Morová rána, manipulativní mašinérie, destruktivnost dopadů a pomatenost populace:

Člověk aby se po celý rok pomalu bál vytáhnout "paty z domu". V médiích a převážně jejich zásluhou také na ulici "teče krev" a jen nepatrné náznaky odlišují krizový stav od hotové apokalypsy. Všude se hojně testuje jak o duši a kdekterý exot by očkoval jak "ze řetězu urvaný".

Babičky už v reportážích (placených reklamách) spokojeně zvedají palce po zdárném absolvování vakcinace, ke které všechny věhlasně vyzývá nejeden politik (placená postavička) a nejeden  působením všemožných médií zmanipulovaný spoluobčan jim jde dobrovolně "na ruku", pardon, chtěl sem říct "pod jehlu". Serie neslýchaně nátlakových, bezduchých, necudných a amorálních představení s nedozírně neblahými následky jako by nebrala konce. 

Ale než se my ostatní necháme na závěr ještě jednou "pěkně" opíchat, zkusme se zběžně zamyslet, kvůli a proti čemu k tomu všemu popravdě dochází? A bude to skutečně naposledy? Možná se nám za užití několika "selských, amatérských, konspiračních" teorií a myšlenkových pochodů podaří vydedukovat, zdali to na naše zdraví bude mít spíše léčebné, nebo naopak likvidační účinky, co je pravou příčinou všeho tohoto povyku a co si od něho kdo ve skutečnosti vlastně slibuje.


Opravte mně, jestli se nějak zásadně mýlím, ale výsledky zhruba 97 % testovaných přece vychází negativně a to se u valné většiny z oněch zbylých 3 % neprojeví žádné závažné příznaky. Neznamená to, že by většina z tohoto "zanedbatelného" vzorku nakažených nejspíš neměla ani sebemenších potuch, že v jejich dýchací soustavě kdy virus vesele koloval a odehrávalo se něco tak "strašlivého a zákeřného", kdyby o tom nebyli laskavě obeznámeni zástupcem "zdravotnického" personálu. A k tomu by zase nedošlo, nebýt celou tou mediální masáží a povinnými opatřeními vyplašeno, znechuceno, resp. vyděšeno doslova až "dobleda" tolik lidí.

Není náhodou u dětí toto procento ještě mnohem nižší? Nejsou navíc v rámci ohrožení jejich zdraví prakticky z obliga? Jaký je pravý důvod pro to, že to musí do jednoho podstupovat? Z jakého titulu je s tím všechny děsíte, vyčerpáváte a blokujete? Abyste v tom titěrném množství "včasně" zamezili šíření do okolí, nebo abyste dostatečně otrávili rodiče a ti je své nevinné, nic nechápající a vystrašené ratolesti nechali raději proočkovat, než aby nadále museli něco tak úděsného snášet, nebo? Z nějakého důvodu to prostě potřebujete dostat do všech bez výjimek, co? Nepřipadáte si potom jako obskurní zvrácenci

Upřímně ani netuším, jak se nazývá tak miniaturní číslice, která by zvládla procentuálně zachytit zanedbatelnost počtu pacientů s natolik vážnými příznaky, že by pro jejich propuknutí muselo dojít k bezpodmínečné hospitalizaci, a co pak těch, kteří by dokonce bojovali o svůj "holý" život, čelili svému pozemskému konci, natož těch, kteří by z tohoto souboje vyšli jakožto poražení. Nedivil bych se, kdyby padla řeč řádově o miliontinách.

Přestože je potřeba na obhajobu přiznat, že dřív byl číselný ukazatel morbidity o poznání vyšší a dokonce i u představených se hojně hovořilo o nevyhnutelné nutnosti promoření napříč celou populací, ke kterému mimochodem stejně nakonec vesměs došlo, ne každý pocítil nesnesitelné virové dopady a i spousta z těch, kdož měli co dočinění s vážnějším průběhem, (by) ho za pomocí spánku, běžných procedur a prášků v pohodě zvládli doma vyležet.

To kvůli tomuto děláte takový povyk? Kvůli tomu tady celý rok tolik z nás tristně trpí? Kvůli tomu zaviněním všemožných opatření prakticky zkolabovala planeta a zlikvidoval se život takovému počtu lidí, že by jich samotná nemoc nezvládla zahubit ani za 30 let svého neřízeného řádění? To jest pravý důvod, proč do sebe musíme invazivně a bez rozmyslu vpravit "protilátky" přikořeněné kdoví jakou příměsí? Vážně si tady hrajete na hrdinské rybáře, kteří ve snaze zachránit 100 ryb raději zahubí vypuštěním a toxikací rybníku dalších 10 000?


Tak proč bychom to měli všichni podstoupit? Z přetrvávající panické hrůzy, že je náš život v ohrožení a že bez vakcíny (chráničky) zároveň ohrožujeme životy svých bližních? Nebo aby nás systém nechal normálně fungovat, třeba zajít mezi lidi, do obchodu, do práce, divadla, posilovny, zahraničí...? Nepřipadá vám to jako naprosto ukázkové užití donucovacích prostředků ala "Běž si třeba dobrovolně (ze strachu), nebo nedobrovolně (z donucení), ALE PROSTĚ PŮJDEŠ CHLAPEČKU! Klidně si taky vyber mezi jednotlivými výrobci, abychom jakože dostáli podstatě svobodné společnosti a tobě se dostala výsada svobodné volby. Stejně to máš "prašť jak uhoď", všechny jsou totiž "plus mínus" podobné a tak to, co potřebujeme, do tebe dostaneme "tak jako tak"."

Snažíte se ve chvilkách volna dovtípit, co za tím ve skutečnosti asi tak může být? Věříte, že to prospěje vašemu zdraví, nebo ho to spíše zhyzdí a zhuntuje? Hrůza pomyslet, co chystá s těmi, kteří budou "zuby nehty" odolávat do poslední chvíle, nebo se paličatě zařeknou, že prostě nejdou "děj se co děj". Nechá je vůbec nadále obstojně žít, bude pro ně vytvořené prostředí s podmínkami neslučitelnými se životem, nebo přijde s nějakou další zákeřnou záminkou, pro kterou se z nepovinnosti najednou stane povinnost? Nedostane se tak na okraj společnosti pro nesoucí následky, ostrou kritiku nebo výsměch většiny ostatních ovcí v ohradě?


Tento vzorek zhruba 3 pozitivně testovaných ze 100, ještě méně nakažených a statisticky zanedbatelné procento vážně nemocných, je ten konkrétní důvod, proč se pořád potýkáme s uzavírkami, domácím vězením a všemi těmito pošahanými restrikcemi? Kvůli tomu jsme podstoupili tento "očistec", načež dojezdy a drtivé dohry nás teprve čekají? Z tohoto titulu si tady budeme všichni lízat rány ještě pěknou řádku let? Nebo konečně přiznáte barvu, že jste prostě "jen" z určitých důvodů potřebovali záminku pro "kolaps" celé planety, která jediná je pravou příčinou katastrofy takových rozměrů?

Vždyť zahrneme-li do množiny "žalostně poškozených" na úkor "zázračně zachráněných" ty, kteří:

- neměli to štěstí pojmout toto prazvláštní období jako "delší dovolenou", čas získaný na rodinu, vzdělání, rozvoj, procházky, cykloturistiku, či jiné individuální tréninkové jednotky, koníčky, filmařinu, malířství, četbu či orgie, protože je veškeré to vysedávání, strašení a omezování peněžně položilo, psychicky zdeptalo, připravilo o vitalitu, sílu, energii a samo o sobě tak do budoucna založilo vážným poruchám těla i ducha.

- trpěli vážnějšími chorobami a poraněními, na jejichž včasnou léčbu se nedostalo vinou hromady "ustrašenců a simulantů" vzniklých děsivou a permanentní mediální masáží mající za přímý následek jejich oslabení a pohřeb kvůli nákaze při ambulanci, operaci či rehabilitaci.

- vinou ničivých dopadů jednotlivých restrikcí budou "nadosmrti" poznamenáni katastrofickými ekonomickými dopady, třeba tak přijdou o své zaměstnání, podnikání, nemovitosti či dokonce své blízké, nebo se stanou obětí vzniklé hmotné nouze, nepokojů, násilí, sebevražd

- vykazovali naprostý nedostatek socializace, změn, poznávání, zážitků, pohybu, relaxace zapříčiňující absenci vnitřní radosti, pohody, vyrovnanosti, čímž si stihli vytvořit množství osobnostních (duchovních) poruch, nebo si vinou chybného osobního přístupu k problému vytvořili spoustu bioenergetických blokád 

- jsou v závěsu vystavení nemocem a neštěstím, které se na ně teprve pohrnou vinou celkového neklidu, stagnace, odlidštění, úpadku v kombinací se strachem, smutkem, úzkostí, obavami, nemohoucností, vztekem, hněvem... Tyto symptomy nevhodného přijetí přítomného dění, nejistoty z toho budoucího, z nich pramenící stres a negativní energie člověka nadevše oslabují, zanáší a dávají tak výsostný základ všemožným typům onemocnění vznikajícím jako jejich následek. 

A to je jen námi zběžně zachycená část doprovodných příznaků retardovaných restrikcí proti nevinné nemoci.

To oni jsou tichými "killery par excellence“. Oproti nim je tato epidemie ubohý břídil. 

Nepřináší toto všechno čistě halekání, děšení a restrikce na okolo nikoliv choroba samotná? 

Nelze proto právě toto potrefené plašení považovat za zločiny, zdroj všeho zla a "metlu" lidstva?

A my si tady jako budete hrát na to, že „coviďák“ je krutý „zabiják“ a že se všemi těmito omezeními snažíte zbrojit proti němu, ochraňovat lidstvo a zamezovat újmám na životech? WTF? Nevidíte snad, že jich takto "nepozorovaně" odrovnáte nesrovnatelně větší kvantum? Skutečně skousnete svědomí, že je všechny kosíte takovou kadencí, že by to on chudák při jeho naprosté ignoranci, popuštěné uzdě a svobodném řádění nejspíš nesvedl ani zdaleka?


Radši do této žalostné statistiky a množiny obětí samotných opatření nepočítáme ty, na jejichž zdravotní stav budou mít neblahý dopad patologické projevy vakcinace, která je zahalena do roušky tajemna, prozatím pořádně neotestována a nezpochybnitelně tak poněkud nevyzpytatelná, a stejně s ní nastrčené figurky tak vehementně vyrukují "kvůli onomu děsivému číslu" a touží ji vpravit kompletně do všech bez sebemenších rozdílů. Nechť se každý sám za sebe zamyslí nad tím, co asi tak může být za tím, že na nás zjevně tak tlačí, jestli je její obsah skutečně neškodný, nebo to náhodou přinejmenším nezavání kontaminací něčím záhadným a taky zdraví, štěstí, svobodě spíše nikterak prospěšným. Nemůže v tom náhodou sehrát roli nějaká tajná přísada, záhadná ingredience? Nehrozí tak náhodou, že sem „přimíchaná“ látka nebude mít z dlouhodobého pohledu nevyzpytatelné, nebo přímo devastační účinky?

"A proč by to jako dělali? Proč by to do nás nemohli vpravit nevědomky třeba potravou nebo arsenalem záření žádoucím způsobem ovlivňujícím chování člověka?" Netuším, možná by to bylo slabé, neúčinné. Možná potřebují něco pozměnit v našem genotypu, vytvořit nonstop aktivní příjímací bod umožňující dostatečnou sílu signálu pro sledování, kontrolu a nebo případné vypnutí, vpravit do nás nějaké nano-robůtky umožňující propojení prostřednictvím 5G sítě či jednoho z vypuštěných satelitů... Vážně nemám "ahnung", no nedivil by se. Nějak spíš brním a rosím se zároveň při představě všemožných scénářů spíše vzbuzujících silné pochybnosti a pohoršení. Ale nejsme vakcinologové, že ne. Tak to raději ponechme na posouzení odborné veřejnosti. Jenom pevně doufám, že úroveň jejich morálky bude přinejmenším shodná s nabytým informačním základem.

Vážně máme podstoupit takové riziko kvůli obavě o vlastní zdraví, nebo protože vláda prostě nedá jinak, nenechala by vás normálně fungovat, vy byste přece další omezování už nezvládli a tak se prostě poddáte a necháte se propíchnout s komentářem "ať už je v tom cokoli, poslužte si soudruzi". Ptali jste se aspoň potají sami sebe, proč nedá jinak, proč nemáme svobodu volby, aniž by varianta B pro mnohé nepřinášela obrovské komplikace téměř existenčních rozměrů, proč nikdo nezohledňuje tato čísla, nedívá se na to soudným, střídmým a střízlivým pohledem, proč naopak neustále přikládají pod kotel, dokolečka a do ohraní opakují tu stejnou básničku, co za tím doopravdy vězí, co si od toho skutečně slibují?

Taky prozatím pomiňme hrozbu škodlivého dopadu na dnešní děti, "naši budoucnost" a celé budoucí generace. Nejenom, že přestože je drtivá většina z nich bez vážnějších projevů, má se do všech vpravit tato nevyzkoušená kulantně řečeno látka. Možná aby neohrozili obyvatele z opačného věkového spektra, tedy prarodiče, kteří jsou naopak v ohrožení a vážně zde nechci polemizovat na téma jejich "zbytečnosti a zátěže" pro systém, který si jejich likvidací mimoděk výrazně uleví. Už jenom to, že se je "podařilo" na dobrý rok oddělit od prakticky všech sociálních vazeb se svými vrstevníky, každodenní navazování normálních mezilidských vazeb a vykonávání různorodých běžných aktivit. Vždyť z těchto mnozí dospělí čerpáme sílu, dobré naladění a inspiraci pro správně směřování až do dnešních dní. Právě společenství a obyčejné aktivity vykonávané v živém světě měly klíčový pozitivní dopad na náš rozvoj. Ze všeho toho balastu a raději zablokovaných vzpomínek, které si jsme zažili po opuštění "školních lavic" bychom toho teda zrovna moc nenačerpali, akorát by se nám tak ježili vlasy. "Ach jak dobře nám bylo zamlada". Z jakých emocionálních základů mají asi tak čerpat v budoucnu ony? Z pocitů permanentní prázdnoty, uzavřenosti, osamocenosti, a celkového vycucání vzniklého z toho, že celé dny čučeli doma do monitorů, přecházeli akorát tak z pokojíčku do kuchyně a vystresování ze všeho, co měli "to štěstí" vidět a cítit kolem sebe??? Jako by už i bez toho nebyly naseděné a digitalizované AŽ AŽ. Ale tak co, někdy si na to, co je vesměs čeká celý život, zvyknout musí, že?  Aspoň že ty charaktery, obdivu a následování hodnost moderních vzorů na YouTube se rok od roku rapidně zlepšují a taky přístup k pornu bývá zapeklitější, neboť často vyžaduje víc než jedno kliknutí.

A TOTO VŠECHNO VÁM JAKO PŘIJDE "CAJK"? VLASTNĚ, VY UŽ ROK BOJUJETE S KOVIDEM, TAK NA KRAVINY NENÍ ČAS.

A taktéž dejme bokem a považujme za maličkost vzniklé traumata vyvstávající z oněch otravných testovacích procedur, kterými nastokrát prošťourali nejednu dutinu ústní, stejně jako se jim podařilo nadobro odpanit spoustu nosů. "Proč si nestačilo uplivnout a je klid? Asi by to nebylo tak otravné. No to se ještě dalo nějak přežit..." Horší bude, pokud koumáci objeví nějaké povinné, palčivé a nikterak důstojné uplatnění pro zbylé dvě dírky, tedy tělní otvory vyjma zvukovodů. Ovšem minimálně více svazující by bylo, když by to byl neočkovaný člověk nucený podstupovat po dobu takových dvou let od ukončení karantény pokaždé, když překročí práh svého hnízdečka. Práce? Očkování nebo čerstvý test! Nákup? -"-! Cokoliv?  -"-!, aby to nakonec vygradovalo v: Život? Očkování! Tak si nemůžu pomoct, ale nějak to ve mně evokuje, jako by si od toho někdo sliboval znechucení, zprotivení a potažmo znemožnění jakékoli neočkované varianty a nenápadné nasměrování v této "svobodné A,B volbě" směrem k ní jakožto cestě "menšího odporu, námahy a zla" ve stylu: "Si na pochybách? Neblázni, nedělej si zbytečné problémy, ty za to přece nestojí a běž."

Jinak se netřeba obávat, údajně to bude dobrovolné, alespoň jsme prozatím v tomto duchu uklidňováni. Určitou jistotu a klid z plachet ale bere výrazná většina výroků, které už s podobným sebejistým vzezřením a zabarvením v hlase vyřknul nejeden nastrčený, jenomže se následně jaksi neobtěžovali také s jejich následným dodržením. Možná je tak trefnější otázkou dokdy, do které fáze tomu tak bude. Možná, že se uvidí taky podle toho, kolik zmanipulovaných kamikadze exotů to dobrovolně podstoupí za užití "bojovného, dojemného a akorát tak propagandou naočkovaného pokřiku" typu: "nechť nám můj malý dnešní krok pomůže zvítězit nad touto zákeřnou nemocí". Nebude-li natolik třesoucích se tragédů a nebo celkově důvěřivých či pohodlných jedinců dostatek, brzy na vlastní oči uvidíme, jak se zčistajasna vyrojí skandální počet nově nemocných, nebo jiné "neprůstřelné" argumenty podpírající povinnost celoplošného naočkování. Možná neřeknou "povinně všichni do řady a lup to tam", no ten, kdo se ve vlastím přesvědčení rozhodne tak neučinit "děj se co děj", bude možná i pro odpuzení a odstrašení ostatních natolik znevýhodněný, káraný, pranýřovaný a omezovaný, že všemu tomu tlaku nakonec podlehne, poleví a přikloní k ustoupení ze svých zarputilých pozic. Raději zavře oči a zatne zuby i zadnici, než aby byl nadále vystaven všem těm postihům a nemohoucnostem. To se opět tak přitvrdí, přitlačí na struny a pruty, až se tam stádo pohrne bez nějakého ohlížení "doprava doleva" a připouštění hrozící "porážky". A pokud náhodou ne, protože byla příprava podceněna, samotné provedení poněkud pokulhávalo, zároveň bude nelibý odpor většiny dostatečně projevený a vrchní velení k takovému kroku inklinující a mající tuto akci na svědomí nepůjde "od koryta", bude z toho takové to: "Tak vy tak a nic, jo? Tak pojďte!" a lze si klást jedinou otázku: "Co dalšího bude následovat, o kolik hrůznější to bude a kdy to přijde?" 

Jestli tento prostý statistický ukazatel není společně se spoustou zbabraných skandálů dostatečným důvodem k tomu, aby si s tím dali provádějící pomalu pohov a lidem dopřáli trochu toho pokoje, tak už nevím. Leda bychom si to nadále hromadně přestali nechat líbit. Což osobně netuším, jak přesně by mělo provedení vypadat, za který konec ho uchytit. Taky je snad všem jasné, že když už se jednou s takovým vystoupením doslova světového formátu přišlo, je neoddiskutovatelně nutné dotáhnout ho konce a splnit všechny předsevzaté cíle "děj se co děj" a protesty většího formátu by se nejspíš neobešli bez protiúderu. A tak mnohým nezbývá, než si nechat "močit na temeno", nečinně to přečkat jako takové "menší" znásilnění a zkusit při tom alespoň myslet na něco příjemného, byť to není nic snadného. Jiní se pro tuto pasivitu rozhodují, příliš riskantní rebelie není nic, co by jim kolovalo v žilách. Když to tak cítíte, asi to tak má být. Nakonec nás všechny nad vodou mnohdy drží jenom naivní naděje, že se to zlé přežene, horší nám vyhne a bude líp. Jenom ne tak, jak vnímají v ANO, jejich odborníkům bych rád položil jedinou legendary question: "Už je líp, nebo to budete ještě nějak vylepšovat?"


Naštěstí nemám televizi, tak se omlouvám, jestli nejsem úplně aktuální, neboť netuším, jakou nevrlou notu tam drkotají teď. Zatím vycházím z toho, co sem měl "tu čest" nechtěně zaslechnout při jejím chvilkovém míjení na návštěvě. Až se konečně uráčí přepnout na sluníčkovou frekvenci typu nakažených ubývá, svítá na lepší dny, vláda ruší svá nařízení atd., dejte vědět. Obávám se však, že k tomu nedojde, dokud nebude "protilátka" kolovat v tělních schránkách většiny. Nedělám si iluze, že by si na ty, kteří odolali a jsou "čistí", nadále neposvítili a neudělali jim ze života tak trochu peklo.

Kdyby vinou obří vlny strašících kampaní nevzniklo kvantum patologických ustrašenců a simulantů, nikdo by možná pořádně ani netušil, že nás tady postihlo něco horšího než "divná chřipka". Kdy a kde to asi tak celé skončí? Kdy konečně začnou jet napříč všemi médii vítězoslavné zprávy o dobrém vývoji, signifikantně zlepšených ukazatelích a nejlepší cestě ven z této zhoubné záhuby? Až všichni povolíme a pošleme to do sebe, nebo jak?

Kdyby to nebylo tak strašné beztak jenom v těch manipulujících médiích. Nebo se jim záměrně říká masová od slova krmit masy? Jak příhodné označení. Jenom škoda, že permanentně dochází k dávení takovými sprostostmi. Bez nich a jimi opodstatňovaných opatřeních by většina z nás prožila poměrně normální rok. Možná, že bychom si pár dní rutinně poleželi, jako ostatně téměř každý rok na běžnou chřipku, a byl by klid.

Jó, co do provedení, rafinovanosti a důkladnosti jednotlivých kroků by si s nimi nezavdali ani příslušníci a zastánci čisté rasy, dokonce i ti by se cítili zahanbeni, to se jim musí nechat. "I když šlo vesměs o noty z hora, které jste před mikrofonem poslušně odříkali jako básničku na základce, tak stejně, dobrá práce hoši." 

Stačí, aby člověk zapnul jakékoliv médium, a už mu tuhne krev v žilách, ve strachu ztrácí akorát tak vlastní pozitivitu, pocit štěstí, energii a sebekontrolu, přičemž těm moudřejším do toho vře a stoupá tlak a náznaky strachu se v nich probudí až při pomyšlení na své blízké a na to, jak daleko celá tato mašinérie může asi tak zajít. Celkové oslabení způsobující založení si na vážné zdravotní problémy je na světě, i když moct jít tak na procházku, dovolenou, mezi lidi, do divadla... byli byste zdraví jako řípa.

Celé to tak trochu připomíná až nadlidské úsilí postaršího nadrženého pána, který se bez morálních skrupulí snaží oplzle dostat do postele svěží mladice. Zkrátka udělá všechno pro to, aby k ní mohl hopsnout a zmocnit se jí. Je dokonce ochotný zajít tak daleko, že vynalezne virus, jehož infikováním ji vyhrožuje, a přestože je téměř neškodný, nazve jej smrtícím. Celý rok ji potom chodí vytrvale strašit a celé toto divadlo podstupuje proto, aby jí závěrem mohl laskavě podal zázračnou protilátku, díky které se mu poddá. Holčina je vděčná, že jí zachránil život, on docílil svého, ukojil svoje touhy a beztrestně jede dál. 


Tak se ptám, proč si nikdo nedal tu starost a nikdy nepřinesl ani z rychle "projíždějící reklamy" podobnou pozornost daleko horším nemocem s o poznání větší úmrtností, když informování společnosti (rozhlašování hrůzných zpráv pro zastrašení většiny populace) i zavádění jednotlivých opatření (hlavně aby jimi zasáhli a omezili maximální množství lidí), jim šlo po celou dobu natolik prvotřídně. "Kdo by se s tím otravoval, koho to zajímá, k čemu by to bylo, to by byla nuda, ne? Kdo ví, na co všechno by se potom přišlo, to by nám neprospělo, to radši nechme tak."

Proč se podobným způsobem nemedializuje cukrovka, rakovina či HIV, které jakožto metla lidstva prokazatelně "kosí" nesrovnatelné větší kvanta lidí... Mohli by na seznam přidat i takovou žloutenku, deprese a další vážné civilizační choroby. Co je jejich příčinou? Nejsou to snad špatné stravovacími návyky, emočními vzorce, životní náhled, styl, stres... A nejsou ostatně i tato omezení pro jejich vznik jako voda na mlýnek? A co gigantický dluh, který takovou rozšafností vznikne, a skutečnost, že ho budou muset umořovat ještě vnoučata našich vnoučat, jestli mezitím nedojde k nějakému naprostému krachu a restartu všeho. Můžeme jen doufat, že s těmi rostoucími cenami potravin, inkasa, pohonných hmot, aby se to vzniklé manko urovnávalo, nezapomenou ani na růst příjmů jednotlivců, firem a domácností, aby to bylo z čeho platit, víte co.

Co takhle s podobnou mediální lhostejností, mlžením a tutláním přistupovat i k této "chřipce"? Vždyť nejinak se tomu děje i u všech těchto civilizačních chorob, které navíc vykazují ve srovnání s ní nesrovnatelně více alarmujícími čísla a mají za následek neporovnatelně vyšší skutečnou morbiditu, nebo snad ne? Tak schválně, kolikrát za celý rok vám bylo předloženo podobně hrůzostrašné hlášení o vývoji šíření a úmrtnosti dalších, daleko strašlivějších nemocí, pro které den co den opouští tento svět takové kvantum lidí? Že jste je sotva vypátrali za celý svůj život a to ještě někde i tam "pod čarou"? Jenomže to není infekční a "samovolně" se to nešíří mezi lidmi, už slyšíme ty námitky. Ano, kvůli tomu by vlastně nešel spustit takový povyk a nadělat takový rambajs, to jest pravda. Ale proč si nikdo nedá snad ani z jedné miliontiny tak poctivě záležet na jejich osvětě? "Na co lidi zbytečně konfrontovat se smrtí, ještě by prohlédli, co je v životě skutečně důležité a co jenom "povrchní" pozlátko motivující nebo donucující k vydělávání, utrácení, zkrátka ekonomické aktivitě." 

Ne, to nic, to jako by neexistovalo, o tom se z nějakého důvodu moc nemluví. Namísto toho jsme po celý rok a každý den svědky nanejvýš důkladného, mistrného a invazivního vyzpěvování (vyřvávání) zastrašujících chorálů, příkazů, zkreslených polopravd a to napříč éterem všech možných distribučních kanálů. Kdo to sakra celé platí? Kdo si jenom může dovolit prosadit a zaplatit takovou kampaň? A za jakým účelem vznikla, co přesně si od ni slibuje? 100 "bludišťáků" tomu, kdo vyjmenuje 3 skutečné důvody, seřadí je směrem od nejprimárnějšího a zároveň predikuje budoucí vývoj.

 


Taky jste venku zahlédli ony zdecimované, zoufalé, ztrápené obličeje bezbarvé, propadlé a skryté pod novodobým náhubkem, při jejichž pouhém míjení se člověk zlekne, ztratí veškerou energii a chuť do života i víru ve všechno dobro a "dobře dopadne"? Až na pár zlatých výjimek jich tolik vypadá jako zombies po genocidě lidstva.

Nedají se snad právě tito z dlouhodobé perspektivy vnímat jako neúměrné oběti ala "zachráním jeden strom způsobem tím, že pokácím tisíce"? To už kolikrát není ani emoce ukřivděnosti, zoufalosti a nasranosti, jako spíše naprosté nechápavosti, zlomenosti a odevzdanosti, která se zračí v jejich očích. Ale to byl počítám jeden z účelů.

Ten, kdo nebyl příliš zasažen, si dál jede sebestředně to svoje, jako by se nic nestalo, moc nehledí kolem sebe, ještě by ho to přibrzdilo. V pořádku, zatím se ho to moc nedotklo, tak je to dobré. Lehce se nad to povznáší, dobře se polehčuje a případně posmívá. Co jiného taky dělat, než se snažit o udržení vnitřní pohody a dělaní věcí tak, jak nejlépe dokážeme? Horší, jestli se přitáhnou opasky podpůrným opatřením typu pumpování peněz do oběhu a "černého Petra" drtivých dopadů si vytáhneme vesměs všichni. To bude najednou breku (a tlaku na "vedení").

Ale co ti, kdo takové "štěstí" neměli a už dlouho dřou zadnicí o beton? Co jejich vážné rány, strastiplné osudy a zdevastované zdravotní stavy? Vždyť většina z nich regulérně působí tak otřesně, že moct si sázkaři vsadit, kurz na dožití příštího měsíce by byl velice nízký. I kdyby je výrazně podcenili a jim mělo zbývat několik let, není snad pravdou, že jejich předčasný pohřeb zapříčiní celá tato maškaráda kolem nemoci a nikoliv ona samotná, co do škodlivosti doslova bezzubá?

Ba co víc, dřív, než k tomu dojde, sníží kvalitu života všech přeživších k nepoznání. Jenomže všechny tyto "chudáky" jste do těch svých výpočtů jakýmsi nedopatřením opomněli zakomponovat. To se těžko započítává, chápu. To by ty vaše "excelentně" překroucené a zkreslené tabulky, kterými obhajujete svoje preventivní postupy, vypadali diametrálně odlišně. To by se rychle provalili pravdivé záměry a zároveň s nimi jste šli k šípku i vy. Nebyli byste nakonec náhodou namísto statečných bojovníku proti nemoci zásluhou označeni za masové vrahy? 

Nerad bych zbytečně vyrypoval a působil přehnaně přidrzle, aby na nás nakonec nebylo vpuštěno něco o poznání horšího na způsob: "tak výzkumy ukazují, že jste se nejenom přestali cukat strachy, odmítáte se očkovat, ale dokonce si dovolujete brát to celé na lehkou váhu a dělat si z nás "čurinu"? Lup, bum, bác, přivítej světe zbrusu novou, zákeřnější mutaci a hasta la vista!", ale tak... 

Slabší povahy přivřete oči při porovnání úmrtnosti přímo přivozené šířením a působením této "nákazy" s tou, kterou doposud měly a nadále budou mít na svědomí devastační dopady všech těch otřesných opatření proti ní přijatých.

Sundat si tak z nich "bednou poblázněné brýle", hrozí zjištění, že první kolonka je s tou druhou co do počtu lidských obětí naprosto neporovnatelná asi jako množství stromů v lesíku za domem a boubínském pralese, a že přece nedává přeneseně smysl preventivní opatření typu: "ve snaze o zastavení šíření škůdce, jež existenčně ohrožuje 1 % lesních porostů, jich raději pro jistotu pokácíme necelou polovinu." Taky vám to zní tak paradoxně, fantaskně až tristně? "Vítejte v jednadvacátém století, představujeme vám neuvěřitelně rafinovanou snahu správců našich životů při řešení vlastnoručně vytvořené zdravotnické krize."

Také p(r)omiňte z toho plynoucí a poněkud opodstatněné podezření, že s touto nemocí koneckonců na počátku přišlo jenom proto, aby se mohli posléze aplikovat jednotlivé tyto restrikce a že celoročně probíhající „reklamní kampaň“ v natolik masivním měřítku jim měla posloužit jen jako berličky k opírání.

Zamyslel se někdo nad tím, kolik obětí na lidských životech budou mít v celkovém znění na svědomí tato v "boji proti viru" přijatá opatření? 20, 30, 40%? Není v těchto očích potenciální virová úmrtnost přehlédnutí hodná? Nejsou potom právě ony právem považované za boj proti lidské rase? A co hledisko zásadního snížení životní úrovně těch, kteří se prozatím nebudou moci radovat z pobývání ve věčné blaženosti? Co zbídačení, zotročení a zkrácení života těch, kteří budou mít to "štěstí a nepadnou"?

Hlavně že "tropení takových opiček" splnilo svůj účel a dokonale posloužilo jakožto skvostná záminka k tomu, aby se zbylých zhruba 99 procent zdravých hromadně omezovalo, separovalo, zavíralo, strašilo, stresovalo, permanentně testovalo a ve finále přinucovalo k proočkování.

To někomu stále přijde v pohodě platit za podobná čísla takovou daň?!

"Na každém životě přece záleží!" hlásá se hekticky. Ale samozřejmě, s tím se nedá než bezvýhradně souhlasit. Ale není snad právě toto přímá cesta "do pekel", respektive k docílení výrazně četnějších lidských obětí? Nejsou právě tady "náklady obětované příležitosti" naprosto abnormální, opovrženíhodné a nepřípustné?

Co myslíte, jsou zde taková opatření kvůli této nemoci a ne taková nemoc kvůli těmto opatřením? Zavedly ony proti ní a ne ona pro ně?

Vskutku zpochybňujete primární účel těchto praktik, který namísto neúprosného ničení nemoci a jejích škodlivých dopadů spočívá v neurvalé likvidaci nás samotných?

Až to s odstupem času skoro vypadá, jako bychom byli po celý rok očkování strachem, jenom aby do nás na závěr mohlo být vpraveno shodnou aplikační metodou nějaké přinejmenším podezřelé, pořádně neotestované a z dlouhodobějšího horizontu kdo ví jak moc zhoubné svinstvo. 

Přitom nebýt toho důmyslného a extraordinárního mediálního strašení a plašení, pevně věřím, že bychom to mohli celé přejít bez vážnějších dopadů a "vad na kráse". Jenomže to by celé toto vystoupení nemohlo být sestrojeno a zinscenováno právě proto, aby k nim mohlo dojít.

To by to napříč všemi médii nemohlo být prezentováno jako taková morová rána, která si s sebou bezpochyby odnese třetinu obyvatelstva, namísto čehož je realita taková, že si takové oběti budou moci připsat na svědomí akorát tak jednotlivé procesy, které "proti ní" představení použili podepřeni pořádným propagačním představením. Právě sebranka těchto p je skutečnou příčinou pošlapání a zdecimování tolika "nevinných" životů.

Tak to vypadá, že vir v tom celém očividně hraje pouhý kompars, tak osmé housle a co do ničivosti je oproti nim naprosté neviňátko, břídil a babral. Zároveň je zřejmé, že jsme s těmi nedozírně neblahými dopady "přijatých opatření" neskončili ještě ani náhodou a nic nenasvědčuje tomu, že by se snad blížil konec a měl být s jejich řáděním definitivní amen. Na přesné výsledky si tak budeme muset ještě počkat. Ne nadarmo se mají zajíci počítat až po skončeném honu.

Zkrátka a jednoduše, nemít záměrně zkreslená, zmanipulovaná nebo zatajená data a moct dát s odstupem času tyto dvě hromádky vedle sebe, možná bychom si celoplošné také konečně uvědomili, že počet obětí na lidských životech je u té první vyloženě směšný, že jsme se tady po celou dobu ve velkém zbytečně "zesírali" z falešných faktů a (pod)mazaně předhozených příčiny a že by všichni ti vrchní bačové, mudrci a experti udělali lépe, kdyby se po celou tu dobu snažili oddělovat, omezovat a ozdravovat "pouze" vážně nemocné, kteří trpí vážnými příznaky a ostatní nechali fungovat bez zásadních zásahů, stejně jako se to po celá desetiletí standardně dělá u všech známých typů "běžných a daleko vážnějších" nemocí!

Neboli...

Kdybyste byli bývali disponovali "kouzelným" kukátkem, které by vám umožnilo v horizontu několika let spatřit skutečné množství mrtvých přímou vinou virusu a vedle nich leželi na hromadě ti, jejichž konec zavinily všechny ty sprosto-komické omezení a uzavírky, možná byste se zhrozili nad tím, že těch prvních je pomalu míň než loni zesnulých na chřipku, s ostatními vážnými nemocemi z řad běžných že se to z hlediska mortality nedá absolutně srovnávat podobně jako u babky versus muchomůrky a že by pro ně bohatě dostačoval i nedaleký vesnický hřbitov. Zatímco ti druzí že by zaživa hravě osídlili velkoměsto a co do počtu že se zas tak nevzdalují od lidských obětí druhé světové.

Potom se taktéž právem podivte, kam se podělo zasloužené zhnusení vůči ohavným zločinům proti míru a lidskosti, které byly po všech těch válčených zrůdnostech zavedeny a za jejichž páchání na civilním obyvatelstvu došlo po jejich skončení k tolikerým odvetným akcím a nemilosrdným popravám, nebo proč jste se najednou stanuli svědky jejich opětovného zavádění a praktikování.

Jedna paní v Rusku říkala svému synovi, ale chlapečku, to přece nic není, to stačí jenom přečkat, kde jsou ty doby, kdy si do dědiny "náhodně" jezdili příslušníci režimu „bezdůvodně“ popravovat osoby, které pro ně představovali hrozbu, a klidně to brali po celých rodinách, provinili-li se muži nějakou prkotinou proti pravidlům. To se tehdy taky převážně ze strachu udávalo, bonzovalo a útočilo dokonce i na vojáky bránicí vlast "o sto šest". Tak snad není daleko od pravdy, historie se klasicky neopakuje a, přestože by to nejeden označil za nemožné, nenacházíme se ve fázi stejné selekce a eliminace, ne-li ještě větší šlamastice.


Pro různé typy "lehce ovlivnitelných oveček, hejtrů a hnidopichů", ne, opravdu nemám k dispozici přesná data. Skutečně jde pouze o osobní pohled, názor, odhad. Klidně se do mě pusťte, jestli se vyjma médii záměrně zkreslených blamáží nějak drasticky liší od reality. Nešetřete s označeními jako dezinformátor, konspirační teoretik, či šiřitel nepravdivých, poplaš(e)ných, zpráv. Jak je libo. Je to pohled přes moje síto pravdy, mám to někde v sobě, nemůžu si pomoct, tak pardon. smile

Pro věčné pasivní smíšky a „zlehčovače“ zastávající názor "che, to si vážně myslíš, že to všichni neví? a co s tím jako máme asi tak dělat? vyjít do ulic?" Rozumím, to není nutné, hold s tím nic nezmůžete. Hlavně nic nenamítejte, neprotestujte, nedávejte najevo svůj názor, nesouhlas, odpor. Bohatě stačí, když budete nezúčastněně vyčkávat. Zahrajte to pěkně bezpečně, jinak by to ještě mohlo zcela zbytečně vést k odvetným opatřením, vlastním komplikacím a nepříjemnostem. Takto to bude bezesporu stačit a bravurně to poslouží blahu nás všech. wink


Nakonec nikdo jiný než sami mocní tohoto světa neví, o co že se to vlastně snaží, co si od všeho toho skutečně slibují a jaký je přesný účel takového úřadování. Jestli zvýšení jejich postavení, kontroly, moci a naší závislosti, poslušnosti, ovladatelnosti...? Nebo za tím stojí i pro lidstvo nějaké všeobecně prospěšné záměry, bez kterých bychom se dlouhodobě neobešli, nemohli fungovat a směřovali tak do brzčí záhuby? Určitě bude i tento jedním z doprovodných efektů, no můžeme se jen domnívat, jestli vůbec před spuštěním zamýšlených. Teda ještě je o podstatě této problematiky pochopitelně dokonalé obeznámen sám Vševědoucí, který mimoto jakožto jediný taktéž taky přesně ví, jestli je to trestuhodné a do jaké míry přesně. A je-li to, úměrnému testu "to" neunikne. 

Je-li to alespoň z části vědomě záslužné počínání, mohli by být té dobroty a otevřeně se o tom s námi podělit, když už to očividně má drastický dopad na nás všechny a svými chtivými prsty se nás to do jednoho citelně dotýká. Připadá snad někomu v pohodě, aby to celé tak dětinsky a neomaleně tutlali, neupřímně a povýšeně kolem toho mlžili a z nás tak dělali normální blbečky, prostý dav a tupé stádo, které se z principu nepatří pravdivě informovat, neboť je tady jen pro to, aby se s ním hráli špinavé hry? Jsou-li za tím dobré úmysly a pozitivní dopady, normálně přestoupím a natvrdo řeknu, dělá se to kvůli tomuto, sklidím potlesk nebo vlnu kritiky, hurá je to venku a hotové, nebo snad ne? Jinak se nemůžete lidem divit, že jim to s odstupem zavání něčím přinejmenším podezřelým a všichni netupí si začínají klást otázky, přivádět v život konspirace o spiknutí a že to převážně považují za poškozující a levárnou zavánějící počínání. 

Snad se i já pletu a někdo mně přesvědčí o primárním záměru lidské prospěšnosti a blaha, aniž by k tomu najednou došlo nikterak nenásilnými prostředky. Tuze rád bych tomu uvěřil, ale ať se osobně snažím sebevíc, vytyčený cíl v podobě navození nějaké extra všeobecné lidské blaženosti, svobody a soběstačnosti tam pořád jaksi nevidím. Nepopírám, že není zatím ukrytý někde v nedohlednu jako připlouvající loď za obzorem. Jen je otázkou, jestli to tak paluba plánovala, nebo ji tam dohnala ukrutná bouře, celou rozlámanou a zdevastovanou. Ne že by to z podstaty nebylo jedno, podstatné je, že doplula na břeh.Tento text je spíš o tom, že to není tak, jak je nám to celé prezentováno a předkládáno, i když je pravdou, že bez toho všeho by k tomu všemu nemohlo dojít. Ale stejně, přetvářka, zatajování a překrucování pravdy mně vždycky iritovalo, tak proč si do toho trochu nerýpnout a třeba přitom nepřiotevřít oči pár lidem. Teda kdyby to nějakému dobrému člověku náhodou ještě nedocvaklo. Těm prohnilým dobře tak, třeba je to potřebně prolíská, prospěje k pozměnění k čistšímu, pomůže tak vyvarovat se věčnému pláči i skřípění zubů a nakonec za to zlé budou ještě vděční. Nebo taky ne... I když je otázkou, kolik z nich je v tom namočených vlastní vinnou a za kolik pokrouceností v nich zanesených může sám systém, který je za to teď trestá jako vyčůraný, sebestředný, ignorantský, nekonzistentní, rozmazlující učitel své žáky za vykazování přesně takových charakterních rysů, ale jelikož nemáme k dispozici kouzelnou kouli odhalující celou pravdu, nezacházejme raději do filozoficko-morálních krajností. Nakonec platí, že neseme zodpovědnost každý sám za sebe, svůj vnitřní stav a chování. Čemu se budeme klanět, co do sebe vpustíme, čemu dovolíme vniknout do svého nitra, podle toho taky budeme vystupovat navenek a za většinu z toho poneseme následky. Pozitivní nebo negativní. Volba, přestože mnohdy dosti těžká, je na nás. A pokud není, jsme "postaveni před hotovou věc", nebo vystavení nebrannému vlivu okolí, zodpovědnost a trest neponeseme my nýbrž původce, pachatel a viník. Tak nebo tak je to škola a když se tak děje, z nějakého důvodu to tak má být. 

Neříká se pro nic za nic, že všechno zlé, je k něčemu dobré. Vidět to celé jenom negativně a s odporem bez přiznání si skutečnosti, že naše schopnost vnímání je značně omezená, není nic moc objektivního, ani hrdinského. Kdo ví, co všechno dobrého to nakonec přinese. Domníváte se, že vůbec nic? Z obráceného gardu tak nelze popřít skutečnost, že každý skutek má svůj důvod, pravou příčinu z níž pramení, neboli nic se neděje " jen tak" bez příčin. Abychom tak brali rovný metr, projevili trochu té soudnosti a oboustranné spravedlnosti, nelze vše zaslepeně vyčítat pouze tvůrcům systému, výhradně je hanit, házet všechnu vinu a špínu jen na jejich bedra, opovrženě po nich plivat, bezprecedentně z nich dělat nemorální monstra, zatímco všechny zástupce lidské rasy výhradně stavět do rolí nevinných chudáčků. Je nesporným faktem, že spousta individuí už nevěděla "co by", projevovali známky bezbřehé nevděčnosti, vyčůranosti, troufalosti, "přetekl hrnec trpělivosti" a potřebovali nějakým "vyšším zásahem" dostat pořádně přes prsty. Zkrátka to tak bylo nadále neudržitelné a známka toho, že "tak už jsme dál žit nemohli". Bylo potřeba "pročistit vzduch". Účel světí prostředky a třebas bolestivě, umožňuje dosáhnout očisty a všeobecné prospěšného cíle. Vždy to prý slouží vyššímu dobru a právě kvůli němu k tomu všemu nakonec taky dochází. Co má být, to bude. Klidně to nazvěme vesmírnou výukou nebo Boží vůli, trestem, nebo pouhým důsledkem odvrácení se a zrazení. Jen doufejme, že při tom všem bude s hůry postaráno o všechny čisté lidi dobré vůle. 

Z hlediska historie lidstva se nakonec jedná o pouhý zub na kole času a další etapu vývoje, bez které by jednotlivé budoucí okamžiky nemohly nastat. Přežene se kolem podobně jako ti neurotičtí řidiči a snad bude větší pokoj. Teď se můžeme jen domnívat, jestli budou růžovější a nebo černější, ale čas to dozajista poukáže, stejně jako to, do jaké míry šlo o čistý úmysl a do jaké v něm hrálo roli ryzí zlo. Nejspíš nám "obyčejným smrtelníkům" nebude jako vždy poodkryta celá pravda, ale tak určité její ústřižky se nám dozajista dostanou.


To ale nic nemění na tom, že je potřebné proti zlému vystupovat, vyhradit se a bojovat i za cenu vlastního ohrožení, aby se setkalo s odporem a mohlo být jednou překonáno a vymýceno, nejenom odevzdaně, zbaběle přečkávat a spoléhat se donekonečna na to, že i toto za mě udělají druzí. Když bude takový nekurážný a zásluh nehodný postoj ala "kvočna" zastávat každý a nechá si "kálet" na čelo do "haleluja", co nevidět se z těch výkalů už nevyhrabeme. Proč by asi tak měli soudruzi chodit srát vedle, když je při všem tom "osrávání" úlu ani jedna včela neštípne do zadnice a z malicherného strachu o svoji maličkost se do jedné zapouzdří, zůstanou poslušně zalezené jakoby tam ani nebyly ve stylu "my nic, my být housenky"? Asi se shodneme, že tak se toho moc dobrého nestane a úl co nevidět zanikne v hromadě hoven. S takovým pošahaným stavěním se k problému bychom tu měli nacisty ještě dnes a kdo ví, kolik dalších věcí by bylo horších, kolik z nás by ani vůbec nemělo onu čest tady být.

Už jenom proto je povinností každého nenechat s sebou manipulovat, zbrojit proti nastalému zlu, které se dotýká jeho či jeho bližních a nenechávat ho bez potrestání. Karma je zdarma a naprostá nečinnost se nám určitě navrátí, ne-li nyní, tak na dětech, jak se říká, trest nemine ty, kteří nejednají podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Odvaha budiž odměněna.

Jen je pochopitelně potřeba moudře rozlišovat, co je skutečné zlo a se kterým máme a dokážeme bojovat právě my, co je mimo naši kontrolu, nedokážeme ovlivnit a nezbývá, než to přijmout a "nechat plynout", abychom se bezmyšlenkovitě, neohroženě a tak troch nezodpovědně nehrnuli na porážku, nebo nebyli takoví ti marniví vyhledávači senzací, kteří chčijí proti prudkému větru a házejí přitom hrachovým luskem o betonovou zeď. 


Ať už jsou pravé důvody jakékoliv, očividně dochází k postupnému a poměrně odvážnému odkrývání. Možná to má co dočinění s přestěhováním populace a všemožných činností z živého světa na internet, nebo si klade za odvážný cíl řešit problematiku přelidnění a přeskupení planety. Možná tím zefektivníme procesy, omezíme spotřebovávání strategických surovin, výrazně jí tak ulevíme. Je zřejmé, že jsou za tím nějaké makroekonomické nebo spíš megalomanské záměry. 

Platí, že...

Až budou představení s podobným nasazením podnikat kroky potřebné k odstranění pravých příčin a ne jen pouhých následků, věnovat se s takovou vervou jejich výzkumu, vynesení na světlo a varování před nimi. Až začnou doprovodně probírat, rozebírat, řešit a kriticky pohlížet i na systémové pochybení a faktory typu: druhotné potraviny a fekální strava v supermarketech, neustálý neklid, naprosto nepřirozený a nezdravý nátlak na člověka vyvolaný potřebou systému po jeho nepřetržité ekonomické aktivitě, jeho životní styl a zběsilé tempo, technologický pokrok, prozáření všemi možnými vlnovými délkami a zářeními, totální likvidace životního prostředí, absolutní pomýlenost a pomatenost hodnot, vnitřní vymletí a prázdnota, bezbřehost, psychické pnutí a upínání ke škodlivým hodnotám, nedostatečná nemateriální osvěta...

Až se se dá na první místo skutečné blaho člověka a ne jenom honba za mamonem a kvantum tolikeré placené pozornosti se bude věnovat skutečně blahodárným a vážné problémy řešícím věcem, výzkumu, odhalení a propagandě sloužící jejich nadprůměrné informovanosti pro osvětu, prevenci a maximální možnou minimalizaci budoucích obětí na životech... Teprve to bude známka toho, že žijeme v dobrém světě, do kterého bude mít člověk sto chutí přinést další děti, kde nenápadnému vedení skutečně záleží na dobru druhých, kde toto není jenom předstírané klišé umožňující za úplatu hájit zájmy vyšších spolků, mocně nad lidmi vládnout, řídit jejich osudy a neustále jim něco podsouvat, něčím ovlivňovat, nenápadně něco brát, . 

Teprve tehdy vysvitne naděje na lepší dobu. Než tato nová epocha nastane, bude to stát ještě pár pohrom, probrání, slz a krve. Po ničem podobném zatím není ani vidu ani slechu a dokud po tom nezačnou lidé hromadně volat, nic takového ani nepřijde. To si totiž bude muset víc než jeden mocný dokázat uzmout od "huby", nestavit vše na oltář vlastního prospěchu, postavit se zaběhlému (zlo)řádu i za cenu vlastního ohrožení a dát dobrosrdečnost, prospěšnost a čistotu svých záměrů na piedestal svého počínání a nezpronevěří se jim za žádnou cenu. Jenomže to v tom nebude moct být sám, kdo nemiluje "ego-trip" a netouží se čistě naplnit svůj světský potenciál, sen o uznání, přepychu a blahobytu, utápět v bohatství a moci, zato prahne po prostém prospěchu druhým, skutečném zlepšení světa za prvořadým účelem zalíbit se Bohu a nejenom očím lidí. Samozřejmě musí být vytvořený systém spravedlivých trestů pro správnou výchovu a zachování morálních hodnot, jinak je to taky trestuhodné poškozování, když se člověk snaží házet perle sviním, rozmazlovat je a kazit. Ale aby se mohl stavit dům, musí být pevné základy, tzn. vnitřní naladění a systém hodnot, jinak se hold zákonitě zanedlouho zbortí. Jenomže teď máme na pořadu dne vysílání poněkud odlišného snímku, kde hlavní roli ztvárňuje "předstírání, překrucován pravdy a kupčení ze zohledněním čistě vlastního prospěchu a slepé plnění příkazů z hora", a který je svým zaměřením na hony vzdálený prospěchu počestnosti publika, jako spíše si slibuje ho: zastrašit, zotročit, nebo zlikvidovat.