Přestřelené splátky i přeplatky❔
 📉 Ostrouháme 
až o 86 %
PS: a to se nerouháme...

 KONZULTOVAT

dosáhnout na únosnou 
hypotéku
konzumovat hojnost kapitálu
a opilovat dluhové výdaje.

Naši investoři stojí za i o Váš KLIK.

Abacus
KALKULOVAT

Peace
 KOOPEROVAT

Send  info@dumdluhu.cz

 Zužitkujte též 11 LET zkušeností
a posichrujte si životní standard i majetek do nadcházející epochy Smiling Face with Open Hands on Noto Emoji Font 15.0
Přestřelené splátky i přeplatky? 📉 Ostrouháme až o 86 % ≠ rouháme Zužitkujte 11 LET zkušeností. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

Výživná, nikoliv živelná nebankovní půjčka se zástavou nemovitosti:

, jež Vám ji umožní profinancovat,

tedy vyždímat z ní nedostatkové finance

velkomožné výše rovné až 80% její hodnoty,

ty posléze zužitkovat k uskutečnění svého záměru,

a rozložit do "mravenčích" splátek blahodárným vlivem:

maximalistické splatnosti
30 let
minimalistického úročení u 6 %

což Vám dělá splátky jako VÍNO
i konečné přeplatky alias LUSK

smluvní vzornost jejich konzistentnost
i vzdouvání vedlejších nákladů vzdornost

a nárok na 
předčasné splacení kdykoliv
pak křídla neboli žádoucí dávku volnosti,

aniž byste se museli připravit o majetek,
drahým úvěrem nebo běžným prodejem.

Připište si potřebné levné peníze a zůstaňte dál její právoplatný majitel,
přestože zrovna vězíte v tíživé situaci, kvůli níž na Vás banka zanevřela.

Z drobných neduhů u registrů, příjmů či dluhů žadatele
si hlavně nedělá velkou hlavu a tudíž ani VĚDU.

Tážete se:

ZDA ji vážně máme?

Že váháte.

Hodila by se Vám?

Tak už DÁL neváhejte a

zjistit si nárok.

"Naši investoři stojí za i o Váš klik!"

"Vlastnictví se má za života s patřičnou vážností hájit a rozmnožovat, ne lehkovážností hýřit a rozfofrovat."


Specifikace půjčky:

Tato na vyřídilku nenáročná, cenovkou výtečná a celistvě bezpečná zástavní půjčka Grunt

je, jak jsme si již řekli, k dostání od částky 300 000 Kč do 80% z hodnoty zajištění,

orientačně úročená v úrovni 6 % a rozložitelná na dobu splácení až 30ti roků.


Činit nárok si na ni můžou jak osoby zaměstnané tak i podnikající,

načež ji využít za vážně členitými účely jako jsou:

čistě Americký (bezúčelový) způsob na cokoliv, rozšíření vozového parku, strojního či technologického zázemí, investičního portfolia, dluhové optimalizace

i účelový čili financování koupě nové nemovitosti, její výstavby, rekonstrukce či zpětné profinancování ceny již vlastněné nemovitosti k pokrytí záměrů jako jsou:


🇦. pořízení  jiné ne/movité věci, vypořádání majetku z rozvodového či dědického řízení a podobně

🇧.  refinancování nepohodlné, nepohledné a ponechání tak nehodné hypoteční pohledávky nebankovní povahy

🇨. konsolidaci, tedy vyplacení, zbavení se tak a sloučení v jeden úvěr přehnaně drahých půjček a jiných závazků bez zástavy kolem ní

🇩. snížení tak nezdravě narostlých provozních nákladů, oddlužení Vaší nemovitosti od zástavy ji ohrožující i osoby od bez zástavních dluhů kolem ní

Dokonce Vás nenechá na holičkách, ani pokud jste to nechali zajít až do pozdního stádia úvěru po zesplatnění, soudní zástavy, exekučního, insolvenčního nebo dražebního příkazu k prodeji.


Plané řeči:

Nespokojte se s nespokojeností z toho mála, zahaste svou kapitálovou sušku festovním úvěrovým hltem.

Spláchněte všechny ty ožehavé složenky i vyzývatele k jejich úhradě, ať to máte v jednom, z KRKU a KLID.

Drinkem cenovkou pro chudé, který nezavdá důvod pro vaše živoření, ale dovolí svobodné živobytí i si ledacos dovolit.

Ne utrejchem pochybného původu i dopadu, ale poctivě zakolkovaným etiketovaným a zasmluvněným originálem nezavánějícím vaším i jejím ↑ ohrožením.

TIP: Nepřistupujte s přílišnou lehkomyslností a krátkozrakostí ke svému výhledovému blahobytu, ale zajímejte se o platební stabilitu a tudíž udržitelnost  půjčky.

To, že Vás v budoucnu postihnou události předem nepředstavitelné, je sice vysoce pravděpodobné, no nic to nemění na tom, že pořád můžete věnovat maximální možnou péči přítomné přípravě pro minimalizaci jejich negativních dopadů.

Důvod?

Nově jsme pro vás vyjednali úvěrovou verzi, které právě toto zajištění nemovitou zástavou garantující půjčujícímu návratnost Vám svěřené investice propůjčuje prvotřídní schopnost dokonale se přizpůsobit vaší negativní splátkové minulosti zanesené v registrech, pochroumané bonitě či jiné nedokonalosti, na jejíž popud Vám doposud nebyli schopni vyhovět v žádné z BANK.

Přesto, že je nebankovního zrna, věrně napodobí výhodnost jejich podmínek..

Za tuto imitační dovednost vděčí zejména oné jistotě navrácení poskytnuté jistiny, kterou investorovi skýtá zřízení zástavního práva nemovitosti vaší či třetí osoby.

Výsledkem jsou na mimobankovní poměry věru nevídané hodnoty vypovídajících nejen o nadstandardní průchodnosti, ale i nákladové náramnosti.

Upozornění: vyčkávat jen na vlastní nebezpečí!

Přestože pochopitelně děláme "první poslední" pro zachování aktuálnosti této ojedinělé nabídky, nemámě sebemenších potuch, jak dlouho ji svedeme udržet při životě v natolik bláznivém prostřední.

K lepší představivosti třeba dopomůže připodobnění k plachetnici, která se pohupuje rozbouřeném moři a ke dnu ji může poslat každá příchozí vlna.

Pokuste se proto nedovolit svému sklonu k váhavosti propásnout tuto příležitost odložením svého poptání a žádoucího jednání ani o oněch legendárních 5 MINUT.

I ty totiž mohou vynést závěrečný ortel o jejím ne/bytí a důsledky zbylé volby té obětované pak býti katastrofální...

U půjčky čili úvěru se zástavou nemovitosti, zjednodušeně řečeno zkrátka hypotéky, se můžete těšit nejenom z daleko vydatnějších šancí na získání požadovaných peněz, ale zároveň také z výrazně výhodnějších parametrů hypotéky, která Vám bude zanedlouho poskytnuta.

Jako 3 hlavní si zmiňme únosné úročení, dostatečně dlouhá doba pro splácení a z toho plynoucí přijatelnou splátku, které jsou navíc korunovány nadmíru přívětivým přeplatkem.

Právě tomu, že je půjčení peněz podmíněno zápisem zástavního práva na listu vlastnickém nemovitosti, která tak doslova putuje oproti půjčce do zástavy, vděčíte značně vyšší vstřícnosti půjčujícího a jeho nakloněnosti ke slevení na celkové ceně zaplacené za jím poskytnutou půjčky.

Především čistota registrů, bonita a účel využití ze strany žadatele rozhoduje o orientačních parametrech zástavní půjčky, kterou lze na tomto základě rozčlenit do 2 základních táborů:

I. půjčka Grand:

 • roční úrok: 1,99% - 3,8 %
 • doba splatnosti: od 1 měsíce do 30 let nastavitelná do 74 let věku
 • výše: maximálně do 85 % z odhadní ceny nemovitosti
 • možnost: jednorázového doplacení i výjimečné splátky kdykoli a bezplatně
 • poskytovatel: institut bankovní povahy
 • shovívavost k drobným záznamům v registrech záporného typu
 • přívětivost ke komplikacím s lehce zhoršenou bonitou
 • Účelová: potřeba doložení účelového využití

II. půjčka Standard:

 • roční úrok: kolem 11, 02 %
 • doba splatnosti: od 1 měsíce do 20 let nastavitelná do 74 let věku
 • výše: maximálně 60% z odhadní ceny nemovitosti
 • možnost: jednorázového doplacení i výjimečné splátky kdykoli a bezplatně
 • poskytovatel: investor nebankovního charakteru
 • absolutní tolerance negativními záznamy poznamenaných registrů
 • Americká: naprosto bez doložení účelu využití půjčky

V obou případech považujte pochopitelně za potřebné splnit všechny zákonné stanovy a limity, které se vztahují především na takzvanou úvěruschopnost (bonitu) žadatele.

Obě půjčky jsou na své poměry maximálně morální, což má za následek naprosté bezpečí klienta bez prostoru pro kompromisy.

To v podstatě poznáte tak, že s jakýmikoliv dodatečnými náklady se setkáte jedině tehdy, kdy přestanete splácet, zvedat telefony a zároveň budete naprosto ignorovat zprávy od lidí snažících se dohodnout náhradní termín úhrady.

Tedy pouze za předpokladu, že přestanete plnit své elementární povinnosti plynoucí z podepsaných smluv a posléze jako byste si usmysleli nadobro seknout s používáním svých mobilních zařízení a zároveň strčit hlavu do písku.

Společně s bezproblémovým průběhem splacení a potažmo také snahou se zavčasu domluvit v případě vzniku komplikací lze očekávat bezstarostný průběh, ve kterém je jedinou odměnou dopředu stanovený úrok zahrnutý v měsíční splátce a jedinou podmínkou její včasná úhrada. Žádné sklony k účtování dalších mnohdy záludných a nečekaných plateb.

O jejich nesporné výhodnosti může vést debaty jedině chronický pochybovač a být s ní nespojený akorát tak ten, kdo by nejraději dostával ještě zaplaceno za to, že si byl býval ochoten půjčit peníze.

"Půjčil si mně svoje peníze? Tak mně za to koukej platit!" S politováním nutno konstatovat, že i přes veškeré nepochopitelné anomálie dnešní doby se toto prozatím neděje.

Zatímco rychlost jejich vyřízení se nepříliš liší od času Bolta na stovku a nebezpečně podobá době potřebné k plození potomků některých.

Základní popis bychom měli za sebou,

TEĎ ZBÝVÁ UŽ JEN

čímž nabydete ve svůj prospěch nejenom dostatek času a energie topového specialisty a člověka celkově, což jsou statky, bez kterých se provedení vašeho peněžního uspokojení obejde jen stěží, ale také peníze původně patřící spolčenému investorovi za prvotřídních podmínek pro následné splácení.

Co bude následovat, je potřeba vykonat pro zjištění reálnosti, potažmo k získání půjčky za snovou cenu:

 1. zanechání vašeho kontaktu a jména vyplněním formuláře, můžete si také přímo zavolat na 777465451
 2. rozhovor s pracovníkem za účelem získání potřebného spektra informací k vaší situaci a žádosti
 3. jejich zpracování, vyhodnocení a vaše informování o výsledku, tedy jestli je možné řešit a za jakých okolností přesně
 4. domluva na dalším optimálním postupu v případě zdárného nalezení pro vás atraktivního hypotečního řešení
 5. tvorba smluv po dodání žádoucích podkladů a definitivním schválení, jejich kontrola, podpis, vložení a čerpání příslušného rámce
 6. peníze zdárně dorazily na váš účet a nadále posíláte každý měsíc odpovídající splátku na zřízený úvěrový účet
 7. i nadále jsme připraveni jednat ve váš prospěch v případě výskytu výhodnější hypotéky, nebo jiné akutní problémové příhody

Reprezentativní příklad půjčky se zajištěním:

 • Celková výše půjčky 1 000 000 Kč
 • Výpůjční roční úroková sazba: 1,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 2,16 % p.a. (zahrnuje veškeré účtované jednorázové vstupní náklady v předpokládané výši 5 % z celkového rámce, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování půjčky)
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Měsíční splátka: 3 777 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených nákladů)
 • Navýšení úvěru v případě řádného splácení po celou dobu výše zvolené splatnosti: 359 720 Kč

Vyplňte formulář a nechejte se nezávazně poinformovat:

K získání bezplatné nabídky na bezvadné úvěrování Vám zbývá:

1️. odeslat alespoň z horní půlky vyplněný formulář 📝

2️. obětovat zhruba pět až dvacet minut na zpovědní hovor 

3️. vyčkat na výsledek vyhodnocení ke zvážení a vyjádření JO/NE 🔎

Představíme Vám ji do dvou dnů od úvodní vzájemné rozmluvy. ⚡

Vyhotovení je důvěrné a nevyhoví-li Vám, prostě ji vyhodíte. 🤗

Co znamená „nezávazná" žádost?

Slovo nezávazná znamená, že po vyplnění a odeslání potřebných údajů Vám zavoláme a poskytneme úvodní úvěrové konzultace, které jsou nezávazné do té míry, že pokud pro vás nebude jejich výstup dostatečné uspokojivý a především peněžní výhodnost navrženého financování se vám tak nebude zamlouvat, můžete se hned zpočátku rozhodnout pro nepokračování v dalším postupu s přiděleným pracovníkem.
V takovém případě zkrátka projevíte svůj nezájem, čímž se přeruší jakékoli vzájemné vazby a tím to celé skončí.
Veškeré vzájemně sdělené informace, které jsou zcela důvěrné a slouží čistě pro účely posouzení vašeho požadavku a nastavení optimální hypoteční varianty, budou v souladu s GDPR obratem odstraněny z naší databáze.

6 kroků k udělání po odeslání žádosti:

 1. zavoláme z čísla: 777 465 451
 2. z(a)jistíme potřebné informace a vyhodnotíme reálné možnosti
 3. na jejich základě navrhneme nákladově optimální hypoteční řešení
 4. s tímto řešením budete blíže seznámeni a zodpoví se všechny vaše dotazy
 5. za předpokladu vzájemné shody, tedy že se řešení podaří nalézt a zároveň pro vás bude z hlediska nákladů dostatečně atraktivní, abyste jevili zájem o jeho získání, bude vaše hypotéka nadále vyřizována ve vašem nejlepším zájmu jedním ze spřízněných, pečlivě zvolených a oborově specializovaných pracovníků tak, abyste se k jejímu načerpání dostali nejhladší a nejrychlejší možnou cestou.
 6. po dodání všech podkladů v požadovaném tvaru a obsahu následuje ono klasické: tvorba smluv, jejich kontrola a podpis, vložení na katastr a vyplacení požadovaných peněz na úvěrový účet za tímto účelem zřízený, k čemuž může klidně dojít už za pár pracovních dní od vyplnění formuláře na této stránce, jelikož se vyplácí takzvaně na vklad zástavních smluv nikoliv až na zápis samotného zástavního práva.
 7. BONUS: ten, kdo by se byl býval domníval, že zdárným vyplacením z našeho pohledu cenově nejpříznivější hypotéky to celé definitivně skončí, šeredně by se mýlil. Naší rolí a součástí údělu přiděleného specialisty je být i nadále v kontaktu se zdárně úvěrovaným, být mu pro všechny myslitelné případy plně k dispozici, informovat o případných zásadních změnách, nastanou-li, a provádět veškeré administrativní úkony v budoucnu. V neposlední řadě je našim úkolem sledovat za klienta hypoteční trh a v případě výskytu výrazně výhodnější hypoteční varianty realizovat převod neboli refinancování.

Důležitá upozornění:


Úvěrování řešíme OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl poptávající současně vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který si začal dovolovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám žádající neplatí za benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou srovnávány a nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní, nebankovní, spotřebitelské i podnikatelské), dále dluhové poradenství v rámci živnostenského oprávnění plus nabídky soukromých investorů v rámci uzavřených tipařských smluv a nástroje realitního trhu.

DůmDluhů.cz je možné považovat za virtuální tržnici s úvěrovými produkty sloužící k navigaci a propojení návštěvníka s investorem či úvěrářem schopným v daný moment nejlépe uspokojit jeho nákupní potřebu. Zakládáme si na vyspělé analytice i realizační dovednosti.

Řídíme se novelou zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. platnou od 1. 12. 2016. U všech našich investorů vždy dochází před jeho poskytnutí k posouzení úvěruschopnosti splácet a to zejména prověřením bonity (příjmů a výdajů), čili i registrů úvěrovaného. Nejsou účtovány dvojí odměny a naopak jsou dodrženy všechny další zákonné nároky uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Na ostatní produkty nabízené na těchto internetových stránkách, kterými jsou především podnikatelské úvěry pro společnosti i živnostníky a realitní služby, se tato legislativa nevtahuje.

Copyright © 2012 - 2023 DůmDluhů.cz

Plagiátorství porušuje autorská práva, jedná se o krádež duševního vlastnictví a podle zákona je trestné! Vyvarujte se jeho neblahým dopadům neprováděním na tomto portále!