Jak (opravdu) funguje konsolidace půjček a co obnáší

Obsah

Konsolidace v kostce - co je to

Jak to vlastně funguje

Pro koho je užitečná

Za jakých parametrů a podmínek se na trhu slučuje

Jde to i bez zástavy, registru či příjmu?

Nebankovní konsolidace půjček versus sloučení bankovní

2 reprezentativní příklady

Konsolidace v kostce - co je to?

Konsolidace představuje spojení drahých dluhů v jeden, který:

1. je úrokově levnější než ten nejméně nákladný z nich

2. lze pro přívětivější splátku rozložit na delší splatnost

3. bude o poznání menším zatěžovatelem měsíčního rozpočtu

 

Motivací k jejímu provedení často bývá kombinace těchto faktorů.

Pomineme-li fakta uvedená na hlavní stránce, která se této přínosné problematice věnuje: ZDE.

Zbavit se přehnaného tlaku způsobeného záplavou ohromných, pravidelných a povinných plateb…

Srazit splátky na kolena a shodit tak celkovou zátěž ze svých ramen...

Tak přesně to je to, oč u sloučení půjček běží!

Je pravdou, že jsou lidé, kteří tíhnou spíše k označení refinancování půjček. Upřímně se tento pojem hodí více k převedení jedné hypotéky pod „novou střechu“, nikoli pro spojení vícera závazků v jeden. Podstatu této operace lépe vystihuje pojem konsolidace

Jak to vlastně funguje?

Obnáší tak seskupení většího počtu závazků různých povah:

-         nebankovních úvěrů a půjček

-         kreditních karet a kontokorentů

-         neúvěrových a soukromých

jejich platebně celkově přípustnější náhradou.

V čem se skýtá podstata?

Znázorněme si to návodem na příhodný postup jejího vyřízení shrnutým do 4 těchto bodů:

1.    Seženeme si bez zástavní půjčku nebo hypoteční úvěr, které bude povolené na sloučení závazků použít

Ač to může mnohé překvapit, ne každý úvěrový produkt je povolené za určitých okolností použít na tento účel. Řeč je hlavně o těch účelových, u kterých jsou předem účely uplatnění jasně určené. Zde je to investice čistě do věcí nemovitých. Jak vůbec poznáme ty, které na půjdou na sjednocení půjček použít? Tyto většinou začínají slovem „konsolidační“ nebo naopak končí „na konsolidaci“. Uplatnit tímto směrem však můžeme také produkt nesoucí označení „Americká“ neboli „bezúčelová“. Taková hypotéka či půjčka totiž může být jít absolutně na cokoliv, tedy logicky i na poplacení starých půjček.

2.    Doporučujeme se přitom zaměřit především na tyto 3 ukazatele:

A) uspokojivou výši

B) rozumné úročení

C) dostatečnou splatnost.

Nikdo, počítám, nechcete, aby vám po úspěšném vyřízení konsolidace zůstali nezaplacené pohledávky, které jsou navíc dražší než nový slučovací úvěr. Proto je primární zohlednit jeho výši hledět na výši, aby se z ní dalo všechny takové pokrýt. Navíc, když už do sloučení jdeme, tak chceme dosáhnout co největší úspory na každé jedné budoucí splátce. Proto se velkoryse vyplatí hledat produkt s minimálním úročením a současně maximální splatností. Jedině tak u spojovací půjčky totiž dosáhneme na nejnižší možnou splátku a navýšení.

3.     Podaří-li se nám takový ideální nástroj na zaplacení půjček nalézt a nastavit, je na čase…

Zeptat se, zdali by nám ho teda půjčili a pokud se nám dostane přívětivé odpovědi ANO pustit se naplno do procesu jeho sjednání.

Toto „kolečko“ začíná vždy oslovením poradce nebo poskytovatele, který takové slučovací úvěrové řešení nabízí. Jednotlivé kroky vedoucí ke zdárnému vyřízení se v zásadě nemusí příliš lišit od klasické půjčky či hypotéky. Zjednodušeně řečeno podepíšete žádost, a pokud se k ní postaví pozitivně (před-schválí ji), bude nejvyšší čas na sehnání a dodání všech potřených dokumentů, které dostanete sepsané na soupisce zvané „podklady ke schválení“. Jejich správnost potvrdí přidělený specialista, jinak definitivní pravda se ukáže při schválení na centrále poskytovatele. Nastane-li schválení, započne tvorba úvěrových a v případě hypoteční varianty taktéž zástavních smluv. Ty potom zkontrolujete, podepíšete a máte vymalováno. Peníze putují v přesných částkách na účty vašich bývalých věřitelů, dojde tak k jejich finančnímu uspokojení, čímž se zbavíte dluhů vůči nim.

4.      Nezapomeňte si vyžádat jednotlivá vyčíslení ke všem svým dluhům, které hodláte k danému datu „přihlásit“ do vaši konsolidace. Ale spěchat s tím netřeba…

Protože počkat, podle čeho půjčující pozná, kolik přesně má kterému věřiteli vlastně poslat? Správná připomínka.

Hlavní odlišnost od ostatních nekonsolidačních produktů spočítá v  potřebných podkladech, které je nutné v průběhu vyřízení konsolidace dodat pro její úspěšné „doklepnutí“. Ujistěte se, že jste do podkladů, které hodláte odeslat k finálnímu schválení, připojili také takzvaný souhlas se splacením od všech věřitelů, které hodláte ze sjednávané konsolidace vyplatit. Jinými slovy se přesvědčte, že od všech těchto máte takzvané vyčíslení zůstatku dluhu s přesným datem a obnosem k úhradě. Pokud si je přejete vyplatit ihned při čerpání, je tyto nutné poslat ke schválení společně s ostatními dokumenty. Jenom podle nich totiž poskytovatel sjednocení ví, kolik přesně a kam má kterému z vašich věřitelů poslat. Tyto peníze pak poputují napřímo od nového věřitele na účty těch starých, čímž dojde k jejich finančnímu uspokojení a zániku vašeho dluhu vůči nim.

Mimochodem: často se můžete mimoděk setkat s tím, že po vás bude tento krok striktně požadován. Málokterý půjčující je totiž nakloněný tomu, aby si jednotlivé dluhy potom hradit dlužník sám. Přes všechny jeho smluvní povinnosti by se totiž mohlo snadno přihodit, že by peníze putovali na poněkud odlišný účel a jeho dluhy, na které byl nový úvěr určený primárně, tak zůstali jaksi nezaplacené. A mimo to, že by z toho mohl být nemalý zákonný postih za půjčení peněz úvěru neschopném spotřebiteli, předluženého dlužníka přece nechce žádný z rozumnějších věřitelů.

Jak na vyčíslení:

To obnáší obeslat všechny věřitele, u kterých máte své dluhy, jež budete chtít z nové konsolidační půjčky uhradit, a u každého zvlášť si zažádat o zaslání tohoto dokumentu. Tím dají najevo své souhlasy se splacením dlužných pohledávek a z těch podstatnějších údajů zde uvedených budou: konkrétní termín a částka, kterou bude nutné pro splacení daného dluhu poslat do daného data na uvedený účet.

Přitom platí jedno nepsané pravidlo, že to by se mělo na časové ose nacházet co nejblíže předpokládanému umoření a zároveň před dnem, kdy bude povinné poslat další splátku, která by logicky způsobila změnu (snížení) přesného vyčíslení. Je proto nanejvýš vhodné, abyste se do sběru těchto podkladů dali nejpozději ze všech potřebných a tedy co nejblíž předpokládanému termínu čerpání vyřizované půjčky či hypotéky na sloučení. To už byste totiž už měli lépe znát termín vyplacení nového dluhu na konsolidaci a taky mít větší jistotu, že žádoucí výsledek skutečně dobře dopadne.

Tip: tento úkon se přímo nabízí spojit s provedením odhadu nemovitosti. Na ten totiž taky budete muset chvíli čekat. Zároveň je u něho též vhodné počkat s objednávkou až na poslední fázi procesu sjednání. To abyste zbytečně neplatili, nebo se nenamáhal odhadce, když byste nakonec odstoupili od vyřízení, nebo v něm nebylo z nějakého důvodu možné pokračovat.

Přejete si přečíst více typů, které se hodí mít na paměti při pořízení konsolidace? Potom nezapomeňte navštívit i TUTO STRÁNKU

kvitance:

Tak a teď už nezbývá, než vám pogratulovat k úspěšnému vyřízení konsolidace.

Teda abychom nezapomněli…

Pamatujte, že potom, co peníze dorazí na základě vyčíslení do poslední koruny na účet vašeho teď už bývalého věřitele, měla by vám jakožto jeho bývalému dlužníkovi od něho obratem dorazit takzvaná kvitance. Jedná se o písemné stvrzení toho, že byly všechny vámi dlužné peníze připsané na jeho účet a vy jste tak úspěšně splnili svůj dluh. K zaslání tohoto dokumentu ho mimo jiné zavazuje zákonná povinnost.

To se vám bude hodit pro nastolení klidného spánku. Díky tomu totiž získáváte jistotu, že se peníze, které jste si na zaplacení dluhů zapůjčili, nezakutáleli někam „za gauč“, ale že z nich byly vaše dluhy skutečně splacené. Ať už byste potom v budoucnu čelili čemukoliv, držíte v rukou právoplatný papír, který jasně stvrzuje, že danému subjektu nejste nadále nic dlužni, neboť celá výše vašeho dluhu u něho byla v tomto dni uhrazená.

Pro koho je užitečná?

Řadíte se mezi dlužníky, kterým se podařilo dostat do dluhové spirály vinou vlastní nerozvážnosti, cizím zapříčiněním či jistou kombinací těchto faktorů?

Zároveň však neinklinujete ke skrývání se nebo přímo úprku před nastalými komplikacemi a vlastní zodpovědností?

Ne, nic takového nehrozí. Vy se jim vždy stavíte čelem na odpor a vykonáváte „první, poslední“ pro jejich odstranění. Dostání vyřčeným slovům, daným slibům a vytvořeným závazkům je pro vás cosi posvátného.

Jenomže Vám přijde, že na všech těch svých závazcích:

a)      musíte platit přemrštěné splátky, úroky a přeplatky

b)     spočíváte ve spárech poněkud neférového věřitele

a proto by vás čistě zajímalo, zdali by náhodou nešli do poslední doplatit cenově schůdnějším úvěrem a dostat se tak na celkově přívětivější zatížení.

Jinými slovy nehodláte své stávající věřitele nijak ošidit, naopak byste je uspokojili do poslední koruny, ale zároveň tím docílili citelné úlevy.

Vyskytuje se někde na trhu levný úvěr, kterým by se umožnilo zkonsolidovat vaše stávající dluhy, díky čemuž byste:

 • posílali každý měsíc místo několika splátek pouze jednu poměrově nižší
 • eliminovali tak nátlak pramenící z nutnosti platit přepálené splátky
 • ocitli se v bezpečné bariéře zbudované z jediné povinné platby
 • nastolili tak přívětivou rovnováhu mezi příjmy a náklady

Přesně za tímto účelem jsme připravili perfektní konsolidační půjčku.

Tato vám dokáže být shodou šťastných okolností v tomto směru užitečná.

Poslouží na:

1.      zaplacení všech méně výhodných úvěrů

2.      snížení přestřelených nákladů na nich

3.      odstranění nadměrných tlaků a rizik

Nad rámec toho napomůže k nastolení celkové přehlednosti a jistoty.

A právě to od konsolidace půjček očekáváte, nebo snad ne?

Z konsolidační půjčky se urovnají dluhy, které vykazují větší nákladovost, čemuž lze vděčit za:

 • únosnější úrok
 • slušnější splátku
 • prašivější přeplatek
 • přepychový přehled
 • schůdnější splatnost

 Kuráž k akci vám možná dodá ještě fakt, že v průběhu vyřízení netřeba zaplatit ani korunu.

 Kterýkoli náklad, je-li vyžadován, se hradí až po načerpání, nebo současně s ním.

 Klient je tím pádem vystaven nulovému riziku. Žádné zklamání nehrozí.

 Buď se podaří snížit splátky, nebo nic. Zhoršení se netřeba obávat.

 

Čeho lze dosáhnout?

Za jakých parametrů a podmínek se na trhu slučuje?

A) u hypoteční verze:

 • úrok se odráží od úrovně 3,08 %
 • částka se přibližuje až k 80 % z odhadní ceny
 • splácení se dá natáhnout až na 30 let

 

B) u bez zástavní půjčky:

 • úrok stěží nahlédne pod 5,58 %
 • částka k vyplacení v rozmezí 300 až 550 tis Kč
 • splácení roztažitelné až na 20 let

Výše měsíčního splácení tak atakuje minulá minima a splňuje současné standardy pro dosažení maximálního komfortu.

Konsolidační kalkulátor:

Jakožto kalkulačka kvalitně sloužící pro srovnání výhodnosti vámi preferované konsolidace půjček dostatečně poslouží tato:

https://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/kalkulacky-a-aplikace/splatkovy-kalkulator/

Ryze pro vlastní orientaci si zde jednoduše zadáte vám známé údaje a spočítáte tak ty neznáme.

Získáte tak přesný přehled o tom, kolik dělá třeba splátka a přeplatek u financování, které jinak obnáší vámi upřesněné parametry.

Ke konkrétnímu výsledku dospějete tak, že do ní dle vámi upřednostněné varianty refinancování či konsolidace: se zástavou / bez zajištění zadáte příslušné parametry: částka, úrok a splatnost a kliknete na „spočítej“.

Řekněme si to upřímně…

Kdo by nechtěl zjistit, jestli nejde platit míň?

Pokud jste to zrovna Vy

SEM rozhodně Neklikněte!


Co jinak přijde potom??

1)   hovor do 12 hodin od specializovaného finančního poradce na konsolidaci půjček z čísla 777465451

2)   vzájemné zodpovězení všech dotazů potřebných k pochopení požadavku a situace

3)   vyhodnocení a zpětné informování typu „jestli, co a jak“ lze řešit

4)   v případě shody následuje dodání podkladů, proces vyřízení a tvorby smluv

5)   jejich kontrola, podpis a čerpání požadovaných peněz na vyplacení dluhů

Pokud hledáte finančního poradce, který se:

1.      specializuje přímo na konsolidační problematiku

2.      výtečně vyzná v prostředí a dokáže překonat překážky

3.      na vaši situaci blíž podívá a vytvoří návrh optimálního řešení

4.      v případě vašeho zájmu kompletně postará o jeho zdárné vyřízení

tak Vám blahopřejeme, právě jste totiž našli jednoho kvalitního…

 
 A co se týká průběhu splácení, způsobit značnou úlevu vám může, že…

Rozhodnete-li se poslat výjimečnou splátku, jednorázově doplatit nebo převést jinam…

Nebude v tom žádný problém.

Dát možnost provedení takových úkonů kdykoli v průběhu splácení, to považujeme v moderním světě za naprosto samozřejmé.

A je jedno, jestli tak učiníte za měsíc, rok nebo dva a půl…

„Dluhy jsou jako nemoci, u obou platí, že čím více si od nich ulevíme, tím lépe. Značka ideál, když se nám jich podaří bezlítostně zbavit nadobro.

Za jednoznačně žádoucí proto považujeme uplatnění praktik, kterými dojde k léčení pravých příčin, hojení negativních příznaků a celkovému zkvalitnění životní úrovně.“

Zároveň vás to nebude stát víc, než kolik necháte za nákup v Kauflandu.

Takový ten průměrný, nikoliv svačinku typu: žvýkačka, tatranka a kofola…

Co dalšího by vás mohlo zajímat a zároveň se tomu vyplatilo věnovat pozornost i zhruba 5 minut z přiděleného životního času?

 I.                Jde to i bez zástavy, registru či příjmu?

Přestože drtivou většinu všech poptávek utváří podobné jádro:

„Nemám do zástavy nemovitost a mám nějaký ten škraloup v registru, proto to chci řešit bez zajištění a nahlížení do registru.“

„Už jsem oslovil několik společností, ale nikde mně to moc nevyšlo bonitně skrze slabší příjem nebo vysoké splátky. Nešlo by to náhodou nějak zohlednit, nebo řešit bez doložení příjmu?“

vyskytne se spíše výjimečně i situace, kdy by poptávající současně s úhradou těchto dluhů bez zástavy nemovitosti uvítal také refinancování nevýhodné hypotéky, která je zajištěná jeho nemovitostí.

Tím se nabízí perfektní příležitost nejenom k vyplacení samotné zástavy, ale taky všech zatěžkávajících bez zástavních závazků kolem. Pokud to hodnota nemovitost dovolí, dají se taky získat peníze navíc třeba jako rezerva na horší časy, nebo dodělávky na nemovitosti. Celková výše hypotéky pak ale nesmí překročit řekněme 80-90% z ceny zajišťovací nehnutelnosti (po slovensky).

Asi je každému hned jasné, že se na nás v dominantní míře obracejí lidé, kteří už „nějakým tím“ problémem disponují. Realita je taková, že už většinou někde jinde „pohořeli“ a jelikož nevědí, jestli a kde se dá jejich situace vyřešit, jsme poctěni jejich žádostí. Málokdy se poštěstí, že bychom byli první, koho se ráčili oslovit. Takové to „potřeboval bych peníze, kam si první zajdu? Asi si nejdříve skočím do Domu Dluhu.“ se upřímně moc často neděje. První kroky většiny lidí často vedou do jejich vlastní banky a až pokud jim ukáže záda, nebo nabídne nepříliš atraktivní úvěrování, hledají pomoc jinde. A tak je to povětšinu času postavené na kolotoči dotazů typu: „Tato komplikace mně znemožnila získat úvěr, je přesto možné někde financování za kvalitních okolností získat?“

Nestěžujeme si, to ani náhodou, jen jsme se v tomto chtě nechtě museli naučit plavat. Nacházet zdroj a zprovozňovat penězovod potřebných financí k „pošramoceným“ poptávajícím je náš denní chléb.

Přesto musíme s politováním konstatovat, že ne vždy je dneska reálné financovat, i když disponuje nemovitostí do zástavy, natož potom bez ní…

Na čem hlavním že to záleží??

Faktorů, které mají vliv na výhodnost a reálnost uzavření konsolidačního úvěru je pochopitelně nespočet, nicméně z těch hlavních můžeme vyjmenovat tyto 2 hlavní:

1.     Máte do zástavy oproti němu nemovitost? Informace o jejím typu, hodnotě, požadované částce a podobně teď nechme stranou.

2.     Jak moc špatný je stav vašich registrů? Přeloženo: bude nutné využít služeb nebankovního poskytovatele? Data týkající se přesného příjmu, výdajů a jejich povaze a historii teď také nebereme v potaz.

V čem se liší tyto dva druhy a kterou z nich je lepší zvolit?

 

 Se zajištěním versus bez zástavy

A.               Konsolidace bez zajištění nemovitosti:

Říká se, že pokud se člověk rozhodne konsolidovat bez zástavy, nebo mu ani nic jiného nezbývá, protože nemovitost do zástavy jednoduše nemá, nebo je z většiny její ceny už zatížená výhodnou bankovní hypotékou, tak že jsou jeho vyhlídky na obstarání příznivé konsolidace o poznání menší. Zároveň se často tvrdí, že si nemůže klást ani zdaleka takové nároky na výhodnost jako u zástavní varianty.

V obou těchto případech nezbývá než souhlasit. Vlastně obojí tvrdíme my a upřímně nevím, jestli a kdo další ještě. Takže toto tvrzení, že jsou vaše šance na úspěch u bez zástavní varianty znatelně nižší a pokud nakonec přece jenom dopadne, budete se muset smířit s citelně vyšším úrokem, kratší splatností, mnohdy taky nižší částkou a přesto vyšším přeplatkem, vskutku považujeme za opravdické. Svoji zodpovědnost na tom nese fakt, že je pro půjčující obecně mnohem rizikovější půjčit někomu peníze, aniž by si jejich navrácení zajistili (zaručili) vytvořením zástavního práva na nemovitosti v odpovídající tržní hodnotě. Ta by logicky měla být vždy vyšší, než kolik činí výše úvěru. Jen tak mimochodem, samotnou českou národní bankou je zakázané půjčit víc, než kolik dělá 90% z ní. Bez ohledu na to se tak nicméně rozhodně děje i čistě ze zájmu samotného půjčujícího. Nikdo nakonec neví, kdy se komu co třeba nezaviněně pokazí a poslední, co by který půjčující byl „celý žhavý“ nést, je riziko peněžní ztráty v případě krize a neschopnosti splácet ze strany jeho úvěrovaného.

Proto někteří bez patřičného zajištění (zaručení) nepůjčují vůbec, jiní sice ano, ale…

„Hurá, takže to jde i BEZ?!“

Nejásejme předčasně… V takovém případě si totiž dají sakra dobrý pozor na samotného žadatele, protože jediná jistota, že nedojde k problémům se splácením, spočívá v jeho kvalitách. Dává to rozum, je-li v zástavě nemovitost a nesplácí se, nebo se jinak vážně porušují smluvní podmínky a zároveň není umožněná normální domluva, nemovitost se zpeněží a dluh se z toho umoří. Tím je vyrovnáno „raz dva“, čehož se v případě bez zástavní varianty dosahuje poněkud obtížněji.

Dá se říct, že takového člověka potom může nahánět „po všech čertech“, brunátnět přitom v obličeji, okusovat si onehtí, stavět se na hlavu, no ten mu potom odletí do teplých krajin, nebo vletí do insolvence a má po „ptákách“. Proto se dá očekávat, že se zde většina půjčujících bude snažit vyvarovat půjčování „kdejakým“ floutkům, kterých příjmová, výdajová a platební historie nese nemalé šrámy na kráse.

Co rizikovost výše nastíněného rapidně snižuje, je prověření žadatelova smyslu pro slušnost a zodpovědnost zohledněním třech hlavních pilířů:

1.      dosahuje dostatečných výdělků?

2.      jsou jeho dosavadní výdaje tomu úměrné?

3.      vykazují jeho úvěrové registry adekvátní kondici?

První dva body je možné zahrnout do jednoho, který výstižně vystihuje označení přípustná bonita. Tu je dneska povinné prověřovat i ze zákona a to u každé žádosti o spotřebitelské financování. Spadá totiž pod povinnost takzvaného adekvátního prověření schopnosti splácet ze strany každého půjčujícího.

Jeden by si pomyslel, že třetí bod se pojí pouze s praktikami používanými v bankovním sektoru, přesto v některých případech nemůže být dál od pravdy. Ve kterých? Těch bez zajištění. Každý normální půjčující bez povinné zástavy, který by se na nebankovním trhu objevil, bude s největší pravděpodobností vyžadovat výpisy z registrů, nebo do nich sám nahlédne předtím, než vydá verdikt o zamítnutí či schválení.

Poznámka: Do těchto teď pochopitelně nepočítáme takové ty „mikropůjčkaře“, kteří vám půjčí maximálně tak směšnou částku s tak hrozným úrokem a při prvních známkách nesplácení si řeknou o vrácení zhruba trojnásobku původně půjčené částky. Ti tam mají takový vývar, že je jim nějaké vaše nesplácení docela putna. V tom množství vymáhaných a úspěšnosti vymožených pohledávek se jim to i tak rentuje a vyplatí. 

„Takže úplně bez to určitě nepůjde.

No nikdo netvrdí, že jejich stav musí být dokonalý. Taky to ale nemůže být žádný průser.“

B.              Konsolidační hypotéka:

Tak přece jenom se vám nakonec podařilo sehnat oproti konsolidaci půjček do zástavy nemovitost? To je super, protože teď jsou, jak jsme si řekli, vaše šance na úspěch mnohem lepší a společně s nimi taky vyhlídky, že se dočkáte výrazně výhodnějších parametrů:

a)     vyšší částky

b)     nižšího úroku

c)     delší splatnosti

d)     menší splátky

e)     drobnějšího přeplatku

To je samo o sobě skvělá zpráva, nebo ne?

Stanovte si částku, která bude bohatě stačit na sloučení a všechny další výdaje. Co všechno se vyplatí z hypotéky uhradit, to záleží pochopitelně na její nákladovosti a urgentnosti plus nákladech z prodlení u jednotlivých položek k úhradě. Jednoduše si potom vyhodnotíte takzvané náklady obětované příležitosti, tedy srovnáte náklady hypotéky s náklady, které byste jinak měli, kdybyste z hypotéky tyto položky nezaplatili.

Obecně se dá považovat za vhodné, když už jde to zástavy nemovitost, tak ať výše hypotéky stojí za to. Nebudete si přece půjčovat 200 tisíc a oproti tomu zastavovat barák za 4 miliony, nebo snad ano? Samozřejmě můžete a stejně je to dle nás rozumnější, než chtít řešit bez zástavy. Proč? Protože je to levnější. Zároveň je prostě zbytečné půjčovat si víc, než kolik člověk potřebuje.

Tím chceme říct jenom to, abyste si do hypotéky započítali budoucí úhradu všech položek, které oproti ní představují vyšší náklady či akutnost.

Dobře si to propočítejte, abyste zde měli zakomponované nejenom všemožné výdaje na poplacení nákladovějších dluhů, ale například také na dorekonstruování nemovitosti, pořízení automobilu či rezervu pro všechny případy.

Na co se často používá:

Ve většině případů bývá požadované tímto způsobem přefinancovat nebankovní zástavu, kdy už její samotné vyplacení dává obrovský ekonomický smysl, natož když se společně s ní zaplatí všechny okolní vysoko splátkové půjčky v kombinaci bankovních s nebankovními.

K jednoznačnému ekonomickému prospěchu však může být také nahrazení bankovní hypotéky společně s dluhy nabranými kolem ní. To především v případech, kdy:

a)     je úročená vyšší sazbou, než jaká je na trhu nabízena

b)     jsou náklady okolních závazků tak vysoké a zároveň bez zástavy nelze, nebo by to představovalo nákladnější alternativu

c)      už je pro porušení smluvních podmínek zesplatněná k brzkému datu.

Postřeh k prospěšnosti vyplacení zesplatněné hypotéky: Jsou případy, kdy banky provádí po zesplatnění hypotéky její „pouhou“ restrukturalizaci a tak místo toho, aby klienta nutili vrátit všechny dlužné peníze do brzkého data, „jenom“ mu naúčtují určitou pokutu, stáhnou dobu splatnosti, čímž logicky docílí výrazného zvýšení měsíční splátky. Přestože je představa, že ji bude mít tak brzo „z krku“, velice lákavá, kdo má být schopen něco tak gigantického každý měsíc uplatit?? Teda možná by to nějak ještě šlo, ale to by muselo jít následující roky všechno „jako po másle“, v což je suverénně přesvědčen jenom poněkud přehnaně pozitivní jedinec. Navíc je pravdou, že takového přístupu ze strany banky nejspíš nedočká každý. Dochází k tomu hlavně u zesplatnění z „nepříliš zaviněných“ důvodů. „To je jako třeba jaký důvod? Smích.“  Tím je jako například naskočení exekuce jednomu z dlužníků či majitelů zastavené nemovitosti, aniž by v tom ten druhý měl sebemenší prsty. Došlo tak sice k porušení smluvních podmínek a dání důvodu k zesplatnění, no jelikož k tomu ten druhý přišel jako „čert ke kříži“, tak banka navrhne, že pokud se skutečný viník vyváže z úvěrové smlouvy a listu vlastnictví jakožto spolumajitel zastavené nemovitosti, umožní tomu druhému dále splácet. Sic nastolí zhoršené podmínky, ale aby se neřeklo, tak přijde s návrhem smírného řešení. Banka nakonec taky chce splácené pohledávky a ne problémy, ke kterým by se na dnešním korona trhu našlo nespočet podnětů, proto se snaží spíše nějak domluvit a najít vzájemný průsečík zájmů. Výsledkem však financování, které už neobnáší splátku řekněme 5 tisíc roztažených do doby 22 let, ale 38 tisíc na pouhých 7. Proto bývá i v takovém případě pro mnoho lidí žádoucí, aby se jim podařilo refinancovat ji jinam a při té příležitosti se také zbavit bez zástavních dluhů kolem.

II. nebankovní konsolidace půjček versus sloučení bankovní:

Řeknu to tak, bankovní má zatím náskok rozdílu devíti tříd. Je to něco jako srovnávat Rapida s Allroadem.

Ten diametrální rozdíl tam prostě pocítíte. Luxus kam se jen podíváte, to pohodlí a ten odpich při sešlápnutí plynu. Jenom ta „pořizovačka“…

Zde ale paradoxně platí, že ten „ólroud“ je naopak násobně levnější než „rapid“ a to v obou svých karosářských verzích, tedy bez zástavy (střechy) i s ní.

Hold už to není zdaleka to, co to bývalo. Z nebankovních firem, které by půjčovali bez zástavy nemovitosti, jich zůstalo jen pár a to těch obrovských, které se při půjčování příliš neodlišují od bankovních domů. Překážku tak pro ně představuje kdejaká „prkotina“. Výsledkem této „úzkoprsosti“ potom je, že u nich schvalovacím sítem projde tak jeden financovatelný ze dvou set třiceti šesti žadatelů, kteří se na ně obrátili, protože předtím „pohořeli“ v bankách. Vyhrát v „Korunce“ je sice stále ještě xkrát náročnější, no nutno jedním dechem dodat, že tady si za tu výhru v loterii bude muset chudák šťastlivec ještě připlatit.

Právnické společnosti a soukromí investoři, kteří konsolidovali výhradně se zástavou nemovitosti, buď nový (sic už zhruba 4 roky starý) úvěrový zákon zcela zneškodnil, nebo je natolik paralyzoval, že ani sami pořádně netuší, co na tom úvěrovém trhu vlastně pohledávají. Jsou svázáni tolika zákonnými omezeními, že se téměř nonstop třesou z jejich porušení.

Ach ta:

- pod kůži se zarývající nejistota pramenící z nevědomosti, co přijde zítra

- paralyzující a energii užírající nutnost být neustále na pozoru a dobře rozmýšlet nad vyřčeným slovem či vykonaným skutkem

- nevyhnutelnost odmítnutí, nemohoucnost v pomoci nebo zobchodování spousty lidí

Strach z právního napadnutí a přinejmenším tučných pokut je s nimi přes den častěji než ponožky a opouští pouze při spánku, dokud je nepoctí návštěvou tematický zlý sen. No dobře, ještě když se jim podaří přeladit na jinou vlnu při nepracovních příležitostech vesměs přes víkend.

Sice to nenápadně zkoušejí, jako neposlušné děti na písečku, kterým mamka jasně přikázala nelozit tam po dešti pro nutnost následného očišťování, jinak že bude sec mazec. Trucovitě hledají cestičky, jak by se tam tak mohli dostat, aniž by při tom byly spatřeny, nebo následně pranýřovány, no zatím žel poněkud bezútěšně.

Subjekty podnikající na daném úvěrovém trhu se zkrátka musí do jednoho neustále podřizovat zákonu o spotřebitelském úvěru, jsou nuceni prověřovat všemožné hlediska, dodržovat miliony nařízení, vystavovat se nespočtu likvidačních hrozeb…

Velké spoustě lidí je jim zakázáno půjčit hlavně kvůli nesplnění takzvané úvěruschopnosti.

Však mají prokazatelný příjem menší než pomocná uklízečka na čtvrteční úvazek v Penny, nebo naopak výdaje zhruba tak vysoké jak babiččin panelák. A u značné části z toho mála, které zrovna splňuje všemožná kritéria a tak mu jako zázrakem půjčit mohou, se setkají s podezřele okamžitým odmlčením, jenom co se uráčí zmínit úrok a splátku, jakoby snad telefon okamžitě zamknuli do sklepa a email přestali používat, jako by to snad byla „datovka“.

A to v tom lepším případě, kdy nebyly prolité žádné vulgarismy nebo navenek projevené hysterické scény. Jenom nad jejich nabídkou vykulili oční důlky, pro jistotu třikrát ohrnuli nos, nevěřícně kroutili hlavou a div že nemuseli navštívit ambulanci s následky půl dne spadlé brady.

Načež jakmile jim spadli růžové brýle, začali obratem žhavit své výpočetní přístroje, přičemž stoupl objem jimi spotřebovaných dat na cca pětinásobné hodnoty, čehož příčina byla snaha o nalezení konkurenční firmy, jež by byla ochotná nabídnout levnější alternativu, ideálně také alespoň tak 5 krát!

A proč to všechno vlastně?

Vždyť to daleko víc zavání dosažením pěkného průseru než zajímavého zisku.

Nebo to snad chcete dělat čistě pro dobro poptávajících? A kterých? Těch:

a)      kteří by připsání vašich peněz na svého účty sic bezpochyby uvítali, ale vlastně si je nemůžou dovolit ani z kolem projíždějícího vlaku.

b)      kterých daný příslib řádného splácení by vzal za své dřív, než by odbil gong zhruba třetí splátky.

c)      kteří Potom by akorát tak zhnuseně ukazovali prstem a stěžovali si po všech čertech na nemorální jednání.

 

a kromě špatného jména by z toho byla akorát tak konfrontace s insolvenční správkyní (maminkou), za kterou by s brekem běželi brblat, nebo konflikt s policii či arbitráží (tatínkem), kterému by bonzovali s žádostí o potrestání a nastolení spravedlnosti.

A co by z toho dneska asi tak bylo, když ve všech možných sporech je spotřebiteli ještě před vstupem do síně lepen na čelo odznáček „nevinný chudáček“ a úvěrujícímu „parazitující hajzlík“?

A tak, než se nestane něco významného, o čemž bychom vás urychleně informovali, bude z všeho opačného pohledu vhodnější, když se nebudete naivně domnívat, že vám v nebankovním sektoru kdekdo dokáže bezbolestně vytrhnout trn, který jste si nešikovně zarazili hluboko do podkoží.

Často naopak hrozí, že se dočkáte ještě výraznějšího zhoršení stavu. Ti, kteří se budou tvářit, jako že vám jdou pomoct, na vás budou ve skutečnosti chtít vydatně vydělat. A to jak? Tak že vám ještě přihorší a ujmou si ten zbytek, který vám ještě zbyl.

Ale moment, co jiného vám vlastně zbývá, když v bankách to prostě nejde??

Nemějte obavy, nikdo vás za předlužení nebude nejspíš zavírat, natož tak „trhat hlavy“, či působit problémy jiného rázu.

Soudruzi už začínají v odpovědi na nechutně předlužené obyvatelstvo zavádět ještě větší zmírnění všemožných omezení a pravidel pro vyhlášení osobního bankrotu, tak do něho bude moct vletět skoro každý a za tři roky z něho bude venku. „Hop do hromadné dluhové myčky a za 3 roky venku čistí jako Kajínek po dvaceti.“ Nedivili bychom se, kdyby zrušili i tu podmínku, že po druhé do ní člověk vkročit nemůže. Aby se nedělo takové to: „Doufáme, že jste se poučili a po druhé do stejné řeky nevstoupíte!“. „To víš, že jo, ty šmudlo. A potom pěkně nanovo nabírat nevinnou půjčku za půjčkou a hopla zase umývárny smýt po druhé tu špínu z hřiště.“

Pořád je to sice dlouhá doba, to jako jo, ale tak snad byste to nechtěli mít z krku na lusknutí prstu a bez jakéhokoli omezení? Něco jako „sakra, tak to se nepovedlo, lup a znova jako druhý život v oblíbené počítačové hře…“ To už by bylo docela moc, ne? Taky jste mohli inkasovat pár let kriminálu. Sic by to nejspíš bylo přílišné omezení lidských práv v jednadvacátém století, no lidé by si tak bezesporu dávali na ledabylé zadlužování větší pozor… Chudáci někteří věřitelé, no co už. Hold riziko zvoleného oboru podnikání.

Někdo to tam nahoře pěkně po… Ono se to dobře žilo z nákladů na půjčky a nakupování kdejakých ptákovin, na které by lidé jinak neměli. To se tomu hrubému, čistému, nebo jakému ještě že to produktu rostlo, když tak osmdesát šest procent všech věcí, na které by jinak neměli, nakupovali lidi za dluhy. Za cizí se to lehko utrácí. Jenomže jaksi zapomněli ten kohoutek přiškrtit a tak neukáznění lidé, kterých je očividně většina, pochopitelně podléhali přirozené neřesti „brát, dokud se dává, pít, dokud teče“. A teď tam nahoře někdo musí vzít „rozum do hrsti“ a zhostit této nevyhnutelné nutnosti poumývání přesyceného a nehorázně zašpiněného stáda.

No neměl bych uvnitř přehnaně zbrojit proti nastalému. Z mnoha mému omezenému vědomí neznámých důvodů k tomu „možná“ mělo (muselo) dojít. Měl bych přijímat to, co přichází. Boží vůle se stejně dít nadále i bez toho…

 

Lačníte-li po nastudování ještě dalších informací…  

Pokud chcete vědět něco víc, přečtěte si V čem spočívá konsolidace půjček

 

Nebo se podívejte na 2 Reprezentativní příklady:

1. konsolidační hypotéky:

celková výše hypotéky 1 000 000 Kč

doba splatnosti: 25 let

výpůjční roční úroková sazba: 4,48 % p.a.

roční procentní sazba nákladů (RPSN): 4,98 % p.a. 

(zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru, v němž je zahrnuto jednorázový poplatek poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškeré jeho nákladů s tímto spojené včetně provedení odhadu, zpracování hypotéky a tvorby smluv.

Měsíční splátka: 4 476 Kč

(zahrnuje splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)

Navýšení úvěru: 342 800 Kč

(spočítáno za celou dobu splatnosti za předpokladu dodržení naprosto řádného splácení a naopak absence uplatnění nároku na výjimečné splátky či předčasné jednorázové doplacení)

2. konsolidační půjčky bez zástavy:

celková výše hypotéky 500 000 Kč

doba splatnosti: 15 let

výpůjční roční úroková sazba: 5,58 % p.a.

roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,38 % p.a. 

(zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru, v němž je zahrnuto jednorázový poplatek poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškeré jeho nákladů s tímto spojené včetně provedení odhadu, zpracování hypotéky a tvorby smluv.

Měsíční splátka: 4 476 Kč

(zahrnuje splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)

Navýšení úvěru: 342 800 Kč

(spočítáno za celou dobu splatnosti za předpokladu dodržení naprosto řádného splácení a naopak absence uplatnění nároku na výjimečné splátky či předčasné jednorázové doplacení)