Firemní neboli podnikatelské hypotéky, půjčky a úvěry mistrně utvořené k zabezpečení unikátního financování pro všechny podnikatele z řad společností i živnostníků:

Vítejte na podstránce zaměřené na úvěrové produkty primárně sloužící k naprostému uspokojení vašich poptávek po penězích, jejichž prostřednictvím potřebujete pokrýt své různorodé podnikatelské potřeby a záměry.

Právě za tímto účelem byly přivedeny na úvěrový svět a seřazeny do regálů krámku označeného cedulí Dům Dluhů, který postává na pomyslné tržnici za účelem prodeje počestných úvěrů pro podnikatele.

Stejně tak, jako své uplatnění najde u jednotlivých typů společností (právnických osob), si na své přijdou také živnostníci (fyzické osoby samostatně výdělečně činné).


Jelikož se v dnešní rychlé době nejeden řídí heslem: "sladké řeči a různé formy okecávání dejte stranou a raději nejprve ukažte, co dokážete", usuzujeme, že si i Vy budete prvně přát přehledně prohlédnout, co konkrétního se nabízí k řešení a onu omáčku kolem si v případě zaujetí přečíst až vynaložením dodatečné námahy převážně způsobené scrollováním prstu po displeji a věnování potřebné energie do pozornosti a přemýšlení.

Kalkulačka hypotéky

Jsou tím 4 základní úvěrové odrůdy:

1. Developerský úvěr

Slouží k financování vašich developerských projektů, ať už se jedná o výstavbu, koupi či renovaci komerční nemovitosti.

Umožní její zhodnocení finančním zastřešením v jakékoliv fázi: peněžní pokrytí kompletní zamýšlené realizace, či pouhých "dokončovacích" pracích na již načatém projektu. 

Hodláte-li zkrátka budovat s úmyslem následného prodeje či pronájmu, tento zdroj kapitálu může být pro Váš projekt příhodným.

 • výše: 400 000 Kč až 90 % z hodnoty nemovitého zajištění
 • akontace: nejméně 10% z vlastních zdrojů
 • úročení: od 1,29 % do 7 % p.a.
 • splatnost: 1 až 30 let dle preferencí a parametrů
 • zajištění: zástavou financované nemovitosti popř. dalším do-zajištěním

2. Konsolidační úvěr

Své uplatnění nachází při likvidaci firmu finančně zatěžujících závazků. Právě k poplacení méně výhodných firemních dluhů byl stvořen. Snížení nákladů plynoucích z úvěrového zatížení firmy zbavením se nenasytných věřitelů za pomoci jejich peněžního vyrovnání jsou jeho devízou.

Při akci ho kolikrát nezastaví ani zhoršené registry, slabší nebo složitě prokazatelné příjmy, povaha závazků, jejich struktura, či "přepálená" úvěrová angažovanost.

 • výše: 400 000 Kč až 80 % z hodnoty zajištění
 • splatnost: 1 až 25 let dle preferencí a parametrů
 • úročení: od 2,79 % do 10 % p.a.
 • nutnost zajištění nemovitostí na území ČR
 • důležité je informování o všech firemních příjmech a závazcích 

3. Provozní úvěr

Postrádáte peníze na udržitelnost provozu svého podnikání? Veškeré provozní náklady, ať už se bavíme o proplacení faktur, úhradě mezd, nákupu materiálu, doplnění zásob či jiných provozních výlohách - potřebách, Vám tento úvěr směle pokryje.

 • typ: klasický anuitní, bez-anuitní, revolvingový nebo kontokorentní
 • výše: od 400 000 Kč do neomezeno (dle obratu a zajištění)
 • úročení: od 2,29 do 6,29 % p.a.
 • splatnost: 2 až 20 let 
 • čerpání: jednorázově či postupně dle účelu a schváleného rámce 
 • zajištění směnkou, pohledávkou, majetkem společnosti…

4. Investiční úvěr

"Mám skvělý čich na investiční příležitosti, jejich vyhledání a rozpoznání je pro mě od přírody hračkou. Jen tak mít dostatek peněžních prostředků, abych ho mohl konečně zužitkovat a tento talent naplno projevit!". Tak tady je za rozumných podmínek máte. 

Teď už jenom vyčlenit optimální množství a vložit ho do adekvátní možnosti z hlediska ziskovosti a bezpečí. Bez přiklonění k příhodným investicím se pořádný rozvoj firmy neobejde. Všichni dobře víme, že schopnost rychlého rozhodování a zároveň moudré volby určuje nejenom v podnikání náš směr. Progres, stagnace a nebo propad. 

Za ideální stav lze označit investování z již svépomocí vydělaných peněz, no pokud volné zdroje momentálně chybí, v oběhu nacházejí jiné uplatnění a ona příležitost je tak lákavá. Ať už hodláte vložit získané peníze do čehokoliv, právě investiční úvěr Vám může v tomto ohledu posloužit jakožto užitečný úvěrový nástroj.

 • výše: 500 000 Kč – 85 % z hodnoty investiční pobídky nebo za náhradu zvoleného zajištění
 • úročení: 1,99 - 4,89 % p.a.
 • splatnost: 1 až 30 let 
 • čerpání: jednorázově či postupně dle povahy projektu 

Pro vyhodnocení vašeho požadavku se s námi spojíte prostřednictvím:

nebo vytočením čísla: 777 465 451

Vaší žádosti se zpočátku bude naplno věnovat:

"Zjistím si od Vás všechny potřebné informace k vyhodnocení. Zodpovím veškeré vaše dotazy. Pověřím specializovaného odborníka procesem vyřízení."

Tomáš Maček

Váš spolehlivý rádce v oblasti podnikatelského úvěrování.

Tomáš Maček

"Rád se na vaši situaci blíž podívám. Řekneme si, co chcete řešit, jestli to umíme a pokud ano, tak také jak, tedy za jakých přesných parametrů, podmínek a dalšího postupu. Bude-li to oboustranně schůdné, bude se ve vyřízení pokračovat. V opačném případě se rozloučíme, aniž by po Vás byla požadovaná jakákoli platba. Platí se jenom v případě zdárného vyřízení vybraného financování, které má následně na starost přidělený specialista na podnikatelské úvěry, načež oba dva Vám budeme v průběhu realizace plně k dispozici."

Přednosti parametrů přitom jsou:

 • Štědrá roční úroková sazba startující na historickém minimu 1,29%. Jestli to tak půjde dál, bude s takovou za chvíli půjčující platit dlužníkovi za to, že si u něho mohl svoje nadbytečné peníze prostřednictvím úvěru "uschovat".
 • Doba splatnosti dokazující trpělivost v orientačním rozpětí 3 až 360 měsíců. Její rámec je určen především typem vyřizovaného úvěru, tedy posléze uplatňovaným záměrem. Vše se také odvíjí od zastávané strategie do budoucna. V případě záměru splatit úvěr v několikaměsíčním rozpětí od jeho načerpání se dopředu stanoví oboustranně schůdná minimální splatnost (fixační období) a nebo fixní náklad za toto účtovaný, aby byl takzvaně spokojený i investor a "něco z toho také měl". Obecně je doporučováno využít možnosti maximální dostupné délky a v případě budoucího disponování volnými (nadbytečnými) peněžními prostředky provést takzvanou výjimečnou splátku nebo úplné splacení.
 • Vlídná výše úvěru vzhledem k hodnotě zastavovaného majetku a také deklarované bonitě. Jak jste si jistě stihli všimnout, většina těchto úvěrů je poskytována oproti nemovitému majetku firmy, tedy za podmínky zápisu zástavního práva na její list vlastnický. Majitelem může být i někdo jiný, podstatný je jeho projev souhlasu jakožto zástavce s tímto zajišťovacím úkonem. Především její prodejní cena (tržní hodnota) posléze určuje společně se samotným projektovým rozpočtem, kolik peněz přesně bude možné na daný účel uvolnit. Samozřejmě do toho má svým dílem co říct taky takzvaná bonita, neboli příjem očištěný o výdaje, které žádající firmě v případném součtu s přistupujícími subjekty zůstanou i po načerpání vyřizovaného úvěru. Nicméně fakt, že je možné získat i 90% z odhadu, nasvědčuje tomu, že si na více peněz jinde sáhnete jen stěží. 
 • Nárok na provedení obou těchto předčasných plateb u nás mimochodem máte jakožto podnikatel bez omezení časem (kdykoli), penězi (bezplatně) a zároveň bezplatně (zdarma). Uskutečnit výjimečnou částečnou splátku můžete pokaždé, kdy vám bude přebývat určitý kapitál, čímž si můžete jednak snížit přeplatek a splátku, rozhodnete-li se pro zachování stejné splatnosti, nebo úměrně její výši přeskupit splátkový kalendář, tedy zkrátit splatnost, snížit přeplatek a přitom zachovat stejnou měsíční splátku.
 • Dostanete dopředu důkladně avizované a přehledně spatřitelné veškeré náklady a to nejenom na samotné vyřízení, ale také které vás mohou potenciálně potkat během splácení nebo žádosti o výjimečné splacení. Jejich do jisté míry zanedbatelná výše, nenáročnost a tolerantnost dávají jasně tušit, že nebude docházet k žádnému nadměrnému obohacování nad rámec dohodnutého úroku, ke kterému, především ve světě podnikatelských úvěrů, kde dlužník není ani zdaleka tak dobře chráněn zákonem, dochází a slovo sporadicky označující frekventovanost takového počínaní věřitele není zcela na místě. 
 • Do určité míry je možné kombinovat jednotlivé účely. Hojně se setkáváme s požadavkem na optimalizaci současného úvěrového portfolia firmy s tím, že by se jim část získaných peněz hodila také na provoz a pokud by šla řešit až taková částka, zahrnuli by do toho i investici na pořízení tamtoho stroje. To z našeho úhlu pohledu vytváří jakési 3 varianty, které se snažíme při procesu dohledání a nastavení klientsky ideálního úvěrů zohlednit a primárně pochopitelně vyhovět té nejvíce upřednostňované, jež zároveň většinou bývá také ta peněžně nejvyšší. Pokud toto není možné, ať už z důvodu hodnoty zajištění a nebo výše prokázaných příjmů, snažíme se ho uspokojit množstvím peněz k pokrytí alespoň oné druhé varianty. Nikdo nepopírá možnost přihození scénáře, kdy to bude stačit akorát tak na poplacení ožehavých dluhů, což je přece jenom to nejvíce důležité, kvůli čemu nás klient oslovil. Nebudeme klamat, že neexistují scénáře, kdy to nestačí ani na pokrytí všech méně výhodných dluhů a tak se musí vybrat ty zdaleka nejhorší, nebo že nemůže nastat investorova naprostá neochota půjčit byť jen jedinou korunu. I z druhé strany barikády se může poptávající rozhodnout nevyužít možnosti celého úvěrového objemu, který mu byl schválen a přislíben, neboť mu to za avizovaných nákladů nedává ekonomický smysl. Na nějaké "rozhazování" si raději počká, až mu dorazí peníze o toho odběratele, se podaří zpeněžit tam tu věc za požadovanou cenu, zkrátka ji bude pro vyšší výhodnost financovat z jiných zdrojů, nebo ji oželí úplně. 
 • Vždy se snažíme vycházet z představ poptávajícího o naprosto optimálním úvěru a při jeho vytváření se současně přizpůsobit jeho možnostem s tím, že po bližším vyhodnocení přijdeme s výsledkem, který by se měl z hlediska svých parametrů podobat této ideální verzi co možná nejvěrněji, nejlépe ji ještě předčít a to co možná nejvýrazněji. Avšak to, co bude a nebude skutečně možné, se upřesní až po sdělení všech k tomu nutných informací, případném dodání potřebných podkladů a uplynutí času nanejvýš dvou pracovních dní, které si na zpracování takového návrhu standardně nárokujeme. 
 • Můžete se spolehnout na 100% diskrétnost. Ze zajištěnými údaji a podklady zacházíme tak, aby nemohlo dojít k poškození byť jen dobrého jména žadatele šířením pomluv. O vašem požadavku natož pak situaci není informován nikdo jiný, kromě zaměstnanců zabývajících se řešením vašeho požadavku ať už na naší či investorově straně. Uschovávány jsou jen v případě uzavření obchodu pro případná vyžádání, nebo pro dořešení v budoucnu. V případě neřešení pochopitelně na vaši žádost dojde k jejich okamžitému a nevratnému odstranění. Mimo jiné musí být do posledního "puntíku" splněny směrnice GDPR.
 • Poznámka na závěr: v případě žádosti o bez zástavní úvěr musí být v odpovídajícím stavu jak platební historie (registr), tak i příjmová a výdajová (bonitní) stránka žádající firmy. To obnáší předložení alespoň posledního daňového přiznání v odpovídající kondici, odstranění nežádoucích dluhů jejich splacením, následného dodání potvrzení o bezdlužnosti vůči státu, soupisky všech závazků, jejich úhradu přímo z úvěru, případně splnit podobné náležitosti. Abyste získali představu o momentálním stavu trhu s bez zástavními podnikatelskými úvěry, v poslední době se často předkládá podmínka, aby o něho žádala fyzická osoba, nikoliv osoba právnická a zároveň bývá limitována horní hranicí 600 000 Kč. 

Co dalšího k tomu dodat?

Prediktivní, indikativní nabídku podnikatelského úvěru vystihuje podstata v podobě nabídnutí konkrétní verze úvěru, která je již před-schválena ze strany nákladově optimálního investora po předložení všech k tomu potřebných podkladů. Tím se dává příslib, že jakmile v avizovaném stavu dodáte veškeré materiály chybějící pro finální schválení a tvorbu smluvního zaopatření, bude Vám pravděpodobně úvěr poskytnut za předložených parametrů.

Bezplatným průběhem vyřízení se má na mysli, že do fáze jejího zhotovení Vy jakožto poptávající nic neplatíte a tak ani neriskujete pro případ, že by se Vám nezamlouvala a neměli tak z jakéhokoliv důvodu zájem pokračovat v jejím vyřízení, nebo se nakonec ukázalo jako neřešitelné z naší strany. Většina nákladů může být posléze zahrnuta do sjednávaného úvěru a zaplacena současně s jeho čerpáním. V takovém případě se úvěr po odsouhlasení klientem o příslušné náklady navýší.

Pojmem nezávaznost dává tušit, že Vám nikdo nebude bránit odstoupit o vyřizovaného úvěru, ať už Vás k tomu přiměje jakákoliv z příčin. Přestože to, jak jistě více, není nic extra příjemného, když Vám klient odstoupí od realizace v jejím průběhu po tolikerém úsilí, které jste vynaložili, nikdo Vás „na sílu“ držet nehodlá. Také případné náklady splatné před vyřízením se snažíme vpasovat do co nejzazší fáze, abyste nemuseli zbytečně vynakládat vlastní zdroje, dokud není vysoce pravděpodobné, že očekávané úvěrování dopadne.

Rozhodnete-li se nás oslovit pro sjednání cenově schůdného podnikatelského úvěru určeného pro peněžní potřeby společností a živnostníků, využijeme veškeré dostupné zdroje a vynaložíme zbývající zásoby, abychom pro Vás nejenom vybrali onoho favorita z hlediska nákladovosti mezi aktuálně dostupnými úvěry, ale také ho dokázali bleskově a za minimální potřeby vámi vynaložené pozornosti zrealizovat od A do Z, přičemž A reprezentuje prvním kontakt s námi přiděleným specialistou a Z vítězné načerpání tíženého úvěrového rámce.


A teď k těm řečem...

Jak jste si jistě stačili povšimnout, za suverénně klíčový ukazatel z hlediska preferencí poptávajícího považujeme celkovou cenovou výhodnost. Každý to zkrátka chce mít z podstaty věci co nejlevnější, o tom netřeba vést sáhodlouhé debaty.

Přestože někteří při tom zohledňují také kvalitu, za kterou jsou ochotni si připlatit, nikdo za ni nechce platit víc, než kolik vyloženě musí. Jinak by se přece dalo označit za "zbytečné" plýtvání penězi čili jejich rozhazování, kterého se chce dneska vědomě dopouštět jen skutečně málokdo mající ne ně mizivou citlivost, neboť zbytek si je i při jejich případné hojnosti dobře vědomý, že při momentálním škrcení peněžních "kohoutků" u drtivé většiny tvůrců té naší "zlaté" ekonomiky nemusel dlouhodobě pochodit.   

Za ty roky jsme vypozorovali, že v úvěrovém prostředí se tato ve finále přeplacená částka neodvíjí pouze od prvotní nabídky s avizovanými úroky a poplatky. Zásadní vliv na celkovou drahost dané úvěrové služby má také následná slušnost, shovívavost a předvídatelnost příslušného věřitele.

Ta při zohlednění všech výdajů, které má následně právo si vyžádat k úhradě a vy je tak budete povinni vynaložit, neméně ovlivňuje finální obnos při sčítání zaplacených "zajíců" a až do bodu úplného splacení načerpaného úvěru přináší tolik očekávanou stabilitu.

Je to právě pojem pravdivosti a poctivosti půjčujícího a otázka jakéhosi jeho smíření se s výdělkem ryze vyplývajícím z dopředu přehledně předložených a vzájemně domluvených nákladů. Právě tyto totiž nakonec mají poslední slovo při určení přesné úvěrové veličiny označované pojmem hromadný peněžní přeplatek.

Jinými slovy to,

jestli je na vstupu slíbená nákladovost v podobě avizovaného úročení, předložených poplatků a potenciálních pokut představujících z druhé strany ziskovost přinášenou vybranému poskytovateli úvěru pro něho dostatečným "zhodnocení" do Vás vložených finančních prostředků a taková investice mu tak dává ekonomicky smysl, aniž by se musel následně dopouštět praktik určených k dohánění tohoto nedostatečného profitu, nebo naopak hodlá realizovat různá úskočná a pro Vás nákladná opatření za účelem jeho navýšení,

má za nesporný následek sumární množství peněz, které před něho budete muset až do stádia úplného splacení upsaného úvěru vyskládat ze svojí "šrajtofle". 

Někdo přece celou tu srandu nakonec zaplatit musí. Kdo jiný než Vy by to asi tak měl být?

Úvěrování nakonec není nic jiného, než braní si peněz na něco, na co jich člověk už tak nemá dostatek, aby za to ještě potom platil tomu, kdo jich nejenom že hojnost má, ale taky je jich "pár" ochotný dočasně postrádat.

Jedinou otázkou teď zůstává, kolik to bude dělat celkem. 

Kdo chce, aby to bylo co nejméně, nechť

klikne SEM

případně promptně provolá naši centrálu.

Za hlavní motivační faktor lze považovat střepání se hrozby nepříjemného překvapení.


Toto tlačítko je jako stvořené pro ty z Vás, kteří: 

A. sháníte bezpečný, tedy levný a morální, nejenom nebankovní podnikatelský úvěr z kategorie konsolidačních, provozních, investičních či developerských

B. nechcete se Vám plýtvat energií a časem potřebnými pro jejich vyřízení

C. vykazujete jisté nedokonalosti, z jejichž titulu Vám stávající banka ukázala záda

D. máte údajně něco v registrech, prokazatelný příjem nedosahuje dostatečné výše, nebo jaká z dalších "prkotin" jim zrovna nevyhovuje

Právě pro podnikatele a to jak právnické (s.r.o., a.s., S.E.) tak i fyzické (OSVČ) osoby se nám podařilo vyvinout příhodné úvěrové možnosti a přijít s nabídkou širokého spektra firemních úvěrů, tedy úvěrů pro podnikatele.

Tyto individuálně přizpůsobujeme požadavkům a možnostem konkrétní poptávky na základě momentálního stavu trhu. Výsledkem takového počínání by měla být ona optimální úvěrová nabídka zosobňující ideální poměr mezi cenou a přínosem pro Vás.

Záminkou, proč nás pro její vytvoření majitelé firem nebo jimi pověřené osoby hojně oslovují, bývá nejenom ona slabší firemní bonita, dosavadní platební morálka, krátká historie, nevhodný obor podnikání, struktura či povaha závazků, druh nemovitosti, její vlastník nebo zatížení.

Jako další důvod se zmiňuje, že mají neblahé osobní zkušenosti s vyřizováním na vlastní pěst a co naopak nemají, je dostatek nervů a kapacit k „obíhání“ bank, vedení nekonečných promluv s přidělenými bankéři, shánění, chystání a dodávání vyžádaných podkladů.

To celé je teď ještě více ztížené ničivými dopady oné nemoci, která nás poctila svojí přítomností. Aby to nebrali osobně, může se jednat o marné snahy nejenom u bank, ale také v nebankovním sektoru. Nejednou se přislíbí něco, co se „ne a ne“ skutečně přihodit. Pořád je někde nějaký problém, neustále něco chybí, aby z toho nakonec bylo nákladově „cosi strašného“ a diametrálně odlišného od prvně vyřčené nabídky, nebo pro jistotu úplné nic.

Nenechejte se nadále tahat za nos a raději svěřte nákup vhodného úvěru do rukou úvěrových odborníků. Spolehněte se, že tím budete investovat do jeho vyřízení minimum pozornost. 

Věnujte si raději tomu, co Vám jde nejlépe - vydělávání peněz ve svém podnikání, nebo si užívejte plodů, pro které to děláte především - odneste si taky něco ze svého života díky dosaženému stupni finanční svobody. 

Víte snad, kdy to celé skončí?

Každá jedna minuta se cení a koruna počítá.


Chcete-li ještě mrknout na možnost sloučení osobních závazků pro snížení splátek, přeplatku a zvýšení celkové přehlednosti a komfortu, můžete navštívit také podstránku pojednávající oKonsolidaci půjček


Sliby chyby: 

Problémem, se kterým se mimoto hojně setkává celá spousta lidí nacházejících se v roli žadatelů o úvěrové služby, je nejenom právě zmíněné rapidní, dopředu přinejmenším nejasně komunikované a z toho titulu také neočekávané navýšení nákladovosti v průběhu budoucího splácení.

Jsou jím mnohdy nenadálé změny přihozené dokonce ještě v průběhu samotného sjednání. To potom člověk nabývá nejistého pocitu, jestli si ho na začátku náhodou nespletli s někým jiným, nebo jestli při vyřčení finálního verdiktu neotevřeli omylem složku jiného, o poznání méně atraktivního případu. 

Ono se již nejednomu přihodilo, že mu byly při předložení prediktivní nabídky přislíbeny parametry podnikatelské půjčky, které by se ani při pohledu z kvapně postupujícího vlaku nepodobaly těm, se kterými nabízející vyrukoval při vyřčení závěrečného a definitivního verdiktu. Buďte si jisti, že o milé překvapení se skutečně nejednalo. 

To, že se zde nepozastavujeme nad náhlým zvýhodněním parametrů, kdy vás vstřícnost půjčujícího nadmíru a mile překvapila a konečně jste tak po dlouhé době mohli pocítit neskonalý vděk, je doufám každému jasné. Přitom 1. máje nebylo, po personálu blízkého blázince pátrajícím po přiděleném asistentovi nikde ani stopy, vaše iniciále jakožto podnikatele na složce seděly, tak kde se stala chyba? 

Tak jak je možné, že se po skončení schvalovacího procesu, kdy jste s vypětím všech sil vyhověli žádoucím náležitostem, nejeden nestyděl vytasit s diametrálně odlišnými hypotečními hodnotami, než kterými se "oháněl a kušoval" při prvních jednáních? To tehdy v ničem nebyl žádný problém, všechno mělo proběhnout hladce, ničeho jste se nemuseli obávat. Podmínky byly tak snové, že jste se museli štípnout.

Dokonce byste byli bývali možná i odpřisáhli, že jste na právem rameni pocítili váhu anděla strážného přispěchavšího vám s hůry na pomoc. Zkrátka easy money.

Domnělá peněžní jistota, která vám najednou začala proudit v žilách, vás přiměla ke strategickému úkolování dodavatelů a současně sebejistému ukolébávání odběratelů.

Přece jste tehdy nemohli tušit, že z toho nakonec bude akorát tak nominace vyřizující osoby na Oscara v kategorii herecký výkon roku a připnutí červené bambulky na váš nos.

Jednou tak vysoký úrok, o deset let kratší splatnost, poloviční maximální částka a přitom splátka nepříliš se lišící od té předtím? Pro mnohé žádný problém.

Jak je něco takového vůbec možné, když jste v průběhu vyřízení dokázali dodat potřebné podklady, jejichž odpovídajícím obsahem jste navíc pouze potvrdili na počátku jednání vyřčené hodnoty? Podobné čísla na příjmovém potvrzení, nachlup stejná celková zadluženost, struktura závazků, požadovaný účel i platební historie. Ale to se stejně vyskytly jisté nedokonalosti, se kterými se dopředu jaksi nepočítalo.

Jakoby nestačilo, že je mu při vyřízení zhruba sedmkrát oznámeno, že tam to je špatně a ještě tam to nám nesedí, toto je potřeba předělat a toto dodat znovu a v jiném formátu, až člověk kolikrát doufá, že ona sedmička pro něho bude šťastný číslem a nabývá pocitu, že si žádá o vízum na mars, usiluje o prosazení svého záměru v poslanecké sněmovně, nebo vyřizuje běžné stavební povolení, zkrátka že se jedná o téměř nadlidský úkol, na který jakoby snad měl 24/7.

Ono nakonec ještě nezbyde, než zkousnout signifikantně znevýhodněnou variantu, nebo si to hold zkusit řešit od začátku jinde a doufat, že zde nakonec nedopadne podobně. Alespoň jste už zvládli nashromáždit většinu podkladů, tak to snad nebude takový boj. 

Ba co víc, nejednou se stane, že to velevážený riskař, kterému je dán ten dar rozhodovat o vašem osudu podobně jako samotnému soudci, pro jistotou shodí ze stolu na poslední chvíli úplně. To je potom takové to: "Pro nově zjištěné skutečnosti Vám musíme s politováním oznámit...", nebo ještě lépe: "Z interních důvodů se Vám chceme omluvit, ale..." Připadám vám zvláštní, že to nikomu nepřijde nějak extra zvláštní? V klidu, v tom množství poptávajících se to ztratí, prostě vás odstřihnout a jede se dál...

Pro ně je to pořád lepší, než vás znejistit hned ze začátku a ještě tak riskovat, že si půjdete "pro jistotu" poptat i ke konkurenci. Žádné takové, radši namlsat, než odradit, ať řešíte čistě s nimi a pak když nic, tak prostě nazdar, "teď už si běž kam chceš". 

A vy si tak v moment, kdy po všech těch podstoupených procedurách prakticky už pouze očekáváte pípnutí na účtu zvěstující příchod načerpaných peněz, můžete dělat nároky akorát tak na zpětné zaslání nebo alespoň skartování pracně vyhotovených a dodaných podkladů. Zkrátka what a shame.


"Poukazovat kritickým a varovným prstem, to by vám teda šlo, ale proč se vlastně chtít dostat do křížku zrovna s vámi?"

Tak zaprvé, co se řekne, to platí.

Možná, že to vyzní jako klišé, ale když už něco slíbíme, tak jedině za předpokladu, že jsme si vyloženě jistí v "kramflecích" a že je to následně z naší strany opravdu reálné dodržet. 

Raději, než slibujeme, precizně predikujeme, předkládáme a "premáháme".

Pokorně přiznáváme, že nedokážeme dopředu počítat a posléze tak ručit za pochybné vystupování poptávajícího, které nejednou zapříčinilo zhatění všech našich úvodních slibů a následných snah.

Různé formy zatajování, intrikování nebo naprosté neschopnosti? Pardon, ale další prosím.

Jako východem slunce na východě si navíc můžete být jisti, že nad rámec dopředu dohodnutých peněžních výdajů nebudete následně obráni ani o korunu navíc.


A taktéž...

Zastáváním solventního přístupu za všechny ty roky disponujeme:

-> kvalitními vazbami na něčím výjimečné úvěrující subjekty, férově fungující nebankovní investory a pověřené úvěráře

-> dlouholetými zkušenostmi, obstojným a neustále aktualizovaným informačním přehledem nad možnostmi úvěrového trhu ČR

-> spoluprací s pro Vás důvěryhodnými a prospěšnými experty ochotnými naplno se ponořit do řešení vašeho požadavku k jeho plnému uspokojení

, což pokládá základ širokému spektru důstojných realizačních možností, naší užitečnosti a opodstatněnosti na trhu. 

Nakonec schopnost najít a dlouhodobě si udržet kvalitní lidi je základem úspěchu každého businessu. 

To je to, co stojí hromadu potřebné práce, energie a úsilí, které nejsou vidět. 

Právě na nich ale převážně stojí kvalita poskytované služby, bez které se neobejde a posléze z ní těží i sám poptávající.

Jak jistě již měli mnozí z Váš tu čest poznat, v úvěrovém světě to platí dvojnásob. Objevit zde a přimět ke spolupráci specialistu s tahem na branku a opravdovou schopností "vytrhnout Vám trn z paty" bývá skutečný oříšek.

Jakmile jsou všechny vaše ukazatele ukázkové, není s ničím problém. Ale jakmile vykazujete určitě nedokonalosti, získat na lusknutí prstu požadované financování se jeví téměř nemožně. 

Až si říkáte, že kdybyste byli bývali tolik pozornosti věnovali svojí výdělečné aktivitě, měli byste přinejmenším polovinu z poptávaného obnosu dávno vydělanou.

Na tolika promarněném času vás může těšit jedině tak nabytá zkušenost, i když ze svojí podstaty poměrně trpká. 

 Schopnost vyhledat a efektivně vyřídit od A do Z vítěze mezi podnikatelskými úvěry po uplatnění filtru "seřadit od nejlevnějšího" je naší devízou.

Vycházíme přitom z vašich možností, potřeb a dbáme na to, aby vyžadované kvantum vámi vynaloženého úsilí bylo minimální.

Dobře víme, že máte lepší věci na práci. A když ne zrovna na ni, tak na osvěžující odpočinek určitě ano. 


Z takové perspektivy je potom možné vyhovět ve věci vyřízení nanejvýš výhodného bankovního úvěru, přestože klient se svojí žádostí v oslovené instituci nedávno "pohořel". Z různých mu zde nakonec nevyšli vstříc, třebaže mu při tomto procesu asistoval "vyhlášený" poradce.

Při nejhorším stejně tak dobře se orientujeme mezi jednotlivými nabídkami nebankovních variant, které pochází od spřízněných investorů a spolupracujících nebankovních institucí. Na jejich peníze je nanejvýš vhodné sáhnout tehdy, kdy si poptávající nepřípustným konáním v minulosti doopravdy zavřel dveře do bankovního světa v přítomnosti. 

Klíčovou je v takovém scénáři strategie zvolená do budoucna. Jelikož se za ekonomicky nejpříznivější považuje co možná nejbrzčí přerod v bankovní verzi, kterou lze z mnohých hledisek (úrok, splátka, přeplatek) označit za nákladově znatelně příznivější. Proto je nesmírně důležité, abychom ihned po načerpání přechodné nebankovní hypotéky sledovali vyhlídky klienta na bankovním trhu a zaměnili ji příhodnou náhradou, jakmile to okolnosti jeho situace umožní. K uskutečnění tohoto je bezpodmínečně žádoucí, aby tomu byl uzpůsoben také dočasně načerpaný nebankovní úvěr. Jinými slovy ho musí být možné splatit kdykoliv a z jakýchkoliv peněžních zdrojů. V našem případě je to navíc umožněno zcela zdarma. 

Druhým důvod k oslovení může dávat skutečnost, že se stádium konečného vyřízení (ať už ve spolupráci s bankovním či nebankovním "partnerem") neustále oddaluje, přičemž je hojně využíváno jednoho z argumentů nabízejících se z pestrobarevné palety příčin pozastavení, zatímco výsledek znázorněný zdárným vyplacením požadovaného množství peněz vypadá poněkud nejistý. Pokračování v řešení podmiňují doložením ještě tohoto "posledního" dokumentu a vy už nějak přestáváte věřit, že by vůbec někdy mohlo k onomu dotažení do konce skutečně dojít, "pomalu ale jistě" vám začíná docházet trpělivost. 

Možná jste nakonec vážně měli upřednostnit intuici před rozumem a vsadit na jiného "koně", nebo raději následovat rady zkušených, jež doporučují vytvořit si jakési "zadní vrátka" a pro jistotu "do zálohy" oslovit ještě jednu firmu, která by se ukojením vaší peněžní potřeby zabývala. Třeba byste byli bývali už dávno hotoví a přihlédnete-li ke všem těm prodlevám, nejenom časovým investicím a nákladům obětovaných příležitostí, pravděpodobně by se bylo bývalo jednalo o výrazně výhodnější řešení. 

Z toho titulu se může jednat nejenom o váš zájem pro jakousi jistotu paralelně řešit s někým dalším a moct tak bez dalších nějakých extra prodlev kam sáhnout, začne-li se to s osloveným favoritem nápadně a zbytečně táhnout. Může se také přihodit, že se v průběhu sjednání objeví jisté nákladové skutečnosti, kvůli kterým ztratí původní nabídka na "lesku", nebo v jejichž světle přestane být atraktivní úplně.  I v těchto případech se může vyplatit zastání postoje dva lepší než jeden. 

V rámci důvěrného partnerské vztahu to samozřejmě neplatí, jenomže tady se nemáte velice za co stydět, ani se na vás kdo za co vyloženě zlobit, poněvadž dopředu můžete je stěží najisto vědět, zdali se spoléháte na toho pravého. Tímto si dokážete zdravě zvýšit šance, že alespoň jeden z nich dokáže dotáhnout to, co slíbil a dopadne tak, o co žádáte. Nebojte, pro ně taky s největší pravděpodobností nejste jediný jedinec, jehož peněžní potřebu se snaží uspokojit. Přinejmenším jsou jich desítky. To nemusí znamenat nic špatného, naopak, o kvalitní služby je často velký zájem. Pokud dokáži dodržet, co slíbili. 

Na druhou stranu je nutné upozornit před uplatňováním oblíbeného přístupu ala "čím víc, tím líp" a řešením svého požadavku na milion různých stran. U většího úvěru se takový přístup nemusí vyplatit z prostého důvodu a sice, že se v tom člověk snadno ztratí z titulu nezměrné splašenosti. Nejenom že se nedokáže pořádně soustředit na kroky, které obnáší sjednání jednoho, snadno se v tom zamotá a zvolí nevhodný produkt, nebo mu žádný jiný při takovém přístupu k osloveným nakonec ani nezbyde. Proto doporučujeme zvolit optimálně dvě, nanejvýš tři alternativy. 

A tak

-> přejete-li si mít na co sáhnout v případě, že prediktivní nabídka od prvně oslovené společnosti nakonec nedopadne, nebo nebudou dodržena slíbená předsevzetí z hlediska nákladů, času, náročnosti... 

-> apelujete-li na výhodnější parametry již nabídnutého úvěru ztělesněné sníženým úročením, minimalizovaným přeplatkem, o poznání vyšší částkou, nebo daleko delší splatností...

-> vykazujete-li určité nedokonalosti, kvůli kterým Vám doposud všude ukázali záda, stálo vás to akorát spoustu promarněného úsilí a už toho máte tak akorát... 

při všech těchto scénářích pro vás může být nadmíru přínosné oslovení našich odborných pracovníků. 

Rádi se na váš požadavek blíž podíváme a navrhneme z našeho pohledu optimální řešení.

Je přitom jedno, jestli chcete získané peníze použít na pořízení nové "věci", nebo si pro jistotu přejete disponovat určitým "polštářem" v momentálním cashflow, případně proplatit některé z faktur, nebo zpětně uhradit nákladově nepříliš vhodné pohledávky a tím tak zoptimalizovat své stávající portfolio různých závazků a zatížení. Neštítíme se ani pestrých kombinací jednotlivých účelů či případné potřeby dodatečných peněž takzvaně nad rámec. 

Máme jedinou podmínku a to, že počet oslovených kandidátů nesmí překročit počet oněch tří.

Není to o vlastní nedůvěře, běžně se svedeme vytasit s cenou celkově nejpříznivější.

Avšak jednotlivá vyhodnocení podnikatelských úvěrů obnáší spoustu úkonů.

Neradi tak soutěžíme ve výběrovém řízení, kde jsme jedni z více než tří. 

Často je to z různých příčin zbytečná ztráta času, energie i možností.

A to všechno jsou omezené statky, kterých si vysoce ceníme. 


Přijímáte takové pravidla hry?

Potom nedovolte nerozhodnosti prováhat příležitost!

Zadejte své:

Posléze následuje: 

I. zavolá Vám náš specialista na podnikatelské úvěrování a během 5 až 15 ti minutového hovoru si zodpovíte všechny potřebné informace

II. na jejich základě se vyhodnotí vaše vyhlídky a v případě nalezení reálného řešení vytvoří zmíněná úvodní kalkulace 

III. bude-li pro Vás dostatečně zajímavá, definují se přesné kroky vedoucí k jejímu efektivnímu sjednání


Usilujeme primárně o přínos peněžního užitku poptávajícímu, přičemž je pochopitelně potřeba poohlížet se taky po dosažení vlastní a investorovi ziskovosti.

Jedná se totiž o tři spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují a jakákoli nerovnováha by tak do budoucna mohla představovat zapeklitý problém.

Přestože je potřebné si přiznat, že se potřeba řešení peněžních příjmů neodmyslitelně pojí s každým dnešním oborem lidského počínání za účelem žádoucího přežití, není pro nás pohonným palivem číslo jedna.

Na konci dne se ohlížíme a hodnotíme smysluplnost odvedené práce především podle našeho přínosu poptávajícím. Před otázkou „kolik jsme dneska vydělali“ si první pokládáme: „Odvedli jsme možné maximum, pomohli jsme někomu potřebnému, v čem můžeme zdokonalit systém?“ Peníze jsou potom i jakýmsi ukazatelem těchto hodnot.

K čemu nakonec je služba, která nevydělává? A teď nemyslíme, že z negeneruje profit? Pořád může být moudře reinvestován zpátky za účelem růstu. Tím chceme říct, že to prostě necinká na účtu. Asi velice k ničemu, nebo není schopný si pohlídat svoji výplatu od klientů, tak nebo tak to není dlouhodobě udržitelná záležitost.

Při svojí práci kopeme v první řadě za Vás poptávající, zároveň však musíme též dbát na nejlepší ekonomické dobro úvěrujících investorů. Vážíme si obou těchto táborů nejenom z principu faktu, že jsme všichni lidé, ale taky protože by se to bez uspokojení potřeb všech zúčastněných (včetně nás) neobešlo. Jedině za předpokladu dosažení vítězství všech zúčastněných stran to může celé dlouhodobě fungovat, aniž by muselo docházet k poškozování jedněch nebo druhých.

A dělat něco na úkor ostatních, to nám nějak nejde přes patro. To radši půjdeme dělat další lesníky, dělníky, nebo opraváře strojů, kde budeme „bezstarostně“ vydělávat poctivou a smysluplnou prací. A nakonec to možná ještě bude více prosperovat, než tady ten neustálý stres. Manuální řemesla začínají být vzhledem k nedostatku jejich schopných vykonavatelů ceněné nad zlato. "Vědět to dřív, tak nelezeme na gympl, ale na zemědělku!"

Z čeho ještě se s námi můžete těšit:

Do dvou pracovních dnů od prvotního kontaktu, při kterém si vzájemně řekneme vše potřebné, bezplatně vytvoříme nezávaznou prediktivní nabídku podnikatelského úvěru. 

Jedná se o konkrétní verzi obsahující přesné hodnoty všech hlavních ukazatelů, jako jsou částka, úročení, splatnost, RPSN a přeplatek.

To byste získali orientační představu o tom, co vás případně čeká a nejspíš nemine, zvolíte-li si nás za partnery ve věci zajištění potřebného úvěrování. 

Úvodní analýzu provedeme okamžitě po zajištění obecných informací a případném sběru potřebných podkladů. Proces diskrétního prověření je zakončený takzvaným prescorigem (před-schválením), bez kterého se zhotovení indikativní nabídky pro následné předložení poptávajícímu neobejde.

Za pozornost a zmínku jednoznačně stojí také možnost budoucího doplacení, za co všechno a jak moc můžete být v budoucnu pokutováni a za jakých okolností může dojít k takzvanému zesplatnění úvěru, po němž bývá vyžadována úhrada celé dlužné částky.

Pouze za předpokladu, že se Vám bude jevit jako dostatečně zajímavá, domluví se další efektivní postup pro hladké nastání jejího brzkého čerpání.

Při své činnosti vybíráme ze širokého spektra realizačních možností, úvěrových produktů prověřených investorů na trhu. Díky tomu si můžete být poměrně jistí, že navržená a tak také z našeho pohledu pro vás optimální úvěrová varianta, je pravděpodobně to pravou a pro váš celkově nejpříznivější.

Stejně, jako svou pozornost upínáme na bankovní sektor pro případný přínos té nejvyšší pro-klientské v(ý)hodnosti, se soustředíme i na sektor nebankovní, kde vytváříme přehledná a dlouhotrvající partnerství. Neboť, ruku na srdce, ne vždy to okamžitě jde bankovní cestou a tak bývá mnohdy nutné přechodně použít soukromé zdroje. Podcenit proto toto rozkročení pole působnosti by bylo nanejvýš pošetilé.

Naše desetiletá zkušenost se projevuje nejenom v nabytém know-how, ale také kvalitních kontaktech, které umožňují ve všemožných ohledech předčít konkurenci a zajistit vám tak to, co ve skrytu duše očekáváte a nikde jinde nejspíš nenajdete – bezkonkurenční úvěrování na trhu jako ušité na míru vašim možnostem a potřebám.

Eliminujte náhlé komplice, nemilá překvapení či naprostou neschopnost vyplouvající na povrch nejenom v průběhu samotného vyřízení úvěru, ale také při jeho následném splácení, při kterém se vhodnost jeho nastavení projeví především.

Ba co více...

Výsledné úvěrování se snažíme přizpůsobovat potřebám a možnostem klienta i investora tak, aby byla spokojenost na všech zúčastněných frontách. Důležitá je pro nás primárně pravdomluvnost a jakási rovnost. Klient od samého počátku dostává potřebné informace včas a jasně sdělené, takže už od prvního kontaktu zhruba ví, na čem je.

Do toho dbáme na rychlost sjednání, jehož přesná celková doba záleží na typu požadovaného úvěru a především na schopnosti žádajícího dodat potřebné podklady. Nezřídka se stává, že se poptávající velice zajímá o dobu potřebnou k vyřízení, aby z něho posléze "lezli" potřebné podklady hůř než z "chlupaté deky" a čekat na ně celé týdny nebývá výjimkou. 

Není-li teď opravdu možné z jakýchkoli skutečných příčin úvěr v bankovním sektoru sjednat ani za naší maximální snahy, využije se dočasného úvěrového řešení zastřešeného jedním ze spřízněných mimobankovních "mecenášů" Posléze budeme od počátku jeho splácení sledovat vyhlídky klienta v prostředí bankovních domů a tento úvěr se sem převedeme, jenom co to okolnosti umožní.

Za neméně důležitou lze považovat frázi: individuální přistup pro přizpůsobení unikátnosti každého z Vás.

Když vybíráte reprezentativní oblek do smetánkové společnosti nebo na nějakou VIP sešlost, taky většina z vás nejspíš nejdříve ze všeho navštíví krejčího, který jeho míry dokáže přesně přizpůsobit jednotlivým rozměrům vaší tělesné schránky. První vás důkladně přeměří a potom vám prostě ušije sako přesně padnoucí na vaši míru. Míru na duši vám posléze dodává skutečnost, že výsledek takového počínání musí být z podstaty věci daleko zdařilejší, než pouhý "odbytý" nákup univerzálního kousku v prosté prodejně. Výsledný zjev si za takového přístupu můžete navíc individualizovat a přizpůsobit tak svým bujarým představám, přičemž účtovaná cena se nemusí zase tolik odchylovat od tuctové konfekce, která se vás ze všech sil snaží napasovat onen naklonovaný a na svět ve velkém přivedený model, jež se od ostatních se liší pouze velikostí v rozsahu S až XXL. Jak jinak se navenek vyčlenit a distancovat od vkusu ostatních, abyste si potom nemuseli připadat jako dvojče od třetiny zúčastněných, nebo rudnout a klopit zrak při seznamovacích poznámkách typu "jé, taky mám doma takový", "uhm, to je Blažek, co?", "to byla dobrá sleva, viďte?". O to horší pocit potom zapříčiňuje skutečnost, že vy jste to v dobré víře nakoupili v plné palbě. 

Naše služba se do určité míry podobá. Teda alespoň tom smyslu, že je z čeho vybírat, což umožňuje zvolit vhodný úvěr na základě jeho schopnosti přizpůsobit se vaší situaci a potřebám. Nedisponujeme jediným typem úvěru pocházejícím od jednoho poskytovatel. Neprodáváme jeden jediný úvěr, jež bychom se Vám snažili na sílu "nacpat", na který buďto tabulkově dosáhnete a jehož parametry pro vás budou přijatelné, nebo máte hold smůlu.

Právě naopak... Snažíme se podnikatelský úvěr nastavit Vám na míru, přizpůsobit jeho parametry vašim představám, možnostem a překonat přitom i nějaké nedokonalosti... Náš příjem většinou neplyne z úroku, který následně platíte, ale z odměny za sjednání od Vás, která je splatná pouze v případě načerpání navrženého úvěru. Proto nám jde především o to, aby pro vás byl úvěr dostatečně výhodný, jinak si ho jednoduše nevezmete a my nedostaneme zaplaceno. Našim cílem rozhodně není plýtvat jak našim tak vašim časem. Je nám jasné, že pro naše "modré oči" si úvěr brát nebudete, ale pro vyřešení vlastní potřeby a vytvoření maximální úspory za asistence minimálního přeplatku už možná ano. 


Reprezentativní příklad zastupující všechny podnikatelské úvěry se zajištěním:

 • Celková výše půjčky 1 000 000 Kč
 • Výpůjční roční úroková sazba: 1,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,16 % p.a. (zahrnuje účtovaný jednorázový náklad v předpokládané výši 5 % z celkové výše, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování půjčky)
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Měsíční splátka: 3 777  (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)
 • Navýšení úvěru v případě řádného splácení po celou dobu výše zvolené splatnosti: 359 720 

Přesné parametry úvěru záleží na mnoha faktorech a budou Vám upřesněny v prediktivní, konkrétní a nezávazné nabídce po sdělení všech informací potřebných k vyhodnocení.

Pro představu různorodosti parametrů se nám podařilo sjednat kupříkladu:

a) favoritem z hlediska nejpříznivější ceny je vyřízený investiční úvěr, který klient následně využil na nákup komerční nemovitosti (sídla a zároveň ubytovacích a kancelářských prostor firmy) za 18 milionů Kč s úrokem 1.29 % ročně na splatnost 30 let, což mu umožnilo financovat její pořízení za nákladově unikátních podmínek, za kterých pro něho bylo ekonomicky přívětivější využít raději úvěr nežli vlastní, těžce vydělané i zdaněné zdroje, nebo nadále platit "přepálený" nájem bez naději na nabytí budoucího vlastnictví.

b) z opačného spektra za nejdražší úvěrovou variantu možné označit ryzí nebankovní úvěr určený převážně na vyplacení exekucí, který byl roztažen na splatnost 20 let a úročen 14 ti % ročně, což ale pro klienta nebylo nijak zásadně zdrcující vzhledem k jeho záměru krátkodobého uplatnění tohoto úvěru a zároveň to představovalo o poznání levnější rozhodnutí ve srovnání se zůstáním ve stejné situaci. Zbavil se tak nechtěných závazků, pročistilo se LV vlastněné nemovitosti, načež se zvažoval buďto klasický prodej bez časového tlaku, nutnosti zúžení potenciálních kupců na vlastníky dostatečného kapitálu kvůli nemožnosti vzetí úvěru na koupi a tak i ponížení požadované prodejní ceny, nebo vyčkání na dotažení a vyplacení vydatně výdělečného kšeftu v předpokládaných řádech několika následujících měsíců. Do třetice ve hře bylo také jeho nahrazení bankovní hypotékou, jejíž vyřízení se po vyplacení nežádoucích závazků a vyčištění odrazujících exekucí jevilo daleko realističtěji.

Co z toho plyne?

Že zaškatulkovat kompletní, poměrně širokou nabídku úvěrů do jednoho jediného příkladu není dosti dobře možné.

Obecně platí přímá úměra, že čím více ožehavá, nestandardní a problematická poptávka je, tím více nákladnější je úvěr sloužící k jejímu uspokojení. 

Hypoteční financování Grand

Přivítejte revoluční variantu hypotečního úvěru, která dává příležitost získat přespříliš příznivé podmínky nejenom pro její samotné získání, ale taktéž následné splá(a)cení.

Z toho vyplývá vysoký stupeň pohodlí, bezpečí a finanční nenáročností vytvářející úlevné útočiště především pro jednotlivce, kteří vykazují určité nedokonalosti v rámci stavu:

A. registrů dlužníků: poznamenané zápisy negativních záznamů

B. příjmů a výdajů (bonity): jejich původ, forma či nepoměr mezi jejích výšemi

C. závazků a dluhů: jejich věřitel, povaha, množství a pod. 

D. zatížení nemovitosti: zástavní právo od nevhodné nebankovní, jiné soukromé či státní organizace, věcné břemeno, zpětný převod atd. 

 a proto jim prozatím nebylo umožněno sjednání hypotéky v doposud oslovené bance, nebo za spoluúčasti zvoleného poradce.

Dopředu avizujeme, že nejsme žádní kouzelníci, kteří si snad hravě poradí s kdejak pošramoceným požadavkem.

Avšak skutečnost, že dopředu nic neplatíte a navíc máte možnost si sáhnout na:

čisté peníze rovné 85-ti % z odhadní hodnoty zastavené nemovitosti

roční úrok na jaře 2021 startující na 1.89 % a vytvářející tak zcela zanedbatelný přeplatek

velkorysou splatnost roztažitelnou až na 30 let, jejíž využití přináší naprosto minimální splátku

štědrou splátku snadno se u milionové hypotéky vměstnajíc do 4 000 Kč měsíčně

by ve Vás měla probudit pocit potřeby ala "ZA ZKOUŠKU NIC NEDÁM" 

a přimět k praktikování pověstného pravidla:

poptám a potom uvidím

Pokračovat ve čtení

Nenákladné a neškodné nebankovní půjčky od 300 000 Kč: 

Měřítka a nástrahy nebankovní půjčky okořeněné o čerstvé náměty k nabytí její nákladově náramné verze:

Dá se stále sehnat peněžně velká, úrokově levná, splátkově slušná a přitom podmínkami férová nebankovní půjčka, kterou opravdu půjčí i bez nahlížení do registrů, potvrzení (doložení) příjmů a zároveň zástavy nemovitostí či alespoň s jejím zajištěním (ručením):

Očekávejte odpovědi na tyto TŘI ošemetné otázky:

1. Jak si vedou nebankovní půjčky na začátku roku 2021, co příznivého je na úvěrovém trhu k sehnání a co nás v dohledné době nejspíš nemine? 

2. Jaká je momentální nálada na úvěrovém trhu, za jakých parametrů a podmínek se půjčuje a co očekávat od těch, kterých živobytí je nebankovní úvěrování?

3. Co vzít v úvahu a čemu se vystříhat, abyste se nestali jednou z dalších obětí nevhodné volby produktu či poskytovatele a nemuseli tak jednou zpětně své rozhodnutí oplakat? 

+ Co zohlednit při výběru partnera, hledáte-li zrovna někoho jako jsme my, na koho byste směřovali svůj požadavek na získání šampiona mezi peněžně přívětivými půjčkami, kdo by fundovaně vyhodnotil vaše přesné vyhlídky a celý proces nastavil tak, aby se ona vítězná volba z (ne)bankovního trhu bleskurychle připsala na váš účet?

Nakonec člověk nemusí být obdarován věštectvím, aby předpověděl nápadnou podobiznu vašeho požadavku:

"potřebuju si někde půjčit peníze, ale mám pošramocenou minulost ve splátkových registrech, nebo nedokážu prokázat dostatečně vysoké příjmy a proto mně dokonce i vlastní dlouholetá banka odmítá vyjít vstříc s tolik potřebnou půjčkou. O disponování nemovitostí do zástavy si přitom můžu nechat akorát tak zdát.

Mám i přesto šanci získat někde jakožto žadatel rozumnou půjčku v takové výši, do této maximální splátky a na tento konkrétní účel?

Když to nepůjde v žádné bance, což by bylo pochopitelně nejideálnější, zaslechli jsme o možnosti půjčit si u jedné z nebankovních firem na trhu. To by mělo být údajně daleko průchodnější a mohly by mé žádosti vyhovět i přes určité komplikace s registry, nebo s prokázáním příjmů.

Víte, nebráníme se tomu, každopádně preferujeme určitý standard a s ním spjaté bezpečí. Rozhodně bychom neradi naletěli podvodníkům, nebo celkově nebezpečné firmě, kterými se to dle našich zpráv o užitých nečestných praktikách na nebankovním poli jenom hemží.

Ale je něco takového skutečně možné, nebo se raději opětovně připravit na realitu reflektující poněkud odlišný scénář, ve kterém není nouze o komplikace, výjimky i výmluvy a neobejde se tak bez potřeby jistého povědomí, pevných nervů a kolikrát i pěstí?"

Holou pravdou je, že tato úvěrová problematika oplývá nejedním háčkem, vadou na kráse a složitě čitelným úskalím.

Domníváme se proto, že pro učinění správného rozhodnutí je navýšení vlastního informačního základu, vzetí v úvahu znalosti znalých a dosažení tak potřebného přehledu jednoznačně žádoucí.

Pojďme společně poodkrýt kolikrát pochybné praktiky jednotlivých úvěrářů, kteří prodávají své půjčky na nynější nebankovní tržnici, ať nakonec nelovíte naprázdno, nebo ještě hůře nepřijdete k nechtěné úhoně.

Pokračovat ve čtení

Nevídaně dostupné a nesmírně poctivé Americké nebankovní hypotéky

Nanejvýš únosné úročení rovno klidně 2.29 % ročně vytvářející společně s velkorysou splatností 30 let směšnou splátku u 3800 Kč měsíčně na částku JEDNOHO MILIONU a zároveň nesoucí zásluhu na nepatrném přeplatku i robustním bezpečí.

Bez jakýchkoliv poplatků doslova dopředu, posléze použitelná na cokoliv a navíc s východiskem kdykoliv ji zdarma doplatit.

Náklady účtované v průběhu splácení naprosto zanedbatelné, takže si cenovou položku při jejich placení snadno popletete i s "paušálem".

Obsah smluvní dokumentace natolik slušný, čestný a morální, jako by snad jednotlivé pasáže sepsal sám Svatopluk Čech.

Ryzí realita nebo pouhé přání?

A jde ji zároveň získat zcela BEZ:

nutnosti

1. nahlížení do registrů

povinnosti

2. doložení příjmů a výdajů

a podmínky

3. prokázání bonity a účelu využití

?

Respektive máte si dělat naděje na získání peněz za takových podmínek i navzdory jistým neduhům, kterýma jste v těchto ohledech nepříznivě poznamenáni a z jejichž titulu Vám doposud nebyli ochotni jinde vyjít vstříc?

Přesně na míru své žádosti to zjistíte poměrně jednoduše a to odesláním:

NEZÁVAZNÉHO FORMULÁŘE

Jaké jsou šance, že bude centrála k těmto negativně se jevícím faktorům benevolentní a projeví tak ochotu kompletně je tolerovat, aniž by nakonec zapříčinily vystavení stopky zdárnému vyplacení hypotéky za následného odůvodnění třeba jedním z těchto pověstných pojmů: 

 • nedostatečná bonita
 • slabá příjmová stránka
 • přehnané splátkové zatížení
 • vysoká úvěrová angažovanost
 • celková předluženost žádajícího 
 • špatná platební minulost (morálka)
 • neakceptovatelná zástava či zatížení
 • nepřípustné negativní záznamy
 • nevhodná struktura závazků
 • nepřijatelný stav registrů
 • neuznatelné výdělky
 • z interních důvodů
 • vysoká rizikovost

Až si možná kladete otázku, zdali alespoň zčásti není náhodou na vině mizerná nálada či prachbídná povaha přiděleného bankéře a říkáte si:

"Spíše okrajově by nás zajímalo, kterým z dalších argumentů můžeme ještě být bankou konfrontováni, jenom aby mohla odůvodnit, trefněji řečeno ospravedlnit, vesměs nepříjemné a zpravidla definitivní zamítnutí naší hypoteční žádosti a její smělé smetení z pracovního stolu. Že bychom jím alespoň o tento slavnostně rozšířili onu listinu údajných příčin spadnutí hypotéky a mohli ji s oblibou předkládat dalším žadatelům."


Níže v textu mimoto naleznete vše, co je žádoucí znát a vhodné zvážit dřív, než vyrazíte na své hypoteční nákupy

Dostanete obšírnou odpověď na ošemetnou otázku: 

"Jak učinit zadosti předponě NEJ před slastným slovem levnější a tím mimoto uchránit svoji peněženku od budoucího ohrožení ztělesněného nadměrnými výdaji dříve, než uvolníte křídla svojí žádosti?"

Kromě tematicky sladěných informací zde naleznete i poměrně drahocenné "rady, tipy a fakta", které mnohým z vás umožní lépe uvažovat nad problematikou nebankovních hypoték a také se v nich orientovat, což jistojistě povede k blahodárným účinkům v podobě "vystříhání a nebo střepání se" výrazných výdajů

Potěšení lidé mající osobní zkušenost přenesenou z minulosti dosvědčí, že pouhé vzetí těchto informací v zřetel a jejich správné praktikování jim přineslo prokazatelnou úsporu v řádech minimálně vyšších desítek tisíc. Nebavíme se tak o pětistovce za parkování, ale pro většinu přinejmenším třináctém platu, který „jen tak na zemi" válet nenajdou.

Bedlivému soustředění při čtení či přímo poslání poptávky nechť přispěje pravda, že konto nejednoho poptávajícího se za naší spoluúčasti poštěstilo v celkovém znění uchránit od povinnost provedení statisícových, dokonce i milionových plateb. Už jen pouhou včasnou vlastní obezřetností, ke které tak vehementně nabádáme, se dokázali někteří vyvarovat zbytečnému hrazení galaktických částek takového rázu. Jiní by povinnosti platit tolik peněz nejspíš neunikli, nebýt nabídnuté ruky a sdělených skutečností.

A že to není žádné „Američtí vědci dokázali“, ani že se nejedná o jiné báchorky typu „jedna bába povídala“, nýbrž jde o holý fakt, nechť zanedlouho potvrdí i zanedlouho vypuštěné video s děkovnými a "srdceryvnými" skutečnými svědectvími klientů, které se podařilo osvobodit od svízelných dluhů a jsou tak dneska z nejhoršího nadobro venku. Tito sklidili zasloužené plody, neboť splnili 2 klíčové podmínky:

1. Nezdráhali nás oslovit se svým požadavkem v časech své poslední peněžní potřeby zapříčiněné nenadálou příjmovou nouzí

2. Prokázali zdravou akceschopnost, průbojnost při sběru a dodávce k vyřízení potřebných podkladů a chovali se přitom slušně

Než se tak stane, nechť vám prozatím postačí písemný popis naší výpomoci několika vzorovým poptávajícím, který naleznete na úvodní straně.


Ale už jen z titulu, že se právě nacházíme na oficiální půdě "produktové podstránky", odsuňme řeči bokem přejděme nejprve k tomu zdaleka nejpodstatnějšímu:

Co za to aneb za jakých podmínek je opravdu možné peníze na trhu získat?

Ptáte-li se: "No moment a co přesně je u Vás teda k mání?"
 

Doslova se můžete těšit z rámcově takových parametrů a půjčit si:

ZA

 • úroku standardně 5 - 12 % ročně, kdy dostat se dá až někam k 1,89 %, podaří-li se financovat Grandem
 • pár pracovních dní: peníze mohou být vyplacené i za 5 pracovních dní od dodání stanovených podkladů

 • 70% z hodnoty nemovitosti: dosáhnout lze i na 90 % z odhadní ceny za předpokladu uzavření Grandu
 • dobu splatnosti se nabízí rozložit i na 20 let, v případě Grandu pak až na celých 30 let

KDY PŘESNÁ HODNOTA

 • měsíční splátky
 • ročních nákladů (RSPN)
 • hromadného přeplatku

     se pochopitelně odvíjí od požadované výše hypotéky, zvolené délky splatnosti a taky nakonec reálně využité doby pro splacení.

Je totiž pravdou, že se půjčené peníze mohou kdykoli v průběhu splácení vrátit:

kompletně: požadavkem na jednorázové doplacení

částečně: provedením výjimečné splátky

Cena za tuto službu je buďto rovna nule, nebo se účtuje "administrativní" poplatek odpovídající nanejvýš 1 % z vrácené částky.

Samotná skutečnost, že si jejich uplatněním dokážete významně snížit dlužnou částku a zároveň dle vlastního uvážení zkrátit splatnost, nebo zmenšit splátku, má blahodárný účinek také na množství peněz, jež na svojí hypotéce celkově přeplatíte. 

 Přejete si:

->prověřit své přesné vyhlídky profesionály<-

->dozvědět se, zdali a na jakou vítěznou variantu máte nárok<-

a přitom se přiblížit jejím pohotovému vyřízení 

?

Americká nebankovní hypotéka

"STANDARD"

 • Roční úrok: orientačně 4,89 % až 12,9 %
 • Doba splatnosti: až 20 let
 • 100% tolerance stavu registru, dluhového zatížení, účelu využití a za určitých proměnných také příjmů a výdajů (bonity)

Hypoteční financování

"GRAND"

 • Roční úrok: orientačně 1,89 % až 3,89 %
 • Doba splatnosti:  30 let
 • potřebná náležitost stavu registrů dlužníků, bonitního ukazatele DSTI, zatížení nemovitosti a využití v rámci povolené účelovosti
 

 Pro tyto účely nám pošlete své:

5 kroku následujících po odeslání údajů?

1. Pověřený specialista Vám zavolá z telefonního čísla + 420 777 465 451

2. Zodpovíte si veškeré dotazy tak, abychom získali úplnou představu o vaší situaci

3. Nyní disponujeme všemi potřebnými fakty k adekvátnímu uchopení a trefnému posouzení

4. Do dvou pracovních dní od nás dostáváte konkrétní výstup s přesnými parametry a podmínkami

5. Bude-li Vám navržené řešení vyhovovat, dohodne se další postup pro svižné vyplacení ideálního financování

Takovým postupem může být: 

 1. Provedení prescoringu následované úspěšným před-schválením optimálního hypotečního řešení Grandem nebo Standardem
 2. Vaše spokojenost s úrokem, splatností a tak i splátkou, přeplatkem případně dalšími nákladovými ukazateli
 3. Dodání požadovaných podkladů potřebných k finálnímu schválení a vytvoření smluvního zaopatření
 4. Jeho kontrola a po odsouhlasení obsahu podpis, vklad a načerpání přislíbeného rámce

Zároveň vezměte na vědomí, že...

A. nespornou výhodou takového vyhodnocení, informování a následného řešení je jeho naprostá nezávaznost.

To v reálu znamená, že nepodaří-li se nám najít realizovatelné řešení, nebo nebude-li se Vám jeho výsledná podoba zamlouvat, "nic se neděje".

Pochopitelně bude politování hodné, že nepůjde pomoct Vám nákladově natolik zajímavou hypotékou, no teď to myslíme z toho pohledu, že od vyřízení můžete v případě neatraktivnosti předloženého řešení bez postihů odstoupit a složka s veškerou vaší dokumentací se odstraní, jako kdyby ani nikdy neexistovala, stejně jako když se nepodaří nalézt žádnou schůdnou "cestičku". A také... 

B. Přitom platí zlaté pravidlo, že dopředu nám neplatíte ani korunu.

V rámci tématu inkasování různorodých poplatků dopředu se může hodit vzít na vědomí, že...

 -> půjčující či makléř, který to s vámi myslí dobře, nepodmiňuje zdárné načerpání hypotéky úhradou jakéhokoli poplatku z vaší strany splatného před ním.

 -> každý "normální" realizátor dostává zaplaceno až v okamžik, kdy dostojí svojí části dohody poskytnutím služby, pro níž jste ho oslovili. V tomto případě je jí vyplacení hypotéky za dohodnutých podmínek. 

 -> v opačném případě je vysoká pravděpodobnost přihození levárny typu "shrábne peníze a zmizí", či alespoň scénáře typu "zaplatil sem jim a nic".

To jsou důvody, proč se u většiny spřízněných poskytovatelů můžete spolehnout, že všechny platby účtované za vyřízení hypotéky budou inkasované až v moment jejího vyplacení. Veškeré náklady s jejím sjednáním spjaté se do ní zahrnou, neboli bude o ně takzvaně navýšena. 

Respektive: Dokud nedojde k vyplacení peněz vyřizované hypotéky ve Váš prospěch, nebude po vás požadováno uhradit jediný poplatek v náš prospěch. Jistou výjimku tak mohou občasně představovat náklady sloužící k pokrytí běžných výloh vyvstalých v průběhu vyřízení, bez kterých se jeho zdárné dotažení neobejde. Někdy je zkrátka potřeba zaplatit výdaje spjaté s odhadcem či právníkem za provedení specializovaných úkonů a zhotovení specifických dokumentací, kdy ne každý z nich je ochotný počkat na urovnání odměny za odvedenou práci. Pro uklidněnou se v drtivé většině případů jedná o zanedbatelné cifry v jednotkách tisíc korun českých. Je pravdou, že by za ně byl hezký nákup, avšak neměly by mít nikterak vytrhávací efekt. V porovnání s výší, kterou má člověk potenciálně možnost získat, jsou zcela zanedbatelné a měl by jimi disponovat, případně schopností si je samostatně zajistit. Pokud však ani to nastalá finanční a vztahová nouze neumožní, je možné se mnohdy domluvit také na zahrnutí těchto položek do sjednávané hypotéky, takzvaně ji o ně navýšit a urovnat je až společně s jejím čerpáním či do tří dnů od něho. Navíc, budou-li tyto platby potřebné, si buďte jisti, že je načasujeme do pozdní fáze samotné realizace tak, aby jste měli jistotu, že avizované financování dobře dopadne a nestanou se z nich peníze "do větru vyhozené". Riziko možného zamítnutí je v daný moment zcela zanedbatelné.

Veškeré náklady tak můžete zaplatit až a pouze v případě úspěšného připsání hypotéky na účet

 1. Váš či vašich věřitelů v případě konsolidace půjček a refinancování hypotéky 
 2. prodávajícího vámi kupované nemovitosti či jím zvolené advokátní úschovy v případě koupi 
 3. různé kombinace těchto účtů v závislosti na záměrech z čerpané částky uskutečněných 

Podobně jako o cenu bychom se úvodem neměli opomenou otřít ani o onu otázku férovosti nebankovního půjčujícího a jím nabízeného úvěrového produktu a to primárně z principu budoucího zachování konstantnosti vašich plateb, tedy abyste se Vy jakožto úvěrovaní při splácení nesetkali s nenadálým účtováním protřelých plateb všeho druhu, ale aby tyto naopak zůstaly stabilní a shodné s těmi, které odpovídají vašemu dosavadnímu navyknutí a očekávání.

Nastolení bezpečného úvěrového prostředí především pro spotřebitele je obzvlášť dneska ožehavým tématem a právě to, jestli se jednotlivé smluvní prohlášení opírají o zdravé morální hodnoty, ho z velké části definuje a utváří.

Série moudrých otázek, jejichž pokládání byste měli pro předejití problémům praktikovat, zní: 

"Myslí to se mnou dobře, nic neskrývá, hodlá dodržet slovo, nebo jeho záměr naopak vykazuje jisté známky vypočítavosti, záludnosti a zištnosti? Je úroveň jeho poctivosti dostatečná, lze jeho počínání popsat slovem počestné? Nebo je příhodnější nazvat ho mizérií balancující na hraně propasti sotva únosnou jak společensky tak jurisdikčně? Nebylo mně hned zkraje nic zásadního záměrně zatajeno? Dostojí všemu, co doposud nasliboval? Neuchýlí se v průběhu vyřízení, nebo ještě hůře samotného splácení k naprosto nečekanému provedení nějaké změny razantně zhoršující moji situaci? Chce mně skutečně pomoct přečkat nastalou a pramálo příznivou peněžní situaci, nebo je mu můj osud z hlediska finančního dobra naprosto cizí a přestavuju pro něho pouhý objekt, ze kterého si hodlá uzmout co možná nejvíc?"

Společně s jejím poklesem jde totiž "k šípku" také únosnost vašich výdajů a společně s ní také bezpečí vaší nemovitosti. Výše nárokovaných nákladů se u takového věřitele stávají naprosto nepředvídatelnými a mnohdy také nepředstavitelnými v nepříznivém slova smyslu.

Nebo se snad najde někdo, kdo nepovažuje za naprostou nehoráznost, že mu bude při úvodní kalkulaci jakožto klíčový ukazatel předložen celkový přeplatek roven třeba TŘÍSETI TISÍCŮM, který bude ve skutečnosti dosahovat úrovně zhruba "holení" toho opravdového, neboť skutečným záměrem půjčujícího posléze bude doslova vás "oholit" a nárokovat si nanejmíň jednou, ne-li raději dvakrát tolik?

Kdybyste na vlastní oči viděli, kolika lidem byl z takové "drobné a nevinné" půlmilionové hypotéky za pomocí různých "čachrů machrů" nakonec vykouzlen dluh nápadně se plížící ke DVĚMA MILIONŮM, nejspíš byste marně chytali rovnováhu, sklápěli čelist a v duchu pohoršeně přemítali o absurdnosti světa, ve kterém to žijete. 

V takovém případě lidově řečeno hrozí, že o nemovitost přijdete, protože vám v průběhu napálí takové pokuty, že se hypotéka stane neúnosnou. Přestanete ji být schopni splácet a nebo vám to nadále nebude ani umožněno.

V následné snaze se jí zbavit a uspokojit tak nenasytného věřitele Vám nezbyde nic jiného, než prodat zastavený byt či barák dřív, než doputuje do pro vás nedobrovolné a nepříliš přínosné dražby.

To se skutečně hodláte nechat natolik lacině nachytat, "podojit" za pomocí této taktiky o podobné peníze a připravit tak o svoji milovanou nemovitost?

Pro ty, kteří ne, a pevně věříme, že se mezi ně řadíte do posledního, je jediným účinným lékem a preventivním prostředkem směřovat svůj požadavek na naprosto důvěryhodného poradce, nebo se obrátit na ověřeného nebankovního půjčujícího, se kterým jste vy osobně nebo vaši blízcí měli pozitivní zkušenost.

Pozor: není radno spoléhat se přitom na "důvěryhodné" recenze objevené na internetu. Spoustu z těch pozitivních si totiž sepsala firma sama a při té příležitosti se postarala o to, aby nejeden z těch vesměs negativních nadobro zmizel.

Proto: nejste-li o této jeho žádoucí vlastnosti suverénně přesvědčeni, rozhodně neškrkejte peněžní položky pokrývající výdaje na placené služby odborného právního poradce.

Abychom zdůraznili vážnost situace, vraťme se ještě k tématu poctivosti půjčujícího, bezpečnému prostředí a stabilitě vašich výdajů. 

Pro jistotu se přeptáme ještě jednou:

A. Půjčí Vám za natolik velkorysých úlev úvodem uvedených a dodrží posléze všechny úmluvy garantující stabilní udržení těchto dopředu dohodnutých a oku lahodících nákladů?

B. Dělá si ve "skrytu duše" naděje a ve smlouvách záměrné zázemí pro následné kladení ničivých finančních nároků a dodatečné vymáhání nemalých peněžních cifer účtovaných za údajné nedodání některých požadovaných podkladů, nebo nedodržení jedné z pochybných podmínek, přestože jste ani o jednom z těchto neměli před podpisem samotné smlouvy sebemenší "potuchy"? Vlastně byste ani nikdy neřekli, že je možné za takové "ptákoviny" pokutovat, natož požadovat tak "přestřelené pálky". 

To jenom abyste získali představu o tom, se kterým z těchto 2 doprovodných scénářů budete mít tu čest.

Budete: 

ad A. mít to štěstí, že se budete moci z takové hypotéky skutečně těšit v celém průběhu jejího splácení a po jejím konečném zúčtování vygradovaným zdárným zaplacením směle a pěkně od plic prohlásíte stejně jako po příjezdu z dlouhatánské dovolené: "bylo to úžasné, vše proběhlo v naprostém pořádku tak, jak bylo dohodnuto, dokonce i nad naše očekávání, tu cestovku s klidem doporučíme všem známým!",

ad B. muset prohlásit takové to děsivé: "uf, štípni mě, jestli to náhodou nebyl jenom zlý sen, to snad není možné, nemůžu uvěřit, co všechno dneska na tom světě děje, hrozného cosi, tak s těma už nikdy víc, podstoupit podobnou proceduru bych nepřál ani svému úhlavnímu nepříteli!". 

Suma sumárum, stanete po načerpání svědky prachsprosté snahy svého věřitele dodatečně vás obírat o tolik signifikantní a přitom zpočátku nevyřčené zisky? S čím tipujete, že na vás vyrukuje v průběhu splácení tentokrát? Půjde o bezdůvodné, náhlé a razantní zvýšení dosavadního úročení ve stylu: "S politování vám musíme oznámit, že počínaje příštím měsícem dojde ke zvýšení úrokové sazby ze 7% na 19%. Berte na vědomí, že to bude obnášet více než zdvojnásobení dosavadní splátky, které bude nadále povinné připisovat na hypoteční účet k tomuto zřízený." Nebo bude dodatečně požadovat uhradit nikterak zanedbatelné, cirka statisícové, náhodně vyvstalé a tak i nečekané náklady a brzy po načerpání vám pošťák přinese dopis z obsahem: "Nesplnili jste svoji smluvní povinnost, neboť jste nám nedodali potvrzení o pojištění svojí nemovitosti, za což vám náleží pokuta ve výši 130000 Kč"? 

Z praktického pohledu je vlastně jedno, jaké nemilé překvapení pro vás bude přichystáno. Podstatné je, zdali vás v průběhu vyřízení či splácení potká a pokud ano, tak na kolik konkrétně vás vyjde. Do jakých výšin se vyšplhá vyúčtování těchto pochybných "poplatků", jež vám byly zkraje záměrně zatajené, nebo vám je vyřizující nějakým zázrakem zapomněl zmínit

Trefnější představu o hrozící události může navodit vaše propadnutí do jedné z důmyslně přichystaných, mazaně narafičených a mistrně maskovaných nástrah, jež slouží k mazanému záměru úvěrujícího spočívajícím ve vstupním přislíbení neskutečně náramných nákladů. nicméně nastolených pouze k tomu, abyste byli přilákáni, chycení a mohli se tak stát obětí následného uplatnění poněkud prašivým postupů posluhujícím peněžním potřebám půjčujícího. Jakoby říkal: "Ták, už tě mám a jen tak nepustím. Jen počkej, teď teprve poznáš..." 

Tyto splňují podstatu slova neskutečné naprosto bravurně, až by se dalo říct doslova a do písmene. Jsou totiž skutečně NE-SKUTEČNÉ. Ty skutečné vám budou při troše nepozornosti a neopatrnosti poodhaleny zanedlouho potom, co vás zaujme a namlsá natolik, abyste se mu upsali. Poté nezbyde, než vlastním pohledem poodhalit pravdivost odvěkého pravidla, že spoléhat se na plané sliby rovná se zásadní chyba, a taky že "důvěřuj, ale prověřuj" není úplně od věci a "dvakrát měř, jednou rež" mimo mísu.

Jakmile po přiložení vašeho podpisu do kolonky vyhrazené pro "úvěrovaného" tato past jednou sklapne a potom od tohoto momentu uplyne čtrnáctidenní lhůta zákonem vyhrazená pro bezdůvodné a bezplatné odstoupení od uzavřené hypoteční smlouvy, bude nesmírně náročné, ne-li přímo nemožné, "vyrvat" se z jejích spárů, stejně jako se pokusit alespoň eliminovat ničivost dopadů použitých sankčních opatření. V tento moment si s vámi může půjčující začít dělat prakticky "co chce a dokáže obstát před případným líčením". Tímto krokem se tak nejspíš nadobro odsoudíte k brzkému pocítění surové snahy dohnat jeho zpočátku schválně poddimenzované zisky na vlastní úvěrový "účet".

Jako nástroje sloužící k uskutečnění takového záměru poslouží:

všelijaké právní „finty“ uzpůsobené k obhajobě nároků na uplatnění natolik fikaných a nikterak férových praktik 

, jejichž skutečným účelem není v podstatě nic jiného, než význačné, tedy nikterak skromné obohacení věřitele na úkor vašeho výlučného a význačného ochuzení. 

To opravdu musíte první poznat v praxi, co znamená ono sousloví "napálení skrytých a značných flastrů“ a neprodlené nárokování jejich peněžního dorovnání pod hrozbou nuceného prodeje vámi zastavené nemovitosti, abyste uvěřili a dokázali se tomu budoucna vyvarovat? "Jako vosy na med, nedají si pokoj a nedají."Víte ostatně, jak rozeznáte počestného půjčujícího od podlého podvodníka? Ten první by se bez nějakých těch papírů považovaných za smluvní zaopatření klidně i obešel, nebýt obav, že to budete výhledově Vy, kdo vyrukuje a počastuje ho s nějakou tou levárnou.

On totiž na nic takového nepomýšlí, natož aby to plánovat, a tak z jeho strany ani žádná nehrozí. Co přináší "do placu" a požaduje na oplátku nazpět sděluje zavčasu zcela transparentně a srozumitelně. Do práce se potom pustí až v moment, kdy se vzájemně odsouhlasí všechny podstatné podmínky a dojde k seznámení se všemi potenciálně ošemetnými body (úskalími), jež reálně hrozí a jsou předem dobře známé. Bez této povinné procedury by jednoduše nemělo dojít k vzájemné shodě, neboť její absence jen málokdy vede k uzavření oboustranně prospěšného obchodu.

A to je přece jediný čistý důvod, proč by mělo k takovém střetu dvou stran dojít, jedině za těchto okolností to dává smysl. Jejich absence naopak neúprosně vyústí v neadekvátní uspokojení potřeb jedné ze zúčastněných a naopak tak povede k jejímu poškození a celkovým nepříjemnosti. Ty se, i když možná nevědomky, jednou vrátí jako bumerang i na účet škůdce, jenom tak, pro jistotu, aby došlo ke karmickému vyrovnání účtů. Tak k čemu dělat takové "čachry", není lepší zůstat doma v teple s nataženými končetinami, zajít si na procházku, nebo si dopřát jiný druh odpočinku?

On by si bez problémů vystačil i s "pouhým" pohledem do očí a podáním ruky. Jenomže, pokud mu nějakým zázračným přičiněním nejste natolik sympatičtí, aby ignoroval potenciální hrozbu vašeho porušení dohodnutých povinností (především v podobě úhrady dohodnuté sumy), musel by být blázen, kdyby si to smluvně neošetřil. Hrozbu, že za odvedenou práci nedostane zaplaceno a vystaví se tak ekonomickým těžkostem vzhledem k připsaným ztrátám, dokáže eliminovat už jedině tím, že si nechá zaplatit takzvaně dopředu a to alespoň formou částečné zálohy, která by za tohoto scénáře pokryla alespoň jeho vlastní náklady. Podobné pravidlo univerzálně funguje také ve všech oblastech řemeslnické práce.

Přestože by smluvní zabezpečení nemělo být od toho, aby zabezpečovalo výhradně práva a nároky dodávajícího, zároveň má totiž hájit zájmy Vás jakožto odběratele dané služby, určitým zvykem a zároveň nešvarem hojně bývá, že velice důkladně splňuje to první a značně pokulhává v tom druhém. Ba co víc, často je koncipováno jako kořen výhradně vašeho vlastního poškození, která dává čistě jemu právní podobu, příčinu a obhajobu.  Pokud jste se dočetli až sem a cítíte potřebu zvýšení svého znalostního základu.

Nenechejte se vyrušovat...

 

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

Alternativu s označením Grand je po splnění určitých předpokladů skutečně možné získat a marně byste za tím hledali nějaké zádrhely, neboť tam žádné nejsou. "Co za to" neboli jednotlivé náklady jsou do posledního předem upřesněny. Nejedná se o "vymyšlenou volavku", ani o "naleštěnou bídu"

To znamená, že produkt "hmatatelně existuje" a vyjma naší odměny za ním nejsou žádné další nečekané a nestřídmé náklady. S veškerými "vlaštovkami" a možnými důvody pro jejich vyslání jste dopředu přehledně a širokosáhle seznámeni, abyste:

1. je mohli včasně zahrnout do svých úvah pro vytvoření konkrétní představy o nákladové atraktivitě nabízeného řešení

2. se jim dokázali vyvarovat v průběhu samotného splácení pomocí žádoucího (ne)počínání si

Z toho lze usoudit, že se v tomto případě nejedná o výše specifikované, ryzí nalákání na ohromné hodnoty jednotlivých hypotečních ukazatelů. Schéma slíbení či sjednání slastně se jevící hypotéky, jenom aby se z ní časem naprosto nepředvídatelně vyklubala diametrálně odlišná "povídka" s hlavní rolí cenově příšerné bestie, tak rozhodně není tento případ a náš šálek kávy. Žádné následné kouzlení a překrucování se zde neděje, stejně jako nedochází k masírování dalšími nečekanými výdaji. Žádná levá tak nehrozí ani před započetím, ani v průběhu, ani na konci splatnosti. 

Do určité míry lze považovat za opodstatněné vnímání některých, že se jedná o určitý způsob marketingu vedoucí k nalákání na výhodné parametry, pouze aby bylo poté nabídnuto značně dražší řešení. I na tomto šprochu je ovšem pravdy pouze trochu. Ono se totiž může stát, že člověk na Grand nedosáhne a je-li to zrovna možné, poctí se nabídkou méně výhodného řešení Standardem. A ať nás ani nenapadne popírat, že by se to nedělo. Pochopitelně se Grand vyznačuje výrazně vyššími nároky na kvalitu žadatele a tak je logické, že zdaleka ne na každého poptávajícího se nám ho podaří napasovat. Byla by však sprostost tvrdit, že se:

- nenajdou takoví "šťastlivci", kterým se naopak poštěstí úspěšně projít sítem úvodní filtrace i celým procesem vyřízení a za blahořečení si ho připsat ve svůj prospěch

- jedná o "vymyšlený a nereálný produkt, pouhý trik a prostý chyták" pro zaujetí pozornosti a vyvolání zájmů potenciálních kupujících

A že se tak v podstatě rovná "šokujícímu výkřiku o likvidaci skladů či dokonce celé společnosti" a nabídce typu 90% procentní slevy na zboží ledva pět minut prodávané za padesát procent a za plnou cenu pro jistotu nikdy, jinak by se budoucí majitel tloukl do hlavy ihned po jejím zakoupení, zběžném ohmatání použitých materiálů a obhlídce dílenského zpracování, jejichž šmejdí kvalita by odpovídala nikoliv čtyřem hvězdičkám, nýbrž kolečkám, ne-li přímo proužkům.

Něco ve stylu "tady dáme reklamu na naprosto nereálné parametry, jenom abychom pochytali co nejvíc poptávek, měli tu možnost s nimi dál pracovat, určitě se mezi nimi najde pár takových, se kterými si dokážeme v procesu poradit, manipulativně jim podsunout a vtlačit i daleko dražší řešení, pořád je to lepší strategie, než prezentovat navenek pouze toto, odradit je tím od poptání a darovat je tak konkurenci, která tak nečiní" tak u nás platí jen napůl. Odmyslete si v předchozí větě slovo "jenom", slovo "manipulativně vtlačit" nahraďte slovem "okrajově nabídnout" a zaobalte to skutečností, že našim primárním cílem je pomoct poptávajícímu prostřednictvím Grandu, který skutečně existuje, přičemž Standart slouží spíše jako zadní vrátka a únikový, dočasný, záložní plán pro případ, že řešit Grandem je momentálně zcela mimo mísu. V takovém případě se navíc neuspokojíme s pouhým "prodáním" výrazně dražšího produktu a "nazdar". Rozhodnete-li se po něm sáhnout, neboť bude i tak představovat dostatečně uspokojivé řešení v porovnání s vaší současnou situací, považujeme za samozřejmé pozorovat i nadále vaši situaci jakožto úvěrovaného a vynaložit potřebné úsilí k tomu, aby došlo k převodu na Grand hned, jakmile to okolnosti dovolí. Vnímáte ten rozdíl? 

Nejhorší situace, která se vám může přihodit, je, že nebude schválena hypotéka Grand z důvodu výskytu některé z "minel" na vaší straně. V takovém případě můžete buďto nadobro odstoupit, počkat avizovanou orientační dobu, než bude její vyřízení možné, nebo namísto ní sáhnout po předložené přechodné variantě zosobněné nebankovním financováním označovaným jako Standard, bude-li jeho realizace možná. Od pravdy je tak na hony vzdálené tvrzení, že by Grand neexistoval vůbec a sloužil výhradně k nalákání na Standard.

Za naprosto úsměvné, nemístné a chcete-li také nepravdivé lze potom považovat osočení toho typu, že se tak děje za účelem následného podniknutí výše zmíněných utajených, nemorálních a celkově dosti pochybných kroků. Prostým důkazem tomu odporujícím budiž fakt, že jste o všem potřebném zavčasu obeznámeni, dopředu nic neplatíte a jste tak vystaveni nulovému riziku pro případ, že se nepodaří navrhnout Vám dostatečně zajímavé řešení, nebo se vyskytne určitá skutečnost, pro kterou ztratíte o předložené hypoteční financování zájem. V těchto případech můžete od realizace s klidem odstoupit, složka s vašim jménem ze holt skartuje a žádné odvetné kroky kromě jeho stornování se nedějí. Už jen fakt, že se z principu jedná o bankovní řešení, postrádají na významu jakékoli obavy o standardnost veškerých smluvních podmínek, uplatňované nároky a klientské bezpečí. Tyto "neviditelné" ukazatele jsou zde naprosto suverénní a bezpodmínečné. Nehledě na to, že si můžete veškeré smluvní dokumenty určené k podpisu pročítat "od rána do večera". Dalším podpůrným důkazem budiž fakt, že s za tímto účelem můžete přivolat třebas celou armádu právníků, je-li libo.


Připodobnění k pochybným praktikám hojně uplatňovaným při prodeji auta: 

Prodávat auto a jaksi opomenou v inzerátu zmínit, že se mu soudě dle vibrací po nastartování za studena nejspíš co nevidět "vysype" motor a ještě nechat při zkušební jízdě zájemce záměrně jezdit výhradně se "zahřátou" pohonnou jednotkou a praktikovat tak přístup ve stylu: "však on se nějaký blbec najde a chytí"...

Stejně jako Vy to považujeme "lísknutí hodné" a domníváme, že... 

Je to "docela" důležitý faktor, se kterým by měl být potenciální kupující seznámen a zároveň by měl být stupeň takového poškození znamenající dodatečné náklady reflektován v prodejní ceně. Totéž platí pro další skryté a "na oko" jen stěží postřehnutelné závady, pravdivost počtu najetých kilometrů na tachometru či historie vozidla z hlediska množství "bouraček" a závažnosti vzniklých poškození. 

Nebo se chcete nechat ošálit a koupit tak regulérní vrak za cenu "lehce jetého v prvotřídním stavu po komplet servisu jenom sednout a jezdit", do kterého budete muset následně nasypat tolik, že jste místo toho mohli mít v garáží dvě takové, a to dříve, než s ním budete moct hrdě vyrazit se staženým okýnkem a loktem z něho alespoň "na rohlíky"? Přejete si pořídit plečku, které to namísto avizovaných sto padesáti tisíc táhne na dobrý půlmilion, či plečku "lehce ťuklou na zadek", která svým pokroucením po nárazu jakoby připomínala harmoniku?

Věříme na karmu a máme z ní zdravý respekt, proto Vám s námi nebude úmyslně zatajena byť jen jediná maličkost.


II. TVŮJ TIP

Přestože jakási problematika úrovně mravnosti nebankovní firmy, která vám hypotéku poskytuje, nebo zprostředkovává, a to včetně nezávadnosti smluvního zaopatření, které k tomu používá, může znít poněkud komicky, je namístě být k podstatě této věci navýsost ostražitý.

Nejeden nebankovní subjekt, který to se sklony k rovnosti a morálce nepřehání, si totiž v průběhu splácení s oblibou účtuje náklady, které ze samého počátku "tak nějak nechtěně" pozapomněl zmínit, nebo je "pro jistotu" záměrně zatajil. Ale at už tak či onak, podstatné zkrátka je, že je pro Vás toto následné placení vesměs přestřelených až infarktových "pálek" naprosto nečekané a přináší tak efekt "pěkného a podařeného překvápka".

K přinejmenším dvojímu přeměření před pověstným říznutím byste měli být motivováni skutečností, že tyto položky povětšinou představují neskromné, tučné, tedy minimálně statisícové, mnohdy i milionové částky.

Srovnávat takový peněžní objem s "nějakou tou desetinkou" přislíbeného úroku, za níž se s takovou chutí ženete, je jen pro orientační představu asi jako dát objem vody v Mácháči vedle jezírka poblíž domu.

DOVOLTE POUHÉ PŘIROVNÁNÍ:

Když ještě chvíli zůstaneme u rybníku, pro navození realističtější představy může pomoct vžití se do role kapra, který právě plave za lahodně se jevící potravou pohupující se na jeho hladině, aniž by chudák tušil, že ve skutečnosti ji tam záměrně narafičil rybář zádumčivě vyčkávající na břehu. Třebaže tuto činnost vykonává načerno, tedy bez patřičné povolenky postává zahalen pod rouškou tmy v nedalekém chřastí, co na tom sejde? Pokud polknete jeho návnadu zavěšenou na jen stěží spatřitelném prutu, bude s vámi nejspíš amen "tak nebo tak". To potom můžete jedině tak litovat učiněného rozhodnutí a marně s sebou mrskat na břehu, aniž by to nebylo houby platné.

Pro jaké rozhodnutí se umíníte? Prověříte si svoji kořist před chystaným ulovením přinejmenším za pomocí mírného oždibování, které by vám umožnilo včasně prohlédnout případnou léčku, neprodleně se uchýlit k úprku a třeba tak zabránit chycení se do pasti, provalí-li se čímkoliv podezřelým? Nebo z prožívaného nátlaku, paniky, prázdnoty, nedočkavosti, netrpělivosti, neurotismu, nízké sebe disciplíny, nebo naopak přehnané tužby, pohodlnosti či neopatrnosti zavřete oči a bez průtahů se zplna hrdla zakousnete, byť zde existuje značné riziko, že se dostanete do role ulovené kořistí? Vezmete si na triko všechen ten risk, byť nemáte sebemenší tušení, zdali se k Vám namísto očekávaného uspokojení stravovacích potřeb nepřibližuje moment násilného ukončení vaší současné rybí inkarnace? 

Čemu dáte přednost, slepé naivitě nebo ověřeným faktům? Stojí vám za to vystavit svoji "maličkost" takové hrozbě dokonce existencionální povahy výměnou za kratší časovou prodlevu při čekání a menší množství vynaložené námahy? Narodili jste se snad s potlačeným pudem sebezáchovy, zvýšenými sebedestruktivními sklony, nebo choutkami na vlastní trpitelství? To je ta pravá příčina, proč to vypadá, jako byste fandili lovci, zatímco sebe smířeně stavěli do role jeho oběti? Není samotný fakt, že mu v jádru jen pramálo záleží na vašem vlastním dobru, dostatečným důvodem k tomu, abyste mu to opláceli stejnou mincí, nedopouštěli se žádných "zdvořilostních ani podlézavých" úskoků, nechovali k němu žádné osobní sympatie a jednali v ryze vlastním zájmu? 

Je Vám snad jasné, že tím zároveň přispějete k ohrožení svých drahých druhů do budoucna, neboť si takový zvířecí "tyran" nedá pokoj, dokud budou existovat podobní "dobrodinci" skákajícímu mu na špek a tato jeho činnost se mu tak bude skvostně rentovat. K pověšení prutu na hřebík ho přinutí jedině tak donucovací mechanismy doprovázené strachem, náhlé zlepšení charakteru k způsobené "Bůh ví čím", nebo prosté nevyplácení se znamenající jakousi zbytečnost jeho činnosti. Vy ze svojí omezené perspektivy zmůžete ovlivnit především to poslední a to zamezením vlastního ulovení, nebo aktivním varováním svého okolí. Jinak si buďte jistí, že tam zítra bude stát zas, připravený "zabíjet". 

Chechtat se v tomto odvěkém boji může jen jeden, druhý bude skuhrat. Kdo bude kdo je i na Vás. V nebankovním prostředí takovým tendencím stejně nakonec podlehnou nakonec vesměs jen 2 sorty lidí. Ti první jsou pobláznění atraktivitou avizovaných podmínek, žádostivě dychtí po dosažení úrokové úspory, chlemtají po nižším přeplatku, jakoby se nemohli nabažit výší přislíbených peněz, poté gratulují sami sobě, jak skvěle se jim podařilo "nakupit", aniž by tušili, že je toto chamtivé počítání milovaných "penízků" bude nakonec na nečekaných nákladech stát víc, než kolik vydělají čistého za celé 2 roky "úmorné dřiny".

Ale nemůžou si pomoct, už jen ze zvyku se s vyplazeným jazykem ženou za nízkými cenami a velkými slevami, slovo sales (slevy) u nich vyloženě vévodí nad love (láska). Chápeme, že vydělat si dneska něco navíc není žádná sranda a taky že rozdíl mezi vydělanými a uškudlenými penězi není vlastně žádný. Navíc mnohým se tento přístup až doposud poměrně vyplácel, přinejhorším oželili nějakou tu kvalitu či luxus výrobku. Ale stejně tak to očividně pochopili také někteří poskytovatelé nebankovních hypoték a rozhodně se tohoto poznání nerozhodli využít ve váš prospěch, jako spíše ho otočit čelem k vám. Při výběru vhodné hypotéky v jejich vitrínách se vám proto tento přístup může může šeredně vymstít. Jeden by dokonce prohlásil "dobře jim tak, dostali lekci z hamižnosti. ", nebo "ne nadarmo se říká, kdo chce kam, pomoz mu tam". 

O poznání smutnějších je potom negativní poznamenání dobrých lidí, které druzí často charakterizují slovy: "je tak hodný a důvěřivý až je blbý" a nastalou situaci poté komentují souslovím: "hold naletěl špatným lidem". Tito jako by se z vlastního "dobré srdce" bláhově domnívali, že jsou tak vnitřně čistí všichni na okolo. To je potom k učinění katastrofálního ekonomického rozhodnutí dokáže přesvědčit jakýkoli průměrně se přetvařující parazit, který to s nimi myslí dobře akorát tak zvenčí, zatímco uvnitř střádá plány, jak je peněžně ožebračit a sebe zabezpečit. Množství skutečného zájmu o dobro klienta by se mu vlezlo akorát za nehet u malíčku. Asi za to může naivita, jež je přiměje uvěřit jejich pěkným slovům a úsměvům, nebo naopak silný nátlak, mistrná manipulace a nevídaná hrubost, kterým se k němu nechají nechají dotlačit, zmanipulovat, nebo zastrašit. K čistokrevnému poškozování lidských bytostí by nemělo docházet, je to mrzutá záležitost, skutečná škoda a mnohdy zákeřný zločin, proti kterým je potřeba zbrojit a snažit se jim zabránit všemi dostupnými prostředky, přestože nepochybujeme o těžkých, přinejmenším karmických následcích, které za ně sami jejich pachatelé ponesou.

A Z NĚHO PRAMENÍCÍ PONAUČENÍ: 

Přeneseme-li tuto "anekdotu" zpět do hypotečního světa a pokusíme se ji uplatnit v praxi... Jak se zde dokážete vyvarovat takovému ulovení? Vězte, že veškeré pochybné praktiky vyúsťující v přepálené pokuty musí být nejprve zakořeněné v jednom ze smluvních paragrafů. Jakmile smluvní zaopatření včetně obchodních podmínek, se kterými dáváte častý souhlas, postrádá souhrn slov, tedy větu, souvětí či dovětek, o jejichž vyznění by se mohlo nárokování daného postihu právně opřít, nemá na jeho uplatnění půjčující nárok. V takovém případě si ho nárokuje protiprávně, v opačném pak v souladu s platným zákoníkem, načež jsou veškeré protesty většinou marné. To potom člověku nepomůže žádné napadání, rozporování a už vůbec ne naříkání. 

Z čehož v praxi vyplývá:

Před podpisem jakékoli smluvní dokumentace ve spojitosti s nebankovní hypotékou pozorně čtěte veškeré slova a to nejenom v samotné smlouvě o úvěru, ale taky všeobecných obchodních podmínkách, informacích před uzavřením smlouvy a sazebníku možných poplatků, na které se zde s oblibou odkazuje a odvolává.

Zajímat by Vás měl především seznam veškerých peněžních nákladů, které by po vás mohly být posléze vyžadovány nad rámec úmoru dohodnutých úroků. Zajímejte se především o možné důvody a výše. Nanejvýš bedliví byste měli být při pojednávání o takzvaném zesplatnění a možných důvodech a nákladech doprovázejících jeho nastání. Neméně klíčovou je poté odstavec věnující se nároku na výjimečné splacení Vás jakožto úvěrovaného a nároku na náhlou změnu smluvních podmínek z jejich popudu jakožto úvěrujících.

Jak vám již dal život zcela jistě poznat, žádný učený z nebe nespadl a tak neřešíte-li svoji žádost s důvěryhodným a kvalifikovaným úvěrovým makléřem, který vás zastupuje a jedná ryze ve váš prospěch, a zároveň se necítíte k tomuto úkonu dostatečně zběhlí, nesnažte se šetřit na službách úvěrově zaměřené právní poradny, přestože volnými penězi nejspíš zrovna příliš neoplýváte. I kdyby jste si na jejich hodinovku vynaloženou k důkladnému prostudování veškerého právního soukolí a vašemu pravdivému obeznámení o všech nestandardních, rizikových partiích a hrozících úskalích měli půjčit, věřte, že se to může výsostně vyplatit a nakonec ukázat jako geniální opatření před výraznými nepříjemnostmi. Stejně jako může zatraceně vymstít a být přímou cestou do nich zastání opačného přístupu ala "co můžu ztratit, co si na mně asi tak vezme?". Divili byste se, na vlastní oči a uši zažili to, co my. 


Dříve, než se pustíme do rozsáhlého tematického rozboru, dovolte ještě takovou menší reklamní přestávku, jejíhož přeskočení docílíte posunutím se k další podvojné linii na šířku:

Moct si tak promluvit s některými zástupci:

A. dnešních vděčných, kteří se dříve donutili k našemu oslovení a podařilo se jim hypotéku "zakoupit"

B. tehdy svéhlavých, kteří se rozhodli nás ignorovat a raději se "uvrtat" do jiné alternativy s devastačním dopadem

C. v minulosti již natolik poškozených nešťastníků nacházejících se v natolik svízelné situaci, že by nad ní svěsili ruce i "Chuck s Jimmim v zádech"

, spousta z nich by vám potvrdila, že za naší spoluúčasti lze v poměrně krátkém časovém sledu 

běžně eliminovat ztráty v řádech stovek tisíc, načež nejedna perlička se nestyděla "vyhoupnout" do MILIONOVÝCH částek

Takovými peněžními postihy (by) byli totiž poznamenaní, pokud by se neřešilo a oni by:

A) nadále setrvali v tehdejší žalostné finanční situaci

B) museli oželet věc, jejíž nákup se podařilo financovat

C) naletěli na "vydatný špek" některé z neférových "nebankovek"

Jelikož všichni jistě víme, že ušetřit je stejné jako vydělat, není radno brát toto na lehkou váhu.

Pokud taktéž zastáváte tuto filozofii:

a uvítáte na své hypoteční cestě asistenci zkušeného průvodce, který Vám umožní:

-> objevit schůdnou cestičku přes vyprahlou poušť 

-> přepravit se co nejrychleji a nejkomfortněji z bodu A do bodu B

-> protekci před zablouděním, vyprahnutím či uštknutím nejedné z místních zmijí

-> posléze přelézt přes rozbouřenou řeku po viklajícím se mostku jistíce vás zavěšen shora

, abyste dorazili do cíle celí, relativně hladce a bez zbytečné úhony...

Chat vpravo dolů Vám poslouží jako informační stan.

V něm získáte základní znalost a zároveň si přesně takového můžete objednat.

Za tímto účelem zde zanechte stručný popis své situace společně se svým kontaktem a případné přebujelé ego prosíme zanechat před vchodem. 

Protože to, že před vyražením:

a) si nepřipouštíte žádné strastiplné trable 

b) neodhadnete náročnost a přeceníte svoje síly

c) všechno vnímáte neúměrně sebevědomě a pozitivně

e) nad moudrými radami ohrnujete nos a obracíte oči vzhůru

d) podceníte nutnou dávku pokory, přípravy a turistického vybavení

, aniž byste si připouštěli sebemenší pochybnosti a "nalili čistého vína" už jen z podstaty, že:

- jste nic podobného na vlastní kůži prozatím neabsolvovali

- s něčím takovým tak máte nulovou osobní zkušenost

- se prozatím prostě jenom pouze domníváte

ještě neznamenáže na ní stokrát neproklejete okolní svět a divže se nestanete očitým svědkem svého posledního srdečního stahu.

"Schválně se zkuste dohadovat, jak krušných dokáže být 65 pěších kilometrů ušlých v jednom zápřahu, s kamarádem takovou túrou nepolíbeným. Nejspíš to bude vnímat jako pouhé číslo a zároveň bude vykazovat jisté známky zlehčování, sebepřecenění a neúprosné naivity.

Sám totiž takovou zkušeností nedisponuje, v životě neušel víc než skromných 25 a to je ještě přerušil pěti pauzami. Dokud to holt nevyzkouší na vlastní nohy a nevykoná s nimi přesný počet pohybů potřebných k jejich zdolání, je jakékoli vysvětlování marný výdej energie."

Důležitá upozornění a oznámení k pročtení před vyražením: 

K přidělenému průvodci proto přistupujte s maximální pokorou a úctou. Na cestě taktéž dodržujte všechna potřebná pravidla a nezapomeňte si do pomyslného batůžku přibalit dobrou náladu a slušné vychování. Přespříliš negativity zapříčiňuje energetickou blokaci způsobující přílišnou pasivitu a ani jedno z toho ničemu (nikomu) neprospěje podobně jako přemíra arogance či agresivity.

Pro případ jejich hrubého porušení či výrazného vychýlení se od přípustného normálu si totiž vyhrazuje bez časového omezení nárok na uplatněních svého stanného práva obnášejícího vypovězení své služby, čímž dojde k přerušení dodávky poskytovaného průvodcovství a bez nutnosti následného návratu se "děj vůle Boží". V takovém případě se nesmíte divit, že se podobně jako ranní opar "zčista jasna vypaří" v kterékoliv etapě a bez zbytečného vysvětlování. 

Oplátkou Vám bude k dispozici znalý, schopný a čistý člověk, který bude zplna sil řešit vaši věc, k vám zastávat nadmíru loajální přístup a primárně hájit váš osobní prospěch. Nebude na vás hrát žádné divadlo, nebude-li to v rámci dobra věci nutné a po dobu celé cesty se z vás nepokusí vytáhnout ani korunu vašich peněz. Zaplatíte, až se dostanete celý, zdraví a šťastní do dohodnutého cíle vytyčeného vlajkou s nápisem "dobře došli", ve kterém se konečně obejmete s doslova nejlevnější (ne)bankovní hypotékou přispěchavší Vás sem vřele přivítat. 

Pochopitelně se to bez placení neobejde. Nebudeme předstírat, že se pyšníme označením neziskovka a děláme to bezplatně. Stejně tak bychom Vám lhali, kdybychom tvrdili, že na naše výlohy vyčlenil peníze státní úřad za účelem finanční stabilizace tuzemského obyvatelstva, nebo že našim prostřednictvím pokrývá jejich peněžní potřeby záchranný balíček fajnového fondu evropské unie. Nutno proto přiznat, že bez vašeho peněžního přispění bychom zanedlouho museli ostrouhat poměrně bohatý obsah celé stránky www.dumdluhu.cz na pouhopouhé slůvko: "closed". 

Tak kolik? Kouzelnou odpovědí je opět stručný a nepříliš uspokojivý výraz: individuálně. No už ani po elektrikáři nemůžete pořádně chtít, aby vám poslal přesný rozpočet, když chudák ještě ani neviděl "místo činu" a nemá tak sebemenší ponětí, co po něm budete vlastně chtít. U nás je to podobné, dokud se nedozvíme potřebné parametry vaší poptávky, není možné dát ani přibližnou, natož pak přesnou odpověď. Ale na rozdíl od mnohých řemeslníků se můžete spolehnout, že po bližším prozkoumání a předložení nacenění orientačně na 75000 Kč za komplet elektřinu z toho nakonec nebude vskutku skvostných 175 000 Kč a ihned po dodělání vaší zakázky si najatý pracant "z ničeho nic" odletí na 14 dní do Thajska, zatímco vy budete moct akorát tak na Maltu, na tu v akci do nedalekých stavebnin. A ano, bohužel zde hovoří vlastní zkušenost.

Vždy se hradí úměrná částka, která odpovídá vynaloženým časovým i peněžním nákladům a přínosu odvedeného díla. Kompletní nákladovost se tak upřesní ihned po prvotním zjištění a posouzení náročnosti vámi poptávané a námi zvolené cesty. V drtivé většině případů není řeč o nižších desítkách tisíc, to jenom abyste ste jako někteří adepti náhodou milně nedomnívali, že to spraví bonboniéra či šampaňské zaslané na adresu naší kanceláře.

 Tak co, pořád se Vám to líbí? Souhlasíte s těmito podmínkami? 

Potom nepropásněte poslední příležitost k:

I. dospění přesného vyhodnocení vaší situace

II. nabytí návrhu optimálního hypotečního řešení

z pohledu oborníků "za slovo vzatých"

a

oprašte toto tlačítko

nebo 

Horlivě vytočte infolinku:  

+420777465451Jinak si podstatu tohoto produktu proberme pěkně postupně a začněme přímo od podlahy:

1. co je to nebankovní hypotéka, co se pod tímto pojmem vlastně skrývá?

Tuto více teoretickou část odstartujme vysvětlením, co jednotlivá slova produktového označení Americká nebankovní hypotéka ve skutečnosti znamenají:

 • hypotéka: začneme-li od konce, tedy posledního a zároveň z těchto tří zdaleka nejpodstatnějšího slova, zjistíme, že se v jádru nachází klasický úvěr z kategorie zástavních, které jsou, jak již sám název napovídá, poskytované na základě zástavního práva, které putuje ve prospěch jejího půjčujícího a přitom dochází k zápisu na nemovitost k zástavě určené. V praxi tak budete běžně konfrontováni dotazem na nemovitost do zástavy, její adresu a předpokládaný odhad, aby se tak mohl předběžně vyhodnotit poměr mezi výší vyřizované hypotéky a hodnotou zajištění vyjadřovaný zkratkou LTV. Typologicky se přitom může jednat o jakýkoli nemovitý majetek nacházející se na území ČR a to buďto ve vašem osobním vlastnictví, nebo ve vlastnictví 3. osoby, která souhlasí s jeho uplatněním pro účely zabezpečení požadované hypotéky. Tato osoba právoplatného majitele poté ve smluvním vztahu vystupuje jako takzvaný zástavce, který svým podpisem stvrzuje souhlas se zástavou. Jinak se lokalitě, typu ani formě zatížení u zastavované nemovitosti žádné zásadní meze nekladou, nicméně celková dlužná částka by, alespoň dle momentální zákonné předlohy, neměla překročit 90% z ceny zvoleného zajištění. U již představeného hypotečního ukazatele zvaného LTV by tak jeho hodnota neměla přesáhnout číslici 90. I na samotného zástavce se vztahují určité povinnosti blíže specifikované v úvěrové a zástavní smlouvě a zároveň svojí nemovitostí ručí za řádné plnění všech povinností úvěrovaného, takže se potýká s určitou ztrátou kontroly nad osudem vlastní nemovitosti a je tak vystaven hrozbě její ztráty v případě jejich hrubého porušení. Nastane-li kdykoli v průběhu splácení, bude nucen vrátit zástavnímu věřiteli všechny dlužné peníze, což se mnohdy obejde bez jejího zpeněžení prodejem. Nezřídka se i proto setkáte s požadavkem poskytovatele, aby se zástavce současně postavil do role žadatele. Někteří jednoduše odmítají půjčit, nebude-li tato podmínka splněna. Navíc, pokud je majitelů více, často vyžadují jejich přítomnost na smlouvě a písemný souhlas podpisem od všech. Zastavení pouze části nemovitosti je pro mnohé nepřípustné nebo neproveditelné. Poslední podmínkou ke splnění bývá přivodit příhodné prostředí pro zapsání zástavy na jejím listu vlastnictví. Například by mělo být zkolaudované, nejedná-li o takzvaný předhypoteční úvěr s odloženou zástavou, dále bývá potřebné, aby veškeré byly veškeré nemovité součásti správně zakresleny na katastru, nesmí zde figurovat zákazy zatížení, dále často vadí věcná břemeno dožití či užívání, které dělají nemovitost neprodejnou na dobu nepředpověditelnou stejně jako může v určitých případech představovat složitě zdolatelnou překážku také typ či výše stávajícího zatížení nemovitosti, která hází nově vyřizované hypotéce "klacky pod nohy", nebo jejímu zápisu vyloženě zabraňuje. S většinou z nich si dokážeme poradit, takže by slovo znemožňuje nebylo na místě, jako že celý proces vyřízení spíše komplikuje. Řeč je o různých nebankovních společnostech, které si chtějí svého dlužníka "zaháčkovat" za užití prapodivných postupů, stejně jako o exekutorech, insolvenčních správcích a podobných vykonavatelích "spravedlnosti". Také zdaleka ne každý věřitel je ochoten či schopen zařadit svojí zástavu na druhé zástavní místo, nebo mu v tom zabraňuje současná zástava za pomocí zákazu zatížení a zcizení.
 • nebankovní: ze smyslu prostředního slova je potom patrné, že, alespoň co se týká zdroje peněz používaných k jejich poskytování, jsou tyto hypotéky „na míle“ vzdálené od svých bankovních „bratříčků“. Pramení totiž převážně „z kapes“ soukromých investorů a jimi zastřešovaných nebankovních společností. Přesto, že se najdou i takové, které peníze pro pokrytí jednotlivých obchodních případů získávají z bankovního prostředí, to nic nemění na skutečnosti, že se oproti bankám odlišují hlavně z hlediska vyšší míry vlídnosti, s níž pohlíží na jednotlivé nedokonalosti v hypotečních žádostech. Míra projevené tolerance a tak i náročnost prověřovacího procesu se potom liší "investor od investora". Rozhodně zde však může pochodit a posléze se těšit ze získání tolik potřebné peněžní injekce i jedinec, který není žádný "svatoušek" a jehož požadavek by byl optikou bank zcela marný a bez šance. Ty by nedokázali akceptovat a vyhodnotili jako nepřípustné neduhy typu nevyhovující registry, příjmy, výdaje, bonita, nemovitost, účel a další faktory zavdávající jednohlasnému zamítnutí. Však to znáte. Tady se s nimi zvládnou běžně vypořádat, aniž by se přitom nějak zásadněji zadýchali. Nižší náročnost na prověřování a dodávání různých dokumentů také často ústí ve znatelně kratší dobu potřebnou k vyřízení, což dokáži ocenit především lidé, kteří na své peníze vyloženě spěchají. Jak je ostatně spoustě z vás počítáme jasné, ani mimobankovní hypotéky se nevyhnuly rčení, že každá mince má dvě strany. Na opačné, spíše odvrácené a poněkud tmavší straně této mince jsou vyraženy zhoršené hodnoty jednotlivých ukazatelů a také výraznější výdaje, kterými se nebankovní úvěrové produkty bezvýjimečně vyznačují a s jejichž vynaložením je tak potřeba dopředu počítat. Podstatně vyšší úročení, "poplatkovost" a tak i přeplácení, o něco kratší splatnost a citelně nižší maximální LTV jsou jedny z klíčových obětí "přinesených na oltář vyšší benevolence". Jedinou otázkou zůstává: „kolik peněz navíc to ve vašem případě bude dělat konkrétně“. Je potřeba si srovnat klady i zápory konkrétní nabídky, teprve na základě toho lze učinit správné ekonomické rozhodnutí a také být opravdu ostražitý k výše zmíněné problematice neférových praktik za přiklánění se k pravidlu: "ne všechno, co se leskne, je zlato". Ani zdaleka to totiž nemusí pouhopouze o předložených platbách. Kolikrát je to jen vršek ledovce spatřitelný "běžnému smrtelníkovi" nad hladinou, přičemž jeho o poznání objemnější část je ve skutečnosti oku skryta. Přesvědčte se, že Vám byla poodhalena přinejmenším jeho větší část. 
 • Americká: Jako poslední si vyzdvihněme a prozkoumejme úvodní slovo z nastoleného pořadníku, kterým je přídavné a poněkud zavádějící jméno Americká. Pro případné milovníky všech věcí „from USA“. Neznamená to, že by Vám byly peníze poslány právě z těchto končin, a tím pádem ani neplatí to, že by snad měly být lepší než ty kupříkladu sovětské či čínské. Vlastně kromě názvu to má s tímto kontinentem "prachmálo" společného. Takže je mimo mísu domnívat se, že to má co dočinění s rozčleněním koule všeobecně nazývané Země, na které se momentálně máme tu čest točit a nacházet se živi, letíc nekonečným vesmírem rychlostí cca 30 kilometrů za sekundu, poslušně se točíc po vzorové elipsoidní dráze kolem žhavé a oslnivé koule, jež nás do jednoho láskyplně obšťastňuje přívětivými podmínkami pro přežití. Pár kyslíků či stupňů "tam nebo zpátky" a je po nás po všech. Křehkost bytí a zároveň paradoxně takový nevděk. Vlastně bych lhal, kdybych tvrdil, že vím, kde se toto označení vůbec vzalo, aniž bych za tímto účelem, stejně jako pro zjištění onoho čísla na "tacháči" země, použil strejdu Googla, pro jehož moudré rady si "moderní" lidé chodí frekventovaněji než k mamince, tatínkovi, všem sourozencům a prarodičům dohromady. Aspoň však vím, co tímto pojmem tane na mysli takovému "úvěráři", snažíc se tímto označením zachytit důležitou hypoteční vlastnost, která má co dočinění s účelem jejího využití. Abychom to konečně urychlili a nadále únavně nechodili kolem banální záležitosti... Dvěma slovy se Americká rovná bezúčelová. Ze samotného posazení tohoto přívlastku před osamocenou hypotéku tak svedete poměrně jednoznačně vytušit, že peníze zdárně připsané ihned po jejím vyřízení budete moci využít skutečně na cokoliv, co si jen umanete, aniž byste byli posléze nuceni tuto účelovost dokládat. Jediné omezení účelovosti: Z morálního pohledu je však pochopitelně nepřijatelné financovat z nabytých peněžních zdrojů nekalé a nikterak legální záměry. Pokud na ně půjčující přijde, je jeho povinností vám nejenom peníze nepůjčit, případně vám je zavčasu odebrat, ale rovněž vaše podezřelé počínání neprodleně nahlásit příslušnému kontrolnímu orgánu státní správy (moci). PS: Autor tím chtěl dát pouze najevo určitou omezenost oné neomezenosti Amerického způsobu účelu využití. Doufáme proto, že tato poslední poznámka nebude moct být ani vynalézavými soudci považována za navádění k jejich provádění, zatajování ani obcházení. PS 2: Naše stanovisko k financování drog, terorismu ba i hazardu a jemu podobných forem obnášejících násilí na lidech, zapříčiňujících jejich neštěstí, zbídačení a utrpení je 100% negativní podobně jako výsledky testů zhruba 98 % lidí testovaných na onu nehorázně nebezpečnou nemoc, která představuje natolik bezprostřední a nepředstavitelné ohrožení jejich životů, že kvůli ní byla činnost populace rozprostřené po výše zmíněné zeměkouli donucovacími (mediálními) prostředky prakticky zmrazena na jednotku času delší než rok, div, že jsme se tím "společensky, kulturně a především hospodářsky" nevrátili zpátky do doby ledové. To přeneseně odpovídá zhruba 31556952 úderů jejich srdeční soustavy a přinejmenším "plus mínus" podobnému arsenálu sekund, o které se zkrátil jejich čas předurčený k vykonávání aktivity zvané život, alespoň co se týká této planety, dimenze a tělní schránky. Přitom množství lidských obětí, které tato nemoc přímo zapříčinila, je přímo směšný ve srovnání s těmi, za které ponesou vinu dopady zvolených, katastrofických opatření. Z podstaty této věci jsme od samého počátku razantně jak proti prvotně zmíněným darebákům a jimi páchaným nekalostem, tak i proti celoplošným opatřením proti nedávné nákaze a působeným zvrácenostem bez rozdílu (možná na pár výjimek), jež mají za následek poškození kompletní populace výše specifikovaného vesmírného tělesa. Z našeho, sic značně omezeného, ale zato lidského pohledu považujeme obě tyto tendence za zavrženíhodné, neboť jejich pravá podstata zůstává zatajovaná, skrytá a v jádru přitom očividně není určené k ničemu extra dobrému, jako spíše k narušení, zotročení, vymýcení lidí. Proto jsou tyto snahy sami o sobě vymýcení hodné a vřele věříme, že ti, kteří za tím skutečně stojí a jejich prostřednictvím vědomě škodí i dobrým, čistým a slušným lidem, budou v pravdivém soudu vytaženi na světlo, nebo alespoň ve skrytu odhaleni a za napáchané po právu potrestání správnými a dostatečně mocnými charaktery. Jedině tak se planeta vyčistí a zbaví podobných "lumpáren až zvěrstev" na nejdelší možné období.

2. nesporné výhody

Shovívavost při sjednání: 

A. k Vám jakožto žadateli:

se v určitých případech nemusí:

1. řešit jednotlivé registry dlužníků a jejich současná kondice

2. dokládat účel, za nímž se posléze rozhodnete získané peníze použít

3. prokazovat oficiálně dosahovaný příjem prostřednictvím pracných metodických postupů

, díky čemuž kolikrát netřeba:

I. obávat se ze zamítnutí hypotéky zapříčiněného zápornými záznamy v registrech klientských informací a hodnotami bonitních ukazatelů

II. předkládat soupisku dluhů, vyvozovat závěry z jejich povahy a nést negativní následky za výši všech vynakládaných výdajů ve srovnání s příjmy

B. k vámi zastavované nemovitosti:

zároveň se nekladou takové nároky na nemovitost do zástavy obecně.

Za vhodnou lze považovat a požadované peníze je tak možné zapůjčit oproti nemovitosti:

I. jakéhokoli typu

II. čímkoli zatížené

III. v jakémkoli stavu

To hlavní, co nebankovní poskytovatel pozorně pozoruje, je to, aby celkový hypotečně propůjčený peněžní obnos nepřesáhl konkrétní úroveň z předem stanovené hodnoty zajištění. Toto kritérium je zohledňováno pomocí zmíněného ukazatele LTV, který zde opět má svoji vadu na kráse, kdy zatímco u bankovních hypoték se vychází výhradně z takzvané odhadní ceny a za současných pravidel nesmí dojít k překročení 90 %, u těch nebankovních je za rozhodující výlučně považována cena tržní a horní hranice bývá většinou omezena číslicí 70, přes kterou je možné se dostat jen ve výjimečných případech. 

Ve všech ostatních a zásadních ohledech je potřeba si připustit, že zbylá část principů a procesů zástavy funguje u nebankovní hypotéky na téměř totožné bázi jako u bank. Stejně jako schéma sjednání, splácení a splacení se v ničem podstatném neliší ani z pohledu zastavení (zajištění). 

3. domény mezi nevýhodami:

Aby nebylo vše jen "dorůžova", dominantou mezi negativy "nebankovky" je o poznání vyšší cena.

Tomu, že se nejedná o pouhé "kosmetické" změny k horšímu ale opravdu citelné a ovlivňující elementy, budiž důkazem až několika násobný úrok oproti běžným bankovním variantám, která zvedá zásluhou kratší maximální splatnosti taktéž povinnou měsíční splátku přinejmenším k dvojnásobku ve srovnání s tou bankovní. Ani tato zkrácená splatnost nebankovní hypotéky ji však častokrát ani zdaleka nestačí k tomu, aby vyhrála v souboji o medailí vyznamenávající za nižší celkový přeplatek. Rozhodující úder jí v zápase zasazuje právě ono neúměrně nadsazené úročení. 

Tato zvýšená nákladovost úvěrovaného logicky vychází z očekávaných výdělků a příjmových potřeb úvěrujícího. Právě výše ustanoveného úroku by měla z jeho úhlu pohledu přinášet drtivou část ziskovosti, neboli úplaty úměrné za poskytnutí požadované peněžní částky, její dočasné postrádání a vystavení rizikům spojených s případným nedodržením smluvních povinností dohodnutých s dlužníkem. Vyjma případných poplatků by pro něho měl principiálně představovat jediný zdroj příjmu souvisejících s poskytnutou hypotékou.

Utváří ji především:

I. náklady na vstupu za vyřízení a výstupu za doplacení

II. účtované úroky a připisované poplatky v průběhu 

a ve výsledku reflektována veličinou s názvem celkový přeplatek, nebo také navýšení hypotéky.

Tu získáme poměrně jednoduše a sice součtem veškerých výdajů na hypotéku uvedených v bodech 1 a 2.

Zde platí, že čím jsou tyto částky vyšší, tím více na hypotéce v celkovém pohledu přeplatíte, neboli bude vyšší její navýšení. Stejně tak to logicky funguje i obráceně. 

do třetice dobrého i otření se o hrozící (nečestné a nebezpečné) nebankovní chytáky: 

Z tohoto titulu je, jak jsme si řekli, potřebné zastávat vůči jednotlivým nákladovým položkám nadmíru ostražitý postoj. Nejednomu se totiž stalo, že právě výše poplatků, které byl nucen při splácení odevzdat, představovala pro půjčujícího onen zdaleka nejpodstatnější "přinašeč peněz" a ve srovnání s úrokem to nakonec bylo "nula nula prd". Snad nemusíme připomínat, že se o možnosti jejich existence a extrémnosti jejich výše dozvěděl až v moment jejich nevratného naúčtování.

Stejně tak je rozumné zajímat se dopředu o určitou stabilitu úrokové sazby. Dostanete smluvní slib její konstantnosti, nebo se může v průběhu splácení měnit? Za jakých okolností vás může postihnout jeho náhlé navýšení a jak razantní může maximálně být? Důvod k takové obezřetnosti je nabytí skálopevného přesvědčení a suverénní jistoty, že vám věřitel v horizontu několika měsíců neudělá za užití doslova neuvěřitelných odůvodnění z oněch přitažlivých 7% ohavných 21%. Spousta užívajících nebankovně zapůjčených peněz se takového přístupu totiž dočkala, což zničehonic zároveň také vedlo k šokující proměně jejich "neuvěřitelné, téměř bankovní" splátky v "katastrofální, naprosto neúnosnou zhovadilost". Je pochopitelné, že většina z takto "zaskočených a poškozených" klientů započala s hledáním co nejrychlejší cesty pryč od takového zvráceného věřitele. Jakmile byli obeznámeni o natolik troufalém kroku, začali se mermomocí zabývat jeho vyplacením za pomoci "normálnějšího, poctivějšího" investora. To však tomu současnému pouze nahrávalo "do karet" a hojně vedlo k připisování dalších signifikantních pokut třeba za předčasné splácení nebo dokonce zesplatnění hypotéky. Přímo za skandální budiž považována skutečnost, že přestože by se vám nějakým záhadným způsobem podařilo výše zmíněnému vyvarovat, stejně by si s velkou pravděpodobností našel jinou záminku, pro kterou by vás pokutoval podobnými pálkami.

Zkrátka a jednoduše...

Podepsat u takového půjčujícího a dokázat se slavnostně dostat do bodu definitivního doplacení a ukončení smluvního vztahu, aniž by to nakonec nestálo alespoň zhruba dvakrát tolik, než s čím jste předem počítali, je téměř nadlidský úkol. 

Když se vám podaří nasoukat do vosího hnízda, taky z něho jen stěží vyklouznete bez známek poštípání. Obdobně to platí i u zmijího - uštknutí.

Jako asi to nějakým zázrakem půjde, no šance budou velmi bídné ne-li nulové...

4. Trocha té určující teorie: 

Tuze rádi bychom Vám s čistým svědomím potvrdili, že:

I. se stále dočkáte všech v nadpisu vyjmenovaných výsad, které vám umožní půjčit si požadované peníze, aniž byste se museli podrobit důkladnější prověrce nejen vašich příjmů, ale také registrů

II. budete tak zproštěni všech zatěžkávajících procedur jinak uplatňovaných při posouzení vaší hypoteční žádosti

Opak však bývá často pravdou a to ode dne 1.12.2016, kdy vstoupil v platnost "nový" úvěrový zákon. Počínaje tímto datem už takový lhostejný přístup půjčujících nelze považovat za právně možný a tedy ani aktuální.

Ale pozor, do křížku s ním se zákonitě dostanete pouze tehdy, pokud sháníte jakýkoli úvěr spadající do kategorie spotřebitelských. Pouze na tuto "úvěrovou kastu" se tento zákon vztahuje, neboť se výlučně ona stala obětí jeho zásahů. 

Abychom vylepšili vaši rozlišovací schopnost a umožnili přesně určit, do které z nich spadá konkrétně váš požadavek, přikládáme jednu funkční poučku: není-li vaše hypotéka použita na účel spjatý s podnikáním, jedná se o spotřebitelskou. 

Asi to pro vás není žádná extra dobrá zpráva, no žádná třetí kategorie už neexistuje. "Takže to nakonec přece jenom bude "spotřebáček", co?"

Všem jeho poskytovatelům totiž ČNB přikazuje s přísností příslušící regulátorovi, aby důsledně sledovali všechna stanovená kritéria, která kontrolují takzvanou úvěruschopnost, jejíž nedílnou součástí je bonita žadatele

K její hodnotě se dobereme odečtením všech výdajů od příjmů. Z toho logicky vyplývá, že se to celé neobejde bez doložení příjmů a zohlednění výdajů. 

Zatímco přístup k formě žádoucího prokázání dostatečných příjmů se může u jednotlivých půjčujících lišit, získání přehledu o přesné výši výdajů se neobejde bez nahlédnutí do registrů, ve kterých jsou jasně vidět splátky všech úvěrových produktů žádajícího a další pravidelné platby. 

Tedy alespoň u půjčujících, kteří chtějí mít všechno košer a tak kladou důraz na zcela legální provoz umožňující dlouhodobě udržitelné fungování. 

Jelikož jsou odstrašovací postihy za nedodržení těchto předpisů z kategorie bytostně nepříjemných, museli by navíc spatřovat podivnou zálibu v sebepoškozování, ba dokonce jevit sklon přímo k Harakiri.

Jedním dechem je dobré dodat, že do registrů povětšinou nahlédnou čistě za účelem vlastního utvrzení o výši vašich výdajů. Tím zároveň učiní zadost zákonné povinnosti a zároveň se při této přesvědčí, že jim žádné další dluhy a splátky nebyly skryté. 

Přestože to doposud neznělo nadvakrát pozitivně...

Jejich špatný stav, tedy množství a závažnost zde zavedených negativních záznamů, které se Vám doposud "podařilo" nasbírat převážně za pozdní placení, většinou ve výsledku nemívá žádný neblahý dopad!

Proto to rozhodně neházejte flintu do žita, obáváte-li se zamítnutí vaší žádosti o nebankovní hypotéku z důvodu jejich kondice, neboť nebankovní firmy dokáží na rejstříky klientských informací, jak se registrům dlužníků taktéž někdy s oblibou přezdívá (nejspíš pro větší kulantnost tohoto výrazu), stále nahlížet se zachováním nadmíru vstřícného a laskavého pohledu.

Stejně tak by mohla být věčná škoda, kdybyste to předčasně vzdali kvůli prekérnosti v doložení svých příjmů, neboť také ke způsobu doložení vámi dosahovaných zisků se snaží přihlížet za všemožně chápavých a polehčujících okolností. 

Navíc, máte-li v hledáčku druhý typ úvěru, který je pro svou výlučnou povinnost použití do podnikání nazývaný jako podnikatelský, můžete mít stále to štěstí, že se Vám uvedených úlev dostane v plné míře. Minimálně budou svého spotřebitelského bratříčka znatelně předčívat ve všech zmíněných ohledech. 

A abychom dostáli fráze "do třetice všeho dobrého", buďte si jisti, že peníze půjčené od nebankovní společnosti budete moct i ve všech nemyslitelných případech moct použít prakticky na cokoliv a tento účel nebude následně potřeba dokládat.  

Tak a strohý úvodní, leč podstatu tématu trefně vystihující popis bychom měli za sebou.

Nejvyšší čas na odškrtnutí obecné "omáčky" a puštění se do větší "hloubky". 

Proberme si to postupně:  

Tolerance

Za této zhruba 80 - ti % shovívavosti k:

1. stavu registrů dlužníků

Jsou nazývané také jako registry klientských informací.

Žadatel zde může mít zapsané negativní záznamy za různě vážné přestupky ve splácení svých závazků, kterých se v minulosti dopustil.

Řeč je především o 3 hlavních registrech BRKI, NRKI a SOLUS. 

V nich se vyskytují negativní zápisy za:

opožděné splátky na různých úvěrových produktech:

ty na bankovních dluzích se propisují do BRKI, který je ve správě společnosti CBCB

ty na nebankovních zase do registru NRKI, který je spravován společnosti CNCB

pozdní platby za služby:

 například u mobilního operátora, dodavatele energií, pojišťovny, státních institucí se zanáší především do registru SOLUS provozovaném zájmovým sdružením právnických osob

vážné delikvence typu zesplatnění, exekuce nebo už ukončené insolvence

Všechny je možné tolerovat stejně jako například i bankovní interní záznamy bez ohledu:

- na jejich stáří: kdy k problémům došlo, nebo jestli už byl daný dluh doplacený

- jestli zde byl člověk v roli hlavního žadatele nebo ručitele 

Žádný z nich tak nepředstavuje překážku ve zdárném sjednání nebankovní hypotéky. 

2. typu a způsobu doložení příjmů

Zde je potřeba našlapovat opatrně a vyhovět všem zákonným pokynům, které se týkají adekvátního prověření bonitní stránky žadatele. 

A tak, aby hned na úvod nedošlo k nechtěné mýlce, rozhodně netvrdíme, že jsou nebankovní poskytovatelé ochotni půjčit člověku bez příjmu. Příjem musí mít pochopitelně i žadatel o nebankovní hypotéku. Jak jinak by ji logicky byl schopen do budoucna splácet, když by nedosahoval žádného výdělku? Takové úvěrování by nepřineslo užitek ani jemu, ani půjčujícímu. Naopak by představovalo problémy a ty nejsou v zájmu nikoho. 

Množství tisícovek, které si žadatel měsíčně připíše na své konto, je každopádně jasně dané. Problém je v tom, že ne všechny je poskytovatel uzná do jeho příjmu. To potom může vést ke statusu nedostatečné bonity, protože se do ní započítá pouze část skutečného příjmu, kterého žadatel dosahuje. Přístup poskytovatelů k jednotlivým typům příjmů a formě jejich doložení se může lišit.

Můžete se zde dočkat vstřícnějšího a chápavějšího přístupu k tomu, jakým způsobem a kolik skutečně vyděláte. Nejenom kolik jste schopni patřičným způsobem doložit. Odměnou vám potom může být dosažení dostatečné bonity.

Řeč je například o:

 I. oficiální, doložitelné versus skutečné výši příjmu:

kolik je zaměstnavatel ochotný potvrdit a na jakou výplatu si zaměstnanec doopravdy přichází?

kolik vychází čistého zisku z optimalizovaného daňového přiznání a kolik si podnikatel opravdu vydělá?

 II. náročnosti na podklady, které příjem prokazují:

jsou dostačující výpisy z účtů, kam chodí mzda, nebo musí být pracovní smlouva, potvrzení o příjmů zaměstnavatele s průměrem za posledních 6 měsíců a k tomu ještě výplatnice? 

je možné ho uznat na základě čestného prohlášení žadatele o výši svého příjmu? 

musí být peníze vyplácené na účet, nebo je akceptována i výplata v hotovosti?

 III. typu příjmů a formě jejich doložení:

jak poskytovatel přistupuje k pracovní smlouvě na dobu určitou, zkušební nebo příjmu plynoucího ze zahraničí?

A co potom: 

 • doplňková pracovní činnost, dohoda o pracovní činnosti či o provedení práce uznávají se obě v plné výši
 • důchod ať už invalidní v různých stupních nebo starobní 
 • příjmy z pronájmů, je možné je zahrnout do příjmu - v jaké výši
 • renta, která bude chodit do konce mých dní
 • různé formy státních příspěvků jako jsou: ošetřovné, pečovatelské, vdovský, na děti a další
 • mateřská, i když ve skutečnosti dostávám 20 tisíc, je možné bez ohledu na to oficiálně uznat fixně 8400 Kč

Také mohou jinak přistupovat k prověření a výpočtu měsíčních výdajů, které se započítávají do bonity a mají tak na dostatečnost její zákonné výše zásadní vliv.

To všechno je nutné při vyhodnocení požadavku zohlednit a zvolit optimální strategii. 

3. účelu využití peněz

Získané peníze je možné po načerpání ve většině případů použít na cokoliv a tento účel využití se nedokládá.

Člověk za ně může například:

 • konsolidovat půjčky: zaplatit všechny své nevýhodné bez-zástavní dluhy a sloučit je tak ideálně v jeden levnější hypoteční úvěr
 • refinancovat zástavu: vyplatit tak omezení na své nemovitosti v podobě například nevýhodného zástavního práva od nebankovní společnosti, jiného soukromého subjektu, státního úřadu (OSSZ, ZP) či jiné instituce a to za účelem jejich zvýhodnění
 • oddlužit nemovitost: tento pojem se využívá spíše ve spojitosti s vyplacením podstatně vážnějších a urgentnějších zástav na nemovitosti, kdy dochází k odstranění například zesplatněné hypotéky, exekuce, insolvence či dražby
 • investice do podnikání: nebankovní podnikatelská hypotéka může představovat vhodnou příležitost, jak rychle a nenáročně získat peníze na ziskovou investici, rozjezd příhodné činnosti, nebo její opětovný restart. Také umožňuje sloučit firemní dluhy, vyplatit je a nahradit tak cenově dostupnějším úvěrem.

Ve všech uvedených případech je také v případě zájmu možné získat peníze navíc třeba jako rezervu na splátky do „horších časů“.

Samozřejmostí potom je možnost využít peníze z nebankovní hypotéky na koupi, renovaci, rekonstrukci, výstavbu, nebo vybavení nemovitosti. Je nicméně nutno podotknout, že toto takzvaně účelové využití není ve srovnání s bezúčelovým nijak zvýhodněné.

4. typu a zatížení zastavované nemovitosti

Do zástavy se přijímají všechny typy nemovitostí.

Hypotéka může být poskytnuta oproti:

 1. rezidenční nemovitosti: byt, rodinný dům, chata
 2. půdě: stavební pozemek, orná půda, louka, lesy
 3. komerčnímu objetu: hotel, penzion, výrobna, sklad, kancelář

List vlastnictví zastavované nemovitosti přitom může být zatížený jakýmkoli omezeními vlastnického práva:  

 1. zástavní hypoteční právo od nebankovní společnosti, soukromého investora
 2. zástava vytvořená kvůli dluhu vůči státní instituci (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, OSSZ)
 3. zesplatněnou bankovní či nebankovní hypotékou
 4. příkazem k prodeji nemovitosti z titulu exekučního či insolvenčního nebo už dražební vyhláškou

Všechny bez rozdílu mohou být z nebankovní hypotéky vyplaceny. V případě zájmu je také možné získat peníze nad rámec jejich zůstatku.

Individuální přístup potom můžete očekávat vůči:

 • věcnému břemenu jestli bude břemeno překážet v získání nebankovní hypotéky, nebo ji nějak znevýhodní, na to má vliv především jeho povaha: břemeno dožití, užívání a jiné.
 • vlastnictví převedenému na cizí firmu nebo osobu: k čemuž dochází po zdárném absolvování takzvaného zpětného leasingu. Jestli bude možné takový odkup zpět zafinancovat, to záleží především na odkupní ceně a reálné hodnotě nemovitosti.

2 základní typy nebankovní hypotéky podle účelu jejího využití:

 

Podnikatelská

versus

Spotřebitelská

 

Díky relativně novému zákonu o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost začátkem roku 2016, se vytvořila celá spousta rozdílů mezi těmito dvěma hypotečními kategoriemi.

Ty se při tom dotýkají jak přístupu poskytovatelů, tak samotných parametrů a podmínek hypotečního financování.

Ve zkratce je možné očekávat nižší náročnost na prověření podnikatele při jeho žádosti o podnikatelskou nebankovní hypotéku. 

Spotřebitel to bude mít s požadavkem na zafinancování svých potřeb podstatně složitější stejně jako půjčující, kterého za tímto účelem osloví. 

Jakožto na žadatele o spotřebitelskou nebankovní hypotéku na něj bude mít hlavní "negativní" dopad náročnější prověření jeho úvěruschopnosti. Za tu se považuje jeho schopnost dostát svému závazku, tedy řádně splácet.

Zde jsou směrodatné především jeho:

Příjem, splátky a tedy celková bonita

Hlavním důvodem, proč takové opatření zákon zavedl, je trochu paradoxně ochrana spotřebitele. Má se tak zabránit jeho nadměrnému, nezvladatelnému a mnohdy také nezodpovědnému zadlužení.

Poznámka: 

Příliš zde ale není myšleno na ty, kteří se do takového stavu už "úspěšně" dostali. Nemalému množství z nich není umožněno hypotéku na refinancování drahých dluhů získat, protože by tak její poskytovatel porušil podmínku zákonné bonity. Někteří z nich totiž musí vycházet ze současného stavu a ne z budoucí splátky, která by byla na požadované hypotéce po úhradě stávajících dluhů. A tento stav neodpovídá bonitě dostatečné pro získání hypotéky v potřebné výši. Druhou stranou mince potom je, že i kdyby tomu tak nebylo, splátka nebankovní hypotéky bývá tak vysoká, že by ji byl žadatel býval stejně pravděpodobně z dlouhodobého pohledu neutáhl. U některých by se tak dal alespoň získat čas k vyřízení podstatně výhodnější bankovní hypotéky nebo ke klasickému prodeji nemovitosti. A na takové případy vlastně zákon myslí v rámci umožnění takzvané stabilizace. Takže je to vlastně vymyšlené v nejlepším pořádku. Snad prominete drobné zamyšlení. Resumé je, že s větší benevolencí ke způsobu doložení příjmu a jeho výši je možné se dočkat i u spotřebitelských hypotečních variant, ale pouze za určitých předpokladů. Ty si s dovolením necháme pro sebe a naše poptávající. 

Pravda je taková, že někteří poskytovatelé nebankovních hypoték mohou k těmto ukazatelům stále poměrně shovívaví.

Žadatelův pravidelný příjem, platby na splátky a jiné měsíční výdaje mohou někdy akceptovat i ve stavu, který by byl pro banky z hlediska přípustné bonity nepřijatelný.

Je pochopitelné, že se přitom musí pohybovat v povolených mezích, které jim stanovuje zákon 2257/2016 Sb., dochází-li k poskytování spotřebitelského úvěru. Ten přikazuje poskytovateli prověřit si schopnost splácet žadatele vždy a zajistit, aby byla v adekvátním stavu vzhledem k požadované výši spotřebitelské nebankovní hypotéky a s ní spojené splátky. 

Pokud však jejich hypotékou financují podnikatelské aktivity, regulace způsobené tímto úvěrovým zákonem se jich vůbec nedotýká. Nebankovní hypotéka pro podnikatele je totiž samostatnou kategorií, která jako jediná nespadá pod spotřebitelské úvěry.

Můžete se proto v takových případech dočkat nižších nároků na bonitu, tedy výši celkového příjmu a splátek. Celkově se klade nižší důraz jejich kontrolu, protože je zde vše „při starém“ - do dnešního dne nepřišla v platnost novela zákona o podnikatelském úvěru. 

Ve smyslu nutnosti zákonného prověření úvěruschopnosti žadatele, kvalit jeho příjmů a výdajů
je tedy nutné rozlišit 2 druhy hypoték:
1. spotřebitelská

I u klasických nebankovních hypoték je možné uplatnit nižší náročnost na formu doložení dosažených příjmů nebo metodu jejich doložení a zohlednit tak skutečnou výši dosaženého příjmu, nikoli jen tu oficiální.

U všech spotřebitelských nebankovních hypoték musí být na 100% splněny veškeré nařízení úvěrového zákona č. 257/2016 Sb. Jeho začátkem roku 2016 novelizovaná podoba se nedotýká pouze nutnosti vyhodnotit úvěruschopnost žadatele, tedy jeho budoucí schopnost splácet, ale také spousty dalších aspektů. Přesné znění tohoto dokumentu o přibližně šedesáti stranách si v případě zájmu snadno dohledáte na internetu.

Je to typ hypotéky, kterou poznáme tak, že splňuje tyto 2 základní předpoklady:

1. žádá si o ni spotřebitel: tím je často zkrátka zaměstnanec, nicméně i hypotéka pro živnostníka hodlajícího tak financovat svoje osobní potřeby je jednoznačně spotřebitelská

2. použije se na zaplacení jeho osobních nákladů: peníze tak poputují na jakýkoli účel jiný než financování podnikatelských aktivit a záměrů či výloh s ním spojených

Pokud ani z této definice nejste dostatečně „moudří“ pro rozlišení, zda se jedná o spotřebitelskou hypotéku, nebo už se řadí mezi podnikatelské, můžete uplatnit ještě následující filtr:

„Každá hypotéka, která není využitá převážně na podnikání, je spotřebitelská. Žádná spotřebitelská hypotéka není z větší části určená na pokrytí nákladů plynoucích z podnikání.“

spotřebitelské nebankovní hypotéky se sice někdy může například:

A. vyžadovat nižší náročnost na způsob jeho doložení a vyšší tolerance:

může být vyžadována nižší náročnost na doložení příjmů, kdy bude dostatečný:

- výpisy z účtu za určité období a adekvátní peněžní obrat na nich

- průměr výplatnic za menší počet měsíců

- daňové přiznání pouze za poslední daňové období, schopnost vycházet spíše z jeho obratu

B. nárokovat si nižší poměr mezi výší současných příjmů vzhledem k závazkům: 

a to díky například využití takzvaného zúčelnění stávajících závazků a zohledněním budoucí splátky může dojít k podstatnému zlepšení bonity

C. akceptovat typ příjmu, který banka zrovna neuznává: 

jedná se o různé druhy pracovních smluv (dohoda o provedení práce, o pracovní činnosti, brigáda), různé příspěvky (mateřská, pečovatelský, opatrovnický, důchody: starobní, invalidní a jiné) či obory (u OSVČ), které zrovna nejsou bankami akceptované z důvodů aktuální rizikovosti či slabé morální úrovně akceptované

Za jednoho předpokladu může poskytovatel dokonce akceptovat i nepříliš pozitivní stav bonity žadatele. Teoreticky existuje více různých technik, kterými lze spotřebiteli lehce dopomoci ke splnění podmínky minimální zákonné bonity.

V každém jednom ze sta takových případů však musí být stoprocentně dodrženy všechny paragrafy uvedeného úvěrového zákona o spotřebitelském úvěru! Nebankovní spotřebitelská hypotéka se musí ve všech ohledech podřizovat jím ustanoveným nařízením. Tento zákon se přitom nedotýká pouze kontroly bonity žadatele jako takové, ale také spousty dalších aspektů hypotéky, které je nutné splnit jak před poskytnutím, v průběhu jejího splácení, tak i v rámci samotného doplacení.

Stanov, které je nutné brát v úvahu a jimiž se musí řídit nejen poskytovatel, ale také zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, je celá spousta. Jejich důkladnější rozbor by byl poměrně rozsáhlý, navíc se jedná o odbornou tématiku. Snažím se proto vytáhnout a přetlumočit pouze úryvky, které by na vás mohly mít zásadnější dopad. V případě zájmu o kompletní obsah a přesné znění tohoto zákona bude lepší, když si ho dohledáte na webu a poté nastudujete.  

Co se týká vyhodnocení úvěruschopnosti žadatele, který se z mého pohledu nejvíce dotýká i samotného žadatele, mělo by před finálním schválením spotřebitelské hypotéky dojít vždy k doložení všech jeho oficiálních příjmů. Od těch se následně odečtou splátky všech jeho současných úvěrů a jiné povinné pravidelné platby jako jsou:

- minimální životní náklady

- nájem, pojistka, inkaso, paušál, alimenty

 a co po této jednoduché matematické operaci zůstane za rovná se, musí dělat přibližně alespoň 55% z uznaných příjmů.

Spotřebitelský parametr DTI a DSTI:

Zákonem stanovený parametr zvaný DSTI, kterým se vyhodnocuje adekvátní bonita, je totiž zákonem stanovený právě na hodnotu 45%. To znamená, že celková výše žadatelových měsíčních nákladů nesmí přesáhnout 45% z jeho čistých příjmů včetně budoucí splátky požadovaného úvěru. Potom je dodržena podmínka zákonné bonity, tedy řádné úvěruschopnosti žadatele a může dojít k poskytnutí spotřebitelské nebankovní hypotéky za předpokladu, že jsou současně splněny všechny další náležitosti.

Na prověření takzvané úvěruschopnosti žadatele měl „nový“ úvěrový zákon velký dopad. Přikazuje všem poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, aby si nechali vždy doložit veškeré měsíční příjmy žadatele a nepůjčili, pokud zrovna nedosahují potřebné výše vzhledem k výši jeho výdajů. Vztahuje se přitom jak na banky, tak nebankovní společnosti. V tomto směru se stanovila hranice 45%, kterou výše měsíčních výdajů nesmí vzhledem k příjmům žadatele přesáhnout. Pokud se tak stane, nesplňuje žadatel parametr DSTI, který byl za účelem kontroly zákonné bonity stvořený. Procentuální poměr mezi příjmy a výdaji žadatele totiž překročil zákonem povolenou mez 45%. Disponuje tedy nedostatečnou bonitou pro získání požadované výše úvěru. Kromě toho bývá často vyžadována také přísnější forma doložení příjmů, než tomu bylo dříve.

Proč se to děje:

Má se tak primárně docílit snížení rizikového zadlužení obyvatelstva. Snížit počet lidí, kteří si půjčí a splácí následně více, než by bylo zdrávo vzhledem ke stavu jejich výplatnic. Dá se u nich totiž předpokládat, že se při sebemenším zhoršení příjmové nebo výdajové situace dostanou do problémů se splácením. To znamená, že přestanou být schopni včas splácet, nebo se přímo dostanou do stavu úplné platební neschopnosti. Pokuty za takové porušování povinnosti řádného splácení vedou ke značným nepříjemnostem, protože tak dochází k navyšování dlužných částek a mohou vyústit v zesplatnění, exekuci, nebo dražbu.

Proto stát přišel s těmito zákonnými opatřeními, které si kladou za cíl „ochránit spotřebitele“ a zamezit mu možnosti neřízeného a nezvladatelného zadlužení se. Do takového stavu se lidé mohou dostat vlastní vinou (neopatrností, nezodpovědností), ale také kvůli narazení na neférového poskytovatele, který uplatňuje nestandardní praktiky za účelem nadměrného obohacení se. Proto si zákon klade za cíl také vyčistit nebankovní trh od poskytovatelů uplatňujících takové praktiky. Tím že všechny kontroluje, přikazuje jim „co musí a nemohou“ a zároveň dává spotřebiteli možnost bránit se v případě sporu. To přináší své pro ale i proti. Takovou regulací se daří ochránit spotřebitele, nicméně zároveň mu do určité míry znesnadňuje půjčit si, na což doplácí především lidé, kteří už se nachází v kolotoči nevýhodného zadlužení.

 

2. podnikatelská

Možnost maximálního přizpůsobení poskytovatele žadateli se nabízí u podnikatelských nebankovních hypoték. U těch stále není do doložení příjmů zákonem zasaženo. Jejich poskytovatel tak stále nemusí řešit jeho výši, formu, dokonce si ho ani nemusí nechat doložit, když nechce. Není mu uložena zákonná povinnost adekvátně prověřovat stav příjmů a výdajů žadatele a vyžadovat je ve stanoveném poměru tak, aby splňovali alespoň minimální, zákonem předepsanou bonitu žadatele o jejich hypotéku. Podnikatelská je totiž jediná kategorie úvěrů, která nespadá pod spotřebitelské a tak do nich žádným způsobem tento zákon nezasahuje. Zákon o podnikatelském úvěrů zatím nebyl novelizován, takže je tento sektor stále poměrně neregulovaný. 

Poskytovatel nemusí výši příjmů žadatele vzhledem k jeho závazkům vyžadovat ve spotřebitelským zákonem předepsané výši, pokud peníze z ní získané podnikatel následně použije na svoje podnikání. K jejímu poskytnutí může dokonce dojít zcela bez doložení jeho příjmů, pokud si poskytovatel troufne a bude ochotný přijmout vysoké riziko nesplácení. 

Na své podnikání si může člověk i v dnešních dnech půjčit peníze bez větších omezení.

V prostředí podnikatelských hypoték mu nemusí být půjčujícím z pověření zákona uložena povinnost, aby svým příjmem, který je schopen oficiálně doložit, splňoval vzhledem ke svým nákladům podmínku minimální bonity.

Hypotéka na podnikání totiž nespadá pod spotřebitelský úvěr, proto se na ni nevztahují povinnosti zákona č. 257/2016 Sb.

Peněžní obnos, který zde může získat, tak nemusí být limitován například kvůli výši:

- splátek stávajících úvěrů

- jiných pravidelných plateb

- budoucí splátky požadované hypotéky

Nebankovní firmy i soukromý investoři tak mohou u žadatele:

 • sami rozhodnout o způsobu doložení příjmu a jeho vhodné minimální výši vzhledem k závazkům
 • akceptovat jakoukoli bonitu žadatele, kterou uznají sami za adekvátní pro jeho schopnost splácení
 • hodnotit dle vlastních měřítek jeho úvěruschopnost, schopnost řádně splácet a dostát svým závazkům

Poskytovatel může s čistým svědomím žadateli půjčit peníze, aniž by si všechny tyto bonitu ovlivňující proměnné musel nárokovat v zákonem předepsaných hodnotách, pokud budou využité na kterýkoli z účelů týkajících se podnikání. Lze tak očekávat, že na cestě vedoucí k získání peněz z nebankovní hypotéky může podnikatel očekávat méně překážek než spotřebitel. Je ale nutné počítat s tím, že se v rámci ochrany vlastního kapitálu před nesplácením bude o příjem žadatele zajímat v alespoň informativní rovině. 

podnikatelské nebankovní hypotéky se tak stále naskýtá možnost úplného vyjmutí doložení příjmu žadatele, může k němu dojít odlehčenou formou, nebo jeho výše nemusí zrovna odpovídat optimálnímu poměru vůči jeho nákladům. Není zde zakázáno půjčit, i když je zrovna poměr mezi čistým ziskem a splátkami žadatele takový, že by u spotřebitelské varianty představoval „stopku“ ve sjednání. Je možné vycházet spíše z obratu na daňovém přiznání, než z čistého zisku, který často bývá v rámci optimalizace tlačen na možné minimum. Celkově zde nemusí docházet k natolik přísnému vyhodnocení budoucí schopnost řádně splácet, je možné být v tomto směru podstatně shovívavější.

Netvrdím, že se s takovými požadavky nemůžete u žádného z poskytovatelů nebankovních podnikatelských úvěrů setkat. Pochopitelně můžete a to poměrně zřetelně slyšet slova jako: „Je nutné doložit 2 daňové přiznání za poslední 2 daňové období, výkaz zisku a ztráty, rozvahu, přehled veškerých závazků, které se započítávají do bonity, přičemž se vychází z čistého zisku nikoliv z hrubého obratu“ a tak podobně. Nicméně pokud si půjčující takové nároky přece jenom klade, děje se tak než ze zákonných pohnutek spíše z jeho vlastní vůle a z důvodu ochrany poskytnutého kapitálu tedy minimalizace takzvaných rizikových pohledávek v jeho portfoliu. KO bonitním kritériem ve schvalovacím procesu potom není sám zákon, nýbrž neochota poskytovatele z důvodu vysoké rizikovosti budoucího nesplácení žadatele a s tím spojené hrozby připsání si ztráty na půjčených penězích.

Co je daní za vysoký stupeň benevolentnosti?

A. nižší stupeň regulace, tím pádem také komfortu a bezpečí:

S nižším stupněm regulovanosti podnikatelských hypoték zákonem jde „ruka v ruce“ také slabší možnost právní ochrany podnikatele. Tomu se tak, vznikne-li spor s jeho věřitelem, bude v roli dlužníka hůře bránit a domáhat „morálního“ přístupu. Jinými slovy, co si podepíše v hypotečních smlouvách, za to si sám ručí a ponese své následky.

Jedním dechem je vhodné se zmínit, že pro vstup do tohoto odvětví „poskytování nebankovních podnikatelských hypoték“ není nutné zdolat žádné zákonné bariéry. Aby tak fyzická (soukromý investor), nebo právnická (nebankovní společnost) osoba mohli začít tuto činnost oficiálně provozovat, nemusí se někde registrovat, skládat náročné zkoušky, být poctěni pravidelnými návštěvami od jednotlivých zástupců od kontrolního úřadu, komukoli se zodpovídat za každé jedno učiněné rozhodnutí, které musí být ve shodě se zákonným příkazem a mělo by být ve shodě se zákonným doporučením, natož potom skládat jako garanci za jejich dodržení dvacet milionů do úschovy a ručit tak jimi za případnou vzniklou škodu. Nutnost platit si pojištění proti škodě vzniklé při vykonávání své profesní činnosti je potom „třešničkou na dortu“, což je pro srovnání prakticky to jediné, čím byl nedávno „regulován“ realitní trh. Ne, prakticky nic z toho se u podnikatelských nebankovních hypoték zatím nemusí.

Poskytovatelem podnikatelských úvěrů se prakticky „ze dne na den“ může relativně jednoduše stát každý. Než rozpůjčuje první peníze, bude si k tomu sice muset zajistit potřebné živnostenské oprávnění, kapitál, odvahu a znalosti, které dostatečně ochrání jeho kapitál před ztrátou a naopak přinesou vysněnou ziskovost. Proč jinak by se do toho taky pouštěl, že by rozdával peníze „jen tak“?  Samozřejmě za úrok, který mu bude odměnou za půjčené peníze, a možná si přidá nějaký ten poplatek. Ten může být účtován za:

 1. sjednání na úplném začátku na takzvané pokrytí nákladů s ním spojených
 2. správu či vedení úvěrového účtu
 3. nedodržení různých smluvních podmínek formou pokuty
 4. možnost jednorázového doplacení na konci

A právě toto „pachtění se“ často po dosažení nepřiměřeného zisku vede u některých poskytovatelů nebankovních podnikatelských úvěrů k uplatňování dosti krkolomných a pro jejich klienty ne zrovna výhodných praktik, kdy si účtují nepřiměřeně vysoké náklady především v průběhu splácení případně na jeho konci.

Je zde tudíž rozhodující, aby byl podnikatel nadmíru obezřetný ke slušnosti poskytovatele a čistotě obsahu jeho hypoteční smluv. Ty musí být před podpisem vyhodnocené za zcela nezávadné pro zachování budoucího bezpečí a komfortu žadatele, aby se tak jejich podpisem nevystavil přehnanému riziku do budoucna. Mělo by se tak stát před jejich samotným podpisem.

To je důležitější než u spotřebitelské nebankovní hypotéky, kde spotřebitel může v případě sporu přece jenom uplatnit spoustu ochranných opatření. Ty se mu dostávají do rukou zásluhou zmíněného, počátkem roku 2016 novelizovaného zákona o spotřebitelském úvěru, který stojí převážně na jeho straně a ochraňuje jej.

B. vyšší důraz na nemovitost a omezené LTV:

U podnikatelských úvěrů bez registru, příjmu, bonity a na jakýkoli účel využití v podnikání se klade vážný důraz na nemovitost do zástavy a její skutečnou tržní hodnotu. Vzhledem k ní by maximální výše poskytnuté hypotéky neměla přesáhnout 70%. Jelikož zde nedochází k takovému prověření žadatele, kryje si poskytovatel rizika adekvátním zajištěním. Je ale pravdou, že prakticky stejné je to v tomto směru maximálního povoleného LTV i u klasických nebankovních hypoték pro spotřebitele.

Závěrem:

 

Většinou i zde vyžadují půjčující doložení příjmů alespoň v některé z forem, aby bylo zřejmé, že žadatel bude mít peníze na splátky. I když je k tomu nenutí zákonný předpis, činí tak kvůli ochraně jimi poskytnutého kapitálu před neschopností dlužníka ho splatit.

Jak jsme řekli, není v zájmu nikoho, aby se půjčené peníze nespláceli.

Tedy kromě několika neférových firem, které se záměrem nadměrného vlastního obohacení právě onu neschopnost splácet u dlužníka očekávají, aby mu za ni mohli okamžitě "napařit" nehorázné pokuty a následně jeho pohledávku "zesplatnit, přeprodat a zkrátka ho tak potopit". U takového si ale svojí hypotéku brát doufám nechcete.

A právě dostatečné prověření příjmů žadatele je společně s pohledem na jeho historii splácení nejlepší prevence proti jeho budoucí neschopnosti splácet.U člověka s dostatečnými příjmy a zodpovědnou historií splácení je totiž riziko budoucího nesplácení minimální. A nejjistější forma pro prověření příjmů je jejich doložení, kdežto pro prověření historie splácení nahlédnutí do registrů. Toho si je vědomý i tvůrce zmíněného zákona o spotřebitelském úvěru, který stanovuje jasné pravidla a předpisy, kterých se musí všichni poskytovatelé spotřebitelského úvěru striktně držet. Ty zatím ale zasahují pouze do příjmů, vyžadovat bezproblémový stav registru nebankovní společnosti zatím nemusí. Kdyby i k tomu byli nuceni, byli by už na trhu zcela zbyteční.

Z výše uvedeného vyplývá, že se stále v některých případech nabízí možnost uznat i nestandardní povahu příjmů žadatele. Je možné zohlednit jeho neoficiální a těžko doložitelné příjmy, stejně jako i budoucí výši splátek po vyplacení hypotéky, bude-li použita na úhradu současných závazků. Tímto způsobem je možné zlepšit bonitu a uspokojit tak poměrně náročné nároky na ni, aniž by přitom došlo k porušení zákona.

Ten jindy do nutnosti vyhodnocení úvěruschopnosti nezasahuje dokonce vůbec. Neukládá tak poskytovatelům povinnost nárokovat si tabulkovou bonitu žadatele. Půjčující si nemusí prověřit poměr mezi současnými příjmy a splátkami poptávajícího, které nemusí doložit a prokazovat tak ze zákonných pohnutek svoji budoucí schopnost splácet. Natolik štědrá benevolence se děje především u podnikatelských nebankovních hypoték. Přesto i k tomuto zde někdy, alespoň v odlehčené formě, dochází a to z důvodu pravidel poskytovatele ustanovených pro minimalizaci rizika ztráty půjčených peněz kvůli brzké platební neschopnosti dlužníka.


Už máte zájem nezávazně informovat, jak získat levné hypoteční peníze ---> 

telefonní číslo:

777 465 451 

Na Vaši situaci se nejdříve společně blíže podíváme během přibližně 10-ti minutového telefonního hovoru, který je zcela nezávazný. 

Řekneme si při něm, co konkrétně chcete řešit, jestli je to vůbec možné a pokud ano, jakým pro Vás optimálním způsobem.

Zodpovíme si veškeré dotazy a když bude vše v pořádku, domluvíme se na dalším postupu pro efektivní sjednání.

Tomáš Maček

Váš privátní hypoteční poradce

 

Jsem Vám plně k dispozici!

Tomáš Maček

Jsem vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele a nabízím tak jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní), dále dluhové a úvěrové konzultace v rámci živnostenského oprávnění a nabídky investorů v rámci uzavřených tipařských smluv.

DumDluhu.cz je internetový portál sloužící především k poskytnutí kvalitních úvěrových informací a nasměrování tak jeho návštěvníků k lepším finančním zítřkům.

Proč třeba s námi

Za dobu skoro 10 ti let na trhu jsme nasbírali pár užitečných znalostí, kontaktů a zkušeností. Ty teď můžeme zužitkovat a zajistit tak pro poptávajícího optimální hypotéku na míru jeho současné situace. Na trhu máme přehled. Našim cílem je díky tomu umožnit klientovi získat tu nejvýhodnější nabídku nebankovní hypotéky.

Do spolupráce vybíráme férové investory, kteří očekávají od svého vkladu přijatelné zhodnocení, chovají se slušně a férově a jejichž hypotéky tak pro naše poptávající představují bezpečné řešení a přijatelné zatížení.

Klient si vybírá takového, který mu nabídne ty nejvíce výhodné parametry hypotéky, tedy především:

 1. Dostatečně vysokou částku
 2. Na adekvátně dlouhou splatnost
 3. Za minimální roční úrok
 4. S přijatelně vysokou měsíční splátkou, celkovými ročními náklady (RPSN) i přeplatkem za zvolené období splatnosti

Pokud se mu žádná z nabídek nezamlouvá, nic se neděje. Vyhodnocení situace klienta a návrh z našeho pohledu ideálního hypotečního řešení probíhá zcela nezávazně.

Před vyplacením hypotéky s námi v žádném z případů neplatí poplatek dopředu:

pokud se tak z jakéhokoli důvodu nepodaří vyřídit hypotéku kompletně od A (předschválení) do Z (vyplacení) a nebudete tak hypotéku čerpat k vaší maximální spokojenosti s průběhem sjednání a kvalitou jejích parametrů, nezaplatíte nám ani korunu. Jinak řečeno u nás neplatíte jediný poplatek před čerpáním hypotéky, jsme zaplaceni až po odvedení kvalitní práce.

Neplýtvejte proto drahocenným časem, energií a penězi. Nechejte si během několika minut telefonického rozhovoru zdarma pomoci i Vy.

Naše heslo zní: "výhodně, rychle ale hlavně férově!"

Hledáte-li úvěrový produkt na trhu zvaný nejlevnější Americká nebankovní hypotéka, která je k mání i pro historicky problémové klienty, jste na správném místě.

Pro banku nepřijatelný stav registru žadatele zde rozhodně není překážkou!

Jak taky může bránit zdárnému vyřízení, když se do žádného z registrů dlužníků nenahlíží?

Kalkulačka hypotéky

Pokud se zajímáte spíše o bez zástavní financování, může si také přečíst na téma:

Nebankovní půjčky

 

O příjmech už jsme se toho dozvěděli dost.

Teď si řekněme ještě něco navíc k:

1. registrům dlužníků

Co se zde zapisuje: 

Do registrů dlužníků se zapisují záznamy za různě vážné přestupky, kterých se daný člověk v minulosti dopustil, ve splácení svých dluhů (hypotéky, půjčky, kreditní karty, kontokorentu) a to od bankovních i nebankovních společností. 

Stejně tak se sem může zapsat i opožděné splácení pravidelných plateb za služby jako je paušál, pojištění, elektřina, plyn.

Za nejvíc závažné záznamy jsou potom považované takzvaně zesplatněné pohledávky, exekuce nebo insolvence.

Všechny tyto problémy, ke kterým došlo při hrazení, můžeme označit jako delikvence

Podstatná je doba vzniku delikvence, jestli byl dluh na kterém vznikla již doplacen a kdy k nim došlo.

Důležitou roli hraje také to, jestli:

- je takový závazek, na kterém vznikla daná delikvence, už doplacený, nebo je stále nedoplacený?

- kdy došlo k této delikvenci a doplacení delikventního závazku?

Tyto negativní záznamy se totiž po určité době (1-5 ti let) automaticky mažou a časem, pokud je už placení bezproblémové, tak mohou ztrácet na své závažnosti.

Pro lepší zorientování se platí pravidlo, že přestupky vzniklé na úvěrech se mažou 5 let. To platí především na bankovních, které se mimochodem zapisují do bankovního registru BRKI. K výmazu z nebankovního registru NRKI může dojít i o něco dříve. Jenom pozor na fakt, že období výmazu z obou těchto registrů oficiálně začíná dnem doplacení úvěru, z něhož záznam vznikl.

Kdežto chybné platby za služby (zapisující se většinou do registru SOLUS) se mažou 1 rok a zde pochopitelně nemusí dojít k "rozvázání" smluvního vztahu s poskytovatelem služby, aby se začalo plynou jednoleté období výmazu. To začíná běžet prakticky v den delikvence. 

Proč k tomu dochází

Primárně se tak chrání poskytovatelé úvěrových produktů a služeb, aby je neposkytovali historicky problémovým klientům. To, že se v minulosti dostali do problémů, představuje totiž zvýšenou rizikovost, že se tak stane v budoucnu znovu. 

Žádost o výjimečný výmaz z registru

Lidé se často diví, jak je možné, že jim jejich banka nevyšla vstříc s jejich požadavkem na hypotéku. „Nějaký malý záznam. Vždyť už to bylo tak dávno.“ No pořád se v registrech nachází a dokud tomu tak bude, nedá se nic dělat. Uvažují, že by problém vyřešili žádosti o odstranění tohoto negativního záznamu, jenomže. Z registru bude záznam odstraněný pouze v případě, že při jeho zápisu pochybil registr nebo zapisující společnost. To znamená, že by se muselo prokázat, že byl záznam chybně a neoprávněně zapsán, tedy že chybu udělal registr nebo společnost u které jste se měli dopustit problematického splácení, přičemž vy jste se ničeho takového nedopustili. Což bývá možná tak 1 z 10 000 případů, proto nějaké protesty a snahy v tomto směru nemívají smysl. 

Ty se zanáší hlavně do 3 typů registrů:

 • bankovní BRKI: nazývané někdy taky jako CBCB podle společnosti, který má na starosti jejich správu
 • nebankovní NRKI: těm se někdy přezdívá jak registry CNCB, což je opět název společnosti, která je spravuje
 • SOLUS: tady k žádnému přejmenování, alespoň co jsem postřehl, nedochází, jedná se o sdružení právnických osob (firem), které do něj zapisují záznamy o svých klientech a nahlíží do něj, což má využití jako prevence proti neplatičům

Banky mají umožněný náhled do všech uvedených registrů a jakýkoli zádrhel z nich může pro ně být argumentem, proč zamítli vaši žádost. Můžete potom slyšet vyjádření typu „nemůžeme vám půjčit z důvodu záznamu v registru Solus“ a podobně. 

2. účelu využití

Co dalšího by se ještě mohlo hodit znát k účelu využití nebankovní hypotéky?  

 • Ad 3) Oddlužení nemovitosti: Je zde kladen důraz především na rychlé vyřízení pro zamezení dalšího navyšování dlužné částky. Cílem je dosažení takzvané záchrany nemovitosti před její nucenou ztrátou, ke které většinou dochází prodejem v dražebním procesu. Ten může proběhnout za nižší cenu a obnášet spoustu různých nepříjemností. I když k doslovnému oddlužení nedojde a i nadále zde zůstane hypotéka od nebankovní firmy, opodstatnění tohoto pojmu je podstatně nižší finanční náročnost takového stavu, kdy se vyplatí tyto akutní a drahé omezení a nahradí se splátkově přijatelnou nebankovní hypotékou. Ta se rozloží do patřičné doby splatnosti, bude se navyšovat pouze o stanovený úrok a nebude tak přímo ohrožena nemovitost. Klient zůstane i nadále majitelem svojí nemovitosti a nemusí se tak stěhovat. Opět je možné získat peníze navíc, ať už budou následně použity na cokoliv.
 • Ad 4) Investice do podnikání: Výhodou jsou ve srovnání s bankou podstatně nižší nároky na doložení podkladů a benevolence k jejich stavu. K poskytnutí podnikatelské nebankovní hypotéky často dochází bez prověření registrů, účelu i příjmu. To by mělo vyústit v bleskově rychlé vyplacení. Za to si zaplatíte zvýšeným úrokem. Jak vysoký bude a jestli tím pádem bude celá akce rentabilní, to zjistíte většinou v indikativní nabídce po nezávazném vstupním vyhodnocení.

Žádné zvýhodnění při účelovém využití: tím mám na mysli, že nezískáte vyšší LTV, nižší úrok ani delší splatnost při účelovém využití nebankovní hypotéky. Ta je totiž téměř vždy na Americký způsob, což znamená, že ji můžete použít na cokoli jen chcete a tento účel nemusíte následně doložit a dokonce ani sdělovat. Na druhou stranu nebudete ve většině případů zvýhodněni jejím parametry, ani pokud se jí rozhodnete využít účelově.

To banky účelovou hypotéku na rozdíl od Americké zvýhodní a to poměrně podstatně. Pokud poskytnuté peníze použijete na některý z výše uvedených účelů a jejich účelové proinvestování jim následně doložíte prostřednictvím například:

 • kupní smlouvy v případě účelu koupě nemovitosti
 • pověřeného odhadce, který potvrdí pravdivost a rozsah provedené rekonstrukce či výstavby
 • faktur za práci či materiál pořízených při rekonstrukci

budou ochotné nabídnout orientačně poloviční úrokovou sazbu, o 10 let delší maximální splatnost, nebo až 90-ti procentní LTV, poskytnout tak peníze až do výše 90-ti % z hodnoty nemovitosti do zástavy, ve srovnání s maximálně 60-ti% u Americké bankovní hypotéky.

To jsou, jak sami cítíte, hodně velké úlevy. Ale v nebankovním prostředí se nic podobného většinou neděje.

„Tady máš peníze, použij si je, na co jenom chceš, nás to nezajímá, nemusíš nám nic dokládat“ jakoby nebankovní poskytovatelé říkali a dodávají „Ale taky nečekej, že ti hypotéku nějak zvýhodníme, pokud peníze využiješ účelově!“

S tím je spojen také fakt, že ani když hodláte peníze z nebankovní hypotéky investovat do nemovitosti, která oproti ní půjde takzvaně do zástavy a velice pravděpodobně tak v budoucnu dojde ke zvýšení její hodnoty po provedení zamýšlených úprav, většinu poskytovatelů to nebude při sjednání vůbec zajímat.

Jinými slovy nebudou díky zamýšlené investice do zastavované nemovitosti ochotni zohlednit její takzvanou budoucí hodnotu, kterou by nemovitost v zástavě získala, jakmile by se provedly všechny zamýšlené investice z jejich nebankovní hypotéky. Těžko se totiž z právního hlediska zajišťuje, aby byly peníze z nebankovní hypotéky tímto směrem opravdu využity. Aby potom nešly třeba na něco jiného a nemovitost, kterou má nebankovní společnost v zástavě, tak zvelebena nebyla. Proto většina z nich bere v potaz pouze aktuální tržní hodnotu nemovitosti do zástavy a z této při sjednáni jejich nebankovní hypotéky vychází.

3. nemovitosti do zástavy

K čemu slouží

Oproti nebankovní hypotéce je vždy nutné dát do zástavy nemovitost. Ta jejímu poskytovateli primárně slouží jako záruka navrácení poskytnutých peněžních prostředků. Žadateli jsou díky tomu nabízeny podstatně výhodnější parametry u hypotečního úvěru než u jeho bez zástavní podoby, protože nemovitost v zástavě výrazně snižuje riziko vzniku ztráty u poskytovatele. Účelem zástavy nemovitosti je tedy chránit vklad věřitele od možných negativních dopadů plynoucích z budoucí neochoty či neschopnosti splácet ze strany dlužníka.

Vhodný typ do zástavy:

Do zástavy je přitom přijímána jakákoli nemovitost:

 1. Rezidenční: RD, byt, chata, pozemek
 2. Komerční: jakýkoli objekt určený k podnikání

Certifikovaný odhadce určí její tržní hodnotu, vůči které výše vypůjčených peněz nesmí přesáhnout 70%.

Její zatížení:

Nemovitost přijímaná do zástavy přitom může být už zatížena jakoukoli zástavou. Jinými slovy pro její sjednání není překážkou, když už se na jejím listu vlastnickém) nachází:

 • Nebankovní hypotéky
 • Zesplatněná hypotéka
 • Exekuce, insolvence či dražba

, které většinou ve vyplacení bankovní hypotéky zabraňují, jelikož takto zatíženou nemovitost banka není ochotná (schopná) vzít do zástavy.

Zde to není problém, tyto dlužné částky jsou na těchto zástavách z nové nebankovní hypotéky vyplacené a jejich zástavy nahrazené klasickým zástavním právem jdoucím ve prospěch jejího poskytovatele.

Individuální přístup ze strany půjčujícího lze očekávat v případě věcného břemene, Zde záleží především na jeho typu.

Princip zástavy:

Na listu vlastnictví zastavené nemovitosti se zapíše v části C omezení vlastnického práva zástavním právem ve prospěch poskytovatele.

Tato operace proběhne na katastru nemovitostí na základě vložení zástavní smlouvy s návrhem na vklad nejdříve po uplynutí 20 ti denní ochranné lhůty. Běžně to však katastru trvá dalších alespoň 5 pracovních dní.

Většina nebankovních firem je však schopná peníze z nebankovní hypotéky vyplatit již na základě podání návrhu na vklad na katastru. Na základě návrhu na vklad, který klient podá na KN, dostane kopii opatřenou podacím razítkem s číslem jednacím. Tento dodá nebankovní společnosti společně s listem vlastnictví vyznačeným plombou a obratem jsou uvolněné peníze vyplacené v prospěch zvolených účtů.

Žadatel tak nemusí čekat na vyplacení peněz přibližně další měsíc, než se zástavní právo zapíše. To by bylo totiž pro většinu žadatelů o nebankovní hypotéku představovalo příliš dlouhé čekání znamenající často vysokou ztrátu. Jeden z jejich základních nároků na nebankovní hypotéku a jejích příslibů je přece rychlost vyřízení. K čemu by jim potom byla, když by po podpisu zástavních a hypotečních smluv museli čekat další měsíc na peníze? Většině z nich už, obávám se, k ničemu.

Na takzvaném čerpání na vklad je možné se domluvit také u některých bank, kde z praktického hlediska vše funguje na shodném principu. Celkově se od ní podstata ani průběh nebankovní hypotéky příliš neliší.

 


Souhrn výhod Americké nebankovní hypotéky:

 

   • Před-schválení do 24 hodin
   • dostanete přesné informace již do jednoho pracovního dne od doručení potřebných podkladů k posouzení

 

   • Bez poplatků předem 

    Klienti nejsou zatěžováni poplatky, které by museli platit takzvaně dopředu, tedy před vyplacením požadovaného financování. Nestane se Vám tak, že strávíte spoustu času shánění potřebných podkladů, zaplatíte za za smlouvy u právníka, "tam to a ještě tam to", abyste ve finále zjistili, že je Vám hypotéka byla ve finále z nějakého „pochybného“ důvodu zamítnuta.

     

   • Možnost jednorázově doplatit kdykoliv
   • stejně tak je dána možnost provést výjimečnou splátku a to většinou zdarma nebo maximálně za poplatek 1 % z celkové částky, kterou vracíte

 

   • Celorepubliková působnost
   • působíme po celé ČR – Zlín, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, Praha, Pardubice, Ústí nad Labem, Liberec a další lokality na území ČR. Většinu věcí je možné řešit na dálku, takže nemusíte nikam jezdit. Přijedeme my, když to bude potřebné, nebo si dáme schůzku ve spádovém větším městě ve vašem okolí.

 

   • Výhodné parametry
   • nízký úrok na dostatečně dlouhou splatnost vytváří přijatelně vysokou měsíční splátku

 

   • Garance kvalit
   • dostatečný časový prostor ke kontrole veškerých smluv optimálně za asistence právníka

 

   • Vysoká tolerance
   • poskytovatelů k dočasné neschopnosti spláce: k tomu může dojít například z důvodu snížení či dočasného výpadku platu, nebo dokonce výpovědi z práce, hospitalizace z důvodu nemoci či úrazu, rozepří v rodině. To může potkat každého z nás, proto se nabízí možnost včasné domluvy na odkladu splátky, přizpůsobení splátkového kalendáře. Je snaha dostat klienta do optimálního stavu, tedy pravidelného splácení, ne ho "potopit" při první příležitosti.

 

   • Férový přistup
   • férové a tedy bezpečné podmínky bez skrytých poplatků, nekalých praktik, podvodu. Vše důležité je přehledně uvedeno ve smlouvách a je o tom klient dopředu informován. S veškerými smluvními podmínkami je klient vybraným poskytovatelem dopředu a dostatečně obeznámen.

 

   • Schopnost se přizpůsobit
   • jsme flexibilní a hypotéku se snažíme přizpůsobit vašim momentálním požadavkům a možnostem. Vybereme a navrhneme ke sjednání optimální financování, které bude šité Vám na míru.

 

Časově omezené

Akce 1.

Nabízíme Vám prověření úvěrových smluv od jakékoli nebankovní firmy, kterou jste si z různých důvodů (většinou nejlevnější úroková sazba) zvolili. Ať už jste podepsaly její úvěrové smlouvy, nebo se k tomu teprve chystáte, zcela nezávazně a bezplatně prostudujeme Vámi zvolené nebankovní firmy a buďto Vám potvrdíme jejich nezávadnost, nebo upozorníme na možná úskalí, které Vás v průběhu splácení mohou potkat. K tomu využijeme nejenom vlastní zkušenost, ale i služeb znalého úvěrového právníka, který se kontrolou Vašich úvěrových smluv (prostudováním a korekturou) bude zabývat.

Rádi by jste před podpisem věděli, do čeho jdete, nebo co že vám to přesně leží doma "v šuplíku", aniž byste platili nemalé peníze za kontrolu právníkem?

Přejete si obsah smluv nestranně vyhodnotit od důvěryhodných specialistů v nebankovním oboru a informovat přesně, na co dát "dobrý pozor"?

Chcete si zároveň, v případě možnosti, nechat vytvořit výhodnější proti-nabídku, kterou by bylo výhodnější uzavřít, nebo na ni současnou hypotéku převést? 

Potom jste na správné adrese. 

Akce 2.

Nebankovní hypotéka Vám bude ihned po dostatečném vyčištění registrů, nebo nabytí k tomu adekvátní bonity automaticky převedena do banky, když budete mít zájem.

Vzhledem k možnosti ji kdykoli a prakticky zdarma vyplatit je vhodný model:

doba splatnosti nebankovní hypotéky se nastaví na maximální hranici 20 let, čímž se docílí snížení splátky hypotéky na možné minimum. Hned po vyčistění registrů, nebo nabytí dostatečné bonity se nebankovní hypotéka obratem převede na daleko výhodnější bankovní hypotéku.


Tři TIPY pro LEPŠÍ komfort

Tip 1

Nebankovní hypotéku je vhodné vnímat pouze jako přechodné řešení, jakési "nutné zlo", kterým se vyřeší současná nemožnost získat hypotéku v jedné z bank. Její splatnost navrhujeme nastavit na maximum, aby se docílilo minimální měsíční splátky. Stejně jde první roky většina ze splátek nebankovní hypotéky na úmor úroku a z jistiny toho moc neubývá, takto budete mít alespoň minimální měsíční splátku. Normálně, pokud by jste ji spláceli celou takovou dobu, by to znamenalo vysoký přeplatek. Jenomže vy teď chcete "platit" za hypotéku co nejméně, než se podaří ji co nejdříve převést do banky. Než se tak podaří, docílíte tímto minimálního přeplatku. Jelikož je dneska, jak se uvádí v tipu číslo 2, umožněné spotřebitelskou hypotéku doplatit kdykoli a prakticky zdarma, vymění se tato nebankovní hypotéka za bankovní, jakmile k tomu bude první příležitost.  

Tip 2

Pamatujte na zákonnou povinnost poskytovatele umožnit spotřebiteli svoji hypotéku doplatit kdykoli v průběhu splatnosti a to zdarma, nebo za 1% poplatek zastropovaný částkou 50 000 Kč. To znamená, že máte nárok na převedení hypotéky jinam, dokonce bez ohledu fixaci, její délku, nebo jestli se jedná o hypotéku bankovní či nebankovní.

Tip 3

Do 14 dnů od podpisu úvěrových smluv máte ze zákona možnost bez udání důvodů a poplatku odstoupit od nebankovní hypotéky. A tak pokud náhodou například objevíte výhodnější hypotéku na trhu, můžete i po podpisu úvěrových smluv odstoupit.

Pokud se vám do 14 dnů od podpisu úvěrových smluv podaří najít lepší nabídku nebankovní (americké) hypotéky a budete chtít zrušit nebankovní hypotéku sjednanou u jedné z nabídnutých nebankovních firem, je Vám to zcela bezplatně umožněno. Můžete peníze vrátit a od smlouvy odstoupit i když ji už nebudete z jiného důvodu potřebovat, nebo objevíte závažné pochybení v již podepsaných hypotečních smlouvách. Uplatníte tak své zákonné právo bez poplatku a udání důvodu odstoupit od hypotéky do 14 ti dnů od podpisu úvěrových smluv.

 

CHCI TO S VÁMI ŘEŠIT

Shrnutí parametrů a podmínek nebankovní hypotéky pro lepší orientaci:

 • FINANCE od 400 000 Kč do 90% z ceny zastavené nemovitosti

 • roční úrok v přibližném rozpětí: 1,89 % až 12,89 %

 • doba splatnosti: 1 měsíc až 30 let - do 75 let věku žadatele

 • LTV maximálně 60 až 90 % z ceny zastavené nemovitosti

  V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH TAKÉ:

 • akceptování negativních zápisů v registrech dlužníků

 • bez přehnaných nároků na příjem a výdaje

 • není potřeba doložit účel využití, lze tak použít na:

  - rekonstrukci či koupi nemovitosti

  - konsolidaci půjček

  - refinancování hypotéky

  - vyplacení jakéhokoli zatěžkávajícího závazku

  - vyplacení exekuce, insolvence, nebo dražby

  + je možné získat peníze navíc a opět na cokoliv

  - investice do podnikání

  PŘITOM PLATÍ: 
 • nezávazná analýza situace a navržení ideálního financování přesně na míru možností

 • doba ke kompletní realizaci: lze i do 10 pracovních dnů

 • čerpání: jednorázové vyplacení převodem na běžný nebo úvěrový účet

Žadatelem může být:
 • Fyzická osoba zaměstnanec nebo živnostník (OSVČ) starší 18 let a mladší 70 let 
 • Právnická osoba: společnost s ručením omezeným s.r.o., akciová společnost a.s., evropská společnost s.e. popř. jiné
 • Cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem u nás
 • Osoba prokazatelně dosahující příjmu adekvátního pro splácení požadované výše hypotéky s danou splátkou
Zajištění:
 • Zástavním právem na list vlastnictví nemovitostí v osobním vlastnictví žadatele, nebo ve vlastnictví 3. osoby - zástavce: rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, pozemek, chata, rekreační objekt, komerční objekt určený k podnikání a jiné
 • Tato nemovitost se musí nacházet na území ČR
 • Dochází k němu v naprosto standardním způsobem jako i u všech bankovních domů: nedochází k převodu vlastnictví nemovitosti na poskytovatele, klient nadále zůstává majitelem svojí nemovitosti

Tip 4: 

Ke způsobu získání peněz formou zpětného leasingu neboli převodem vlastnictví vaší nemovitosti s následným pronájmem doporučujeme být nanejvýš opatrní, protože po dobu trvání smlouvy zde přestáváte být majitelé a to s sebou přináší svá rizika.

 

Reprezentativní příklad

1. hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2.89 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 3,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 496 520 Kč
 • Měsíční splátka:: 4 157 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

2. Americké nebankovní hypotéky Standard:

 • Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž jzahrnut jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

Všeobecné a právní podmínky:

Posuzování žádostí a dotazů

 • Každý dotaz nebo žádost o poskytnutí nebankovního úvěru je posuzována individuálně.
 • Žadatel je kontaktován telefonicky za účelem poskytnutí potřebných informací k posouzení, zda je možné na úvěr dosáhnout a na jaký konkrétně.
 • Negarantujeme kladné vyjádření a poskytnutí úvěru a nezaručujeme tak zabránění zabavení u jiného věřitele již zastaveného majetku.
 • K posouzení žádosti, ani k poskytnutí nebankovního úvěru nebo konsolidace půjček nejsou požadovány žádné poplatky předem.
 • Se všemi poplatky, které jsou spojeny s poskytnutím nebankovního úvěru je klient předem seznámen a jsou viditelně a srozumitelně zapsány ve smlouvě.
 • Nepožadujeme po uživatelích, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, ani nenabízíme odkup nemovitosti za částku nižší, než je tržní cena.
 • Nežádáme uživatele, aby obcházeli původního věřitele a platili přímo příslušné společnosti či jiné třetí straně.
 • Nenabádáme uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce. 

Další všeobecné a právní podmínky

Bezpečná konsolidace půjček představuje sjednocení všech drahých dluhů žadatele v jeden s nižší sazbou i splátkou díky delší splatnosti 

Co

Je to úvěrový produkt, který vyplatí nevýhodné půjčky žadatele s vysokou:

1. úrokovou sazbou

2. měsíční splátkou

Ty navíc vytvářejí zbytečně vysoký přeplatek i přes krátkou maximální splatnost

Slouží ke

Zvýhodnění všech těchto dluhů, které přehnaně zatěžují, jejich sloučením v jednu výhodnou konsolidační půjčku.

Funguje to

Konsolidační půjčkou s nižším úrokem se zaplatí všechny dluhy s vyšším úrokem.


Tip 1

Získat minimální měsíční splátku lze také prodloužením její doby splatnosti. Doporučujeme ji proto nastavit na možné maximum, vytvoříte si tak nejvyšší komfort pro splácení

Výjimečnou splátku můžete poslat kdykoli v průběhu splácení, jakmile budete mít volné peníze navíc. Snížíte si tak celkovou dlužnou částku i dobu splatnosti kdykoli budete chtít.

Spotřebitel má totiž zákonný nárok konsolidační půjčku částečně splatit i celkově doplatit kdykoliv a prakticky zdarma. To mu stejně tak umožňuje převést ji k jinému věřiteli.


Peníze navíc

Někdy bývá taky možné získat peníze navíc a inkasovat tak potřebnou hotovost nad hodnotu svých dluhů k poplacení.

Tyto následně uplatnit na jakýkoli požadovaný účel, například na rekonstrukci, vybavení domácnosti, nebo jako rezervu na splátky.

Musí zde však pochopitelně být splněna podmínka potřebné zákonné bonity a zároveň nesmí být překročená maximální částka k poskytnutí.

Tou často bývá horní hranice 70 ti % z hodnoty nemovitosti u hypoteční konsolidace a 600 000 Kč u bez zástavní.

PŘEJETE SI SVOJI SITUACI NEZÁVAZNĚ VYHODNOTIT BĚHEM NĚKOLIKA MINUT HOVORU A INFORMOVAT PŘESNĚ

KLIKNĚTE SEM

Dělí se

Požadavek na konsolidaci je vždy možné ji zařadit do třech hlavních podkategorií, které na ni mají podstatný vliv:

1. podle trhu

A. bankovní: 

poskytovatelem je jedna z bank, která slibuje vyšší výhodnost především v podobě nižšího úroku a delší maximální možné splatnosti

B. nebankovní: 

půjčujícím je nebankovní společnost, která přináší nižší náročnost především na prověření stavu registrů dlužníků žadatele

Nebankovní konsolidace bývá někdy poskytována naprosto bez nahlížení do registrů, takže v nich mohou být zapsané jakkoli vážné přestupky ve splácení, kterých se žadatel v minulosti dopustil. K tomu dochází hlavně u konsolidace se zástavou nemovitosti. 

Dochází-li ke konsolidaci podnikatelských půjček, může být nebankovní konsolidace navíc sjednána také bez nutnosti doložení příjmů a zkoumání bonity, nebo s vyšší benevolentností vůči nim.

To vytváří podstatně vyšší průchodnost a tedy šance na její získání, i když je žadatelův registr, příjem či účel využití poznamenán různými nedokonalostmi

2. podle způsobu zajištění

A. se zástavou:

lze ji označit názvem konsolidační hypotéka, nebo půjčka se zástavou na konsolidaci, kdy oproti vstupuje do zástavy nemovitost přinášející poskytovateli garanci vrácení zapůjčených peněz

B. bez zástavy:

konsolidace je poskytována bez zajištění, tedy aniž by si její poskytovatel zřídil zástavní právo na nemovitosti žadatele, kdy je poskytovatel více náročný především ke stavu jeho registrů

Můžete se spolehnout, že konsolidace se zástavou bude pravděpodobně: 

- zvýhodněná nižším úrokem, tedy nižším přeplatkem a delší maximální splatností, tedy nižší měsíční splátkou: poskytovatel zde totiž má své jistoty v podobě zástavního práva na listu vlastnictví zastavené nemovitosti

- možné získat i přes větší nedostatky v registru a třeba i bonitě: poskytovatel bude více tolerantní k poptávajícímu, pokud bude moct sjednanou konsolidaci opřít o nemovitost, nebude tak k němu muset být tolik ostražitý

3. podle způsobu využití 

A. podnikatelská:

čerpá ji podnikatel a využívá ji na účely podnikání, v tomto případě úhradu svých dluhů, které vznikli v podnikání a jsou tak vedeny především jako podnikatelské úvěry

B. spotřebitelská: 

žadatelem je spotřebitel, kterým je většinou zaměstnanec, peníze použije na osobní účely, to jsou všechny takové, které nemají s podnikáním nic společného - v tomto případě na zaplacení svých dluhů, které jsou vedené jako spotřebitelské úvěry

Hlavní rozdíl pocítíte ve směru nutnosti prověření svého příjmu a nároků na jeho výši:

- jejich poskytovatelům není zákonem přikázáno nárokovat po žadateli minimální bonitu: konsolidaci podnikatelských závazků je tak teoreticky možné řešit i bez doložení příjmů a jejich srovnání s výdaji

- poskytovatel je z titulu nařízení zákona č. 257/2016 Sb. povinen adekvátně prověřit bonitu a úvěruschopnost žadatele: bude tak nutné, abyste po podání žádosti o konsolidaci doložili všechny své příjmy a ty byly dostatečně vysoké vzhledem k pravidelným nákladům

Co z toho plyne?

Váš požadavek na konsolidaci bude patřit do každé jedné z těchto tří podmnožin a ta bude mít následně na její parametry a podmínky podstatný dopad. 

Synonyma:

Lidé v této souvislosti také někdy užívají názvů jako jsou: spojení, sloučení, refinancování nebo dokonce přeúvěrování půjček.

Všechny tyto však ve svojí podstatě znamenají totéž


Tip 2

Pokud možnost zástavy nemovitosti máte, rozhodně doporučujeme ke své konsolidaci využít hypoteční varianty.

Zvýšíte tak pravděpodobnost, že dojde ke zdárnému sjednání, zkrátíte jeho dobu a především tím současně získáte nižší úrok a delší splatnost, tedy podstatně nižší měsíční splátku u své konsolidace.

A o tom to ve finále celé je. Stáhnout svoje splátky na možné minimum, abyste nebyli nuceni do vysokých měsíční plateb, na které jednou nemusí být. V případě platební neschopnosti totiž hrozí další navyšování dlužné částky sankcemi a že se to celé "zhroutí jako domeček z karet".

Mylná domněnka

"Ale já chci radši bez zástavy, ať neohrozím svoji nemovitost" 

I to je domněnka, která se nachází u spousty lidí, přitom je většinou mylná. K ohrožení vlastní nemovitosti může totiž dojít jedině tehdy, že v budoucnu úplně přestanete splácet svoji konsolidační půjčku.

V takovém případě je úplně jedno, o jakou jde variantu. I ta bez zástavní v takovém případě "skočí" na nemovitost a může vést až k příkazu k jejímu prodeji. Šance, že k takové neschopnosti splácet nedojde, je u půjčky s nižší splátkou a tu má která? Správně, jednoznačně konsolidace se zástavou. 

Pokud ale možnost zástavy ke konsolidace jednoduše nemáte, nezbývá než hledat řešení bez ní. V takovém případě je nutné očekávat vyšší náročnost na stav vašich registrů a také vyšší úrok i kratší maximální splatnost, podaří-li se ji sjednat. Pořád si ale oproti současné situaci můžete i tak výrazně pomoct. 


Pro koho je vhodná

Je vhodná pro všechny, kteří:

- mají jednu a více drahých půjček, které zatěžují jejich měsíční rozpočet

- nechtějí zbytečně přeplácet u různých věřitelů a uvítají lepší přehled na svými závazky

chtějí vyplatit všechny tyto drahé závazky a nahradit je tak jedinou levnější půjčkou s nižším úrokem

Zkrátka si jednoduše spočítali, že takový krok povede ke snížení měsíční nákladů a podstatnému zlepšení finanční situace.

Proč si o ni zažádat

Před zdárným vyplacením konsolidace nebývá po žadateli požadována jakákoli platba. Ten předem nic neplatí a neriskuje tak pro případ, že by mu konsolidace nyní nevyšla, nebo se mu její parametry nakonec nezamlouvali. 

Po úspěšném provedení konsolidace:

 • posílá se jen jednu přijatelně vysoká splátka za měsíc
 • sníží se pravděpodobnost opožděné splátky, negativního záznamu a dalšího prodražení
 • odpadá tak neustálý tlak spojený se spoustou brzkých termínů a nedostupně vysokých částek k úhradě

Ale hlavně se měsíčně platí méně!

 

Díky její nižší roční úrokové sazbě a delší době splatnosti si tak můžete snížit své měsíční splátky i celkový přeplatek na naprosté minimum i Vy.

 

K tomu stačí, když:  

 

odešlete

 

 NEZÁVAZNOU ŽÁDOST

 

zavoláte

 

777465451

 

Po nezávazném vyhodnocení si řekneme přesně "jestli, co a jak". 

Pokračovat ve čtení

 Jak výrazně dokáže přeúvěrování zlevnit hypotéku v roce 2021? 

Bude pořád k mání v jeho jádru dřímající příležitost k dosažení úžasné úspory?

Rady, jak zatahat za záchranný balíček, aby nastalo zbavení se zatěžkávajícího závazku.

1. Co vlastně znamená: 

Trefným vystižením jeho podstaty je transformace zastaralého a předraženého závazku.

Hlavní doménou je jeho zvýhodnění záměnou výrazně levnějším hypotečním úvěrem.

Zlatý scénář dovrší vyřízení výhodnější hypotéky, kterou se bezprostředně vyplatí.

Je počeštěnou verzí refinancování, některými je proto nazýván přefinancování.

Hlavní složení: 

I. žádoucím efektem je očistit

II. tíženým středobodem nemovitost

III. jednoznačným úkolem ulevit od nadměrné zátěže 

Klíčovou ingredienci představuje převod prostřednictvím mini-nákladné hypotéky. 

Co vyvolají slova jako minimální možný přeplatek versus zbytečné utrácení za úrok a poplatky

Vyžadujete jistotu v prvním a zároveň se chcete vyvarovat druhého? 

Tak to se vyskytujete na správné adrese. 


Právě snaha o dosažení větší úspory dlužníka, kterou vyšší výhodnost nového dluhu zajistí, bývá hlavním důvodem k této akci. 

Jejím přinašečem je nejenom nižší úrok a ponížení různých poplatků, srazit splátku "na kolena" se daří také pomocí delší splatnosti. 

Užitečné informace o tom, jak to celé funguje, naleznete níže v článku.

Tipmáte-li odpor ke čtení a nebo je "luštění" v textu to poslední, čím chcete marnit čas, klidně se zeptejte specialisty napřímo vpravo dolů v chatu... 


Kdy?

Hlavní důvod k provedení této operace je ulevit peněžence klienta od nadměrných výdajů. 

Ty lze považovat nejenom za nadbytečné, ale také zbytečné, nachází-li se v daný moment na úvěrovém trhu úrokově a poplatkově méně nákladná možnost. 

Tohoto stavu se docílí zvýhodněním jeho současného dluhového zatížení.

Podstatou je většinou převod pouze jednoho hypotečního dluhu.

Pokuste se nezaměňovat: přestože hlavní myšlenkou, která se při přeúvěrování spíše razí, je přefinancovat velký finanční obnos, poslední dobou lze tento výraz často zaslechnout také ve spojitosti s vyplacením, sloučením a zlevněním většího množství ryze bez-zástavních půjček, přestože v tomto ohledu je daleko příznačnější označení pojmem konsolidace.  

Proč?

Po zdárném provedení šetříte svoje peníze s každou jednou splátkou. 

Vzniká finanční úspora díky nižšímu ročnímu úroku i celkovém přeplatku.

Zatěžkáni nižší splátkou měsíčně platíte a přeplácíte méně než dříve.

Malá rada:

Maximálně markantního rozdílu ve splátce v porovnání s předchozím dluhem docílíte využitím možnosti nastavení nejdelší možné doby splatnosti u nového dluhu.

Avšak vězte:

Před rozhodnutím pro tento krok je však dobré vzít na vědomí, že tím logicky zvýšíte celkový přeplatek, nevyužijete-li výjimečných splátek či jednorázového doplacení v průběhu splácení, čímž ho naopak dokážete signifikantně snížit. 

Proč chtít platit víc, než je vyloženě nutné, nabízí-li se levnější příležitost?

Vždyť většinu dluhů, alespoň těch spotřebitelských, je dneska možné v libovolné výši doplatit prakticky kdykoliv a téměř zcela zdarma.

Převedení na méně nákladnou možnost tak nic nebrání. 

Stačí ji objevit a dokázat vyřídit.

Jejím prostřednictvím se potom současný dluh vyplatí provedením výjimečné úhrady.

Jak?

Nový poskytovatel schválí půjčení peněz za výhodnějších podmínek pro splácení, než jaké máte u svého současného dluhu. Kvůli těm stojí za to převést jeden dluh ve druhý, tedy starý a méně výhodný zaměnit novým a více výhodnějším.

Operace je u zdárného konce tehdy, když je současný věřitel vyplacený přesně do výše zůstatku dluhu u něho z peněz nového půjčujícího.

Peníze navíc

Lze také získat peníze nad rámec současného dluhu, pokud to maximální možná výše nového dluhu umožní. 

Ta závisí především na hodně zastavené nemovitosti a bonitě žádajícího.

Synonyma 

Přeúvěrování je možné pojmenovat taky jako refinancování nebo počeštěně též přefinancování, jsou to názvy znamenající totéž. 

 

 

Uvítali byste přitom další peníze, abyste si mohli sloučit všechny závazky kolem hypotéky v jediný a docílili tak ještě větší úspory?

Toužíte po zvýhodnění svojí "předražené" hypotéky, abyste co nejvýrazněji snížili zbytečně vysoké splátky?

Nebo je nutné se jí zbavit z nějakých jiných příčin?

Přejete si ušetřit nemalé peníze při splácení a tím pádem se dočkat daleko větší pohody a komfortu při splácení? 

V tom případě pro Vás může přeúvěrování představovat ideální finanční operaci! 

Dejte prostor smysluplnému finančnímu produktu, který Vám přinese velký užitek.

↓↓↓

Zanechte nám svůj kontakt, pokud chcete nezávazně vyhodnotit svoje vyhlídky v bankovním i nebankovní úvěrovém sektoru a mít tak vysokou šanci na získání nejlevnější možné varianty hypotéky či půjčky určené pro refinancování té stávající.

Peníze z nového dluhu, který se snažíme vždy zajistit co nejvíce levný, může klient použít na úhradu naprosto všech svých dluhů, nebo třeba na rekonstrukci či podnikání. Zkrátka na jakýkoli záměr ho z vlastní potřeby jenom napadne.

Bude to mít všechno takzvaně v jednom a zároveň nejspíš i nejvýhodněji, jak to na současném trhu vůbec půjde. Pokud se podaří takové řešení nalézt, schválit a sjednat. 

A když na to přijde, ani vyplacení zesplatněné hypotéky, exekucí, nebo insolvence na nemovitosti pro nás nejsou žádná neznámá a už vůbec ne překážka. Jen se budou nejdříve muset vyplatit nebankovní hypotékou, než se ji podaří co nejdříve převést do banky, protože ty na takové dluhy své peníze na přímo nepouští. 

Celkově si můžete být jisti, že s pojmy jako jsou minimální úrok, snížení splátek, RPSN a celkového přeplatku pro maximální bezpečí klienta a záchranu nejenom jeho nemovitosti si dennodenně tykáme.

Za co se Vám nabízí svoje dluhy na dnešním trhu zaměnit?

Dopředu avizujeme, že ve všech případech spotřebitelského financování musí žadatel splňovat výši zákonem vyžadovaného příjmu a bonity, která se odvíjí od typu, výhodnosti a výše řešeného financování.

K přeúvěrování je možné využít:

1 variantu bez zástavní půjčky Grund s orientační podobou: 

 • roční úrok od 4,8 % 

 • dobu splatnosti lze nastavit až na 20 let la to maximálně do 74 let věku žadatele nebo nejmladšího z více žadatelů

 • od 300 000 Kč do 600 000 Kč

 • 0 Kč poplatek před čerpáním

 • nutnost dobrého stavu registru, příjmu a bonity

2 hypoteční varianty s orientačními parametry:

1. Americká nebankovní hypotéka Standard

 • Roční úrok zhruba 6 % až 10 %
 • Doba splatnosti: až 20 let
 • stav registru žadatele nehraje roli
 • lze použít na jakýkoli účel využití

2. Hypoteční financování Grand

 • Roční úrok přibližně 2.49 % až 4,8 %
 • Doba splatnosti: až 30 let
 • lze realizovat pouze s rozumným stavem registru
 • pouze na jeden z předem určených účelů využití

Chcete vyhodnotit svoje šance, jestli a na které z financování máte nárok:

nebo si zavolejte na:

777 465 451 

Jsem vám plně k dispozici.

Na Vaši situaci se blíže podívám. Zodpovím Vám veškeré dotazy spojené s financováním.

Řekneme si, co konkrétně chcete řešit, jestli to umím a pokud ano, tak jak konkrétně.

Když bude vše v pořádku a budete mít zájem, domluvíme se na dalším postupu efektivního sjednání.

Tím může být přesměrování na jednoho ze specialistů, kteří se rádi postarají o kompletní realizaci od A do Z. 

Tomáš Maček

Váš rádce v oblasti financování

Téměř 10 let zkušenosti

Statisíce zpráv a hovorů

Desetitisíce zodpovězených dotazů

Tisíce zodpovězených dotazů 

Stovky kladně vyřízených žádostí 

Spousta uspokojených poptávajících

0 ks lží či podrazů 

Tomáš Maček

Jsem vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele a nabízím tak jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní), dále dluhové a úvěrové konzultace v rámci živnostenského oprávnění a nabídky investorů v rámci uzavřených tipařských smluv.

DumDluhu.cz je internetový portál sloužící především k poskytnutí kvalitních úvěrových informací a nasměrování tak jeho návštěvníků k lepším finančním zítřkům.

Více o bez zástavní formě financování můžete pro lepší představu přečíst: Nebankovní půjčky

Chcete se dozvědět víc? 

Nepřehlédněte k přečtení: postup, rady a tipy pro vhodný postup při refinancování vaši hypotéky

 

Kalkulačka hypotéky
 
  

Tak si to pro lepší představu shrňme:

   • Doba splatnosti 1 měsíc až 30 let a úroková sazba od 2.49 % vytváří předpoklad pro velmi slušné měsíční splátky

   • Dopředu před vyplacením se neplatí žádný poplatek

   • před úspěšným načerpáním hypotéky nebývá po žadateli požadována jakákoli platba vyjma za odhad nemovitosti pouze v někerých případech. Je tím pádem vystaven nulovému riziku, že by se mu něco slíbilo, musel první zaplatit a ono to nakonec nedopadlo, jako se tomu v některých případech stává. 
   • Předschválení je možné i do 24 hodin od zodpovězení potřebných informací a splnění požadovaných úkonů

   • díky tomu získává poptávající současně informaci, jestli je hypotéku pro něj možné řešit a pokud: ANO tak zároveň za jakých parametrů, podmínek a dalšího postupu / NE tak proč, jestli je něco, co může udělat pro to, aby šlo, čemu se rozhodně vyvarovat, aby šlo co nejdříve a kdy se bude dát pravděpodobně řešit a může se tedy znovu ozvat, bude-li zájem řešit z jeho strany stále aktuální
   • Účel a nutnost jeho doložení záleží od typu hypotéky

   • aby se bylo možné dostat na tak nízké úrokové podmínky, je nutné počítat s tím, že se jedná o účelovou hypotéku, kdy je možné ji využít za účelem: refinancování jiné účelové hypotéky, kdy za účel se považuje: výstavba, koupě, rekonstrukce, revitalizace, kdy může taky dojít k jejich takzvanému zpětnému proplacení. Americká bankovní hypotéka, kterou je možné využít také neúčelově, je úročena vyšším úrokem (začínajícím někde u 4% ročně) a taky zastropována nižším LTV (končícím maximálně u 70% hodnoty zastavované nemovitosti). Nebankovní hypotéka je vždy neúčelová, lze ji tak použít na jakýkoli zamýšlený účel, nicméně zde se u férových poskytovalů jen stěží podíváte pod 10% ročně
   • snažíme se přizpůsobit situaci a možnostem poptávajícího a při výběru vhodného financování zohlednit také jeho záměr s využitím hypotéky. Samozřejmě při tom musí být splněny veškeré náležitosti poskytovatele i zákona. Peníze tak kromě na věci pevně spojené s nemovitostí můžete využít na cokoliv. Častým účelem je přeúvěrování americké nebankovní hypotéky, konsolidace půjček, získání peněz do podnikání nebo výše zmíněné oddlužení nemovitosti od krizového zatížení. Může to mít nicméně dopad na celkovou výhodnost hypotéky.  
   • Tolerance registru dlužníků

   • se opět odvíjí od typu řešené hypotéky. Nebankovní hypotéku je téměř vždy možné řešit zcela bez nahlížení do registrů, takže se v nich můžou vyskytovat jakkoli vážné záznamy a informace. To ke zdárnému řešení bankovního financování bude potřebné, aby se nacházely ve výrazně lepším stavu.
   • Tolerance příjmů a bonity 

   • Bavíme-li se o spotřebitelské hypotéce, která podléhá zákonu o spotřebitelském úvěru, je nutné, aby byli splněné všechny jeho stanovy do posledního bodu. Co se týká příjmů, musí dojít k jejich doložení a jejich výše musí být ve srovnání s výdaji dostačující, aby tak byla splněna podmínka prověření úvěru schopnosti (schopnosti splácet) u žadatele. Řečí čísel by výdaje včetně budoucí splátky poptávané hypotéky neměly v aktuání situaci přesáhnout 45% z příjmů. To se vztahuje na bankovní i nebankovní hypotéku bez rozdílu. 
   • Je-li řeč o podnikatelské hypotéce, ta se tomuto zákonu nepodřizuje, její poskytovatel jím tak není nucený, aby prověřil příjem žadatele, nechal si ho patřičným způsobem doložit a vyžadoval jeho konkrétní výši v poměru k výdajům. Určité nebankovní firmy podobný přístup stále zastávají, spíše se ale setkáte alespoň s dotazem na celkový obrat a čistý zisk či s požadavkem na zaslání posledního daňového přiznání. Děje se tak z důvodu ochrany poskytnutého kapitálu před jeho nesplácením tedy čistě v zájmu půjčujícího.  
   • Možnost jednorázového doplacení i mimořádné splátky kdykoli a téměř zdarma

   • Dneska už se nenosí, aby bylo dlužníkovi znemožněno poslat výjimečnou splátku, když už se mu podaří nashromáždit k tomu potřebné množství peněz. Totéž platí taky v případě jeho zájmu o jednorázové doplacení nebo přefinancování k jinému věřiteli. Žádné "počkej až ti skončí fixace", ani "dobře můžeš, ale bude tě to stát tolik procent z vráceného peněžního obnosu". Chceš doplatit, převést jinam, nebo si snížit celkový dluh mimořádnou splátkou? Není problém! Udělej si kdykoli budeš chtít. A téměř zdarma! 
   • Pokud zrovna nebude jíného vychodiska, než využít nebankovní hypotéku, převedeme ji do banky co nejdříve

   • Vhodný model: Doba splatnosti nebankovní hypotéky (vnímáno jako přechodné, dočasné řešení) se tak může nastavit například na maximální období 20 let, čímž se stáhne její splátka na možné minimum (stejně se první roky splatnosti platí prakticky jen úroky a ne samotná jistina a to i u nízkoúrokových bankovních hypoték natož pak u těch nebankovních) a ta se vyplatí daleko výhodnější bankovní, jenom co to situace dovolí. Většinou se musí počkat na adekvátní pročištění registrů (Solus se maže přibližně za 1 rok od dopuštění se daného přestupku/ CBCB orientačně za 4 roky od doplacení úvěru, při jehož splácení došlo k přestupku a vzniku daného záznamu), nebo na nabytí nutné bonity. Důvodů, proč není hned možné řešit v bance je nicméné víc (například zmíněné nevhodné zatížení nemovitosti a nutnost jejího vyčištění, dlouhá doba na zařízení si určitých úkonů či podkladů k tomu potřebných apod.). Pokud by ale takové čekání pro vás představovalo dražší scénář než je sjednání nebankovní hypoétky s vyšším úrokem, sjedná se nebankovka a do banky se převede (společně s požadovaným navýšením, budete-li chtít) co nejdříve. Situaci budeme sledovat a tuto nebankovní hypotéku převedeme (přeúvěrujeme) na výrazně výhodnější, bankovní hypotéku hned, jakmile to bude možné.
   • Slušnost, férovost a tolerance nebankovních investorů

   • Pro dosažení bezpečí klienta jsou právě toto klíčové vlastnosti a charakteristické rysy, kterými by vhodný nebankovní poskytovatel rozhodně měl oplývat. Právě jejich nepřítomnost totiž vede k různým nepříjemnostem dlužníka, které většinou obnášejí nežádoucí navyšování jeho dlužné částky prostřednictvím všemožných poplatků a pokut. Slušný poskytovatel se pozná tak, chová ke slušným lidem slušně, lidsky. A tak nehrozí, že by se na něm dopustil nějaké levárny. I kupříkladu takovou neschopnost splácet, která je považována za važnější porušení povinností dlužníka, je možné při včasné domluvě řešit například dočasným snížením či odkladem celé splátky, někdy se nabízí přizpůsobení splátkového kalendáře potřebám klienta, snaha vyjít mu vstříc a dostat ho tak zkrátka po rozumné domluvě zpět do optimálního stavu, kterým je jeho řádné splácení. V průběhu života se můžeme dostat ruku na srdce do různých peripetií zapříčiněných například výpovědí z práce, úpadku podnikání, hospitalizací či rozkolu v rodině. To snad ještě nemusí být záminka k tomu, aby nás náš věřitel potopil při první příležitosti třeba v podobě několikadenní opožděné splátky. Platit se musí, to je jasné. Ale snad jsme lidé a když člověk zkrátka nemůže, snad žádného věřitele nezabije, když mu pár dní po rozumné předchozí domluvě počká, no ne? I kdyby měl být měsíc v prodlení a on nakonec uhradil 2 splátky naráz, no tak co? Nějak mně uniká podstata takového tohoto nedočkávého pachtění se některých půjčujících po naprostému perfekcionismu v podobě na den předné úhradě každé jedné splátky "děj se co děj". A když se tak nestane, jako by se člověk dopustil velezrady. Někteří poskyzovatelé začnou dělat, jako by se tím bortil svět a člověk se hned při prvním porušení jedné ze zhruba "milionu" podmínek ve smlouvách stává terčem ostré kritiky a záludných praktik, až by se je dalo označit za zákeřné. Uplatňují se vysoké pokuty a dochází k brzkému zesplatnění, které znamená znemožnění dalšího splácení a rozkaz věřitele vrátit mu v brzké době celý dluh do poslední koruny. U takového věřitele musí být člověk pořád ve střehu jako na trní, možná spíš minovém poli. Naopak s férovým věřitelem je to prostě větší pohoda, klid a bezpečí. Především protože nedělá nic, čeho by se slušný subjekt neměl dopouštět, co by se od něj neočekávalo. Na druhou stranu jsou lidé, na které je potřeba být tvrdý a přísný, protože sami nejednají zrovna čestně, nepřistupují k věci s dostatkem zodpovědnosti a patřičnou snahou. Takzvaně to flákají, intrikují a není s nima rozumná domluva, tak to je potom těžko. 
   • Celorepublikové pole působnosti

   • Nacházíte se zrovna ve vesnici poblíž Aše, poblíž kolonády v Karlových Varech, v Praze poblíž Václaváku, nebo v jednom z bytů na odlehlém Brněnském či Ostravském sídlišti? Čechy, Morava nebo Slezko, s námi je to jedno. Jsme Vám k dispozici bez rozdílu polohy, ať už se vyskytujete kdekoli na mapě České republiky, nebo jste za účelem lepšího výdělku či rekreace v zahraničí. Maximum věcí jsme totiž schopni řešit po telefonu, emailu, jednoduše na dálku. Fyzická vzdálenost mezi námi tak nepředstavuje překážku a je tak možné přizpůsobit se snadněji vašim časovým potřebám. Jenom tak lze totiž docílit minimálního časového zatížení obou stran. Abyste museli "zazdít" zazdít skoro celý den dopravením se přes "půl rebubliky" někam do dusné kanceláře, kdy po třetí takové výpravě a stále nejistém výsledku začínáte "protáčet panenky"? To je v dnešní době snad už přežitek? Sami moc dobře víme, jak zbytečné cestování vysiluje. To si radši bežte nachytat bronz a načerpat sílu někam k vodě. Kdy naposledy jste to udělali? S námi se můžete spolehnout na bleskové řešení ve všech městech jako jsou Zlín, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové Praha a jejich širokém okolí. Jakmile se v pozdější fázi vyřízení přece jenom ukáže, že je nutná osobní schůzka, uděláme, co bude v našich možnostech a silách, abychom se přizpůsobili vašim možnostem polohy a času.:-)
   • Flexibilní přístup:

   • Nejenom my v průběhu realizace ale také hypotéka se přizpůsobíme vašim momentálním možnostem a potřebám. Jenom tak je možné dosáhnout na optimální refinancování ušité přímo na vaše míry.
   • Kompletní a přehledný právní servis

   • S veškerými smluvními podmínkami je klient dopředu podrobně obeznámen. Úvěrové i zástavní smlouvy jsou ve všemi jejich dodatky před podpisem v případě zájmu zaslány minimálně na 2 dny k náhledu a kontrole. K tomu doporučujeme využít asistence znalého právníka, který bude na vaší straně. Díky jejich jednoduchosti, až by se hodilo říct průhlednosti, klient předem jasně ví, do čeho jde a taky to, že se podpisem smluv nevystaví riziku neočekávaného prodražení, pokud bude rozumně plnit své závazky, které mu plynou ze smlouvy. 
  • Garance kvality a nárok na odstoupení od smlouvy

  • Do 14 ti dní od podpisu smlouvy u kteréhokoli z půjčujících od ní můžete odstoupit. A to zcela bez nutnosti oznámit důvod, nebo uhradit jakkoli druh poplatku. Pokud byly peníze již vyplacené, musíte mu je samozřejmě vrátit do poslední koruny. Ke vhodnému využití takového ochranného opatření může dojít například ve chvíli, kdy se vám v tomto časovém rozpětí podaří najít výhodnější možnost hypotéky a proto budete chtít od té současné odstoupit, i když jste již její smluvní podklady podepsali. Toto své právo můžete uplatnit také z jakéhokoli jiného důvodu.

Akce na refinancování 2020 -> LEVNĚJI NEŽ KDE JINDE

Po celý rok 2020 můžeme u klasických účelových hypoték uplatnit takzvané "nálepky", které získáváme od banky za věrnost a množství uzavřených obchodů. Díky nim je možné "podpultově" stáhnout úrok poptávajícího na ještě nižší hodnotu, než která je oficiálně nabízena. 

Troufáme si skálopevně přesvědčeni konstatovat, že na takový úrok se člověk nemá šanci podívat, ať už si to řeší se svým poradcem, nebo napřímo v bance. Přiznáváme, že množství těchto zlevňovacích papírků je sice omezen, no bude dostačovat ještě na celou řadu z Vás. Bezesporu však platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a taky bude možná jako poslední nadále šetřit na úroku.

Shrnutí výhod a podmínek nebankovní hypotéky

Nezatěžujeme poplatky předem!  

Jsme zaplaceni až po kvalitně odvedené práci:

 1. Zodpovězení dotazů, splnění úvodních úkonů, vyhodnocení a výběr vhodného řešení a další cesty
 2. Úspěšné předschválení hypotečního financování GRAND nebo nebankovní hypotéky
 3. Vaše maximální spokojenost parametry, podmínkami a dalším postupem
 4. Dodání všech podkladů potřebných k definitivnímu schválení
 5. Definitivní schválení a tvorba smluvní dokumentace
 6. Jejich odsouhlasení, podpis a čerpání

O veškeré náklady spojené se sjednáním se hypotéka většinou navyšuje a jsou zaplaceny současně s čerpáním, nebo je potřeba je uhradit do 3 dnů po jejím čerpání


 • finance od 300 000 Kč do "nekonečno" Kč
 • roční úrok lze přibližně v rozpětí: od 2.49% – 12%
 • doba splatnosti: 1 - 34 let
 • LTV maximálně 60 % - 90 %
 • tolerance registrů (akceptování negativních zápisů v registrech)
 • snaha o přizpůsobení se příjmové a výdajové (bonitní) situaci
 • lze použít na:
  • rekonstrukce nemovitosti
  • koupě nemovitosti
  • konsolidace půjček + lze získat peníze navíc
  • refinancování hypotéky + lze získat peníze navíc
  • vyplacení jakéhokoli nevýhodného závazku (soukromý investor, finanční úřad)
  • vyplacení exekuce, insolvence, nebo dražby
  • investice do podnikání a mnoho dalšího
 • Profesionální analýza Vašeho požadavku a možností, s tím spojený výběr optimálního financování na míru možnostem a potřebám poptávajícího
 • Možnost jednorázového doplacení kdykoli - nebankovní hypotéku co nejdříve převedeme do banky
 • doba k předschválení hypotéky již za 24 hodin a ke kompletní realizaci lze do 10 pracovních dnů
 • čerpání: v případě čistě refinancování dochází k jednorázovému vyplacení na účet současného věřitele, v případě navýšení na běžný účet klienta, v případě konsolidace na účty jeho věřitelů

Žadatelem může být

 • jedna a více fyzických osob starších 18 let a mladší 70 let (splatnost lze většinou natáhnout do tohoto věku)
 • fyzická osoba: zaměstnanec nebo podnikatel dosahující adekvátních příjmů
 • cizinec s trvalým, nebo přechodným pobytem u nás

Zajištění

 • jakoukoli nemovitostí žadatele nebo nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby (takzvaného zástavce), který s ručením touto nemovitostí (zástavou) souhlasí
 • na nemovitosti do zástavy jde pouze klasické zástavní právo směřující ve sprospěch půjčujícího, přičemž majitel zůstává stejný
 • nemovitost, která bude sloužit jako zástava k hypotéce, se musí nacházet na území ČR
 • může se přitom jednat o: rodinný dům, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, komerční objekt, pozemek, chata, hotel, penzion či jiný rekreační objekt apod.
 • varianty financování jako jsou zpětný leasing nemovitosti a například následný pronájem příliš nedoporučujeme. Klient v takovém případě přestává být majitelem nemovitosti, dochází totiž k jejímu převodu na investora a sám se dostává do role nájemníka. Na tom, že zůstane v pronájmu, než si zase jednou bude moct "svoji" nemovitost koupit zpátky ze svojí podstaty sice nemusí ještě být nic špatného. Prostě platí nájem a jakmile se mu podaří vyřídit bankovní hypotéku, nebo získá potřebné peníze jiným způsobem, čehož dosáhnout se snaží co nejdříve, koupí si nemovitost zpátky. Pokud na druhou stranu narazí na nečestného vyřizujícího, nebo poruší některou z podmínek v nájemních smlouvých, nemusí k tomuto zpětnému převodu dojít nikdy. V takovém případě nemovitost vlastně prodá za výkupní cenu a stejně se bude muset nadobro vystěhovat. Samozřejmě, jako všechno, i toto má své pro a proti. Nebudete tvrdit, že těch pro není také hodně. Možnost získat vyšší částku, platit měsíčně méně, navíc když teď odpadla nutnost platit daň z převodu. Máme nicméně pochybnosti v právní nenapadnutelnost takového řešení. U spříznených půjčujících zůstanete i nadále majitelem nemovitosti po celou dobu trvání hypotéky, na vaši nemovitost jde principiálně stejné zástavní právo, jaké je u používáno u klasických hypoték u bank.

Reprezentativní příklad:

nebankovní Americké hypotéky Standard:

 • Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky.
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka:: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)

hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2.89 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 3,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 496 520 Kč
 • Měsíční splátka:: 4 157 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

 

Všeobecné a právní podmínky

Realitní služby aneb bleskový odkup vaší nemovitosti za max navíc s možností následného pronájmu a koupi zpět

Nemuset čekat dlouhé měsíce na toho správného kupce?

Prodat svůj dům či byt ihned a za pár dnů tak mít většinu z jeho tržní ceny na účtu?

Dokonce zde po rozumné domluvě i nadále zůstat bydlet v nájmu a jednoho dne si ho moct zase koupit zpátky?

Že by jenom nereálná představa pár jednotlivců? Ne tak úplně.

Co je odkup nemovitosti 

Z obecného pohledu je to realito-finanční operace, kdy se kupující, po úhradě požadované prodejní ceny ze strany prodávajícího, stane majitelem nemovitosti.

Převod vlastnictví nastane po těchto 4 krocích:

1. podpisu potřebné dokumentace: kupní smlouvy a návrhu na vklad 

2. vyplacení dohodnuté kupní ceny ideálně do advokátní (notářské) úschovy

3. vložením dokumentace (takzvané zavkladování - provedení vkladu) na katastru nemovitostí 

4. uplynutí 20-ti denní ochranné lhůty

Následně proběhne přepis majitele (změna vlastníka) v oddílu A na listu vlastnictví obchodované nemovitosti. Dále není důvod, aby byly peníze nadále "zadržovány" ve zvolené úschově. Budou tedy vyplacené ve prospěch prodávajícího (na jeho účet, nebo na účet jeho věřitelů).

A je to hotovo. Nemovitost je úspěšně prodána, koupena, zkrátka převedena z prodávajícího na kupce.

"Ale moment, to je přece proces běžného prodeje nemovitosti." Ano přesně tak. O nic jiného ani u odkupu v podstatě nejde. Až na to, že... 

Co je jeho podstatou

Kupujícím v tomto případě může být:

-> normální fyzická osoba, která nemovitost kupuje z důvodu, aby v ní mohla následně žít, podnikat, zkrátka ji užívat ve svůj prospěch. Tato osoba bude nejspíš ochotná zaplatit za vaši nemovitost vyšší kupní cenu než druhý jmenovaný subjekt

-> investor (nebankovní subjekt), kterému jde v první řadě o dosažení zisku. Jinými slovy bude chtít na vaší nemovitosti vydělat a to buď jejím následným pronájmem, nebo prodejem za vyšší cenu, než za kterou ji od Vás koupil. 

Jaké jsou jeho výhody

V čem potom může být produkt výkupu nemovitosti pro Vás užitečný? Kdy Vás dokáže poměrně elegantně dostat z nepříjemné situace, být podstatně menším "zlem"?

Hlavní výhodou je rychlost výkupu. Doba potřebná k provedení prodeje vaší nemovitosti tak zabere několik dní.

Dále ušetříte čas i peníze, protože pokud se vydáte cestou výkupu, nemusíte shánět kupce běžným způsobem, tedy investovat čas a peníze na zdokumentování a inzerce vaší nemovitosti, prohlídky a právní servis.

Navíc nemovitost může být zatížená jakoukoli zástavou. Pro vyřízení odkupu vaší nemovitosti nepřekáží, ani pokud se na ní nachází exekuce, insolvence, nebo dokonce dražba. Ty jsou vyplacené během několika dnů a tím pádem nadobro pozastavené. Žádné další navyšování, urgence plateb a s tím spojený stres. 

Asi to bude znít jako klišé, ale s námi se v džungli výkupů a zpětných leasingů fakt neztratíte:

Dopřejte si rychlý výkup vašeho: domu, bytu komerčního objektu, nebo pozemku za férovou cenu.  

Řekněte si sami, jestli chcete:

A) v nemovitosti i po odkupu nadále bydlet a platit nájem, než si ji zase koupíte zpátky

B) z prodeje vytěžit maximum peněz a klidně se potom vystěhujete

Ad. A) zde pro Vás ideální takzvaný zpětný leasing čili výkup vaší nemovitosti s následným pronájmem zpět Vám.

Ad. B) zde se nabízí výkup za nejvyšší možnou cenu investorem, nebo její prodej klasickou cestou. 

 

Žádný dluh přitom není dostatečně vážný, aby provedení výkupu vaší nemovitosti bránilo.

Vyzkoušejte si výkup zadlužených nemovitostí, které jsou většinou zatížené:

- nebankovní hypotékou: řekněme si upřímně, že žádná z nich není, co se výhodností týká, žádné terno. Vysoké měsíční splátky v kombinaci z mohutným přeplatkem představují velkou měsíční zátěž, kterou stojí za to snížit. 

- zesplatněnou hypotékou: jakmile se totiž stane, že se několikrát opozdíte se splátkou, může nebankovní firma i banka, kromě naúčtování si vysoké pokuty, hypotéku zesplatnit. To znamená, že požaduje vrátit celý dluh většinou v horizontu několika týdnů. Ideální je tyto peníze v požadovaném čase vrátit, jinak hrozí další navyšování dluhu, exekuce a dražba.

nebo už se nacházejících přímo v: 

- exekuci: kdy se na katastru už nachází a na listu vlastnictví nemovitosti vázne exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

- insolvenci: insolvenční správce dal pokyn k prodeji nemovitosti za účelem úhrady přihlášených pohledávek

- dražbě: nedošlo k včasnému vyplacení těchto zástav a tak se už nemovitost dostala do dražby, kde hrozí její prodej za nepříliš výhodných podmínek

S vyplacením většiny takových omezení na vaší nemovitosti budou mít banky problém. Zároveň vás mohou při prodeji poměrně výrazně zatěžovat.

Hrozí totiž navyšování o všemožné pokuty nebezpečným tempem a nutí tak prodat nemovitosti výrazně pod cenou.

Zkomplikovat prodej mohou také tím, že si potenciální kupec, jinak ochotný vaši nemovitost koupit a zaplatit za ni nejvyšší cenu, "nedosáhne" na bankovní hypotéku, kterou by toto koupě financoval. Jinými slovy mu banka na koupi takové nemovitosti nepůjčí, protože je zatížena takzvaně nevhodnou zástavou. Nezachrání to ani takzvaný před hypoteční úvěr, protože se nejdříve musí nevhodná zástava vyplatit z jiných peněžních zdrojů, než bankovních, až potom na ni banka půjčí. 

Když člověk v takové situaci nemá zrovna to štěstí a tyto peníze na svém účtu, nebo mu je nepůjčí "švagr, starý známý", tehdy je na místě "přivolat na pomoc" nebankovního investora. Ten tuto zástavu vyplatí a list vlastnictví nemovitosti tak vyčistí. K tomu může použít buď novou nebankovní hypotékou, tu ale nemusí být možné poskytnout dostatečně vysokou (kvůli omezenému LTV 50%), aby si poptávající poplatil všechno, co potřebuje. Navíc i měsíční plátky takové nebankovní hypotéky pro něj nemusí být únosné.

Právě v této situaci dává smysl řešit oddlužení neboli vyplacení nevýhodné (taky nevhodné) zástavy na nemovitosti jejím odkupem do vlastnictví investora. 

K tomu slouží:

1. vyplaceni dohodnuté kupní cena a následný klasický prodej

2. výkup nemovitosti a její následný pronájem - takzvaný zpětný leasing 

Před jejich sjednáním je potřeba se rozhodnout a domluvit s investorem, jestli:

- ji po odkupu prodáte bez časového tlaku za maximální cenu a následně se vystěhujete. V takovém případě je lepší, ať se neplatí 2 krát daň z převodu, řešit vyplacení zástavy nebankovní hypotékou třeba bez průběžného placení měsíčních splátek, tedy s úhradou zapůjčené částky včetně úroků z prodejní ceny 

- v nemovitosti budete chtít nadále bydlet a potom si ji ve stanoveném čase koupíte zpátky. Tehdy se sepíšou nájemní smlouvy na dobu určitou, po kterou budete moct v nemovitosti nadále bydlet a v jejímž průběhu si ji také budete moct koupit zpět za předem stanovenou cenu. 

Smysl tato služba dává tehdy, pokud za ni zaplatíte (na úroku, celkovém přeplatku) méně, než o kolik byste jinak přišli navýšením dluhu a prodejem pod cenou. 

V jiných případech, kdy není nemovitost nevýhodně zadlužená, nevidím v odkupu nemovitosti takový smysl, pakliže prodávající z nějakého jiného důvodu vyloženě "nespěchá" na peníze. Odkupující si na takové akci bude pochopitelně chtít také něco vydělat a tak to bude vždy o něco méně výhodná varianta, než prodat nemovitosti klasickým způsobem. Tím mám na mysli klasickou inzerci na realitních serverech sháněním a zaujetím co největšího počtu potenciálních kupců, který se po dalších krocích stane "hrdým" majitelem vaší nemovitost. Takový proces může trvat klidně půl roku i více. A to by pro vás, v případě že je nemovitost zadlužena jednou z výše jmenovaných zástav, znamenalo příliš dlouhou dobu. Mezitím by totiž došlo k výraznému prodražení navýšením dlužné částky, nebo byste museli prodat pod cenou, protože by odpadli všichni kupující, kteří nemají na koupi vaší nemovitosti našetřené vlastní peníze a bankovní hypotéku by na koupi kvůli nevhodnému zatížení nemovitosti nezískali. Kolik takových dneska je?

Pokračovat ve čtení

Individuální financování znamená extra výhodnou hypotéku a nebo půjčku z bankovního prostředí na míru Vašich možností!

Pod pojmem „individuální financování“ nabízíme klientům možnost získání financování Grand a Grunt, kdy se jedná o hypotéku a bez zástavní úvěr z bankovního sektoru tedy s extrémně výhodnými parametry.

Jen si představte, že máte jediný dluh s roční úrokovou sazbou začínající u 2.5% s možností splatnosti až 30 let. Tedy pro lepší orientaci s měsíční splátkou u 4 000 Kč na hypotéce ve výši 1 000 000 Kč. Příjemná představa, no ne? 

Individuální navíc znamená, že se budeme snažit přizpůsobit Vašim současným možnostem a nastavit tak toto financování Vám na míru. Tedy aby bylo sjednání možné a bezproblémové!

Jsme kreativní a jen tak nějaký nedostatek u žadatele nás nezastaví... Pro úspěšné sjednání bankovního financování pro klienta uděláme maximum, aby tak nemusel využít výrazně méně výhodného nebankovního financování... 

Pokračovat ve čtení

Oddlužení nemovitosti obnáší odstranění drahé a akutní zástavy z domu, bytu nebo pozemku

Je to peněžní produkt, jehož podstatou je vyplacení nežádoucího omezení z listu vlastnictví zatížené nemovitosti daleko levnější hypotékou. 

Toto omezení může mít podobu jak:

a) nákladného dluhu, který je zajištěný zástavním právem

b) nevýhodné a pro riziko přílišného budoucího zdražení nebezpečné nebankovní hypotéky

C) zesplatněné hypotéky, u které reálně hrozí brzký přerod v exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

d) exekuce, insolvence, nebo dražby, které končí nuceným prodejem nemovitosti za nižší než tržní cenu

Oddlužení tímto způsobem omezené nemovitosti si klade za cíl zaplatit v brzkém čase kteroukoli z těchto zástav.

Za použití jedné z exklusivních hypoték se podaří zastavit další zbytečné prodražování a eliminuje se ohrožení vlastnictví nemovitosti. 

Celá tato akce se skutečně vyplatí tehdy, pokud hypotéka, půjčka nebo úvěr na oddlužení nemovitosti:

1. bude disponovat minimálním úrokem a zároveň tak i celkovým přeplatkem

2. půjde současně protáhnout splatnost na dostatečně dlouhou dobu

3. dosáhne tak měsíční splátka co možná nejnižší výše

4. nebude problém ji kdykoli zdarma doplatit

Pohledávku, která omezuje zastavenou nemovitost, je na místě označit za nadmíru otravnou, protože zároveň s ní se průběžně navyšuje i celkový dluh o různé pokuty a jednotlivé náklady za její "správu a vymáhání". To dostává dlužníka do kritické situace, neboť tempo růstu jeho dluhu tak neustále nabírá na nepříjemné rychlosti.

Zástavou zatížená nemovitost je navíc vystavena riziku, že bude z donucení prodána za nevýhodných podmínek. Nemilosrdně se totiž blíží hodina vyhlášené dražby, ve které ji získá ten, kdo předčí se svojí cenovou nabídkou všechny ostatní účastníky. Avšak cena, se kterou zůstane "nad hlavou mávat" vítězný přihazující, bude nejspíš stále nižší než aktuální tržní, kterou by se dalo momentálně utržit běžným prodejem nemovitosti na současném realitním trhu. 

Ze všech úhlů pohledu proto pro dlužníka (většinou v jedné osobě s majitelem nemovitosti) představuje podstatně úspornější řešení, když si nechá takové nákladné a otravné omezení z nemovitosti vyplatit daleko lacinější a pohodovou hypotékou.

K tomu, aby jste ji mohli získat, máme perfektní nástroje jak v nebankovním, tak bankovním prostředí.

Tento hypoteční úvěr se vyznačuje především nicotným úročením a možností úměrného protažení doby splatnosti. Zásluhou toho dosáhnete snové splátky a zároveň zanedbatelného navýšení, což jsou dva hlavní ukazatele fantastické půjčky se zástavou, kterými se tato půjčka na vyplacení exekuce může s patřičnou dávkou hrdosti pochlubit.

Nadobro tak shodíte ze svých ramen břemeno, které je vás zatěžuje markantními náklady a zároveň představuje vážnou hrozbu ztráty nemovitosti, čímž na Vás vyvíjí výrazný tlak. 

Zůstanete právoplatným majitelem svojí nemovitosti a společně se zaslouženě ocitnete v bezpečném přístavu, který úspěšně provedené oddlužení nemovitosti přínáší.

Pokud takové jsou, je samozřejmě vhodné, započíst do výše nové hypotéky kromě zmíněné zástavy ideálně i všechny další drahé dluhy, na kterých nadměrně přeplácíte. Těmi obvykle bývají různé bez zástavní půjčky a jiné závazky, které z důvodu vysokého úročení a často taky krátké splatnosti dělají nesmyslně vysoké splátky. Představují tak nemalé položky v měsíčních výdajích, které rozhodně není radno zanedbat. Je proto nanejvýš žádoucí, aby se do jedné úsporné hypotéky zahrnuly a zároveň s ní tak uhradily i veškeré tyto "vražedné dluhy" kolem. 


Na zástavě je nepříjemné to, že je velmi nevýhodná, protože je většinou: 

- nastavené na krátkou splatnost

- nebankovkou neférově nastavené

- zesplatněné do konkrétního data

- hrozící:

1. výrazným zdražením

2. vyhlášením exekuce

3. prodejem v dražbě

a na dlužníka i majitele nemovitosti je přitom vyvíjený velký tlak uplatňováním pokut z prodlení a různých sankčních úroků, které nadále navyšují celkový dluh. 

Vlastník takové pohledávky, nebo subjekt který má její vymožení na starost, se všemožnými dostupnými prostředky snaží získat z dlužníka peníze. Používá při tom nástroje jako jsou:

 -> průběžné navyšování dluhu

 -> neustálé kontaktování

 -> průběžné postupování pohledávky do dalšího stupně vymáhacího procesu

Jeho jediným cílem, aby celý dluh vrátil co nejdříve. Dokud se tak nestane, většinou nadále dochází k jeho prodražování.

Jak si jistě dokážete živě představit, celý tento proces představuje pro dlužníka nemalé množství nepříjemností, kterých se rozhodně stojí za to zbavit. 


Právě k tomu produkt zvaný oddlužení nemovitosti slouží. Dojde při něm k vyplacení jedné z těchto drahých a celkově nebezpečných zástav z listu vlastnictví zatížené nemovitosti a to za použití výhodné a bezpečné hypotéky.

Za tu je považována taková, která se může pochlubit díky minimálnímu úroku a dostatečně dlouhé splatnosti velmi příznivou splátkou.

Tu by měl dlužník dokázat bez větších zádrhelů dlouhodobě řádně platit a tak se zdárně zamezí dalším problémům a zbytečnému zvyšování celkového dluhu.

Zároveň se může spolehnout, že celkově na ní přeplatí zanedbatelnou částku.

Vysoké úrovni dlužníkova celkového bezpečí a komfortu "hraje do karet" také fakt, že ji poskytne férový a slušný poskytovatel, na jehož výběru i kontrole nezávadnosti jeho smluv pro naše klienty si dáváme "mega" záležet. 

Ke slavnostnímu provedení oddlužení nemovitosti dojde ve chvíli, kdy je zatížení na listu vlastnictví postižené nemovitosti nahrazené touto hypotékou přinášející miniaturní splátku i přeplatek.

Stane se tak obratem po uvolnění takové hypotéky, který pochází buď z jedné ze spřízněných bank nebo nebankovních společností.

Docílí se tak vyplacení:

a) nebankovní hypotéky

b) zesplatněné hypotéky

c) zástavy pocházející od kteréhokoliv věřitele

d exekuce plynoucí z jakéhokoli závazku

e) insolvence nebo dokonce dražby

Její pomocí se nemovitost očistí a dlužník se dočká vysněné úspory a klidu

Pokračovat ve čtení

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky