Nebankovní hypotéky Sloučení půjček - Konsolidace Sloučení půjček - Konsolidace Podnikatelské úvěry Individuální financování Realitní služby

Existuje dneska hypotéka k vyřízení bez nezbytnosti prokazování příjmů? 

2 klíčové dotazy

 , které nám dneska klade spousta z těch, kterým banka jejich požadavek na hypotéku zamítla a odůvodnila to nedisponováním dostatečnou výši příjmů

zní:

I. Najde se jiný poskytovatel, u kterého mám šanci podobnou hypotéku získat, poněvadž dokáže přijmout mé nevysoké prokazatelné výdělky a nebo přihlédnout k těm hůře doložitelným?

II. Existuje něco takového na hypotečním trhu a pokud ano, za jakých okolností je produkt podobné kadence k mání? Tím myslím hlavně částku, úrok a splátku... 

Přece vydělávám slušné peníze, "pouze" je nemám možnost požadovanou formou doložit. 

Pochopitelně nechci být za ponížené prokazatelné příjmy, nebo naopak za nemožnost doložení těch zbylých přehnaně "bitý".

Takže musí také nabídnout přijatelné podmínky. Rozumný úrok, dlouhou splatnost, slušnou splátku a tak dále. 

Jednu věc si pro jistotu vyjasněme upřímně "hned ze startu".

Člověk, který nedosahuje absolutně žádného příjmu, je logicky bez nároku na hypotéku.

Tématem do debaty tak zůstává:

Jak vysoký ho musí mít, aby vzhledem ke svým výdajům mohl na vytouženou hypotéku dosáhnout.

Jestli je jeho bonita, která je pro získání takové hypotéky nezbytná, dostačující či nikoliv.


potřebný příjem, prevence před nesplácením, ochrana úvěrovaného i zapůjčených peněz a šmeliči:

Všem přítomným je snad nad slunce jasné, že musí být žadatel o hypotéku výdělečně činný. Teď jde hlavně o to, jestli je forma doložení jeho příjmu půjčujícím uznávaná a jeho výše dostatečná. 

Jak jinak by byl takový člověk schopný splácet? V koho zájmu by asi tak bylo, aby získal hypotéku někdo, kdo ji nebude mít z čeho splácet? 

Ale fakt, že má "nějaký" ten příjem, ještě sám o sobě nemusí stačit. Ke splnění příjmového hlediska bývá požadované, aby reálně dosahoval příjmu dostatečně vysokého pro hrazení splátky požadované hypotéky. 

Nikdo normální nepůjčí někomu, kdo nic nevydělává, nebo nemá možnost lautr žádným způsobem prokázat, že avizovaného příjmu dosahuje.

Respektive možná tak "blázen nebo podvodník", který se ve vlastním zájmu příliš nestará a následně, nastane-li problém se splácením, připraví, jak se s oblibou říká, klienta o nemovitost. A navíc se tím nerozumně vystaví riziku osočení a neblahým následkům vyplývajících z nesplnění úvěrového zákona.

Mnoho lidí si takovou akci představuje poněkud zkresleně. Ve skutečnosti navýší prostřednictvím peněžních postihů za porušení dohodnutých splátek dlužnou částku natolik, že dorovná, nebo dokonce překročí samotnou tržní cenu zastavené nemovitosti. Potom pohledávku přeprodají, nebo předají exekutorovi a dál se nestarají.

Ale ať už toho docílí jakýmkoli způsobem, není ve svojí podstatě tak podstatné. Stačí vědět, že hypotéka od takových "šmeličů" může nakonec vyjít hodně draho a proto ji snad nikdo z nás nechce. 


ochrana spotřebitele a půjčených peněz, příjmy vs. náklady, úvěrový zákon, úvěruschopnost, bonita a DSTI

Aby toho nebylo málo, bývá poměřován s jeho pravidelnými peněžními výdaji tak, aby zde byl pro tuto novou splátku dostatečný prostor mezi žadatelovými příjmy a náklady. Přiřež bývá zvykem, že o osudu hypotéky a jejím schválení či zamítnutí v požadované výši nakonec rozhodují nepatrné nuance. 

Tato opatření vyplývají nejenom ze "zdravého rozumu a obezřetnosti" poskytovatele, který se tak snaží naplnit podstatu slova "zodpovědné úvěrování a ochrana poskytnutého kapitálu".

Ony také reflektují příkazy úvěrového zákona, především jeho posledních novel zavedených v prosinci 2016. Jejich hlavní devízou je totiž zabránění nezodpovědnému a nadměrnému zadlužování spotřebitele.

Z jejich popudu tak každý půjčující, který poskytovává spotřebitelskou hypotéku na úvěrovém trhu ČR, musí u každého úvěrového případu mimo spoustu dalších opatření dodržet také dostatečné prověření takzvané "úvěruschopnosti" žadatele.

Ta spočívá především ve splnění parametru zvaného DSTI, který sleduje poměr mezi jeho příjmy a výdaji. Zde nesmí být za současných pravidel překročena pomyslná hranice 50%. 


A tak pokud...

 • jsou oficiální příjmy z vašeho zaměstnání zářným příkladem toho, co v praxi znamená optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele.
 • se vaše účetní vyřádila na daňovém, čehož výsledkem je přiznání naprosto žalostného ročního zisku. Když ho podělíte dvanácti za účelem rozpočtu do jednotlivých měsíců, vyjde vám, že jste po celý rok dosahovali čisté měsíční výplaty pomalu nižší, než je předepsaná minimální mzda v ČR. 
 • jste si nedali patřičně záležet na přípravě příjmové historie v alespoň minimální výši potřebné pro získání adekvátně vysokého a výhodného úvěru a v návaznosti na tom se neuráčili zaplatit "pár peněž" státu navíc.

Je neblahým důsledkem takového konání kromě mizérie v rámci: 

 • důchodu, který vám bude na stará kolena vypočten
 • mateřské, zasadíte-li plod v nedaleké budoucnosti
 • pocitů pramenících z nepřispění na státní výdaje

Že se při žádosti o svoji hypotéku setkáte akorát tak s uchechtnutím a poklepáním bankéře na čelo.

Načež vás nasměruje spíše na budovu pracovního úřadu, kde si s takovým prokazatelným příjmem můžete zažádat akorát tak o podporu. 


Ach ta optimalizace

V tomto ohledu platí poměrně spravedlivé "něco za něco". 

V obou případech, řekněme si to upřímně, je na vině snaha šetřit "na státu". 

Váš zaměstnavatel, nebo vy jakožto osoby samostatně výdělečně činné alias "sami sobě páni" zkrátka nechcete platit "tolik" na dani a odvodech na sociální a zdravotní. 

Řídíc se hesla "co je doma, to se počítá" dáváte za tímto účelem přednost uplatnění všemožných skulinek a daňových úlev, aby byly vaše platby v tomto ohledu naprosto minimální.

Provádíte všemožné optimalizační praktiky, které obnášejí snížení dosažených příjmů, nebo naopak zvýšení "skutečných" nákladů. To vše samozřejmě v souladu se zákonem, aby tak nedocházelo k jeho porušení.

"Proč toho nevyužít, když zrovna můžete? Proč se v tomto směru stavit zaměstnavateli na odpor, když vy z toho žádnou peněžní újmu nemáte a pro něho je to takto výhodnější?"

Aby bylo jasno, nijak to neodsuzujeme. Pokud to máte právně podchycené a nevystavujete se tak riziku dopadu daleko přísnějších sankčních opatření...

"Každá koruna se hodí a stát se snad bez pár tisícovek obejde. Nebojím se, že ten si bez nich nedokáže poradit." 

Nezbývá, než s tím souhlasit. Rozhodně nám nepřísluší zpochybňovat ničí osobní rozhodnutí. Avšak bude učiněno, měl by být daný jedinec seznámen a smířen se všemi jeho neblahými dopady. Je v jakémsi pořádku, pokud potom nebude pronášet rozhořčená prohlášení typu:

"Jak asi tak mám s takovým důchodem, nebo mateřskou vyžít? Proč mně jako nechcete tu hypotéku dát? Zatraceně, zase sem měl návštěvu z finančního. Ach ta úroveň státních služeb! Chudák můj syn, takové ubohé školství. To je vůči mojí mamince pěkně nedůstojné, takové bídné příspěvky a to zdravotnictví. To snad nemyslí vážně?! Zase nám vypli veřejné osvětlení na ulici..."


I když je pravdou, že:

- je důvěra ve státní aparát a jeho schopnost smysluplně uplatnit "odevzdané" peníze poněkud zaslouženě slabá...

- se člověk poměrně oprávněně obává, kde jeho těžce vydřené peníze nakonec skončí...

někteří to v tomto směru vyloženě přehánějí a i za cenu přehnaného rizika "škudlí" každou korunu.

Platí nepsané pravidlo, že každé extrémní chování je nakonec škodlivé a už jenom z toho hlediska by měl člověk odvést přiměřený peníz.

Proto, aby se do budoucna nevystavil riziku, nemusel čelit neblahým následkům a jednou svého rozhodnutí litovat, soudnější jedinec v této iniciativě nepřekračuje povolenou mez.

Z nejedněch úst jsme už zaslechli slova jako: "taková zbytečná maličkost to byla, kvůli pár korunám jsme dostali stotisícovou pokutu"...

Navíc...

Tomu, že přiměřeně zaplatí, může být následně vděčný absenci pravidelného poctíváni návštěvami ze strany úředníků hájících zájmy všemožných státních úřadů.

Se tak finančně spolupodílí na nákladech, které si zvelebňování společného okolí žádá. Vždyť tyto peníze putují do společné kasy, ze které by měl stát, kromě sociální podpory různých pofidérních jedinců a spolků, platit také všemožné výlohy na společně využívané produkty a služby. Nikdo netvrdí, že to nemá žádné vady, osobně jich spatřuju habaděj.

Přesto považuju za zodpovědné, poctivé a lidské podílet se na společných nákladech a podpořit státní kasu přispěním přiměřených peněz.


Poměrně spravedlivě pak platí, že...

Když jste ušetřili jste na jedné straně, na té druhé teď nemůžete čekat, že vás budou půjčující s takovými oficiálními příjmy vítat s "otevřenou náručí", natož aby se tak ještě předháněli v tom, kdo z nich vám dokáže nabídnout výhodnější podmínky. 

Výsledkem takového snažení pochopitelně je, že skutečné příjmy, kterých člověk dosahuje, jsou o poznání nižší než ty, které je schopen oficiálně prokázat. 

A tak plánujete-li si vzít v blízké budoucnosti hypotéku, nebo tento scénář nelze vyloučit, bude se vám schopnost prokázat dostatečně vysoký oficiální příjem vyloženě hodit. Nemusíte se následně dostat do křížku s nesplněním zákonné bonity potřebné pro získání hypotéky nebo jiného úvěru. 

Jakmile už je "daňovka" jednou odevzdaná, nebo jste si nechali doposud od zaměstnavatele přiznávat žalostnou část ze svých opravdových příjmů, může být na zkroušené přiznání typu "jejda, ale já jsem netušil, že si budu brát úvěr" poněkud pozdě.

Nebo je za určitých okolností přesto možné hypotéku v potřebné výší získat? Odpovědí je poněkud neurčitá fráze "jak kdy".

Škála všech doložitelných a nedoložitelných příjmů, jejich forem a jednotlivých kombinací je totiž poměrně široká.

Když k tomu ještě přičteme různé typy příjmů, hypoték a jejich lišících se výší, rozepisováním všech alternativ bychom zde byli zhruba do pozítří. 

Proto je ideální, když nám upřesníte konkrétně tu svoji příjmovou situaci a vytouženou hypotéku.

Propočítáme to a obratem řekneme přesně "jestli, co a jak". 


Má to nějaké skulinky a háčky? 

Ne nadarmo se ale říká, že každé pravidlo má svoji výjimku. Nebo je přesné znění, že výjimka potvrzuje pravidlo? Ať už tak či onak, stejně to rčení nedává pořádně smysl. Ale víte, co tím myslím... 

V určitých situacích je možné vycházet i z neúplně prokazatelných příjmů.

Dá se pracovat s rozdílem mezi snadno a hůře doložitelným příjmem.

Nehledě na to, že je možné různě nahlížet na náklady a žádoucím způsobem tak vyhovět zákonné bonitě.

V jiných se na ni dokonce nemusí brát zřetel vůbec! 

Přejete si vědět:

1. co je v tomto směru ještě povolené a co už se nachází za zákonnou hranou? 

2. jestli je ve vašem případě možné dostatečně výhodnou hypotéku řešit?

3. kdy a za jakých předpokladů to půjde, když je to teď nereálné? 

Jen těžko se dá v jednom článku trefně reagovat na situaci vás všech.

 

Proto nabízíme přesný propočet zcela zdarma. K tomu stačí, když... 

 

vyplníte a odešlete tento jednoduchý formulář 

 

Brzy se dozvíte výsledek vyhodnocení, jehož součástí je také návrh optimálního řešení.

 

Chcete-li si přečíst něco navíc?... 

Pokud... 

 1. Váš zaměstnavatel nepřiznává takové příjmy, jaké ve skutečnosti dostáváte. 
 2. Optimalizujete daňové přiznání tak, že jen uplatňujete povolené paušální náklady, nepřiznáváte všechny příjmy, nebo si přisuzujete vyšší náklady, než ve skutečnosti máte. 
 3. Máte vysoké výdaje na současné splátky nebo jiné povinnosti v rámci bonity vysokých výdajů na současné splátky nebo jiné povinnosti v rámci bonity na vlastní hypotéku Máte v
 4. Prokazatelně dosahujete nadprůměrných měsíční příjmů, přesto zároveň máte vysoké výlohy na současné splátky či jiné platební povinnosti. 
 5. Se můžete honosit označením rentiér, neboť pobíráte příjmy z pronájmů.
 6. Dosahujete jiných regulérních výdělku, které ale nejsou půjčujícím akceptované, nebo metodicky neuznává způsob jejich doložení.
 7. Je vám k důstojnému žití finančně napomáháno:
 • invalidním, starobní či sirotčím důchodem
 • doživotní rentou, opatrovnickým příspěvkem
 • jinými podpůrnými pravidelnými příjmy

je vám nejspíš zabraňováno v získání hypotéky v žádoucí výši. 

Věřte, že nejste zdaleka jediní, kdo pevně věří, že takovou výhodnou a férovou hypotéku zvládnete bez komplikací splácet.

Dokáže-li vám snížit výdaje na dluhy, nebo na jiné životní náklady. Zvýší-li zároveň úroveň vašeho životního komfortu.  

Jsme přesvědčení, že si ji zasloužíte. 

Proto jsme pro Vás připravili hypotéku i s tolerancí:

 1. hůře doložitelných příjmů
 2. prokazatelné vyšších nákladů 

, která je k výši a typu příjmů i výdajů nanejvýš šetrná a shovívavá. 

V některých případech, kdy je to vyloženě žádoucí a nutné, stačí když výši svého měsíčního příjmu prokážete tak, že ho sdělíte jen informativně a doložíte způsobem, který máte možnost a je vám "po chuti".

Může se tak stát bez zdlouhavých administrativních úkonů, jako je dodání výplatních pásek od zaměstnavatele, pracovní smlouvy, daňového přiznání za dva uplynulé roky, nebo jiného nadbytečného prověřování.

Zároveň jsme vám schopni hypotékou financovat: 

 • až 80 % z odhadní ceny vaší nemovitosti, pokud nemáte vážné záznamy v bankovních registrech. Roční úrok dokážeme dostat i pod 4 % ročně a dobu splatnosti si můžete nastavit až na 30 let.
 • maximálně 70 % z tržní ceny vaší nemovitosti, pokud máte vážné záznamy v bankovních registrech. Úrokově jsme schopni se pohybovat do 11,5 % ročně s dobou splatnosti nanejvýš 20 let.

Za samozřejmou považujeme součást bezplatné možnosti výjimečných splátek i jednorázového doplacení.

Nemusíte se obávat rizika ani prohloupení, neboť dopředu nám nezaplatíte ani korunu. věříme, že se splácením takto slušné hypotéky nebudete mít žádný problém.

Stejně tak se můžete spolehnout, že se v tíživé situaci, třeba jako nás právě potkala v rámci ochranných koronavirových opatření, budete moct domluvit na dostatečně dlouhém odkladu splátek. 

Pevně věříme, že takové hypoteční financování splní i ta nejnáročnější očekávání. 

Jaký postup vede k vyřízení?

 • oslovíte nás prostřednictvím nezávažné žádosti, kalkulačky splátek, dotazu z poradny, e-mailu, nebo na čísle 777 465 451.
 • zodpovíte všechny naše dotazy, abychom si dokázali udělat přesný obrázek o vaší situaci a požadavku. 
 • vyhodnotíme vaše vyhlídky a bude-li v našich silách vypomoct, upřesníme optimální hypoteční variantu 
 • seznámíme Vás se všemi potřebnými parametry, podmínkami, postupem i podklady 
 • půjde-li sjednat a bude pro Vás dostatečně atraktivní, vykoná se potřebné, aby finální schválení nastalo co nejdříve 
 • tvorba úvěrových smluv, jejích prostudování, kontrol a podpis následovaný vyplacením - čerpáním hypotéky

Až do fáze podpisu úvěrových smluv jednáme bezplatně!


Reprezentativní příklad hypotéky

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 4.28 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 4.88 % p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v němž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv a zpracování hypotéky)
 • Měsíční splátka: 5 295 Kč
 • Navýšení úvěru: 906 200 Kč

Pro jakékoli další informace nás neváhejte kontaktovat. Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky