V souvislosti jakési férovosti, výhodnosti a pravdivost kolem Grandu nezapomeňme na ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ:

Alternativu s označením Grand je po splnění určitých předpokladů skutečně možné získat a marně byste za tím hledali nějaké zádrhely, neboť tam žádné nejsou. "Co za to" neboli jednotlivé náklady jsou do posledního předem upřesněny. Nejedná se tak o "vymyšlenou volavku", ani o "naleštěnou bídu"

To znamená, že produkt "hmatatelně existuje" a vyjma naší odměny za ním nejsou žádné další nečekané a nestřídmé náklady. S veškerými "vlaštovkami" a možnými důvody pro jejich vyslání jste dopředu přehledně a širokosáhle seznámeni, abyste:

1. je mohli včasně zahrnout do svých úvah pro vytvoření konkrétní představy o nákladové atraktivitě nabízeného řešení

2. se jim dokázali vyvarovat v průběhu samotného splácení pomocí žádoucího (ne)počínání si

Z toho lze usoudit, že se v tomto případě nejedná o výše specifikované, ryzí nalákání na ohromné hodnoty jednotlivých hypotečních ukazatelů. Schéma slíbení či sjednání slastně se jevící hypotéky, jenom aby se z ní časem naprosto nepředvídatelně vyklubala diametrálně odlišná "povídka" s hlavní rolí cenově příšerné bestie, tak rozhodně není tento případ a náš šálek kávy. Žádné následné kouzlení a překrucování se zde neděje, stejně jako nedochází k masírování dalšími nečekanými výdaji. Žádná levá tak nehrozí ani před započetím, ani v průběhu, ani na konci splatnosti. 

Do určité míry lze považovat za opodstatněné vnímání některých, že se jedná o určitý způsob marketingu vedoucí k nalákání na výhodné parametry, pouze aby bylo poté nabídnuto značně dražší řešení. I na tomto šprochu je ovšem pravdy pouze trochu. Ono se totiž může stát, že člověk na Grand nedosáhne a je-li to zrovna možné, poctí se nabídkou méně výhodného řešení Standardem. A ať nás ani nenapadne popírat, že by se to nedělo. Pochopitelně se Grand vyznačuje výrazně vyššími nároky na kvalitu žadatele a tak je logické, že zdaleka ne na každého poptávajícího se nám ho podaří napasovat. Byla by však sprostost tvrdit, že se:

- nenajdou takoví "šťastlivci", kterým se naopak poštěstí úspěšně projít sítem úvodní filtrace i celým procesem vyřízení a za blahořečení si ho připsat ve svůj prospěch

- jedná o "vymyšlený a nereálný produkt, pouhý trik a prostý chyták" pro zaujetí pozornosti a vyvolání zájmů potenciálních kupujících

A že se tak v podstatě rovná "šokujícímu výkřiku o likvidaci skladů či dokonce celé společnosti" a nabídce typu 90% procentní slevy na zboží ledva pět minut prodávané za padesát procent a za plnou cenu pro jistotu nikdy, jinak by se budoucí majitel tloukl do hlavy ihned po jejím zakoupení, zběžném ohmatání použitých materiálů a obhlídce dílenského zpracování, jejichž šmejdí kvalita by odpovídala nikoliv čtyřem hvězdičkám, nýbrž kolečkám, ne-li přímo proužkům.

Něco ve stylu "tady dáme reklamu na naprosto nereálné parametry, jenom abychom pochytali co nejvíc poptávek, měli tu možnost s nimi dál pracovat, určitě se mezi nimi najde pár takových, se kterými si dokážeme v procesu poradit, manipulativně jim podsunout a vtlačit i daleko dražší řešení, pořád je to lepší strategie, než prezentovat navenek pouze toto, odradit je tím od poptání a darovat je tak konkurenci, která tak nečiní" tak u nás platí jen napůl. Odmyslete si v předchozí větě slovo "jenom", slovo "manipulativně vtlačit" nahraďte slovem "okrajově nabídnout" a zaobalte to skutečností, že našim primárním cílem je pomoct poptávajícímu prostřednictvím Grandu, který skutečně existuje, přičemž Standart slouží spíše jako zadní vrátka a únikový, dočasný, záložní plán pro případ, že řešit Grandem je momentálně zcela mimo mísu. V takovém případě se navíc neuspokojíme s pouhým "prodáním" výrazně dražšího produktu a "nazdar". Rozhodnete-li se po něm sáhnout, neboť bude i tak představovat dostatečně uspokojivé řešení v porovnání s vaší současnou situací, považujeme za samozřejmé pozorovat i nadále vaši situaci jakožto úvěrovaného a vynaložit potřebné úsilí k tomu, aby došlo k převodu na Grand hned, jakmile to okolnosti dovolí. Vnímáte ten rozdíl? 

Nejhorší situace, která se vám může přihodit, je, že nebude schválena hypotéka Grand z důvodu výskytu některé z "minel" na vaší straně. V takovém případě můžete buďto nadobro odstoupit, počkat avizovanou orientační dobu, než bude její vyřízení možné, nebo namísto ní sáhnout po předložené přechodné variantě zosobněné nebankovním financováním označovaným jako Standard, bude-li jeho realizace možná. Od pravdy je tak na hony vzdálené tvrzení, že by Grand neexistoval vůbec a sloužil výhradně k nalákání na Standard.

Za naprosto úsměvné, nemístné a chcete-li také nepravdivé lze potom považovat osočení toho typu, že se tak děje za účelem následného podniknutí výše zmíněných utajených, nemorálních a celkově dosti pochybných kroků. Prostým důkazem tomu odporujícím budiž fakt, že jste o všem potřebném zavčasu obeznámeni, dopředu nic neplatíte a jste tak vystaveni nulovému riziku pro případ, že se nepodaří navrhnout Vám dostatečně zajímavé řešení, nebo se vyskytne určitá skutečnost, pro kterou ztratíte o předložené hypoteční financování zájem. V těchto případech můžete od realizace s klidem odstoupit, složka s vašim jménem ze holt skartuje a žádné odvetné kroky kromě jeho stornování se nedějí. Už jen fakt, že se z principu jedná o bankovní řešení, postrádají na významu jakékoli obavy o standardnost veškerých smluvních podmínek, uplatňované nároky a klientské bezpečí. Tyto "neviditelné" ukazatele jsou zde naprosto suverénní a bezpodmínečné. Nehledě na to, že si můžete veškeré smluvní dokumenty určené k podpisu pročítat "od rána do večera". Dalším podpůrným důkazem budiž fakt, že s za tímto účelem můžete přivolat třebas celou armádu právníků, je-li libo.

Připodobnění k pochybným praktikám hojně uplatňovaným při prodeji auta: 

Prodávat auto a jaksi opomenou v inzerátu zmínit, že se mu soudě dle vibrací po nastartování za studena nejspíš co nevidět "vysype" motor a ještě nechat při zkušební jízdě zájemce záměrně jezdit výhradně se "zahřátou" pohonnou jednotkou a praktikovat tak přístup ve stylu: "však on se nějaký blbec najde a chytí"...

Stejně jako Vy to považujeme "lísknutí hodné" a domníváme, že... 

Je to "docela" důležitý faktor, se kterým by měl být potenciální kupující seznámen a zároveň by měl být stupeň takového poškození znamenající dodatečné náklady reflektován v prodejní ceně. Totéž platí pro další skryté a "na oko" jen stěží postřehnutelné závady, pravdivost počtu najetých kilometrů na tachometru či historie vozidla z hlediska množství "bouraček" a závažnosti vzniklých poškození. 

Nebo se chcete nechat ošálit a koupit tak regulérní vrak za cenu "lehce jetého v prvotřídním stavu po komplet servisu jenom sednout a jezdit", do kterého budete muset následně nasypat tolik, že jste místo toho mohli mít v garáží dvě takové, a to dříve, než s ním budete moct hrdě vyrazit se staženým okýnkem a loktem z něho alespoň "na rohlíky"? Přejete si pořídit plečku, které to namísto avizovaných sto padesáti tisíc táhne na dobrý půlmilion, či plečku "lehce ťuklou na zadek", která svým pokroucením po nárazu jakoby připomínala harmoniku?