Zoufalí věřitelé žádají vězení pro dlužníky

Začaly se ozývat ohlasy poskytovatelů financí, aby stát začal provozovat vězení pro dlužníky. Zadluženost obyvatelstva ČR roste. U tisíců dlužníků si nedokážou ani představit, že by své závazky vůbec někdy splatili.

Obyvatelé ČR dohromady částku blížící se jednomu bilionu Kč. Zároveň však hlásí exekutoři, že i navzdory jejich stále se zvyšujícím sledovacím, právním možnostem je vymahatelnost v suvislosti s téměř 60 ti procenty takových pohledávek „nedobytná“.

Nejmenovaný soukromý poskytovatel pronesl: „ poskytoval jsem peníze 4 roky a mám z toho újmu na zdraví. Velké množství dlužníků si půjčí a peníze a předem ví, že je nikdy nevrátí zpět. Navrhoval bych je zavřít do vězení, kde budou dřít, dokud si tyto dluhy neodpracují.“ Tato reakce vznikla na reakci redakčního článku, kdy byli osočeni soukromé subjekty z toho, že dlužníky „dřou“ pomocí směnek. S tím souhlasí jak vymahači, tak také advokáti, kteří by také rádi přitvrdili.

Tím však řada subjektů, kteří by vězení pro dlužníky uvítali, nekončí. Ve stejném duchu se vyjadřují také další poskytovatelé peněz a některé inkasní společnosti. Ty tento požadavek konstatují velkou nezodpovědností dlužníků v podobě: „ Dobře, půjčili jste si, dobře, peníze jste nevraceli, dobře, přestali jste také komunikovat. Na naše vstupní výzvy o uhrazení financí se snahou o komunikaci nereaguje 70% všech dlužníků!“ Zde bych doporučil všem, vždy se snažte být jak s věřiteli, poté také s vymahači v kontaktu, „nedávejte hlavu do písku“.

Na nedávné konferenci advokátní komora naznačovala, že inkasní agentury neúspěšně nahánějí dlužníky a že se to ještě zhorší, protože se zkrátily odměny advokátů za vymožené dluhy.

Již zmiňovaný, nejmenovaný podnikatel, poskytovatel peněz také řekl: „ jedna paní mně visí 3 miliony korun a tyto peníze jsou z mojí pozice nedobytné. Dlužníci utíkají do osobního bankrotu, převádějí majetky na rodinné příslušníky… Vážně bych je zavřel, nezlobte se, ale kvůli takovým půjdu do dluhů i já…“ Realizace takého vězení je s největší pravděpodobností nereálná vize už jenom kvůli přeplněným věznicím samotným a nedodržením lidských práv. Avšak některé případy „dlužníků“ byly za loňský rok označeny trestním činem v podobě poškozování věřitele. Policie tehdy zaevidovala šestnáct takových případů se škodou okolo 21 milionů Kč..

Obecně lze ale poskytování financí nazvat biznisem, jako je každý jiný. Biznisem, který obnáší svoje rizika. Tyto subjekty jsou kolikrát neschopnosti splácet svým klientům vstříc, neboť si tuto schopnost před poskytnutím peněz u žadatele neprověřují. Naopak kolikrát cílí i na ženy na mateřské a seniory s hrubým příjmem obecně kolem devíti tisíc. Což je pásmo právě pásmo nejchudších obyvatel. Krom toho peníze vydělávají na neustálých sankčních poplatcích, poplatků z prodlení … Což je obrovsky nelidské. Z tohoto pohledu se nemají čemu divit.

Není divu, že když se této struktuře obyvatelstva ještě podbízí s poskytnutím peněz, nejenom, že si vezmou, ale také je nesplácí. Toto si poskytovatelé, lichváři snaží ošetřit pomocí směnek a doložek k přímé exekuční vykonavatelnosti ve smlouvách. To aby se v případě neschopností splácet dostali přímo na majetek dlužníka. Tyto praktiky společně s přehnaně vysokým úrokem, který využívá ne příliš dobré situace takových dlužníků, jsou předem určeny k záhubě. Velké množství lidí v dluzích již ale také využívá velkou řadu skrývajících se praktik, například pomocí zúženého jmění manželů, rozvodů na oko, nebo také účelových převodů nemovitostí. Někteří lidé mají činnost „ umět se zadlužit“ jako živnost v rámci koncesovaného živnostenského oprávnění, usmívá se podnikatelka, které v rámci internetového obchodu dluží za produkty několik set tisíc Kč.

Také na straně podnikatelů je řada těch, kteří poctivě a po právu žádají za poskytnuté zboží peníze, také ale těch, kteří je „špekulují“ nad baličky pohledávek a cizopasí na neštěstí druhých…

Vždy je potřeba pozorovat situaci nezávisle od osobních pocitů a názorů, tedy objektivně.

Důležité upozornění

Veškeré financování nabízíme OD částky 200 000 Kč. Žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

Pokud chcete koupit nemovitost, nemáte na kupní cenu nic našetřené a banky Vám nepůjčí, počkejte až budete v bance průchozí. (čistý registr a dostatečný příjem) Nejsme kouzelníci. U nás musíte mít v případě zájmu o úvěr na koupi nemovitostí alespoň 30 procent z kupní ceny našetřeno z vlastních zdrojů. Totéž platí i pro podnikatelské úvěry.

Půjčku bez zástavy nemovitosti na cokoli jsme schopni sjednat pouze pro žadatele, který má slušný stav registru a má dostatečný doložitelný příjem.

Akceptuje se zde pouze doba neurčitá u zaměstnance, nebo poslední daňové přiznání u OSVČ. Pokud toto u žadatele není, lze řešit pouze se zástavou nemovitosti.

Pokud chcete koupit nemovitost, máte našetřené méně než 30% z kupní ceny a banka Vám nepůjčí kvůli špatnému registru, nebo slabému příjmu. NEUMÍME ŘEŠIT.

Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené z vlastních zdrojů. Pokud našetřeé nemáte a v bance narážíte na slabý příjem a nebo záznam v registru, počkejte na vyčištění registru, nebo vyšší (doložitelný) příjem. Potom si hypotéku na koupi nemovitosti vyřešte v bance napřímo. Už i banky dnes nabízejí maximálně 85% LTV (15% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to pochopitelně méně - maximálně 70% LTV a pochopitelně i úrok je zde vyšší. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016.

U našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů k posouzení úvěruschopnosti a prověření bonity klienta vždy.

Za službu financování klient neplatí poplatek dopředu.

V žádném případě nedochází ke dvojím odměnám.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky