Čistým úmyslem a mravním základem k lepším zítřkům -> rozhodně nepodceňujte mravní skrupule nebankovního půjčujícího: 

Přestože jakási problematika úrovně mravnosti nebankovní firmy, která vám hypotéku poskytuje, nebo zprostředkovává, a to včetně nezávadnosti smluvního zaopatření, které k tomu používá, může znít poněkud komicky, je namístě být k podstatě této věci navýsost ostražitý.

Nejeden nebankovní subjekt, který to se sklony k rovnosti a morálce nepřehání, si totiž v průběhu splácení s oblibou účtuje náklady, které ze samého počátku "tak nějak nechtěně" pozapomněl zmínit, nebo je "pro jistotu" záměrně zatajil. Ale at už tak či onak, podstatné zkrátka je, že je pro Vás toto následné placení vesměs přestřelených až infarktových "pálek" naprosto nečekané a přináší tak efekt "pěkného a podařeného překvápka".

K přinejmenším dvojímu přeměření před pověstným říznutím byste měli být motivováni skutečností, že tyto položky povětšinou představují neskromné, tučné, tedy minimálně statisícové, mnohdy i milionové částky.

Srovnávat takový peněžní objem s "nějakou tou desetinkou" přislíbeného úroku, za níž se s takovou chutí ženete, je jen pro orientační představu asi jako dát objem vody v Mácháči vedle jezírka poblíž domu.

DOVOLTE POUHÉ PŘIROVNÁNÍ:

Když ještě chvíli zůstaneme u rybníku, pro navození realističtější představy může pomoct vžití se do role kapra, který právě plave za lahodně se jevící potravou pohupující se na jeho hladině, aniž by chudák tušil, že ve skutečnosti ji tam záměrně narafičil rybář zádumčivě vyčkávající na břehu. Třebaže tuto činnost vykonává načerno, tedy bez patřičné povolenky postává zahalen pod rouškou tmy v nedalekém chřastí, co na tom sejde? Pokud polknete jeho návnadu zavěšenou na jen stěží spatřitelném prutu, bude s vámi nejspíš amen "tak nebo tak". To potom můžete jedině tak litovat učiněného rozhodnutí a marně s sebou mrskat na břehu, aniž by to nebylo houby platné.

Pro jaké rozhodnutí se umíníte? Prověříte si svoji kořist před chystaným ulovením přinejmenším za pomocí mírného oždibování, které by vám umožnilo včasně prohlédnout případnou léčku, neprodleně se uchýlit k úprku a třeba tak zabránit chycení se do pasti, provalí-li se čímkoliv podezřelým? Nebo z prožívaného nátlaku, paniky, prázdnoty, nedočkavosti, netrpělivosti, neurotismu, nízké sebe disciplíny, nebo naopak přehnané tužby, pohodlnosti či neopatrnosti zavřete oči a bez průtahů se zplna hrdla zakousnete, byť zde existuje značné riziko, že se dostanete do role ulovené kořistí? Vezmete si na triko všechen ten risk, byť nemáte sebemenší tušení, zdali se k Vám namísto očekávaného uspokojení stravovacích potřeb nepřibližuje moment násilného ukončení vaší současné rybí inkarnace? 

Čemu dáte přednost, slepé naivitě nebo ověřeným faktům? Stojí vám za to vystavit svoji "maličkost" takové hrozbě dokonce existencionální povahy výměnou za kratší časovou prodlevu při čekání a menší množství vynaložené námahy? Narodili jste se snad s potlačeným pudem sebezáchovy, zvýšenými sebedestruktivními sklony, nebo choutkami na vlastní trpitelství? To je ta pravá příčina, proč to vypadá, jako byste fandili lovci, zatímco sebe smířeně stavěli do role jeho oběti? Není samotný fakt, že mu v jádru jen pramálo záleží na vašem vlastním dobru, dostatečným důvodem k tomu, abyste mu to opláceli stejnou mincí, nedopouštěli se žádných "zdvořilostních ani podlézavých" úskoků, nechovali k němu žádné osobní sympatie a jednali v ryze vlastním zájmu? 

Je Vám snad jasné, že tím zároveň přispějete k ohrožení svých drahých druhů do budoucna, neboť si takový zvířecí "tyran" nedá pokoj, dokud budou existovat podobní "dobrodinci" skákajícímu mu na špek a tato jeho činnost se mu tak bude skvostně rentovat. K pověšení prutu na hřebík ho přinutí jedině tak donucovací mechanismy doprovázené strachem, náhlé zlepšení charakteru k způsobené "Bůh ví čím", nebo prosté nevyplácení se znamenající jakousi zbytečnost jeho činnosti. Vy ze svojí omezené perspektivy zmůžete ovlivnit především to poslední a to zamezením vlastního ulovení, nebo aktivním varováním svého okolí. Jinak si buďte jistí, že tam zítra bude stát zas, připravený "zabíjet". 

Chechtat se v tomto odvěkém boji může jen jeden, druhý bude skuhrat. Kdo bude kdo je i na Vás. V nebankovním prostředí takovým tendencím stejně nakonec podlehnou nakonec vesměs jen 2 sorty lidí. Ti první jsou pobláznění atraktivitou avizovaných podmínek, žádostivě dychtí po dosažení úrokové úspory, chlemtají po nižším přeplatku, jakoby se nemohli nabažit výší přislíbených peněz, poté gratulují sami sobě, jak skvěle se jim podařilo "nakupit", aniž by tušili, že je toto chamtivé počítání milovaných "penízků" bude nakonec na nečekaných nákladech stát víc, než kolik vydělají čistého za celé 2 roky "úmorné dřiny".

Ale nemůžou si pomoct, už jen ze zvyku se s vyplazeným jazykem ženou za nízkými cenami a velkými slevami, slovo sales (slevy) u nich vyloženě vévodí nad love (láska). Chápeme, že vydělat si dneska něco navíc není žádná sranda a taky že rozdíl mezi vydělanými a uškudlenými penězi není vlastně žádný. Navíc mnohým se tento přístup až doposud poměrně vyplácel, přinejhorším oželili nějakou tu kvalitu či luxus výrobku. Ale stejně tak to očividně pochopili také někteří poskytovatelé nebankovních hypoték a rozhodně se tohoto poznání nerozhodli využít ve váš prospěch, jako spíše ho otočit čelem k vám. Při výběru vhodné hypotéky v jejich vitrínách se vám proto tento přístup může může šeredně vymstít. Jeden by dokonce prohlásil "dobře jim tak, dostali lekci z hamižnosti. ", nebo "ne nadarmo se říká, kdo chce kam, pomoz mu tam". 

O poznání smutnějších je potom negativní poznamenání dobrých lidí, které druzí často charakterizují slovy: "je tak hodný a důvěřivý až je blbý" a nastalou situaci poté komentují souslovím: "hold naletěl špatným lidem". Tito jako by se z vlastního "dobré srdce" bláhově domnívali, že jsou tak vnitřně čistí všichni na okolo. To je potom k učinění katastrofálního ekonomického rozhodnutí dokáže přesvědčit jakýkoli průměrně se přetvařující parazit, který to s nimi myslí dobře akorát tak zvenčí, zatímco uvnitř střádá plány, jak je peněžně ožebračit a sebe zabezpečit. Množství skutečného zájmu o dobro klienta by se mu vlezlo akorát za nehet u malíčku. Asi za to může naivita, jež je přiměje uvěřit jejich pěkným slovům a úsměvům, nebo naopak silný nátlak, mistrná manipulace a nevídaná hrubost, kterým se k němu nechají nechají dotlačit, zmanipulovat, nebo zastrašit. K čistokrevnému poškozování lidských bytostí by nemělo docházet, je to mrzutá záležitost, skutečná škoda a mnohdy zákeřný zločin, proti kterým je potřeba zbrojit a snažit se jim zabránit všemi dostupnými prostředky, přestože nepochybujeme o těžkých, přinejmenším karmických následcích, které za ně sami jejich pachatelé ponesou.

A Z NĚHO PRAMENÍCÍ PONAUČENÍ: 

Přeneseme-li tuto "anekdotu" zpět do hypotečního světa a pokusíme se ji uplatnit v praxi... Jak se zde dokážete vyvarovat takovému ulovení? Vězte, že veškeré pochybné praktiky vyúsťující v přepálené pokuty musí být nejprve zakořeněné v jednom ze smluvních paragrafů. Jakmile smluvní zaopatření včetně obchodních podmínek, se kterými dáváte častý souhlas, postrádá souhrn slov, tedy větu, souvětí či dovětek, o jejichž vyznění by se mohlo nárokování daného postihu právně opřít, nemá na jeho uplatnění půjčující nárok. V takovém případě si ho nárokuje protiprávně, v opačném pak v souladu s platným zákoníkem, načež jsou veškeré protesty většinou marné. To potom člověku nepomůže žádné napadání, rozporování a už vůbec ne naříkání. 

Z čehož v praxi vyplývá:

Před podpisem jakékoli smluvní dokumentace ve spojitosti s nebankovní hypotékou pozorně čtěte veškeré slova a to nejenom v samotné smlouvě o úvěru, ale taky všeobecných obchodních podmínkách, informacích před uzavřením smlouvy a sazebníku možných poplatků, na které se zde s oblibou odkazuje a odvolává.

Zajímat by Vás měl především seznam veškerých peněžních nákladů, které by po vás mohly být posléze vyžadovány nad rámec úmoru dohodnutých úroků. Zajímejte se především o možné důvody a výše. Nanejvýš bedliví byste měli být při pojednávání o takzvaném zesplatnění a možných důvodech a nákladech doprovázejících jeho nastání. Neméně klíčovou je poté odstavec věnující se nároku na výjimečné splacení Vás jakožto úvěrovaného a nároku na náhlou změnu smluvních podmínek z jejich popudu jakožto úvěrujících.

Jak vám již dal život zcela jistě poznat, žádný učený z nebe nespadl a tak neřešíte-li svoji žádost s důvěryhodným a kvalifikovaným úvěrovým makléřem, který vás zastupuje a jedná ryze ve váš prospěch, a zároveň se necítíte k tomuto úkonu dostatečně zběhlí, nesnažte se šetřit na službách úvěrově zaměřené právní poradny, přestože volnými penězi nejspíš zrovna příliš neoplýváte. I kdyby jste si na jejich hodinovku vynaloženou k důkladnému prostudování veškerého právního soukolí a vašemu pravdivému obeznámení o všech nestandardních, rizikových partiích a hrozících úskalích měli půjčit, věřte, že se to může výsostně vyplatit a nakonec ukázat jako geniální opatření před výraznými nepříjemnostmi. Stejně jako může zatraceně vymstít a být přímou cestou do nich zastání opačného přístupu ala "co můžu ztratit, co si na mně asi tak vezme?". Divili byste se zažít na vlastní oči a uši to, co my.