Co vlastně znamená, když někdo prohlásí "přišel o svoji nemovitost", jaký je jeden z možných důvodů kromě dlouhodobého neplnění svých povinností dlužníka a jak mu lze na nebankovní hypotéce předejít? 

Scénář, který se lidově nazývá "přijít o nemovitost" se v praxi podobá tomuto...

V průběhu Vám napálí takové pokuty, že se hypotéka stane neúnosnou. Jinými slovy ji přestanete být schopni splácet a nebo vám splátkový kalendář nebude nadále ani umožněn. V následné snaze o zbavení se takové "hororové" hypotéky peněžním uspokojením nenasytného věřitele Vám kolikrát nezbyde nic jiného, než prodat zastavený byt či barák a to dřív, než doputuje do pro vás nedobrovolné, peněžně nepříliš přínosné dražby.

To se skutečně hodláte nechat natolik lacině nachytat, "podojit" za pomocí této taktiky o podobné peníze a připravit tak o svoji milovanou nemovitost?

Pro ty, kteří ne, a pevně věříme, že se mezi ně řadíte do posledního, je jediným účinným lékem a preventivním prostředkem směřovat svůj požadavek na naprosto důvěryhodného poradce, nebo se obrátit na ověřeného nebankovního půjčujícího, se kterým jste vy osobně nebo vaši blízcí měli pozitivní zkušenost.

Pozor: není radno spoléhat se přitom na "důvěryhodné" recenze objevené na internetu. Spoustu z těch pozitivních si totiž sepsala firma sama a při té příležitosti se postarala o to, aby nejeden z těch vesměs negativních nadobro zmizel.

Proto: nejste-li o této jeho žádoucí vlastnosti suverénně přesvědčeni, rozhodně neškrkejte peněžní položky pokrývající výdaje na placené služby odborného právního poradce.

Abychom zdůraznili vážnost situace, vraťme se ještě k tématu poctivosti půjčujícího, bezpečnému prostředí a stabilitě vašich výdajů. 

Pro jistotu se přeptáme ještě jednou:

A. Půjčí Vám za natolik velkorysých úlev úvodem uvedených a dodrží posléze všechny úmluvy garantující stabilní udržení těchto dopředu dohodnutých a oku lahodících nákladů?

B. Dělá si ve "skrytu duše" naděje a ve smlouvách záměrné zázemí pro následné kladení ničivých finančních nároků a dodatečné vymáhání nemalých peněžních cifer účtovaných za údajné nedodání některých požadovaných podkladů, nebo nedodržení jedné z pochybných podmínek, přestože jste ani o jednom z těchto neměli před podpisem samotné smlouvy sebemenší "potuchy"? Vlastně byste ani nikdy neřekli, že je možné za takové "ptákoviny" pokutovat, natož požadovat tak "přestřelené pálky". 

To jenom abyste získali představu o tom, se kterým z těchto 2 doprovodných scénářů budete mít tu čest.

Budete: 

ad A. mít to štěstí, že se budete moci z takové hypotéky skutečně těšit v celém průběhu jejího splácení a po jejím konečném zúčtování vygradovaným zdárným zaplacením směle a pěkně od plic prohlásíte stejně jako po příjezdu z dlouhatánské dovolené: "bylo to úžasné, vše proběhlo v naprostém pořádku tak, jak bylo dohodnuto, dokonce i nad naše očekávání, tu cestovku s klidem doporučíme všem známým!",

ad B. muset prohlásit takové to děsivé: "uf, štípni mě, jestli to náhodou nebyl jenom zlý sen, to snad není možné, nemůžu uvěřit, co všechno dneska na tom světě děje, hrozného cosi, tak s těma už nikdy víc, podstoupit podobnou proceduru bych nepřál ani svému úhlavnímu nepříteli!". 

Suma sumárum, stanete po načerpání svědky prachsprosté snahy svého věřitele dodatečně vás obírat o tolik signifikantní a přitom zpočátku nevyřčené zisky? S čím tipujete, že na vás vyrukuje v průběhu splácení tentokrát? Půjde o bezdůvodné, náhlé a razantní zvýšení dosavadního úročení ve stylu: "S politování vám musíme oznámit, že počínaje příštím měsícem dojde ke zvýšení úrokové sazby ze 7% na 19%. Berte na vědomí, že to bude obnášet více než zdvojnásobení dosavadní splátky, které bude nadále povinné připisovat na hypoteční účet k tomuto zřízený." Nebo bude dodatečně požadovat uhradit nikterak zanedbatelné, cirka statisícové, náhodně vyvstalé a tak i nečekané náklady a brzy po načerpání vám pošťák přinese dopis z obsahem: "Nesplnili jste svoji smluvní povinnost, neboť jste nám nedodali potvrzení o pojištění svojí nemovitosti, za což vám náleží pokuta ve výši 130000 Kč"? 

Z praktického pohledu je vlastně jedno, jaké nemilé překvapení pro vás bude přichystáno. Podstatné je, zdali vás v průběhu vyřízení či splácení potká a pokud ano, tak na kolik konkrétně vás vyjde. Do jakých výšin se vyšplhá vyúčtování těchto pochybných "poplatků", jež vám byly zkraje záměrně zatajené, nebo vám je vyřizující nějakým zázrakem zapomněl zmínit

Trefnější představu o hrozící události může navodit vaše propadnutí do jedné z důmyslně přichystaných, mazaně narafičených a mistrně maskovaných nástrah, jež slouží k mazanému záměru úvěrujícího spočívajícím ve vstupním přislíbení neskutečně náramných nákladů. nicméně nastolených pouze k tomu, abyste byli přilákáni, chycení a mohli se tak stát obětí následného uplatnění poněkud prašivým postupů posluhujícím peněžním potřebám půjčujícího. Jakoby říkal: "Ták, už tě mám a jen tak nepustím. Jen počkej, teď teprve poznáš..." 

Tyto splňují podstatu slova neskutečné naprosto bravurně, až by se dalo říct doslova a do písmene. Jsou totiž skutečně NE-SKUTEČNÉ. Ty skutečné vám budou při troše nepozornosti a neopatrnosti poodhaleny zanedlouho potom, co vás zaujme a namlsá natolik, abyste se mu upsali. Poté nezbyde, než vlastním pohledem poodhalit pravdivost odvěkého pravidla, že spoléhat se na plané sliby rovná se zásadní chyba, a taky že "důvěřuj, ale prověřuj" není úplně od věci a "dvakrát měř, jednou rež" mimo mísu.

Jakmile po přiložení vašeho podpisu do kolonky vyhrazené pro "úvěrovaného" tato past jednou sklapne a potom od tohoto momentu uplyne čtrnáctidenní lhůta zákonem vyhrazená pro bezdůvodné a bezplatné odstoupení od uzavřené hypoteční smlouvy, bude nesmírně náročné, ne-li přímo nemožné, "vyrvat" se z jejích spárů, stejně jako se pokusit alespoň eliminovat ničivost dopadů použitých sankčních opatření. V tento moment si s vámi může půjčující začít dělat prakticky "co chce a dokáže obstát před případným líčením". Tímto krokem se tak nejspíš nadobro odsoudíte k brzkému pocítění surové snahy dohnat jeho zpočátku schválně poddimenzované zisky na vlastní úvěrový "účet".

Jako nástroje sloužící k uskutečnění takového záměru poslouží:

všelijaké právní „finty“ uzpůsobené k obhajobě nároků na uplatnění natolik fikaných a nikterak férových praktik 

, jejichž skutečným účelem není v podstatě nic jiného, než význačné, tedy nikterak skromné obohacení věřitele na úkor vašeho výlučného a význačného ochuzení. 

To opravdu musíte první poznat v praxi, co znamená ono sousloví "napálení skrytých a značných flastrů“ a neprodlené nárokování jejich peněžního dorovnání pod hrozbou nuceného prodeje vámi zastavené nemovitosti, abyste uvěřili a dokázali se tomu budoucna vyvarovat? "Jako vosy na med, nedají si pokoj a nedají."

Víte ostatně, jak rozeznáte počestného půjčujícího od podlého podvodníka? Ten první by se bez nějakých těch papírů považovaných za smluvní zaopatření klidně i obešel, nebýt obav, že to budete výhledově Vy, kdo vyrukuje a počastuje ho s nějakou tou levárnou.

On totiž na nic takového nepomýšlí, natož aby to plánovat, a tak z jeho strany ani žádná nehrozí. Co přináší "do placu" a požaduje na oplátku nazpět sděluje zavčasu zcela transparentně a srozumitelně. Do práce se potom pustí až v moment, kdy se vzájemně odsouhlasí všechny podstatné podmínky a dojde k seznámení se všemi potenciálně ošemetnými body (úskalími), jež reálně hrozí a jsou předem dobře známé. Bez této povinné procedury by jednoduše nemělo dojít k vzájemné shodě, neboť její absence jen málokdy vede k uzavření oboustranně prospěšného obchodu.

A to je přece jediný čistý důvod, proč by mělo k takovém střetu dvou stran dojít, jedině za těchto okolností to dává smysl. Jejich absence naopak neúprosně vyústí v neadekvátní uspokojení potřeb jedné ze zúčastněných a naopak tak povede k jejímu poškození a celkovým nepříjemnosti. Ty se, i když možná nevědomky, jednou vrátí jako bumerang i na účet škůdce, jenom tak, pro jistotu, aby došlo ke karmickému vyrovnání účtů. Tak k čemu dělat takové "čachry", není lepší zůstat doma v teple s nataženými končetinami, zajít si na procházku, nebo si dopřát jiný druh odpočinku?

On by si bez problémů vystačil i s "pouhým" pohledem do očí a podáním ruky. Jenomže, pokud mu nějakým zázračným přičiněním nejste natolik sympatičtí, aby ignoroval potenciální hrozbu vašeho porušení dohodnutých povinností (především v podobě úhrady dohodnuté sumy), musel by být blázen, kdyby si to smluvně neošetřil. Hrozbu, že za odvedenou práci nedostane zaplaceno a vystaví se tak ekonomickým těžkostem vzhledem k připsaným ztrátám, dokáže eliminovat už jedině tím, že si nechá zaplatit takzvaně dopředu a to alespoň formou částečné zálohy, která by za tohoto scénáře pokryla alespoň jeho vlastní náklady. Podobné pravidlo univerzálně funguje také ve všech oblastech řemeslnické práce.

Přestože by smluvní zabezpečení nemělo být od toho, aby zabezpečovalo výhradně práva a nároky dodávajícího, zároveň má totiž hájit zájmy Vás jakožto odběratele dané služby, určitým zvykem a zároveň nešvarem hojně bývá, že velice důkladně splňuje to první a značně pokulhává v tom druhém. Ba co víc, často je koncipováno jako kořen výhradně vašeho vlastního poškození, která dává čistě jemu právní podobu, příčinu a obhajobu. 


 

Věříme na karmu a máme z ní zdravý respekt, proto Vám s námi nebude úmyslně zatajena byť jen jediná maličkost.