Aby bylo možné za všech (ne)myslitelných okolností pokládat na talíř natolik ojedinělý, slastně nejen se jevící, ale taky skutečně chutnající poklad, kterým hypoteční úvěr Grand bezesporu je vezměte jed, že...

Příprava pokrmu na podobně poctivém levelu doprovází série důmyslně promyšlených postupů probíhajících v moderně zařízeném, vzorně vyklizeném a pečlivě uspořádaném prostředí obsazeném lidmi na jedničku splňujícími definici nejenom skutečných špiček ve svém oboru, tedy profesionálů adekvátně informovaných, zkušených a schopných, ale taky jednotlivců bezelstných, charakterně nezkažených a tedy niterně čistých, aniž by na úkor této "svatouškovské" dobroty postrádali něco z(e) (z)dravé zaangažovanosti. Slušnost je nejenom silný základ, na kterém bytelně staví, ale taky zdroj, z něhož neustále čerpají, a kompas, podle kterého se řídí. To jim umožňuje pohybovat se ve zlatém středu, tedy být harmonickými se svým okolím, přinášet druhým prospěch, úměrnou hodnotu, neparazitovat na jeho úkor, ale přitom zohledňovat i ten svůj, své možnosti, nepřekračovat vlastní zdravé mantinely. Jedině tak se dá v pravidelných časových úsecích překypovat pílí a dlouhodobě tak konstantně podávat prvotřídní výkonu. Každodenní rutinou je potom kontrolované vkládání veškerého svého bytí do úkonů přednostně vedoucích k vytyčenému cíli - dopřát návštěvníkovi výjimečný úvěrový zážitek v té vskutku nejvyšší míře, bravurně tak uspokojit jeho finanční potřebu a nadobro zahnat hlad po levných hypotečních penězích. 

Potom letmo spočinout, dobít baterky, odreagovat se, přijít na nové myšlenky a opět nanovo. Pořád dokola... "Svému živobytí pravidelně podřizují svůj harmonogram, nezřídkakdy se při něm vydávají za hranu svých přirozených energetických kapacit, v důsledku čehož jim jich už zbývá poskromnu na poctivé, radostné a naplněné prožívání soukromého žití, při němž jsou nuceni hospodařit, vystačit si převážně s jejich žalostným nedostatkem. Každý časový úsek, v němž jsou poctění energetickým přívalem a tudíž dobrou náladou vkládají nikoliv do prožívání šťastných životních okamžiků, ale zejména do tvůrčí pracovní činnosti. Na podstavec pracovních úspěchů tak dobrovolně přináší mnohé oběti z jednotlivých front vlastního života, zanevírají na osobní vztahy, povinnosti, zdraví i záliby, průběžně si odříkají hromadu rozptylujících radovánek, ale kdyby jim to bylo skrze časový příděl i bytostní limit umožněno, dozajista by na něho v zájmu progresu vložili ještě něco navíc... 

Ale ať vás tady nadměrně nedojímáme... "Viete, čo je na tom všetkom pre Vás ta naozaj že najlepšia novina?" Že vás na úkor toho nadměrně nepodojíme... Jelikož tak, alespoň prozatím, nečiníme z bezbřehé bohatýrské nenažranosti, jako spíše ze snahy o přemožení a přežití díky posunu a přínosu vymakanějšího řešení za náramnější cenu, můžete z plodů takové činnosti sami těžit a zároveň se těšit z velikosti kusu na ně vynaloženého chleba, tedy aniž by při placení bylo třeba třeštit oči nad vyloženým nesmyslem, o který jsme si za to řekli. V řeči cena / úspora / užitek tak jednoznačně získáte a na rozdíl od některých "vše jen NE dobrodinců a mírotvůrců" nebudete nestoudně biti. Myšleno zejména po finanční stránce, avšak jsou případy, kdy to platí obou značně, tedy i té fyzické... "Ale tak tomu, kdo na druhé rád ukazuje dlouhý nos, se v zrcadle těžko odrazí tvář s aku(o)rátně krátkým."

Moudrá rada na závěr:

"Nepřejete-li si to mít příliš drahé, nedělejte přílišné drahoty. Nakonec nejste u gynekologa, ani na trhu s pojištěním. Na veledůležité (nabubřelé) čeká spíš ponížení, kdežto na poslední (pokorné) spíš povýšení."