Zběžné konkurenční srovnání: Grand versus ostatní.

Shrnuto do souhrnného prohlášení: dozajista existují i další slušní, no Grand stejně předčí máloco.

Ano, už jsme povyrostli a poněkud zaslepené házení konkurence do jednoho kelímku spolu s jejím souhrnným haněním nám přestalo chutnat.

Přestože byly časy a není to zas tak dávno, kdy najít těch opravdu nápomocných víc než na prstech jedné ruky, jejíž nositel ještě při neopatrném manévrování na silvestrovském ohňostroji přišel o rovné tři, by měl regulérní problém i sám Google, který na hledací dotaz "férová nebankovní společnost" divže nevyplivával jednotnou odpověď "neblázni" a útrpnou zkušenost s nimi zpětně popuzeně neproklínal snad jenom napůl svatý, nebo regulérně odevzdaný...

Zajisté už najdete i takové, kteří sem nepřichází čistě proto, aby si z vás uzmuli to, co ještě zůstalo a poslali vás do ještě dááleko horšího finančního kopru.

Ano, věřme tomu, že se časy změnily a ti, které nepoložila menší očista až regulérní pogrom nebankovních společností, dokázali se přizpůsobit vzneseným a neméně vznešeným zákonným nárokům a zásadním zásahům do jejich činnosti a zatím se jim, byť za nutnosti značně zvýšeného vynaloženého úsilí, stupně opatrnosti a podstupovaného rizika, daří koexistovat, tedy neodpadnout v probíhající selekci, snad ještě najdou energetické a peněžní rezervy pro poctivé odvádění každodenní činnosti, zohledňování dobra svých klientů a přispívání k celkovému zlepšení jejich životní úrovně namísto jejich vypočítavého šulení, zneužívání špatné finanční situace a inteligence, aniž by nemuseli zdrhnout podlahu po započtení všech těch neodmyslitelných, úmorných, nákladových položek. 

Dosti "při zemi" budou muset každopádně být už jenom skrze onu zákonnou "šikanu", její zapálení pro lidu milné, chránící až spásné sklony a je otázkou, jestli to pro ně bude i nadále představovat rentabilní podnikatelský směr a nepůjdou své tyto zdroje raději vkládat do něčeho lukrativnějšího. "Si jim půjčujte sami, když jste tak chytří, my si půjdeme po vzoru spoluobčanů alias dě... uhm lníků pro západ radši s klidem přivydělat poklidnou manuální prací do sousední spolkové republiky."

Bezesporu dneska existují bohatými zásobárny energie obdarování domorodci a navíc "vlastenci", kteří mají slabost pro žití v této krajině a jenom tak nesběhnou. Díky tomuto potenciálu to budou schopni dlouhodobě táhnout a uspokojovat se přetvářením jejího každodenního přídělu v odvádění pro klientsky prospěšné práce.

Určitě by se dali najít takoví, kteří do "toho šlapou co to dá" už nějaký ten pátek a veškeré své bytí soustředí do posunu této činnosti, obětovávají tak dostupné maximum, aniž by přitom byli zahleděni čistě do sebe, tzn. zohledňovali pouze své cíle. Hledí i na obecné blaho druhých, netřepou, nešmelí, netlačí, a zároveň si nenárokují honoráře, pro než by se neváhal zohnout sám Zlatan a nemají tak obří oči třeba jako Pablo, či Adolf, kteří jsou mimochodem narození 60 let po sobě a oba tak charakterizovalo znamení buvola, shodou okolností shodného prvku - země: pracovitost, zásadovost a neústupnost.

A my bychom tyto progresivní jednotlivce, pracanty a poctivce neradi rozesmutnili, nebo i po právu rozzuřili tím, že bezohledně bagatelizujeme jejich každodenní úsilí a obětovávání. Děláme unáhlené, nezralé závěry, ba co víc, vypouštíme o nich bludy a lámeme nad nimi hůl jako nějací nevybouření, nevychovaní, pokorou nepolíbení spratci. Jsme-li skutečně věřící, věřme, že i každý jejich skutek je veden a má nějaké opodstatnění, byť ve finále vesměs destruktivní, nevkládejme tam zbytečně pozornost, nenechme se tím rozhodit. Nezměníme to, tak se soustředíme se čistě na svoje počínaní.  Každý ať si dělá, co si myslí, sám sklidí, co zasel a dojede na to, v čem přestřelí. Zachovejme si, pokud možno, maximální možný vnitřní klid, nenarušenost a čistotu.

Na planetě dozajista existuje správná, poctivá a přitom schopná grupa, to je snad jasné nad slunce. Taková, před kterou bychom měli jevit respekt a pokoru, sklopit bulvy a šoupat chodidly. Přestože se z toho může postupně vyklubat poměrně daleké a náročné cestování a s čistým svědomím vám vyjma té naší těžko doporučíme jednu konkrétní, držíme pěsti, přejeme štěstí a pevné nervy.

Tím vším jsme vlastně jen chtěli oklikou konstatovat jeden holý fakt a sice, že kdybyste vzali drtivou většinu konkurenčních produktů, které se klienti v minulosti odvážili uzavřít, a srovnali jejich náklady s předkládaným Grandem jakožto nepříliš šťastně obětovanou příležitostí, vyšla by vám u něho zřetelná úspora v řádech vyšších desítek procent, což mnohdy jsou, řečí důležitějších čísel, nejméně stovky tisíc korun českých hovořících jasně v jeho, respektive Váš prospěch.

Kdyby jste získali přístup ke kompletní databázi veškerých historicky uzavřených nebankovních obchodů jakožto, řekněme, nějaký vrchní finančník, dozajista byste dohledali exemplární případy, kdy byste jeho upřednostněním ušetřili víc, než byl celý jeden dluh na vaší hypotéce :-D a že by takových nebylo málo... Opačně by se vám zřejmě nepoštěstilo spatřit v ní nebankovní hypotéku, která by ho svojí výhodností dokázala dohnat, aniž by nebyla nejméně o dobré tři kolečka pozadu. Rozhodčí by to pravděpodobně klasifikoval jako naprosté deklasování rozdílem tří tříd. Taky byste se dozajista utvrdili v tom, že předčít ho může snad jedině přímé vkročení do banky a slavnostní vyfasování zelené na "první dobrou"... Osobně se nedomníváme, že tento závěr, byť tak trochu na způsob ala krocan, nutně pramení z přebujelého egoismu. Skutečně to považujeme za skutečnost a velice nic jemu konkurence skutečně schopného kolem nevětříme.

Navíc na takovém tom niterní nastavení "prostě si zdaleka nejlepší a tečka" je cosi návykového, zklidňujícího, soběstačného a možná i lehce progresivního. Jenom si to vyzkoušejte, ale zkuste přitom nebýt úplný looser, přinejmenším je dobré to v takovém případě zatím nedávat tolik na odiv, nechat blahodárně účinkovat čistě uvnitř...