Můdra o bytí:

pozor na povyšování, odsuzování a ponižování, PE (osobní zkušenost), nezpracovaná minulost, nepřijímání událostí, protivení přicházející přítomnosti, přehnaná připoutanost, poškozené struktury, rostoucí agrese a schéma spuštění programu sebezničení


Pokračovat ve čtení

 M(o)udrování o plnosti prožívání

přinuceni pracovitosti, pořád přetíženi, peněžně přiškrceni, permanentní přežívání, pracovní přepětí, potřeby přes příjmy, půjčkové peripetie, pozor připoutání pomíjivému, prázdný pocit (ne)naplnění


Pokračovat ve čtení