Hypotéka bez doložení příjmů 2020 – Jaká jsou pravidla?

Aktualizace informací k hypotéce bez příjmů i pro rok 2020. Souhrn informací, které se Vám může hodit znát u hypotéky bez dokládání příjmů

Aneb moc se toho od roku 2016 ani 2019 nezměnilo

Od příchodu nového úvěrového zákona v platnost uplynuly dlouhé 4 roky.

Přesto se spousta lidí i dnes při své žádosti o hypotéku potyká s překážkami typu:

-> nedostatečně vysoký výdělek: jednoduše nemají příjmy dostatečně vysoké pro to, aby mohli získat hypotéku v požadované výši

-> nedostatečný uznatelný výdělek: reálně sice dosahují dostatečně vysokých příjmů, ty ale poskytovatel neuznává vůbec, nebo je nemají možnost oficiálně doložit například na:

 - na výpisech z účtu

 - výplatních páskách

 - pracovní smlouvě

 - potvrzení o příjmu

 - daňovém přiznání

-> vysoké měsíční náklady vzhledem k uznatelným příjmům (nedostatečná bonita, parametr DTI a DSTI): mají vysoké měsíční náklady, které již splácí na jiných úvěrových produktech

-> celý jejich, nebo jeho část, není poskytovatelem hypotéky uznatelný, takzvaně se neakceptuje. Zde můžeme zařadit:

- pracovní smlouvu dobu určitou

- DPČ neboli doplňková pracovní činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce

- mateřská: i když je rodičovský příspěvek v některých případech dosahuje výše až 20 000 Kč, uznává hypoteční poskytovatel paušálně pouze například 7100 Kč, po novu 8300 Kč měsíčně

- zisky z pronájmu: přičemž je někdy ještě rozlišovaný pronájem krátkodobý a dlouhodobý

- příjmy pocházející z ciziny

- příjmy plynoucí z diety, stravenek a jiné "motivační" příjmy

- příjmy "obchodních zástupců", které jsou tvořený základní mzdou (tu ještě uznají) a provizemi (ty už ne) měnícími se v závislosti na "dotažených" zakázkách

- zisky plynoucí z určitého oboru podnikání: často se obecně neakceptují příjmy pocházející například z hazardu, zbrojního průmyslu, nebo v období krize jako například nyní Covid 19 a jím nejvíce zasažených podnikatelských sektorů: cestovního ruchu, pohostinství (restaurace, bary) a kultury

-> poskytovatel je příliš náročný na dokládání příjmů:

- vyžaduje doložit a následně průměruje příjem například za posledních 6 a více měsíců a vše musí "do poslední čárky" sedět na všemožných podkladech

- vychází z čistého zisku, aniž by byl ochotný akceptovat obrat a společně s tím fakt, že se hodně podnikatelů snaží o optimalizaci svých daňových přiznání

- uznává příjem zaměstnance pouze ve výši jeho základu, aniž by byl schopen zohlednit různé provize, bonusy, zkrátka dodatečné příjmy odvislé od podaného výkonu a dosažených výsledků v daném měsíci 

Všechny tyto "příjmové nedostatky" mohou ve finále představovat důvod, proč poptávají při své žádosti o hypotéku "narazí". Ta jim totiž nemůže být poskytnuta vůbec, nebo alespoň ne v takové výši, aby jim to stačilo na pokrytí plánovaného účelu. Poté jsou nuceni hledat "alternativní" způsoby, které pro ně už zdaleka nemusí být tak výhodné. 

A tak si stále kladou poměrně "záludné" otázky typu:

"Je nutné, abych dokládal svůj příjem? Je možné zařídit to tak, abych hypotéku i přes některý z těchto nedostatků získal?" 

Jak je to v roce 2020 s doložením příjmu u hypotéky v očích nového úvěrového zákona?

Neplatí zde nějaké výjimky, abych se dokládání příjmu vyhnul?

Kde je potřeba žádat, aby byl můj příjem uznaný a jak to udělat, abych se tím zároveň nepoškodil?

Musím vždy doložit svůj příjem? Nedá se to nějak obejít, nenajdou se pro mě nějaké skulinky?

Samozřejmě v mezích zákona, aniž by došlo k jeho překročení!

Než si i takové dotazy orientačně zodpovíme, zeptám se i já s dovolením na pár věcí "na tělo". Ty totiž mají na přesnou odpověď a nalezení ideálního řešení vliv. Ano, já vím, místo odpovědí další otázky! Hrozné. Ale bez zodpovězení otázek, které mají na odpověď vliv, není možné přesně odpovědět. Tomu doufám všichni rozumí. A tlachat tady nechceme. Fajn, takže:

 1. Registry máte v jakém stavu, jsou alespoň ty naprosto OK?

Nebo nějaké to zpoždění se splátkou proběhlo? Nebo jakoby "úplné fiasko", záznamy o zesplatnění, exekuci, nebo dokonce insolvenci?

 2. Žadatelem o hypotéku může být kdo?

 3. Kolik peněz potřebujete získat a na co je hodláte použít?

 4. Do zástavy oproti hypotečnímu úvěru může jít konkrétně jaká nemovitost a jaká je její hodnota

V neposlední řadě je taky důležité, s jakým přesným příjmovým (bonitním) problémem se konkrétně potýkáte. Ve svojí podstatě odpovědi nejenom na tyto otázky mají vliv na to, jestli pro vás bude možné najít na trhu hypotéku. A pokud ano, jaké budou její přesné parametry a co bude potřeba udělat pro to, aby mohlo nastat její brzké sjednání. 

Proč třeba s námi: 

Podstatou našeho fungování je zjistit si všechny potřebné informace od poptávajícího a na základě těch mu navrhnout nejideálnější řešení pro něj. To děláme zcela nezávazně, takže si sám člověk následně určití, jestli je výsledek dostatečně zajímavý (ideálně zcela bezkonkurenční), aby se mu oplatilo si hypotéku přes nás sjednat, nebo nikoliv.

Proto pokud máte zájem vaši situaci přesně vyhodnotit a obratem o výše uvedeném řešení informovat, ozvěte se nám pro nezávaznou analýzu. Tu nabízíme po celý rok 2020 zcela zdarma. Až budete mít výsledek "doma", sami se rozhodnete, jestli stojí za pokračování v řešení hypotéky s námi, nebo nikoliv. Dopředu se, jako je tomu u nás zvykem, nic neplatí, takže můžete od sjednání odstoupit kdykoli v jeho průběhu. 

Ale počítám, že jste energií vynaloženou kliknutím na adresu tohoto článku neplýtvali proto, abyste se dozvěděli, že se nám máte ozvat, odeslat svoji poptávku, že je to pro vás ten nejlepší možný postup a proč.

Tak ať si z tohoto článku něco odnesete. Alespoň informace užitečné k pochopení problematiky a nezbytné k nalezení vlastního ideálního řešení i bez nás :-)

Ne, příjem přes všechna vládní nařízení nemusíte ani dnes v roce 2020 pro získání hypotéky dokládat.

ALE

Věc se má tak že:

- jestli budete muset svůj příjem doložit pro získání hypotéky

- bude možné být k jeho výši a formě jeho doložení tolerantní z hlediska zákonem nařízeného dokládání příjmu

- bude ji možné získat zcela bez doložení příjmu

To záleží především na těchto 7 - mi základních faktorech:

1) kdo si o hypotéku zažádá: bude žadatelem zaměstnanec, živnostník nebo přímo firma

2) bude se vzhledem ke stavu jeho registru moct řešit v bankovním (dobrý stav), nebo bude nutné využít nebankovní hypotéky (špatný stav) 

3) na co peníze použijete: na své osobní potřeby, nebo na podnikání

4) jaký typ nemovitosti půjde oproti hypotéce do zástavy

5) jak vysokou hypotéku vyžadujete: kolik bude její LTV čili poměr k hodnotě jejího zajištění (= zastavené nemovitosti)

6) v jakém časovém horizontu a jakým způsobem dojde k navrácení všech půjčených peněz

7) řeším čistě refinancování účelové hypotéky, vyžaduji nad její rámec peníze navíc (více než 20% z ní?), nebo si žádám o hypotéku naprosto novou

Každý z těchto faktorů vás k zákonné povinnosti doložit příjem "nakloní" jiným směrem. Buďto vás k nutnosti ho doložit přiblíží, nebo naopak oddálí. Jindy je sice doložení nutné, ale poskytovatel může být k vašemu příjmu a způsobu jeho doložení benevolentní.

A teď z toho jenom udělat ve "zbytku" tohoto článku nějaké přehledné a smysluplné sdělení.

Pokud se nechcete dále "trápit" se čtením a přemýšlením, nechte si ihned vyhodnotit vaše vyhlídky. Stačí zavolat, napsat a zeptat se.

Pokud máte zájem jít víc do hloubky, pokračujte ve čtení. Pokusím se Vám pravdivě poodkrýt snad i to, co ještě sám nevím.

 

Jinými slovy: 

Příjem jako jeden z podkladů potřebných ke sjednání hypotéky dokládat, jedná-li se o hypotéku spotřebitelskou. Bez ohledu, jestli se jedná o hypotéku bankovní, nebo nebankovní. Obě instituce jsou totiž tomuto ze zákona povinny.

A pochopitelně nestačí jen „nějaký“ příjem mít a "nějak" ho doložit. Taky musí být jeho výše vzhledem k současným závazkům a budoucí splátce nového úvěru poptávajícího v dostatečné výši (tzv. dostatečná bonita).

To znamená, že zde musí být dostatečná rezerva po odečtu celkových nákladů od příjmů žadatele, která je určená právě pro splácení nového úvěru, hypotéky, půjčky... 

Tímto se sníží riziko budoucího nesplácení ze strany dlužníka a taky riziko neúměrného zadlužování prostřednictvím nabírání nových (většinou stále méně výhodných) půjček klientem, který potom vytlouká „klín klínem“, může vést až k platební neschopnosti, osobnímu bankrotu...

Pozor. Toto neplatí u podnikatelské hypotéky (půjčky), kterou si sjednává podnikatel (osvč, s.r.o., a.s. ...) za účelem svého podnikání.

V takovém případě stále není nutné ze zákona příjem doložit a splňovat náročné bonitní požadavky. Alespoň u některých nebankovních poskytovatelů, firem...

Banky (a některé nebankovní firmy) totiž často chtějí i u požadavků na podnikatelský úvěr příjem podnikatele alespoň vidět prostřednictvím doložení alespoň jednoho daňového přiznání za uplynulý rok.

Nebankovní hypotéka vs bankovní hypotéka

Nutno říct, že nebankovní firmy a jejich úvěrový produkt nebankovní hypotéka tak ztratili podstatnou výhodu oproti bankovním...

Podstatně vyšší úrok, který je u nebankovních produktů nabízený, byl totiž opodstatněný mimo jiné právě tím, že se nemusí doložit příjem, natož splňovat bonitní nároky nebankovního poskytovatele...

Zkrátka bylo k jejímu úspěšnému získání dostačující, když měl poptávající do zástavy adekvátní nemovitost a nepožadoval z její hodnoty víc peněz, než bylo přípustné maximum (většinou do 60 % LTV především dle lokality a také typu nemovitosti)... 

Nyní i i zde (u nebankovní spotřebitelské hypotéky) musí žadatel splňovat náročná bonitní kritéria, které je poskytovatel povinen kontrolovat, vyžadovat...

Navíc tato minimální bonita (rezerva mezi čistým příjmem a náklady žadatele), která je potřebná k získání nebankovní spotřebitelské hypotéky v požadované výši, musí být ze zákona často tak vysoká (ve vysokém procentuálním rozdílu nákladů a příjmů), že je v mnohá případech (i vzhledem k podstatně vyšší nebankovní splátce a průměrnému příjmu běžných českých domácností) nemožné vyjít poptávajícímu vstříc, moct mu nebankovní hypotéku v požadované výši vůbec poskytnout, protože na ni zkrátka bonitně nedosáhne... 

 

Na druhou stranu tímto byli zasaženy i bankovní hypotéky bez doložení příjmu. 

Tyto byly poskytovány před zavedením nového úvěrového zákona v platnost s vyšší úrokovou sazbou oproti klasickým bankovním hypotékám s doložením příjmu a klient měl také omezené LTV (tedy možnost získat nižší procento z hodnoty nemovitosti do zástavy, kdy maximum většinou bylo 50-60 % z její hodnoty).

Registr zde sice musel být v rozumném stavu, většinou se musel definovat i účel využití (většinou na rekonstrukci), ale příjem se jako takový dokládat nemusel.

Nutno podotknout, že tyto produkty byly v minulosti u klientů velice oblíbené a poskytované jak klasickými bankami, tak především stavebními spořitelnami, které tento hypoteční produkt bez nutnosti doložit příjem k jeho získání jak u spotřebitelů (zaměstnanců) tak i podnikatelů odlišoval od zbytku klasického bankovního trhu.

V oblibě byl často například u živnostníků s optimalizovaným daňovým přiznáním, kterým stačilo „čestně prohlásit“, že dosahují příjmu ve výši potřebné pro získání takové hypotéky v požadované výši, a nebyl problém úvěr získat za rozumných bankovních podmínek... 

No i tomu je u spotřebitelské hypotéky konec. U úvěru splňující zákonné požadavky, aby bylo možné ho zařadit mezi podnikatelské, je naopak stále možné takto bez doložení příjmu řešit.

 

Zákon o spotřebitelském úvěru – hypotéka

Pokud poskytovatel (půjčující) půjčí spotřebitelský úvěr (hypotéku), aniž by si prověřil (nechal doložit) příjem, a aniž by byla tato bonita potřebná pro získání hypotéky v požadované výši dostačující, nebo nedodrží jednu z mnoha zákonných nakázání ČNB týkajících se spotřebitelského úvěru, a bude mu to zpětně prokázáno, může mu dlužník přestat splácet a peníze vrátit dle svých možností prakticky „kdykoli“. V českých podmínkách třeba taky nikdy...

A tak si samozřejmě na Českém úvěrovém trhu půjčující firmy musí dát velký pozor, jestli a za jak důkladného prověřování (dokládání) nejenom příjmu peníze půjčí... 

Z tohoto důvodu se na trhu v dnešní době vyskytuje neustále rostoucí množství poptávajících po především nebankovních hypotékách, které ale (ne)bankovní firmy nejsou schopné uspokojit, financovat... (lépe řečeno nemají ze zákona možnost)

Nebankovní firmy navíc nabízejí stále menší částky, za relativně vysoký úrok, což ve finále často znamená neúplné vyřešení jejich situace a nepřijatelně vysokou měsíční splátku. Takové podmínky zavánějí nebezpečím... 

Myslet si, že získat hypotéku v dnešní době je hračka. Nemyslím si. Rozhodně ne tu nebankovní, která paradoxně tolika lidem ve skutečnosti nepomůže, i kdyby to šlo... 

A tak je kolikrát „jednodušší“ a pro klienta současně o parník výhodnější (pokud se nám to podaří) směřovat jeho požadavek na banku. Snažíme se zde využít všech našich slušných bankovních "úvěrářských možností", a sjednat mu hypotéku zde...

 

Když už se nově musí dokládat příjem a dodržovat přísné bonitní požadavky... Jediný rozdíl, proč není možné sjednat bankovní hypotéku, a podstatně méně výhodnou nebankovní hypotéku by šlo, je horší stav registru...

Nicméně, pokud nejsou vyloženě špatné registry (ze zesplatnění úvěru, čerstvé insolvence nebo exekuce), je zde reálná šance, že se nám to podaří...

Klient tak získá na výhodnosti tu naprosto ideální bankovní hypotéku, které je pro něj opravdovou úvěrovou pomocí a vyhne se tak nevýhodnému nebankovnímu sektoru obloukem... 

Dopředu nic neplatíte, neriskujete, tak se o to můžeme spolu minimálně ze všech sil vynasnažit. Pokud se rozhodnete u nás zanechat poptávku... 

Zdárné sjednání bankovní hypotéky se dá podpořit (a podstatně tak zvýšit šance na její získání) například tím, že si poptávající k sobě sežene osobu blízkou s rozumným stavem registru a nějakým doložitelným příjmem...

Je to daleko lepší, než marně usilovat o (doufat v) nebankovní hypotéku, která stejně většinou nevyjde a když už ano, je to často nevýhodné a neúplné řešení.

A pokud zrovna teď není možné řešit bankou, není vůbec špatný nápad vyčkat (pokud na to má klient čas), než se nám poptávajícímu podaří zde hypotéku schválit a sjednat. Může to být otázka klidně několika měsíců.. A nebankovní hypotéku tím pádem vůbec neřešit...

Nebankovní hypotéka může být pomocná v několika případech, ale hlavně musí být poskytnutá fér nebankovními investory a vnímána jako dočasné řešení (které se převede na bankovní hned jak to bude realizovatelné). V případech, kdy není možné bankovní hypotéku nyní sjednat, ani na průchodnost počkat...

To z důvodu, že by se například prodražili stávající závazky podstatně více, než když by si klient vzal dražší ale fér nebankovní hypotéku. Nebo by tak klientovi ušla možnost výhodné koupi, nebo realizace podnikatelského záměru, které mají potenciál vydělat daleko víc peněz, než je několik procent ročního úroku, který na přechodné nebankovní hypotéce přeplatí... 

V některých případech upřímně říkám, že pokud se zkrátka není možné dostat do banky, je daleko rozumnější (alespoň) uvažovat o prodeji nemovitosti za maximální možnou cenu standardní cestou.

Člověk tak získá ze svojí nemovitosti možné maximum peněz, zaplatí si co potřebuje, dále už nikde nic nedluží a má klid... Může začít nový život bez dluhů... Kolikrát ne právě toto nejelegantnější (nejrozumnější) řešení, pokud jste tomu alespoň trochu otevření a je to právně možné uskutečnit... 

Lepší než jít do neúplného, drahého a v budoucnu výrazným prodražením hrozícího řešení prostřednictvím nebankovní hypotéky. A to se nebavím o tom, že často jsou poskytovány nedůvěryhodnými a pro klienty nebezpečnými poskytovateli... Takové "přechodné" řešení vážně nemá smysl, když u nich klient skončí s dluhem například dvakrát takovým, než kolik si původně půjčil... 

A jak je to s podnikatelským (hypotečním) úvěrem?

Tato zákonná povinnost prověřit příjem, půjčit jedině žadateli s dostačující bonitou, jak už z názvu vyplývá, platí pouze pro spotřebitelský úvěr, hypotéku, půjčku.

O tu se jedná tehdy, když peníze z ní získané slouží na účel jiný, než na podnikání. Jednoduše řečeno na vše kromě podnikání...

Žadatelem může být zaměstnanec, nebo podnikatel a do zástavy může jít jakýkoli typ nemovitosti. Rozhodující je především účel využití... 

V případě, že je žadatelem podnikatel (osvč nebo sro, a.s….) a peníze použije na podnikání, nejedná se v takovém případě o úvěr (hypotéku) spotřebitelský, ale podnikatelský.

A jak sami správně tušíte, zde si půjčující může peníze půjčit, aniž by se zkoumal jeho příjem, bonita a ta splňovala zákonné nároky, jak tomu je u spotřebitelského úvěru...

Na druhou stranu se tohoto "neřešení příjmu bonity" u poptávajícího dočkáte spíše u ryze nebankovních firem, pro které je dostačující adekvátní zajištění nemovitostí (bez zástavy nepůjčují) a dále fakt, že výše půjčených peněz nepřesáhne většinou 60 % z hodnoty této nemovitosti.

Zbylý půjčující (banky, úvěrové záložny…) stejně bez ohledu na dostatečnost zajištění vyžadují doložení daňového přiznání, výkazů. Tyto musí být v rozumném stavu ekonomických čísel, aby vyšli vstříc a poptávajícímu úvěr poskytli.

Na oplátku zase nabízí o celé jednotky procent výhodnější úrokovou sazbu, než je tomu u ryze nebankovních firem.

Je tak na zváženou, jakou hypotéku a u kterého půjčujícího je zrovna pro Vás ideální řešit... Tak, aby co nejvíce odpovídala Vašim potřebám a současně možnostem...

Neváhejte nás oslovit pro nezávaznou analýzu, vytvoření konkrétní a bezplatné nabídky z našeho pohledu optimální hypotéky ještě dnes...

Můžete tak udělat prostřednictvím nezávazné žádosti níže, nebo na telefonním čísle: +420 777 465 451, emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Poslat nezávaznou žádost o bezplatnou konzultaci hypotéky

O autorovi

O autorovi

Autor článku je:

  • Specialista v úvěrovém oboru
  • 8 let praktických zkušeností
  • Statisíce (cca 20 000 hodin) hovorů s poptávajícími a investory
  • Tisíce kladně vyřízených požadavků
  • Nespočet pozitivních ohlasů a recenzí

Tomáš Maček, zakladatel a majitel projektu DůmDluhů.cz

IČ: 88853225

Telefon: 777 465 451

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 400 000 Kč. Žádosti o menší peníze tak prosíme neodesílat.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Nebylo by to pro nás rentabilní.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečný doložitelný příjem, bonitu.

Jako příjem se zde akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. V registru se rozhodně nesmí nacházet záznam typu nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky, kde musí být také splněna odpovídající bonita.

Poptávku na hypotéku na koupi nemovitosti, kdy žadatel má vyloženě špatný stav registru, nedostatečnou bonitu a třeba i žádné vlastní peníze. Není možné bez potřebného spolužadatele řešit.

Pokud chce klient financovat hypotékou koupě nemovitosti, nemá ale na kupní cenu našetřené ani 10%, je malá pravděpodobnost zdárného sjednání hypotéky na koupi. V případě zájmu o hypotéku na koupi nemovitostí je navíc dobré mít našetřeno alespoň 10% z kupní ceny vlastních peněz. Pokud v bankovním sektoru nebude možné takový požadavek řešit kvůli vyloženě špatnému stavu registru nebo příjmu a současně k sobě klient nemá nikoho s rozumným registrem a dostatečným příjmem... (bez zesplatnění, exekuce, insolvence) Nejsme kouzelníci a jelikož nebankovní hypotéka na koupi není obecně příliš vhodná, nebude s největší pravděpodobností v takovém případě možné hypotéku sjednat. Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené a přispět ke koupi z vlastních zdrojů. Pokud našetřené nemáte třeba vůbec nic a v bance narážíte na vyloženě slabý příjem a nebo vážný záznam v registru, bude potřeba počkat dobu potřebnou k vyčištění registru, nebo na vyšší (doložitelný, dostatečný) příjem. Už i banky dnes nabízejí maximálně 90% LTV (10% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to z pochopitelných důvodů ještě méně - většinou maximálně 50% z hodnoty a to za podstatně vyššího úroku, kterým financovat koupi není z našeho pohledu rozumné. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů tak dochází v rámci spotřebitelských úvěrů mimo jiné k posouzení úvěruschopnosti žadatele a tedy prověření jeho bonity vždy. Tato musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Nedochází ke zmíněným dvojím odměnám, které by se pobírali současně od poskytovatele a žadatele. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a celkovou spokojenost. Je na jeho uvážení, zda-li je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude v ní pokračovat, nebo nikoli. V žádném z případů nám klient neplatí dopředu jakýkoli poplatek. Co jediné je v některých případech potřeba dopředu uhradit, jsou náklady spojené s provedením odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru.

Před zdárným sjednáním a vyplacením požadovaného financování klient v žádném s případů neplatí poplatek dopředu.

Tím pádem žadatel o radu nebo úvěrový produkt nic neriskuje a pokud se mu v průběhu vyřízení nebude cokoli líbit (například v našem celkovém přístupu nebo námi navrženém optimálním financování), nebude mu naše služba připadat užitečná, může kdykoli odstoupit a nic se neděje. Také v žádném případě nedochází ke dvojím odměnám. Nepobírá se odměna současně od poskytovatele a klienta.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky