Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelová hypotéka. To znamená, že peníze z ní získané můžete použít za jakýmkoli účelem, který následně nemusíte doložit...

Pokračovat ve čtení

Anuitní splácení

Anuita by se dala nazvat jakousi jistinou dluhu, tedy dlužnou částkou, která dlužníkovi zbývá k doplacení. Anuitní splácení je tedy takové, kdy z jednotlivých měsíčních splátek jde část na úhradu (snížení) jistiny. Pokud je hypotéka nebo jakýkoli jiný úvěrový závazek nastaven na anuitní splácení, znamená to, že část z každé měsíční splátky je současně použita na:

Pokračovat ve čtení

Australská hypotéka

Australská hypotéka je pojem, který se dostal více do povědomí lidí v roce 2012 po poměrně úspěšné kampani Hypoteční Banky. Nicméně na rozdíl od podstatně známějšího pojmu "Americká hypotéka", v jejímž případě klient může použít peníze z ní získané na cokoli (a jedná se tak o podstatný parametr), Australská hypotéka nenabízí nic tak důležitého, co by pro žadatele (budoucího dlužníka) mělo zásadnější význam. Má ho prakticky pouze motivovat k tomu, že když si hypotéku berou, tak ať už si teda vezmou radši víc peněz, že za to budou odměněni - získají nižší úrok a budou platit méně. Nebo-li "Čím vyšší hypotéku si kliente vezmeš, tím nižší úrok budeš mít! Tím budeš mít nižší splátku a celkově přeplatíš méně!"

Pokračovat ve čtení

Bezanuitní splácení

Bezanutitní splácení je odvozeno od slova bez anuity, v tomto případě bez jistiny. V praxi to znamená, že s odesláním každé jedné měsíční splátky v rámci nastaveného splátkového kalendáře dlužník platí pouze dojednaný úrok. Nebo-li celá měsíční splátka, kterou dlužník měsíčně (nebo lze po domluvě i v jiných časových intervalech) posílá, směřuje pouze na úhradu úroku a ne celkového dluhu. Celková dlužná částka tak zůstává ve stejné výši, nemění se. Většinou je tato posléze uhrazena jednorázově po uplynutí předem dohodnuté doby, nebo kdykoli v jejím průběhu. 

Pokračovat ve čtení

Čerpání hypotéky + proces jejího sjednání

Jedná se o finální fázi z celého procesu zdárného vyřízení hypotéky (obecně jakéhokoli úvěrového produktu) kdy nastává vyplacení poptávajícím požadované a poskytovatelem schváleného finančního obnosu. Tyto peníze jsou zaslány od poskytovatele hypotéky přímo na účet žadatele (bere-li si hypotéku například na rekonstrukci, nebo americkou hypotéku na vlastní nemovitost), nebo na účty jeho věřitelů (jedná-li se o konsolidační hypoteční úvěr), nebo například na účet prodávajícího (řeší-li se hypotéka na koupi nemovitosti). 

Dále se v popisku dočtete nejenom o optimálním procesu sjednání výhodné bankovní hypotéky...

Pokračovat ve čtení

Co je refinancování půjček?

Pojem refinancování osobně vnímám jako převedení peněz v rámci nějakého dluhu odněkud někam. Většinou se většinou pojí s pojmem hypotéky, nicméně i v případě půjčky se jedná o je její převedení od jednoho věřitele (úvěrujícího, poskytovatele, investora -> bankovního či nebankovního subjektu) k jinému.

Důvodem, proč k tomuto kroku dochází, je většinou vyšší výhodnost parametrů nové hypotéky, nebo půjčky u nového věřitele. Klient zde získá především nižší úrok, případně delší dobu splatnosti a tím pádem nižší měsíční splátku, nebo je mu umožněno, vzít si potřebné peníze navíc.

Doporučujeme číst dál, můžete se dozvědět zajímavé informace ohledně konsolidaci, se kterou si lidé podstatu refinancování často pletou, především dále však o fixaci úrokové sazby a s ní spojenými úskalími. Navíc dostanete i dobrý TIP, jakou dobu fixace si ideálně volit a proč... 

Pokračovat ve čtení

Co je to bonita u hypoték a úvěrů

Bonita je rozdíl mezi čistým měsíčním příjmem žadatele obecně o jakýkoli úvěrový produkt a náklady, které musí měsíčně platit například na své závazky (formou měsíčních splátek), svoji obživu, obživu svých dětí... A tento rozdíl musí být dostačující pro měsíční splátku tohoto nového úvěrového produktu. Pojem dostačující v dnešních podmínkách a přikázání od České národní banky znamená, že by měsíční náklady včetně budoucí splátky nového úvěru neměli přesáhnout 45% z celkového měsíční příjmu klienta.

Pokračovat ve čtení

Co znamená „povoleno oddlužení“?

Pojem „povoleno oddlužení“ může znamenat především:

  • oddlužení nemovitosti, kdy vám banka či nebankovní společnost schválila hypotéku s minimálním ročním úrokem, dlouhou dobou splatnosti a tím pádem s pro vás přijatelnou (výhodnou, nízkou) měsíční splátkou. Kdy po vyplacení takové hypotéky bude vaše nemovitost oddlužena. Jinými slovy bude jejím prostřednictvím očištěna od všech nevýhodných dluhů, závazků, zástav a nebo exekucí, které vás a vaši nemovitost zatěžují...
  • konsolidaci, nebo-li sjednocení jakéhokoli množství nevýhodných dluhů (půjček bez zástavy nemovitosti) u fyzické osoby prostřednictvím jednoho na úroku podstatně výhodnějšího úvěru a na delší splatnost s minimální měsíční splátkou. Tyto drahé dluhy se tímto úvěrem vyplatí a člověk (dlužník) měsíčně splácí pouze jeden splátkově únosný dluh, který ho přehnaně nezatěžuje. Proč mít několik méně výhodných dluhů, když si člověk může splátkově ulevit a mít jen jeden přehledný a výhodný dluh...? 
  • často se však jedná o povolení oddlužení fyzické osoby, takzvaného osobní bankrotu, nebo-li insolvence, kdy tak soud schválí dlužníkovi kvůli jeho "nezvladatelným dluhům" žádost a povolí mu tak jeho oddlužení. Podstatou a současně výhodou tohoto produktu pro dlužníka je snížení všech jeho přiznaných bez zástavních dluhů až na 30 % jejich stávající hodnoty. Tento dluhový zbytek se rozvrhne do splátkového kalendáře 3 až 5 ti let od kladného vyřízení a je splácen strháváním z platu dlužníka pod kontrolou insolvenčního správce. Pokud člověk zvládne projít insolvencí (osobně neznám moc případů, kdy by se to nepodařilo) a dojde tak k jejímu oficiálním ukončení, doplacení zůstatku veškerých dluhů, stává se většinou zcela bezdlužným a může tak začít jeho život bez dluhů...

Nic ale není tak jednoduché, jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Za každým z těchto produktů se skrývají možná úskalí, na které je vhodné si dát dobrý pozor. Nejenom o tom dále v článku... 

Pokračovat ve čtení

Dlouhodobé půjčky s tolerancí registru

Poskytnou mně někde půjčku na dlouhou splatnost, přestože můj registr vykazuje známky závažného pošpinění?

Pojďme se spolu blíž podívat na toto téma, které lze označit také jako dlouhodobé půjčky bez registru.

Získat levné peníze z půjčky, jejíž splácení půjde rozložit do takového počtu let, aby jednotlivé splátky naráželi každý měsíc nohami o nejdolnější možnou hladinu, je počítám vašim dominantním zájmem. 

Ať už je vašim záměrem konsolidace a chystáte se s ní zaplatit všechny svoje stávající a "poněkud" předražené půjčky, nebo získat peněžní zdroj pro pokrytí pořizovací ceny nějaké věci...

Jednoduše chcete mít u své půjčky jistotu minimální dostupné splátky, k čemuž vám kromě nižšího úročení elegantně poslouží také delší splatnost. 

Nezodpovězenou otázkou stále zůstává:

"Očekává mě v mojí současné situaci ekonomicky přívětivější zápůjčka, kterou budu moct získat za výše zmíněných okolností?"

Obsah tohoto článku by Vám měl nejenom odpovědět, nýbrž také posloužit jako určitá prognóza do celého roku 2021. Nic totiž prozatím nenasvědčuje tomu, že by se tyto okolnosti letos měli nějak zásadně změnit. Pokud k tomu přesto dojde, můžete si být jisti, že jeho novelami zasaženou pasáž zavčas zaktualizujeme.

Začněme s vysvětlením, co že to sousloví „dlouhodobé půjčky s tolerancí registru“ vlastně znamená? Co je hlavním úmyslem člověka poptávajícího tento úvěrový produkt?

Za prvé nemůže být sporu o tom, že si někde potřebuje půjčit peníze, které plánujete použít na prozatím blíže neurčený účel využití.

Velmi podstatným parametrem takové půjčky je pro něho očividně dostatečně dlouhá doba splatnosti. Je samozřejmé, že se v tomto ohledu mohou preference jednotlivých poptávajících poněkud lišit. Pro někoho to může být 8 let, pro druhého 12 a třetí se nemusí spokojit ani s rozložením splácení do 15 ti let. Praxe ukázala, že společným rysem často bývá uvítání maximální možné splatnosti pro dosažení minimální možné splátky.

Posledním znakem, kterého by taková půjčka rozhodně neměla pozbývat, je schopnost jejího poskytovatele tolerovat poškozené registry žadatele. Z toho lze vytušit, že se v jeho registrech bude nacházet nějaký ten zádrhel a tak by v procesu sjednání půjčky pokud možno uvítal jeho přijetí, ještě lépe jeho úplnou ignoraci. Jednoduše si nepřeje, aby se při vyřízení takové půjčky nahlíželo do inkriminovaných registrů BRKI, NRKI a SOLUS, nebo docházelo k toleranci negativních záznamů zde zavedených. Tady vyvstává poměrně palčivá otázka: jak moc závažné a čerstvé záznamy mají být přijímány? Poodhalíme, že přitom povětšinou platí poměrně jednoduchá rovnice: čím více, tím méně výhodné parametry půjčky lze obecně očekávat. 

Přestože to v tomto pojmu není zahrnuto, společným součinitelem ve velkém množství požadavků bývá snaha prostřednictvím této půjčky zkonsolidovat ostatní půjčky, které jsou nejenom předrahé na úroku, ale také vyžadují enormní splátky právě kvůli krátkým splatnostem. Lidé si často přejí právě takové poplatit a výrazně tak eliminovat svoji zátěž splátkami a přeplatkem. Pochopitelně však v této souvislosti nezřídka kdy narážejí na jisté komplikace s bonitou a tak by kolikrát uvítali také přívětivější přihlížení k jejich nadměrnému splátkovému zatížení, oficiálně poníženému, nebo nedoložitelnému dodatečnému příjmu. Hodně lidí si tak alespoň v duchu přeje: "Kéž by to šlo bez jeho nadbytečného zkoumání, nebo ještě lépe úplně bez doložení.", přesto to raději nechávají nevyslovené, jelikož se to dneska ze zákona nesmí.

Jsou na trhu k mání levné půjčky se splatností roztažitelnou na delší období, u kterých se navíc shovívavě přihlíží k registrům poznamenaným negativním záznamem?

Odpovědí je jednoznačné ANO, na trhu existují takové půjčky. Co se týká jejich přesný parametrů, je nicméně zásadní otázkou, jakých kvalit (registry, příjem, splátky -> historie a bonita) poptávající dosahuje, co považuje za dostatečně atraktivní parametry (částka, splatnost, úročení -> splátka a přeplatek), zdali je schopen ručit nějakou nemovitostí, jakou a podobně. 

Z výše uvedeného úhlu pohledu je nutné rozlišovat následující:

Klíčové okolnosti: 

1. Nemovitost do zástavy:

Jelikož je pochopitelně potřebné poohlédnout se po nich v nebankovním úvěrovém prostředí, hraje zde velice důležitou roli také to, zdali disponuje nějakou nemovitostí do zástavy.

Přestože je půjčku řádově do 600 000 Kč možné vyřídit i bez zástavy nemovitosti, bývají znevýhodněné oproti zástavní variantě přinejmenším z hlediska (vyššího) úroku a (delší) splatnosti. Zároveň jsou zde vyšší nároky na kvalitu samotného žadatele, což je logické, neboť právě on jediný je garancí vrácení půjčených peněz.

Zástava přináší o poznaní vydatnější jistoty a celkovou bezrizikovost pro půjčujícího, čemuž můžete vděčit za nejenom za levnější podmínky, ale také za reálnější a bezproblémové vyřízení. 

Důležitou roli hraje zejména její hodnota, druh a zatížení. Ve většině případů přitom platí, že požadovaná částka půjčky nesmí přesáhnout hodnotu zastavené nemovitosti.

Také by se dalo s určitou jistotou konstatovat, že čím nižší částku v potaz jejímu odhadu požádáte, tím snazší bude půjčku získat a třeba i dosáhnete zajímavějších parametrů. 

I když jsme v tomto ohledu smířeni s tím, že větší část z vás tuto možnost jednoduše nemá, nebo z nějakého důvodu nechce za žádnou cenu využít, pokusíme zachytit podstatné pravidla platící pro oba tábory. 

2. Maximální splatnost:

Přestože lze některé bez zástavní varianty rozložit na splatnost končící u horní hranice 20-ti let, ve většině případů se bude nutné spokojit s maximálním přídělem 120 ti kusů měsíčních splátek, načež nebude výjimkou ani nabídka nanejvýš 8 roků pro úplné splacení půjčky. 

U hypotečních se můžete dokonce dočkat až 30 ti letého maxima a na 240 měsíců se půjde dostat bez větší námahy, neboť rozložení do takové doby pro kompletní splacení je potom ochotna  nabídnout drtivá většina nebankovních hypotečních poskytovatelů. 

V této věci je vhodné vědět, že splatnost nesmí ve většině případů přesáhnout 70 let věku žadatele. Jinými slovy nesmí dojít k tomu, že by splácení pokračovalo i po bujarých oslavách 70-tých narozenin dlužníka. Společně se zákonným zpřísňováním nároků na bonitu jsme očitými svědky také tendence snižovat hranici maximálního přípustného věku k 65 letům.

Tip: Pokud vám proto "táhne na staré kolena" a zároveň si pro únosnost splátky přejete získat úměrnou splatnost, rozhodně nedoporučuju schylovat k otálení. 

3. Výše zápůjčky:

Neméně důležitou součástí je potom výše požadované půjčky, jinými slovy jakou nominální hodnotu mají dohromady dát získané "bankovky". 

V této souvislosti předpokládejme, že nejste žádní "troškaři" a s částkou nižší než 200 000 Kč se tak nehodláte spokojit. 

Nakonec by to ani nedávalo příliš smysl, kdybychom se bavili o desítkách tisíc, hledáte-li půjčku na dlouhou splatnost. Proto u většiny lidí dosahuje její ideální výše přinejmenším statisícových výšin. 

4. Únosné úročení: 

"Peníze vždy až na prvním místě". Toto tvrzení vychází z navyklých vzorců myšlení spousty lidí, přičemž u půjčky bude počítáme platit nanejmíň trojnásob. 

Právě úrok, jak již jistě všichni víme, dominantně utváří celkový obnos, který přeplatíme nad rámec půjčených peněz jakožto úplatu za tuto laskavost. Doplňkovou společností ho potom poctívají různé poplatky, které si půjčující případně naúčtuje před, v průběhu a na konci splácení.

Varování: je nicméně pravdou, že především v nebankovním prostředí se nezřídka kdy celá tato událost dosti zvrhne a právě doplňkové poplatky (pokuty) se ujmou hlavního slova a celkové náklady způsobené dohodnutým úrokem začnou hrát "druhé housle".

To znamená, že si nebankovní věřitel "namastí kapsu" právě na pokutách za všemožné "ptákoviny", které si zanesou do svých smluv. Nebo mimoděk a z ničeho nic zvednou úrok na násobky jeho původní výše. V takovém případě rozhodně nemůže být řeč o výdělku čistě na dohodnutém úroku zahrnutém do řádných splátek.

Často se jedná o jeho skutečný a prvořadý záměr, který se však logicky nijak neobtěžuje se svým dlužníkem sdílet. Naplnění této snahy tak lze označit jako neférové či přinejmenším záměrně skrývané a tudíž nečestné nadměrné obohacení. Proto je nutné být k tomuto v čistě vlastním ekonomickém zájmu maximálně obezřetný. 

Uplatněné úročení bychom proto v souvislosti s klíčovými přednostmi půjčky rozhodně neměli opomenout, přestože úkol zařadit ho do přesných škál a škatulí rozhodně není snadno proveditelným.

Pravda je totiž taková, že se můžete dostat na úrok hlavou narážející do horní hranice 3 procent u hypoteční a 5-ti procent u bez zástavní verze, stejně jako se můžete za přizvednutí žaludku s lehkostí vyhoupnout přes 10% u hypoteční a 20 % u varianty bez zástavy. 

Na čem to závisí?

Faktorů, které na to mají vliv, je samozřejmě více.

Začíná to stupněm závažnosti poškození vašich registrů, pokračuje přes bonitní stránku a končí požadovanou částkou, nemovitostí do zástavy či solventností osloveného věřitele.

Ve všech výše zmíněných ohledech lze obecně s čistým svědomím prohlásit, že:

I. s lepší kondicí výše zmíněných parametrů rostou šance žadatele na kladné vyřízení a současně získání produktu s výrazně vyšší výhodností. 
II. Nároky na náramné nízkou nákladovost tak má především člověk, jehož rejstříky, výdělky a zbylé proměnné nevykazují známky vážnějšího poškození.

a stejně tak platí tvrzení, že 

III. přestože se teoreticky stále dá řešit i zcela bez zástavy, možnost zástavy nemovitosti, její kvalita a hodnota v kontrastu požadované částky dělají v tomto ohledu doslova divy. 

Nechcete-li si nechat utéct příležitost k získání levných peněz

pošlete si poptávku

Mějte také na paměti, že... 

1. Využitím maximálního časového rámce sice docílíte nejnižší možné splátky, avšak je příhodné brát v zřetel, že tím zároveň zvýšíte hromadný přeplatek, neboť dlužná částka tak bude dohodnutou sazbou logicky delší období. Při součtu vašich celkových nákladů na půjčku tak zjistíte, že za ni v konečném znění zaplatíte více peněz. Pomineme-li případné poplatky a pokuty, hlavní vinu na tom bude nést navýšení úrokem.

2. Vinou zákona o spotřebitelském úvěru, který se vztahuje na všechny nepodnikatelské půjčky, přesto musíme v ohledu registrů (a také příjmů) našlapovat velmi opatrně a naslouchat detailům.

To se týká zejména těchto dvou pojmů:

 • zcela bez nahlížení do registrů: půjčující by se měl za všech okolností podívat do registrů, aby se přesvědčil o všech současných dluzích žádajícího a mohl tak prostřednictvím výpočtu bonity přesně vyhodnotit jeho schopnost splácet (tzv. úvěruschopnost). 
 • s tolerancí zhoršených registrů: nikdo však netvrdí, že musí být v naprosto dokonalém stavu, tedy že se v nich zpětně nemůže nacházet žádný negativní záznam z titulu různých přestupků. Tyto mohou být totálně tolerovány, přičemž "velkorysost" této tolerance je odvislá od typu osloveného subjektu. 

Stejně tak je tomu i u: 

 • bez doložení příjmů (zkoumání bonity): příjmy by měly být za dodržení stanovených předpisů doloženy téměř vždy, stejně jako by se měly započíst veškeré pravidelné výdaje a splátky žadatele.
 • s benevolencí k nedokonalostem v příjmech a výdajích: za určitých okolností je však možné na jejich (ne)oficiální výši a metodiky dokladování pohlížet vlídněji. 

3. Pro klid duše si zde ještě ujasněme jednu věc:

 1. máte-li naprosto katastrofální registry způsobené závažnými prohřešky jako například nedávno ukončenou, nebo dokonce stále probíhající exekuci, insolvenci či zesplatněním
 2. jste-li naprosto bezpříjmoví, jednoduše řečeno momentálně nevyděláváte ani korunu a zároveň k sobě nemáte nikoho, kdo by dokázal tuto příjmovou absenci vynahradit těmi svými 

Získat půjčku bez zástavy nemovitosti nejspíš nebude možné. Alespoň ne:

- za naší asistence

- dostatečně zajímavou

- adekvátně bezproblémovou

Odůvodnění:

a) kde takový dlužník vezme na splátky, když nic nevydělává?

b) z čeho lze usuzovat, že se nezachová problémově i v budoucnu?

Logicky je u něho příliš velké riziko upadnutí do platební neschopnosti, z čehož by pramenili problémy na obou "březích".

Braní dalších drahých půjček, jenom aby bylo na splátky a pokuty za prodlení by uvrhali dlužníka do stále horší finanční situace (bludného kruhu).

Aby již nadále nedocházelo ke vzniku "bezvýchodných" dluhových pastí, provozování takového "nezodpovědného" zadlužování zákon striktně zakazuje. 

Zde je řeč o drobnostech, které přesto hojně zapříčiňují:

A. trpké zamítnutí

B. vítězoslavné schválení

přípustně nákladného financování

, mezi nimiž často bývá poměrně tenká hrana a zeje propast utvořená z nezdaru. 

Pokusíme se popostrčit na onu radostnější stranu, avšak nedisponujeme kouzelnou hůlkou, s jejíž máváním bychom dokázali vyčarovat zázraky. 

Procpat vepře myší dírkou zkrátka nesvedeme. 


Pokud si přejete pokračovat v "nasávání" informací, nenechte se rušit:

Dají se vyřídit úplně bez nahlížení registru, nebo lze "pouze" tolerovat určitý stupeň jejich zhoršení? 

Jak jsme si řekli, ze zákonných pohnutek by měl dneska do registrů nahlédnout před poskytnutím své půjčky každý poskytovatel spotřebitelské půjčky, alespoň pro získání přesného přehledu půjček žadatele. To však neznamená, že jejich pošpiněný stav musí mít zákonitě za následek zamítnutí. Tolerance zanesených negativních poznámek se zvyšuje směrem nebankovního prostředí. 

V ohledu této intolerance ke stupni poškození registrů musíme opět rozlišovat, jestli se bavíme o půjčce, k níž žadatel disponuje možností nemovité zástavy, nebo naopak nezbývá nic jiného, než financovat bez jakéhokoli zajištění. 

Zástava:

Můžete si být jisti, že v prvním, zástavou podloženém případě budou poskytovatelé daleko ochotněji inklinovat k přijímání prakticky čímkoliv poznamenaných registrů. K zaneseným záporným záznamům dokáží pohlížet přívětivějším pohledem, přičemž v nebankovním sektoru jejich množství ani závažnost nikoho prakticky nezajímají. Potřebují si tak zkrátka odbýt zákonnou povinnost a být z obliga. Nakonec oni jsou z hlediska vymahatelnosti v "pohodě". Svoji pohledávku mají obrněnou zmíněným zástavním právem, kterého mohou v krajním případě neplnění smluvních podmínek ze strany dlužníka využít a uplatnit tak svůj nárok na navrácení propůjčených peněz zpeněžením buďto samotné pohledávky, nebo zástavné nemovitosti.

Nezajištění: 

Kdežto ve druhém, ničím nezajištěném úvěrovém scénáři se spolehněte, že vážnost přestupků zaznamenaných ve vašich úvěrových registrech bude hrát poměrně podstatnou úlohu. Jedinou pořádnou ochranou pohledávky půjčujícího je totiž důsledná kontrola kvality samotného žadatele. Jeho platební minulost žadatele proto bude pro půjčujícího jedním z hlavních pilířů, který svědčí o jeho platební morálce a schopnosti s péčí řádného hospodáře plnit své závazky. Druhým je poté poměr mezi jeho aktuálními pravidelnými příjmy a náklady. Přestože i tady budou především nebankovní poskytovatelé nakloněni k překousnutí určitých přestupků, hojně se setkáte s poměrně jednoduchou rovnicí, v níž platí přímá úměra: 

"Společně se stupněm vážnosti porouchání vašich registrů berou za své také vaše vyhlídky na získání výhodné půjčky." Neboli: "Čím horší vaše registry jsou, tím více nákladnou půjčku vám bude umožněno získat." 

Poněkud paradox:

Musíme přiznat, že hlavně u bez zástavních půjček se nezřídka kdy stanete svědky poněkud paradoxní situace. Člověk, kterého nejvíce zasáhl třeba dočasný výpadek příjmů, dostal se ho prodlení a proto jeho jeho potřeba půjčit si pochopitelně největší, ten půjčku nakonec buďto nezíská vůbec, nebo bude muset platit daleko víc než jedinec, který je dostatečně bonitní, historicky bezproblémový a vlastně je jeho potřeba po půjčce podstatně poníženější, nebo by si, na rozdíl od onoho člověka v peněžní nouzi, mohl "s klidem" dovolit platit více. Na vině zde vězí právě ukazatel vyšší rizikovosti v rámci zápůjčky. Nikdo logicky nechce půjčit někomu, kdo mu to přestane splácet a dvojnásob to platí u nezajištěných pohledávek. Její určitou část nese též nemožnost bank půjčovat lidem s přemírou poškozenými registry. Spektrum příhodných půjčujících tak přechází z nízkonákladového bankovního do nákladnějšího nebankovního prostředí, které funguje na výrazně odlišném principu, což má za následek rapidní nárůst jeho nákladovosti. 

Je to něco jako prodávat nachlup stejnou škodovku a bohatšímu kupujícímu ji "podpultově střelit" podstatně levněji než tomu, který na ni ledva naškrábal, nebo si ji musel pořídit na úvěr. Pravdou zůstává, že i v tomto segmentu často bývají chudší biti přeplatkem na auto úvěru, díky kterému, i přes spíše manipulativní zvýhodnění pořizovací ceny, člověk nakonec stejně zaplatí za dané auto daleko víc než ten, kdož jeho koupi financoval vlastními zdroji. A tak chudý nabyde to stejné auto dráž než bohatý. No co mu zbývá, taky může jít do staré "herky", kde sice netratí na pádu hodnoty zdaleka tolik a možná by vzhledem k "pořizovačce" nepotřeboval ani úvěrovat, ale zato mu to žere i děti u cesty, nemíní-li se naopak smířit s jejich plíce likvidujícím dieselem. Navíc ani všudypřítomná amortizace a přemíra výdajů na renovaci, které ojeté auta vyžadují, ho nejspíš nemine. Hold nejspíš ne nadarmo se říká: "peníze dělají další peníze a dobře se bere chudým to málo, co jim ještě zbylo."

Se kterými druhy záznamů ještě pochodíte, neboť je poskytovatelé považují za přípustné? Které se naopak už nachází za pomyslnou hranou a nejspíš zhatí veškeré vaše snahy, nedisponujete-li nemovitostí do zástavy? 

Dle předchozích řádků je v této souvislosti nutné rozlišovat krom dvou výše zmíněných ještě další dvě a sice bankovní a nebankovní. Tyto čtyři množiny se přes sebe různě překrývají a definují tak nejenom koncovou výhodnost úvěrování, ale také jeho průchodnost.

Nikoho nejspíš nepřekvapí, že ukazatel výhodnosti dosahuje nejvyšších hodnot v průsečíku hypotečního s bankovním, průchodnosti poté hypotečního s nebankovním. 

Z toho vyplývá, že nemovitost zvyšuje jak výhodnost, tak i průchodnost. Bankovní sektor nabízí nejvyšší výhodnost, nebankovní zase nejvyšší průchodnost. 

Zůstaneme-li však u půjček, které v obou ohledech ztrácí na plné čáře, neboť nevyžadují zastavit nemovitost...

Rozlišnost v nahlížení jejich poskytovatelů na stupeň poškození registrů není mezi ne-bankami nijak rapidní.

Rozhodně to není o tom, že by nebankovní společnosti dokázali před poskytnutím bez zástavních půjček absolutně ignorovat vaše registry, nebo inklinovat k akceptaci jakéhokoli jejich stavu. Naopak si můžete být jisti, že si na jejich formu dají dobrý pozor a nebudou o zas tak dobrý kus před bankami. Pochopitelně prokážou větší pochopení pro vážnost poškození úvěrových rejstříků, ovšem pro oba tábory budou podobně stěžejní. Nejlíp proto uděláte, když od nich nebudete v této věci očekávat žádné extra zázraky, neboť rozdíl v jejich shovívavosti k historické splátkové spořádanosti žadatele bude podobný jako mezi stupněm primitivnosti podvečerního pořadu na nově vs. primě. 

Dodatečné prohlášení: do této ankety jsou zahrnuty slušné půjčky s dostatečnou výší, splatností, přípustným rozpětím úročení, poplatků atd. Záměrně sem nezařazujeme snad nikomu neprospívající nebankovní mikro-půjčky, při jejichž poskytnutí sice registry žadatele nesehrají žádnou roli, avšak zároveň se u nich dá zásluhou zastavárenské metody úročení hovořit než o účelu pomoci spíše o záměrné likvidaci.

V kontrastu toho můžete na svoji stranu získat náklonost bankovního poskytovatele nanejvýš s několika "prťavými" platebními prohřešky a to by datum jejich dopuštění mělo navíc být staršího data.

V opačném případě budete odkázáni k nutnosti "chvilkového" posečkání. 

Tato chvíle může posléze trvat řádově třebas několik měsíců odvisle od závažnosti zapsaného záznamu, no taky mezitím může měsíc stihnout klidně až šedesátkrát oběhnout kolem koule letící vesmírem rychlostí 370 kilometrů za sekundu, na níž společně máme tu čest zdržovat se živi, než se vám uráčí vyjíst v ústrety. 

Takzvanými KO kritérii, které většinou vystaví jednoznačnou stopku ve schvalovacím procesu bez-zástavní půjčky, jsou příliš vážné záznamy v rejstřících klientských informací, z nichž jednoznačně nepřekročitelné bývají požadavky typu:

"Mám několik stále neuhrazených splátek (nedoplatků) a myslím, že už mně i několik úvěrů zesplatnili, půjčíte mně přesto?"
"Nedávno sem doplatil exekuci z bankovní půjčky, mám naději na novou půjčku?"
"Mohu získat půjčku, když mně ještě teď strhávají z účtu exekuci?"
"Vězím v insolvenci, nebo mně za několik měsíců skončí, budu si moct vzít úvěr?" 
"Jo a pochopitelně nemám do zástavy žádnou nemovitost, ani nikoho k sobě, kdo by mně ručil, nebo spolu-žádal..."
 
Patříte-li mezi pokladače takových dotazů, budeme muset býti přinašeči zklamávající, ale zato pravdomluvné odpovědi: 
"pravděpodobně máte smůlu a po podání své žádosti všude narazíte."
A na co? No na zamítací argument typu:
"Omlouváme se, ale vaši žádost budeme muset zamítnout, neboť vaše registry vykazují známky neakceptovatelného poškození."

Už jste podobný argument v bance měli tu čest zaslechnout a proto potřebujete vědět:

I. kdo všechno poskytuje ty nebankovní, kde "rozdávají" tyto registrově přívětivější půjčky?

II. co je potřeba pro jejich získání udělat a jakým "háčkům" se v zájmu vlastním vystříhat?

Jsou-li vaše záznamy vážnějšího charakteru, nebo pokud pochází z nedávno nastalé příhody, nezbývá, než pokusit se vyhledat pomoc na hřišťátku nebankovních půjček.

Nicméně i přesto, že se vám podaří narazit na slušnou nebankovní firmu, která půjčí bez zástavy, to ještě neznamená, že si před tím důsledně neproklepne stav vašich registrů. Raději si zopakujme, že v hojné míře dochází právě naopak k jeho prověřování a nepřípustná kondice zavdává příčinu k neoddiskutovatelnému zamítnutí.

Je potřeba pochopit, že nikdo zcela oprávněně nechce provozovat natolik rizikový obchod, aby bez zajištění půjčoval cizímu člověku s přímo hrůzostrašnou splátkovou historií. Tentýž přístup se ostatně uplatňuje i na žadatele, který generuje vyloženě podprůměrný, nebo dokonce nulový profit. Hrozba podobně neřádného přístupu v budoucnost je příliš odrazující skutečností. Jak dlouho byste si schválně sami tipli, že takový jednotlivec vydrží asi tak splácet? A jak moc příjemné musí být tahat z něho peníze, když si zčistajasna umíní přestat? 

Shodně si proto bude chtít nejspíš potvrdit, jakých příjmů dokážete pravidelně dosahovat a zdali vámi avizované kompletní dluhové zatížení odpovídá skutečnosti. Dále jestli sedí jednotlivé zůstatky a splátky stávajících úvěrů, nedošlo při jejich interpretaci k nějakému nedorozumění, nechtěnému zapomenutí se zmínit, nebo někdy dokonce záměrnému zatajení. Zaprvé ho k této lustraci tlačí onen zákon, zadruhé se k tomu uchýlí z titulu bezstarostnějšího spánku. 

Pokud by půjčující přesto pošilhával po průkazné porušení povinnost, a nebo podlehl sklonům k ledabylosti, brzy na vlastní kůži pocítí, co to znamená zákonný postih. Zákon o spotřebitelském úvěru mu totiž poměrně striktně přikazuje dostatečně prověřit žadatelovu úvěru-schopnost, neboli schopnost splácet, kterou jakožto jedna z podnoží určuje jeho bonita, kterou utváří přesné příjmy a výdaje žadatele. Základní matematická operace zvaná odečet těchto dvou veličin poté chladně promluví v (ne)prospěch propůjčení požadovaných peněz. 

Argument typu: "Ale přece zákon se vztahuje na doložení příjmů, ne na stav registrů, ne? Tak proč se musí nahlížet i do registru?". Přestože odpověď na tuto trefnou poznámku naleznete v předchozích řádcích, registry nesou informací téměř o všech nejenom minulých dluzích, výši splátek a řádnosti jejich dodržování, ale také o těch, kterými se honosíme současně. A jak jinak si stoprocentně ověřit, že žadatel skutečně nemá v době svojí žádosti žádné další dluhy než ty, které se uráčil vyjmenovat? Jak si potom může být půjčující jistý, že do výpočtu bonity zahrnul všechny jeho měsíční splátky, nebo že v případě požadavku na konsolidaci poplatil všechny dlužníkovi dluhy a ten tak nezůstal zbytečně zatížený žádným takovým, jež by mu tam kvůli přehlédnutí zůstal i nadále viset?

"Tak a ne jinak.", jak říkával chrabrý Syrio v Hře o Trůny. Jediným stoprocentně funkčním způsobem, jak se o stavu současného zadlužení a výše splátkového zatížení přesvědčí na 100%, je nahlédnout do registrů. Alespoň tak musí učinit u všech variant úvěrů, které se řadí mezi spotřebitelské. U podnikatelských má sic větší svobodu skrze zákon, nicméně v zájmu ochrany vlastních peněz tak u bez zástavní varianty stejně nejspíš udělá.  To, že někteří nahlédnou čistě pro získání přesného povědomí o celkovém zadlužení a zároveň při tom zcela zazdí jakékoli záporné záznamy z minula, je věcí druhou. Obáváte-li se tedy zamítnutí z důvodu špatných registrů, u těchto rozhodně nemusíte. Sic se do nich mrknou, no zpackaná minulost je neodradí. Obavy jsou na místě tehdy, zatutlali-li jste záměrně nějakou splátku, nebo se neubránili dobrání další dluhu v průběhu vyřízení. Tehdy se může kolonka s vašim jménem zanesená v seznamu žadatelů zčistajasna zbarvit do červena

Z podobných příčin ho budou zajímat také vaše příjmy a ostatní výdaje, více o této "kapitole" si můžete přečíst zde: 

jak je to ve skutečnosti s příjmy a dostatečností jejich výše vzhledem k výdajům žadatele? 

Vážně bych pominul kategorii půjček nesoucích označení mikro nebo před výplatou. Ty je sice mnohdy možné online formou sjednat "na pár kliknutí", avšak mají svojí drahostí, nazveme-li to kulantně, povětšinou likvidační účinek. Ba co víc, zřídkakdy překročí nižší desítky, ne-li kolikrát ještě menší jednotky tisíc a gigantické splátky zapříčiňuje fakt, že jejich splatnost nelze roztáhnout na déle než několik málo let. Přestože některé uvádějí úročení vyjádřené v týdnech, dosahuje natolik horentních hodnot, že by se za ně mohl stydět kdekterý půjčující, přestože by si ho účtoval jen jednou ročně. Také splátky bývá vyžadované posílat jedenkrát za 14 dní, nebo mívají dokonce jednorázovou měsíční splatnost a tak to vskutku nejednou působí, jako byste si byli bývali půjčili v nedaleké zastavárně oproti třeba svému notebooku a ten tady fyzicky ponechali na pospas propadnutí a komisnímu prodeji.

Jak jsou úročené a jaké jsou jejich další parametry, podmínky?

Škála nabízených úrokových sazeb je, jak jsme rozvedli výše, dosti široká. Úročení se může držet pod hranicí 2% u účelových půjček se zástavou, pokračujíce přes podobně zatížené bankovní bez zástavní a nebankovní hypoteční půjčky v rozpětí 5 až 12 % a s lehkostí sobě vlastní může vystoupat i ke 20 % u některých nepříliš povedených "nebankovek".

Splatnost půjčky se může snadno vyšplhat i na 30 let, jste-li připraveni zajistit ji nemovitostí a zároveň využít na některé z povoleného účelového využití. U Amerických a nebankovních hypoték se bude těžko dostávat nad 20 let a u bez-zástavní neúčelové půjčky se zřídka kdy podíváte nad 10 let. 

Propastné rozdíly v zajímavosti a průchodnosti přináší především zástava a zmíněný stav registrů. Ostatně právě ten má nakonec za následek, jestli vyjde vstříc banka, nebo se bude muset hledat alternativní řešení, nebankovní cesta.

Je ostatně pravdou, že půjčujícím zajištění přináší zmíněnou jistotu a oporu, za což jsou ochotni svého dlužníka patřičně odměnit. Proto pochopitelně platí prohlášení: "možnost zástavy znamená nejenom vyšší šance na zdárné vyřízení, ale minimálně také lepší předpoklady pro (delší) splatnost a (nižší) úrok." 

Možnost využít půjčené peníze bez-účelově, tedy na Americký způsob, nepříliš výrazně zvyšuje úročení především u bankovních produktů. "Nebankovky", alespoň u většiny zástavních půjček, projevují lhostejnost vůči tomu, co klient plánuje s nabytým kapitálem podniknout a nijak ho tím nez(ne)výhodňují. Není bit vyšším úrokem, využije-li ho jinak než na účelový způsob, kterým je mimochodem výhradně investice do nemovitosti a nebo částí s ní "neodlučitelně" spjatých.  

To, že bude-li nucen vydat se pro půjčku do nebankovního sektoru, přeplatí tak minimálně dvoj až trojnásobek na úroku, je snad každému jasné. Jak přesně vysoký rozdíl to bude, záleží vesměs na detailech týkajících se jeho situace a vhodnosti volby vyřizujícího subjektu. 

Koronavirové dopady: 

Nejeden by zároveň očekával, že půjčující budou mít poslední dobou poměrně stažené opasky a jejich celkové rozšafnosti rozhodně nebudou nahrávat turbulence vzniklé řáděním "koronaviru" a především opatřeními uplatněnými v "boji" proti němu. Nutno připustit, že se nemůže nacházet blíž pravdě. Hlavní poznamenání můžeme pozorovat u bez zástavních půjček, u kterých si půjčující dají ještě větší pozor na žadatelovu lukrativnost. Ani hypotéky se však nevyhnuli zpřísňování, i u jejich poskytovatelů můžeme spatřovat tendence ke zpřísňování nároků jednak na bonitu, druhak také na hodnotu nemovitosti.

Řečí zkratek tematicky spřízněných pojmů se společně s DSTI snižuje také LTV, no schytávají to také odhadci, kterým je vtloukáno držet se při naceňování nemovitostí co nejvíce "při zemi". Jakoby ani sama banka příliš nevěřila "povídačkám", že se ono řádění nijak negativně nepodepíše na "předkoronavirových" cenách nemovitostí. Přestože se spouští spousta developerských projektů, na původní pořizovací ceny nebude spousta lidí mít. Navíc hrozí, že přesmíru zadlužené a přitom výpadkem příjmů ochromené obyvatelstvo přestane mít na splátky a co potom budou banky dělat se všemi těmi nemovitostmi? Dají do prodeje. A co znamená přetlak nabídky jakékoli komodity v kombinaci s nedostatkem kapitálu potenciálních kupců (minimální úspory, oslabené příjmy a zároveň nedostupnost hypotečních peněz)? Pád ceny, přesně tak.

Přestože se budoucnost úvěrového a nemovitostního trhu nejeví na první pohled nijak růžově, uvidíme, jak se situace na trzích vyvine a jaký další směr naberou. Přece jenom mají dneska regulátoři a tvůrci těchto trhu v rukou úplně jiné nástroje, kterými dokážou dopady utlumit, nebo zcela zvrátit. Z čista jasna se objeví hromada "záchranných" peněz, která se nepozorovaně vpraví do těchto systémů. No obáváme se, že umělý zásah pouze oddálí "pohromu" a čím invazivnější bude, tím dramatičtější budou jeho budoucí následky.

Osobně jsem se obával, že až na pár gigantických firem, které půjčí zanedbatelnému procentu poptávajících, bude nějaký rok trvat, než společnosti "sedící" na větších penězích získaní kuráž a chuť tímto způsobem zhodnocovat své "těžce vydřené" finanční prostředky. Říkal jsem si, že v současné ekonomické a právní situaci hrozí, že by daleko snáz docházelo k nutnosti jejich nevratného odpisu, než že by se je dařilo rozmnožovat.

No zatím to vypadá tak, že některé nepochopitelně povolují opasky. Což buďto znamená, že větří brzký obrat k lepšímu, nebo k nim za zády přitékají peníze, kterými mají podpořit skomírající populaci. "Tady máš balík peněz, moc to neřeš a pouštěj je tam." No, kdo by to nebral. Škoda že za námi se takovou nabídkou zatím nikdo neuráčil.

Co bude potřebné k vyřízení, jaký postup očekávat a jaké podklady si připravit? 

Nemálo lidí hned na začátku pokládá otázku:

"Co dalšího se zohledňuje při mé žádosti, jaké přesné kroky budou doprovázet její vyřízení a bez doložení jakých podkladů se to neobejde?"

Odpovídáme, že se to liší v každé maličkosti v rámci konkrétní situaci poptávajícího, pro kterého se snažíme zajistit vítěze mezí dostupnými a zároveň nákladově schůdnými půjčkami. Všechny proměnné, které na toto mají vliv, si zjistíme při prvním společném hovoru, který zabere déle než 15 minut jenom tehdy, kdy si toho máme vážně co říct. Jakmile je sběr všech potřebných informací u konce, teprve tehdy se nám k tomuto otevírají dveře. Konkrétní vyjádření z naší strany má klient na stole do tří pracovních dní a s "milimetrovou" přesností se tak dozví:

1. jestli vidíme reálné úvěrové řešení

2. jak by bylo úročené a celkově zpoplatněné

3. jaký by následoval postup: kroky ke splnění a podklady k doložení

Dále je to poměrně jednoduché.

Dopředu nic neplatí, proto nic neriskuje. 

Líbí-li se žadateli navržené řešení, pokračuje se v řešení.

Nelíbí-li se, nebo není z jakékoli příčiny možné, nepokračuje se.

Takovými podklady mohou kromě dodání výpisů z registrů být potvrzení o příjmech v podobě daňových přiznání, pracovních smluv, výplatnic a výpisů z účtu. Jinak se můžete také setkat s nutností doložit nájemní smlouvy, účelové podklady, jedná-li se o účelové financování a to buďto ještě před samotným čerpáním, dochází-li ke zpětnému profinancování, nebo poté v budoucnu, hodláte-li rekonstrukci teprve provádět. U zástavní varianty se může jednat o nachystání kupní smlouvy, provedení ocenění nemovitosti, vytažení výpisu nebo následný vklad zástavních smluv na katastru, případně další úkony, které jsou se zástavou neodmyslitelně spjaty. Provádí-li se konsolidace půjček nebo refinancování, nemělo by se to obejít bez vyčíslení jednotlivých věřitelů a jejich souhlasu s vyplacením a podobně. Celý proces i podklady se snažíme přizpůsobit na míru konkrétnímu typu požadavku a zvolenému úvěrování, aby všechno proběhlo hladce, za zanedbatelného prostoru pro pochybení (zamítnutí).  

Naší snahou je vždy zajistit řešení s co nejnižšími možnými náklady, aby klient mohl po jeho zdárném vyřízení úlevně vydechnout a s čistou hlavou prohlásit:

"Nakoupil sem, jak nejlevněji to šlo a ani mě to nebolelo."

Pokračovat ve čtení

Doba splatnosti

Pokud chcete získat jakýkoli úvěrový produkt (půjčkou počínaje, přes úvěr, hypotékou konče) bude se naskýtat jako jedno z prvních podstatných rozhodnutí, jak dlouhou dobu splatnosti zde zvolíte, to znamená, po jak dlouhé období ho budete chtít následně splácet, neboli do kolika měsíců (většinou však let) budete chtít rozložit kompletní splacení zapůjčených peněz. Doba splatnosti tedy vyjadřuje poskytovatelem předem vymezený (a žadatelem zvolený) časový interval, který startuje datem čerpání (vyplacení) úvěru a končí jeho úhradou, tedy zasláním poslední měsíční splátky v rámci stanoveného splátkového kalendáře. 

Je rozhodně dobré vzít na vědomí, že čím delší dobu splatnosti si jako žadatel zvolím, tím nižší budu mít měsíční splátku, neboť se splácení mého budoucího závazku rozloží do delšího časového úseku (většího počtu měsíčních splátek). Na druhou stranu se s takovou volbou pojí i jedno podstatné negativum a to takové, že se úměrně delší splatnost zvýší i celkový přeplatek, který na dlužné částce přeplatím. Důvodem je poskytovatelem stanovená úroková sazba, která se většinou udává v procentech z poskytnuté částky za 1 rok řádného splácení. Ve svojí podstatě znamená odměnu poskytovatele, jinými slovy kolik procent z dlužné částky ročně poskytovateli zaplatíte za to, že Vám peníze půjčil. A za každý jeden rok, o který si splácení natáhnete, zaplatíte tuto odměnu. Platí tedy zlaté pravidlo, že čím delší dobu splatnosti si nastavíte, o to nižší měsíční splátku budete sice mít, ale přeplatíte celkově více peněz kvůli sjednanému úroku, neboť se o tento budou dlužné peníze navyšovat. Čím kratší dobu splatnosti si na druhou stranu zvolíte, o to vyšší sice bude měsíční splátka, nicméně celkový přeplatek bude nižší, protože bude méně roků ve kterých se celková dlužná částka navýší o dohodnutý úrok.

Reprezentativní příklad: 

Půjčím-li si 500 000 Kč na splatnost 20 let (pomineme li vstupní poplatek za sjednání půjčky nějaké průběžné za její správu - pokud nějaké jsou) a je mně dána "nevinná" úroková sazba 5 % ročně, dělá přeplatek za celou dobu splatnosti 292 000 Kč. To je relativně slušná úplata poskytovateli za zapůjčené peníze, nemyslíte? Možná si řeknete, že za 20 let si ji i zaslouží a já s tím tak docela souhlasím. Samozřejmě se tak stane za předpokladu, že nepošlu výjimečnou splátku nad rámec stanovené řádné měsíční, ani se s ní jedinkrát nezpozdím po celou dobu splátkového kalendáře. V závislosti na tomto by se přeplatek pochopitelně snížil (při využití výjimečné splátky) nebo zvýšil (o sankci při opožděné splátce). Mimochodem splátka, kterou by bylo nutné v takovém případě posílat, by činila 3 300 korun českých. To je na druhou stranu příjemně nízká měsíční splátka na takovou výši půjčky, co říkáte?

Pokud se rozhodnu jít druhou cestou, tedy volbou kratší splatnosti ("ať to mám co nejdřív z krku"), řekněme 8 let, dělá na stejnou částku (500 tis Kč) i úrok (5% p.a.) přeplatek za takovou dobu splatnosti 107 680 Kč. Někdo by si možná řekl "Tak to je skvělé, to přeplatím skoro třikrát tak méně!". A má pravdu. Jenomže bude muset měsíčně posílat téměř dvojnásobně tak vysokou splátku a sice rovných 6 330 Kč.

Pokračovat ve čtení

Doložení příjmů a bonita klienta

Co bonita a doložení příjmů obnáší:

Jako jeden z prvních úkonů, se kterými se člověk setká v rámci vyhodnocení jeho žádosti v pozici žadatele obecně o jakýkoli úvěrový produkt (konkrétně hypotéku, půjčku, nebo úvěr), je doložení výše jeho čistých měsíčních oficiální cestou doložitelných příjmů. Toto bývá vyžadováno poskytovatelem především z důvodu ověření schopnosti žadatele v budoucnu splácet nastavené měsíční splátky poptávaného produktu. Jinými slovy si tímto prověřením žadatelova příjmu poskytovatel snižuje možné riziko budoucího nesplácení zapůjčených peněz a s tím spojených nepříjemností jak pro něj tak dlužníka samotného. Dalším důvodem nicméně je i příkaz vyplývající z nového zákona o spotřebitelském úvěru, který přikazuje pod hrozbou různých postihů v případě že tak neučiní všem poskytovatelům spotřebitelského úvěru (nebankovním nevyjímaje) nechat si doložit příjem žadatele. A takové samotné doložení jakkoli vysokého příjmu samozřejmě nestačí pro získání jakkoli vysokého úvěru. Výše příjmu žadatele musí být vzhledem k jeho stávajícím závazkům (měsíčním platbám) a budoucí splátce jím poptávaného úvěru ve "zdravém poměru". Říká se tomu dostatečná bonita žadatele, kdy součet jeho současných měsíčních nákladů na závazky (plus budoucí splátky poptávaného úvěru) nesmí přesáhnout Českou národní bankou doporučenou výši 40 ti % ze součtu všech jeho doložitelných čistých měsíčních příjmů. Tento stav reflektuje ukazatel zvaný DSTI.

Proč se minimální bonita a DSTI vůbec stanovují: 

Překročit zmíněnou hranici 40% nákladů vůči příjmům žadatele podle České národní banky totiž znamená do budoucna zvýšené riziko (čím vyšší je hodnota dsti tím tato rizikovost roste), že dlužník nebude schopný dostát svým závazkům (nebude schopen splácet), ať už z důvodu možného snížení jeho příjmu v budoucnu, nebo kvůli zvýšení úroků na jeho dluzích, které povede ke zvýšeným měsíčním nákladům... 

Jak se dokládají příjmy u zaměstnanců a živnostníků:

U zaměstnanců k jejich doložení dochází prostřednictvím potvrzení o výše příjmu přímo od jejich zaměstnavatele, současně bývají vyžadovány výplatní pásky za určité (většinou tříměsíční) období a současně výpisy z běžného účtu, kam žadateli chodí výplata. U živnostníků (osob samostatně výdělečně činných) se za doložení příjmů kromě výpisů z účtu (podobně jako u zaměstnanců) považuje dodání daňového přiznání za poslední (minimálně jedno, častěji dvě) roční uplynulé období a často také potvrzení o bezdlužnosti.

Kdy se ve skutečnosti jedná podnikatelský úvěr a není tak nutné doložit příjem a řešit bonitu:

Někdo si možná řekne, že přece když si živnostník ("to je přece podnikatel, no ne snad?") žádá o úvěr nebo hypotéku, nejedná se tak automaticky o spotřebitelský úvěr, nýbrž úvěr podnikatelský, tím pádem nemusí doložit příjem a nebude se muset řešit jeho bonita. Nicméně to není tak úplně pravda a sice z jednoho prostého důvodu. To, že je žadatelem fyzická osoba podnikající, ještě neznamená, že peníze použije na svoje podnikání. A právě účel využití na podnikání je ještě důležitějším kritériem, aby mohl být úvěr klasifikován jako podnikatelský. Naopak poptává-li živnostník klasickou hypotéku například na koupi, rekonstrukci, nebo výstavbu nemovitosti, nebo za účelem úhrady svých soukromých závazků, zkrátka na jakýkoli účel jiný než na samotné podnikání, vystupuje (a je k němu přistupováno) v takovém případě jako spotřebitel (nikoli podnikatel) a sjednává si tak úvěr spotřebitelský (nikoli podnikatelský). Proto proces sjednání (prověřování, doložení) takového úvěru bude totožný jako by žadatelem byl zaměstnanec, jedná se totiž stejně jako v jeho případě o sjednání spotřebitelského úvěru. 

Pokračovat ve čtení

Dražba

Samotná dražba je potom finální bod tohoto vymáhacího procesu, kdy je nemovitost na základě dražební vyhlášky prodávána často výrazně pod cenou.

Pokračovat ve čtení

Fixace

 Co že to pojem fixace vlastně znamená:

Fixace je dopředu stanovené časové období, po které zůstane předem sjednaná úroková sazba na hypotéce neměnná bez ohledu na okolní situaci na finančním trhu. V souvislosti s tímto tak dlužník získává nejenom jistotu, že se mu sjednaný úrok nezvedne, ale stejně tak že i měsíční splátka zůstane při dané doba splatnosti neměnná. Poskytovatel se tak vlastně zavazuje dlužníkovi, že mu po celé toto období bude jeho hypotéku úročit "pouze" předem daným úrokem. Na druhou stranu je dlužník (majitel hypotéky) do určité míry limitován, co se týká možnosti doplacení hypotéky, převedení do jiné banky, nebo zaslání výjimečné splátky.

Kdy se fixace využívá a kdy naopak ne:

Pojem fixace je známý a hojně využívaný především u bankovních hypoték a půjček se zástavou nemovitosti jako takových. Většinou tak rozhodování o tom, jakou délku fixace si zvolí, bývá nedílnou součástí rozhodování žadatelů o tyto úvěrové produkty v úvodní části procesu jejich sjednání. U bez zástavního a stejně tak i nebankovního hypotečního úvěrování se s ní naopak setkáme zřídka kdy. Americké nebankovní hypotéky bez registru na cokoli tak mají jakousi "výhodu" v tom, že se u nich fixace nesjednává a nabízí se tak možnost doplatit je kdykoli a často také zcela zdarma.

Možnost výjimečného splácení i v období fixace nejenom o tom se dočtete dále:

Pokračovat ve čtení

Fixace hypoték

Fixace u hypoték je určité období z celkové doby splatnosti, které si sami, ideálně ještě před započetím samotného sjednání hypotéky zvolíte, na kterém se bance zavazujete, že celou svoji hypotéku nedoplatíte (nepřevedete k jinému věřiteli). Za to vám banka na oplátku slibuje, že po celé toto období nezmění parametry hypotéky, podmínky pro její splácení. Tedy že Vám zůstane stejná úroková sazba, splátka a tím pádem i rpsn a celkový přeplatek za toto období. 

Pokračovat ve čtení

Hlavní žadatel, spolužadatel, ručitel

Někdy je potřeba, aby k získání hypotéky přistupovalo více osob. Jedna může o úvěr žádat (žadatel), druhá může vlastnit nemovitost, kterou se bude ručit (ručitel), třetí je spolužadatelem, protože hlavní žadatel nemá dostatečný příjem pro získání potřebné výše hypotéky.

Pokračovat ve čtení

Insolvence firem

Dokážeme efektivně řešit insolvenci firmy u podnikatelů, vlastníků společností, kteří se dostali do situace neúnosného zadlužení, zvažují nad vyhlášením insolvence firmy, nebo ji v blízké minulosti vyhlásili.

Pokračovat ve čtení

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček je produkt, který umožňuje sloučit všechny půjčky do jedné, výrazně si tak zvýšit přehlednost nad vlastními závazky a současně snížit měsíční splátky.

Pokračovat ve čtení

LTV

Je procentuální poměr mezi cenou nemovitosti, která bude po celou doby splatnosti hypotéky sloužit jako zástava a požadovanou výší hypotéky.

Pokračovat ve čtení

Nebankovní půjčky se zástavou

Nebankovní půjčky se zástavou jsou půjčky, které jsou většinou poskytovány bez nahlížení do registrů, dokládání účelu využití. Rozhodující v tomto případě není ani tak samotný žadatel o půjčku, jako požadovaná výše půjčky a samotná hodnota nemovitosti (byt, dům, pozemek, komerční objekt), která jde prostřednictvím klasického zástavního práva jako zástava k nebankovní půjčce (obecně LTV, kdy 50 % z ceny nemovitosti bývá ve většině případů maximem).

Pokračovat ve čtení

Nezávazná žádost

Co pojem „nezávazná žádost“ znamená? U nás znamená to, že dokud nepodepíšete úvěrové smlouvy, na jejichž základě nastane čerpání hypotéky a vytvoří se zástavní právo na nemovitosti, můžete vždy od realizace financování odstoupit a nic neplatíte.

Pokračovat ve čtení

Oddlužení nemovitosti

Tento produkt napomáhá klientům, kteří přicházejí požadavkem zachránit jejich nemovitost, která je zatížená nevýhodným a tedy i nebezpečným dluhem. Často si tak kladou dotaz "jak nepřijít o nemovitost v insolvenci, exekuci, nebo dražbě".

Pod produktem oddlužení nemovitosti se tedy většinou skrývají následující finanční operace...

Pokračovat ve čtení

Osobní bankrot

 • Přerostly Vám dluhy přes hlavu?
 • Hrozí Vám exekuce a už nemáte čím ručit?
 • Jste nuceni do prodeje vlastního domova?
 • Jste zaměstnaní a Vaše dluhy nevznikly podnikatelskou činností?

Pokračovat ve čtení

Pohledávky před a po povolení a provedení oddlužení nemovitosti

Po úspěšném oddlužení nemovitosti se Vám vytvoří jedna pohledávka a sice bankovní nebo nebankovní hypotéka. Tato musí být v první řadě s nízkým úrokem, aby splátka a celková částka, kterou přeplatíte, byla co nejmenší. Také se hodí, pokud dosahuje dostatečné výše tak, aby jste si poplatili všechny závazky a ideálně ještě zbyla rezerva pro "všechny případy". Ideální stav tak je, vznikne-li jeden přehledný dluh, který je svými parametry pro klienta výhodný a současně obsahem úvěrových smluv bezpečný.

Pokračovat ve čtení

Prescoring

Jedná se o určité předschválení hypotéky pro žadatele. Po dodání potřebných podkladů k prescoringu dostává klient vyjádření, jestli je jako žadatel u dané společnosti průchozí, tedy jestli má nárok na získání hypotéky, nebo nikoli.

Pokračovat ve čtení

Přeúvěrování nevýhodných zástav

Pod termínem přeúvěrování nevýhodných zástav se skrývá převedení pro vás nevýhodných (vysoké úroky, měsíční splátky) dluhů, které váznou na vaší nemovitosti, k jinému investorovi (bankovní či nebankovní firmě).

Pokračovat ve čtení

profesionální dluhová poradna

Profesionální a lidské dluhové poradenství stvořené přímo pro Váš peněžní prospěch:

Důkladně proškolený specialista se nadmíru vnímavě a vstřícně věnuje vaší problematické finanční situaci.

Odborně a přitom citlivě vyhodnocuje, domlouvá a navrhuje nákladově optimální, nejlépe úvěrové východisko.

Cenová dostupnost, celková udržitelnost a celistvá férovost je přitom tím, co se zohledňuje především.

Pokračovat ve čtení

Refinancování hypotéky mimo fixaci

Skončilo vám fixační období na vaší hypotéce? Znamená to, že sankce za předčasné splacení – refinancování hypotéky – budou minimální. Chcete tak z důvodu nižšího úroku refinancovat svoji hypotéku do jiné banky, které vám nabídne výrazně nižší úrokovou sazbu, než máte doposud?

Pokračovat ve čtení

Refinancování hypotéky s tolerancí příjmů

Pokud nemáte záznam v registrech, jsme schopni vám vyřídit refinancování hypotéky s tolerancí příjmů. U refinancování hypotéky s tolerancí příjmů má velký vliv také skutečnost, zda je bankovní hypotéka účelová či neúčelová. To znamená, že bychom řešili refinancování bankovní hypotéky s tolerancí příjmů účelové či neúčelové. Hypotéka bez doložení příjmu nelze, protože dle zákona je prověření bonity povinné.

Pokračovat ve čtení

Registry dlužníků

Registry v kostce čili průvodce problematikou spojenou s registry dlužníků

aneb znalostní základ, který si nechcete nechat ujít, dostalo-li se vaše jméno na seznam delikventních dlužníků neboli do záporného zápisu v některém z registrů klientských informací

Jste-li jedni z těch, které: 

1. trápí negativní záznam nevratně zde zapsaný a vytváří nemalé vrásky na tváři

2. omezuje ve vyřízení vytoužené půjčky či hypotéky, která by na ní naopak vykouzlila úsměv

3. pálí, jaké kroky nejlépe podniknout, aby z této šlamastyky vybruslili za minima nákladů a s čistým štítem

"Vždyť nám brání ve vyřízení výhodného financování podobně nesmlouvavě jako strážník, který nepovoluje překročit uzavřené hranice vedoucí do země s úžasnější životní úrovní...

Jak nejlépe zjistím, co a proč přesně tam je? Je možné se ho nějak zbavit? To vše pochopitelně nejlépe zdarma."

V této souvislosti Vás bude pravděpodobně zajímat:

 • co to je?
 • jak to funguje?
 • co se s tím dá dělat?
 • nejde to celé nějak obejít?

Pojďme společně nahlédnout pod pokličku hrnce, který vyobrazuje tématika spjatá s registry dlužníků.

Poodhalme tak všechny neznámé, které se hodí znát, řešíte-li problém s registry v roce 2021... 

Pokračovat ve čtení

RPSN co to je

Tato zkratka RPSN vznikla spojením počátečních písmen sousloví roční procentní sazba nákladů. Ve svojí podstatě se jedná se o souhrn naprosto veškerých nákladů, které na dlužníka čekají v rámci daného závazku (hypotéky, půjčky, nebo úvěru) a bude je muset při řádném splácení zaplatit.

Často se tyto celkové náklady (po jejich celkovém součtu) vyjadřují v procentech z celkové výše dlužné částky a vyjadřují, kolik procent z celkové dlužné částky dlužník přeplatí za období jednoho roku při řádném splácení nejenom v rámci samotného úroku, ale taky veškerých dalších poplatků, které jsou s daným úvěrovým produktem spojeny, jako jsou: poplatek za uzavření, průběžný poplatek za správu (nebo i vedení) účtu, poskytovatelem vyžadované pojištění a jiné.

Úroková sazba může být jakožto úplata poskytovateli za zapůjčené peníze vyjádřena v časovém horizontu 1 týdne, měsíce, nebo roku, kdežto hodnota RPSN se vždy stanovuje na období jednoho roku (per annum - p.a.), její uvádění je nakázáno zákonem platným od roku 2002, jelikož výrazně napomáhá spotřebiteli (člověku hledajícímu pro něj optimální typ úvěru) vyznat se v široké nabídce a zvolit pro sebe ten nejvýhodnější úvěrový produkt, tedy takový, na kterém ročně přeplatí (uváděno v % z celkové částky, kterou si zapůjčí a následně tedy dluží) co nejméně peněz (čím nižší je % tím výhodnější produkt je, tím méně dlužník celkově přeplatí). A právě všechny tyto náklady nerozlučně spojené s daným úvěrovým produktem, které se rozpočítají z celkové doby splatnosti do období dvanácti měsíců (jednoho roku), RPSN představuje.

Tato hodnota tedy může vždy být minimálně stejně tak vysoká, jako je roční úroková sazba, protože úroková sazba je vždy základem pro výpočet RPSN, které je vždy rovno úrokové sazba + veškerým dalším nutným nákladům na půjčku. Rovná úrokové sazbě tedy bude pouze v případě, že nad rámec dojednaného úroku nezaplatí dlužník v případě řádného splácení po celé období splátkového kalendáře ani korunu navíc, tedy ani za poskytnutí, v průběhu splácení, až do samotného doplacení. V reálu však v drtivé většině všech případů bude RPSN vyšší hodnota než roční úrok, neboť velké množství půjčujících ke svým úvěrovým produktům nabalují kromě úroku i další náklady, bez kterých je nejsou ochotni poskytnout, bez kterých je zkrátka a dobře není možné získat a mít. 

Pokračovat ve čtení

Úroková sazba hypoték

Úroková sazba hypoték je hodně obecný pojem pro jedno jediné rozpětí úrokové sazby v procentech. Pojďme se proto na úrokovou sazbu jednotlivých typů hypoték podívat blíže.

Pokračovat ve čtení

Vyčíslení zůstatku dluhu při refinancování

Refinancovat obecně znamená, že převedete svůj dluh od jednoho věřitele ke druhému. K tomu je zapotřebí, aby druhý věřitel (banka, nebankovní společnost) věděl, kolik přesně musí tomu prvnímu věřiteli (váš stávající) vyplatit, aby převedl celý váš dluh na sebe, čímž dojde k refinancování.

Pokračovat ve čtení

Zpětný leasing nemovitosti

Co je to zpětný leasing nemovitosti:

Je to akce, jejíž podstatou je odkup vaší nemovitosti, která je vám následně pronajatá a po nějaké době prodána zpět

Tato finanční operace, někdy také nazývaná jen jako leasing nemovitosti, se tak skládá ze 4 základních kroků:

1. firma nebo člověk dočasně koupí vaši nemovitost

2. pronajme vám ji na předem stanové období

3. platíte dohodnuté měsíční nájemné a inkaso

4. jakmile získáte potřebné peníze, svoji nemovitost si koupíte zpátky

To je ideální cesta, když se rozhodnete dát svoji nemovitost na leasing. Na té se ale mohou objevit překážky bránící Vám nejenom v získání zpětného pronájmu, aby přitom byly na 100% dodrženy veškeré zákonem stanovené náležitosti, ale také v dosažení vytyčeného cíle v podobě budoucího znovunabytí vaší nemovitosti

Níže v článku si zodpovíme, jaké jsou pozitivní a negativní stránky zpětného leasingu neboli odkupu vaší nemovitosti s následným pronájmem. Jaké jsou výhody a nevýhody toho, když svůj dům či byt dočasně prodáte a půjdete v něm do podnájmu?

Aneb výkup vaší nemovitosti s následným pronájmem v kostce: 

Pokračovat ve čtení

O autorovi

O autorovi

Autor článku je:

 • Specialista v úvěrovém oboru
 • 8 let praktických zkušeností
 • Statisíce (cca 20 000 hodin) hovorů s poptávajícími a investory
 • Tisíce kladně vyřízených požadavků
 • Nespočet pozitivních ohlasů a recenzí

Tomáš Maček, spoluzakladatel a spolumajitel projektu DůmDluhů.cz

IČ: 88853225

Telefon: 777 465 451

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky