Firemní neboli podnikatelské hypotéky, půjčky a úvěry mistrně utvořené k zabezpečení unikátního financování pro všechny podnikatele z řad společností i živnostníků:

Vítejte na podstránce zaměřené na úvěrové produkty primárně sloužící k naprostému uspokojení vašich poptávek po penězích, jejichž prostřednictvím potřebujete pokrýt své různorodé podnikatelské potřeby a záměry.

Právě za tímto účelem byly přivedeny na úvěrový svět a seřazeny do regálů krámku označeného cedulí Dům Dluhů, který postává na pomyslné tržnici za účelem prodeje počestných úvěrů pro podnikatele.

Stejně tak, jako své uplatnění najde u jednotlivých typů společností (právnických osob), si na své přijdou také živnostníci (fyzické osoby samostatně výdělečně činné).


Jelikož se v dnešní rychlé době nejeden řídí heslem: "sladké řeči a různé formy okecávání dejte stranou a raději nejprve ukažte, co dokážete", usuzujeme, že si i Vy budete prvně přát přehledně prohlédnout, co konkrétního se nabízí k řešení a onu omáčku kolem si v případě zaujetí přečíst až vynaložením dodatečné námahy převážně způsobené scrollováním prstu po displeji a věnování potřebné energie do pozornosti a přemýšlení.

Kalkulačka hypotéky

Jsou tím 4 základní úvěrové odrůdy:

1. Developerský úvěr

Slouží k financování vašich developerských projektů, ať už se jedná o výstavbu, koupi či renovaci komerční nemovitosti.

Umožní její zhodnocení finančním zastřešením v jakékoliv fázi: peněžní pokrytí kompletní zamýšlené realizace, či pouhých "dokončovacích" pracích na již načatém projektu. 

Hodláte-li zkrátka budovat s úmyslem následného prodeje či pronájmu, tento zdroj kapitálu může být pro Váš projekt příhodným.

 • výše: 400 000 Kč až 90 % z hodnoty nemovitého zajištění
 • akontace: nejméně 10% z vlastních zdrojů
 • úročení: od 1,29 % do 7 % p.a.
 • splatnost: 1 až 30 let dle preferencí a parametrů
 • zajištění: zástavou financované nemovitosti popř. dalším do-zajištěním

2. Konsolidační úvěr

Své uplatnění nachází při likvidaci firmu finančně zatěžujících závazků. Právě k poplacení méně výhodných firemních dluhů byl stvořen. Snížení nákladů plynoucích z úvěrového zatížení firmy zbavením se nenasytných věřitelů za pomoci jejich peněžního vyrovnání jsou jeho devízou.

Při akci ho kolikrát nezastaví ani zhoršené registry, slabší nebo složitě prokazatelné příjmy, povaha závazků, jejich struktura, či "přepálená" úvěrová angažovanost.

 • výše: 400 000 Kč až 80 % z hodnoty zajištění
 • splatnost: 1 až 25 let dle preferencí a parametrů
 • úročení: od 2,79 % do 10 % p.a.
 • nutnost zajištění nemovitostí na území ČR
 • důležité je informování o všech firemních příjmech a závazcích 

3. Provozní úvěr

Postrádáte peníze na udržitelnost provozu svého podnikání? Veškeré provozní náklady, ať už se bavíme o proplacení faktur, úhradě mezd, nákupu materiálu, doplnění zásob či jiných provozních výlohách - potřebách, Vám tento úvěr směle pokryje.

 • typ: klasický anuitní, bez-anuitní, revolvingový nebo kontokorentní
 • výše: od 400 000 Kč do neomezeno (dle obratu a zajištění)
 • úročení: od 2,29 do 6,29 % p.a.
 • splatnost: 2 až 20 let 
 • čerpání: jednorázově či postupně dle účelu a schváleného rámce 
 • zajištění směnkou, pohledávkou, majetkem společnosti…

4. Investiční úvěr

"Mám skvělý čich na investiční příležitosti, jejich vyhledání a rozpoznání je pro mě od přírody hračkou. Jen tak mít dostatek peněžních prostředků, abych ho mohl konečně zužitkovat a tento talent naplno projevit!". Tak tady je za rozumných podmínek máte. 

Teď už jenom vyčlenit optimální množství a vložit ho do adekvátní možnosti z hlediska ziskovosti a bezpečí. Bez přiklonění k příhodným investicím se pořádný rozvoj firmy neobejde. Všichni dobře víme, že schopnost rychlého rozhodování a zároveň moudré volby určuje nejenom v podnikání náš směr. Progres, stagnace a nebo propad. 

Za ideální stav lze označit investování z již svépomocí vydělaných peněz, no pokud volné zdroje momentálně chybí, v oběhu nacházejí jiné uplatnění a ona příležitost je tak lákavá. Ať už hodláte vložit získané peníze do čehokoliv, právě investiční úvěr Vám může v tomto ohledu posloužit jakožto užitečný úvěrový nástroj.

 • výše: 500 000 Kč – 85 % z hodnoty investiční pobídky nebo za náhradu zvoleného zajištění
 • úročení: 1,99 - 4,89 % p.a.
 • splatnost: 1 až 30 let 
 • čerpání: jednorázově či postupně dle povahy projektu 

Pro vyhodnocení vašeho požadavku se s námi spojíte prostřednictvím:

nebo vytočením čísla: 777 465 451

Vaší žádosti se zpočátku bude naplno věnovat:

"Zjistím si od Vás všechny potřebné informace k vyhodnocení. Zodpovím veškeré vaše dotazy. Pověřím specializovaného odborníka procesem vyřízení."

Tomáš Maček

Váš spolehlivý rádce v oblasti podnikatelského úvěrování.

Tomáš Maček

"Rád se na vaši situaci blíž podívám. Řekneme si, co chcete řešit, jestli to umíme a pokud ano, tak také jak, tedy za jakých přesných parametrů, podmínek a dalšího postupu. Bude-li to oboustranně schůdné, bude se ve vyřízení pokračovat. V opačném případě se rozloučíme, aniž by po Vás byla požadovaná jakákoli platba. Platí se jenom v případě zdárného vyřízení vybraného financování, které má následně na starost přidělený specialista na podnikatelské úvěry, načež oba dva Vám budeme v průběhu realizace plně k dispozici."

Přednosti parametrů přitom jsou:

 • Štědrá roční úroková sazba startující na historickém minimu 1,29%. Jestli to tak půjde dál, bude s takovou za chvíli půjčující platit dlužníkovi za to, že si u něho mohl svoje nadbytečné peníze prostřednictvím úvěru "uschovat".
 • Doba splatnosti dokazující trpělivost v orientačním rozpětí 3 až 360 měsíců. Její rámec je určen především typem vyřizovaného úvěru, tedy posléze uplatňovaným záměrem. Vše se také odvíjí od zastávané strategie do budoucna. V případě záměru splatit úvěr v několikaměsíčním rozpětí od jeho načerpání se dopředu stanoví oboustranně schůdná minimální splatnost (fixační období) a nebo fixní náklad za toto účtovaný, aby byl takzvaně spokojený i investor a "něco z toho také měl". Obecně je doporučováno využít možnosti maximální dostupné délky a v případě budoucího disponování volnými (nadbytečnými) peněžními prostředky provést takzvanou výjimečnou splátku nebo úplné splacení.
 • Vlídná výše úvěru vzhledem k hodnotě zastavovaného majetku a také deklarované bonitě. Jak jste si jistě stihli všimnout, většina těchto úvěrů je poskytována oproti nemovitému majetku firmy, tedy za podmínky zápisu zástavního práva na její list vlastnický. Majitelem může být i někdo jiný, podstatný je jeho projev souhlasu jakožto zástavce s tímto zajišťovacím úkonem. Především její prodejní cena (tržní hodnota) posléze určuje společně se samotným projektovým rozpočtem, kolik peněz přesně bude možné na daný účel uvolnit. Samozřejmě do toho má svým dílem co říct taky takzvaná bonita, neboli příjem očištěný o výdaje, které žádající firmě v případném součtu s přistupujícími subjekty zůstanou i po načerpání vyřizovaného úvěru. Nicméně fakt, že je možné získat i 90% z odhadu, nasvědčuje tomu, že si na více peněz jinde sáhnete jen stěží. 
 • Nárok na provedení obou těchto předčasných plateb u nás mimochodem máte jakožto podnikatel bez omezení časem (kdykoli), penězi (bezplatně) a zároveň bezplatně (zdarma). Uskutečnit výjimečnou částečnou splátku můžete pokaždé, kdy vám bude přebývat určitý kapitál, čímž si můžete jednak snížit přeplatek a splátku, rozhodnete-li se pro zachování stejné splatnosti, nebo úměrně její výši přeskupit splátkový kalendář, tedy zkrátit splatnost, snížit přeplatek a přitom zachovat stejnou měsíční splátku.
 • Dostanete dopředu důkladně avizované a přehledně spatřitelné veškeré náklady a to nejenom na samotné vyřízení, ale také které vás mohou potenciálně potkat během splácení nebo žádosti o výjimečné splacení. Jejich do jisté míry zanedbatelná výše, nenáročnost a tolerantnost dávají jasně tušit, že nebude docházet k žádnému nadměrnému obohacování nad rámec dohodnutého úroku, ke kterému, především ve světě podnikatelských úvěrů, kde dlužník není ani zdaleka tak dobře chráněn zákonem, dochází a slovo sporadicky označující frekventovanost takového počínaní věřitele není zcela na místě. 
 • Do určité míry je možné kombinovat jednotlivé účely. Hojně se setkáváme s požadavkem na optimalizaci současného úvěrového portfolia firmy s tím, že by se jim část získaných peněz hodila také na provoz a pokud by šla řešit až taková částka, zahrnuli by do toho i investici na pořízení tamtoho stroje. To z našeho úhlu pohledu vytváří jakési 3 varianty, které se snažíme při procesu dohledání a nastavení klientsky ideálního úvěrů zohlednit a primárně pochopitelně vyhovět té nejvíce upřednostňované, jež zároveň většinou bývá také ta peněžně nejvyšší. Pokud toto není možné, ať už z důvodu hodnoty zajištění a nebo výše prokázaných příjmů, snažíme se ho uspokojit množstvím peněz k pokrytí alespoň oné druhé varianty. Nikdo nepopírá možnost přihození scénáře, kdy to bude stačit akorát tak na poplacení ožehavých dluhů, což je přece jenom to nejvíce důležité, kvůli čemu nás klient oslovil. Nebudeme klamat, že neexistují scénáře, kdy to nestačí ani na pokrytí všech méně výhodných dluhů a tak se musí vybrat ty zdaleka nejhorší, nebo že nemůže nastat investorova naprostá neochota půjčit byť jen jedinou korunu. I z druhé strany barikády se může poptávající rozhodnout nevyužít možnosti celého úvěrového objemu, který mu byl schválen a přislíben, neboť mu to za avizovaných nákladů nedává ekonomický smysl. Na nějaké "rozhazování" si raději počká, až mu dorazí peníze o toho odběratele, se podaří zpeněžit tam tu věc za požadovanou cenu, zkrátka ji bude pro vyšší výhodnost financovat z jiných zdrojů, nebo ji oželí úplně. 
 • Vždy se snažíme vycházet z představ poptávajícího o naprosto optimálním úvěru a při jeho vytváření se současně přizpůsobit jeho možnostem s tím, že po bližším vyhodnocení přijdeme s výsledkem, který by se měl z hlediska svých parametrů podobat této ideální verzi co možná nejvěrněji, nejlépe ji ještě předčít a to co možná nejvýrazněji. Avšak to, co bude a nebude skutečně možné, se upřesní až po sdělení všech k tomu nutných informací, případném dodání potřebných podkladů a uplynutí času nanejvýš dvou pracovních dní, které si na zpracování takového návrhu standardně nárokujeme. 
 • Můžete se spolehnout na 100% diskrétnost. Ze zajištěnými údaji a podklady zacházíme tak, aby nemohlo dojít k poškození byť jen dobrého jména žadatele šířením pomluv. O vašem požadavku natož pak situaci není informován nikdo jiný, kromě zaměstnanců zabývajících se řešením vašeho požadavku ať už na naší či investorově straně. Uschovávány jsou jen v případě uzavření obchodu pro případná vyžádání, nebo pro dořešení v budoucnu. V případě neřešení pochopitelně na vaši žádost dojde k jejich okamžitému a nevratnému odstranění. Mimo jiné musí být do posledního "puntíku" splněny směrnice GDPR.
 • Poznámka na závěr: v případě žádosti o bez zástavní úvěr musí být v odpovídajícím stavu jak platební historie (registr), tak i příjmová a výdajová (bonitní) stránka žádající firmy. To obnáší předložení alespoň posledního daňového přiznání v odpovídající kondici, odstranění nežádoucích dluhů jejich splacením, následného dodání potvrzení o bezdlužnosti vůči státu, soupisky všech závazků, jejich úhradu přímo z úvěru, případně splnit podobné náležitosti. Abyste získali představu o momentálním stavu trhu s bez zástavními podnikatelskými úvěry, v poslední době se často předkládá podmínka, aby o něho žádala fyzická osoba, nikoliv osoba právnická a zároveň bývá limitována horní hranicí 600 000 Kč. 

Co dalšího k tomu dodat?

Prediktivní, indikativní nabídku podnikatelského úvěru vystihuje podstata v podobě nabídnutí konkrétní verze úvěru, která je již před-schválena ze strany nákladově optimálního investora po předložení všech k tomu potřebných podkladů. Tím se dává příslib, že jakmile v avizovaném stavu dodáte veškeré materiály chybějící pro finální schválení a tvorbu smluvního zaopatření, bude Vám pravděpodobně úvěr poskytnut za předložených parametrů.

Bezplatným průběhem vyřízení se má na mysli, že do fáze jejího zhotovení Vy jakožto poptávající nic neplatíte a tak ani neriskujete pro případ, že by se Vám nezamlouvala a neměli tak z jakéhokoliv důvodu zájem pokračovat v jejím vyřízení, nebo se nakonec ukázalo jako neřešitelné z naší strany. Většina nákladů může být posléze zahrnuta do sjednávaného úvěru a zaplacena současně s jeho čerpáním. V takovém případě se úvěr po odsouhlasení klientem o příslušné náklady navýší.

Pojmem nezávaznost dává tušit, že Vám nikdo nebude bránit odstoupit o vyřizovaného úvěru, ať už Vás k tomu přiměje jakákoliv z příčin. Přestože to, jak jistě více, není nic extra příjemného, když Vám klient odstoupí od realizace v jejím průběhu po tolikerém úsilí, které jste vynaložili, nikdo Vás „na sílu“ držet nehodlá. Také případné náklady splatné před vyřízením se snažíme vpasovat do co nejzazší fáze, abyste nemuseli zbytečně vynakládat vlastní zdroje, dokud není vysoce pravděpodobné, že očekávané úvěrování dopadne.

Rozhodnete-li se nás oslovit pro sjednání cenově schůdného podnikatelského úvěru určeného pro peněžní potřeby společností a živnostníků, využijeme veškeré dostupné zdroje a vynaložíme zbývající zásoby, abychom pro Vás nejenom vybrali onoho favorita z hlediska nákladovosti mezi aktuálně dostupnými úvěry, ale také ho dokázali bleskově a za minimální potřeby vámi vynaložené pozornosti zrealizovat od A do Z, přičemž A reprezentuje prvním kontakt s námi přiděleným specialistou a Z vítězné načerpání tíženého úvěrového rámce.


A teď k těm řečem...

Jak jste si jistě stačili povšimnout, za suverénně klíčový ukazatel z hlediska preferencí poptávajícího považujeme celkovou cenovou výhodnost. Každý to zkrátka chce mít z podstaty věci co nejlevnější, o tom netřeba vést sáhodlouhé debaty.

Přestože někteří při tom zohledňují také kvalitu, za kterou jsou ochotni si připlatit, nikdo za ni nechce platit víc, než kolik vyloženě musí. Jinak by se přece dalo označit za "zbytečné" plýtvání penězi čili jejich rozhazování, kterého se chce dneska vědomě dopouštět jen skutečně málokdo mající ne ně mizivou citlivost, neboť zbytek si je i při jejich případné hojnosti dobře vědomý, že při momentálním škrcení peněžních "kohoutků" u drtivé většiny tvůrců té naší "zlaté" ekonomiky nemusel dlouhodobě pochodit.   

Za ty roky jsme vypozorovali, že v úvěrovém prostředí se tato ve finále přeplacená částka neodvíjí pouze od prvotní nabídky s avizovanými úroky a poplatky. Zásadní vliv na celkovou drahost dané úvěrové služby má také následná slušnost, shovívavost a předvídatelnost příslušného věřitele.

Ta při zohlednění všech výdajů, které má následně právo si vyžádat k úhradě a vy je tak budete povinni vynaložit, neméně ovlivňuje finální obnos při sčítání zaplacených "zajíců" a až do bodu úplného splacení načerpaného úvěru přináší tolik očekávanou stabilitu.

Je to právě pojem pravdivosti a poctivosti půjčujícího a otázka jakéhosi jeho smíření se s výdělkem ryze vyplývajícím z dopředu přehledně předložených a vzájemně domluvených nákladů. Právě tyto totiž nakonec mají poslední slovo při určení přesné úvěrové veličiny označované pojmem hromadný peněžní přeplatek.

Jinými slovy to,

jestli je na vstupu slíbená nákladovost v podobě avizovaného úročení, předložených poplatků a potenciálních pokut představujících z druhé strany ziskovost přinášenou vybranému poskytovateli úvěru pro něho dostatečným "zhodnocení" do Vás vložených finančních prostředků a taková investice mu tak dává ekonomicky smysl, aniž by se musel následně dopouštět praktik určených k dohánění tohoto nedostatečného profitu, nebo naopak hodlá realizovat různá úskočná a pro Vás nákladná opatření za účelem jeho navýšení,

má za nesporný následek sumární množství peněz, které před něho budete muset až do stádia úplného splacení upsaného úvěru vyskládat ze svojí "šrajtofle". 

Někdo přece celou tu srandu nakonec zaplatit musí. Kdo jiný než Vy by to asi tak měl být?

Úvěrování nakonec není nic jiného, než braní si peněz na něco, na co jich člověk už tak nemá dostatek, aby za to ještě potom platil tomu, kdo jich nejenom že hojnost má, ale taky je jich "pár" ochotný dočasně postrádat.

Jedinou otázkou teď zůstává, kolik to bude dělat celkem. 

Kdo chce, aby to bylo co nejméně, nechť

klikne SEM

případně promptně provolá naši centrálu.

Za hlavní motivační faktor lze považovat střepání se hrozby nepříjemného překvapení.


Toto tlačítko je jako stvořené pro ty z Vás, kteří: 

A. sháníte bezpečný, tedy levný a morální, nejenom nebankovní podnikatelský úvěr z kategorie konsolidačních, provozních, investičních či developerských

B. nechcete se Vám plýtvat energií a časem potřebnými pro jejich vyřízení

C. vykazujete jisté nedokonalosti, z jejichž titulu Vám stávající banka ukázala záda

D. máte údajně něco v registrech, prokazatelný příjem nedosahuje dostatečné výše, nebo jaká z dalších "prkotin" jim zrovna nevyhovuje

Právě pro podnikatele a to jak právnické (s.r.o., a.s., S.E.) tak i fyzické (OSVČ) osoby se nám podařilo vyvinout příhodné úvěrové možnosti a přijít s nabídkou širokého spektra firemních úvěrů, tedy úvěrů pro podnikatele.

Tyto individuálně přizpůsobujeme požadavkům a možnostem konkrétní poptávky na základě momentálního stavu trhu. Výsledkem takového počínání by měla být ona optimální úvěrová nabídka zosobňující ideální poměr mezi cenou a přínosem pro Vás.

Záminkou, proč nás pro její vytvoření majitelé firem nebo jimi pověřené osoby hojně oslovují, bývá nejenom ona slabší firemní bonita, dosavadní platební morálka, krátká historie, nevhodný obor podnikání, struktura či povaha závazků, druh nemovitosti, její vlastník nebo zatížení.

Jako další důvod se zmiňuje, že mají neblahé osobní zkušenosti s vyřizováním na vlastní pěst a co naopak nemají, je dostatek nervů a kapacit k „obíhání“ bank, vedení nekonečných promluv s přidělenými bankéři, shánění, chystání a dodávání vyžádaných podkladů.

To celé je teď ještě více ztížené ničivými dopady oné nemoci, která nás poctila svojí přítomností. Aby to nebrali osobně, může se jednat o marné snahy nejenom u bank, ale také v nebankovním sektoru. Nejednou se přislíbí něco, co se „ne a ne“ skutečně přihodit. Pořád je někde nějaký problém, neustále něco chybí, aby z toho nakonec bylo nákladově „cosi strašného“ a diametrálně odlišného od prvně vyřčené nabídky, nebo pro jistotu úplné nic.

Nenechejte se nadále tahat za nos a raději svěřte nákup vhodného úvěru do rukou úvěrových odborníků. Spolehněte se, že tím budete investovat do jeho vyřízení minimum pozornost. 

Věnujte si raději tomu, co Vám jde nejlépe - vydělávání peněz ve svém podnikání, nebo si užívejte plodů, pro které to děláte především - odneste si taky něco ze svého života díky dosaženému stupni finanční svobody. 

Víte snad, kdy to celé skončí?

Každá jedna minuta se cení a koruna počítá.


Chcete-li ještě mrknout na možnost sloučení osobních závazků pro snížení splátek, přeplatku a zvýšení celkové přehlednosti a komfortu, můžete navštívit také podstránku pojednávající oKonsolidaci půjček


Sliby chyby: 

Problémem, se kterým se mimoto hojně setkává celá spousta lidí nacházejících se v roli žadatelů o úvěrové služby, je nejenom právě zmíněné rapidní, dopředu přinejmenším nejasně komunikované a z toho titulu také neočekávané navýšení nákladovosti v průběhu budoucího splácení.

Jsou jím mnohdy nenadálé změny přihozené dokonce ještě v průběhu samotného sjednání. To potom člověk nabývá nejistého pocitu, jestli si ho na začátku náhodou nespletli s někým jiným, nebo jestli při vyřčení finálního verdiktu neotevřeli omylem složku jiného, o poznání méně atraktivního případu. 

Ono se již nejednomu přihodilo, že mu byly při předložení prediktivní nabídky přislíbeny parametry podnikatelské půjčky, které by se ani při pohledu z kvapně postupujícího vlaku nepodobaly těm, se kterými nabízející vyrukoval při vyřčení závěrečného a definitivního verdiktu. Buďte si jisti, že o milé překvapení se skutečně nejednalo. 

To, že se zde nepozastavujeme nad náhlým zvýhodněním parametrů, kdy vás vstřícnost půjčujícího nadmíru a mile překvapila a konečně jste tak po dlouhé době mohli pocítit neskonalý vděk, je doufám každému jasné. Přitom 1. máje nebylo, po personálu blízkého blázince pátrajícím po přiděleném asistentovi nikde ani stopy, vaše iniciále jakožto podnikatele na složce seděly, tak kde se stala chyba? 

Tak jak je možné, že se po skončení schvalovacího procesu, kdy jste s vypětím všech sil vyhověli žádoucím náležitostem, nejeden nestyděl vytasit s diametrálně odlišnými hypotečními hodnotami, než kterými se "oháněl a kušoval" při prvních jednáních? To tehdy v ničem nebyl žádný problém, všechno mělo proběhnout hladce, ničeho jste se nemuseli obávat. Podmínky byly tak snové, že jste se museli štípnout.

Dokonce byste byli bývali možná i odpřisáhli, že jste na právem rameni pocítili váhu anděla strážného přispěchavšího vám s hůry na pomoc. Zkrátka easy money.

Domnělá peněžní jistota, která vám najednou začala proudit v žilách, vás přiměla ke strategickému úkolování dodavatelů a současně sebejistému ukolébávání odběratelů.

Přece jste tehdy nemohli tušit, že z toho nakonec bude akorát tak nominace vyřizující osoby na Oscara v kategorii herecký výkon roku a připnutí červené bambulky na váš nos.

Jednou tak vysoký úrok, o deset let kratší splatnost, poloviční maximální částka a přitom splátka nepříliš se lišící od té předtím? Pro mnohé žádný problém.

Jak je něco takového vůbec možné, když jste v průběhu vyřízení dokázali dodat potřebné podklady, jejichž odpovídajícím obsahem jste navíc pouze potvrdili na počátku jednání vyřčené hodnoty? Podobné čísla na příjmovém potvrzení, nachlup stejná celková zadluženost, struktura závazků, požadovaný účel i platební historie. Ale to se stejně vyskytly jisté nedokonalosti, se kterými se dopředu jaksi nepočítalo.

Jakoby nestačilo, že je mu při vyřízení zhruba sedmkrát oznámeno, že tam to je špatně a ještě tam to nám nesedí, toto je potřeba předělat a toto dodat znovu a v jiném formátu, až člověk kolikrát doufá, že ona sedmička pro něho bude šťastný číslem a nabývá pocitu, že si žádá o vízum na mars, usiluje o prosazení svého záměru v poslanecké sněmovně, nebo vyřizuje běžné stavební povolení, zkrátka že se jedná o téměř nadlidský úkol, na který jakoby snad měl 24/7.

Ono nakonec ještě nezbyde, než zkousnout signifikantně znevýhodněnou variantu, nebo si to hold zkusit řešit od začátku jinde a doufat, že zde nakonec nedopadne podobně. Alespoň jste už zvládli nashromáždit většinu podkladů, tak to snad nebude takový boj. 

Ba co víc, nejednou se stane, že to velevážený riskař, kterému je dán ten dar rozhodovat o vašem osudu podobně jako samotnému soudci, pro jistotou shodí ze stolu na poslední chvíli úplně. To je potom takové to: "Pro nově zjištěné skutečnosti Vám musíme s politováním oznámit...", nebo ještě lépe: "Z interních důvodů se Vám chceme omluvit, ale..." Připadám vám zvláštní, že to nikomu nepřijde nějak extra zvláštní? V klidu, v tom množství poptávajících se to ztratí, prostě vás odstřihnout a jede se dál...

Pro ně je to pořád lepší, než vás znejistit hned ze začátku a ještě tak riskovat, že si půjdete "pro jistotu" poptat i ke konkurenci. Žádné takové, radši namlsat, než odradit, ať řešíte čistě s nimi a pak když nic, tak prostě nazdar, "teď už si běž kam chceš". 

A vy si tak v moment, kdy po všech těch podstoupených procedurách prakticky už pouze očekáváte pípnutí na účtu zvěstující příchod načerpaných peněz, můžete dělat nároky akorát tak na zpětné zaslání nebo alespoň skartování pracně vyhotovených a dodaných podkladů. Zkrátka what a shame.


"Poukazovat kritickým a varovným prstem, to by vám teda šlo, ale proč se vlastně chtít dostat do křížku zrovna s vámi?"

Tak zaprvé, co se řekne, to platí.

Možná, že to vyzní jako klišé, ale když už něco slíbíme, tak jedině za předpokladu, že jsme si vyloženě jistí v "kramflecích" a že je to následně z naší strany opravdu reálné dodržet. 

Raději, než slibujeme, precizně predikujeme, předkládáme a "premáháme".

Pokorně přiznáváme, že nedokážeme dopředu počítat a posléze tak ručit za pochybné vystupování poptávajícího, které nejednou zapříčinilo zhatění všech našich úvodních slibů a následných snah.

Různé formy zatajování, intrikování nebo naprosté neschopnosti? Pardon, ale další prosím.

Jako východem slunce na východě si navíc můžete být jisti, že nad rámec dopředu dohodnutých peněžních výdajů nebudete následně obráni ani o korunu navíc.


A taktéž...

Zastáváním solventního přístupu za všechny ty roky disponujeme:

-> kvalitními vazbami na něčím výjimečné úvěrující subjekty, férově fungující nebankovní investory a pověřené úvěráře

-> dlouholetými zkušenostmi, obstojným a neustále aktualizovaným informačním přehledem nad možnostmi úvěrového trhu ČR

-> spoluprací s pro Vás důvěryhodnými a prospěšnými experty ochotnými naplno se ponořit do řešení vašeho požadavku k jeho plnému uspokojení

, což pokládá základ širokému spektru důstojných realizačních možností, naší užitečnosti a opodstatněnosti na trhu. 

Nakonec schopnost najít a dlouhodobě si udržet kvalitní lidi je základem úspěchu každého businessu. 

To je to, co stojí hromadu potřebné práce, energie a úsilí, které nejsou vidět. 

Právě na nich ale převážně stojí kvalita poskytované služby, bez které se neobejde a posléze z ní těží i sám poptávající.

Jak jistě již měli mnozí z Váš tu čest poznat, v úvěrovém světě to platí dvojnásob. Objevit zde a přimět ke spolupráci specialistu s tahem na branku a opravdovou schopností "vytrhnout Vám trn z paty" bývá skutečný oříšek.

Jakmile jsou všechny vaše ukazatele ukázkové, není s ničím problém. Ale jakmile vykazujete určitě nedokonalosti, získat na lusknutí prstu požadované financování se jeví téměř nemožně. 

Až si říkáte, že kdybyste byli bývali tolik pozornosti věnovali svojí výdělečné aktivitě, měli byste přinejmenším polovinu z poptávaného obnosu dávno vydělanou.

Na tolika promarněném času vás může těšit jedině tak nabytá zkušenost, i když ze svojí podstaty poměrně trpká. 

 Schopnost vyhledat a efektivně vyřídit od A do Z vítěze mezi podnikatelskými úvěry po uplatnění filtru "seřadit od nejlevnějšího" je naší devízou.

Vycházíme přitom z vašich možností, potřeb a dbáme na to, aby vyžadované kvantum vámi vynaloženého úsilí bylo minimální.

Dobře víme, že máte lepší věci na práci. A když ne zrovna na ni, tak na osvěžující odpočinek určitě ano. 


Z takové perspektivy je potom možné vyhovět ve věci vyřízení nanejvýš výhodného bankovního úvěru, přestože klient se svojí žádostí v oslovené instituci nedávno "pohořel". Z různých mu zde nakonec nevyšli vstříc, třebaže mu při tomto procesu asistoval "vyhlášený" poradce.

Při nejhorším stejně tak dobře se orientujeme mezi jednotlivými nabídkami nebankovních variant, které pochází od spřízněných investorů a spolupracujících nebankovních institucí. Na jejich peníze je nanejvýš vhodné sáhnout tehdy, kdy si poptávající nepřípustným konáním v minulosti doopravdy zavřel dveře do bankovního světa v přítomnosti. 

Klíčovou je v takovém scénáři strategie zvolená do budoucna. Jelikož se za ekonomicky nejpříznivější považuje co možná nejbrzčí přerod v bankovní verzi, kterou lze z mnohých hledisek (úrok, splátka, přeplatek) označit za nákladově znatelně příznivější. Proto je nesmírně důležité, abychom ihned po načerpání přechodné nebankovní hypotéky sledovali vyhlídky klienta na bankovním trhu a zaměnili ji příhodnou náhradou, jakmile to okolnosti jeho situace umožní. K uskutečnění tohoto je bezpodmínečně žádoucí, aby tomu byl uzpůsoben také dočasně načerpaný nebankovní úvěr. Jinými slovy ho musí být možné splatit kdykoliv a z jakýchkoliv peněžních zdrojů. V našem případě je to navíc umožněno zcela zdarma. 

Druhým důvod k oslovení může dávat skutečnost, že se stádium konečného vyřízení (ať už ve spolupráci s bankovním či nebankovním "partnerem") neustále oddaluje, přičemž je hojně využíváno jednoho z argumentů nabízejících se z pestrobarevné palety příčin pozastavení, zatímco výsledek znázorněný zdárným vyplacením požadovaného množství peněz vypadá poněkud nejistý. Pokračování v řešení podmiňují doložením ještě tohoto "posledního" dokumentu a vy už nějak přestáváte věřit, že by vůbec někdy mohlo k onomu dotažení do konce skutečně dojít, "pomalu ale jistě" vám začíná docházet trpělivost. 

Možná jste nakonec vážně měli upřednostnit intuici před rozumem a vsadit na jiného "koně", nebo raději následovat rady zkušených, jež doporučují vytvořit si jakési "zadní vrátka" a pro jistotu "do zálohy" oslovit ještě jednu firmu, která by se ukojením vaší peněžní potřeby zabývala. Třeba byste byli bývali už dávno hotoví a přihlédnete-li ke všem těm prodlevám, nejenom časovým investicím a nákladům obětovaných příležitostí, pravděpodobně by se bylo bývalo jednalo o výrazně výhodnější řešení. 

Z toho titulu se může jednat nejenom o váš zájem pro jakousi jistotu paralelně řešit s někým dalším a moct tak bez dalších nějakých extra prodlev kam sáhnout, začne-li se to s osloveným favoritem nápadně a zbytečně táhnout. Může se také přihodit, že se v průběhu sjednání objeví jisté nákladové skutečnosti, kvůli kterým ztratí původní nabídka na "lesku", nebo v jejichž světle přestane být atraktivní úplně.  I v těchto případech se může vyplatit zastání postoje dva lepší než jeden. 

V rámci důvěrného partnerské vztahu to samozřejmě neplatí, jenomže tady se nemáte velice za co stydět, ani se na vás kdo za co vyloženě zlobit, poněvadž dopředu můžete je stěží najisto vědět, zdali se spoléháte na toho pravého. Tímto si dokážete zdravě zvýšit šance, že alespoň jeden z nich dokáže dotáhnout to, co slíbil a dopadne tak, o co žádáte. Nebojte, pro ně taky s největší pravděpodobností nejste jediný jedinec, jehož peněžní potřebu se snaží uspokojit. Přinejmenším jsou jich desítky. To nemusí znamenat nic špatného, naopak, o kvalitní služby je často velký zájem. Pokud dokáži dodržet, co slíbili. 

Na druhou stranu je nutné upozornit před uplatňováním oblíbeného přístupu ala "čím víc, tím líp" a řešením svého požadavku na milion různých stran. U většího úvěru se takový přístup nemusí vyplatit z prostého důvodu a sice, že se v tom člověk snadno ztratí z titulu nezměrné splašenosti. Nejenom že se nedokáže pořádně soustředit na kroky, které obnáší sjednání jednoho, snadno se v tom zamotá a zvolí nevhodný produkt, nebo mu žádný jiný při takovém přístupu k osloveným nakonec ani nezbyde. Proto doporučujeme zvolit optimálně dvě, nanejvýš tři alternativy. 

A tak

-> přejete-li si mít na co sáhnout v případě, že prediktivní nabídka od prvně oslovené společnosti nakonec nedopadne, nebo nebudou dodržena slíbená předsevzetí z hlediska nákladů, času, náročnosti... 

-> apelujete-li na výhodnější parametry již nabídnutého úvěru ztělesněné sníženým úročením, minimalizovaným přeplatkem, o poznání vyšší částkou, nebo daleko delší splatností...

-> vykazujete-li určité nedokonalosti, kvůli kterým Vám doposud všude ukázali záda, stálo vás to akorát spoustu promarněného úsilí a už toho máte tak akorát... 

při všech těchto scénářích pro vás může být nadmíru přínosné oslovení našich odborných pracovníků. 

Rádi se na váš požadavek blíž podíváme a navrhneme z našeho pohledu optimální řešení.

Je přitom jedno, jestli chcete získané peníze použít na pořízení nové "věci", nebo si pro jistotu přejete disponovat určitým "polštářem" v momentálním cashflow, případně proplatit některé z faktur, nebo zpětně uhradit nákladově nepříliš vhodné pohledávky a tím tak zoptimalizovat své stávající portfolio různých závazků a zatížení. Neštítíme se ani pestrých kombinací jednotlivých účelů či případné potřeby dodatečných peněž takzvaně nad rámec. 

Máme jedinou podmínku a to, že počet oslovených kandidátů nesmí překročit počet oněch tří.

Není to o vlastní nedůvěře, běžně se svedeme vytasit s cenou celkově nejpříznivější.

Avšak jednotlivá vyhodnocení podnikatelských úvěrů obnáší spoustu úkonů.

Neradi tak soutěžíme ve výběrovém řízení, kde jsme jedni z více než tří. 

Často je to z různých příčin zbytečná ztráta času, energie i možností.

A to všechno jsou omezené statky, kterých si vysoce ceníme. 


Přijímáte takové pravidla hry?

Potom nedovolte nerozhodnosti prováhat příležitost!

Zadejte své:

Posléze následuje: 

I. zavolá Vám náš specialista na podnikatelské úvěrování a během 5 až 15 ti minutového hovoru si zodpovíte všechny potřebné informace

II. na jejich základě se vyhodnotí vaše vyhlídky a v případě nalezení reálného řešení vytvoří zmíněná úvodní kalkulace 

III. bude-li pro Vás dostatečně zajímavá, definují se přesné kroky vedoucí k jejímu efektivnímu sjednání


Usilujeme primárně o přínos peněžního užitku poptávajícímu, přičemž je pochopitelně potřeba poohlížet se taky po dosažení vlastní a investorovi ziskovosti.

Jedná se totiž o tři spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují a jakákoli nerovnováha by tak do budoucna mohla představovat zapeklitý problém.

Přestože je potřebné si přiznat, že se potřeba řešení peněžních příjmů neodmyslitelně pojí s každým dnešním oborem lidského počínání za účelem žádoucího přežití, není pro nás pohonným palivem číslo jedna.

Na konci dne se ohlížíme a hodnotíme smysluplnost odvedené práce především podle našeho přínosu poptávajícím. Před otázkou „kolik jsme dneska vydělali“ si první pokládáme: „Odvedli jsme možné maximum, pomohli jsme někomu potřebnému, v čem můžeme zdokonalit systém?“ Peníze jsou potom i jakýmsi ukazatelem těchto hodnot.

K čemu nakonec je služba, která nevydělává? A teď nemyslíme, že z negeneruje profit? Pořád může být moudře reinvestován zpátky za účelem růstu. Tím chceme říct, že to prostě necinká na účtu. Asi velice k ničemu, nebo není schopný si pohlídat svoji výplatu od klientů, tak nebo tak to není dlouhodobě udržitelná záležitost.

Při svojí práci kopeme v první řadě za Vás poptávající, zároveň však musíme též dbát na nejlepší ekonomické dobro úvěrujících investorů. Vážíme si obou těchto táborů nejenom z principu faktu, že jsme všichni lidé, ale taky protože by se to bez uspokojení potřeb všech zúčastněných (včetně nás) neobešlo. Jedině za předpokladu dosažení vítězství všech zúčastněných stran to může celé dlouhodobě fungovat, aniž by muselo docházet k poškozování jedněch nebo druhých.

A dělat něco na úkor ostatních, to nám nějak nejde přes patro. To radši půjdeme dělat další lesníky, dělníky, nebo opraváře strojů, kde budeme „bezstarostně“ vydělávat poctivou a smysluplnou prací. A nakonec to možná ještě bude více prosperovat, než tady ten neustálý stres. Manuální řemesla začínají být vzhledem k nedostatku jejich schopných vykonavatelů ceněné nad zlato. "Vědět to dřív, tak nelezeme na gympl, ale na zemědělku!"

Z čeho ještě se s námi můžete těšit:

Do dvou pracovních dnů od prvotního kontaktu, při kterém si vzájemně řekneme vše potřebné, bezplatně vytvoříme nezávaznou prediktivní nabídku podnikatelského úvěru. 

Jedná se o konkrétní verzi obsahující přesné hodnoty všech hlavních ukazatelů, jako jsou částka, úročení, splatnost, RPSN a přeplatek.

To byste získali orientační představu o tom, co vás případně čeká a nejspíš nemine, zvolíte-li si nás za partnery ve věci zajištění potřebného úvěrování. 

Úvodní analýzu provedeme okamžitě po zajištění obecných informací a případném sběru potřebných podkladů. Proces diskrétního prověření je zakončený takzvaným prescorigem (před-schválením), bez kterého se zhotovení indikativní nabídky pro následné předložení poptávajícímu neobejde.

Za pozornost a zmínku jednoznačně stojí také možnost budoucího doplacení, za co všechno a jak moc můžete být v budoucnu pokutováni a za jakých okolností může dojít k takzvanému zesplatnění úvěru, po němž bývá vyžadována úhrada celé dlužné částky.

Pouze za předpokladu, že se Vám bude jevit jako dostatečně zajímavá, domluví se další efektivní postup pro hladké nastání jejího brzkého čerpání.

Při své činnosti vybíráme ze širokého spektra realizačních možností, úvěrových produktů prověřených investorů na trhu. Díky tomu si můžete být poměrně jistí, že navržená a tak také z našeho pohledu pro vás optimální úvěrová varianta, je pravděpodobně to pravou a pro váš celkově nejpříznivější.

Stejně, jako svou pozornost upínáme na bankovní sektor pro případný přínos té nejvyšší pro-klientské v(ý)hodnosti, se soustředíme i na sektor nebankovní, kde vytváříme přehledná a dlouhotrvající partnerství. Neboť, ruku na srdce, ne vždy to okamžitě jde bankovní cestou a tak bývá mnohdy nutné přechodně použít soukromé zdroje. Podcenit proto toto rozkročení pole působnosti by bylo nanejvýš pošetilé.

Naše desetiletá zkušenost se projevuje nejenom v nabytém know-how, ale také kvalitních kontaktech, které umožňují ve všemožných ohledech předčít konkurenci a zajistit vám tak to, co ve skrytu duše očekáváte a nikde jinde nejspíš nenajdete – bezkonkurenční úvěrování na trhu jako ušité na míru vašim možnostem a potřebám.

Eliminujte náhlé komplice, nemilá překvapení či naprostou neschopnost vyplouvající na povrch nejenom v průběhu samotného vyřízení úvěru, ale také při jeho následném splácení, při kterém se vhodnost jeho nastavení projeví především.

Ba co více...

Výsledné úvěrování se snažíme přizpůsobovat potřebám a možnostem klienta i investora tak, aby byla spokojenost na všech zúčastněných frontách. Důležitá je pro nás primárně pravdomluvnost a jakási rovnost. Klient od samého počátku dostává potřebné informace včas a jasně sdělené, takže už od prvního kontaktu zhruba ví, na čem je.

Do toho dbáme na rychlost sjednání, jehož přesná celková doba záleží na typu požadovaného úvěru a především na schopnosti žádajícího dodat potřebné podklady. Nezřídka se stává, že se poptávající velice zajímá o dobu potřebnou k vyřízení, aby z něho posléze "lezli" potřebné podklady hůř než z "chlupaté deky" a čekat na ně celé týdny nebývá výjimkou. 

Není-li teď opravdu možné z jakýchkoli skutečných příčin úvěr v bankovním sektoru sjednat ani za naší maximální snahy, využije se dočasného úvěrového řešení zastřešeného jedním ze spřízněných mimobankovních "mecenášů" Posléze budeme od počátku jeho splácení sledovat vyhlídky klienta v prostředí bankovních domů a tento úvěr se sem převedeme, jenom co to okolnosti umožní.

Za neméně důležitou lze považovat frázi: individuální přistup pro přizpůsobení unikátnosti každého z Vás.

Když vybíráte reprezentativní oblek do smetánkové společnosti nebo na nějakou VIP sešlost, taky většina z vás nejspíš nejdříve ze všeho navštíví krejčího, který jeho míry dokáže přesně přizpůsobit jednotlivým rozměrům vaší tělesné schránky. První vás důkladně přeměří a potom vám prostě ušije sako přesně padnoucí na vaši míru. Míru na duši vám posléze dodává skutečnost, že výsledek takového počínání musí být z podstaty věci daleko zdařilejší, než pouhý "odbytý" nákup univerzálního kousku v prosté prodejně. Výsledný zjev si za takového přístupu můžete navíc individualizovat a přizpůsobit tak svým bujarým představám, přičemž účtovaná cena se nemusí zase tolik odchylovat od tuctové konfekce, která se vás ze všech sil snaží napasovat onen naklonovaný a na svět ve velkém přivedený model, jež se od ostatních se liší pouze velikostí v rozsahu S až XXL. Jak jinak se navenek vyčlenit a distancovat od vkusu ostatních, abyste si potom nemuseli připadat jako dvojče od třetiny zúčastněných, nebo rudnout a klopit zrak při seznamovacích poznámkách typu "jé, taky mám doma takový", "uhm, to je Blažek, co?", "to byla dobrá sleva, viďte?". O to horší pocit potom zapříčiňuje skutečnost, že vy jste to v dobré víře nakoupili v plné palbě. 

Naše služba se do určité míry podobá. Teda alespoň tom smyslu, že je z čeho vybírat, což umožňuje zvolit vhodný úvěr na základě jeho schopnosti přizpůsobit se vaší situaci a potřebám. Nedisponujeme jediným typem úvěru pocházejícím od jednoho poskytovatel. Neprodáváme jeden jediný úvěr, jež bychom se Vám snažili na sílu "nacpat", na který buďto tabulkově dosáhnete a jehož parametry pro vás budou přijatelné, nebo máte hold smůlu.

Právě naopak... Snažíme se podnikatelský úvěr nastavit Vám na míru, přizpůsobit jeho parametry vašim představám, možnostem a překonat přitom i nějaké nedokonalosti... Náš příjem většinou neplyne z úroku, který následně platíte, ale z odměny za sjednání od Vás, která je splatná pouze v případě načerpání navrženého úvěru. Proto nám jde především o to, aby pro vás byl úvěr dostatečně výhodný, jinak si ho jednoduše nevezmete a my nedostaneme zaplaceno. Našim cílem rozhodně není plýtvat jak našim tak vašim časem. Je nám jasné, že pro naše "modré oči" si úvěr brát nebudete, ale pro vyřešení vlastní potřeby a vytvoření maximální úspory za asistence minimálního přeplatku už možná ano. 


Reprezentativní příklad zastupující všechny podnikatelské úvěry se zajištěním:

 • Celková výše půjčky 1 000 000 Kč
 • Výpůjční roční úroková sazba: 1,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,16 % p.a. (zahrnuje účtovaný jednorázový náklad v předpokládané výši 5 % z celkové výše, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování půjčky)
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Měsíční splátka: 3 777  (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)
 • Navýšení úvěru v případě řádného splácení po celou dobu výše zvolené splatnosti: 359 720 

Přesné parametry úvěru záleží na mnoha faktorech a budou Vám upřesněny v prediktivní, konkrétní a nezávazné nabídce po sdělení všech informací potřebných k vyhodnocení.

Pro představu různorodosti parametrů se nám podařilo sjednat kupříkladu:

a) favoritem z hlediska nejpříznivější ceny je vyřízený investiční úvěr, který klient následně využil na nákup komerční nemovitosti (sídla a zároveň ubytovacích a kancelářských prostor firmy) za 18 milionů Kč s úrokem 1.29 % ročně na splatnost 30 let, což mu umožnilo financovat její pořízení za nákladově unikátních podmínek, za kterých pro něho bylo ekonomicky přívětivější využít raději úvěr nežli vlastní, těžce vydělané i zdaněné zdroje, nebo nadále platit "přepálený" nájem bez naději na nabytí budoucího vlastnictví.

b) z opačného spektra za nejdražší úvěrovou variantu možné označit ryzí nebankovní úvěr určený převážně na vyplacení exekucí, který byl roztažen na splatnost 20 let a úročen 14 ti % ročně, což ale pro klienta nebylo nijak zásadně zdrcující vzhledem k jeho záměru krátkodobého uplatnění tohoto úvěru a zároveň to představovalo o poznání levnější rozhodnutí ve srovnání se zůstáním ve stejné situaci. Zbavil se tak nechtěných závazků, pročistilo se LV vlastněné nemovitosti, načež se zvažoval buďto klasický prodej bez časového tlaku, nutnosti zúžení potenciálních kupců na vlastníky dostatečného kapitálu kvůli nemožnosti vzetí úvěru na koupi a tak i ponížení požadované prodejní ceny, nebo vyčkání na dotažení a vyplacení vydatně výdělečného kšeftu v předpokládaných řádech několika následujících měsíců. Do třetice ve hře bylo také jeho nahrazení bankovní hypotékou, jejíž vyřízení se po vyplacení nežádoucích závazků a vyčištění odrazujících exekucí jevilo daleko realističtěji.

Co z toho plyne?

Že zaškatulkovat kompletní, poměrně širokou nabídku úvěrů do jednoho jediného příkladu není dosti dobře možné.

Obecně platí přímá úměra, že čím více ožehavá, nestandardní a problematická poptávka je, tím více nákladnější je úvěr sloužící k jejímu uspokojení. 

Hypoteční financování Grand

Přivítejte revoluční variantu hypotečního úvěru, která dává příležitost získat přespříliš příznivé podmínky nejenom pro její samotné získání, ale taktéž následné splá(a)cení.

Z toho vyplývá vysoký stupeň pohodlí, bezpečí a finanční nenáročností vytvářející úlevné útočiště především pro jednotlivce, kteří vykazují určité nedokonalosti v rámci stavu:

A. registrů dlužníků: poznamenané zápisy negativních záznamů

B. příjmů a výdajů (bonity): jejich původ, forma či nepoměr mezi jejích výšemi

C. závazků a dluhů: jejich věřitel, povaha, množství a pod. 

D. zatížení nemovitosti: zástavní právo od nevhodné nebankovní, jiné soukromé či státní organizace, věcné břemeno, zpětný převod atd. 

 a proto jim prozatím nebylo umožněno sjednání hypotéky v doposud oslovené bance, nebo za spoluúčasti zvoleného poradce.

Dopředu avizujeme, že nejsme žádní kouzelníci, kteří si snad hravě poradí s kdejak pošramoceným požadavkem.

Avšak skutečnost, že dopředu nic neplatíte a navíc máte možnost si sáhnout na:

čisté peníze rovné 85-ti % z odhadní hodnoty zastavené nemovitosti

roční úrok na jaře 2021 startující na 1.89 % a vytvářející tak zcela zanedbatelný přeplatek

velkorysou splatnost roztažitelnou až na 30 let, jejíž využití přináší naprosto minimální splátku

štědrou splátku snadno se u milionové hypotéky vměstnajíc do 4 000 Kč měsíčně

by ve Vás měla probudit pocit potřeby ala "ZA ZKOUŠKU NIC NEDÁM" 

a přimět k praktikování pověstného pravidla:

poptám a potom uvidím

Pokračovat ve čtení

Nenákladné a neškodné nebankovní půjčky od 300 000 Kč: 

Měřítka a nástrahy nebankovní půjčky okořeněné o čerstvé náměty k nabytí její nákladově náramné verze:

Dá se stále sehnat peněžně velká, úrokově levná, splátkově slušná a přitom podmínkami férová nebankovní půjčka, kterou opravdu půjčí i bez nahlížení do registrů, potvrzení (doložení) příjmů a zároveň zástavy nemovitostí či alespoň s jejím zajištěním (ručením):

Očekávejte odpovědi na tyto TŘI ošemetné otázky:

1. Jak si vedou nebankovní půjčky na začátku roku 2021, co příznivého je na úvěrovém trhu k sehnání a co nás v dohledné době nejspíš nemine? 

2. Jaká je momentální nálada na úvěrovém trhu, za jakých parametrů a podmínek se půjčuje a co očekávat od těch, kterých živobytí je nebankovní úvěrování?

3. Co vzít v úvahu a čemu se vystříhat, abyste se nestali jednou z dalších obětí nevhodné volby produktu či poskytovatele a nemuseli tak jednou zpětně své rozhodnutí oplakat? 

+ Co zohlednit při výběru partnera, hledáte-li zrovna někoho jako jsme my, na koho byste směřovali svůj požadavek na získání šampiona mezi peněžně přívětivými půjčkami, kdo by fundovaně vyhodnotil vaše přesné vyhlídky a celý proces nastavil tak, aby se ona vítězná volba z (ne)bankovního trhu bleskurychle připsala na váš účet?

Nakonec člověk nemusí být obdarován věštectvím, aby předpověděl nápadnou podobiznu vašeho požadavku:

"potřebuju si někde půjčit peníze, ale mám pošramocenou minulost ve splátkových registrech, nebo nedokážu prokázat dostatečně vysoké příjmy a proto mně dokonce i vlastní dlouholetá banka odmítá vyjít vstříc s tolik potřebnou půjčkou. O disponování nemovitostí do zástavy si přitom můžu nechat akorát tak zdát.

Mám i přesto šanci získat někde jakožto žadatel rozumnou půjčku v takové výši, do této maximální splátky a na tento konkrétní účel?

Když to nepůjde v žádné bance, což by bylo pochopitelně nejideálnější, zaslechli jsme o možnosti půjčit si u jedné z nebankovních firem na trhu. To by mělo být údajně daleko průchodnější a mohly by mé žádosti vyhovět i přes určité komplikace s registry, nebo s prokázáním příjmů.

Víte, nebráníme se tomu, každopádně preferujeme určitý standard a s ním spjaté bezpečí. Rozhodně bychom neradi naletěli podvodníkům, nebo celkově nebezpečné firmě, kterými se to dle našich zpráv o užitých nečestných praktikách na nebankovním poli jenom hemží.

Ale je něco takového skutečně možné, nebo se raději opětovně připravit na realitu reflektující poněkud odlišný scénář, ve kterém není nouze o komplikace, výjimky i výmluvy a neobejde se tak bez potřeby jistého povědomí, pevných nervů a kolikrát i pěstí?"

Holou pravdou je, že tato úvěrová problematika oplývá nejedním háčkem, vadou na kráse a složitě čitelným úskalím.

Domníváme se proto, že pro učinění správného rozhodnutí je navýšení vlastního informačního základu, vzetí v úvahu znalosti znalých a dosažení tak potřebného přehledu jednoznačně žádoucí.

Pojďme společně poodkrýt kolikrát pochybné praktiky jednotlivých úvěrářů, kteří prodávají své půjčky na nynější nebankovní tržnici, ať nakonec nelovíte naprázdno, nebo ještě hůře nepřijdete k nechtěné úhoně.

Pokračovat ve čtení

Nevídaně dostupné a nesmírně poctivé nebankovní hypotéky

Je libo hypo à la Grand dominující zajímavým ročním úročením cirka 2.3 % přispívajícím společně s velkorysou dobou splatnosti 30 let ke schůdné měsíční splátce 3848 Kč při částce 1 milion?

Líbí-li se ♥ a hypoteční řešení natolik libového ražení na sebe neradi necháváte i nadále čekat, jenže:

× jisti si nadvakrát, jestli máte skutečně šanci i navzdory dřívějším škobrtnutím a nynějším zásekům, které u banky páchají hotovou paseku, zrovna nejste

× tipli byste, že po zohlednění ožehavých zádrhelů s registry, příjmy, výdaji, účelem či zástavou půjčující spíše znovu hodí nohy na ramena a jediné, čeho se dočkáte, bude další sorry jako

× lapit se do nalíčené nebankovní léčky, stát se obětí nečestných čachrů a nakonec tak přeplatit hotový majlant, je zároveň upřímně to poslední, co si přejete

Dobrá zpráva → zrakem jste zrovna spočinuli na správné adrese.

Právě pod pultem našeho hypotečního arsenálu by se přesto presto našlo něco pravé ořechové, konečně hodné nekonečného vděku.

 

 Zřejmě proto a zvláště pokud Vás zajímá získání zejména 

¹ BEZ:

 přehnaného lustrování včerejšího splácení, dnešních výdělků a dluhového zatížení

 pofidérních poplatků dopředu, průběžného navyšování a závěrečných pokut

→ pošahaných praktik nebezpečně připomínajících staré nedobré časy

a přitom

² SE:

→ svobodou volby využití půjčených peněz na cokoliv, Americký způsob

→ stoprocentní oporou v mezilidsky blahosklonných způsobech

→ vrozenou zarputilostí, energičností a sympatií k 12 p:

½ pečlivý přesný pilný promptní počestný přínosný

² přívětivý poslušný příslušný předurčený pravdomluvný pořádkumilovný

³ PLUS 

s příležitostí:

→ vrátit kdykoli v průběhu a to téměř zdarma

→ částečně umořit výjimečnou splátkou

→ brzkého transportu do banky 

⇓ je vážně vhodné zvážnět a zvážit větší zaangažování ⇓

NO POKUD SI PŘÍMO PŘEJETE

 PROVĚŘIT PROFESIONÁLY

zjistit obratem CO konkrétně a případně si TO i připsat

VYPŇTE A POŠLETE:

V závěsu si na nějakých 15 minut zavoláme, vzájemně si upřesníme bližší podrobnosti, na jejichž základě důkladně vyhodnotíme vaše možnosti a navrhneme vytříbené řešení trefně reflektující vaše potřeby.

"Jelikož je každý příběh originální, univerzální odpověď neexistuje a tudíž nezbývá, než individuálně ho uchopit a pokusit se mu přizpůsobit."

♣ 4 kroky k ujití:

1. Zavolá Vám pověřený specialista z telefonního čísla + 420 777 465 451

2. Doplníte si potřebné údaje pro vytvoření celistvé představy o vašem požadavku

3. Vyhodnotíme precizně vaše vyhlídky a předložíme konkrétní návrh triumfálního řešení

4. Nastane svižné vyplacení hypotéky, shodneme-li se na bravurnosti hodnot jejích parametrů

"Jenom s sebou mrskat, ať to celé odsýpá."

↑ Co z TOHO?

A. odborně vyrozumění: 

→ jestli je rozumné dělat si naděj na získání peněz za takových podmínek i navzdory jistým neduhům, kterými jste v těchto ohledech nepříznivě poznamenaní a z jejichž důvodu Vám jinde dosud nebyli ochotni vyjít vstříc

→ jak zajistit, aby jste se znovu zbytečně nesetkali se zamítacím stanoviskem a centrála kooperující banky k Vám naopak zastala vřelý přístup při vyhodnocení veškerých negativně vyznívajících faktorů v rámci vaší žádosti

→ čím vším ošetřit, abyste se brzy dočkali dotažení natolik prospěšné hypotéky do zdárného konce a vstřícné vyplacení požadovaného peněžního obnosu za rozumných splátkových nároků proběhlo bez karambolů a záseků

"Nikdo nakonec nechceme být omezován ve svých niterních touhách a zvnějšku vystavován nezdolným překážkám pro jejich naplnění."

B. celistvou představu o:

» ideální hypoteční variantě z našeho pohledu reálně řešitelné a ideální pro celkovou kondici vašeho konta

» přesných parametrech tohoto řešení páchajícího minimální škody vašemu peněžnímu rozpočtu

» optimálním následném postupu, konkrétních úkonech k vykonání a dokumentech k dodání

"Udělejte svojí peněžence laskavost, nenechte se přechytračit a vy(tr)hněte se přebytečnému placení."

Chápeme, že byste raději dali přednost tutovému zjištění, zdali vyplacení avizovaného financování ve Váš prospěch dopadne, či nejlépe proběhne zcela:

BEZ:

nutnosti

1. nahlížení do registrů

povinnosti

2. doložení příjmů a výdajů

a podmínky

3. prokázání bonity a účelu využití

respektive

Máte nárok i přes jisté hrubky v těchto ohledech?

Nezastaví Vás zhoršený stav zmíněných ukazatelů?

Jak zběhle zařídit hladké vyřízení komplet od A do Z?

má to ale 2 háčky:

1. o vaší věci toho zatím víme 0

2. ne1 zákonný zádrhel

Ad 2): do možnosti absolutní ignorance kvalit žádajícího hází poskytovatelům vidle zákon a jeho průběžná obměna. Pomineme-li celkově méně regulované podnikatelské hypotéky, kde se na "promakané" prověřování poptávajícího podnikatele ze strany půjčujícího zase tolik nehraje, je právě tato povinnost jeho důkladného "proklepnutí" zejména ve světě spotřebitelských hypoték jeho hlavní devízou. Ten, kdo by se snad z "logiky věci" domníval, že mimobankovním subjektům bude na rozdíl od bankovních "bratříčků" dána možnost býti výrazně nenáročnější na obsah prováděného zkoumání, by se šeredně zmýlil. Uznávané příjmy je potřeba prokázat podobným způsobem, shodně nastavené bonitní limity ukazatelem DSTI zkrátka nesmějí být překročeny a započítávané výdaje tak nesmějí přibližně přesáhnout jejich polovinu. "Nebankovky" se zde navíc dostávají do výrazné nevýhody vzhledem k vyšší splátkové zátěži a aby těch negativ nebylo náhodou málo, praktikují podstatně poníženější LTV, kdy více než 60% z hodnoty zajištění vypustí jen výjimečně. Zatím nic moc reklama, co? Hlavní 2 oficiální přednosti, ve kterých stále mohou skutečně zazářit, je bezbřehá benevolence k jakkoli pohnuté platební minulosti, tedy ke katastrofálnosti stavu splátkových registrů daného dlužníka, a tím pádem taky k povaze, fázi a závažnosti jeho dluhů. K čemu že to všechny tyto obstrukce vlastně jsou? Prvořadým cílem těchto snah je údajné snížení výskytu stavů nezvladatelného zadlužení, tedy ochrana samotných spotřebitelů před jejich spadnutím do platební neschopnosti, neboli úpadkem do dluhové pasti kvůli definitivní nemožnosti dostát svým závazkům.

Jako by se jeho dárce snažil zřetelně gestikulovat směrem ke všem půjčujícím:

"Ne že se uchýlíte k půjčení člověku, který očividně nesplňuje zákonem stanovené kritéria, evidentně překračuje vymezené hranice a podle našich měřítek tak vykazuje známky vysoké rizikovosti budoucího nesplácení, tedy regulérní úvěru-neschopnost. Kdo to má potom hasit, poslouchat ty nářky, nebo tomu bezmocně přihlížet?!

Je nám naprosto jasné, že si někde nutně potřebuje narychlo půjčit a výhledově v tom spěchu nějak ignoruje svoji (ne)schopnost dostát svým povinnostem, rád zapomíná na následnou nutnost dohodnutého splácení a možné komplikace s ním. Bez ohledu na jeho cit pro sečtělost, soudnost či zodpovědnost, vy jste tady od toho, abyste ho pořádně prolustrovali a případně mu v tomto hledu zkrátka nevyhověli! Vyjádřil jsem se, doufám, dosti jasně, aby nedošlo k nedorozumění a nutnosti vašeho následného postihu!? Žádné "přikládání pod už tak velký oheň, kopání ještě hlubšího hrobu" tzn. dostávání do ještě většího dluhu tím, že mu ještě půjčíte, je to všem jasné?

Moment a co když mu tím dokážeme znatelně pomoct, snížit mu výdaje, stabilizovat tak jeho situaci a časem převést do banky, nebo umožnit v klidu prodat za plnou cenu bez stávajícího tlaku věřitelů vyvíjeného šibeničními termíny splatností a markantně se navyšujícími zůstatky dlužných jistin? neúměrně se zvyšujících když ho dostanete ho tak do ještě většího budoucího dluhu, tím dostaneme do znatelně právě zachráníme a dokážeme dostat do lepší? Dobrá, tady máte pro tyto případy pár výjimek, ale běda vám, jestli si dovolíte překročit povolený práh..."

Přestože je pozorné dbaní na zákonem přidělené povinnosti neodmyslitelnou součástí celé sjednávací ceremonie, jejich splnění do poslední je pochopitelně nutné bez jakéhokoli prostoru pro diskuzi a do křížku s nimi by se chtěl dostat jedině "blázen", při nahlížení na "poslabší" místa poptávky je dána možnost zaměňovat optiku, v určitých bodech, projevit více smyslu pro pochopení a přizpůsobit se tak opravdovým potřebám.

Proto je primární zachovat si především čilého, vynalézavého ducha, asertivní, neobytný přístup a celkový nadhled, přesné oko a pevnou ruku, nerv i víru.

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství."

Ad 1): Přesná odpověď a konstruktivní návrh výtečného řešení se proto neobejdou bez prvotního objasnění směrodatných okolností a klíčových neznámých, k němuž na úvod bohatě postačí stručný, vzájemný, v průměru patnáctiminutový telefonát.

Prostor k němu potřebný si vyhradíme zanedlouho po učinění vašeho prvního kroku v podobě poslání svých kontaktních údajů právě prostřednictvím onoho:

poptávkového formuláře

cool Jako polehčená reakce na podnět:

"V čem že je hypoteční financování Grand tak převratné?"

nechť poslouží:

™ navýšení i RPSN tak nepatrné a naopak ohromující LTV, že se ostatní "nebankovky":

 absolutně nechytají a jeví jako leví

 zčistajasna začínají zabývat změnou zaměření

 červenají studem a přitom paradoxně blednou závistí

™ poplatky účtované v průběhu splácení naprosto zanedbatelné, takže si cenovou položku při jejich případném placení snadno spletete s "paušálem"

a přičtete-li k velkolepé výhodnosti taky

™ obsah smluvní dokumentace natolik slušný, čestný a morální, jako by snad jednotlivé pasáže sepsal sám Svatopluk Čech

™ vystupování tak velkorysé, že si budete občas připadat jako při (do)mluvě se svým oblíbeným sousedem

získáte díky nim mimořádnou míru jistoty a pohodlí.

money-mouth ne, teď vážně a konkrétně, zadlužit se rámcově nabízí za názorně vzorových a záviděníhodných hodnot:

Poněvadž se právě se pohybujeme po oficiální půdě produktové podstránky, konečně přihlédněme k přesným parametrům připadajícím v potaz a obsáhle si přibližme VŠE pro Vás prvořadé.

Dopodrobna si definujme, z jakých hypotečních produktů si na dnešním trhu můžete pro vlastní využití vybrat, rozhoupáte-li se k využití sekundování naší neskromné maličkosti.

 s jakými proměnnými můžete dopředu počítat a za jakých podmínek si pravděpodobně připíšete peníze ve svůj prospěch?

 co všechno na Vás zkrátka číhá za oponou vyřízení a posléze taky pod pódiem (v průběhu samotného splácení) i za rohem (v moment závěrečného splacení)?

Pro lepší orientaci (se) můžete těž(š)it z cirka takových hodnot půjčit si: 
ZA
 • umírněného úroku: standardně se pohybuje u 5 - 12 % ročně, no Grandem jde stále financovat zhruba za 1,89 %
 • pár dní: k uvolnění peněz může dojít i za 5 pracovních dní od dodání vyžádaných podkladů
 • 70% z hodnoty nemovitosti, kdy Grand umožní si sáhnout až na 85 % z odhadní ceny
 • na 20 ti letou splatnost, načež Grand se nabízí rozložit i do dlouhých 30 let
KDY PŘESNÉ
 • měsíční splátky
 • roční náklady (RSPN)
 • hromadné přeplacení

     se naplno poodkryjí po:

 vašem upřesnění výše požadované hypotéky

〉 zvolení konkrétní, vámi preferované doby splatnosti

〉 ustanovení adekvátního úročení a doprovodných poplatků

Na parametry uvedené především v posledních dvou bodech bude mít nemalý vliv nejenom velikost vedlejších nákladů, ale taky dodatečně hrozících pokut, které bude mít na svědomí vaše následné plnění všech přidělených povinností, tedy především řádnost vašeho splácení a nakonec taky k němu skutečně využitá doba.

Zatímco porušení povinností a připsání za to vyměřených pokut logicky zvyšuje přeplatek, RPSN a teoreticky i dobu splatnosti, jejich plnění či dokonce dobrovolné provedení předčasného doplacení či výjimečných splátek na ně působí opačným způsobem - závratně je snižuje.

Závěrem nezbývá než potvrdit tento nesporný fakt, že dlužné peníze můžete vrátit kdykoli v průběhu splácení a to:

kompletně jednorázovou úhradou

částečně výjimečnou splátkou

přičemž cena za tuto službu je buďto rovna nule, nebo se účtují "administrativní" náklady odpovídající nanejvýš 1 % z navrácené částky.

Samotná skutečnost, že jejich uplatněním dokážete významně ponížit dlužnou částku a mimoto si zvolit dle vlastního výběru mezi zkrácením splatnosti a snížením splátky, má blahodárný dopad na objem oběživa, jež souhrnně vynaložíte na vlastní nebankovní hypotéce.

Vyjádřeno přehledně tabulkami:

Kalkulačka hypotéky

Americká nebankovní hypotéka

"STANDARD"

 • Roční úrok: orientačně 4,89 % až 12,9 %
 • Doba splatnosti: až 20 let
 • 100% tolerance stavu registru, dluhového zatížení, účelu využití a za určitých proměnných také příjmů a výdajů (bonity)

Hypoteční financování

"GRAND"

 • Roční úrok: orientačně 1,89 % až 3,89 %
 • Doba splatnosti:  30 let
 • potřebná náležitost stavu registrů dlužníků, bonitního ukazatele DSTI, zatížení nemovitosti a využití v rámci povolené účelovosti

UPŘEDNOSTŇUJETE PROČTENÍ PODROBNOSTÍ?

NECH SA PÁČÍ...

surprised Radovat se přitom mnohdy můžete z:

vytoužené tolerance v zákonem vymezených a půjčujícím přijatých mezích, tzn. z odpovídající shovívavosti konkrétně ke:

1. stavu registrů dlužníků

Jsou nazývané také jako registry klientských informací.

Žadatel zde může mít zapsané negativní záznamy za různě vážné přestupky ve splácení svých závazků, kterých se v minulosti dopustil.

Řeč je především o 3 hlavních registrech BRKI, NRKI a SOLUS. 

V nich se vyskytují negativní zápisy za:

opožděné splátky na různých úvěrových produktech:

ty na bankovních dluzích se propisují do BRKI, který je ve správě společnosti CBCB

ty na nebankovních zase do registru NRKI, který je spravován společnosti CNCB

pozdní platby za služby:

 například u mobilního operátora, dodavatele energií, pojišťovny, státních institucí se zanáší především do registru SOLUS provozovaném zájmovým sdružením právnických osob

vážné delikvence typu zesplatnění, exekuce nebo už ukončené insolvence

Všechny je možné tolerovat stejně jako například i bankovní interní záznamy bez ohledu:

- na jejich stáří: kdy k problémům došlo, nebo jestli už byl daný dluh doplacený

- jestli zde byl člověk v roli hlavního žadatele nebo ručitele 

Žádný z nich tak nepředstavuje překážku ve zdárném sjednání nebankovní hypotéky. 

2. typu a způsobu doložení příjmů

Zde je potřeba našlapovat opatrně a vyhovět všem zákonným pokynům, které se týkají adekvátního prověření bonitní stránky žadatele. 

A tak, aby hned na úvod nedošlo k nechtěné mýlce, rozhodně netvrdíme, že jsou nebankovní poskytovatelé ochotni půjčit člověku bez příjmu. Příjem musí mít pochopitelně i žadatel o nebankovní hypotéku. Jak jinak by ji logicky byl schopen do budoucna splácet, když by nedosahoval žádného výdělku? Takové úvěrování by nepřineslo užitek ani jemu, ani půjčujícímu. Naopak by představovalo problémy a ty nejsou v zájmu nikoho. 

Množství tisícovek, které si žadatel měsíčně připíše na své konto, je každopádně jasně dané. Problém je v tom, že ne všechny je poskytovatel uzná do jeho příjmu. To potom může vést ke statusu nedostatečné bonity, protože se do ní započítá pouze část skutečného příjmu, kterého žadatel dosahuje. Přístup poskytovatelů k jednotlivým typům příjmů a formě jejich doložení se může lišit.

Můžete se zde dočkat vstřícnějšího a chápavějšího přístupu k tomu, jakým způsobem a kolik skutečně vyděláte. Nejenom kolik jste schopni patřičným způsobem doložit. Odměnou vám potom může být dosažení dostatečné bonity.

Řeč je například o:

 1. oficiální, doložitelné versus skutečné výši příjmu:

kolik je zaměstnavatel ochotný potvrdit a na jakou výplatu si zaměstnanec doopravdy přichází?

kolik vychází čistého zisku z optimalizovaného daňového přiznání a kolik si podnikatel opravdu vydělá?

 1. náročnosti na podklady, které příjem prokazují:

jsou dostačující výpisy z účtů, kam chodí mzda, nebo musí být pracovní smlouva, potvrzení o příjmů zaměstnavatele s průměrem za posledních 6 měsíců a k tomu ještě výplatnice? 

je možné ho uznat na základě čestného prohlášení žadatele o výši svého příjmu? 

musí být peníze vyplácené na účet, nebo je akceptována i výplata v hotovosti?

 III. typu příjmů a formě jejich doložení:

jak poskytovatel přistupuje k pracovní smlouvě na dobu určitou, zkušební nebo příjmu plynoucího ze zahraničí?

A co potom: 

 • doplňková pracovní činnost, dohoda o pracovní činnosti či o provedení práce uznávají se obě v plné výši
 • důchod ať už invalidní v různých stupních nebo starobní 
 • příjmy z pronájmů, je možné je zahrnout do příjmu - v jaké výši
 • renta, která bude chodit do konce mých dní
 • různé formy státních příspěvků jako jsou: ošetřovné, pečovatelské, vdovský, na děti a další
 • mateřská, i když ve skutečnosti dostávám 20 tisíc, je možné bez ohledu na to oficiálně uznat fixně 8400 Kč

Také mohou jinak přistupovat k prověření a výpočtu měsíčních výdajů, které se započítávají do bonity a mají tak na dostatečnost její zákonné výše zásadní vliv.

To všechno je nutné při vyhodnocení požadavku zohlednit a zvolit optimální strategii. 

3. účelu využití peněz

Získané peníze je možné po načerpání ve většině případů použít na cokoliv a tento účel využití se nedokládá.

Člověk za ně může například:

 • konsolidovat půjčky: zaplatit všechny své nevýhodné bez-zástavní dluhy a sloučit je tak ideálně v jeden levnější hypoteční úvěr
 • refinancovat zástavu: vyplatit tak omezení na své nemovitosti v podobě například nevýhodného zástavního práva od nebankovní společnosti, jiného soukromého subjektu, státního úřadu (OSSZ, ZP) či jiné instituce a to za účelem jejich zvýhodnění
 • oddlužit nemovitost: tento pojem se využívá spíše ve spojitosti s vyplacením podstatně vážnějších a urgentnějších zástav na nemovitosti, kdy dochází k odstranění například zesplatněné hypotéky, exekuce, insolvence či dražby
 • investice do podnikání: nebankovní podnikatelská hypotéka může představovat vhodnou příležitost, jak rychle a nenáročně získat peníze na ziskovou investici, rozjezd příhodné činnosti, nebo její opětovný restart. Také umožňuje sloučit firemní dluhy, vyplatit je a nahradit tak cenově dostupnějším úvěrem.

Ve všech uvedených případech je také v případě zájmu možné získat peníze navíc třeba jako rezervu na splátky do „horších časů“.

Samozřejmostí potom je možnost využít peníze z nebankovní hypotéky na koupi, renovaci, rekonstrukci, výstavbu, nebo vybavení nemovitosti. Je nicméně nutno podotknout, že toto takzvaně účelové využití není ve srovnání s bezúčelovým nijak zvýhodněné.

4. typu a zatížení zastavované nemovitosti

Do zástavy se přijímají všechny typy nemovitostí.

Hypotéka může být poskytnuta oproti:

 1. rezidenční nemovitosti: byt, rodinný dům, chata
 2. půdě: stavební pozemek, orná půda, louka, lesy
 3. komerčnímu objetu: hotel, penzion, výrobna, sklad, kancelář

List vlastnictví zastavované nemovitosti přitom může být zatížený jakýmkoli omezeními vlastnického práva:  

 1. zástavní hypoteční právo od nebankovní společnosti, soukromého investora
 2. zástava vytvořená kvůli dluhu vůči státní instituci (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, OSSZ)
 3. zesplatněnou bankovní či nebankovní hypotékou
 4. příkazem k prodeji nemovitosti z titulu exekučního či insolvenčního nebo už dražební vyhláškou

Všechny bez rozdílu mohou být z nebankovní hypotéky vyplaceny. V případě zájmu je také možné získat peníze nad rámec jejich zůstatku.

Individuální přístup potom můžete očekávat vůči:

  • věcnému břemenu jestli bude břemeno překážet v získání nebankovní hypotéky, nebo ji nějak znevýhodní, na to má vliv především jeho povaha: břemeno dožití, užívání a jiné.
 • vlastnictví převedenému na cizí firmu nebo osobu: k čemuž dochází po zdárném absolvování takzvaného zpětného leasingu. Jestli bude možné takový odkup zpět zafinancovat, to záleží především na odkupní ceně a reálné hodnotě nemovitosti.
Tím bychom mohli mít hned zkraje vyjasněné veškeré neznámé a nabýt tak pokoje od hojně se opakujícího úvodního ptaní na bližší podrobnosti.
Na dotazování typu:
"Jaké jsou u vás podmínky?"
nechť od nynějška paušálně platí odpověď:
"Veškeré informace k dostání na vyhrazené podstránce."
Pro totálně přesné informování z naší strany o pravděpodobně průchozí a Vám perfektně pasující hypotéce je nevyhnutelnou nutností si nejdřív zavolat a vyjasnit si dopodrobna všechny potřebné neznámé kolem vaší stávající situace. Až na základě těchto údajů pevně spjatých s vašim současným stavem a požadavkem Vám dokážeme poskytnout přesnou zpětnou vazbu v podobě konkrétního návrhu.
"I kominíkovi se bude predikovat daleko snáze, až se aspoň trochu zašpiní od vaší saze."

innocent Moudré tak nepropásnout obdobnou, ojediněle naskytnutou příležitost obzvlášť pokud:

⇑ Potřebujete honem peníze na pokrytí svých různorodých přání či nákladných břemen

⇑ Poplacení drahých dluhů, faktur na rekonstrukci, pořizovací ceny nemovitosti patří mezi zamýšlený účel jejich uplatnění

⇑ Převážně pochroumané bonitě (poměru výdajů k příjmům), registrům, zástavě, či podobným pochybením podle přísných bankovních tabulek vděčíte za zamítnutí bankovní hypotéky a my naopak za vaši návštěvu tohoto webu

"Premiant se těší přízni bank, nebo už nevěřícně chytá blažené závratě nad extraordinární, prozatím nezahlédnutou číslovkou reprezentující jeho účetní zůstatek a pouhé pomyšlení na úžasně úročený úpis v něm vyvolává natolik hřejivou vibraci, že ho praktikuje jako pomůcku pro přilepšení nálady.

Kdežto složku s vaším případem bankéř ozdobil nanejvýš štítkem symbolizujícím nedostatečnost, načež si před jejím skartováním dal záležet na lehce srdceryvném proslovu, který divže nedojal, nicméně to pramálo změnilo na jeho banálním a nikterak zvratném jádru shrnutelném při troše stručnosti do jednoslovné teze zamítnuto a strojenou slušnost mohl završit přidáním pardon."

⇓ Pošilháváte proto po alternativní hypotéce schopné projevit "trochu toho" pochopení a přesto presto pokrýt vaše ožehavé výlohy

⇓ Požádat si u jedné z nebankovních společností se Vám jeví jako vhodné východisko, prvotní nadšení nicméně kvapně uvadá, jakmile si připustíte opodstatněné pochybností o počestnosti i cenové dostupnosti jejich hypotečních produktů. Prvotní průzkum, pohovoření s několika prodejci a pročtení několika paragrafů navíc posléze zapříčiní vystřídání tohoto vystřízlivění za naprostou skepsi a zaslouženou nevíru v jejich přínosnost, dobromyslnost a smysl pro nápomocnost vůbec.

⇓ Přestože je pochopitelné, že primárně preferujete přijatelné platební nároky, uvědomujete si přitom, že tyto může protřelý poskytovatel pouze předstírat, a proto je to především o férovém přístupu zrcadlícím se v průzračnosti, nezávadnosti smluvních podmínek, které Vám zaručí stabilní výdaje a dopřejí pocit slastného bezpečí

kiss vzhledem k tomu vskutku vhodné zvláště zdali:

 větříte po funkční hypoteční stíhačce či stříkačce zkrátka nástroji schopném vstřícně vyzbrojit Váš momentální záměr čerstvým kapitálem a to nejenom za skousnutí veškerých vašich představ, pravidel a ožehavých nešvarů, ale taky přijatelných celkových nákladů

√ věříteže jisté neshody s gustem banky ještě nemusí zákonitě vyústit v to, že ostrouháte vinou strohého výběru mezi příšerně předraženou  "nebankovkou" absolutním hypotečním "dišputátem", že Vám někdo naopak bude s to skutečně bodnout, aniž by zčistajasna přitlačil a totálně tak otočil význam tohoto slova přidáním předpony pro výjimečně do veskrze negativního smyslu

√ svěříte s důvěrou v jejich schopnosti své finanční zítřky do pečlivé péče profíků, kteří se prokáží bezúhonnou minulostí, osvědčí kladným hodnocením a zároveň navrhnou řešení, jež bezkonkurenčně vyhoví vašim preferencím, perfektně zastřeší vaši záležitost, umožní žít na vytyčené noze a pomalu tančit při každé zpětné vzpomínce. 

Poslední, co hodláte, je kafrat jim do toho, či dokonce házet vidle a marnotratně tak hatit snahy Vám pomoci. Zato zarytost plnit předložené doporučení, pokyny a postupy, která z Vás srší, je přímo hmatatelná, až téměř nezdolná, že by se dalo považovat za oprávněné vaše podezírání nejednoho ze skoro slepé poslušnosti a splňování všeho, co se od Vás očekává... "Nebo snad budete kecat zubaři do toho, jak má ošetřit vaši zkaženou stoličku, protestovat proti jeho autoritě, mrskat s sebou na židli..?" Přestože se obáváme, že ani zde na vaše moudra nejspíš nebude nikdo příliš zvědavý, rozhodně přejeme hodně zdaru..

wink Dodatečně dovolte trochu toho jasnovidectví aneb z jakých nešvarů podezíráme vaši hypoteční žádost:

± na bankovní to nadvakrát nevypadá zásluhou zdánlivě nezávažně se jevících nedostatků jako jsou zanesené splátkové registry, vychýlené bonitní ukazatele zaviněné poslabšími prokazatelnými příjmy či nadměrnými paušálními platbami, nepřípustně zatížená zástava, nebo jiné "VADY" na kráse zabraňující jejímu získání a proto nezbývá než probádat nebankovní "vody"

± tamní přeplatek Vám připadá poněkud přehnaný, proto ho potřebujete ponížit a spolu s ním dostat dolů celkové výdaje i RPSN

= jednoduše potřebujete zvýšit výhodnost a přepólovat tak splátku do spektra únosných čísel pro zaručení schopnosti včasného splácení

 přitom pociťujete oprávněné obavy zásluhou pochroumané pověsti soukromého sektoru, pochopitelně byste si neradi pohoršili šlápnutím "vedle", přesněji do jedné z mazaně nastražených hypotečních pastí od nebankovní firmy, jež se absolutně neslučuje s morálním počínáním

a proto se teď snažíte sehnat někoho schopného a současně slušného, kdo skutečně půjčí za adekvátně atraktivních podmínek, zároveň v průběhu dodrží, co na začátku slíbil a nepřekvapí ničím nepříjemným.

Tak třeba jste dneska konečně "dobro došli"... 

foot-in-mouth Klidně se přeptejte sami sebe...

♣ dovolíte, aby určité nedokonalosti nakonec zapříčinily vystavení definitivní stopky zdárnému vyřízení vašeho případu v bance za následné argumentace jednou z těchto legendárních vysvětlivek: 

 • nedostatečná bonita
 • slabá příjmová stránka
 • přehnané splátkové zatížení
 • vysoká úvěrová angažovanost
 • celková předluženost žádajícího 
 • špatná platební minulost (morálka)
 • neakceptovatelná zástava či zatížení
 • nepřípustné negativní záznamy
 • nevhodná struktura závazků
 • nepřijatelný stav registrů
 • neuznatelné výdělky
 • z interních důvodů
 • vysoká rizikovost

♣ rozhodli jste se nejprve to risknout na "vlastní triko" a převzít tak zodpovědnost za nejasný výsledek svého amatérského počínání?

♣ jste připraveni nést neblahé jeho následky v případě zamítnutí podané žádosti a nežádoucího připsání záporného záznamu do registrů?

Připouštíte si pravděpodobný scénář, že tím definitivně zhatíte své vyhlídky a nadlouho vystavíte "červenou" dalším snahám o zdárné vyřízení? 

Uvědomujete si skutečnost, že veškeré snahy o důstojné uspokojení vašich peněžních potřeb výhledově nabydou spíše sci-fi scénář, šance na úspěch se následně smrští asi na velikost pistácie a potom Vám spoustu měsíců nemusí pomoct ani "svěcená"?

smile Poptávkový proces v kostce

Rozhodli-li jste se nechat si:

→ prověřit přesně své vyhlídky ←

→ navrhnout vítěznou variantu ←

a přitom se pohotově přiblížit jejímu vyřízení

dejte nám o sobě vědět vysláním:

VLASTNÍ VLAŠTOVKY

Následným procesím postupně bývá:

 1. Provedený prescoring následovaný úspěšným před-schválením optimálního hypotečního řešení Grand či Standard

 2. Vaše spokojenost s úrokem, splatností a tak i splátkou, přeplatkem a dalšími, nejenom cenovými ukazateli

 3. Dodání požadovaných podkladů potřebných k finálnímu schválení a zhotovení smluvního zaopatření

 4. Jeho kontrola následovaná podpisem na projev souhlasu a čerpáním daného úvěrového rámce 

Náramně namlsáni? 

Neprošvihněte hlavní chod!

SERVÍRUJTE

↑ Co VYŽADUJE následuje a NEMINE:

1. Zaregistrovat se na konzultaci odesláním vyplněné žádosti a výhledově vyčkat na avizovaný vstupní hovor, kterým Vás poctíme zanedlouho od doručení Vaší žádosti pro vzájemné vykreslení situace, vyjasnění směrodatných podrobnosti a případné doplnění žádoucích podkladů. Počítejte, že zabere přibližně 15 minut, které bude potřeba si na něho výhledově vyčlenit.

Na jejím základě zdarma získáte nezávazný návrh nákladově bravurního a zároveň pro Vás průchozího řešení z naší perspektivy.

2. Trpělivě vyčkat, než se sami ozveme s výsledkem našeho snažení a celý proces vyhodnocení tak završíme vaším obeznámením o všech jeho rozhodujících datech. Nyní je míč na naší straně, tato fakta zohledníme při pečlivé prověrce, kterou vaši poptávku posléze podrobíme, abyste byli do páru pracovních dnů informováni o všem podstatném. Nyní je tedy "míč" na naší straně.

‹ Nastane tak kompletní odhalení výsledné vizáže vítězné varianty v rámci výloh a proveditelnosti

Obratem se dohodneme se na dalším optimálním postupu, potká-li se daný "rozpočet" s vašimi představami o tom, "kolik to stojí".

3. Kvapně vykonat kroky směřující ke vstřícnému vyplacení v případě, že výsledný návrh z naší perspektivy proveditelné a zároveň nákladově nejšetrnější hypoteční předlohy budete vnímat jako adekvátně atraktivní

"Pokud neprojevíte iniciativu, neuděláte první krok a neopustíte tak svoji komfortní zónu, jisti si můžete být jediným - samo to nejspíš nepřijde."

− i když bychom rádi tvrdili opak, neoplýváme schopností několikanásobného naklonování, abychom byli kolikrát schopni reagovat okamžitě, proto prosíme o trpělivost, ani doktor Vás nevezme ihned.

α nikdo Vám nedokáže zabránit v pokusu o přímé spojení prostřednictvím našeho 777465451, no stejně tak ani dopředu zaručit, že si vzhledem k vydatné vytíženosti budeme zrovna moct vyhradit dostatečnou kapacitu pro věnování p(i)lné pozornosti a péče o Vaši výsost, jen co si ráčí umanout.

 i za takový druh vaší poptávky samozřejmě pocítíme výsostný vděk a účinek endorfinů doprovázejících zadostiučinění a na projev díků Vás v případě momentální zaneprázdněnosti poctíme vytočením zmeškaného čísla nazpět okamžitě po uvolnění naší vnímací schopnosti pro vaši věc

↑ Nesporné PŘEDNOSTI:

® Při přípravě návrhu řešení privilegujeme především přesnost přinášející Vám benefit v podobně skálopevnosti předloženého řešení s minimálním prostorem pro pochybění

™ Ukáže-li se následné sjednání jako nadlidský úkol, anebo se Vám předložená varianta nebude pozdávat, neplatíte nám ani pětník. 

∑ Zásluhou tohoto pravidla se můžete radovat z vystavení zcela nulovému riziku, že byste se potázali s nemilým a přitom poměrně častým scénářem typu: "zaplatil sem a potom nic". 

K akci nechť Vás tak adekvátně namotivuje následující, nářečím nastíněná novina:

"Dokud to prostě neuvidíte "černé na bílém" a potom Vám to celé nepřistane na účtunezaplatíte nám ani KÁ.

 ♥ jako na západ slunce na západě se navíc můžete stoprocentně spolehnout taky na bezplatné, nezávazné a mrštné vytvoření konkrétního návrhu:

→ vyskytujícího se v harmonii s našimi představami o adekvátním odbavení vašich obtíží

→ kráčejícího tak ruku v ruce se záměrem stoprocentně uspokojit vaše peněžní potřeby

→ zavdávajícího příčinu naprosté sladkosti jednak vašeho letu i spánku nás samotných

, jehož prostřednictvím se tak dopodrobna dozvíte vše potřebné přesně na svoje míry.

Přimět k poptání by Vás taky mohla samotná skutečnost, že průběh sjednání není do určité míry závazný, čehož primárním posláním je ubezpečit Vás, že do ničeho nebudete tlačeni násilím. Stejně jako většinu věcí ve svém životě, i toto děláte čistě pro sebe a svůj prospěch. Podobně jako ve vztahu, i zde setrváváte ryze z vlastní iniciativy, potřeby. Tento fakt, že je téměř nezávazný, Vám přeneseně přináší příslib svobodného učinění přítrže při naskytnutí první patřičné záminky zavdávající příčinu vašemu rozčarování.

"Jediným mantinelem bránícím Vám odstoupit od realizace je tak vaše touha a slušnost. Bez nás si totiž na řešený hypoteční klenot budete nejspíš muset nechat zajít chuť a jakmile se už na vašem případě odvede kvantum kvalitní práce, pevně věříme, že si v pokročilé fázi "jen tak pro nic za nic" neumanete žádost zrušit.

Sečteno a podtrženo tak nabízíme pomocnou ruku formou nezávazné analýzy vaší poptávky, jež bez nárokování jediné platby vyústí v předložení konkrétní "nabídky" k rozmyšlení.

"Proto nic nedejte za pokus, několik minut zatím nikoho nezabilo a zabalit to nakonec můžete kdykoliv."

↑ Proč NEOTÁLET:

Jedná se o kvantitativně limitovanou edici pro nepředvídatelnost období právní přípustnosti a omezenost vlastních peněžních, časových a energetických kapacit. 

Každou zahálkou navíc ukrajujete dílek z celkové pravděpodobnosti získání žádoucího vinou neustálého zpřísňování hodnotících kritérií a nemilosrdného zvyšování nároků na žadatele v řadách zákonodárců, dozorců i půjčujících vinou nejen kovidové konsternace a ekonomického ochlazení.

Pokuste se pro jednou jednat zavčas tzn. TEĎ NE zase honit bycha společně se svým vysvobozením dávno po zavíračce."

"Co šlo včera, zítra bude ne(a)zdar a zpět cesta nezatáčí."

Prohlédněte si další argumenty podporující nečekání -> www.dumdluhu.cz/zabloudilo/proc-necekat

 Propásnout prokonzultování případných příležitostí proto připadá v potaz, pouze pokud neprahnete po:

〉 poodhalení z našeho pohledu poměrně proveditelného a peněžně nejvíce přitažlivého hypotečního řešení

〉 předložení vítězné varianty z hlediska celkové ceny a zjištění, "co přesně a jakým způsobem ideálně" půjde přímo pro Vás řešit, potažmo jaké podklady k tomu bude potřebné předložit

〉 pověření samotného vyřízení do odborné péče toho, kdo nabídne nákladově nejpříznivější verzi a zároveň se patřičně projeví jakožto dostatečně zběhlý, ostřílený a seriózní partner

a připsání případného peněžního šampiona mezi nebankovními hypotékami ve svůj prospěch. Pojmu pořízení za lidovou, nejnižší dostupnou cenu bez negativního dopadu na celkovou úroveň, kvalitu a bezpečí hold nejspíš nepřikládáte přílišnou podstatnost.

"Předem platíte 0, na co potom čekáte?"

 

Jako stvořená pro:

Přihlášení prostřednictvím poptávkového formuláře je příhodným postupem přinášejícím příležitost:

→ podrobně poznat, jestli u poptávajícího přichází profinancování za podobných podmínek v potaz

→ pořádně prohlédnout přehledné představení konkrétního, triumfálního a přitom proveditelného řešení

→ zištně zjistit, jakým zběžným způsobem zaručeně zajistit zdárné završení zaplacením zamýšlených záložek

a zběhle tak získat zadostiučinění zmíněnou hypotékou zbaveni zážitků z různých "zádrhelů a oplétaček" doprovázených nepříjemnými potyčkami, přehnaným prodlužováním a protivným prodražováním.

Doporučeno všem přejícím si posléze přetavit v realitu přísun potřebných peněz ve svůj prospěch právě za těchto až podezřele přínosných předpokladů.

√ Uchopte za "pačesy" příležitost k dopídění se příznivého, úplného a konečného uspokojení svého peněžního požadavku příhodným způsobem.

√ Poznejte na vlastní zkušenost, že pohotové připsání prospěšné nebankovní hypotéky nepatří pouze do říše představ a pověstí. 

√ Pohaste plameny pocházející z její potřeby promyšleně, suverénně a jednou provždy tak porazte příšernost jeho projevů počínaje pálivostí.

Podobného výsledku můžete pochopitelně docílit i přímým zavoláním na 777465451, nicméně z důvodu časté zaneprázdněnosti nezaručujeme naši okamžitou dostupnost a kolikrát to vyjde nastejno jako poslat poptávku a počkat na náš zpětný hovor. Zkrátka zavoláme hned, jakmile budeme moct. Obráceně považujeme za samozřejmé počínat si nápodobně, netrefíme-li se do vaší momentální dostupnosti. Když zrovna nebudete moct, prostě počkáme, než se ozvete nazpět. "Bez dohnání se to jednoduše neobejde."

↑ vezměte na VĚDOMÍ:

A. nespornou výhodou takového vyhodnocení, informování a následného řešení je jeho naprostá nezávaznost.

To v reálu znamená, že nepodaří-li se nám najít realizovatelné řešení, nebo nebude-li se Vám jeho výsledná podoba zamlouvat, "nic se neděje".

Pochopitelně bude politování hodné, že Vám nepůjde pomoct nákladově natolik zajímavou hypotékou, no teď to myslíme z toho pohledu, že od vyřízení můžete v případě neatraktivnosti předloženého řešení bez postihů odstoupit a složka s veškerou vaší dokumentací se odstraní, jako kdyby ani nikdy neexistovala, stejně jako když se nepodaří nalézt žádnou schůdnou "cestičku". A také... 

B. Přitom platí zlaté pravidlo, že dopředu nám neplatíte ani korunu.

V rámci tématu inkasování různorodých poplatků dopředu se může hodit vzít na vědomí, že...

 půjčující či makléř, který to s vámi myslí dobře, nepodmiňuje zdárné načerpání hypotéky úhradou jakéhokoli poplatku z vaší strany splatného před ním.

 každý "normální" realizátor dostává zaplaceno až v okamžik, kdy dostojí svojí části dohody poskytnutím služby, pro níž jste ho oslovili. V tomto případě je jí vyplacení hypotéky za dohodnutých podmínek. 

 v opačném případě je vysoká pravděpodobnost přihození levárny typu "shrábne peníze a zmizí", či alespoň scénáře typu "zaplatil sem jim a nic".

To jsou důvody, proč se s námi můžete spolehnout, že jakákoli případná platba spjatá s hypotékou vyjma úroků, bude u spřízněných půjčujících hrazena až z připsaných peněz, tedy v moment jejího vyplacení a nikoliv takzvaně předem. Následně se do ní zahrnou, jinými slovy o ně bude navýšena. 

Veškeré náklady tak mohou být teoreticky uhrazeny až a pouze v případě úspěšného připsání hypotéky na zvolený účet

 1. Váš či vašich věřitelů v případě konsolidace půjček a refinancování hypotéky 
 2. prodávajícího vámi kupované nemovitosti či advokátní úschovy v případě koupi 
 3. různé kombinace těchto účtů v závislosti na účelu využití a uskutečněných záměrech

Respektive: VÍCE K BEZ POPLATKŮ DOPŘEDU

"Proto nepovolte svým pomýleným předsudkům nebo pochybným pomluvám připravit Vás o parádní příležitost."

Koneckonců si popravdě přiznejme, že...

∴ porouchání biologického kompasu, který nám byl v podobě intuice dán pro moudré rozlišování a rozhodování, mnohé z nás kolikrát spíše odvádí od žádoucího výsledku zaručujícího nám spokojenost mnohdy vinou zvanou naivita 

∴ některá konkurence mnohdy sama neví, jestli má dřív házet špínu na naše hlavy, nebo s vyplazeným jazykem vyrazit na inspirovaní se obsahem (opisování) těchto www stránek, který se paradoxně právě jimi pomlouvaným a mimoděk nám patřícím "mozkovnám" podařilo přivést na světlo světa. Doplňková poznámka k tomuto tématu: HANEBNÁ KOPÍRKA.

sealed Neopomeňme se (si) na závěr popravdě přiznat:

Za poněkud horší novinu považujme statisticky podloženou skutečnost, že zdaleka ne každému, kdo si na Grand "brousí  zuby", je zároveň souzeno ho získat. Někteří se vyskytují v situacích natolik šílených, že by nad nimi vydržel nesvěsit ramena akorát svatý, zbylí zastávají tak tristní přístup, že by se dvanáct ran rákoskou přes holý zadek zdálo zasloužených a půlroční vězení pro dlužníky dalo považovat za přiměřený postih. Na rovinu si přiznejme, že bez slušného (vy)chování a solventního jednání se to nejspíš neobejde, neboť se s takovým člověkem nedá nikam dojít, ať už se ho snažíte vést za ručičku sebevíc.

Je dobré si uvědomit, že po někom chcete půjčit "jeho" peníze a byť se mnohým mohou jakékoli rozdíly oproti jiným typům nakupování stírat, spousta firem prostě propaguje svoji službu a člověk často podléhá tendenci veledůležitě nakráčet jakožto ctihodný zákazník... Buďme trochu soudní a dejme "ruku na srdce". Nejdete se zvelebit, pojistit a už vůbec si uložit těžce vydělané milióny. Samozřejmě by i zde mělo zdravě platit heslo "náš zákazník, náš pán" a přistupovat k němu s úctou, no konkrétně v tomto segmentu to netřeba s tím posluhováním, poskakováním a přetvařováním nikterak přehánět. Primární je snad upřímná snaha mu pomoci, nebo ne? K čemu je Vám neupřímný tajtrlík, u kterého si nejste jisti, jestli by vám pro podpis náhodou i nepokouřil? Nepošle vás potom takový úlisný "pojišťovák" spíš s klidem do kopru? Nalejme si čistého vína, dostali jste se do svízelné situace a potřebujete z ní pomoct. Doopravdy vás z ní dostat a nejenom přetáhnout z louže do bláta, o to tady snad kráčí. Přehnanou touhu po kolikrát zcela zbytečné milosti (od slova býti milý - zdvořilosti), poslušnosti a pozornosti dejte bokem. Není na místě, nejste v sámošce pro další cetku. 

Kolikrát doslova jde o vaši bytostní "záchranu", kdy palčivá potřeba po půjčení levnějších peněz vytváří markantní rozdíl oproti pořizování jiných, na stupnici důležitosti daleko zbytečnějších "věcí". Na nějaké extra suverény, vymýšleče a bombardéry tady není z vaší strany moc prostor. Člověk by čekal, že přiklušete především pokorně, poučeni z vlastních přestupků, pozměněni z přihodivších se příkoří. Praxe nicméně ukazuje, že žádoucí změna k lepšímu ne a ne proběhnout u pěkné řádky lidí. A aby toho nebylo málo, jsou paradoxně stále horší a horší. S takovými pak má kolikrát strpení jedině "podvodník", kterému se s vidinou vydatného výdělku podaří je dotáhnout a posléze taky stáhnout z kůže. Kdo jiný by asi byl ochotný natolik problémovým lidem důvěřovat, vyjít jim vstříc a svěřit svoje drahocenné bankovky? No logicky jedině ten, kdo s nimi nemá příliš počestné záměry a hodlá si z nich pěkně uzmout další jejich nemalé množství. Bez špetky škodolibosti, dobře komu tak, každý sklízíme, co jsme zaseli, ať si každý jde, kam myslí, nejhůř dostane za uši ještě víc, není-li ochotný se měnit k lepšímu a vnitřně připravený pro změnu k lepšímu. 

Více k souvislosti mezi charakterem a událostmi PLUS za odměnu TOP TIPHIER.

embarassed a ještě podstrčit jednu nevinnou REKLAMU:

Ke konci ještě dovolte takovou menší reklamní přestávkujejíhož přeskočení mimochodem docílíte posunutím kurzoru myši či prstu ke konkrétním hypotečním příkladům uvedeným níže.

poslání vlastní poptávky, nebo alespoň bedlivému soustředění při čtení nechť mnohé motivuje skutečnost, že naší spoluúčastí se poštěstilo konto nejednoho poptávajícího uchránit od provedení statisícových, nezřídka dokonce milionových plateb, které by jinak byl povinen neprodleně zaplatit. "Utéct z lopaty vymahačům takových raket" jim umožnilo žádoucí uchopení naší pomocné ruky, přímý zásah přiděleného pracovníka, sdělení stručných skutečností a držení se předložených instrukcí. Jinak by povinnosti urovnat natolik neslýchané náklady nejspíš neunikli a ta by je bývala nadobro položila.

Už jen "pouhé" včasné a důkladné splnění těchto 3 o: obezřetnosti, ostražitosti a opatrnosti, k jejichž praktikování tak vehementně vybízíme, mnohým umožnilo vyvarovat se zbytečnému hrazení přímo galaktických částek podobného rázu. 

Lidé, kteří si z dřívějška nesou zkušenost osobního kontaktu s námi, by vám jistojistě tuze rádi dosvědčili, že pouhé vzetí těchto informací v zřetel a jejich správné aplikování v praxi jim přineslo prokazatelnou úsporu v řádech nejméně vyšších desítek tisíc. Nepolemizujeme tady na téma nějaké pětistovky jako za parkování. Pro spoustu "běžných smrtelníků" je řeč přinejmenším o třináctém platu, který „jen tak na zemi" válet nenajdou.

A že se nejedná o žádné „Američtí vědci prokázali “, ani že to nejsou žádné jiné báchorky typu „jedna bába povídala“, nýbrž že jde o holou pravdu, nechť vám potvrdí i chystané video se srdceryvnými svědectvími skutečných klientů, kteří se dočkali osvobození od svízelných dluhů, neboť splnili tyto 2 klíčové podmínky:

1. Nezdráhali se nás oslovit se svým požadavkem v časech své poslední peněžní potřeby zapříčiněné nenadálou a nepříjemnou příjmovou nouzí

2. Prokázali zdravou akceschopnost, asertivitu a průbojnost při sběru a dodávce k vyřízení potřebných podkladů a zároveň se přitom chovali nanejvýš slušně

To jsou hlavní dva důvody, kvůli kterým se nám u nich zadařilo, oni na oplátku sklidili zasloužené plody a dneska tak jsou přinejmenším z nejhoršího nadobro venku.

Než se tak stane, nechť vám prozatím jako nástin rozsahu "odvedených prací" poslouží písemný popis naší výpomoci několika vzorovým poptávajícím, který vypátráte na úvodní stránce.

Moct si tak promluvit s některými zástupci:

A. dnešních vděčných, kteří se dříve donutili k našemu oslovení a podařilo se jim hypotéku "zakoupit"

B. tehdy svéhlavých, kteří se rozhodli nás ignorovat a raději se "uvrtat" do jiné alternativy s devastačním dopadem

C. v minulosti již natolik poškozených nešťastníků nacházejících se v natolik svízelné situaci, že by nad ní svěsili ruce i "Chuck s Jimmim v zádech"

, spousta z nich by vám potvrdila, že za naší spoluúčasti lze v poměrně krátkém časovém sledu 

běžně eliminovat ztráty v řádech stovek tisíc, načež nejedna perlička se nestyděla "vyhoupnout" do MILIONOVÝCH částek

Takovými peněžními postihy (by) byli totiž poznamenaní, pokud by se neřešilo a oni by:

A) nadále setrvali v tehdejší žalostné finanční situaci

B) museli oželet věc, jejíž nákup se podařilo financovat

C) naletěli na "vydatný špek" některé z neférových "nebankovek"

Jelikož všichni jistě víme, že ušetřit je stejné jako vydělat, není radno brát toto na lehkou váhu.

Pokud taktéž zastáváte tuto filozofii:

a uvítáte na své hypoteční cestě asistenci zkušeného průvodce, který Vám umožní:

-> objevit schůdnou cestičku přes vyprahlou poušť 

-> přepravit se co nejrychleji a nejkomfortněji z bodu A do bodu B

-> protekci před zablouděním, vyprahnutím či uštknutím nejedné z místních zmijí

-> posléze přelézt přes rozbouřenou řeku po viklajícím se mostku jistíce vás zavěšen shora

, abyste dorazili do cíle celí, relativně hladce a bez zbytečné úhony...

Chat vpravo dolů Vám poslouží jako informační stan.

V něm získáte základní znalost a zároveň si přesně takového můžete objednat.

Za tímto účelem zde zanechte stručný popis své situace společně se svým kontaktem a případné přebujelé ego prosíme zanechat před vchodem. 

Protože to, že před vyražením:

a) si nepřipouštíte žádné strastiplné trable 

b) neodhadnete náročnost a přeceníte svoje síly

c) všechno vnímáte neúměrně sebevědomě a pozitivně

e) nad moudrými radami ohrnujete nos a obracíte oči vzhůru

d) podceníte nutnou dávku pokory, přípravy a turistického vybavení

, aniž byste si připouštěli sebemenší pochybnosti a "nalili čistého vína" už jen z podstaty, že:

- jste nic podobného na vlastní kůži prozatím neabsolvovali

- s něčím takovým tak máte nulovou osobní zkušenost

- se prozatím prostě jenom pouze domníváte

ještě neznamenáže na ní stokrát neproklejete okolní svět a divže se nestanete očitým svědkem svého posledního srdečního stahu.

"Schválně se zkuste dohadovat, jak krušných dokáže být 65 pěších kilometrů ušlých v jednom zápřahu, s kamarádem takovou túrou nepolíbeným. Nejspíš to bude vnímat jako pouhé číslo a zároveň bude vykazovat jisté známky zlehčování, sebepřecenění a neúprosné naivity.

Sám totiž takovou zkušeností nedisponuje, v životě neušel víc než skromných 25 a to je ještě přerušil pěti pauzami. Dokud to holt nevyzkouší na vlastní nohy a nevykoná s nimi přesný počet pohybů potřebných k jejich zdolání, je jakékoli vysvětlování marný výdej energie."

Důležitá upozornění a oznámení k pročtení před vyražením: 

K přidělenému průvodci proto přistupujte s maximální pokorou a úctou. Na cestě taktéž dodržujte všechna potřebná pravidla a nezapomeňte si do pomyslného batůžku přibalit dobrou náladu a slušné vychování. Přespříliš negativity zapříčiňuje energetickou blokaci způsobující přílišnou pasivitu a ani jedno z toho ničemu (nikomu) neprospěje podobně jako přemíra arogance či agresivity.

Pro případ jejich hrubého porušení či výrazného vychýlení se od přípustného normálu si totiž vyhrazuje bez časového omezení nárok na uplatněních svého stanného práva obnášejícího vypovězení své služby, čímž dojde k přerušení dodávky poskytovaného průvodcovství a bez nutnosti následného návratu se "děj vůle Boží". V takovém případě se nesmíte divit, že se podobně jako ranní opar "zčista jasna vypaří" v kterékoliv etapě a bez zbytečného vysvětlování. 

Oplátkou Vám bude k dispozici znalý, schopný a čistý člověk, který bude zplna sil řešit vaši věc, k vám zastávat nadmíru loajální přístup a primárně hájit váš osobní prospěch. Nebude na vás hrát žádné divadlo, nebude-li to v rámci dobra věci nutné a po dobu celé cesty se z vás nepokusí vytáhnout ani korunu vašich peněz. Zaplatíte, až se dostanete celý, zdraví a šťastní do dohodnutého cíle vytyčeného vlajkou s nápisem "dobře došli", ve kterém se konečně obejmete s doslova nejlevnější (ne)bankovní hypotékou přispěchavší Vás sem vřele přivítat. 

Pochopitelně se to bez placení neobejde. Nebudeme předstírat, že se pyšníme označením neziskovka a děláme to bezplatně. Stejně tak bychom Vám lhali, kdybychom tvrdili, že na naše výlohy vyčlenil peníze státní úřad za účelem finanční stabilizace tuzemského obyvatelstva, nebo že našim prostřednictvím pokrývá jejich peněžní potřeby záchranný balíček fajnového fondu evropské unie. Nutno proto přiznat, že bez vašeho peněžního přispění bychom zanedlouho museli ostrouhat poměrně bohatý obsah celé stránky www.dumdluhu.cz na pouhopouhé slůvko: "closed". 

Tak kolik? Kouzelnou odpovědí je opět stručný a nepříliš uspokojivý výraz: individuálně. No už ani po elektrikáři nemůžete pořádně chtít, aby vám poslal přesný rozpočet, když chudák ještě ani neviděl "místo činu" a nemá tak sebemenší ponětí, co po něm budete vlastně chtít. U nás je to podobné, dokud se nedozvíme potřebné parametry vaší poptávky, není možné dát ani přibližnou, natož pak přesnou odpověď. Ale na rozdíl od mnohých řemeslníků se můžete spolehnout, že po bližším prozkoumání a předložení nacenění orientačně na 75000 Kč za komplet elektřinu z toho nakonec nebude vskutku skvostných 175 000 Kč a ihned po dodělání vaší zakázky si najatý pracant "z ničeho nic" odletí na 14 dní do Thajska, zatímco vy budete moct akorát tak na Maltu, na tu v akci do nedalekých stavebnin. A ano, bohužel zde hovoří vlastní zkušenost.

Vždy se hradí úměrná částka, která odpovídá vynaloženým časovým i peněžním nákladům a přínosu odvedeného díla. Kompletní nákladovost se tak upřesní ihned po prvotním zjištění a posouzení náročnosti vámi poptávané a námi zvolené cesty. V drtivé většině případů není řeč o nižších desítkách tisíc, to jenom abyste ste jako někteří adepti náhodou milně nedomnívali, že to spraví bonboniéra či šampaňské zaslané na adresu naší kanceláře.


Tak co, pořád se Vám to líbí? Dokopete se k dání na cestu? Souhlasíte s těmito podmínkami? 

Potom nepropásněte "poslední" příležitost k:

I. dospění přesného vyhodnocení vaší situace

II. nabytí návrhu optimálního hypotečního řešení

z pohledu oborníků "za slovo vzatých"

a

oprašte toto tlačítko

nebo 

Horlivě vytočte infolinku:  

+420777465451

V zájmu ochrany vlastního kapitálu nepřehlédněte ani důkladný tematický rozbor nebankovní Americké hypotéky, v němž shrneme všechno důležité v rámci tohoto produktu a k tomu přidáme spoustu cenných vhledů, myšlenek a tipů. Obohatit se o užitečné informace můžete tady:

https://www.dumdluhu.cz/fakta-a-historky/analyza-nebankovni-hypoteky

Reprezentativní příklady:

1. hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2.89 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 3,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 496 520 Kč
 • Měsíční splátka:: 4 157 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

2. Americká nebankovní hypotéka Standard:

 • Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnut jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

Všeobecné a právní podmínky:

Posuzování žádostí a dotazů

 • Každý dotaz nebo žádost o poskytnutí nebankovního úvěru je posuzována individuálně.
 • Žadatel je kontaktován telefonicky za účelem poskytnutí potřebných informací k posouzení, zda je možné na úvěr dosáhnout a na jaký konkrétně.
 • Negarantujeme kladné vyjádření a poskytnutí úvěru a nezaručujeme tak zabránění zabavení u jiného věřitele již zastaveného majetku.
 • K posouzení žádosti, ani k poskytnutí nebankovního úvěru nebo konsolidace půjček nejsou požadovány žádné poplatky předem.
 • Se všemi poplatky, které jsou spojeny s poskytnutím nebankovního úvěru je klient předem seznámen a jsou viditelně a srozumitelně zapsány ve smlouvě.
 • Nepožadujeme po uživatelích, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, ani nenabízíme odkup nemovitosti za částku nižší, než je tržní cena.
 • Nežádáme uživatele, aby obcházeli původního věřitele a platili přímo příslušné společnosti či jiné třetí straně.
 • Nenabádáme uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce. 

Další všeobecné a právní podmínky

Bezpečná, nejen nebankovní konsolidace půjček: se zástavou i bez ručení, za "hubičku a moment"

Přináší jedinečnou příležitost ke sloučení všech drahých dluhů v přehledný celek, který Vás ukolébá menší splátkou za pomoci sazby tak nízké, že nebudete rušeni vyšším přeplatkem dokonce ani po zvolení daleko delší splatnosti.

♥ Pochlubte se úročením umírněným natolik, že:

 se zásluhou jeho značného ponížení dočkáte znatelně zanedbatelnější splátkové zátěže

 navzdory velkorysejšímu prostoru pro navrácení nepocítíte (po)zdvižení (z) počtu přeplacených peněz

 své opodstatnění budou kolikrát postrádat obavy z postihu v podobě celkového prodražením vinou volby prodloužené doby pro splacení

, kdy dospět do tohoto bodu se dá buďto formou hypoteční, anebo zcela bez zajištění nemovitosti, přičemž k prvně zmíněné verzi nechť Vás přimějí 3 hlavní dominanty, jimiž jsou pro klientsky o poznání:

1. příznivější parametry a hodnoty

2. lehkomyslnější a vstřícnější přístup

3. celkově pravděpodobnější proveditelnost

, které hovoří zcela jasně ve prospěch využití zástavy, patříte-li zrovna mezi ony šťastlivce, kterým se tato možnost naskýtá.

Ještě blíže k zástavě: Její atraktivitu má na svědomí především zvýšená stabilita přinášená poskytovateli, pro něhož se obráceně takový "zajištěný" poptávající stává více zajímavým a to právě díky jeho znamenitému rysu, že má doslovně "co zastavit", což jest zásadní vlastnost, jež mu více imponuje, hraje do karet. Nejednou proto měla výsadu posledního slova, které definitivně rozhodlo o výsledku konsolidace. Celá spousta půjčujících dokonce považuje veškeré bez zástavní scénáře za nepřípustně riskantní obchody a z toho důvodu konsoliduje výhradně za dodržení této podmínky zastavení nemovitosti.

Představuje tak:

 fikaný finanční nástroj unikátní pro svoji schopnost efektivně účinkovat při navození splátkové úlevy a hojně vyhledávaný těmi, kdož trpce zakoušejí nesnesitelné přehlížení převážně od bankovních činitelů zejména kvůli:

» registrům zanesených různými negativními zápisy

» vykazovaní tabulkově nedostatečných příjmů

» špatné bonitě vinou přemrštěných výdajů

» závažné povaze úvěrového zatížení

» nikterak podporovanému záměru

, jejichž jménem klesli v očích schvalovatele a jelikož upadli v jeho nemilost, vyřizující banka nad nimi zanedlouho po prvotním posouzení "zlomila hůl". Jejich oči tak zůstali akorát pro "blikající červenou, sklopení a brek".

 úvěrový produkt patřící do portfolia mimobankovní instituce, kam lidé z těchto pohnutek směřují své prosby ve snaze o nalezení náhradního řešení, doufajíc přitom v lepší pochopení i pochození ve věci zaplacení a zlevnění jejich předražených závazků

"K čemu asi tak komu je nebankovní firma bez sebemenší inklinace k benevolenci? V čem potom spočívá její význam, jakou přidanou hodnotu přináší ve srovnání s peněžně příznivější bankou? Proč by kdy do její služby kdo chodil, na co by si za její využití člověk připlácel, když stejně ulpívá na všem "pünktlich"? Mít tak všechno v "richtiku", stokrát radši by si přece vzal vytříbenější konsolidaci u ní, no ne snad?"

Exklusivně K MÁNÍ:

Co je na úvěrovém trhu za naší asistence k vyčenichání?

2 základní varianty spojovací půjčky, jež přezdíváme:

1. BEZZÁSTAVNÍ Grunt

 až 550 000 Kč bez jakékoli zástavy úročených od 4.8 % na splatnost do 20 let, kdy v tomto případě může měsíční splátka startovat někde u mizivých 3555 Kč

2. HYPOTEČNÍ Grand

 až 85 % z odhadní ceny zastavované nemovitosti při úroku zhruba od 2.8% na splatnost až 30 let, kdy měsíční splátka na stejnou částku vychází na lidových 2259 Kč

Oslnění a celí žhaví?

Už aby byla vaše↑

Vzhůru vstříc↓

KDE? ZDE!

3 opodstatnění existence aneb oprávněné důvody PRO uzavření:

¹ celistvá optimalizace úvěrové angažovanosti, definitivní odstranění rizikových pohledávek, tížené snížení dluhových výdajů a současná eliminace přebytečných přeplatků

² ulevení si od přemrštěných vyúčtování, zbavení se pravidelně vyskakujících položek k úhradě, minimalizace povinně vynakládaného placení

³ zjednodušení splátkové správy díky její redukci a maximálnímu zpřehlednění, opětovné získání absolutní kontroly nad svými dluhy a konečně slibné nastolení míruplnějších zítřků

"Neboť zvýhodnit současnou splátkovou zátěž se hodí vždy, nejenom v dnešní splašené, šílené a nejisté době."

Proč s námi? Protože:

 se povětšinou potkáte s naší snahou přizpůsobit se Vám jakožto poptávajícímu pro přínos co nejpříznivějšího sloučení půjček z hlediska cenové politiky

 předem neplatíte ani korunu a tak nedopadne-li něco podle vašich představ, nic nesvazuje vaše ruce

 lze kdykoli po načerpání splatit za zanedbatelné zpoplatnění ať už jednorázově, či postupně

štítíte se čehokoli bezdůvodně, posléze Vás mohou potkat jediné 2 scénáře: 

1. šetříte s každým novým dnem a jste na tom značně LÍP z jednoho prostého důvodu › platíte MÍŇ, podaří-li se nám píchnout Vám

2. setrváváte nadále v totožně situaci jako doposud, tzn. zrovna růžové, resp. poměrně bídné, semele-li se něco a pohoříme

, pro potkaní praktiky není prostor, zkrátka nemáte co ztratit, tak neposouvejte poptání na později.

Teorie popsána pospolitě a stručně:

Co je to

Je to půjčka primárně používaná k poplacení stávajících dluhů žadatele, které pro svoji nevýhodnost nápadně prohlubují jeho měsíční "manko" a převážně kvůli přehnaně vysoké:

1. úrokové sazbě

2. měsíční splátce

vytváří vyloženě přepálený přeplatek i přes poměrně krátkou maximální splatnost vyvíjejíce na něho jakožto dlužícího nadměrný nátlak.

"Vyměňte mnohdy nesnesitelný stres za neuvěřitelný klid. Objevte jeho blahodárné a opojné účinky vlastními smysly."

Funguje triviálně

Konsolidační půjčka s nižším úrokem spojí dluhy žadatele s vyšším úrokem v jeden a to jednoduše tak, že se napřímo zaplatí z uvolněných peněz. 

Volba délky doby splatnosti spadá ryze do režie žadatele, nicméně je potřeba vlézt se přitom do předem vymezeného časového rámce.

Slouží k úspoře

Zvýhodnění všech těchto dluhů, které přehnaně zatěžují, jejich sjednocením v jednu výhodnou konsolidační půjčku.

Zpřehlednění výdajů sloučením všech pravidelných plateb na půjčky v jednu. Výrazné zjednodušení neustále se opakující, otravné, mnohdy vyloženě zotročující platební mašinérie a vyloučení prostoru pro budoucí nedopatření, nedoplatky, komplikace.

"Dostáváte se pod palbu spousty splátek? Padne na ně většina vámi vydřených výdělků? Nezbývá pak přespříliš na důstojné žití, naopak ještě musíte kolikrát dobírat, abyste si vystačili? Máte pocit, že neděláte nic jiného, než že vyděláváte, jenom abyste mohli platit? Ořežte výdaje, "co to dá", vymaňte se z jejich područí, radši se běžte projít, prospat, vysportovat, vyklidnit, odreagovat, socializovat, něco si něco počíst."

PŘÍNOSNÁ pro VŠECHNY:

Kteří nějakým nahodilým nedopatřením neuhlídali svůj rozpočet a přebrali v rámci vysoce úročených půjček ať už bankovní, či spíše nebankovní povahy.

"Platit přehnaně moc, neboli neušetřit tam, kde to jde, nechceme snad nikdo."

"Rozeznáváte jednotlivé dny podle termínu povinných splátek a náplň těch ostatních je utvářena převážně starostmi o vydělání dostatku na jejich srovnání?

Frustruje Vás pocit, že žijete prakticky jen pro vydělávání na ně, místo abyste si "Bůh ví jak dlouhý" život taky trochu užili, něco zažili a z něho měli?

Těžce vydřenou hotovost už jste neviděli ani nepamatujete, stejně jako vizuální stránku jednotlivých bankovek, jen pár cifer se vám mihne přes učet, aniž byste na ně měli sebemenší nárok. Sotva poplatíte, co máte, popřípadě to nejvíc hořící, a jedete dál.

Pokaždé z Vás provádění této úmorné rutiny akorát vycucá radost, dostanete se do křeče, ztratíte tak lehkost letu, jednotu s přítomným bytím a víru v budoucí dobro? 

Ze starostí a zápřahu akorát tak nepřirozeně stárnete a sotva vyraší nové vrásky, už věnujete plnou pozornost aktivitě umožňující dostát nastávajícímu placení?

Sic cítíte, že je nejvyšší čas si ulevit, než se "porantaná" psychika neblaze podepíše taky na vašem fyzické zdraví, ale za co asi tak?! Kdo má, ten může, kdo nemá, ten musí a co potom ten, kdo je mínus?"

Pojďme se společně pokusit o učinění přítrže takové nálože. Tolik peněz, abychom Vám dopřáli slastný pocit z definitivní úhrady všech těchto "strašáků", Vám pochopitelně nedokážeme věnovat, s čím ale pomoct možná můžeme, je jejich urovnání z levnějších zdrojů, přiškrcení tak výdajů na dluhy o poznání, neboli utažení pomyslných odtokových žlábků, které vás bezostyšně obírají o nebetyčné peníze s každou jednou siluetou měsíce kolem středu země.

Navíc mnohdy dokážeme nadopovat vaše konto kreditem navíc jakožto jakousi rezervu na horší časy, splátky či jiné účtenky a to nad hodnotu dlužných částek ke sloučení.

Navrácení celého tohoto "balíku" se potom "samo sebou" nevyvarujete, bude ho potřeba uskladnit na původní místo v plné výši do posledního "stébla" včetně dohodnuté odměny, nicméně v průběhu sklizně jich budete posílat podstatně míň a paradoxně vás jich to ve finále může celkově i míň stát z jedné prosté prapříčiny: nový "úřadující velkostatkář" nebude takový "utlačující úžerník".

Upřímně k podstatě:

→ (ne)zajištění nemovitostí:

U varianty bez ručení nemovitého majetku se více dbá na stav ukazatelů kvalit žadatele. Jinými slovy musí být jeho registry, bonita i účel v daleko lepší kondici, než jaká se obecně vyžaduje u konsolidace se zástavou, u níž se navíc v drtivé většině případů setkáte s nižším úročením a delší splatností, tudíž s vyšší výhodností. 

Sečteno a podtrženo jsou šance na získání zástavní konsolidace značně vyšší a současně v její prospěch promlouvají taky nižší náklady. Samotná skutečnost, že jsou nároky na žádajícího o konsolidaci bez zajištění nemovitostí vyšší,  však nevylučuje její zdárné vyřízení. Argumentem pro ni může mnohdy být vyšší rychlost a menší administrativní náročnost.

→ předloženým příležitostem:

Oba případy jsou pochopitelně pouze orientační, celková cena se může výrazně vyhoupnout v závislosti na kvalitách a možnostech žadatele. V žádném případě se však nejedná o smyšlené produkty vyvěšené za účelem pouhého nalákání. Oba je možné skutečně realizovat, k čemuž hojně dochází, aniž by přitom docházelo k podstatnějším odchylkám v avizované výhodnosti, která logicky klesá společně se šancemi na zdárné vyřízení v přímé úměře stavu samotné poptávky.

Jelikož je pro nás vždy primárním zajistit proveditelnou a zároveň co nejlevnější konsolidace pro poptávajícího, primárně usilujeme o umožnění bankovní varianty. Je totiž nespornou pravdou, že se jí co do celkové nákladovosti nebankovní nemůže nikdy pořádně vyrovnat. Nebankovní řešení, které bývá o poznání dražší, slouží převážně jako dočasná záplata kritického stavu. Do jedné ze spolupracujících bankovních institucí se převede, jenom co se podaří překlenout komplikace v tom bránící.


Tip 1

Získat minimální měsíční splátku lze také prodloužením její doby splatnosti. Doporučujeme ji proto nastavit na možné maximum, vytvoříte si tak nejvyšší komfort pro splácení

Výjimečnou splátku můžete poslat kdykoli v průběhu splácení, jakmile budete mít volné peníze navíc. Snížíte si tak celkovou dlužnou částku i dobu splatnosti kdykoli budete chtít.

Spotřebitel má totiž zákonný nárok konsolidační půjčku částečně splatit i celkově doplatit kdykoliv a prakticky zdarma. To mu stejně tak umožňuje převést ji k jinému věřiteli.


Peníze navíc

Někdy bývá taky možné získat peníze navíc a inkasovat tak potřebnou hotovost nad hodnotu svých dluhů k poplacení.

Tyto následně uplatnit na jakýkoli požadovaný účel, například na rekonstrukci, vybavení domácnosti, nebo jako rezervu na splátky.

Musí zde však pochopitelně být splněna podmínka potřebné zákonné bonity a zároveň nesmí být překročená maximální částka k poskytnutí.

Tou často bývá horní hranice 80 ti % z hodnoty nemovitosti u hypoteční konsolidace a 550 000 Kč u bez zástavní.

PŘEJETE SI SVOJI SITUACI NEZÁVAZNĚ VYHODNOTIT A INFORMOVAT PŘESNĚ

KLIKNĚTE SEM

a zde se obratem objednejte na odbornou konzultaci

prvotní princip: potom si zhruba na pět minut zavoláme, upřesníme potřebné, abyste obratem mohli zjistit vše podstatné.

vydobyté výsady: nejenom že vyniká naprostou nezávaznosti, ale navíc je zcela bezplatná.

bezpodmínečná bezrizikovost: z toho lze vyvodit závěr, že nedojde-li k vyplacení z jakéhokoliv důvodu, nezaplatíte jedinou korunu. Tím může být například vaše ztráta zájmu o dořešení kvůli naskytnutí výhodnější příležitosti, nebo naše neschopnost dotáhnout řešení do zdárného konce. Přestože o obojím převážně pochybujeme, může se stát, ne že ne... 


Preferujete-li dodatečně se vzdělat či jen rozšířit své obzory...

Dělí se

Požadavek na konsolidaci je vždy možné ji zařadit do třech hlavních podkategorií, které na ni mají podstatný vliv:

1. podle trhu

A. bankovní: 

poskytovatelem je jedna z bank, která slibuje vyšší výhodnost především v podobě nižšího úroku a delší maximální možné splatnosti

B. nebankovní: 

půjčujícím je nebankovní společnost, která přináší nižší náročnost především na prověření stavu registrů dlužníků žadatele

Nebankovní konsolidace bývá někdy poskytována naprosto bez nahlížení do registrů, takže v nich mohou být zapsané jakkoli vážné přestupky ve splácení, kterých se žadatel v minulosti dopustil. K tomu dochází hlavně u konsolidace se zástavou nemovitosti. 

Dochází-li ke konsolidaci podnikatelských půjček, může být nebankovní konsolidace navíc sjednána také bez nutnosti doložení příjmů a zkoumání bonity, nebo s vyšší benevolentností vůči nim.

To vytváří podstatně vyšší průchodnost a tedy šance na její získání, i když je žadatelův registr, příjem či účel využití poznamenán různými nedokonalostmi

2. podle způsobu zajištění

A. se zástavou:

lze ji označit názvem konsolidační hypotéka, nebo půjčka se zástavou na konsolidaci, kdy oproti vstupuje do zástavy nemovitost přinášející poskytovateli garanci vrácení zapůjčených peněz

B. bez zástavy:

konsolidace je poskytována bez zajištění, tedy aniž by si její poskytovatel zřídil zástavní právo na nemovitosti žadatele, kdy je poskytovatel více náročný především ke stavu jeho registrů

Můžete se spolehnout, že konsolidace se zástavou bude pravděpodobně: 

- zvýhodněná nižším úrokem, tedy nižším přeplatkem a delší maximální splatností, tedy nižší měsíční splátkou: poskytovatel zde totiž má své jistoty v podobě zástavního práva na listu vlastnictví zastavené nemovitosti

- možné získat i přes větší nedostatky v registru a třeba i bonitě: poskytovatel bude více tolerantní k poptávajícímu, pokud bude moct sjednanou konsolidaci opřít o nemovitost, nebude tak k němu muset být tolik ostražitý

3. podle způsobu využití 

A. podnikatelská:

čerpá ji podnikatel a využívá ji na účely podnikání, v tomto případě úhradu svých dluhů, které vznikli v podnikání a jsou tak vedeny především jako podnikatelské úvěry

B. spotřebitelská: 

žadatelem je spotřebitel, kterým je většinou zaměstnanec, peníze použije na osobní účely, to jsou všechny takové, které nemají s podnikáním nic společného - v tomto případě na zaplacení svých dluhů, které jsou vedené jako spotřebitelské úvěry

Hlavní rozdíl pocítíte ve směru nutnosti prověření svého příjmu a nároků na jeho výši:

- jejich poskytovatelům není zákonem přikázáno nárokovat po žadateli minimální bonitu: konsolidaci podnikatelských závazků je tak teoreticky možné řešit i bez doložení příjmů a jejich srovnání s výdaji

- poskytovatel je z titulu nařízení zákona č. 257/2016 Sb. povinen adekvátně prověřit bonitu a úvěruschopnost žadatele: bude tak nutné, abyste po podání žádosti o konsolidaci doložili všechny své příjmy a ty byly dostatečně vysoké vzhledem k pravidelným nákladům

Co z toho plyne?

Váš požadavek na konsolidaci bude patřit do každé jedné z těchto tří podmnožin a ta bude mít následně na její parametry a podmínky podstatný dopad. 

Synonyma:

Lidé v této souvislosti také někdy užívají názvů jako jsou: spojení, sloučení, refinancování nebo dokonce přeúvěrování půjček.

Všechny tyto však ve svojí podstatě znamenají totéž


Tip 2

Pokud možnost zástavy nemovitosti máte, rozhodně doporučujeme ke své konsolidaci využít hypoteční varianty.

Zvýšíte tak pravděpodobnost, že dojde ke zdárnému sjednání, zkrátíte jeho dobu a především tím současně získáte nižší úrok a delší splatnost, tedy podstatně nižší měsíční splátku u své konsolidace.

A o tom to ve finále celé je. Stáhnout svoje splátky na možné minimum, abyste nebyli nuceni do vysokých měsíční plateb, na které jednou nemusí být. V případě platební neschopnosti totiž hrozí další navyšování dlužné částky sankcemi a že se to celé "zhroutí jako domeček z karet".

Mylná domněnka

"Ale já chci radši bez zástavy, ať neohrozím svoji nemovitost" 

I to je domněnka, která se nachází u spousty lidí, přitom je většinou mylná. K ohrožení vlastní nemovitosti může totiž dojít jedině tehdy, že v budoucnu úplně přestanete splácet svoji konsolidační půjčku.

V takovém případě je úplně jedno, o jakou jde variantu. I ta bez zástavní v takovém případě "skočí" na nemovitost a může vést až k příkazu k jejímu prodeji. Šance, že k takové neschopnosti splácet nedojde, je u půjčky s nižší splátkou a tu má která? Správně, jednoznačně konsolidace se zástavou. 

Pokud ale možnost zástavy ke konsolidace jednoduše nemáte, nezbývá než hledat řešení bez ní. V takovém případě je nutné očekávat vyšší náročnost na stav vašich registrů a také vyšší úrok i kratší maximální splatnost, podaří-li se ji sjednat. Pořád si ale oproti současné situaci můžete i tak výrazně pomoct. 


Pro koho je vhodná

Je vhodná pro všechny, kteří:

- mají jednu a více drahých půjček, které zatěžují jejich měsíční rozpočet

- nechtějí zbytečně přeplácet u různých věřitelů a uvítají lepší přehled na svými závazky

chtějí vyplatit všechny tyto drahé závazky a nahradit je tak jedinou levnější půjčkou s nižším úrokem

Zkrátka si jednoduše spočítali, že takový krok povede ke snížení měsíční nákladů a podstatnému zlepšení finanční situace.

Proč si o ni zažádat

Před zdárným vyplacením konsolidace nebývá po žadateli požadována jakákoli platba. Ten předem nic neplatí a neriskuje tak pro případ, že by mu konsolidace nyní nevyšla, nebo se mu její parametry nakonec nezamlouvali. 

Po úspěšném provedení konsolidace:

 • posílá se jen jednu přijatelně vysoká splátka za měsíc
 • sníží se pravděpodobnost opožděné splátky, negativního záznamu a dalšího prodražení
 • odpadá tak neustálý tlak spojený se spoustou brzkých termínů a nedostupně vysokých částek k úhradě

Ale hlavně se měsíčně platí méně!

Díky její nižší roční úrokové sazbě a delší době splatnosti si tak můžete snížit své měsíční splátky i celkový přeplatek na naprosté minimum i Vy.

 

K tomu stačí, když:  

 

odešlete

 

 NEZÁVAZNOU ŽÁDOST

 

zavoláte

 

777465451

 

Po nezávazném vyhodnocení si řekneme přesně "jestli, co a jak". 

Pokračovat ve čtení

 Jak výrazně dokáže přeúvěrování zlevnit hypotéku v roce 2021? 

Bude pořád k mání v jeho jádru dřímající příležitost k dosažení úžasné úspory?

Rady, jak zatahat za záchranný balíček, aby nastalo zbavení se zatěžkávajícího závazku.

1. Co vlastně znamená: 

Trefným vystižením jeho podstaty je transformace zastaralého a předraženého závazku.

Hlavní doménou je jeho zvýhodnění záměnou výrazně levnějším hypotečním úvěrem.

Zlatý scénář dovrší vyřízení výhodnější hypotéky, kterou se bezprostředně vyplatí.

Je počeštěnou verzí refinancování, některými je proto nazýván přefinancování.

Hlavní složení: 

I. žádoucím efektem je očistit

II. tíženým středobodem nemovitost

III. jednoznačným úkolem ulevit od nadměrné zátěže 

Klíčovou ingredienci představuje převod prostřednictvím mini-nákladné hypotéky. 

Co vyvolají slova jako minimální možný přeplatek versus zbytečné utrácení za úrok a poplatky

Vyžadujete jistotu v prvním a zároveň se chcete vyvarovat druhého? 

Tak to se vyskytujete na správné adrese. 


Právě snaha o dosažení větší úspory dlužníka, kterou vyšší výhodnost nového dluhu zajistí, bývá hlavním důvodem k této akci. 

Jejím přinašečem je nejenom nižší úrok a ponížení různých poplatků, srazit splátku "na kolena" se daří také pomocí delší splatnosti. 

Užitečné informace o tom, jak to celé funguje, naleznete níže v článku.

Tipmáte-li odpor ke čtení a nebo je "luštění" v textu to poslední, čím chcete marnit čas, klidně se zeptejte specialisty napřímo vpravo dolů v chatu... 


Kdy?

Hlavní důvod k provedení této operace je ulevit peněžence klienta od nadměrných výdajů. 

Ty lze považovat nejenom za nadbytečné, ale také zbytečné, nachází-li se v daný moment na úvěrovém trhu úrokově a poplatkově méně nákladná možnost. 

Tohoto stavu se docílí zvýhodněním jeho současného dluhového zatížení.

Podstatou je většinou převod pouze jednoho hypotečního dluhu.

Pokuste se nezaměňovat: přestože hlavní myšlenkou, která se při přeúvěrování spíše razí, je přefinancovat velký finanční obnos, poslední dobou lze tento výraz často zaslechnout také ve spojitosti s vyplacením, sloučením a zlevněním většího množství ryze bez-zástavních půjček, přestože v tomto ohledu je daleko příznačnější označení pojmem konsolidace.  

Proč?

Po zdárném provedení šetříte svoje peníze s každou jednou splátkou. 

Vzniká finanční úspora díky nižšímu ročnímu úroku i celkovém přeplatku.

Zatěžkáni nižší splátkou měsíčně platíte a přeplácíte méně než dříve.

Malá rada:

Maximálně markantního rozdílu ve splátce v porovnání s předchozím dluhem docílíte využitím možnosti nastavení nejdelší možné doby splatnosti u nového dluhu.

Avšak vězte:

Před rozhodnutím pro tento krok je však dobré vzít na vědomí, že tím logicky zvýšíte celkový přeplatek, nevyužijete-li výjimečných splátek či jednorázového doplacení v průběhu splácení, čímž ho naopak dokážete signifikantně snížit. 

Proč chtít platit víc, než je vyloženě nutné, nabízí-li se levnější příležitost?

Vždyť většinu dluhů, alespoň těch spotřebitelských, je dneska možné v libovolné výši doplatit prakticky kdykoliv a téměř zcela zdarma.

Převedení na méně nákladnou možnost tak nic nebrání. 

Stačí ji objevit a dokázat vyřídit.

Jejím prostřednictvím se potom současný dluh vyplatí provedením výjimečné úhrady.

Jak?

Nový poskytovatel schválí půjčení peněz za výhodnějších podmínek pro splácení, než jaké máte u svého současného dluhu. Kvůli těm stojí za to převést jeden dluh ve druhý, tedy starý a méně výhodný zaměnit novým a více výhodnějším.

Operace je u zdárného konce tehdy, když je současný věřitel vyplacený přesně do výše zůstatku dluhu u něho z peněz nového půjčujícího.

Peníze navíc

Lze také získat peníze nad rámec současného dluhu, pokud to maximální možná výše nového dluhu umožní. 

Ta závisí především na hodně zastavené nemovitosti a bonitě žádajícího.

Synonyma 

Přeúvěrování je možné pojmenovat taky jako refinancování nebo počeštěně též přefinancování, jsou to názvy znamenající totéž. 

 

 

Uvítali byste přitom další peníze, abyste si mohli sloučit všechny závazky kolem hypotéky v jediný a docílili tak ještě větší úspory?

Toužíte po zvýhodnění svojí "předražené" hypotéky, abyste co nejvýrazněji snížili zbytečně vysoké splátky?

Nebo je nutné se jí zbavit z nějakých jiných příčin?

Přejete si ušetřit nemalé peníze při splácení a tím pádem se dočkat daleko větší pohody a komfortu při splácení? 

V tom případě pro Vás může přeúvěrování představovat ideální finanční operaci! 

Dejte prostor smysluplnému finančnímu produktu, který Vám přinese velký užitek.

↓↓↓

Zanechte nám svůj kontakt, pokud chcete nezávazně vyhodnotit svoje vyhlídky v bankovním i nebankovní úvěrovém sektoru a mít tak vysokou šanci na získání nejlevnější možné varianty hypotéky či půjčky určené pro refinancování té stávající.

Peníze z nového dluhu, který se snažíme vždy zajistit co nejvíce levný, může klient použít na úhradu naprosto všech svých dluhů, nebo třeba na rekonstrukci či podnikání. Zkrátka na jakýkoli záměr ho z vlastní potřeby jenom napadne.

Bude to mít všechno takzvaně v jednom a zároveň nejspíš i nejvýhodněji, jak to na současném trhu vůbec půjde. Pokud se podaří takové řešení nalézt, schválit a sjednat. 

A když na to přijde, ani vyplacení zesplatněné hypotéky, exekucí, nebo insolvence na nemovitosti pro nás nejsou žádná neznámá a už vůbec ne překážka. Jen se budou nejdříve muset vyplatit nebankovní hypotékou, než se ji podaří co nejdříve převést do banky, protože ty na takové dluhy své peníze na přímo nepouští. 

Celkově si můžete být jisti, že s pojmy jako jsou minimální úrok, snížení splátek, RPSN a celkového přeplatku pro maximální bezpečí klienta a záchranu nejenom jeho nemovitosti si dennodenně tykáme.

Za co se Vám nabízí svoje dluhy na dnešním trhu zaměnit?

Dopředu avizujeme, že ve všech případech spotřebitelského financování musí žadatel splňovat výši zákonem vyžadovaného příjmu a bonity, která se odvíjí od typu, výhodnosti a výše řešeného financování.

K přeúvěrování je možné využít:

1 variantu bez zástavní půjčky Grund s orientační podobou: 

 • roční úrok od 4,8 % 

 • dobu splatnosti lze nastavit až na 20 let la to maximálně do 74 let věku žadatele nebo nejmladšího z více žadatelů

 • od 300 000 Kč do 600 000 Kč

 • 0 Kč poplatek před čerpáním

 • nutnost dobrého stavu registru, příjmu a bonity

2 hypoteční varianty s orientačními parametry:

1. Americká nebankovní hypotéka Standard

 • Roční úrok zhruba 6 % až 10 %
 • Doba splatnosti: až 20 let
 • stav registru žadatele nehraje roli
 • lze použít na jakýkoli účel využití

2. Hypoteční financování Grand

 • Roční úrok přibližně 2.49 % až 4,8 %
 • Doba splatnosti: až 30 let
 • lze realizovat pouze s rozumným stavem registru
 • pouze na jeden z předem určených účelů využití

Chcete vyhodnotit svoje šance, jestli a na které z financování máte nárok:

nebo si zavolejte na:

777 465 451 

Jsem vám plně k dispozici.

Na Vaši situaci se blíže podívám. Zodpovím Vám veškeré dotazy spojené s financováním.

Řekneme si, co konkrétně chcete řešit, jestli to umím a pokud ano, tak jak konkrétně.

Když bude vše v pořádku a budete mít zájem, domluvíme se na dalším postupu efektivního sjednání.

Tím může být přesměrování na jednoho ze specialistů, kteří se rádi postarají o kompletní realizaci od A do Z. 

Tomáš Maček

Váš rádce v oblasti financování

Téměř 10 let zkušenosti

Statisíce zpráv a hovorů

Desetitisíce zodpovězených dotazů

Tisíce zodpovězených dotazů 

Stovky kladně vyřízených žádostí 

Spousta uspokojených poptávajících

0 ks lží či podrazů 

Tomáš Maček

Jsem vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele a nabízím tak jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní), dále dluhové a úvěrové konzultace v rámci živnostenského oprávnění a nabídky investorů v rámci uzavřených tipařských smluv.

DumDluhu.cz je internetový portál sloužící především k poskytnutí kvalitních úvěrových informací a nasměrování tak jeho návštěvníků k lepším finančním zítřkům.

Více o bez zástavní formě financování můžete pro lepší představu přečíst: Nebankovní půjčky

Chcete se dozvědět víc? 

Nepřehlédněte k přečtení: postup, rady a tipy pro vhodný postup při refinancování vaši hypotéky

 

Kalkulačka hypotéky
 
  

Tak si to pro lepší představu shrňme:

   • Doba splatnosti 1 měsíc až 30 let a úroková sazba od 2.49 % vytváří předpoklad pro velmi slušné měsíční splátky

   • Dopředu před vyplacením se neplatí žádný poplatek

   • před úspěšným načerpáním hypotéky nebývá po žadateli požadována jakákoli platba vyjma za odhad nemovitosti pouze v někerých případech. Je tím pádem vystaven nulovému riziku, že by se mu něco slíbilo, musel první zaplatit a ono to nakonec nedopadlo, jako se tomu v některých případech stává. 
   • Předschválení je možné i do 24 hodin od zodpovězení potřebných informací a splnění požadovaných úkonů

   • díky tomu získává poptávající současně informaci, jestli je hypotéku pro něj možné řešit a pokud: ANO tak zároveň za jakých parametrů, podmínek a dalšího postupu / NE tak proč, jestli je něco, co může udělat pro to, aby šlo, čemu se rozhodně vyvarovat, aby šlo co nejdříve a kdy se bude dát pravděpodobně řešit a může se tedy znovu ozvat, bude-li zájem řešit z jeho strany stále aktuální
   • Účel a nutnost jeho doložení záleží od typu hypotéky

   • aby se bylo možné dostat na tak nízké úrokové podmínky, je nutné počítat s tím, že se jedná o účelovou hypotéku, kdy je možné ji využít za účelem: refinancování jiné účelové hypotéky, kdy za účel se považuje: výstavba, koupě, rekonstrukce, revitalizace, kdy může taky dojít k jejich takzvanému zpětnému proplacení. Americká bankovní hypotéka, kterou je možné využít také neúčelově, je úročena vyšším úrokem (začínajícím někde u 4% ročně) a taky zastropována nižším LTV (končícím maximálně u 70% hodnoty zastavované nemovitosti). Nebankovní hypotéka je vždy neúčelová, lze ji tak použít na jakýkoli zamýšlený účel, nicméně zde se u férových poskytovalů jen stěží podíváte pod 10% ročně
   • snažíme se přizpůsobit situaci a možnostem poptávajícího a při výběru vhodného financování zohlednit také jeho záměr s využitím hypotéky. Samozřejmě při tom musí být splněny veškeré náležitosti poskytovatele i zákona. Peníze tak kromě na věci pevně spojené s nemovitostí můžete využít na cokoliv. Častým účelem je přeúvěrování americké nebankovní hypotéky, konsolidace půjček, získání peněz do podnikání nebo výše zmíněné oddlužení nemovitosti od krizového zatížení. Může to mít nicméně dopad na celkovou výhodnost hypotéky.  
   • Tolerance registru dlužníků

   • se opět odvíjí od typu řešené hypotéky. Nebankovní hypotéku je téměř vždy možné řešit zcela bez nahlížení do registrů, takže se v nich můžou vyskytovat jakkoli vážné záznamy a informace. To ke zdárnému řešení bankovního financování bude potřebné, aby se nacházely ve výrazně lepším stavu.
   • Tolerance příjmů a bonity 

   • Bavíme-li se o spotřebitelské hypotéce, která podléhá zákonu o spotřebitelském úvěru, je nutné, aby byli splněné všechny jeho stanovy do posledního bodu. Co se týká příjmů, musí dojít k jejich doložení a jejich výše musí být ve srovnání s výdaji dostačující, aby tak byla splněna podmínka prověření úvěru schopnosti (schopnosti splácet) u žadatele. Řečí čísel by výdaje včetně budoucí splátky poptávané hypotéky neměly v aktuání situaci přesáhnout 45% z příjmů. To se vztahuje na bankovní i nebankovní hypotéku bez rozdílu. 
   • Je-li řeč o podnikatelské hypotéce, ta se tomuto zákonu nepodřizuje, její poskytovatel jím tak není nucený, aby prověřil příjem žadatele, nechal si ho patřičným způsobem doložit a vyžadoval jeho konkrétní výši v poměru k výdajům. Určité nebankovní firmy podobný přístup stále zastávají, spíše se ale setkáte alespoň s dotazem na celkový obrat a čistý zisk či s požadavkem na zaslání posledního daňového přiznání. Děje se tak z důvodu ochrany poskytnutého kapitálu před jeho nesplácením tedy čistě v zájmu půjčujícího.  
   • Možnost jednorázového doplacení i mimořádné splátky kdykoli a téměř zdarma

   • Dneska už se nenosí, aby bylo dlužníkovi znemožněno poslat výjimečnou splátku, když už se mu podaří nashromáždit k tomu potřebné množství peněz. Totéž platí taky v případě jeho zájmu o jednorázové doplacení nebo přefinancování k jinému věřiteli. Žádné "počkej až ti skončí fixace", ani "dobře můžeš, ale bude tě to stát tolik procent z vráceného peněžního obnosu". Chceš doplatit, převést jinam, nebo si snížit celkový dluh mimořádnou splátkou? Není problém! Udělej si kdykoli budeš chtít. A téměř zdarma! 
   • Pokud zrovna nebude jíného vychodiska, než využít nebankovní hypotéku, převedeme ji do banky co nejdříve

   • Vhodný model: Doba splatnosti nebankovní hypotéky (vnímáno jako přechodné, dočasné řešení) se tak může nastavit například na maximální období 20 let, čímž se stáhne její splátka na možné minimum (stejně se první roky splatnosti platí prakticky jen úroky a ne samotná jistina a to i u nízkoúrokových bankovních hypoték natož pak u těch nebankovních) a ta se vyplatí daleko výhodnější bankovní, jenom co to situace dovolí. Většinou se musí počkat na adekvátní pročištění registrů (Solus se maže přibližně za 1 rok od dopuštění se daného přestupku/ CBCB orientačně za 4 roky od doplacení úvěru, při jehož splácení došlo k přestupku a vzniku daného záznamu), nebo na nabytí nutné bonity. Důvodů, proč není hned možné řešit v bance je nicméné víc (například zmíněné nevhodné zatížení nemovitosti a nutnost jejího vyčištění, dlouhá doba na zařízení si určitých úkonů či podkladů k tomu potřebných apod.). Pokud by ale takové čekání pro vás představovalo dražší scénář než je sjednání nebankovní hypoétky s vyšším úrokem, sjedná se nebankovka a do banky se převede (společně s požadovaným navýšením, budete-li chtít) co nejdříve. Situaci budeme sledovat a tuto nebankovní hypotéku převedeme (přeúvěrujeme) na výrazně výhodnější, bankovní hypotéku hned, jakmile to bude možné.
   • Slušnost, férovost a tolerance nebankovních investorů

   • Pro dosažení bezpečí klienta jsou právě toto klíčové vlastnosti a charakteristické rysy, kterými by vhodný nebankovní poskytovatel rozhodně měl oplývat. Právě jejich nepřítomnost totiž vede k různým nepříjemnostem dlužníka, které většinou obnášejí nežádoucí navyšování jeho dlužné částky prostřednictvím všemožných poplatků a pokut. Slušný poskytovatel se pozná tak, chová ke slušným lidem slušně, lidsky. A tak nehrozí, že by se na něm dopustil nějaké levárny. I kupříkladu takovou neschopnost splácet, která je považována za važnější porušení povinností dlužníka, je možné při včasné domluvě řešit například dočasným snížením či odkladem celé splátky, někdy se nabízí přizpůsobení splátkového kalendáře potřebám klienta, snaha vyjít mu vstříc a dostat ho tak zkrátka po rozumné domluvě zpět do optimálního stavu, kterým je jeho řádné splácení. V průběhu života se můžeme dostat ruku na srdce do různých peripetií zapříčiněných například výpovědí z práce, úpadku podnikání, hospitalizací či rozkolu v rodině. To snad ještě nemusí být záminka k tomu, aby nás náš věřitel potopil při první příležitosti třeba v podobě několikadenní opožděné splátky. Platit se musí, to je jasné. Ale snad jsme lidé a když člověk zkrátka nemůže, snad žádného věřitele nezabije, když mu pár dní po rozumné předchozí domluvě počká, no ne? I kdyby měl být měsíc v prodlení a on nakonec uhradil 2 splátky naráz, no tak co? Nějak mně uniká podstata takového tohoto nedočkávého pachtění se některých půjčujících po naprostému perfekcionismu v podobě na den předné úhradě každé jedné splátky "děj se co děj". A když se tak nestane, jako by se člověk dopustil velezrady. Někteří poskyzovatelé začnou dělat, jako by se tím bortil svět a člověk se hned při prvním porušení jedné ze zhruba "milionu" podmínek ve smlouvách stává terčem ostré kritiky a záludných praktik, až by se je dalo označit za zákeřné. Uplatňují se vysoké pokuty a dochází k brzkému zesplatnění, které znamená znemožnění dalšího splácení a rozkaz věřitele vrátit mu v brzké době celý dluh do poslední koruny. U takového věřitele musí být člověk pořád ve střehu jako na trní, možná spíš minovém poli. Naopak s férovým věřitelem je to prostě větší pohoda, klid a bezpečí. Především protože nedělá nic, čeho by se slušný subjekt neměl dopouštět, co by se od něj neočekávalo. Na druhou stranu jsou lidé, na které je potřeba být tvrdý a přísný, protože sami nejednají zrovna čestně, nepřistupují k věci s dostatkem zodpovědnosti a patřičnou snahou. Takzvaně to flákají, intrikují a není s nima rozumná domluva, tak to je potom těžko. 
   • Celorepublikové pole působnosti

   • Nacházíte se zrovna ve vesnici poblíž Aše, poblíž kolonády v Karlových Varech, v Praze poblíž Václaváku, nebo v jednom z bytů na odlehlém Brněnském či Ostravském sídlišti? Čechy, Morava nebo Slezko, s námi je to jedno. Jsme Vám k dispozici bez rozdílu polohy, ať už se vyskytujete kdekoli na mapě České republiky, nebo jste za účelem lepšího výdělku či rekreace v zahraničí. Maximum věcí jsme totiž schopni řešit po telefonu, emailu, jednoduše na dálku. Fyzická vzdálenost mezi námi tak nepředstavuje překážku a je tak možné přizpůsobit se snadněji vašim časovým potřebám. Jenom tak lze totiž docílit minimálního časového zatížení obou stran. Abyste museli "zazdít" zazdít skoro celý den dopravením se přes "půl rebubliky" někam do dusné kanceláře, kdy po třetí takové výpravě a stále nejistém výsledku začínáte "protáčet panenky"? To je v dnešní době snad už přežitek? Sami moc dobře víme, jak zbytečné cestování vysiluje. To si radši bežte nachytat bronz a načerpat sílu někam k vodě. Kdy naposledy jste to udělali? S námi se můžete spolehnout na bleskové řešení ve všech městech jako jsou Zlín, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové Praha a jejich širokém okolí. Jakmile se v pozdější fázi vyřízení přece jenom ukáže, že je nutná osobní schůzka, uděláme, co bude v našich možnostech a silách, abychom se přizpůsobili vašim možnostem polohy a času.:-)
   • Flexibilní přístup:

   • Nejenom my v průběhu realizace ale také hypotéka se přizpůsobíme vašim momentálním možnostem a potřebám. Jenom tak je možné dosáhnout na optimální refinancování ušité přímo na vaše míry.
   • Kompletní a přehledný právní servis

   • S veškerými smluvními podmínkami je klient dopředu podrobně obeznámen. Úvěrové i zástavní smlouvy jsou ve všemi jejich dodatky před podpisem v případě zájmu zaslány minimálně na 2 dny k náhledu a kontrole. K tomu doporučujeme využít asistence znalého právníka, který bude na vaší straně. Díky jejich jednoduchosti, až by se hodilo říct průhlednosti, klient předem jasně ví, do čeho jde a taky to, že se podpisem smluv nevystaví riziku neočekávaného prodražení, pokud bude rozumně plnit své závazky, které mu plynou ze smlouvy. 
  • Garance kvality a nárok na odstoupení od smlouvy

  • Do 14 ti dní od podpisu smlouvy u kteréhokoli z půjčujících od ní můžete odstoupit. A to zcela bez nutnosti oznámit důvod, nebo uhradit jakkoli druh poplatku. Pokud byly peníze již vyplacené, musíte mu je samozřejmě vrátit do poslední koruny. Ke vhodnému využití takového ochranného opatření může dojít například ve chvíli, kdy se vám v tomto časovém rozpětí podaří najít výhodnější možnost hypotéky a proto budete chtít od té současné odstoupit, i když jste již její smluvní podklady podepsali. Toto své právo můžete uplatnit také z jakéhokoli jiného důvodu.

Akce na refinancování 2020 -> LEVNĚJI NEŽ KDE JINDE

Po celý rok 2020 můžeme u klasických účelových hypoték uplatnit takzvané "nálepky", které získáváme od banky za věrnost a množství uzavřených obchodů. Díky nim je možné "podpultově" stáhnout úrok poptávajícího na ještě nižší hodnotu, než která je oficiálně nabízena. 

Troufáme si skálopevně přesvědčeni konstatovat, že na takový úrok se člověk nemá šanci podívat, ať už si to řeší se svým poradcem, nebo napřímo v bance. Přiznáváme, že množství těchto zlevňovacích papírků je sice omezen, no bude dostačovat ještě na celou řadu z Vás. Bezesporu však platí pravidlo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a taky bude možná jako poslední nadále šetřit na úroku.

Shrnutí výhod a podmínek nebankovní hypotéky

Nezatěžujeme poplatky předem!  

Jsme zaplaceni až po kvalitně odvedené práci:

 1. Zodpovězení dotazů, splnění úvodních úkonů, vyhodnocení a výběr vhodného řešení a další cesty
 2. Úspěšné předschválení hypotečního financování GRAND nebo nebankovní hypotéky
 3. Vaše maximální spokojenost parametry, podmínkami a dalším postupem
 4. Dodání všech podkladů potřebných k definitivnímu schválení
 5. Definitivní schválení a tvorba smluvní dokumentace
 6. Jejich odsouhlasení, podpis a čerpání

O veškeré náklady spojené se sjednáním se hypotéka většinou navyšuje a jsou zaplaceny současně s čerpáním, nebo je potřeba je uhradit do 3 dnů po jejím čerpání


 • finance od 300 000 Kč do "nekonečno" Kč
 • roční úrok lze přibližně v rozpětí: od 2.49% – 12%
 • doba splatnosti: 1 - 34 let
 • LTV maximálně 60 % - 90 %
 • tolerance registrů (akceptování negativních zápisů v registrech)
 • snaha o přizpůsobení se příjmové a výdajové (bonitní) situaci
 • lze použít na:
  • rekonstrukce nemovitosti
  • koupě nemovitosti
  • konsolidace půjček + lze získat peníze navíc
  • refinancování hypotéky + lze získat peníze navíc
  • vyplacení jakéhokoli nevýhodného závazku (soukromý investor, finanční úřad)
  • vyplacení exekuce, insolvence, nebo dražby
  • investice do podnikání a mnoho dalšího
 • Profesionální analýza Vašeho požadavku a možností, s tím spojený výběr optimálního financování na míru možnostem a potřebám poptávajícího
 • Možnost jednorázového doplacení kdykoli - nebankovní hypotéku co nejdříve převedeme do banky
 • doba k předschválení hypotéky již za 24 hodin a ke kompletní realizaci lze do 10 pracovních dnů
 • čerpání: v případě čistě refinancování dochází k jednorázovému vyplacení na účet současného věřitele, v případě navýšení na běžný účet klienta, v případě konsolidace na účty jeho věřitelů

Žadatelem může být

 • jedna a více fyzických osob starších 18 let a mladší 70 let (splatnost lze většinou natáhnout do tohoto věku)
 • fyzická osoba: zaměstnanec nebo podnikatel dosahující adekvátních příjmů
 • cizinec s trvalým, nebo přechodným pobytem u nás

Zajištění

 • jakoukoli nemovitostí žadatele nebo nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby (takzvaného zástavce), který s ručením touto nemovitostí (zástavou) souhlasí
 • na nemovitosti do zástavy jde pouze klasické zástavní právo směřující ve sprospěch půjčujícího, přičemž majitel zůstává stejný
 • nemovitost, která bude sloužit jako zástava k hypotéce, se musí nacházet na území ČR
 • může se přitom jednat o: rodinný dům, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, komerční objekt, pozemek, chata, hotel, penzion či jiný rekreační objekt apod.
 • varianty financování jako jsou zpětný leasing nemovitosti a například následný pronájem příliš nedoporučujeme. Klient v takovém případě přestává být majitelem nemovitosti, dochází totiž k jejímu převodu na investora a sám se dostává do role nájemníka. Na tom, že zůstane v pronájmu, než si zase jednou bude moct "svoji" nemovitost koupit zpátky ze svojí podstaty sice nemusí ještě být nic špatného. Prostě platí nájem a jakmile se mu podaří vyřídit bankovní hypotéku, nebo získá potřebné peníze jiným způsobem, čehož dosáhnout se snaží co nejdříve, koupí si nemovitost zpátky. Pokud na druhou stranu narazí na nečestného vyřizujícího, nebo poruší některou z podmínek v nájemních smlouvých, nemusí k tomuto zpětnému převodu dojít nikdy. V takovém případě nemovitost vlastně prodá za výkupní cenu a stejně se bude muset nadobro vystěhovat. Samozřejmě, jako všechno, i toto má své pro a proti. Nebudete tvrdit, že těch pro není také hodně. Možnost získat vyšší částku, platit měsíčně méně, navíc když teď odpadla nutnost platit daň z převodu. Máme nicméně pochybnosti v právní nenapadnutelnost takového řešení. U spříznených půjčujících zůstanete i nadále majitelem nemovitosti po celou dobu trvání hypotéky, na vaši nemovitost jde principiálně stejné zástavní právo, jaké je u používáno u klasických hypoték u bank.

Reprezentativní příklad:

nebankovní Americké hypotéky Standard:

 • Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky.
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka:: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)

hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2.89 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 3,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 496 520 Kč
 • Měsíční splátka:: 4 157 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

 

Všeobecné a právní podmínky

Realitní služby aneb bleskový odkup vaší nemovitosti za max navíc s možností následného pronájmu a koupi zpět

Nemuset čekat dlouhé měsíce na toho správného kupce?

Prodat svůj dům či byt ihned a za pár dnů tak mít většinu z jeho tržní ceny na účtu?

Dokonce zde po rozumné domluvě i nadále zůstat bydlet v nájmu a jednoho dne si ho moct zase koupit zpátky?

Že by jenom nereálná představa pár jednotlivců? Ne tak úplně.

Co je odkup nemovitosti 

Z obecného pohledu je to realito-finanční operace, kdy se kupující, po úhradě požadované prodejní ceny ze strany prodávajícího, stane majitelem nemovitosti.

Převod vlastnictví nastane po těchto 4 krocích:

1. podpisu potřebné dokumentace: kupní smlouvy a návrhu na vklad 

2. vyplacení dohodnuté kupní ceny ideálně do advokátní (notářské) úschovy

3. vložením dokumentace (takzvané zavkladování - provedení vkladu) na katastru nemovitostí 

4. uplynutí 20-ti denní ochranné lhůty

Následně proběhne přepis majitele (změna vlastníka) v oddílu A na listu vlastnictví obchodované nemovitosti. Dále není důvod, aby byly peníze nadále "zadržovány" ve zvolené úschově. Budou tedy vyplacené ve prospěch prodávajícího (na jeho účet, nebo na účet jeho věřitelů).

A je to hotovo. Nemovitost je úspěšně prodána, koupena, zkrátka převedena z prodávajícího na kupce.

"Ale moment, to je přece proces běžného prodeje nemovitosti." Ano přesně tak. O nic jiného ani u odkupu v podstatě nejde. Až na to, že... 

Co je jeho podstatou

Kupujícím v tomto případě může být:

-> normální fyzická osoba, která nemovitost kupuje z důvodu, aby v ní mohla následně žít, podnikat, zkrátka ji užívat ve svůj prospěch. Tato osoba bude nejspíš ochotná zaplatit za vaši nemovitost vyšší kupní cenu než druhý jmenovaný subjekt

-> investor (nebankovní subjekt), kterému jde v první řadě o dosažení zisku. Jinými slovy bude chtít na vaší nemovitosti vydělat a to buď jejím následným pronájmem, nebo prodejem za vyšší cenu, než za kterou ji od Vás koupil. 

Jaké jsou jeho výhody

V čem potom může být produkt výkupu nemovitosti pro Vás užitečný? Kdy Vás dokáže poměrně elegantně dostat z nepříjemné situace, být podstatně menším "zlem"?

Hlavní výhodou je rychlost výkupu. Doba potřebná k provedení prodeje vaší nemovitosti tak zabere několik dní.

Dále ušetříte čas i peníze, protože pokud se vydáte cestou výkupu, nemusíte shánět kupce běžným způsobem, tedy investovat čas a peníze na zdokumentování a inzerce vaší nemovitosti, prohlídky a právní servis.

Navíc nemovitost může být zatížená jakoukoli zástavou. Pro vyřízení odkupu vaší nemovitosti nepřekáží, ani pokud se na ní nachází exekuce, insolvence, nebo dokonce dražba. Ty jsou vyplacené během několika dnů a tím pádem nadobro pozastavené. Žádné další navyšování, urgence plateb a s tím spojený stres. 

Asi to bude znít jako klišé, ale s námi se v džungli výkupů a zpětných leasingů fakt neztratíte:

Dopřejte si rychlý výkup vašeho: domu, bytu komerčního objektu, nebo pozemku za férovou cenu.  

Řekněte si sami, jestli chcete:

A) v nemovitosti i po odkupu nadále bydlet a platit nájem, než si ji zase koupíte zpátky

B) z prodeje vytěžit maximum peněz a klidně se potom vystěhujete

Ad. A) zde pro Vás ideální takzvaný zpětný leasing čili výkup vaší nemovitosti s následným pronájmem zpět Vám.

Ad. B) zde se nabízí výkup za nejvyšší možnou cenu investorem, nebo její prodej klasickou cestou. 

 

Žádný dluh přitom není dostatečně vážný, aby provedení výkupu vaší nemovitosti bránilo.

Vyzkoušejte si výkup zadlužených nemovitostí, které jsou většinou zatížené:

- nebankovní hypotékou: řekněme si upřímně, že žádná z nich není, co se výhodností týká, žádné terno. Vysoké měsíční splátky v kombinaci z mohutným přeplatkem představují velkou měsíční zátěž, kterou stojí za to snížit. 

- zesplatněnou hypotékou: jakmile se totiž stane, že se několikrát opozdíte se splátkou, může nebankovní firma i banka, kromě naúčtování si vysoké pokuty, hypotéku zesplatnit. To znamená, že požaduje vrátit celý dluh většinou v horizontu několika týdnů. Ideální je tyto peníze v požadovaném čase vrátit, jinak hrozí další navyšování dluhu, exekuce a dražba.

nebo už se nacházejících přímo v: 

- exekuci: kdy se na katastru už nachází a na listu vlastnictví nemovitosti vázne exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

- insolvenci: insolvenční správce dal pokyn k prodeji nemovitosti za účelem úhrady přihlášených pohledávek

- dražbě: nedošlo k včasnému vyplacení těchto zástav a tak se už nemovitost dostala do dražby, kde hrozí její prodej za nepříliš výhodných podmínek

S vyplacením většiny takových omezení na vaší nemovitosti budou mít banky problém. Zároveň vás mohou při prodeji poměrně výrazně zatěžovat.

Hrozí totiž navyšování o všemožné pokuty nebezpečným tempem a nutí tak prodat nemovitosti výrazně pod cenou.

Zkomplikovat prodej mohou také tím, že si potenciální kupec, jinak ochotný vaši nemovitost koupit a zaplatit za ni nejvyšší cenu, "nedosáhne" na bankovní hypotéku, kterou by toto koupě financoval. Jinými slovy mu banka na koupi takové nemovitosti nepůjčí, protože je zatížena takzvaně nevhodnou zástavou. Nezachrání to ani takzvaný před hypoteční úvěr, protože se nejdříve musí nevhodná zástava vyplatit z jiných peněžních zdrojů, než bankovních, až potom na ni banka půjčí. 

Když člověk v takové situaci nemá zrovna to štěstí a tyto peníze na svém účtu, nebo mu je nepůjčí "švagr, starý známý", tehdy je na místě "přivolat na pomoc" nebankovního investora. Ten tuto zástavu vyplatí a list vlastnictví nemovitosti tak vyčistí. K tomu může použít buď novou nebankovní hypotékou, tu ale nemusí být možné poskytnout dostatečně vysokou (kvůli omezenému LTV 50%), aby si poptávající poplatil všechno, co potřebuje. Navíc i měsíční plátky takové nebankovní hypotéky pro něj nemusí být únosné.

Právě v této situaci dává smysl řešit oddlužení neboli vyplacení nevýhodné (taky nevhodné) zástavy na nemovitosti jejím odkupem do vlastnictví investora. 

K tomu slouží:

1. vyplaceni dohodnuté kupní cena a následný klasický prodej

2. výkup nemovitosti a její následný pronájem - takzvaný zpětný leasing 

Před jejich sjednáním je potřeba se rozhodnout a domluvit s investorem, jestli:

- ji po odkupu prodáte bez časového tlaku za maximální cenu a následně se vystěhujete. V takovém případě je lepší, ať se neplatí 2 krát daň z převodu, řešit vyplacení zástavy nebankovní hypotékou třeba bez průběžného placení měsíčních splátek, tedy s úhradou zapůjčené částky včetně úroků z prodejní ceny 

- v nemovitosti budete chtít nadále bydlet a potom si ji ve stanoveném čase koupíte zpátky. Tehdy se sepíšou nájemní smlouvy na dobu určitou, po kterou budete moct v nemovitosti nadále bydlet a v jejímž průběhu si ji také budete moct koupit zpět za předem stanovenou cenu. 

Smysl tato služba dává tehdy, pokud za ni zaplatíte (na úroku, celkovém přeplatku) méně, než o kolik byste jinak přišli navýšením dluhu a prodejem pod cenou. 

V jiných případech, kdy není nemovitost nevýhodně zadlužená, nevidím v odkupu nemovitosti takový smysl, pakliže prodávající z nějakého jiného důvodu vyloženě "nespěchá" na peníze. Odkupující si na takové akci bude pochopitelně chtít také něco vydělat a tak to bude vždy o něco méně výhodná varianta, než prodat nemovitosti klasickým způsobem. Tím mám na mysli klasickou inzerci na realitních serverech sháněním a zaujetím co největšího počtu potenciálních kupců, který se po dalších krocích stane "hrdým" majitelem vaší nemovitost. Takový proces může trvat klidně půl roku i více. A to by pro vás, v případě že je nemovitost zadlužena jednou z výše jmenovaných zástav, znamenalo příliš dlouhou dobu. Mezitím by totiž došlo k výraznému prodražení navýšením dlužné částky, nebo byste museli prodat pod cenou, protože by odpadli všichni kupující, kteří nemají na koupi vaší nemovitosti našetřené vlastní peníze a bankovní hypotéku by na koupi kvůli nevhodnému zatížení nemovitosti nezískali. Kolik takových dneska je?

Pokračovat ve čtení

Individuální financování znamená extra výhodnou hypotéku a nebo půjčku z bankovního prostředí na míru Vašich možností!

Pod pojmem „individuální financování“ nabízíme klientům možnost získání financování Grand a Grunt, kdy se jedná o hypotéku a bez zástavní úvěr z bankovního sektoru tedy s extrémně výhodnými parametry.

Jen si představte, že máte jediný dluh s roční úrokovou sazbou začínající u 2.5% s možností splatnosti až 30 let. Tedy pro lepší orientaci s měsíční splátkou u 4 000 Kč na hypotéce ve výši 1 000 000 Kč. Příjemná představa, no ne? 

Individuální navíc znamená, že se budeme snažit přizpůsobit Vašim současným možnostem a nastavit tak toto financování Vám na míru. Tedy aby bylo sjednání možné a bezproblémové!

Jsme kreativní a jen tak nějaký nedostatek u žadatele nás nezastaví... Pro úspěšné sjednání bankovního financování pro klienta uděláme maximum, aby tak nemusel využít výrazně méně výhodného nebankovního financování... 

Pokračovat ve čtení

Oddlužení nemovitosti obnáší odstranění drahé a akutní zástavy z domu, bytu nebo pozemku

Je to peněžní produkt, jehož podstatou je vyplacení nežádoucího omezení z listu vlastnictví zatížené nemovitosti daleko levnější hypotékou. 

Toto omezení může mít podobu jak:

a) nákladného dluhu, který je zajištěný zástavním právem

b) nevýhodné a pro riziko přílišného budoucího zdražení nebezpečné nebankovní hypotéky

C) zesplatněné hypotéky, u které reálně hrozí brzký přerod v exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

d) exekuce, insolvence, nebo dražby, které končí nuceným prodejem nemovitosti za nižší než tržní cenu

Oddlužení tímto způsobem omezené nemovitosti si klade za cíl zaplatit v brzkém čase kteroukoli z těchto zástav.

Za použití jedné z exklusivních hypoték se podaří zastavit další zbytečné prodražování a eliminuje se ohrožení vlastnictví nemovitosti. 

Celá tato akce se skutečně vyplatí tehdy, pokud hypotéka, půjčka nebo úvěr na oddlužení nemovitosti:

1. bude disponovat minimálním úrokem a zároveň tak i celkovým přeplatkem

2. půjde současně protáhnout splatnost na dostatečně dlouhou dobu

3. dosáhne tak měsíční splátka co možná nejnižší výše

4. nebude problém ji kdykoli zdarma doplatit

Pohledávku, která omezuje zastavenou nemovitost, je na místě označit za nadmíru otravnou, protože zároveň s ní se průběžně navyšuje i celkový dluh o různé pokuty a jednotlivé náklady za její "správu a vymáhání". To dostává dlužníka do kritické situace, neboť tempo růstu jeho dluhu tak neustále nabírá na nepříjemné rychlosti.

Zástavou zatížená nemovitost je navíc vystavena riziku, že bude z donucení prodána za nevýhodných podmínek. Nemilosrdně se totiž blíží hodina vyhlášené dražby, ve které ji získá ten, kdo předčí se svojí cenovou nabídkou všechny ostatní účastníky. Avšak cena, se kterou zůstane "nad hlavou mávat" vítězný přihazující, bude nejspíš stále nižší než aktuální tržní, kterou by se dalo momentálně utržit běžným prodejem nemovitosti na současném realitním trhu. 

Ze všech úhlů pohledu proto pro dlužníka (většinou v jedné osobě s majitelem nemovitosti) představuje podstatně úspornější řešení, když si nechá takové nákladné a otravné omezení z nemovitosti vyplatit daleko lacinější a pohodovou hypotékou.

K tomu, aby jste ji mohli získat, máme perfektní nástroje jak v nebankovním, tak bankovním prostředí.

Tento hypoteční úvěr se vyznačuje především nicotným úročením a možností úměrného protažení doby splatnosti. Zásluhou toho dosáhnete snové splátky a zároveň zanedbatelného navýšení, což jsou dva hlavní ukazatele fantastické půjčky se zástavou, kterými se tato půjčka na vyplacení exekuce může s patřičnou dávkou hrdosti pochlubit.

Nadobro tak shodíte ze svých ramen břemeno, které je vás zatěžuje markantními náklady a zároveň představuje vážnou hrozbu ztráty nemovitosti, čímž na Vás vyvíjí výrazný tlak. 

Zůstanete právoplatným majitelem svojí nemovitosti a společně se zaslouženě ocitnete v bezpečném přístavu, který úspěšně provedené oddlužení nemovitosti přínáší.

Pokud takové jsou, je samozřejmě vhodné, započíst do výše nové hypotéky kromě zmíněné zástavy ideálně i všechny další drahé dluhy, na kterých nadměrně přeplácíte. Těmi obvykle bývají různé bez zástavní půjčky a jiné závazky, které z důvodu vysokého úročení a často taky krátké splatnosti dělají nesmyslně vysoké splátky. Představují tak nemalé položky v měsíčních výdajích, které rozhodně není radno zanedbat. Je proto nanejvýš žádoucí, aby se do jedné úsporné hypotéky zahrnuly a zároveň s ní tak uhradily i veškeré tyto "vražedné dluhy" kolem. 


Na zástavě je nepříjemné to, že je velmi nevýhodná, protože je většinou: 

- nastavené na krátkou splatnost

- nebankovkou neférově nastavené

- zesplatněné do konkrétního data

- hrozící:

1. výrazným zdražením

2. vyhlášením exekuce

3. prodejem v dražbě

a na dlužníka i majitele nemovitosti je přitom vyvíjený velký tlak uplatňováním pokut z prodlení a různých sankčních úroků, které nadále navyšují celkový dluh. 

Vlastník takové pohledávky, nebo subjekt který má její vymožení na starost, se všemožnými dostupnými prostředky snaží získat z dlužníka peníze. Používá při tom nástroje jako jsou:

 -> průběžné navyšování dluhu

 -> neustálé kontaktování

 -> průběžné postupování pohledávky do dalšího stupně vymáhacího procesu

Jeho jediným cílem, aby celý dluh vrátil co nejdříve. Dokud se tak nestane, většinou nadále dochází k jeho prodražování.

Jak si jistě dokážete živě představit, celý tento proces představuje pro dlužníka nemalé množství nepříjemností, kterých se rozhodně stojí za to zbavit. 


Právě k tomu produkt zvaný oddlužení nemovitosti slouží. Dojde při něm k vyplacení jedné z těchto drahých a celkově nebezpečných zástav z listu vlastnictví zatížené nemovitosti a to za použití výhodné a bezpečné hypotéky.

Za tu je považována taková, která se může pochlubit díky minimálnímu úroku a dostatečně dlouhé splatnosti velmi příznivou splátkou.

Tu by měl dlužník dokázat bez větších zádrhelů dlouhodobě řádně platit a tak se zdárně zamezí dalším problémům a zbytečnému zvyšování celkového dluhu.

Zároveň se může spolehnout, že celkově na ní přeplatí zanedbatelnou částku.

Vysoké úrovni dlužníkova celkového bezpečí a komfortu "hraje do karet" také fakt, že ji poskytne férový a slušný poskytovatel, na jehož výběru i kontrole nezávadnosti jeho smluv pro naše klienty si dáváme "mega" záležet. 

Ke slavnostnímu provedení oddlužení nemovitosti dojde ve chvíli, kdy je zatížení na listu vlastnictví postižené nemovitosti nahrazené touto hypotékou přinášející miniaturní splátku i přeplatek.

Stane se tak obratem po uvolnění takové hypotéky, který pochází buď z jedné ze spřízněných bank nebo nebankovních společností.

Docílí se tak vyplacení:

a) nebankovní hypotéky

b) zesplatněné hypotéky

c) zástavy pocházející od kteréhokoliv věřitele

d exekuce plynoucí z jakéhokoli závazku

e) insolvence nebo dokonce dražby

Její pomocí se nemovitost očistí a dlužník se dočká vysněné úspory a klidu

Pokračovat ve čtení

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky