Přídavná jména nebankovní a Americká dodávají hypotéce příchuť tolerance většiny vašich neplech a použitelnosti na cokoliv.

Přestože je pravdou, že naprostá neúčelovost často bývá společným rysem pro drtivou většinu nebankovních hypoték a tato charakteristická vlastnost zkrátka bývá součástí tohoto produktu zcela automaticky, označení Americká někteří prodejci hojně přidávají z důvodu zdůraznění její schopnosti obstát ve společnosti jakékoli peněžní potřeby potenciálního poptávajícího a současně aby tak stoprocentně napodobili slovní šablonu jím hledaného výrazu.

"Nikdo logicky nechce přijít o kvalitní poptávku jenom kvůli tomu, že k tomuto dvouslovnému názvu nepřidal ještě třetí, které při svém hledání někteří používají a v jeho výsledcích výlučně očekávají."

Tak i my kráčíme v souladu s tímto trendem, čistě abychom nezůstali stát bokem, respektive pozadu a šanci dohledat nás dostalo co nejvíc lidí. Jak jinak mají ostatně mít možnost získat z našeho pohledu topovou službu, když nás při svých pátracích akcích nenajdou?

Více k našemu pohledu na téma reklamy se dočtete tady, abychom to zde netematicky nerozváděli a nesnižovali hodnocení obsahu této podstránky. 

Stručně shrnutý obsah:

Nejčastější důvody pro zamítnutí hypotéky

Základní parametry hypotéky

Kdo jsme

Postup vyřízení hypotéky

Americká nebankovní hypotéka STANDARD, či její exklusivnější verze GRAND umožňuje lidem získat peníze na téměř jakýkoli účel a za přijatelné splátky, čemuž shodně vděčí rozumnému úroku stejně jako dostatečně dlouhé splatnosti.

Přesto, že především:

a)      negativní záznamy ve vašich registrech

b)      nesrovnalosti ve vašich příjmech

c)      typ zadlužení a účel využití

nedovolují vyřízení běžné hypotéky v bance, stále máte poměrně vysokou šanci získat hypotéku:

zcela bez rozlišování historického stavu registrů

s přihlédnutím k současné příjmové situaci a jejím pochopením

 posléze použitelnou na pokrytí jakéhokoli záměru a bez jakéhokoli placení dopředu či při závěrečném splacení

I když je pravdou, že banky jako důvod pro zamítnutí nejčastěji používány právě tyto argumenty, zdaleka ne vždy to musí být pouze o těchto 5 ti:

1.       žadatelově zhoršeném stavu registrů dlužníků neboli klientských informací: třemi hlavními databázemi pro zápis negativních záznamů jsou BRKI, NRKI a SOLUS, vznikají minulými přestupky ve splácení závazků ze strany klienta (dlužníka)

2.      jeho oficiálně slabých čistých příjmech: jsou nedostatečné pro splnění zákonných nároků na schopnost splácet stanovené měsíční splátky

3.      druhu a objemu současných dluhů: různé bez zástavní závazky a nebankovní mikro půjčky mohou být příčinou zařazení žadatele do kategorie předlužených s takzvaně příliš vysokou úvěrovou angažovaností

4.      požadovaném účelu použití: záměr, na který hodláte poptávanou hypotéku uplatnit, se nemusí řadit mezi povolené účely pro uplatnění získaných peněz. Sem spadá třeba neúčelové použití účelové hypotéky, čehož součástí je i vyplacení neúčelově vzatých dluhů

5.      zatížení zastavované nemovitosti: v této souvislosti může přijít řeč na neochotu vyplatit zástavu neznámé nebankovní firmy, exekuce nebo dražby ze zastavované nemovitosti

Vyplacení bankovní hypotéky může stejně tak vystavit nepřekonatelnou překážku některé z těchto 4 neduhů:

1.      výrazná výše výdajů: už i ty současné nevyhnutelné měsíční náklady na život a splátky stávajících dluhů Vám mnohdy přelézají přes povolenou padesátiprocentní mez v porovnání s celkovou příjmovou položkou? Co se stane, když k nim ještě navíc přičtete „budoucí“ splátku vyřizované hypotéky?

2.      bonita z toho titulu diagnostikovaná jako neadekvátní: což prokazuje podprůměrná hodnota parametru označovaného zkratkou DSTI, který slouží k alarmování jevu, kdy veškeré aktuálně započítávané výdaje překračují včetně budoucí splátky sjednávané hypotéky akceptovanou hranici 50 ti % ze všech uznaných čistých měsíčních příjmů

3.      nestandardní povaha příjmů: k zápisu slova „nedostatečný“ do kolonky prokazatelného příjmu snadno dojde tak, že žadateli nejsou uznány určité typy příjmů a druhy pracovních smluv. Problematické mohou být v tomto směru:

-         sice hlavní pracovní poměr nicméně pouze na dobu určitou či zkušební

-          dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce

-          neoficiální no na účet chodící příjmy v podobě brigád a jiných přivýdělků

-          příjem pocházející ze zahraničí nebo plynoucí z momentálního a budoucího pronájmu

-          slušný podnikatelův obrat na daňovém přiznáním ale podstatně snížený čistý zisk uplatněním paušálních nebo skutečných

-          různé renty, příspěvky a důchody, kdy některé z nich nemusí být možné přijmout  vůbec, jiné pouze v omezené, fixní podobě bez zohlednění jejich skutečné výše

4.      nepřijímaná nemovitost do zástavy: může se jednat o typ nemovitosti, který není vhodnou zástavou pro potřeby dané hypotéky, může být nevhodně zadlužená výše uvedenými závazky, jakýmkoli věcným břemenem, nebo třeba „jen“ nemusí být správně zakreslená na katastru

Právě jsme si vyjmenovali několik mnohdy poměrně paradoxních a prapodivných příčin, kvůli kterým vašemu požadavku nemusí v bankovním světě vyjít vstříc.

Všechny tyto důvody bankéři s oblibou předkládají před žadatele, aby mu vysvětlili, proč že to v očích jimi zastupovaného bankovního ústavu nesplňuje kritéria potřebná pro získání hypotéky u nich.

A to jsme ještě, nutno poznamenat, nepovolili uzdu fantazie a všemožných záminek k jejímu zamítnutí naplno. To by se nejspíš ještě pár těch pomyslných nedostatků, které banky tak rády nacházejí a předhazují svým poptávajícím, někde našlo.

Nebankovní prostředí si přesto dokáže se spoustou takových překážek pohodlně poradit.

Narážíte-li proto na některou z těchto barikád, neváhejte se nám ozvat. Třeba spolu dokážeme najít schůdnou cestu. smile

Pro lepší orientaci na Vás může klidně čekat hypotéka i s těmito základními parametry:

 •          částka v rozpětí od 300 000 Kč až do výše 90 ti % z odhadu nemovitosti
 •          úročení od 2.48% ročně
 •          délka splatnosti dobrovolně nastavitelná od 3 měsíců do 30 ti let
 •          bez jakýchkoli poplatků předem
 •          s možností kdykoli jednorázově doplatit, převést jinam, nebo poslat výjimečnou splátku
 •          větší shovívavost k:

          1.      různé výši oficiálních příjmů

          2.      negativním záznamům v registrech

          3.      zvýšeným splátkám a dalším nákladům

          4.      využití získaných peněz prakticky na cokoliv

Potřebujete peníze na:

 •          oddlužení: zaplacení jakýchkoli dluhů, jejich zvýhodnění konsolidací či refinancováním
 •          „nalití“ do podnikání na pokrytí provozních nebo investičních nákladů
 •          na úhradu nákladů spojených s rekonstrukci, koupi, výstavbou nebo vybavením nemovitosti

Tak to snad nebude žádný problém.

Účelu, na který hypotéku použijete, totiž nejsou kladeny žádné podmínky a navíc ho následně ani nemusíte nijak dokládat.

To vše probíhá bez jakýchkoli plateb před vyplacením. Protože platí, že pro placení peněz předem většinou nebývá žádný důvod, pokud po Vás u neověřeného půjčujícího bez předchozí pozitivní zkušenosti požadují peníze takzvaně dopředu, raději si seberte svých „pár švestek“ a běžte o „dům specializující se na sjednání a správu dluhů“ dál.

Stejně tak dochází ke splnění všech norem slušnosti nejenom tím, že je spotřebiteli a dokonce i podnikateli umožněné získanou hypotéku předčasně splatit maximálně za poplatek 1% z vracené částky. Na výběr má mezi splátkou částečnou a celkovou, přičemž není omezován časem, četností ani výší. Jinými slovy tak může učinit, kdykoli se pro to sám rozhodne.

S originálním Dům Dluhů navíc získáváte:

 • plody interního hesla, které zní:

 

„ najít a nastavit pro klienta:

 

 1. realizovatelné

 2. nejvýhodnější

 

hypotečního řešení na míru jeho současné situaci. „

 

 • férový přistup, oduševnělost a lidské hodnoty s primárním zohledněním klienta, jeho momentálních možností, potřeb a zájmů.

 automatické převedení na bankovní hypotéku v budoucnu ihned, jakmile se dostatečně pročistí registry, nebo nabydou tomu adekvátní příjmy

To jsou poměrně povzbudivé a příjemné překvapení přinášející parametry. Co říkáte?

Co pro to můžete právě teď udělat?

Poslat svoji nezávaznou žádost  

Nebo se přímo ozvat na: 777 465 451

Našim cílem není nic jiného, než přinést Vám takové hypoteční řešení, které bude vévodit svojí výhodností.

Uvědomujeme si, že toho půjde dosáhnout jen stěží, dokud nebude:

1.   hypotéka na míru nastavena tak, aby špičkově padla potřebám poptávajícího

2.   smluvní zaopatření zbaveno všech nepříjemných klauzulí a dodatků

naopak zde bude:

3.   nezávadným obsahem zadostiučiněno přístupu hodného slušného subjektu

4.   dosaženo dostatečné úrovně standardu a z toho vznikajícího klientova komfortu a bezpečí

5.   skálopevná jistota ve vyhovění všem zákonným příkazům, potažmo doporučením

Proto pro naplnění všech těchto bodů děláme možné maximum.

Kdo že jsme?

Hypoteční průvodci, se kterými se můžete vydat cestou minimálních možných nákladů, když banka vašemu požadavku zrovna nevyšla vstříc.

Přesvědčte se o tom na vlastní kůži tak, jako se to do dneška povedlo spoustě spokojených zákazníků za dekádu našeho působení.

Vyjádřili se vám záporně v procesu vyřízení hypotéky?

Doufáte, že to v jiné bance dopadne líp a jste kvůli tomu ochotni riskovat propsání další zamítnuté žádosti do vašich registrů??

Už vám někdo řekl, že každý takový záznam vaše šance na úspěch při dalším pokusu rapidně a nelítostně snižuje???

Vysněně výhodná hypotéka na vás může čekat doslova za rohem, stačí se obrátit na místního a vydat po správné křižovatce.

Není snadnějšího řešení, než že nám popíšete svůj požadavek a necháte si vyhodnotit svoje vyhlídky pro její získání.

Za ty roky usilování už přece jenom poměrně přesně víme, co že to děláme, proto si takovým učiněním můžete výrazně ponížit prostor pro selhání při sháňce „senzační“ hypoteční varianty.

Zároveň platí, že čím dříve se k poptání odhodláte, tím svoje šance na nabytí hypotéky s vytouženou nákladovostí ještě zvýšíte. Pozítří už může být pozdě, proto je pro takového rozhodnutí jediná správná dimenze: tady a teď.

I když už máte někde něco rozjednaného, nečinně vyčkávat se nemusí vyplatit. Nikdy totiž nevíte, jestli to skutečně dopadne, nebo nepůjde zařídit daleko levněji. Pár desítek tisíc na zemi nenajdete, proto je rozhodně rozumné, nechat si souběžně rozpracovat ještě jedno řešení.

Jak jsme řekli, získat s námi konkrétní výstup je relativně snadné. Stačí k tomu přibližně 10 minut rozhovoru, při kterém nám zodpovíte údaje o vaší situaci a požadavku. Na jejich základě se váš případ vyhodnotí a výsledek v podobě návrhu optimálního řešení získáte do dvou pracovních dní.

Dozvíte se přesné parametry, podmínky a jaký další postup by následoval. Jestli to všechno bude připadat natolik lákavě, aby to stálo za pokračování v řešení, to už záleží na vašem uvážení. 

Nakonec nikdo neříká, že si nebudete moct sáhnout na ještě nižší úrok, než který původně nabízela vaše neochotná banka. Potom se tam na ně můžete zajít usmát a vypovědět uzavřený účet, spořicí nebo pojistný produkt, pokud tam nějaké máte. Sice to velice nic nezmění, ale tak ten pocit může pro některé být poměrně slastný.

 
 

Poměrně prostý postup v kostce:

1.      odešlete nezávaznou žádost, napište svůj dotaz s telefonním číslem na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo si přímo zavolejte na číslo: 777465451.

2.      zavoláte si s našim specialistou a během zhruba 10 ti minutového volání si zodpovíte všechen informační základ

3.      na jeho základě provedeme vyhodnocení a pokusíme se nalézt realizovatelné financování, které bude dominovat ve svojí cenové dostupnosti

4.      pokud se tato mise vydaří, budou vám upřesněny veškeré jeho parametry, podmínky i postup a to pověřeným pracovníkem poskytovatele

5.      vyloženě vám vyhovují a máte tak zájem pokračovat v řešení? Není se čemu divit. Dostáváte seznam veškerých podkladů, které bude potřeba dodat pro definitní schválen. Po celou dobu jejich zajišťování můžete využít asistence „přítele na telefonu“, který vám vše v případě potřeby znovu rád vysvětlí.

6.      tak vidíte, že to nebylo až tak složité, šikovně jste to zvládli, ani to nebolelo. Podklady jste poslali do posledního potřebného v požadované podobě. Dostáváte status schváleno a probíhá tak tvorba smluv, které k vám budou zanedlouho doručeny. Nebojte se, že byste neměli dostatečný prosto pro jejich prostudování.

7.      že vás v nich nic nezaskočilo ani neodradilo? Ono vzhledem ke standardnosti jejich obsahu by popravdě ani nemělo. A pokud se vám něco nezdá, je pochopitelně možné požádat o dodatečné vysvětlení nebo korekturu. V opačném případě je teď nejvyšší čas na podpis a odevzdání zpět na centrálu, aby se mohlo začít čerpat.

8.      Pošťák obsílku nezašantročil, ani se nevytratila někde po cestě. Možná díky tomu, že byla zaslána doporučené. Její obsah je úplný a tak je dán pokyn k vyplacení hypotéky na předvolený účet.

9.      No hurá, v bance už to cinklo, což znamená, že se vám potřebný peníz připsal.

Dopředu platíte 0 Kč. Celkové riziko je rovno 0. Tak co, zkusíte to taky? 

 Teď nastává jeden ze dvou scénářů:

1.     peníze dorazí na váš účet:

Řídíc se hesla „důvěřuj, ale prověřuj“ otevíráte svůj účet a z čista jasna tady spatřujete dech beroucí číselnou řadu, kterou zde vaše oči ještě neměli tu čest spatřit. Ve světle zvyku vídat zde převážně zanedbatelné cifry, ne-li dokonce záporné hodnoty, to nemá obdoby. Dává takovému jmění až těžko uvěřitelný odstín. Pro jistotu aktualizujete stránku ještě po čtvrté, ukazuje se ale, že se nikdo nespletl, stále tam jsou. Dostavuje se příjemné brnění v okolí žaludku, které vyvolává tlak až někde kolem hrdla a doprovod tvořený nezastavitelnou euforií stoupá až k vlasovým kořínkům. Ten jakoby z těla vyhnal všechen ten nahromaděný stres, který se neustálým tlakem vytvořil. Neblahý pocit strnutí samovolně odchází pryč společně s ním. Slastný to pocit. Dlouhý nádech a výdech, krize je konečně zažehnána. Tak teď je jenom rychle uplatnit, než si to někdo třeba rozmyslí a náhle zmizí. Jenom to ne, hlavně zachovejte klid. I když je to možná z hlediska vaší osobní zkušenosti ojedinělá situace, zkuste v sobě přemoct ten sklon ke zbrklosti. Teď máte konečně k dispozici všechny ty peníze, o které jste „paní štěstěnu“ prosili, tak se je snažte s maximem úsilím uplatnit rozvážně a moudře. Hlavně ať se vaše naložení s nimi v praxi nestane ukázkovým příkladem pro rčení „lehce nabyl, lehce pozbyl“.

Upřímně držíme palce, aby ani jedna koruna nebyla vyplýtvána tím, že padne na neúrodnou půdu. Mějte totiž na paměti, že je všechny do poslední budete muset sami ve vlastní budoucnosti taky vydělat a vrátit včetně smluveného úroku. Snad vám toto uvědomění přidá na jejich zodpovědném uplatnění.

2.     peníze dorazily na účet toho, komu jste draze dlužili

Konečně je každičký váš dluh kompletně urovnán a vy tak máte nadobro pokoj od:

a)      od povinnosti platit přehnané splátky a úroky, kvůli jejichž výši si nemůžete pomalu dovolit ani několikadenní pobyt u nedaleké přehrady, přitom když si spočítáte, kolik na nich celkově přeplatíte, stačilo by to s klidem na měsíční dovolenou na Bali

b)      neustálého otravování všemožnými esemeskami, emaily a vytáčením vašeho čísla, kdykoli se dostanete do drobného prodlení se splátkou. Aby se z toho náhodou ne… zbláznili. Když k tomu přičtete všechny ty průběžné pokuty, kterými vás jednotliví věřitelé za takové skluzy trestají, máte nelibý pocit, jako byste nevydělávali na nic jiného.

Ono se to nezdá, ale je to dvoustovka tomu, pětistovka tady, tisícovka tam, na druhý den už z výplaty není nic a to jste ještě nezvládli „zavřít hubu“ všem těm „otravovačům“, kteří se s takovou mermomocí a vervou hlásí o svoje peníze. Jakoby už všechny ty náklady na „přežití“ nebyly dost vysoké. Nejste neplatiči, jenom když prostě zrovna není z čeho?? Benzínku kvůli tomu snad nepůjdete udělat. Nebo že by nebyl jiný únik? Známý, půjčka nebo bankrot? Postupně platíte, co už hoří, zbytek odkládáte, jak se dá.

A co potom se všemi těmi nenadálými výdaji? Jenom člověk vytáhne paty z domu, skočí si na jídlo za poslední „drobné“, dá krátkou procházku na nervy a už mu visí za stěračem účtenka od strážníků, kteří se taky očividně potřebují něčím (na někom) (při) živit. „Nasadíme si čepičku, dáme pár procházet, místo praváků posbíráme pár pětistovek… Někdy bych jim nejradši v takových situacích vyřval do těch většinou otupělých obličejů „a kam si mám to auto asi tak strčit?!“. Přičemž bych jim ho nejraději narval do… Jenomže ani jedno z toho by očekávaným účinkem a tak je lepší polknout slinu a v duchu je párkrát „proklít“. Kdyby za to alespoň půlhodinu něčím pořádným posloužili. Ale to oni ne, prostě platíš šmudlo, hold policajtský penězovod. Někdo jim přispívat musí.

Pardon, nechal jsem se unést včerejší trpkou příhodou. Nicméně nutnost vydávání „vlastních“ peněz na nás dneska čeká, snad krom lesa a louky, na každém rohu. Každý má své neustálé výdaje, proto potřebuje svůj průběžný přinašeč peněz, nikoho neuspokojí nadosmrti a nikdo se o něho nehodlá ochudit. To dává vzniknout snad nikdy nekončící centrifuze. Ta zpomaluje alespoň přes víkend a o svátcích, abychom se z toho tempa „neza(bl)ili“. Tak nezapomeňte pořádně načerpat síly, ať potom nemusíte „jed na dluh“, budou se hodit do posledního energetického zbytečku. Někdo říká, že je to kořen všeho zla. Nevím no, někdy určitě jo. Každopádně co s tím, v takovém systému hold žijeme. Nezbývá, než si na to taky někde vydělat. Trávit svůj čas neustále v práci, protože tam se tolik neutrácí a naopak peníze postupně přibývají. Ale co člověk z takového života má? Ne nadarmo se říká, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. Navštivte přírodu, zažijte příhodu, pociťte emoce. Něco pravdy na tom je. Ale stejně, bez peněz to asi nebude úplná hitparáda. 

Tak alespoň se všemi těmi přestřelenými splátkami je odedneška definitivní utrum. Celkové dřívější zadlužení teď máte zahrnuté v jedné hypotéce, která vyniká svými navýsost výhodnými parametry, vy tak můžete začít s klidem čerpat všech jejích benefitů.

Minimální možné měsíční splátce, která vznikla spojením zanedbatelného úroku a dlouhatánské splatnosti, můžete ode dneška děkovat, že vám do budoucna nehrozí zažívání další nepříjemné situace způsobené neschopností splácet. Pocit vděku tak může vyvolávat už jenom fakt, že tak už nedojde k žádnému dalšímu navyšování dluhu uplatněním mastných pokut za nesplácení. Teda pokud opět nespadnete do nabrání drahých bez zástavních půjček, nebo vám na delší dobu naprosto nevypadne příjem. Ale to už je „čistě“ ve vašich rukou.

Faktem zůstává, že místo všech těchto markantních nákladů si teď budete moct s klidným svědomím radši dopřávat hned několik odpočinkových dovolených za rok. To je ve srovnání s tím, že byste kvůli nim museli „donekonečna“ strávit čas v práci, něco jako „nebe a dudy“. Výsledkem bude o poznání plnější prožívání života, který se nejspíš navíc, díky zbavení se všeho toho stresu a získání času na klid, taky značně prodlouží.

Nechápejme se zle, tato nová, i když oproti všem předchozím závazkům daleko levnější hypotéka, je pořád přece jenom dluh. A ten vždycky určitým způsobem omezuje osobní svobodu. Prostě se člověk musí otáčet alespoň tak, aby měl na splácení, jinak ví, že má problém. Ale je rozdíl mezi tím být pod tlakem splátky pomalu sahající po strop vaší výplatnice ve srovnání s takovou, která tvoří její pětinovou část. I když je pravdou, že je v dnešním světě poměrně irelevantní připisovat hypotéce na bydlení taková nespravedlivá negativa. Totiž dokud nemáte stoprocentně splacenou hypotéku a nejste tak ojedinělými majiteli ničím nezatížené nemovitosti, nepřespáváte u rodičů, nedostanete od nich nemovitost k bydlení, nebo se nespokojíte s autem, stanem či spacákem, stejně si nevyhnutelně musíte měsíčně vydělat tolik, abyste měli na nájem a měli tak kde bydlet. V takovém případě onu „nesvobodu“ vznikající nutnosti platit měsíční splátky hypotéky akorát vystřídá povinnost posílat na měsíční bázi nájemné. Platit stejně budete muset, jak se říká, tak nebo tak. Zkuste si párkrát nezaplatit a pronajímatel vám nejspíš nelítostně zamává a dodá „pá pá“. Teda pokud jste si s ním nestihli vytvořit přátelský vztah, nechodíte k němu po večerech klábosit na křesílko k televizi, nebo nemáte štěstí na takového, kterému je to prostě putna aneb „já na peníze nespěchám, hlavně mně to prosimtě někdy doplať“. V opačném případě už máte ve svojí podstatě víc času na zaplacení nedoplatku u hypotéky, tedy alespoň té bankovní, banka je vám totiž kolikrát přece jenom ochotnější počkat. Pokud se dopředu domluvíte, nebo nepřekročíte několika denní zpoždění, může se to dokonce obejít i pokutě za prodlení. Na druhou stranu je pravdou, že u hypotéky můžou naskakovat sankce za zpožděnou splátku, kdežto v případě zpožděného nájmu nic takového nehrozí. I když někdy i na toto nájemní smlouvy myslí a pokud nájemci nenabídnete nějakou tu úplatu za pozdní platbu nájemného, daleko snadněji vám ji vypoví. Rozhodně si ne pozdní splátku musíte dát pozor v případě, že máte uzavřenou smlouvu o nebankovní hypotéce. Nebankovní firmy totiž obecně nijak přehnaným pochopením k pozdním platbám a trpělivostí vůči nim neoplývají. Pro tyto případy dokonce často mívají v repertoáru poměrně vydatné a zároveň nemilosrdné pokuty. U některých se každý takový den prodlení může klidně rovnat pokutě ve výši několika procent z celkového dluhu. Šlápnete-li při výběru soukromé hypoteční společnosti vedle, může to pro vás dokonce znamenat, že už za jeden den prodlení vám hypotéku zesplatní. To ve svojí podstatě obnáší požadavek věřitele, abyste mu celý váš dluh brzy vrátili a to včetně nákladů, které vám uplatněním takového opatření vznikly. Nutno podotknout, že někteří „experti“ dokážou tímto způsobem vyšponovat původní dlužnou částku až do několikanásobných výšin. A po tom nikdo z nás počítám neprahne, proto je při výběru vhodné firmy na nebankovním hypotečním trhu potřeba prokázat patřičnou dávku prozřetelnosti a opatrnosti. Co sem tím chtěl ale říct, je fakt, že je to dneska s tím bydlením tlak tak i tak. Je to výdaj takzvaně nutný, protože někde přece bydlet musíte. Tak jako jíst, pít, pohybovat se… A tak se s tím nedá dělat velice nic jiného, než to přijmout a nějak si na něho vydělat. Výše jednotlivých plateb se potom odvíjí především od toho, jakou dávku „luxusu“ si hodláte dopřávat. Divím se, že nám ještě nezpoplatnili i to dýchání, no obávám se, že i tuto rezervu brzy někdo zaplní. Už jen kvůli tomu, že v tomto nepřetržitém „džn džn“ světě s tolika kouřícími dieselovými motory, jejichž výfuky bych těm jejich dementním majitelům nejraději vyvedl okénkem dovnitř toho jejich „smraďocha“, nám tu zas tak dlouho dýchatelně nebude. Bicykly na ty vaše líné prdele! A já na vás budu na oplátku pokřikovat ty vaše odporné a nenávistné výlevy, aneb každý vyprodukuje tolik hnusu, až se v něm jednou sám utopí. A když to nestihne dohnat jeho v tomto těle, toho černého petra si vytáhnou jeho děti, nebo to „jako na svini“ potká zase jeho v budoucí reinkarnaci, pokud mu k tomu bude po všech těch dementnostech dána darem další příležitost „předvést se“. To, abychom si to odpykali každý sám, by přece jenom bylo spravedlivé. Ale v tomto směru jsme tu z nějakého důvodu jeden za všechny a naopak. Domnívat se, že i ten vzduch je jenom váš, nebrat ohled na druhé, je jenom další z důkazů naší přehnané sebestřednosti a absolutní ignorance. Na každou svini se prý vaří voda v kotli, dřív nebo později si každý svůj cit, pocit a čin „vypijeme až do dna“, jenom abychom se v něm jednou nekoupali společně. 

Tak a teď už jenom dokázat vydělávat dostatek, abyste v pohodě zvládali řádně splácet dohodnuté měsíční splátky. Nezapomínejte, že v průběhu splácení můžete kdykoli uplatnit svůj nárok na výjimečné a téměř bezplatné provedení částečné splátky nebo jednorázového celkového doplacení a tím si výrazně snížit dobu splatnosti i celkový přeplatek.  

Už máte zájem nezávazně informovat, jak získat nevídaně levné hypoteční peníze ---> 

telefonní číslo:

77465 451 

Na Vaši situaci se nejdříve společně blíže podíváme během přibližně 10-ti minutového telefonního hovoru, který je zcela nezávazný. 

Řekneme si při něm, co konkrétně chcete řešit, jestli je to vůbec možné a pokud ano, jakým pro Vás optimálním způsobem.

Zodpovíme si veškeré dotazy a když bude vše v pořádku, domluvíme se na dalším postupu pro efektivní sjednání.

Tomáš Maček

Váš privátní hypoteční poradce

 

Jsem Vám plně k dispozici!

Tomáš Maček

Jsem vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele a nabízím tak jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní), dále dluhové a úvěrové konzultace v rámci živnostenského oprávnění a nabídky investorů v rámci uzavřených tipařských smluv.

DumDluhu.cz je internetový portál sloužící především k poskytnutí kvalitních úvěrových informací a nasměrování tak jeho návštěvníků k lepším finančním zítřkům.

Proč třeba s námi

Za dobu skoro 10 ti let na trhu jsme nasbírali pár užitečných znalostí, kontaktů a zkušeností. Ty teď můžeme zužitkovat a zajistit tak pro poptávajícího optimální hypotéku na míru jeho současné situace. Na trhu máme přehled. Našim cílem je díky tomu umožnit klientovi získat tu nejvýhodnější nabídku nebankovní hypotéky.

Do spolupráce vybíráme férové investory, kteří očekávají od svého vkladu přijatelné zhodnocení, chovají se slušně a férově a jejichž hypotéky tak pro naše poptávající představují bezpečné řešení a přijatelné zatížení.

Klient si vybírá takového, který mu nabídne ty nejvíce výhodné parametry hypotéky, tedy především:

 1. Dostatečně vysokou částku
 2. Na adekvátně dlouhou splatnost
 3. Za minimální roční úrok
 4. S přijatelně vysokou měsíční splátkou, celkovými ročními náklady (RPSN) i přeplatkem za zvolené období splatnosti

Pokud se mu žádná z nabídek nezamlouvá, nic se neděje. Vyhodnocení situace klienta a návrh z našeho pohledu ideálního hypotečního řešení probíhá zcela nezávazně.

Před vyplacením hypotéky se námi v žádném z případů neplatí poplatek dopředu:

pokud se tak z jakéhokoli důvodu nepodaří vyřídit hypotéku kompletně od A (předschválení) do Z (vyplacení) a nebudete tak hypotéku čerpat k vaší maximální spokojenosti s průběhem sjednání a kvalitou jejích parametrů, nezaplatíte nám ani korunu. Jinak řečeno u nás neplatíte jediný poplatek před čerpáním hypotéky, jsme zaplaceni až po odvedení kvalitní práce.

Neplýtvejte proto drahocenným časem, energií a penězi. Nechejte si během několika minut telefonického rozhovoru zdarma pomoci i Vy.

Naše heslo zní: "výhodně, rychle ale hlavně férově!"

Hledáte-li úvěrový produkt na trhu zvaný nejlevnější Americká nebankovní hypotéka, která je k mání i pro historicky problémové klienty, jste na správném místě.

Pro banku nepřijatelný stav registru žadatele zde rozhodně není překážkou!

Jak taky může bránit zdárnému vyřízení, když se do žádného z registrů dlužníků nenahlíží?

Co jsme kolikrát schopni doručit?

Na závěr nám dovolte si "trochu přihřát polívčičku" shrnutím výhod Americké nebankovní hypotéky z "vlastní zahrádky":

   • Před-schválení do 24 hodin
   • dostanete přesné informace již do jednoho pracovního dne od doručení potřebných podkladů k posouzení

 

   • Bez poplatků předem 

    Klienti nejsou zatěžováni poplatky, které by museli platit takzvaně dopředu, tedy před vyplacením požadovaného financování. Nestane se Vám tak, že strávíte spoustu času shánění potřebných podkladů, zaplatíte za za smlouvy u právníka, "tam to a ještě tam to", abyste ve finále zjistili, že je Vám hypotéka byla ve finále z nějakého „pochybného“ důvodu zamítnuta.

     

   • Možnost jednorázově doplatit kdykoliv
   • stejně tak je dána možnost provést výjimečnou splátku a to většinou zdarma nebo maximálně za poplatek 1 % z celkové částky, kterou vracíte

 

   • Celorepubliková působnost
   • působíme po celé ČR – Zlín, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Praha, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a další lokality na území ČR. Většinu věcí je možné řešit na dálku, takže nemusíte nikam jezdit. Přijedeme my, když to bude potřebné, nebo si dáme schůzku ve spádovém větším městě ve vašem okolí.

 

   • Výhodné parametry
   • nízký úrok na dostatečně dlouhou splatnost vytváří přijatelně vysokou měsíční splátku

 

   • Garance kvalit
   • dostatečný časový prostor ke kontrole veškerých smluv optimálně za asistence právníka

 

   • Vysoká tolerance
   • poskytovatelů k dočasné neschopnosti spláce: k tomu může dojít například z důvodu snížení či dočasného výpadku platu, nebo dokonce výpovědi z práce, hospitalizace z důvodu nemoci či úrazu, rozepří v rodině. To může potkat každého z nás, proto se nabízí možnost včasné domluvy na odkladu splátky, přizpůsobení splátkového kalendáře. Je snaha dostat klienta do optimálního stavu, tedy pravidelného splácení, ne ho "potopit" při první příležitosti.

 

   • Férový přistup
   • férové a tedy bezpečné podmínky bez skrytých poplatků, nekalých praktik, podvodu. Vše důležité je přehledně uvedeno ve smlouvách a je o tom klient dopředu informován. S veškerými smluvními podmínkami je klient vybraným poskytovatelem dopředu a dostatečně obeznámen.

 

   • Schopnost se přizpůsobit
   • jsme flexibilní a hypotéku se snažíme přizpůsobit vašim momentálním požadavkům a možnostem. Vybereme a navrhneme ke sjednání optimální financování, které bude šité Vám na míru. 

Časově omezené

Akce 1.

Nabízíme Vám prověření úvěrových smluv od jakékoli nebankovní firmy, kterou jste si z různých důvodů (většinou nejlevnější úroková sazba) zvolili. Ať už jste podepsaly její úvěrové smlouvy, nebo se k tomu teprve chystáte, zcela nezávazně a bezplatně prostudujeme Vámi zvolené nebankovní firmy a buďto Vám potvrdíme jejich nezávadnost, nebo upozorníme na možná úskalí, které Vás v průběhu splácení mohou potkat. K tomu využijeme nejenom vlastní zkušenost, ale i služeb znalého úvěrového právníka, který se kontrolou Vašich úvěrových smluv (prostudováním a korekturou) bude zabývat.

Rádi by jste před podpisem věděli, do čeho jdete, nebo co že vám to přesně leží doma "v šuplíku", aniž byste platili nemalé peníze za kontrolu právníkem?

Přejete si obsah smluv nestranně vyhodnotit od důvěryhodných specialistů v nebankovním oboru a informovat přesně, na co dát "dobrý pozor"?

Chcete si zároveň, v případě možnosti, nechat vytvořit výhodnější proti-nabídku, kterou by bylo výhodnější uzavřít, nebo na ni současnou hypotéku převést? 

Potom jste na správné adrese. 

Akce 2.

Nebankovní hypotéka Vám bude ihned po dostatečném vyčištění registrů, nebo nabytí k tomu adekvátní bonity automaticky převedena do banky, když budete mít zájem.

Vzhledem k možnosti ji kdykoli a prakticky zdarma vyplatit je vhodný model:

doba splatnosti nebankovní hypotéky se nastaví na maximální hranici 20 let, čímž se docílí snížení splátky hypotéky na možné minimum. Hned po vyčistění registrů, nebo nabytí dostatečné bonity se nebankovní hypotéka obratem převede na daleko výhodnější bankovní hypotéku.


Tři TIPY pro LEPŠÍ komfort

Tip 1

Nebankovní hypotéku je vhodné vnímat pouze jako přechodné řešení, jakési "nutné zlo", kterým se vyřeší současná nemožnost získat hypotéku v jedné z bank. Její splatnost navrhujeme nastavit na maximum, aby se docílilo minimální měsíční splátky. Stejně jde první roky většina ze splátek nebankovní hypotéky na úmor úroku a z jistiny toho moc neubývá, takto budete mít alespoň minimální měsíční splátku. Normálně, pokud by jste ji spláceli celou takovou dobu, by to znamenalo vysoký přeplatek. Jenomže vy teď chcete "platit" za hypotéku co nejméně, než se podaří ji co nejdříve převést do banky. Než se tak podaří, docílíte tímto minimálního přeplatku. Jelikož je dneska, jak se uvádí v tipu číslo 2, umožněné spotřebitelskou hypotéku doplatit kdykoli a prakticky zdarma, vymění se tato nebankovní hypotéka za bankovní, jakmile k tomu bude první příležitost.  

Tip 2

Pamatujte na zákonnou povinnost poskytovatele umožnit spotřebiteli svoji hypotéku doplatit kdykoli v průběhu splatnosti a to zdarma, nebo za 1% poplatek zastropovaný částkou 50 000 Kč. To znamená, že máte nárok na převedení hypotéky jinam, dokonce bez ohledu fixaci, její délku, nebo jestli se jedná o hypotéku bankovní či nebankovní.

Tip 3

Do 14 dnů od podpisu úvěrových smluv máte ze zákona možnost bez udání důvodů a poplatku odstoupit od nebankovní hypotéky. A tak pokud náhodou například objevíte výhodnější hypotéku na trhu, můžete i po podpisu úvěrových smluv odstoupit.

Pokud se vám do 14 dnů od podpisu úvěrových smluv podaří najít lepší nabídku nebankovní (americké) hypotéky a budete chtít zrušit nebankovní hypotéku sjednanou u jedné z nabídnutých nebankovních firem, je Vám to zcela bezplatně umožněno. Můžete peníze vrátit a od smlouvy odstoupit i když ji už nebudete z jiného důvodu potřebovat, nebo objevíte závažné pochybení v již podepsaných hypotečních smlouvách. Uplatníte tak své zákonné právo bez poplatku a udání důvodu odstoupit od hypotéky do 14 ti dnů od podpisu úvěrových smluv.

 

CHCI TO S VÁMI ŘEŠIT

Shrnutí parametrů a podmínek nebankovní hypotéky pro lepší orientaci:

 • FINANCE od 400 000 Kč do 90% z ceny zastavené nemovitosti

 • roční úrok v přibližném rozpětí: 1,89 % až 12,89 %

 • doba splatnosti: 1 měsíc až 30 let - do 75 let věku žadatele

 • LTV maximálně 60 až 90 % z ceny zastavené nemovitosti

  V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH TAKÉ:

 • akceptování negativních zápisů v registrech dlužníků

 • bez přehnaných nároků na příjem a výdaje

 • není potřeba doložit účel využití, lze tak použít na:

  rekonstrukci či koupi nemovitosti

  konsolidaci půjček

  refinancování hypotéky

  - vyplacení jakéhokoli zatěžkávajícího závazku

  - vyplacení exekuce, insolvence, nebo dražby

  + je možné získat peníze navíc a opět na cokoliv

  - investice do podnikání

  PŘITOM PLATÍ: 
 • nezávazná analýza situace a navržení ideálního financování přesně na míru možností

 • doba ke kompletní realizaci: lze i do 10 pracovních dnů

 • čerpání: jednorázové vyplacení převodem na běžný nebo úvěrový účet

Žadatelem může být:
 • Fyzická osoba zaměstnanec nebo živnostník (OSVČ) starší 18 let a mladší 70 let 
 • Právnická osoba: společnost s ručením omezeným s.r.o., akciová společnost a.s., evropská společnost s.e. popř. jiné
 • Cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem u nás
 • Osoba prokazatelně dosahující příjmu adekvátního pro splácení požadované výše hypotéky s danou splátkou
Zajištění:
 • Zástavním právem na list vlastnictví nemovitostí v osobním vlastnictví žadatele, nebo ve vlastnictví 3. osoby - zástavce: rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, pozemek, chata, rekreační objekt, komerční objekt určený k podnikání a jiné
 • Tato nemovitost se musí nacházet na území ČR
 • Dochází k němu v naprosto standardním způsobem jako i u všech bankovních domů: nedochází k převodu vlastnictví nemovitosti na poskytovatele, klient nadále zůstává majitelem svojí nemovitosti

Tip 4: 

Ke způsobu získání peněz formou zpětného leasingu neboli převodem vlastnictví vaší nemovitosti s následným pronájmem doporučujeme být nanejvýš opatrní, protože po dobu trvání smlouvy zde přestáváte být majitelé a to s sebou přináší svá rizika.

 
Reprezentativní příklady

1. hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2.89 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 3,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 496 520 Kč
 • Měsíční splátka:: 4 157 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

2. Americká nebankovní hypotéka Standard:

 • Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnut jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

Další informace o nebankovních hypotékách