávajícího do reálných úvěrových rámců a zjistí například, že nemůže chtít splatnost např. 5 let na výši půjčky 500 tis Kč a splátku do 5 tis Kč, protože to by mu musel ještě půjčující platit za to, že mu „mohl půjčit“ svoje peníze… (v tomto konkrétním případě by cca 200 tis Kč po uplynutí doby splatnosti chybělo k doplacení zapůjčené částky 500 tis Kč a úrok by byl i po doplacení 0%)

V rámci doby splatnosti je dobré uvažovat taky nad potřebou mít možnost výjimečných splátek půjčky, nebo možnost půjčku jednorázově doplatit (případně převést jinam, k jinému půjčujícímu, který v budoucnu nabídne výhodnější podmínky půjčky). Dobrá strategie například může být: dobře, když si dám splatnost 5 let, můžu mít půjčku za 5 let splacenou ale… výše měsíční splátky je tak akorát, co když mně například sníží v práci příjem, nebo mně rovnou vyhodí a budu si hledat novou práci…? Co když mně později proplatí fakturu, nebo z nich budu peníze tahat dalších x měsíců? Dobře… Nastavím si raději dobu splatnosti na 15 let, dostanu se tak na výrazně nižší měsíční splátku, kterou podstatně snadněji utáhnu, i kdyby… Když budu splácet celých 15 let, přeplatím na celkovém přeplatku samozřejmě víc (než při 5 ti leté době splatnosti) a když budu řádně splácet (nevyužiju možnosti výjimečné splátky, nebo předčasného doplacení), nebudu mít od půjčky klid za 5 let, ale za 15… Každopádně domluvím si možnost výjimečné splátky a možnost doplacení kdykoli (nebo po uplynutí nějaké fixace) buďto zdarma, nebo za nějaké malé %, poplatek. Tak dosáhnu při 15 ti letech splatnosti na měsíční splátku odpovídající „krizovému stavu“ i kdyby… A když budu mít nějaké peníze bokem (tam mně přijde 13. plat / tam se mně zadaří v podnikání / tam mně skončí spoření…) pošlu výjimečnou splátku, nebo jednorázově půjčku doplatím a budu mít od ní pokoj možná ještě dřív, než za původně zamýšlené 5 ti leté fixaci… 

Toto všechno jsou pro nás důležité informace skrz jakýsi orientační charakter, abychom mohli na trhu najít tomuto co nejvíc odpovídající půjčku pro Vás, tzn. jakou z nabídek od půjčujících (investorů) Vám má ještě smysl skrz parametry půjčky předložit, nabídnout a kterou už ne.

Zástava nemovitosti při půjčce

Další hodně důležitou věcí je, jestli mám možnost, jsem otevřený tomu, dát do zástavy nemovitost, řešit půjčku hypotečně. U půjčky se zástavou nemovitosti určitě můžete počítat s lepšími parametry půjčky (nižší úrok, delší splatnost), pokud možnost zástavy nemovitosti je. V nebankovním sektoru je to za mě jediná možnost, jak na výhodnosti slušnou půjčku získat. Kromě lepších parametrů půjčky, navíc půjčující (nebankovní firma) nemusí tolik řešit (registr, účel využití…) a požadovat dokládat x dalších podkladů a informací, když má riziko pro případ nesplácení ošetřené hypotečně - v podobě zástavního práva na nemovitosti. U bankovního produktu (kde se stav registru naopak řeší hodně) se se zástavou je možné dostat na výhodnější podmínky. Pro nebankovní půjčku (pokud je vyloženě špatný registr u žadatele) je toto důležité hledisko, protože na trhu nebankovních půjček bez zástavy nemovitosti nejsou moc dobré možnosti a tak je možnost zástavy nemovitosti kolikrát rozhodující faktor. Pokud má poptávající vyloženě špatný registr (moc výrazně opožděných plateb, zesplatnění nebo exekuce – insolvence), nemá možnost zástavy nemovitosti a ani nemá k sobě osobu blízkou s registrem v rozumném stavu a dobrým příjmem, bonitou… Nejspíš bude nemožné najít pro takového poptávajícího vhodné úvěrové řešení.

Osoba blízká při půjčce

Toto je jedna z posledních věcí, která mě napadá... Je dobré nám sdělit, jestli je možnost (pro případ, že by to jinak nešlo, nebo bylo pro Vás výhodnější), aby k Vám (nebo dočasně místo vás) přistoupila osoba blízká (rodinný příslušník, kamarád, kolega) a pokud ano, jak na tom je s registrem, závazky, příjmem - bonitou... Abychom totiž mohli najít ideální úvěrové řešení, je toto dost důležitá informace. Jestli tam tato možnost je, nám umožní pohlížet na požadavek „jinýma očima“ a zajistit tak třeba výrazně lepší financování (pokud tato možnost je), nebo bez této možnosti nebude možné financování sjednat vůbec. (stejně jako u ne/možnosti zástavy nemovitosti)

Jaké další dotazy je dobré mít zodpovězené?

  • jak jsem v minulosti splácel, v jakém stavu mám registr dlužníků? Pokud nejsou dobré a nevíte přesně kdy a na jakém závazku došlo k problémům, je vhodné si zajistit výpisy z daného registru (většinou cbcb, cncb, nebo solus), kde se vyskytuje záznam a to ideálně na www.kolikmam.cz. To že budeme znát přesný stav registru žadatele nám umožní daleko lépe a přesněji pracovat s jeho požadavkem na půjčku.
  • přesný doložitelný čistý měsíční příjem (ať už například ze 3 posledních výplatnic - výplatních pásek u zaměstnanců / nebo z daňového přiznání tzn. obratu, ideálně pak čistého zisku děleno dvanácti u podnikatelů)
  • jaké mám aktuálně závazky, dluhy? U koho, kolik tam zbývá doplatit a kolik se tam splácí?

Chcete pomoct s nalezením a sjednáním ideální půjčky na úvěrovém trhu? Nevíte si s čímkoli v této oblasti rady, chcete čistě poradit, doporučit? Neváhejte nás kontaktovat. Zodpovíme si vše potřebné. Na základě toho vyhodnotíme Vaši situaci vzhledem k aktuálním možnostem trhu. Na základě toho se řekne, jestli co a kde bude pro Vás nejlepší řešit. Dopředu nic neplatíte, takže nic neriskujete. Můžete jedině získat…

 

Poslat nezávaznou žádost o konzultaci půjčky

Důležité upozornění

Veškeré financování nabízíme OD částky 200 000 Kč. Žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

Pokud chcete koupit nemovitost, nemáte na kupní cenu nic našetřené a banky Vám nepůjčí, počkejte až budete v bance průchozí. (čistý registr a dostatečný příjem) Nejsme kouzelníci. U nás musíte mít v případě zájmu o úvěr na koupi nemovitostí alespoň 30 procent z kupní ceny našetřeno z vlastních zdrojů. Totéž platí i pro podnikatelské úvěry.

Půjčku bez zástavy nemovitosti na cokoli jsme schopni sjednat pouze pro žadatele, který má slušný stav registru a má dostatečný doložitelný příjem.

Akceptuje se zde pouze doba neurčitá u zaměstnance, nebo poslední daňové přiznání u OSVČ. Pokud toto u žadatele není, lze řešit pouze se zástavou nemovitosti.

Pokud chcete koupit nemovitost, máte našetřené méně než 30% z kupní ceny a banka Vám nepůjčí kvůli špatnému registru, nebo slabému příjmu. NEUMÍME ŘEŠIT.

Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené z vlastních zdrojů. Pokud našetřeé nemáte a v bance narážíte na slabý příjem a nebo záznam v registru, počkejte na vyčištění registru, nebo vyšší (doložitelný) příjem. Potom si hypotéku na koupi nemovitosti vyřešte v bance napřímo. Už i banky dnes nabízejí maximálně 85% LTV (15% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to pochopitelně méně - maximálně 70% LTV a pochopitelně i úrok je zde vyšší. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016.

U našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů k posouzení úvěruschopnosti a prověření bonity klienta vždy.

Za službu financování klient neplatí poplatek dopředu.

V žádném případě nedochází ke dvojím odměnám.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky