Nebankovní hypotéky Sloučení půjček - Konsolidace Sloučení půjček - Konsolidace Podnikatelské úvěry Individuální financování Realitní služby

Nákladově příznivá Americká nebankovní hypotéka bez doložení příjmů:

Dají dneska někde hypotéku, aniž by se k ní musel dokládat příjem, nebo se to bez jeho doložení jednoduše neobejde?

A jaká je vůbec souvislost s účelem jejího využití, lze ji použít naprosto na cokoliv, tedy na Americký způsob?

Je tak kromě rekonstrukce, koupě či výstavby povoleno taky konsolidovat, financovat podnikání či jakýkoli jiný účel? 

Ujasníme si pro jednou následujících 8 nejasností:

1. Jaký přístup můžete očekávat v roce 2021 u hypotéky v souvislosti s povinností k prokazovat příjem a účel využití napříč celým sektorem?

2. Jakou nejpříznivější hypotéku lze z hlediska příjmů a účelu získat, aby svým navýšením zároveň nevyšla podobně draho jako samotná nemovitost? 

3. Existují bankovní instituce, které tuto metodickou podmínku nezastávají vůbec, nebo alespoň zvládnout byt nadmíru shovívaví k příjmové stránce žadatele?

3. Pokud ne, dočkáte se v tomto směru úlev alespoň u společností s přídomkem nebankovní? Jak ony přistupují k problematice příjmového prověření, obejdou se bez něho?

5. Platí zkrátka na všechny hypoteční poskytovatele jednotný metr bez ohledu na jejich (ne)bankovní zařazení, neboť jsou povinni prověřit příjmovou stránku žadatele vždy totožným způsobem?

6. Musí proto taky každý žádající prokázat své příjmy jejich adekvátním předložením půjčujícímu vždy a zároveň musí vykazovat za všech myslitelných okolností jedny a tytéž zákonem předepsané hodnoty? 

7. Je k tomu všemu navíc možné, aby bylo možné získanou hypotéku použít na Americký způsob, tedy naprosto na cokoliv, nebo je naopak striktně vyžadované účelové využití, či alespoň následné doložení daného účelu? 

8. Může se stát, že narazíte na nějaký částečný formát jeho doložení? Jsou k dostání výjimky, podpultové či jinak limitované nabídky, na které "běžný" spotřebitel nemá šanci dosáhnout, nebo se ani v tomto ohledu nedočkáte ničeho nadstandardního?

Odpovězme si odvěkou otázku:

Je hypotéka mnohými vyzdvihovaná pro její vyřízení zcela bez doložením příjmů:

A) pouhým přeludem a dávno neplatnou záležitostí minulosti podobně jako komunismus, rasizmus či dinosaurus

B) hojně nabízeným úvěrovým produktem, který je v celé své kráse a bez jakéhokoli omezení sjednáván na úvěrovém trhu ČR

C) půjčujícími stále nabízená v určité své podobě, neboť v povinnosti jejich prověření lze nalézt prostor pro výjimky a jedná se tak pouze částečně zpřísněné hypoteční opatření. Tatokvá hypotéka je v určité "okleštěné" podobě stále k dispozici.

D) lidskými emisemi ohrožený rostlinný druh čeledě Kýchavicovité osídlujíc ve svém hvězdicovitém tvaru převážně nedostupné hornaté oblasti, kde dennodenně blahořečí stvořitele za to, že ten jeho obraz je ve srovnání s matičkou natolik malinkatý a tak do určité míry i neškodný, přestože pokaždé poznatelně pocítí pozůstatek průběžného poškozování přírody při počtu p poblázněnosti pokolení.

???

Je možné potvrdit napříč bankovním a nebankovním sektorem výskyt půjčujících, kteří si vezou "na triko" poskytnutí hypotéky, aniž by si prvořadě a prvotřídně prolustrovali veškeré příjmy a výdaje dosahované žadatelem o ni? 

Odpověď na tuto otázku může mnohým z nás připadat poněkud schizofrenní. Zní totiž ANO i NE. 

PS. ještě k té otázce za milión, pomineme-li aspekt podnikatelských hypoték a ojedinělých případů, do dalšího kola postupujete, pokud jste zvolili správnou odpověď za C.

Z dostupných a čerstvých právních zdrojů nám bylo oznámeno, že mohou být v rámci zákonné povinnosti doložit příjmy uplatněny určité výjimky a to, světe div se, nejenom u podnikatelských hypoték, ale také ve světě hypoték spotřebitelských. 

Do budoucna jsou sice do určité míry omezující, ale pořád se na jejich základě dá vymýšlet a realizovat daleko pestřejší řešení, než kdyby byly bývaly neexistovali vůbec. A alespoň dočasně (přechodně) poptávajícímu pomoct, i když to teď s jeho příjmy není žádná výhra. Možná právě proto...


Vydatně se této problematice věnujeme také na této podstránce:

https://www.dumdluhu.cz/aktuality2/hypoteka-bez-dolozeni-prijmu-2019-jaka-jsou-pravidla

, jejíž aktualizovaný a užitečný obsah můžete přehlédnout jen na vlastní nebezpečí. 


A. Musím dosahovat nějakého příjmu, abych hypotéku získal?

Abychom se hned ze začátku nechápali špatně, je snad každému jasné, že žádající o hypotéku by měl nějakého toho příjmu dosahovat ve všech představitelných případech, že ano?

Ať už k jeho proudění došlo v nedávné minulosti, probíhá přímo v době podání žádosti, či se dotýká dohledné budoucnosti, nebo je různou kombinací těchto časových pásem...

Je jednoduše nemyslitelné, aby k němu doposud neproudil žádný kapitál, nebo nebyl v očekávání jeho budoucího příchodu, který je prokazatelně nevyhnutelný a přesto si dovolil půjčit peníze s jasnou domluvou na povinných a pravidelných splátkách, které mají bezodkladně započít už příští měsíc.

Tím bychom měli objasněnou první nejasnost. Z čeho jinak by ji se asi tak následně splácely, když se nic nevydělává, že ano? Pokud k vám neplynou žádné peníze, nejspíš nepochodíte u žádného půjčujícího, kterému není fuk vaše dobro.

Řešením takové problémové situace může být jedině řádné nastavení strategie, která váš požadavek učiní v očích půjčujícího průchozím i zákona "úvěrovatelným". Aby nedocházelo k nechtěným pokažením, potížím, prodlevám a mnohdy až peněžním pohromám, je vhodné za tímto účelem využít služeb člověka nebo firmy, která se profesně zaměřuje na optimální nastavování a dojednávání úvěrování za účelem jeho následné hladké průchodnosti. Nejlépe by měl vykazovat bohatou historii a disponovat tak nejenom kvalitními zkušenostmi, ale také znalostmi a kontakty. Neradi bychom se chvástali, no za těch 10 let už jsme stihli ledacos nabýt... 

Takovou výjimkou by, čistě pro ochutnání, mohlo být, že byste v určitém časovém sledu čekali na tutový příchod peněz například z podnikání, prodeje nějaké věci, nebo třeba navrácení investice a do výše sjednávané hypotéky si zároveň zahrnuli určitou rezervu rovnou takovému počtu ujednaných splátek, abyste z ní dokázali vykrýt nadcházející peněžní půst a řádně uhradit očekávané splátky, dokud se nenaplní vaše očekávání a nedorazí peníz potřebný buďto pro započetí onoho řádného splácení, nebo ještě lépe úplné splacení zapůjčené jistiny.

To by ještě teoreticky mohl být schůdný scénář, aniž by při tom musely být zákonitě porušeny novelizované stanovy. Jelikož se ale u podnikatelských hypoték většinou vychází převážně z daňového přiznání za poslední zdaňovací období, nemusel by být zrovna současný výpadek příjmů nějakým zásadně závažným tématem při hypotečním sjednání. Na druhou stranu je možno podobné vychytávky uplatnit taky ve světě spotřebitelských hypoték, proto rozhodně není radno věšet hlavu dřív, než se vám podaří získat konkrétní vyjádření od nás. Zkrátka a jednoduše vám tímto chceme naznačit, že se s "vizáží" poptávajícího dá pracovat v jeho prospěch, čímž ji lze v podstatě "připodobňovat" průchozí podobě, která odpovídá nejen potřebám samotného půjčujícího, ale taky zákonným opatřením.

Jenom by se v tom měl člověk zvládnout vyznat, v čemž vlastně spočívá smysl a přidaná hodnota práce kvalitního úvěráře. Kdyby to všechno bylo snadné a lidé získávali peníze za úžasných podmínek pro jejich splácení na "lusknutí" prstu, byla by tato profese bývala naprosto k ničemu a vyhynutá. Ale tak tomu není, lidé se stále setkávají se spoustou problémů, které jim brání získat hypotéku "na pobočce", právě za účelem jejich odstranění oslovují úvěráře. Zaklínač zabíjí nestvůry, které obtěžují lidi a ti mu za to platí. Úvěrář naopak problémy bránící jim získat financování v očekávaně výhodné podobě. Ostatně to říkám pořád, pokud vám pojišťovák nepřináší nějakou pořádnou přidanou hodnotu, k čemu je vlastně jinému, než úlisně slizkým pohledům? Se běžte pojistit přímo do pojišťovny, nebo využijte bezplatných služeb jednoho z jejích zhruba dvou tisíců zaměstnanců, ne? 

Příchozí s požadavkem úvěrovat by měl zkrátka už jen z podstaty věci pochopitelně být výdělečně činný a pravidelně si připisovat peníze na svůj účet alespoň v takové výši, aby dokázal pokrýt své dosavadní životní výdaje a k tomu taky splátku poptávané hypotéky. O tom není doufám nutno vést sáhodlouhé spory už jenom ze selské logiky věci. 

Počítám, že se všichni shodneme na tom, že je možné opačný přístup označit nejenom:

a) za krajně nezodpovědný, neboť si tak člověk prakticky půjčuje i přesto, že je mu navýsost jasná skutečnost, že pravděpodobně nebude mít z čeho zaplatit byť jen prvních pár splátek

b) ale do určité míry taky ekonomicky nerozumný, protože následná neschopnost splácet může z jeho pohledu vést k neblahým následkům nedozírných rozměrů z peněžní stránky věci

Ale jen těžko by se takové počínání nejspíš zakazovalo samotným spotřebitelům, ctihodným občanům. V něčem někoho napřímo omezovat, do to kdy viděl?

c) I to je jednou z hlavních příčin, proč je z hlediska zákona půjčení spotřebiteli v takové tíživé příjmové situaci po novu zároveň nelegální. 

Zkrátka si zákonodárci ve snaze o zamezení "prolévání peněžní krve" na úvěrovém trhu sedli, dali hlavy dohromady a vymysleli plán, který v zimě roku 2016 převedli do praxe prostřednictvím novely úvěrového zákona. V jednotlivých jeho stanovách je mistrně ukryt záměr zpřehlednit a pročistit trh, stejně jako zabránit jednostranně nevýhodnému zadlužování obyvatelstva a vzniku dluhových pastí, za kterých se jen stěží uniká a o pojmech jako lidská důstojnost, morální jednání a bezpečné prostředí zde nemůže být řeč. 


B. Jak vysokého příjmu musím dosahovat a jakým způsobem je nutné ho doložit?

Poslední a přitom tolik zásadní informací tak zůstává, jestli bude vyžadováno i jeho prokázání prostřednictví některé z forem doložení, respektive v jak důkladné a tedy náročné podobě k němu bude muset dojít.

Nejednoho člověka hledajícího optimální hypoteční verzi k získání by mělo již v první fázi mimoto poměrně zajímat, jaké výše výdělků musí oficiálně dosahovat, aby mu bylo vyhověno ve věci získání vyžadovaného hypotečního rámce. Respektive bude chtít vědět, kam až bude moct se svým příjmem dosáhnout, tzn. na jak velký peněžní objem si bude moct v rámci žádané hypotéky dělat nárok po odečtení neúprosných výdajových položek, které je povinné zohlednit v rámci již kolikrát zmiňované úvěruschopnosti.

Každý už počítám dobře ví, že právě tyto dvě "hromádky" mají vliv na výslednou hodnotu hojně užívaného ukazatele zvaného bonita, která vyhodnocuje vaši budoucí schopnost žádanou hypotéku splácet a po modernu tak určuje, zdali vám bude moct její poskytovatel v této věci vyhovět, nebo nikoliv, neboť by tím porušil zákonné indicie a tak máte zkrátka smůlu. Konkrétně je to parametr DSTI, jehož výsledná hodnota je vyjádřena procentuálním poměrem mezi vašimi příjmy vs. výdaji. V současném pojetí by neměly vaše výdaje přesáhnout 50 % z vašich příjmů a to již po započtení případné budoucí splátky vámi vyžádané hypotéky. 

Je sice pravdou, že tyto hlediska si do určité míry individuálně přizpůsobuje každý jeden poskytovatel zvlášť a bude tak do jisté míry záležet taky na jeho vlastním uvážení, zaměření a lukrativnosti poptávky. Jak se často říká, ani zde nelze všechny hodit do jednoho pytle a očekávat tak naprosto rovný metr i jednotný přístup od všech ke všem. Za určitých okolností se tak můžete setkat s trochou tolerance, benevolentnějším pohledem a vstřícnějším přístupem, alespoň co se dostatečnosti vašeho příjmového "polštáře" pro splácení týká. Podobná volnost se do určité míry vztahuje také na vaše registry a jejich nepříliš pozitivní obsah. 

Žádný ze slušných půjčujících pochopitelně nemá pražádný zájem na tom, aby docházelo ke komplikacím pramenícím z neschopnosti splácet a vašemu peněžnímu poškozování upomínkami či dokonce daleko drastičtějšími vymáhacími metodami.

To je jeden ze dvou hlavních důvodů, proč si alespoň do určité míry prověří žadatelovi příjmy a výdaje vždy, k čemuž mu dokonale poslouží právě nahlédnutí do zmíněných výpisů z registrů klientských informací.

Může se stát, že těm, kteří budou vykazovat známky vyložené předluženosti, nebo bude jiný ze sledovaných ukazatelů úvěruschopnosti v naprosto dezolátním stavu, nebudou nakonec ochotni půjčit ani korunu, neboť by tím značně ohrozili vlastní kapitál.

Tím druhým je pochopitelná podmínka, že při půjčení nesmí být překročeny zákonem ustanovené hranice. V opačném případě si může založit na vážné problémy nejen samotný poskytovatel, ale také neprávem "zaúvěrovaný" dlužník.

Poměrně striktní a obsáhlé omezovaní "polena klade zákon především do takzvaných spotřebitelských hypoték, které jsou zjednodušeně řečeno všechny mířící jinam než do podnikání.

Oněch podnikatelských se naopak příliš nedotýká a počínání zde více ponechává na svévolnosti rozhodnutí půjčujícího, čímž je naopak do většího rizika poškození vystaven sám dlužící podnikatel, který nejenom že může hypotéku získat, přestože jeho příjmová kondice není žádná hitparáda, což je pro něho mnohdy výhodou (alespoň na začátku), taky se na něm skrze téměř naprostou neregulovanost trhu hypoték určených na účel podnikání mohou jejich poskytovatele se zde vyskytující dopustit více poškozujících a poněkud nečestných praktik uplatněných za účelem "nadměrného obohacení", aniž by jim bylo posléze umožněno odvolávat se na všelijaké zákonné pomůcky a podpůrné prostředky, kterými se dokázal právně ubránit proti uplatněným předraženým praktikám a usneseným rozsudkům. Čehož následkem může (většinou na konci) být podstatně více žalu, než kolik by jinak přinesly pouze ony předem avizované peněžní výlohy.


Právě novela zákona o spotřebitelském úvěru do toho hází ony pomyslné vidle:

Úvěrový zákon č. 145/2010 Sb., který pojednává na téma všech spotřebitelských úvěrů a citelně se jich dotýká, do toho poměrně svérázně zasahuje a nutí všechny jeho poskytovatele dostatečně prověřovat bonitu žadatele. K tomu dochází za pomocí ukazatele zvaného DSTI. Pro jeho stanovení musí dostatečně prověřit všechny příjmy a výdaje žádajícího, přičemž procentuální poměr mezi nimi nesmí přesáhnout horní hranici za momentálních pravidel stanovenou na 50 %. Může se hodit vědět, že k položce celkových výdajů je často započítávána také budoucí splátka poptávané hypotéky.


Konsolidační hypotéka: 

K vynechání splátek některých současných závazků a zohlednění pouze budoucí splátky vyřizované hypotéky do bonity tak může teoreticky dojít u hypotéky označované jako konsolidační. 

Jak už z tohoto názvu vyplývá, jedná se o hypoteční půjčku primárně určenou na konsolidaci stávajících dluhů žadatele. Jinými slovy se z peněz jejím prostřednictvím získaných poplatí všechny jeho více nákladné závazky, čímž se docílí jejich sloučení v jeden globálně méně nákladný. 

S výjimkou součtu všech vašich splátek včetně té budoucí se tak můžete při výpočtu bonity zpravidla setkat u hypotéky na konsolidaci, při jejímž vyřízení lze teoreticky zohlednit až váš budoucí splátkový stav, který nastane po jejím načerpání. Jelikož zde logicky dojde k tomu, že se z ní poplatí při žádosti překážející závazky, lze jejich splátky do výdajové "hromádky" nezahrnovat.

Někteří půjčující však tento přístup nezastávají ani v případě konsolidačního účelu využití sjednávané hypotéky, což je přinejmenším poněkud iracionální, vezmeme-li v potaz skutečnost, že se všechny tyto neprodleně uhradí po načerpání vyřizované hypotéky.


A jak je to s tou neúčelovostí čili Americkým způsobem využití?

Nutno s politováním konstatovat, že faktor účelovosti už nemá na nutnost doložení příjmů velice žádný podstatný vliv. Zatímco dříve bylo běžně možné "pouhou" žádostí o účelový hypoteční úvěr získat až 60% z hodnoty zajištění, aniž by se k tomu musel jakkoli dokládat příjem a stačilo pouze čestně prohlásit jeho dosahovanou výši, dneska už jsou ty časy pryč a vypadá to, že nenávratně.

Účelové využití tak nepřináší náročnosti na způsob prokázání příjmů ani nárokům na jeho výši žádnou extra přidanou hodnotu a tak platí také opak, že Americký způsob využití toto hledisko nijak neznevýhodňuje. 

Jedinou výhodou je v tomto směru o poznání přívětivější uplatněná úroková, která se u účelově využitých bankovních hypoték v kombinaci s delší nabízenou splatností podepisuje na podstatně nižší splátce, která tolik nezatíží výdaje započítané do bonity. Toho výsledkem je výrazně vyšší částka, kterou má člověk nárok získat, aniž by důvodem k tomu bylo zpravidla výrazně vyšší nabízené LTV u účelových hypoték. 

Pravidlem takzvaně potvrzujícím výjimku jsou dokonce e i ve světě spotřebitelských hypoték 2 situace situace:

Tou první je refinancování účelové hypotéky, při jehož vyřízení nemusí za určitých okolností dojít ke klasickému dokládání příjmů.

Tou druhou je hypotéka se zkrácenou dobou trvání smlouvy, která je podmíněna kompletním splacením jistiny nebo prodejem zastavené nemovitosti do předem stanoveného období. 

Jinak většinou platí, že k dokládání účelu použití získaných peněz nedochází u všech nebankovních hypoték. Zkrátka jsou všechny bezúčelové, můžete je využít na jakýkoliv účel si jenom usmyslíte a na žádný z jejich parametrů tak nemá účel následného uplatnění žádný dopad. Nijak je to neznevýhodňuje, ani nezprůchodňuje. Účelovost je společně s kondicí příjmů a registrů jedním ze tří hlavních témat převážně v bankovním prostředí. 

Příkladem je většina bezúčelových a účelových hypotéky. U těch se totiž neprokazuje účel vůbec, nebo mají sloužit primárně na zaplacení věcí nerozdělitelně spjatých se zemí. Nikde u nich totiž není psáno, že po čerpání takové hypotéky musí zákonitě dojít k zaplacení daných dluhů, nebo snížení ostatních výdajů.

Jinak je Americkou hypotéku, u které není účel využití žádné téma, je pochopitelně stále možné získat jak od bankovního tak nebankovního investora, ale obávám se, že se to neobejde bez povinnosti doložit příjmy, nejedná-li se opět o účel spojený s podnikáním.


Podnikatelská varianta:

Je-li vašim revírem podnikání a hypotéku poptáváte za účelem jeho zvelebení, stále vám může být nabídnuta Americká hypotéka bez doložení příjmů. I přesto bude nejednoho jejího půjčujícího příjem zajímat alespoň informativně pro vlastní orientaci s tím, že na jeho výši nebude mít "natolik" náramné nároky. To platí pro bankovní, ale také nebankovní úvěrové prostředí. 

Více o hypotéce si můžete přečíst v souvislosti s prokazováním příjmů taky na TÉTO STRÁNCE 


Naše znalost prostředí usnadňující vám získání exkluzivní hypotéky s tolerancí nižšího příjmu, která se dokáže maximálně přizpůsobit vaší příjmové situaci a zároveň vyhovět všem zákonným pravidlům, představuje jedinečnou příležitost, jak získat potřebné peníze za parádním podmínek, když Vám kvůli výši příjmů, výdajů a stavu bonity jinde nevychází vstříc.

Jelikož se vzhledem k výrazně turbulenci úvěrového prostředí bavíme o časově limitované edici, vyčkávat na AŽ se nemusí vyplatit. Volte ho proto čistě na vlastní nebezpečí. 

I když všichni spříznění investoři a partneři jak v bankovním, tak nebankovním prostředí již vyžadují doložení příjmů u zaměstnanců vždy, aby byla splněna zákonná podmínka dostatečného prověření schopnosti splácet u žádajícího spotřebitele... Dá se kolikrát i v tomto ohledu čarovat ve prospěch úvěrovaného, aniž by došlo k jejímu porušení!

Navíc je stále možné hypotéku získat S TOLERANCÍ JAKÉHOKOLIV REGISTRU A BEZ DOLOŽENÍ ÚČELU VYUŽITÍ. A TAKÉ BEZ DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ za předpokladu, že se jedná o podnikatelský hypoteční typ.

Často se s podobnými „problémy“ oficiálně slabšího, nebo částečně nedoložitelného příjmu setkávají nejenom podnikatelé s optimalizovaným přiznáním, ale také samotní zaměstnanci s „neoficiálními“ (bočními) příjmy, brigádami a jinými stěží akceptovanými příjmy, které jim jsou vypláceny ať už v hotovosti nebo za užití smluv, jež nezaručují pravidelný přísun těchto peněz a jejich zahrnutí do příjmů tak není možné. 

Objevili jsme pro Vás revoluční hypoteční úvěr Grand, čehož zásluhou můžete získat peníze zhruba za těchto parametrů:

 • Roční úroková sazba: od 1,99 % 
 • Doba splatnosti:3 měsíce až 30 let (do 74 let věku žadatele)
 • Možnost výjimečných splátek i jednorázového doplacení kdykoli a téměř zdarma
 • Množství peněz: až do 85% z odhadní ceny nemovitosti
 • Standardnost, slušnost a transparentnost smluvního obsahu

Odesláním tohoto formuláře získáte BEZVA úvěrové konzultace

 

Z čeho se můžete těšit:   

           I PŘES ZÁPORNÉ ZÁZNAMY V REGISTRECH A MÍRNĚ ZHORŠENOU BONITU: získání nebrání ani některé negativní informace zapsané z titulu minulého nesplácení v registrech klientských informací. Přestože banka váš požadavek na hypotéku zamítla z důvodu nepřípustného stavu registrů, „slabého" příjmu, nebo nedostatečné bonity, za naše oslovení nic nedáte.

Nejeden z našich dnes již nadmíru spokojených klientů také nejprve zarputile prohlašoval vlastní předčasné a nevěřící soudy typu:

„Ale já nemám šanci proto a proto, už jsme to zkoušeli u banky, svého poradce…“

přesto se podařilo uspokojit jejich peněžní potřeby nadmíru výhodnou hypotékou Grand.

Z toho plyne ponaučení:

Uděláte podstatně lépe, když všemožné ale, předsudky a soudy odložíte stranou a místo nich nás raději okamžitě oslovíte, budete jedno velké bedlivě poslouchající ucho a pilný plnič všech potřebných úkonů.

DOPŘEDU SE NEPLATÍ: kompletní vyřízení hypotéky Grand nepodléhá povinnosti nějakého poplatku dopředu a probíhá tak po celou dobu bez rizika ztráty vlastních peněz. V průběhu sjednání se tak nic neriskuje, naopak může získat jedno z nejlepších úvěrových řešení na trhu...

PENÍZE MOHOU PÍPNOUT NA ÚČTU I ZA PÁR PRACOVNÍCH DNÍ: peníze jsou vyplaceny na účet obratem po finálních schválení a podpisu úvěrových smluv většinou takzvaně na návrh na vklad, na jehož popud se na katastru vytvoří plomba.

Do této fáze je možné se při promptním zajištění a bezchybném dodání potřebných podkladů dostat i za pracovní týden od data odeslání formuláře na této stránce.

Nesporná výhoda: nebudete tak nuceni čekat zhruba měsíc až na zřízení (zapsání) zástavního práva na listu vlastnictví zastavované nemovitosti.

100% ASISTENCE SPECIALISTY: kompletní vyřízení probíhá za 100% asistence přiděleného odborníka, za jehož kvalitu, slušnost a přínos ručíme. Certifikovaný pracovník půjčujícího Vás tak provede procesem vyřízení vybrané hypotéky od A do Z, tzn. od prvního kontaktu až po samotné čerpání.

MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ PODPORY, POHODLÍ A MORÁLKY: to dohromady vytváří prvotřídní podmínky pro celkové peněžní bezpečí, stabilitu a standard Vás jakožto poptávajícího. Pro vyřízení se navíc nijak nenadřete. Pro kompletní vyřízení stačí strávit několik desítek minut na telefonu, sem tam odpovědět na email a nanejvýš jednou navštívit poštu, případně přiotevřít dveře přidělenému specialistovi, přijít do vybrané kavárny, nebo navštívit oficiální kancelář.

TIP: Přestože budete procesem sjednání doslova vedení za ručičku, za účelem naprosté minimalizace prostoru pro nežádoucí nedorozumění a zbytečné přešlapy představující prostoje a přinášející akorát tak problémy byste měli každý krok diskutovat s pověřeným pracovníkem, klidně hned raději dvakrát, abyste nabyli jistoty, že všemu rozumíte

ZADNÍ VRÁTKA: Pro případ, že se ihned nepodaří uzavřít exklusivní hypotéku Grand, například kvůli špatnému stavu registrů, nebo nedostatečné příjmové stránky, může se s vyřízením buďto počkat na příhodnou dobu, nebo, pokud to okolnosti dovolí, se jako „zadní vrátka“ přechodně dojedná sice o něco dražší, ale za to stále velice slušná nebankovní hypotéka, která tyto nedokonalosti dokáže akceptovat.

Překlad pojmu přechodně: toto slovo vyjadřuje dočasnost takové hypotéky, která se převede na Grand hned, jakmile to situace umožní. Hodí se zejména v případech, kdy nezískání potřebného peněžního obnosu v brzké době znamená větší peněžní ztráty, než kolik dělá úplata na této přechodné variantě. V opačném případě je vhodnější počkat, nebo se zařídit podle našich instrukcí tak, aby bylo možné řešit ihned.

Proč hlavně nás máte chtít upřednostnit před konkurencí?

„Kopeme hlavně za Vás, ne za (ne)banku.

Věřte, že se to příznivě projeví jak na:

1. skutečném přínosu a užitku hypotéky pro vás

2. celkové zaplacené ceně a hladkosti jejího sjednání

přičemž rozdíl to bude přímo propastný.

Nakonec peníze rovné nanejmíň několika svým výplatám na zemi válet nenajdete, nebo snad ano?"

Co je potřeba udělat pro získání revoluční hypotéky Grand?

 1. zanecháte nám svůj kontakt a jméno vyplněním formuláře na této stránce
 2. budete telefonicky kontaktováni specialistou za účelem bližšího vyhodnocení
 3. bude-li možné řešit, získáte všechny potřebné informace k optimální hypotéce
 4. budou-li se Vám zamlouvat, bude Vám zaslána instruktáž postupu vedoucí k vyplacení
 5. po zajištění a doručení všech požadovaných podkladů dojde k podpisu smluvního zaopatření 
 6. požadované peníze jsou vyplaceny na zřízený účet a nic vám nebrání ve volném nakládání s nimi

Reprezentativní příklad hypotéky:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2,29 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,46 % p.a. (zahrnuje především účtovaný jednorázový náklad v předpokládané výši 5 % z celkové výše, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky)
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Měsíční splátka: 3 930 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)
 • Navýšení úvěru v případě řádného splácení po celou dobu této splatnosti: 414 800 

Vyplňte formulář a nechejte se nezávazně poinformovat:

Formulář pro odeslání nezávazné žádosti

Náš zpětný kontakt můžete ve většině případů očekávat do 60 minut od zadání poptávky a to především v pracovní dny od 9:00 do 18:00. (O víkendech pak individuálně.)

V současnosti řešíme pouze financování od částky 400 000 Kč.

Co znamená „nezávazná" žádost?

Slovo nezávazná znamená, že po vyplnění a odeslání potřebných údajů Vám zavoláme a poskytneme úvodní úvěrové konzultace, které jsou nezávazné do té míry, že pokud pro vás nebude jejich výstup dostatečné uspokojivý a především peněžní výhodnost navrženého financování se vám tak nebude zamlouvat, můžete se hned zpočátku rozhodnout pro nepokračování v dalším postupu s přiděleným pracovníkem.
V takovém případě zkrátka projevíte svůj nezájem, čímž se přeruší jakékoli vzájemné vazby a tím to celé skončí.
Veškeré vzájemně sdělené informace, které jsou zcela důvěrné a slouží čistě pro účely posouzení vašeho požadavku a nastavení optimální hypoteční varianty, budou v souladu s GDPR obratem odstraněny z naší databáze.

6 kroků k udělání po odeslání žádosti:

1. zavoláme z čísla: 777 465 451

2. z(a)jistíme potřebné informace a vyhodnotíme reálné možnosti

3. na jejich základě navrhneme nákladově optimální hypoteční řešení

4. s tímto řešením budete blíže seznámeni a zodpoví se všechny vaše dotazy

5. za předpokladu vzájemné shody, tedy že se řešení podaří nalézt a zároveň pro vás bude z hlediska nákladů dostatečně atraktivní, abyste jevili zájem o jeho  získání, bude vaše hypotéka nadále vyřizována ve vašem nejlepším zájmu jedním ze spřízněných, pečlivě zvolených a oborově specializovaných pracovníků tak, abyste se k jejímu načerpání dostali nejhladší a nejrychlejší možnou cestou.

6. po dodání všech podkladů v požadovaném tvaru a obsahu následuje ono klasické: tvorba smluv, jejich kontrola a podpis, vložení na katastr a vyplacení požadovaných peněz na úvěrový účet za tímto účelem zřízený, k čemuž může klidně dojít už za pár pracovních dní od vyplnění formuláře na této stránce, jelikož se vyplácí takzvaně na vklad zástavních smluv nikoliv až na zápis samotného zástavního práva.

7. BONUS: ten, kdo by se byl býval domníval, že zdárným vyplacením z našeho pohledu cenově nejpříznivější hypotéky to celé definitivně skončí, šeredně by se mýlil. Naší rolí a součástí údělu přiděleného specialisty je být i nadále v kontaktu se zdárně úvěrovaným, být mu pro všechny myslitelné případy plně k dispozici, informovat o případných zásadních změnách, nastanou-li, a provádět veškeré administrativní úkony v budoucnu. V neposlední řadě je našim úkolem sledovat za klienta hypoteční trh a v případě výskytu výrazně výhodnější hypoteční varianty realizovat převod neboli refinancování. 

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky