Nebankovní hypotéky Sloučení půjček - Konsolidace Sloučení půjček - Konsolidace Podnikatelské úvěry Individuální financování Realitní služby

Ekonomicky rozumné a nanejvýš přizpůsobivé podnikatelské úvěrové produkty pro společnosti a živnostníky v problémech

Sáhněte si na unikátní financování mistrně ukuté k zastřešení co nejširšího spektra vašich ožehavých výloh, rozličných záměrů a různorodých potřeb i přes jisté nedokonalosti, které v bance svazují vaše ruce.

Středobodem avizovaného portfolia jsou konsolidační, oddlužovací, provozní, či investiční podnikatelské hypotéky, úvěry, půjčky, kreditní karty a kontokorenty vyhledávané pro výtečný poměr cena/výkon a současně svou schopnost souhlasně reflektovat žadatelovi problémy v minulosti (platební registry), přítomnosti (příjmy, výdaje, dluhy) i preference v rámci budoucností (účel využití, schéma splácení, umoření). 

Blikají Vám tyto škraloupy v systému banky červenou, přes kterou neprojedete ani po sešlápnutí plného plynu? Je zbytečné jim vysvětlovat, ať si zkusí podnikat sami, zkuste radši Vy přesedlat k nám.

Vítejte na území podstránky primárně zaměřené na úvěrové produkty sloužící k vyslyšení četných poptávek po přísunu čerstvých peněž do Vámi provozované podnikatelské činnosti, s jejichž přispěním zamýšlíte vdechnout život vybájeným byznysovým představám, anebo odolat drtivému nátlaku neustálých nákladů, aniž byste přitom museli zásadněji slevit z očekávaných pozic. Respektive, pokud možno, ani za mák.

Nakonec nekolovat Vám v žilách krev vytrvalého, povětšinou zasněného, lehce zakomplexovaného, poněkud bezohledného autisty napůl říznutá chirurgicky přesným, poměrně kreativním maximalistou a k tomu obdařeným neutuchající vitalitou a energií, jakoby v ní nonstop koloval red bull s majestátní odolností, ochotou nést těžké ztráty a nevídanou schopností prorazit v případě potřeby zeď a s každým novým ránem se očišťovat a revitalizovat od nežádoucích nánosů přinejmenším stejně obdivuhodně jako naše ubohá matička Zem, na vaše dotažení až sem byste mohli zapomenout. S velkou pravděpodobností byste právě zkroušeně přisluhovali sobě podobnému pánovi. Nebo už ani nebyli... " Přežít bez úhony s katastrofálními následky tuto nástrahami nabytou, roztodivnou dobu a maxima naskytnutých příležitostí využít k vlastnímu úspěchu na daném trhu, paradoxnímu růstu, zaskočení a přeskočení konkurence, popřípadě jejímu položení na lopatky, paralyzování či přímému poslání do nejhlubších pekel, je to, oč běží. Jenomže bez přísunu čerstvých peněz se to kolikrát obejde jen stěží, respektive bylo by nutné upustit od původní velikosti zamýšleného formátu a s ním i potenciálu, jež v něm vězí." My jsme tu od toho, abychom se Vám v tomto, snad až s umíráčkem končícím boji vynasnažili vyjít vstříc, potřebný kredit k Vám tak doputoval za rentabilního zpoplatnění a své smělé představy jste tak mohli nesměle přetavit ve všední realitu.

Právě toto je účel, za nímž byly následovné úvěrové nástroje přivedeny na svět a posléze seřazeny do regálů krámku nesoucího ceduli s výstižným nápisem Dům Dluhů. Ten se od nepaměti vyhřívá na výsluní virtuální tržnice, kde se v sekci zápůjček zasluhuje o jejich počestný prodej personám podnikatelsky aktivním.

Pevně věříme, že nejhůř stejně tak, jako se současné nabídce daří hojně nacházet bohaté uplatnění u dočasně chudších osvčařů (= živnostníci, fyzické osoby samostatně výdělečně činné), si na své přijdou také zástupci jednotlivých společností (= právnické osoby typu a.s., s.r.o., s.e. aj.).

Při průjezdu drahou podnikání vysilující, dramatickou a kule rvoucí až tak, že byste v Prátru znuděně zívali a na Bondovi přežvykujíce popkorn přivírali víčka, Vám chceme být jistou oporou balancující jednotlivé výchylky a všemi dostupnými, veskrze finančními prostředky tak dopomáhat vašemu plynulému posunu vpřed. Přitom je nám jaksi jedno, jestli vám ony kule zrovna chybí, neboť se váš duch realizuje v ženském těle, kde přetváří snad nevyčerpatelnou zásobárnu energie ve výplody podnikavosti. Skladba našeho realizačního týmu je jasným důkazem, že názor: "Ženy mají stát u plotny s mopem v jedné ruce a tou druhou rodit.", bereme s notnou rezervační dávkou. Podobně jako ke genderu přistupujeme rovněž k rozlišování formátu činnosti. Živnostník, akciová společnosti, nebo ta s ručením omezeným? Všichni druhým sloužící si zaslouží rovnoměrný díl naší pozornosti.

Nakonec jsme všichni potomci Adamovi snažící se neustále nějak realizovat na své životní cestě. Každodenně hledáme skobu k upnutí, jejíž dosahování dá našemu žití smysl a zapálí v nás činorodou jiskru. "Přestože celá spousta našeho konání bývá takzvaná marnost nad marnost a za pár desítek let skončí společně s námi a vším, co máme rádi, v zapomnění, propadlišti dějin... Nezbývá než věřit, že každá přítomná emoce, myšlenka, skutek má svůj smysl, ten dobrý nezůstane bez odměny a zlý nemine zasloužený trest. Že existuje karma, do které se všechno zapisuje a vytváří vnitřní obraz, ze kterého všechno vychází. Že potom stačí udržovat vnitřní čistotu a v každý okamžik konat, jak nejlíp dokážeme, potom že hold děláme to nejvhodnější, co se vzhledem k našemu vnitřnímu rozpoložení v daný moment nabízí... Žádná z myšlenek k nám nepřichází "jen tak" a přestože výsledek může zvnějšku působit všelijak žalostně až odsouzeníhodně, resp. k němu svádět, vždy to má nějaké svoje opodstatnění a "je součástí vyššího plánu, pouhou přechodovou fází, nebo po vzoru pomíjivosti téměř všeho, začátku a konce, cestou k zániku, marnosti nad marnost. Můžeme se jen dohadovat, do jaké míry je celé to v našich rukách a do jaké už "nahoře" dávno rozhodnuté. No měla by panovat shoda v tom, že zabývat se vesměs tím, co dokážeme ovlivnit, včetně našeho niterního nastavení, a dělat to, jak nejlíp dokážeme, je to nejvíc, co můžeme. Kdybychom věděli o lepší cestě a měli na ni sílu, dozajista bychom se po ní vydali. Je každopádně dobré nenechat se strhnout k jití proti svému přirozenému nastavení, gustu, ať už z podstaty jakéhokoli elementu. Nezpronevěřit se vnitřnímu přirozenému hlasu, pocitu, nenechat se znásilnit k dělání sobě nevlastních, nepříjemných a nesmyslných věcí, které sami moc necítíme (nejsou pro nás vhodné), zapříčiní odtržení od našeho zdroje a následné poletování, ztracení se ve vzduchoprázdnu, kdy zpětné nalezení, zbrchání a alespoň částečné opravení "rozbité hračky" vyžaduje klid, čas a jisté oběti. No i tak se snad mělo pro něco stát, když se tak stalo. Tak hlavně nevěšme hlavu, neciťme se přespříliš provinilí, ani uražení. Pořád je prostor pro zlepšení a tudíž šance na lepší...

Kalkulačka hypotéky

Málokoho v dnešní rychlé době zajímá omáčka kolem, jako se spíše  řídí heslem: "sladké řeči a kecy v kleci si strčte stranou a raději prvně pořádně ukažte, co vůbec konkrétně děláte, dokážete oproti jiným, v čem mně můžete být užiteční", a tudíž předpokládáme, že i Vy si budete prvně přát přehledně prohlédnout, co konkrétního se nabízí k řešení a "bonusový" zbytek si v případě zaujetí přečíst až s dodatečnou námahou převážně vynaloženou na déletrvající posouvání prstem po displeji směrem dolů a věnování potřebné energie do pozornosti a občasného zamyšlení. "Tož pome na TO..."


Přednostní aktualizace "produktového" stavu na "pokovidové" období (vytvořeno 14.10.2021 / platné do smazání): 

Podnikatelské úvěry bez zástavy nemovitosti jsme schopni sjednat výhradně pro fyzické osoby (OSVČ, popř. zaměstnanec), přičemž horní hranice je stanovena na částku 550 000 Kč. 

Z toho vyplývá, že k zajištění úvěru pro žadatele právnickou osobu (s.r.o., a.s. aj.) je bezvýjimečně nutné disonovat nemovitým majetkem v přímém vlastnictví žádajícího, nebo jakékoli jiné, zúčastněné a souhlasící osoby.

Přesné úročení, maximální splatnost a v druhém případě i LTV potom závisí od přesných parametrů poptávky a varianty navrženého, na její míry z našeho pohledu optimálně pasujícího financování.

Tyto proměnné posléze ovlivní taktéž splátku a konečný přeplatek. Zásadní dopad na ně bude rovněž mít vaše preference a zvolení jeho výše a délky, popř. schématu splácení a pod.

Veškeré tyto parametry upřesníme společně s úkony k vykonání a podklady k dodání ihned po úvodním sběru dat k vaší poptávce potřebných k jejímu prvotnímu posouzení, celistvému vyhodnocení naší strany.


Jsou tím 4 základní úvěrové odrůdy:

1. Developerský úvěr

Slouží k financování vašich developerských projektů, ať už se jedná o výstavbu, koupi či renovaci komerční nemovitosti.

Umožní její zhodnocení finančním zastřešením v jakékoliv fázi: peněžní pokrytí kompletní zamýšlené realizace, či pouhých "dokončovacích" pracích na již načatém projektu. 

Hodláte-li zkrátka budovat s úmyslem následného prodeje či pronájmu, tento zdroj kapitálu může být pro Váš projekt příhodným.

 • výše: 400 000 Kč až 90 % z hodnoty nemovitého zajištění
 • akontace: nejméně 10% z vlastních zdrojů
 • úročení: od 1,29 % do 7 % p.a.
 • splatnost: 1 až 30 let dle preferencí a parametrů
 • zajištění: zástavou financované nemovitosti popř. dalším do-zajištěním

2. Konsolidační úvěr

Své uplatnění nachází při likvidaci firmu finančně zatěžujících závazků. Právě k poplacení méně výhodných firemních dluhů byl stvořen. Snížení nákladů plynoucích z úvěrového zatížení firmy zbavením se nenasytných věřitelů za pomoci jejich peněžního vyrovnání jsou jeho devízou.

Při akci ho kolikrát nezastaví ani zhoršené registry, slabší nebo složitě prokazatelné příjmy, povaha závazků, jejich struktura, či "přepálená" úvěrová angažovanost.

 • výše: 400 000 Kč až 80 % z hodnoty zajištění
 • splatnost: 1 až 25 let dle preferencí a parametrů
 • úročení: od 2,79 % do 10 % p.a.
 • nutnost zajištění nemovitostí na území ČR
 • důležité je informování o všech firemních příjmech a závazcích 

3. Provozní úvěr

Postrádáte peníze na udržitelnost provozu svého podnikání? Veškeré provozní náklady, ať už se bavíme o proplacení faktur, úhradě mezd, nákupu materiálu, doplnění zásob či jiných provozních výlohách - potřebách, Vám tento úvěr směle pokryje.

 • typ: klasický anuitní, bez-anuitní, revolvingový nebo kontokorentní
 • výše: od 400 000 Kč do neomezeno (dle obratu a zajištění)
 • úročení: od 2,29 do 6,29 % p.a.
 • splatnost: 2 až 20 let 
 • čerpání: jednorázově či postupně dle účelu a schváleného rámce 
 • zajištění směnkou, pohledávkou, majetkem společnosti…

4. Investiční úvěr

"Mám skvělý čich na investiční příležitosti, jejich vyhledání a rozpoznání je pro mě od přírody hračkou. Jen tak mít dostatek peněžních prostředků, abych ho mohl konečně zužitkovat a tento talent naplno projevit!". Tak tady je za rozumných podmínek máte. 

Teď už jenom vyčlenit optimální množství a vložit ho do adekvátní možnosti z hlediska ziskovosti a bezpečí. Bez přiklonění k příhodným investicím se pořádný rozvoj firmy neobejde. Všichni dobře víme, že schopnost rychlého rozhodování a zároveň moudré volby určuje nejenom v podnikání náš směr. Progres, stagnace a nebo propad. 

Za ideální stav lze označit investování z již svépomocí vydělaných peněz, no pokud volné zdroje momentálně chybí, v oběhu nacházejí jiné uplatnění a ona příležitost je tak lákavá. Ať už hodláte vložit získané peníze do čehokoliv, právě investiční úvěr Vám může v tomto ohledu posloužit jakožto užitečný úvěrový nástroj.

 • výše: 500 000 Kč – 85 % z hodnoty investiční pobídky nebo za náhradu zvoleného zajištění
 • úročení: 1,99 - 4,89 % p.a.
 • splatnost: 1 až 30 let 
 • čerpání: jednorázově či postupně dle povahy projektu 

Pro vyhodnocení vašeho požadavku se s námi spojíte prostřednictvím:

nebo vytočením čísla: 777 465 451

Vaší žádosti se zpočátku bude naplno věnovat:

"Zjistím si od Vás všechny potřebné informace k vyhodnocení. Zodpovím veškeré vaše dotazy. Pověřím specializovaného odborníka procesem vyřízení."

Tomáš Maček

Váš spolehlivý rádce v oblasti podnikatelského úvěrování.

Tomáš Maček

"Rád se na vaši situaci blíž podívám. Řekneme si, co chcete řešit, jestli to umíme a pokud ano, tak také jak, tedy za jakých přesných parametrů, podmínek a dalšího postupu. Bude-li to oboustranně schůdné, bude se ve vyřízení pokračovat. V opačném případě se rozloučíme, aniž by po Vás byla požadovaná jakákoli platba. Platí se jenom v případě zdárného vyřízení vybraného financování, které má následně na starost přidělený specialista na podnikatelské úvěry, načež oba dva Vám budeme v průběhu realizace plně k dispozici."

Přednosti parametrů přitom jsou:

 • Štědrá roční úroková sazba startující na historickém minimu 1,29%. Jestli to tak půjde dál, bude s takovou za chvíli půjčující platit dlužníkovi za to, že si u něho mohl svoje nadbytečné peníze prostřednictvím úvěru "uschovat".
 • Doba splatnosti dokazující trpělivost v orientačním rozpětí 3 až 360 měsíců. Její rámec je určen především typem vyřizovaného úvěru, tedy posléze uplatňovaným záměrem. Vše se také odvíjí od zastávané strategie do budoucna. V případě záměru splatit úvěr v několikaměsíčním rozpětí od jeho načerpání se dopředu stanoví oboustranně schůdná minimální splatnost (fixační období) a nebo fixní náklad za toto účtovaný, aby byl takzvaně spokojený i investor a "něco z toho také měl". Obecně je doporučováno využít možnosti maximální dostupné délky a v případě budoucího disponování volnými (nadbytečnými) peněžními prostředky provést takzvanou výjimečnou splátku nebo úplné splacení.
 • Vlídná výše úvěru vzhledem k hodnotě zastavovaného majetku a také deklarované bonitě. Jak jste si jistě stihli všimnout, většina těchto úvěrů je poskytována oproti nemovitému majetku firmy, tedy za podmínky zápisu zástavního práva na její list vlastnický. Majitelem může být i někdo jiný, podstatný je jeho projev souhlasu jakožto zástavce s tímto zajišťovacím úkonem. Především její prodejní cena (tržní hodnota) posléze určuje společně se samotným projektovým rozpočtem, kolik peněz přesně bude možné na daný účel uvolnit. Samozřejmě do toho má svým dílem co říct taky takzvaná bonita, neboli příjem očištěný o výdaje, které žádající firmě v případném součtu s přistupujícími subjekty zůstanou i po načerpání vyřizovaného úvěru. Nicméně fakt, že je možné získat i 90% z odhadu, nasvědčuje tomu, že si na více peněz jinde sáhnete jen stěží. 
 • Nárok na provedení obou těchto předčasných plateb u nás mimochodem máte jakožto podnikatel bez omezení časem (kdykoli), penězi (bezplatně) a zároveň bezplatně (zdarma). Uskutečnit výjimečnou částečnou splátku můžete pokaždé, kdy vám bude přebývat určitý kapitál, čímž si můžete jednak snížit přeplatek a splátku, rozhodnete-li se pro zachování stejné splatnosti, nebo úměrně její výši přeskupit splátkový kalendář, tedy zkrátit splatnost, snížit přeplatek a přitom zachovat stejnou měsíční splátku.
 • Dostanete dopředu důkladně avizované a přehledně spatřitelné veškeré náklady a to nejenom na samotné vyřízení, ale také které vás mohou potenciálně potkat během splácení nebo žádosti o výjimečné splacení. Jejich do jisté míry zanedbatelná výše, nenáročnost a tolerantnost dávají jasně tušit, že nebude docházet k žádnému nadměrnému obohacování nad rámec dohodnutého úroku, ke kterému, především ve světě podnikatelských úvěrů, kde dlužník není ani zdaleka tak dobře chráněn zákonem, dochází a slovo sporadicky označující frekventovanost takového počínaní věřitele není zcela na místě. 
 • Do určité míry je možné kombinovat jednotlivé účely. Hojně se setkáváme s požadavkem na optimalizaci současného úvěrového portfolia firmy s tím, že by se jim část získaných peněz hodila také na provoz a pokud by šla řešit až taková částka, zahrnuli by do toho i investici na pořízení tamtoho stroje. To z našeho úhlu pohledu vytváří jakési 3 varianty, které se snažíme při procesu dohledání a nastavení klientsky ideálního úvěrů zohlednit a primárně pochopitelně vyhovět té nejvíce upřednostňované, jež zároveň většinou bývá také ta peněžně nejvyšší. Pokud toto není možné, ať už z důvodu hodnoty zajištění a nebo výše prokázaných příjmů, snažíme se ho uspokojit množstvím peněz k pokrytí alespoň oné druhé varianty. Nikdo nepopírá možnost přihození scénáře, kdy to bude stačit akorát tak na poplacení ožehavých dluhů, což je přece jenom to nejvíce důležité, kvůli čemu nás klient oslovil. Nebudeme klamat, že neexistují scénáře, kdy to nestačí ani na pokrytí všech méně výhodných dluhů a tak se musí vybrat ty zdaleka nejhorší, nebo že nemůže nastat investorova naprostá neochota půjčit byť jen jedinou korunu. I z druhé strany barikády se může poptávající rozhodnout nevyužít možnosti celého úvěrového objemu, který mu byl schválen a přislíben, neboť mu to za avizovaných nákladů nedává ekonomický smysl. Na nějaké "rozhazování" si raději počká, až mu dorazí peníze o toho odběratele, se podaří zpeněžit tam tu věc za požadovanou cenu, zkrátka ji bude pro vyšší výhodnost financovat z jiných zdrojů, nebo ji oželí úplně. 
 • Vždy se snažíme vycházet z představ poptávajícího o naprosto optimálním úvěru a při jeho vytváření se současně přizpůsobit jeho možnostem s tím, že po bližším vyhodnocení přijdeme s výsledkem, který by se měl z hlediska svých parametrů podobat této ideální verzi co možná nejvěrněji, nejlépe ji ještě předčít a to co možná nejvýrazněji. Avšak to, co bude a nebude skutečně možné, se upřesní až po sdělení všech k tomu nutných informací, případném dodání potřebných podkladů a uplynutí času nanejvýš dvou pracovních dní, které si na zpracování takového návrhu standardně nárokujeme. 
 • Můžete se spolehnout na 100% diskrétnost. Ze zajištěnými údaji a podklady zacházíme tak, aby nemohlo dojít k poškození byť jen dobrého jména žadatele šířením pomluv. O vašem požadavku natož pak situaci není informován nikdo jiný, kromě zaměstnanců zabývajících se řešením vašeho požadavku ať už na naší či investorově straně. Uschovávány jsou jen v případě uzavření obchodu pro případná vyžádání, nebo pro dořešení v budoucnu. V případě neřešení pochopitelně na vaši žádost dojde k jejich okamžitému a nevratnému odstranění. Mimo jiné musí být do posledního "puntíku" splněny směrnice GDPR.
 • Poznámka na závěr: v případě žádosti o bez zástavní úvěr musí být v odpovídajícím stavu jak platební historie (registr), tak i příjmová a výdajová (bonitní) stránka žádající firmy. To obnáší předložení alespoň posledního daňového přiznání v odpovídající kondici, odstranění nežádoucích dluhů jejich splacením, následného dodání potvrzení o bezdlužnosti vůči státu, soupisky všech závazků, jejich úhradu přímo z úvěru, případně splnit podobné náležitosti. Abyste získali představu o momentálním stavu trhu s bez zástavními podnikatelskými úvěry, v poslední době se často předkládá podmínka, aby o něho žádala fyzická osoba, nikoliv osoba právnická a zároveň bývá limitována horní hranicí 600 000 Kč. 

Co dalšího k tomu dodat?

Prediktivní, indikativní nabídku podnikatelského úvěru vystihuje podstata v podobě nabídnutí konkrétní verze úvěru, která je již před-schválena ze strany nákladově optimálního investora po předložení všech k tomu potřebných podkladů. Tím se dává příslib, že jakmile v avizovaném stavu dodáte veškeré materiály chybějící pro finální schválení a tvorbu smluvního zaopatření, bude Vám pravděpodobně úvěr poskytnut za předložených parametrů.

Bezplatným průběhem vyřízení se má na mysli, že do fáze jejího zhotovení Vy jakožto poptávající nic neplatíte a tak ani neriskujete pro případ, že by se Vám nezamlouvala a neměli tak z jakéhokoliv důvodu zájem pokračovat v jejím vyřízení, nebo se nakonec ukázalo jako neřešitelné z naší strany. Většina nákladů může být posléze zahrnuta do sjednávaného úvěru a zaplacena současně s jeho čerpáním. V takovém případě se úvěr po odsouhlasení klientem o příslušné náklady navýší.

Pojmem nezávaznost dává tušit, že Vám nikdo nebude bránit odstoupit o vyřizovaného úvěru, ať už Vás k tomu přiměje jakákoliv z příčin. Přestože to, jak jistě více, není nic extra příjemného, když Vám klient odstoupí od realizace v jejím průběhu po tolikerém úsilí, které jste vynaložili, nikdo Vás „na sílu“ držet nehodlá. Také případné náklady splatné před vyřízením se snažíme vpasovat do co nejzazší fáze, abyste nemuseli zbytečně vynakládat vlastní zdroje, dokud není vysoce pravděpodobné, že očekávané úvěrování dopadne.

Rozhodnete-li se nás oslovit pro sjednání cenově schůdného podnikatelského úvěru určeného pro peněžní potřeby společností a živnostníků, využijeme veškeré dostupné zdroje a vynaložíme zbývající zásoby, abychom pro Vás nejenom vybrali onoho favorita z hlediska nákladovosti mezi aktuálně dostupnými úvěry, ale také ho dokázali bleskově a za minimální potřeby vámi vynaložené pozornosti zrealizovat od A do Z, přičemž A reprezentuje prvním kontakt s námi přiděleným specialistou a Z vítězné načerpání tíženého úvěrového rámce.


A teď k těm řečem...

Jak jste si jistě stačili povšimnout, za suverénně klíčový ukazatel z hlediska preferencí poptávajícího považujeme celkovou cenovou výhodnost. Každý to zkrátka chce mít z podstaty věci co nejlevnější, o tom netřeba vést sáhodlouhé debaty.

Přestože někteří při tom zohledňují také kvalitu, za kterou jsou ochotni si připlatit, nikdo za ni nechce platit víc, než kolik vyloženě musí. Jinak by se přece dalo označit za "zbytečné" plýtvání penězi čili jejich rozhazování, kterého se chce dneska vědomě dopouštět jen skutečně málokdo mající ne ně mizivou citlivost, neboť zbytek si je i při jejich případné hojnosti dobře vědomý, že při momentálním škrcení peněžních "kohoutků" u drtivé většiny tvůrců té naší "zlaté" ekonomiky nemusel dlouhodobě pochodit.   

Za ty roky jsme vypozorovali, že v úvěrovém prostředí se tato ve finále přeplacená částka neodvíjí pouze od prvotní nabídky s avizovanými úroky a poplatky. Zásadní vliv na celkovou drahost dané úvěrové služby má také následná slušnost, shovívavost a předvídatelnost příslušného věřitele.

Ta při zohlednění všech výdajů, které má následně právo si vyžádat k úhradě a vy je tak budete povinni vynaložit, neméně ovlivňuje finální obnos při sčítání zaplacených "zajíců" a až do bodu úplného splacení načerpaného úvěru přináší tolik očekávanou stabilitu.

Je to právě pojem pravdivosti a poctivosti půjčujícího a otázka jakéhosi jeho smíření se s výdělkem ryze vyplývajícím z dopředu přehledně předložených a vzájemně domluvených nákladů. Právě tyto totiž nakonec mají poslední slovo při určení přesné úvěrové veličiny označované pojmem hromadný peněžní přeplatek.

Jinými slovy to,

jestli je na vstupu slíbená nákladovost v podobě avizovaného úročení, předložených poplatků a potenciálních pokut představujících z druhé strany ziskovost přinášenou vybranému poskytovateli úvěru pro něho dostatečným "zhodnocení" do Vás vložených finančních prostředků a taková investice mu tak dává ekonomicky smysl, aniž by se musel následně dopouštět praktik určených k dohánění tohoto nedostatečného profitu, nebo naopak hodlá realizovat různá úskočná a pro Vás nákladná opatření za účelem jeho navýšení,

má za nesporný následek sumární množství peněz, které před něho budete muset až do stádia úplného splacení upsaného úvěru vyskládat ze svojí "šrajtofle". 

Někdo přece celou tu srandu nakonec zaplatit musí. Kdo jiný než Vy by to asi tak měl být?

Úvěrování nakonec není nic jiného, než braní si peněz na něco, na co jich člověk už tak nemá dostatek, aby za to ještě potom platil tomu, kdo jich nejenom že hojnost má, ale taky je jich "pár" ochotný dočasně postrádat.

Jedinou otázkou teď zůstává, kolik to bude dělat celkem. 

Kdo chce, aby to bylo co nejméně, nechť

klikne SEM

případně promptně provolá naši centrálu.

Za hlavní motivační faktor lze považovat střepání se hrozby nepříjemného překvapení.


Toto tlačítko je jako stvořené pro ty z Vás, kteří: 

A. sháníte bezpečný, tedy levný a morální, nejenom nebankovní podnikatelský úvěr z kategorie konsolidačních, provozních, investičních či developerských

B. nechcete se Vám plýtvat energií a časem potřebnými pro jejich vyřízení

C. vykazujete jisté nedokonalosti, z jejichž titulu Vám stávající banka ukázala záda

D. máte údajně něco v registrech, prokazatelný příjem nedosahuje dostatečné výše, nebo jaká z dalších "prkotin" jim zrovna nevyhovuje

Právě pro podnikatele a to jak právnické (s.r.o., a.s., S.E.) tak i fyzické (OSVČ) osoby se nám podařilo vyvinout příhodné úvěrové možnosti a přijít s nabídkou širokého spektra firemních úvěrů, tedy úvěrů pro podnikatele.

Tyto individuálně přizpůsobujeme požadavkům a možnostem konkrétní poptávky na základě momentálního stavu trhu. Výsledkem takového počínání by měla být ona optimální úvěrová nabídka zosobňující ideální poměr mezi cenou a přínosem pro Vás.

Záminkou, proč nás pro její vytvoření majitelé firem nebo jimi pověřené osoby hojně oslovují, bývá nejenom ona slabší firemní bonita, dosavadní platební morálka, krátká historie, nevhodný obor podnikání, struktura či povaha závazků, druh nemovitosti, její vlastník nebo zatížení.

Jako další důvod se zmiňuje, že mají neblahé osobní zkušenosti s vyřizováním na vlastní pěst a co naopak nemají, je dostatek nervů a kapacit k „obíhání“ bank, vedení nekonečných promluv s přidělenými bankéři, shánění, chystání a dodávání vyžádaných podkladů.

To celé je teď ještě více ztížené ničivými dopady oné nemoci, která nás poctila svojí přítomností. Aby to nebrali osobně, může se jednat o marné snahy nejenom u bank, ale také v nebankovním sektoru. Nejednou se přislíbí něco, co se „ne a ne“ skutečně přihodit. Pořád je někde nějaký problém, neustále něco chybí, aby z toho nakonec bylo nákladově „cosi strašného“ a diametrálně odlišného od prvně vyřčené nabídky, nebo pro jistotu úplné nic.

Nenechejte se nadále tahat za nos a raději svěřte nákup vhodného úvěru do rukou úvěrových odborníků. Spolehněte se, že tím budete investovat do jeho vyřízení minimum pozornost. 

Věnujte si raději tomu, co Vám jde nejlépe - vydělávání peněz ve svém podnikání, nebo si užívejte plodů, pro které to děláte především - odneste si taky něco ze svého života díky dosaženému stupni finanční svobody. 

Víte snad, kdy to celé skončí?

Každá jedna minuta se cení a koruna počítá.


Chcete-li ještě mrknout na možnost sloučení osobních závazků pro snížení splátek, přeplatku a zvýšení celkové přehlednosti a komfortu, můžete navštívit také podstránku pojednávající oKonsolidaci půjček


Sliby chyby: 

Problémem, se kterým se mimoto hojně setkává celá spousta lidí nacházejících se v roli žadatelů o úvěrové služby, je nejenom právě zmíněné rapidní, dopředu přinejmenším nejasně komunikované a z toho titulu také neočekávané navýšení nákladovosti v průběhu budoucího splácení.

Jsou jím mnohdy nenadálé změny přihozené dokonce ještě v průběhu samotného sjednání. To potom člověk nabývá nejistého pocitu, jestli si ho na začátku náhodou nespletli s někým jiným, nebo jestli při vyřčení finálního verdiktu neotevřeli omylem složku jiného, o poznání méně atraktivního případu. 

Ono se již nejednomu přihodilo, že mu byly při předložení prediktivní nabídky přislíbeny parametry podnikatelské půjčky, které by se ani při pohledu z kvapně postupujícího vlaku nepodobaly těm, se kterými nabízející vyrukoval při vyřčení závěrečného a definitivního verdiktu. Buďte si jisti, že o milé překvapení se skutečně nejednalo. 

To, že se zde nepozastavujeme nad náhlým zvýhodněním parametrů, kdy vás vstřícnost půjčujícího nadmíru a mile překvapila a konečně jste tak po dlouhé době mohli pocítit neskonalý vděk, je doufám každému jasné. Přitom 1. máje nebylo, po personálu blízkého blázince pátrajícím po přiděleném asistentovi nikde ani stopy, vaše iniciále jakožto podnikatele na složce seděly, tak kde se stala chyba? 

Tak jak je možné, že se po skončení schvalovacího procesu, kdy jste s vypětím všech sil vyhověli žádoucím náležitostem, nejeden nestyděl vytasit s diametrálně odlišnými hypotečními hodnotami, než kterými se "oháněl a kušoval" při prvních jednáních? To tehdy v ničem nebyl žádný problém, všechno mělo proběhnout hladce, ničeho jste se nemuseli obávat. Podmínky byly tak snové, že jste se museli štípnout.

Dokonce byste byli bývali možná i odpřisáhli, že jste na právem rameni pocítili váhu anděla strážného přispěchavšího vám s hůry na pomoc. Zkrátka easy money.

Domnělá peněžní jistota, která vám najednou začala proudit v žilách, vás přiměla ke strategickému úkolování dodavatelů a současně sebejistému ukolébávání odběratelů.

Přece jste tehdy nemohli tušit, že z toho nakonec bude akorát tak nominace vyřizující osoby na Oscara v kategorii herecký výkon roku a připnutí červené bambulky na váš nos.

Jednou tak vysoký úrok, o deset let kratší splatnost, poloviční maximální částka a přitom splátka nepříliš se lišící od té předtím? Pro mnohé žádný problém.

Jak je něco takového vůbec možné, když jste v průběhu vyřízení dokázali dodat potřebné podklady, jejichž odpovídajícím obsahem jste navíc pouze potvrdili na počátku jednání vyřčené hodnoty? Podobné čísla na příjmovém potvrzení, nachlup stejná celková zadluženost, struktura závazků, požadovaný účel i platební historie. Ale to se stejně vyskytly jisté nedokonalosti, se kterými se dopředu jaksi nepočítalo.

Jakoby nestačilo, že je mu při vyřízení zhruba sedmkrát oznámeno, že tam to je špatně a ještě tam to nám nesedí, toto je potřeba předělat a toto dodat znovu a v jiném formátu, až člověk kolikrát doufá, že ona sedmička pro něho bude šťastný číslem a nabývá pocitu, že si žádá o vízum na mars, usiluje o prosazení svého záměru v poslanecké sněmovně, nebo vyřizuje běžné stavební povolení, zkrátka že se jedná o téměř nadlidský úkol, na který jakoby snad měl 24/7.

Ono nakonec ještě nezbyde, než zkousnout signifikantně znevýhodněnou variantu, nebo si to hold zkusit řešit od začátku jinde a doufat, že zde nakonec nedopadne podobně. Alespoň jste už zvládli nashromáždit většinu podkladů, tak to snad nebude takový boj. 

Ba co víc, nejednou se stane, že to velevážený riskař, kterému je dán ten dar rozhodovat o vašem osudu podobně jako samotnému soudci, pro jistotou shodí ze stolu na poslední chvíli úplně. To je potom takové to: "Pro nově zjištěné skutečnosti Vám musíme s politováním oznámit...", nebo ještě lépe: "Z interních důvodů se Vám chceme omluvit, ale..." Připadám vám zvláštní, že to nikomu nepřijde nějak extra zvláštní? V klidu, v tom množství poptávajících se to ztratí, prostě vás odstřihnout a jede se dál...

Pro ně je to pořád lepší, než vás znejistit hned ze začátku a ještě tak riskovat, že si půjdete "pro jistotu" poptat i ke konkurenci. Žádné takové, radši namlsat, než odradit, ať řešíte čistě s nimi a pak když nic, tak prostě nazdar, "teď už si běž kam chceš". 

A vy si tak v moment, kdy po všech těch podstoupených procedurách prakticky už pouze očekáváte pípnutí na účtu zvěstující příchod načerpaných peněz, můžete dělat nároky akorát tak na zpětné zaslání nebo alespoň skartování pracně vyhotovených a dodaných podkladů. Zkrátka what a shame.


"Poukazovat kritickým a varovným prstem, to by vám teda šlo, ale proč se vlastně chtít dostat do křížku zrovna s vámi?"

Tak zaprvé, co se řekne, to platí.

Možná, že to vyzní jako klišé, ale když už něco slíbíme, tak jedině za předpokladu, že jsme si vyloženě jistí v "kramflecích" a že je to následně z naší strany opravdu reálné dodržet. 

Raději, než slibujeme, precizně predikujeme, předkládáme a "premáháme".

Pokorně přiznáváme, že nedokážeme dopředu počítat a posléze tak ručit za pochybné vystupování poptávajícího, které nejednou zapříčinilo zhatění všech našich úvodních slibů a následných snah.

Různé formy zatajování, intrikování nebo naprosté neschopnosti? Pardon, ale další prosím.

Jako východem slunce na východě si navíc můžete být jisti, že nad rámec dopředu dohodnutých peněžních výdajů nebudete následně obráni ani o korunu navíc.


A taktéž...

Zastáváním solventního přístupu za všechny ty roky disponujeme:

-> kvalitními vazbami na něčím výjimečné úvěrující subjekty, férově fungující nebankovní investory a pověřené úvěráře

-> dlouholetými zkušenostmi, obstojným a neustále aktualizovaným informačním přehledem nad možnostmi úvěrového trhu ČR

-> spoluprací s pro Vás důvěryhodnými a prospěšnými experty ochotnými naplno se ponořit do řešení vašeho požadavku k jeho plnému uspokojení

, což pokládá základ širokému spektru důstojných realizačních možností, naší užitečnosti a opodstatněnosti na trhu. 

Nakonec schopnost najít a dlouhodobě si udržet kvalitní lidi je základem úspěchu každého businessu. 

To je to, co stojí hromadu potřebné práce, energie a úsilí, které nejsou vidět. 

Právě na nich ale převážně stojí kvalita poskytované služby, bez které se neobejde a posléze z ní těží i sám poptávající.

Jak jistě již měli mnozí z Váš tu čest poznat, v úvěrovém světě to platí dvojnásob. Objevit zde a přimět ke spolupráci specialistu s tahem na branku a opravdovou schopností "vytrhnout Vám trn z paty" bývá skutečný oříšek.

Jakmile jsou všechny vaše ukazatele ukázkové, není s ničím problém. Ale jakmile vykazujete určitě nedokonalosti, získat na lusknutí prstu požadované financování se jeví téměř nemožně. 

Až si říkáte, že kdybyste byli bývali tolik pozornosti věnovali svojí výdělečné aktivitě, měli byste přinejmenším polovinu z poptávaného obnosu dávno vydělanou.

Na tolika promarněném času vás může těšit jedině tak nabytá zkušenost, i když ze svojí podstaty poměrně trpká. 

 Schopnost vyhledat a efektivně vyřídit od A do Z vítěze mezi podnikatelskými úvěry po uplatnění filtru "seřadit od nejlevnějšího" je naší devízou.

Vycházíme přitom z vašich možností, potřeb a dbáme na to, aby vyžadované kvantum vámi vynaloženého úsilí bylo minimální.

Dobře víme, že máte lepší věci na práci. A když ne zrovna na ni, tak na osvěžující odpočinek určitě ano. 


Z takové perspektivy je potom možné vyhovět ve věci vyřízení nanejvýš výhodného bankovního úvěru, přestože klient se svojí žádostí v oslovené instituci nedávno "pohořel". Z různých mu zde nakonec nevyšli vstříc, třebaže mu při tomto procesu asistoval "vyhlášený" poradce.

Při nejhorším stejně tak dobře se orientujeme mezi jednotlivými nabídkami nebankovních variant, které pochází od spřízněných investorů a spolupracujících nebankovních institucí. Na jejich peníze je nanejvýš vhodné sáhnout tehdy, kdy si poptávající nepřípustným konáním v minulosti doopravdy zavřel dveře do bankovního světa v přítomnosti. 

Klíčovou je v takovém scénáři strategie zvolená do budoucna. Jelikož se za ekonomicky nejpříznivější považuje co možná nejbrzčí přerod v bankovní verzi, kterou lze z mnohých hledisek (úrok, splátka, přeplatek) označit za nákladově znatelně příznivější. Proto je nesmírně důležité, abychom ihned po načerpání přechodné nebankovní hypotéky sledovali vyhlídky klienta na bankovním trhu a zaměnili ji příhodnou náhradou, jakmile to okolnosti jeho situace umožní. K uskutečnění tohoto je bezpodmínečně žádoucí, aby tomu byl uzpůsoben také dočasně načerpaný nebankovní úvěr. Jinými slovy ho musí být možné splatit kdykoliv a z jakýchkoliv peněžních zdrojů. V našem případě je to navíc umožněno zcela zdarma. 

Druhým důvod k oslovení může dávat skutečnost, že se stádium konečného vyřízení (ať už ve spolupráci s bankovním či nebankovním "partnerem") neustále oddaluje, přičemž je hojně využíváno jednoho z argumentů nabízejících se z pestrobarevné palety příčin pozastavení, zatímco výsledek znázorněný zdárným vyplacením požadovaného množství peněz vypadá poněkud nejistý. Pokračování v řešení podmiňují doložením ještě tohoto "posledního" dokumentu a vy už nějak přestáváte věřit, že by vůbec někdy mohlo k onomu dotažení do konce skutečně dojít, "pomalu ale jistě" vám začíná docházet trpělivost. 

Možná jste nakonec vážně měli upřednostnit intuici před rozumem a vsadit na jiného "koně", nebo raději následovat rady zkušených, jež doporučují vytvořit si jakési "zadní vrátka" a pro jistotu "do zálohy" oslovit ještě jednu firmu, která by se ukojením vaší peněžní potřeby zabývala. Třeba byste byli bývali už dávno hotoví a přihlédnete-li ke všem těm prodlevám, nejenom časovým investicím a nákladům obětovaných příležitostí, pravděpodobně by se bylo bývalo jednalo o výrazně výhodnější řešení. 

Z toho titulu se může jednat nejenom o váš zájem pro jakousi jistotu paralelně řešit s někým dalším a moct tak bez dalších nějakých extra prodlev kam sáhnout, začne-li se to s osloveným favoritem nápadně a zbytečně táhnout. Může se také přihodit, že se v průběhu sjednání objeví jisté nákladové skutečnosti, kvůli kterým ztratí původní nabídka na "lesku", nebo v jejichž světle přestane být atraktivní úplně.  I v těchto případech se může vyplatit zastání postoje dva lepší než jeden. 

V rámci důvěrného partnerské vztahu to samozřejmě neplatí, jenomže tady se nemáte velice za co stydět, ani se na vás kdo za co vyloženě zlobit, poněvadž dopředu můžete je stěží najisto vědět, zdali se spoléháte na toho pravého. Tímto si dokážete zdravě zvýšit šance, že alespoň jeden z nich dokáže dotáhnout to, co slíbil a dopadne tak, o co žádáte. Nebojte, pro ně taky s největší pravděpodobností nejste jediný jedinec, jehož peněžní potřebu se snaží uspokojit. Přinejmenším jsou jich desítky. To nemusí znamenat nic špatného, naopak, o kvalitní služby je často velký zájem. Pokud dokáži dodržet, co slíbili. 

Na druhou stranu je nutné upozornit před uplatňováním oblíbeného přístupu ala "čím víc, tím líp" a řešením svého požadavku na milion různých stran. U většího úvěru se takový přístup nemusí vyplatit z prostého důvodu a sice, že se v tom člověk snadno ztratí z titulu nezměrné splašenosti. Nejenom že se nedokáže pořádně soustředit na kroky, které obnáší sjednání jednoho, snadno se v tom zamotá a zvolí nevhodný produkt, nebo mu žádný jiný při takovém přístupu k osloveným nakonec ani nezbyde. Proto doporučujeme zvolit optimálně dvě, nanejvýš tři alternativy. 

A tak

-> přejete-li si mít na co sáhnout v případě, že prediktivní nabídka od prvně oslovené společnosti nakonec nedopadne, nebo nebudou dodržena slíbená předsevzetí z hlediska nákladů, času, náročnosti... 

-> apelujete-li na výhodnější parametry již nabídnutého úvěru ztělesněné sníženým úročením, minimalizovaným přeplatkem, o poznání vyšší částkou, nebo daleko delší splatností...

-> vykazujete-li určité nedokonalosti, kvůli kterým Vám doposud všude ukázali záda, stálo vás to akorát spoustu promarněného úsilí a už toho máte tak akorát... 

při všech těchto scénářích pro vás může být nadmíru přínosné oslovení našich odborných pracovníků. 

Rádi se na váš požadavek blíž podíváme a navrhneme z našeho pohledu optimální řešení.

Je přitom jedno, jestli chcete získané peníze použít na pořízení nové "věci", nebo si pro jistotu přejete disponovat určitým "polštářem" v momentálním cashflow, případně proplatit některé z faktur, nebo zpětně uhradit nákladově nepříliš vhodné pohledávky a tím tak zoptimalizovat své stávající portfolio různých závazků a zatížení. Neštítíme se ani pestrých kombinací jednotlivých účelů či případné potřeby dodatečných peněž takzvaně nad rámec. 

Máme jedinou podmínku a to, že počet oslovených kandidátů nesmí překročit počet oněch tří.

Není to o vlastní nedůvěře, běžně se svedeme vytasit s cenou celkově nejpříznivější.

Avšak jednotlivá vyhodnocení podnikatelských úvěrů obnáší spoustu úkonů.

Neradi tak soutěžíme ve výběrovém řízení, kde jsme jedni z více než tří. 

Často je to z různých příčin zbytečná ztráta času, energie i možností.

A to všechno jsou omezené statky, kterých si vysoce ceníme. 


Přijímáte takové pravidla hry?

Potom nedovolte nerozhodnosti prováhat příležitost!

Zadejte své:

Posléze následuje: 

I. zavolá Vám náš specialista na podnikatelské úvěrování a během 5 až 15 ti minutového hovoru si zodpovíte všechny potřebné informace

II. na jejich základě se vyhodnotí vaše vyhlídky a v případě nalezení reálného řešení vytvoří zmíněná úvodní kalkulace 

III. bude-li pro Vás dostatečně zajímavá, definují se přesné kroky vedoucí k jejímu efektivnímu sjednání


Usilujeme primárně o přínos peněžního užitku poptávajícímu, přičemž je pochopitelně potřeba poohlížet se taky po dosažení vlastní a investorovi ziskovosti.

Jedná se totiž o tři spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují a jakákoli nerovnováha by tak do budoucna mohla představovat zapeklitý problém.

Přestože je potřebné si přiznat, že se potřeba řešení peněžních příjmů neodmyslitelně pojí s každým dnešním oborem lidského počínání za účelem žádoucího přežití, není pro nás pohonným palivem číslo jedna.

Na konci dne se ohlížíme a hodnotíme smysluplnost odvedené práce především podle našeho přínosu poptávajícím. Před otázkou „kolik jsme dneska vydělali“ si první pokládáme: „Odvedli jsme možné maximum, pomohli jsme někomu potřebnému, v čem můžeme zdokonalit systém?“ Peníze jsou potom i jakýmsi ukazatelem těchto hodnot.

K čemu nakonec je služba, která nevydělává? A teď nemyslíme, že z negeneruje profit? Pořád může být moudře reinvestován zpátky za účelem růstu. Tím chceme říct, že to prostě necinká na účtu. Asi velice k ničemu, nebo není schopný si pohlídat svoji výplatu od klientů, tak nebo tak to není dlouhodobě udržitelná záležitost.

Při svojí práci kopeme v první řadě za Vás poptávající, zároveň však musíme též dbát na nejlepší ekonomické dobro úvěrujících investorů. Vážíme si obou těchto táborů nejenom z principu faktu, že jsme všichni lidé, ale taky protože by se to bez uspokojení potřeb všech zúčastněných (včetně nás) neobešlo. Jedině za předpokladu dosažení vítězství všech zúčastněných stran to může celé dlouhodobě fungovat, aniž by muselo docházet k poškozování jedněch nebo druhých.

A dělat něco na úkor ostatních, to nám nějak nejde přes patro. To radši půjdeme dělat další lesníky, dělníky, nebo opraváře strojů, kde budeme „bezstarostně“ vydělávat poctivou a smysluplnou prací. A nakonec to možná ještě bude více prosperovat, než tady ten neustálý stres. Manuální řemesla začínají být vzhledem k nedostatku jejich schopných vykonavatelů ceněné nad zlato. "Vědět to dřív, tak nelezeme na gympl, ale na zemědělku!"

Z čeho ještě se s námi můžete těšit:

Do dvou pracovních dnů od prvotního kontaktu, při kterém si vzájemně řekneme vše potřebné, bezplatně vytvoříme nezávaznou prediktivní nabídku podnikatelského úvěru. 

Jedná se o konkrétní verzi obsahující přesné hodnoty všech hlavních ukazatelů, jako jsou částka, úročení, splatnost, RPSN a přeplatek.

To byste získali orientační představu o tom, co vás případně čeká a nejspíš nemine, zvolíte-li si nás za partnery ve věci zajištění potřebného úvěrování. 

Úvodní analýzu provedeme okamžitě po zajištění obecných informací a případném sběru potřebných podkladů. Proces diskrétního prověření je zakončený takzvaným prescorigem (před-schválením), bez kterého se zhotovení indikativní nabídky pro následné předložení poptávajícímu neobejde.

Za pozornost a zmínku jednoznačně stojí také možnost budoucího doplacení, za co všechno a jak moc můžete být v budoucnu pokutováni a za jakých okolností může dojít k takzvanému zesplatnění úvěru, po němž bývá vyžadována úhrada celé dlužné částky.

Pouze za předpokladu, že se Vám bude jevit jako dostatečně zajímavá, domluví se další efektivní postup pro hladké nastání jejího brzkého čerpání.

Při své činnosti vybíráme ze širokého spektra realizačních možností, úvěrových produktů prověřených investorů na trhu. Díky tomu si můžete být poměrně jistí, že navržená a tak také z našeho pohledu pro vás optimální úvěrová varianta, je pravděpodobně to pravou a pro váš celkově nejpříznivější.

Stejně, jako svou pozornost upínáme na bankovní sektor pro případný přínos té nejvyšší pro-klientské v(ý)hodnosti, se soustředíme i na sektor nebankovní, kde vytváříme přehledná a dlouhotrvající partnerství. Neboť, ruku na srdce, ne vždy to okamžitě jde bankovní cestou a tak bývá mnohdy nutné přechodně použít soukromé zdroje. Podcenit proto toto rozkročení pole působnosti by bylo nanejvýš pošetilé.

Naše desetiletá zkušenost se projevuje nejenom v nabytém know-how, ale také kvalitních kontaktech, které umožňují ve všemožných ohledech předčít konkurenci a zajistit vám tak to, co ve skrytu duše očekáváte a nikde jinde nejspíš nenajdete – bezkonkurenční úvěrování na trhu jako ušité na míru vašim možnostem a potřebám.

Eliminujte náhlé komplice, nemilá překvapení či naprostou neschopnost vyplouvající na povrch nejenom v průběhu samotného vyřízení úvěru, ale také při jeho následném splácení, při kterém se vhodnost jeho nastavení projeví především.

Ba co více...

Výsledné úvěrování se snažíme přizpůsobovat potřebám a možnostem klienta i investora tak, aby byla spokojenost na všech zúčastněných frontách. Důležitá je pro nás primárně pravdomluvnost a jakási rovnost. Klient od samého počátku dostává potřebné informace včas a jasně sdělené, takže už od prvního kontaktu zhruba ví, na čem je.

Do toho dbáme na rychlost sjednání, jehož přesná celková doba záleží na typu požadovaného úvěru a především na schopnosti žádajícího dodat potřebné podklady. Nezřídka se stává, že se poptávající velice zajímá o dobu potřebnou k vyřízení, aby z něho posléze "lezli" potřebné podklady hůř než z "chlupaté deky" a čekat na ně celé týdny nebývá výjimkou. 

Není-li teď opravdu možné z jakýchkoli skutečných příčin úvěr v bankovním sektoru sjednat ani za naší maximální snahy, využije se dočasného úvěrového řešení zastřešeného jedním ze spřízněných mimobankovních "mecenášů" Posléze budeme od počátku jeho splácení sledovat vyhlídky klienta v prostředí bankovních domů a tento úvěr se sem převedeme, jenom co to okolnosti umožní.

Za neméně důležitou lze považovat frázi: individuální přistup pro přizpůsobení unikátnosti každého z Vás.

Když vybíráte reprezentativní oblek do smetánkové společnosti nebo na nějakou VIP sešlost, taky většina z vás nejspíš nejdříve ze všeho navštíví krejčího, který jeho míry dokáže přesně přizpůsobit jednotlivým rozměrům vaší tělesné schránky. První vás důkladně přeměří a potom vám prostě ušije sako přesně padnoucí na vaši míru. Míru na duši vám posléze dodává skutečnost, že výsledek takového počínání musí být z podstaty věci daleko zdařilejší, než pouhý "odbytý" nákup univerzálního kousku v prosté prodejně. Výsledný zjev si za takového přístupu můžete navíc individualizovat a přizpůsobit tak svým bujarým představám, přičemž účtovaná cena se nemusí zase tolik odchylovat od tuctové konfekce, která se vás ze všech sil snaží napasovat onen naklonovaný a na svět ve velkém přivedený model, jež se od ostatních se liší pouze velikostí v rozsahu S až XXL. Jak jinak se navenek vyčlenit a distancovat od vkusu ostatních, abyste si potom nemuseli připadat jako dvojče od třetiny zúčastněných, nebo rudnout a klopit zrak při seznamovacích poznámkách typu "jé, taky mám doma takový", "uhm, to je Blažek, co?", "to byla dobrá sleva, viďte?". O to horší pocit potom zapříčiňuje skutečnost, že vy jste to v dobré víře nakoupili v plné palbě. 

Naše služba se do určité míry podobá. Teda alespoň tom smyslu, že je z čeho vybírat, což umožňuje zvolit vhodný úvěr na základě jeho schopnosti přizpůsobit se vaší situaci a potřebám. Nedisponujeme jediným typem úvěru pocházejícím od jednoho poskytovatel. Neprodáváme jeden jediný úvěr, jež bychom se Vám snažili na sílu "nacpat", na který buďto tabulkově dosáhnete a jehož parametry pro vás budou přijatelné, nebo máte hold smůlu.

Právě naopak... Snažíme se podnikatelský úvěr nastavit Vám na míru, přizpůsobit jeho parametry vašim představám, možnostem a překonat přitom i nějaké nedokonalosti... Náš příjem většinou neplyne z úroku, který následně platíte, ale z odměny za sjednání od Vás, která je splatná pouze v případě načerpání navrženého úvěru. Proto nám jde především o to, aby pro vás byl úvěr dostatečně výhodný, jinak si ho jednoduše nevezmete a my nedostaneme zaplaceno. Našim cílem rozhodně není plýtvat jak našim tak vašim časem. Je nám jasné, že pro naše "modré oči" si úvěr brát nebudete, ale pro vyřešení vlastní potřeby a vytvoření maximální úspory za asistence minimálního přeplatku už možná ano. 


Reprezentativní příklad zastupující všechny podnikatelské úvěry se zajištěním:

 • Celková výše půjčky 1 000 000 Kč
 • Výpůjční roční úroková sazba: 1,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,16 % p.a. (zahrnuje účtovaný jednorázový náklad v předpokládané výši 5 % z celkové výše, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování půjčky)
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Měsíční splátka: 3 777  (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)
 • Navýšení úvěru v případě řádného splácení po celou dobu výše zvolené splatnosti: 359 720 

Přesné parametry úvěru záleží na mnoha faktorech a budou Vám upřesněny v prediktivní, konkrétní a nezávazné nabídce po sdělení všech informací potřebných k vyhodnocení.

Pro představu různorodosti parametrů se nám podařilo sjednat kupříkladu:

a) favoritem z hlediska nejpříznivější ceny je vyřízený investiční úvěr, který klient následně využil na nákup komerční nemovitosti (sídla a zároveň ubytovacích a kancelářských prostor firmy) za 18 milionů Kč s úrokem 1.29 % ročně na splatnost 30 let, což mu umožnilo financovat její pořízení za nákladově unikátních podmínek, za kterých pro něho bylo ekonomicky přívětivější využít raději úvěr nežli vlastní, těžce vydělané i zdaněné zdroje, nebo nadále platit "přepálený" nájem bez naději na nabytí budoucího vlastnictví.

b) z opačného spektra za nejdražší úvěrovou variantu možné označit ryzí nebankovní úvěr určený převážně na vyplacení exekucí, který byl roztažen na splatnost 20 let a úročen 14 ti % ročně, což ale pro klienta nebylo nijak zásadně zdrcující vzhledem k jeho záměru krátkodobého uplatnění tohoto úvěru a zároveň to představovalo o poznání levnější rozhodnutí ve srovnání se zůstáním ve stejné situaci. Zbavil se tak nechtěných závazků, pročistilo se LV vlastněné nemovitosti, načež se zvažoval buďto klasický prodej bez časového tlaku, nutnosti zúžení potenciálních kupců na vlastníky dostatečného kapitálu kvůli nemožnosti vzetí úvěru na koupi a tak i ponížení požadované prodejní ceny, nebo vyčkání na dotažení a vyplacení vydatně výdělečného kšeftu v předpokládaných řádech několika následujících měsíců. Do třetice ve hře bylo také jeho nahrazení bankovní hypotékou, jejíž vyřízení se po vyplacení nežádoucích závazků a vyčištění odrazujících exekucí jevilo daleko realističtěji.

Co z toho plyne?

Že zaškatulkovat kompletní, poměrně širokou nabídku úvěrů do jednoho jediného příkladu není dosti dobře možné.

Obecně platí přímá úměra, že čím více ožehavá, nestandardní a problematická poptávka je, tím více nákladnější je úvěr sloužící k jejímu uspokojení. 

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky