U hypotéky s námi platí krédo "bez poplatků dopředu", přesto s nějakými drobnými platbami můžete přijít do styku. "Co to má znamenat, s jakými?"

Dokud nedojde k vyplacení peněz vyřizované hypotéky ve Váš prospěch, nebude po vás požadováno uhradit jediný poplatek v náš prospěch. Jistou výjimku tak mohou představovat občasné náklady sloužící k pokrytí běžných výloh vyvstalých v průběhu vyřízení, bez kterých se jeho zdárné dotažení neobejde. Někdy je zkrátka potřeba zaplatit výdaje spjaté s odhadcem či právníkem za provedení specializovaných úkonů a zhotovení specifických dokumentací, kdy ne každý z nich je ochotný počkat na urovnání odměny za odvedenou práci až do fáze čerpání. 

Pro uklidněnou se v drtivé většině případů jedná o nevysoké cifry v řádech jednotek tisíc korun českých. Je faktem, že by byl i za takové peníze hezký nákup, avšak neměly by mít nikterak vytrhávací efekt. V porovnání s částkou, kterou máte potenciálně možnost získat, jsou téměř zanedbatelné. Měli byste disponovat jimi nebo alespoň schopností si je samostatně zajistit. Přestože požadavky typu "nemám vůbec nic a chci miliony" nepůsobí zrovna nejlépe, jsme ochotni i v takovém případě podat pomocnou ruku. Pokud to nastalá finanční tíseň ani vztahová nouze neumožní, lze se za určitých okolností dohodnout na uhrazení těchto položek a jejich zahrnutí do sjednávané hypotéky, třeba si ji o ně navýšit a urovnat je až po jejím čerpání. Navíc, budou-li tyto platby nutné, buďte si jisti, že je načasujeme do pozdní fáze samotné realizace tak, aby jste měli slušnou jistotu, že padnou na úrodnou půdu a avizované financování dobře dopadne. Riziko, že nakonec nastane zamítnutí a z nich se tak stanou peníze vyhozené do "větru", tak bude minimální.