Podezřele levné nebankovní hypotéky bez kompromisů na úkor poctivosti

zabezpečí vám cenovou slušnost a její celkovou stabilitu bez hrozby kompromitování

, takže se s nimi budete cítit jako v peříčku.

Spektakulární komponenty ala i úročení u úrovně 5% p.a., splatnost30 letLTV do 80% a 0 Kč poplatek předem i za předčasné splacení je spolu s možností takřka bezúčelného využití katapultují mezi totální trháky perfektně reflektující preference svých velevážených žadatelů, připravené bravurně reagovat na jednotlivé hypoteční sháňky a při peněžním uspokojování Vás spotřebitelů i podnikatelů si to svištět jak dobře promazané sáňky...

U obou těchto variant si konstruující investoři dali jaksepatří záležet na těchto speciálních funkcionalitách:

vmžiku osvěžit vyschlé internetové bankovnictví klienta jeho pokropením výživným kapitálovým kreditem

✓ přebarvit krvavě červené čísla na zářivě zelené a spadlou čárku před nimi zkřížit s druhou stojící

✓ vystříhat ho tím nemalých malérů typu odepření přístupu, uložení pokut, potažmo zesplatnění

to celé za doprovodu těch široko daleko suverénně nejzajímavějších podmínek v daný moment dostupných na nebankovním tržišti s cílem:

♥ dopřát mu tak dostatek peněžního i časového prostoru pro potřebné nadechnutí

♥ vytvořit pohádkové prostředí plně vynahrazující prozatímní bankovní nepřijetí

postavit ho zpátky na nohy a riziko platebního úpadku naopak shodit k zemi

a velezkušeně se popasovat se sebezapeklitějším háčkem, který se jim při plnění těchto úkolů přimotá do cesty.

A proto, pošilháváte-li po uplatnění jako je:

🔅 Refinancování
přímo katastrofální hypotéky

🔅 Konsolidace nákladově skandálních půjček

🔅 Financování lukrativně vyhlížející koupě

→ Americký účel či jejich různé kombinaci

🔝 zkrátka výtečném vykrytí všech ožehavých, předražených či vytoužených výloh těmi v pohodě uplatitelnými, ba nejspíš nejlevnějšími penězi,

aniž by zákonitě vadily a vedly k jeho zamítnutí:

❌ negativní záznamy v různých registrech z dřív hůř srovnaných účtů napevno tam zanesené jak kůly v betonovém plotě

❌ oficiální výdělky na výplatních páskách či daňových přiznáních svou nijak zvlášť oslnivou výší připomínající cca hlídače na půl úvazku

❌ přebujelé výdaje vyobrazené na výpisech z účtů, jako by se nějakým nedopatřením poslaly kopie těch prezidentských

➰ dohromady tak dávající velice nikoho extra ohromující hodnoty výsledné bonity, která zase horkotěžko a nepříliš přesvědčivě dosvědčuje dostatečnou úvěruschopnost žadatele poskytovateli, natožpak aby uchlácholila zákonodárce a obstála jeho pedantským (se)metrikám při zpětné kontrole, a to radši pomlčet o možných nesrovnalostech číhajících na Vás v budoucnosti, které jsou povětšinou spjaté s povinností předložit specifické podklady...

máme pro Vás skvělou zprávu ⇒ MÁTE TO MÍT.


"Doživotní" záruka na úrok i zbylé poplatky:

To všechno je sice pěkné, ale k čemu by to asi tak bylo, když se by pak hypotéka nehanbila kynout o kvasící úroky či různé pokuty ochotněji než samo těsto? To Vám povíme hned - k ničemu. Proto je tento aspekt jakési navyšování i blbu vzdornosti zcela zásadní...

U všech těchto hypoték typu Grand však můžete být v klidu, neboť získáte smluvní garanci odolnosti proti nenadálému a neurvalému nárůstu "provozních" nákladů alespoň po dobu fixace. Což u nás neznamená, že byste se po jejím skončení museli strachovat z drastického zdražení. Do té doby účtované úročení se pouze vyrovná s hladinou platnou v ten moment na trhu, což může vzhledem k její současné výši mimochodem klidně znamenat i znatelné přilepšení.

Ku cti těmto hypotečním úvěrům tak budiž, že nebudete muset být po celou dobu "dlužení" jako na trní, ve střehu a stresu z toho, kdy se věřitel uvolí vytasit s vyloženou podpásovkou zásluhou zejména slušně postavených, nezáludných a tedy práva i povinnosti jasně definujících smluv.

Primární benefit, z něhož tak člověk při svém setrvávání v roli dlužníka profituje, jednoznačně je, že se nemusí vinou chamtivosti jejich poskytujícího investora a chatrnosti od něho vzaté nebankovní hypotéky coby finančního zastřešení svých záměrů strachovat o definitivní ztrátu nemovitého zastřešení nad svou hlavou a to hluboko pod cenou zanedlouho potom, co se opozdí se splátkou, nebo poruší nějakou "pitomou" povinnost, z čehož popudu k nafukování dluhu o fiasko flastry přímo před jeho očima závratností svého tempa tím připomínající zatím nejpovedenější počin vypuštěný z bublifuku, div mu přitom nevypadnou z důlku, načež se možná uráčí zastavit, jakmile narazí na horní okraj tržní ceny zástavy, potažmo jeho obroučky...

Konečně se tak nejedná 
pouhé lákadlo povrchně předstírající šokující výhodnost, v jádru však naskrz prolezlé akorát pokryteckou tužbou prodejce po náramném obohacení oškubáním kupce jako nějaký po(d)řádný křáp nakonec vyklubaný z laciné cetky pořízené v bižuterii s nápisem šperkařství, ale zda(vo)řile si ji dokáže udržet napříč celým svým životním cyklem, aniž by ho od "přírody i výroby" měla krátký jako jepice."


Přehršel pozitivních (pochvalných) hodnocení a oproti nim málem absolutní absence negativních (zkroušených) komentářů od klientů, kteří se (dobrovolně) odhodlali ohodnotit námi odvedené úvěrové práce za dosavadních deset let, co se převážně v jejich prospěch pohybujeme na peněžním trhu, respektive přemáháme zpoza našich pracovních stolů, je důkaz místo slibů, že se tohoto poslání zhošťujeme na jedničku s hvězdičkou a to NEJEN NAOKO a chvilkově, ale komplexně a takřka napořád.


"Pasování do role žhavých favoritů na prvenství v divácké anketě produkt poslední dekády hned ve třech předních kategoriích a sice pro-klientsky:

1. peněžně přátelská

2. morálně nezávadná 

3. všestranně neškodná

je pak pouhou třešničkou na dortu."


Kvalitou a robustností svého dílenského zpracování ho naopak odevšad chrání před náhlou invazí rázného zdražení a po celou dobu trvání smluvního vztahu odolávají podléhání procesu stárnutí a náhlého rozkladu.

Standardně postavené smlouvy bez zbytečných zapeklitostí, lumpáren a zavánění akorát velkým průšvihem jsou toho jasným důkazem místo planých slibů. Jedině hypoteční model podobných kalibrů Vám pak do žil budoucího splátkového koloběhu vlévá řádnou porci jistoty.

Kýžená předvídatelnost, jistota udržitelnosti, ani z nich plynoucí, blahodárný pocit bezpečí přenesené do splácení nejsou v dnešní, už tak dost bláznivé a jen pramálo vyzpytatelné době rozhodně hledisky k zahození.

A nic z toho, věřte tomu nebo ne, není ani v současném nebankovním prostředí žádná samozřejmost, natožpak podřadná prkotina předurčená k přehlédnutí.

Bez jejich zohlednění a příslibu se bude dát učinit zodpovědné a správné ekonomické rozhodnutí jen stěží a absence na ně kladeného důrazu spíš zavání tím s devastačními účinky, které se zpětně často proklíná a komentuje se slovy "tak to jsme teda pěkně pro...kaučovali".

Nenápadně Vás popostrčit na cestě za vysněně výhodnou hypotékou, abyste s elegancí a bez sebemenších nesnází zdolali překážky, pod jejichž záminkou si svrchovaní bankovní představitelé svérázně umanuli neprodat Vám požadované peníze a tím bezostyšně ponechat napospas kose vyvstalé finanční nouze, je přesně tím, oč nám běží.

Čemu že to vděčíte za tuto nadprůměrnou produktovou průchodnost a všestrannou sympatičnost? Tak kromě naší štěstěny na lidi, vynalézavosti, touze se posouvat a inovovat, tvrdé práci, konstantnímu vzdělávání, deseti letům poctivě odkrouceným v úvěrovém oboru a nespočtu obětí položených k pomníku osobních životů, také lidskosti a toleranci spolupracujících subjektů, poskytujících, nejen soukromých investorů, jejich nenáročnosti a vlídnosti při vyhodnocování úvěrovatelnosti jednotlivých poptávek, benevolentnímu přístupu ke kritériím vypovídajícím o úvěruschopnosti jednotlivých žadatelů a následné férovosti při jejich správě. To vše pochopitelně pod taktovkou a v mezích všech platných zákonných ustanovení a pravidel dotýkajících se zejména spotřebitelského úvěru.
(DO)VZDĚLÁVACÍ OKÉNKO k povinnému prověřování

Jen tak mimochodem, kdybyste to náhodou ještě nevěděli, tak povinnost ji vyměřovat a zohledňovat při úvodním (vy)hodnocení každého z předložených hypotečních požadavků ze stran spotřebitelů jim byla spolu se všemi dalšími náležitostmi důsledného žadatelova prověření, tedy kroky k vykonání, podklady k doložení a pokynů k dodržování, uložena novelou zákona o spotřebitelském úvěru v roce 2016. Světlo úvěrového světa tehdy pochopitelně spatřili i ji vyjadřující ukazatele, vzorce umožňující její výpočet i jejich přesné výsledné hodnoty ke splnění. Jedním z předních je například parametr DSTI, neboli poměr mezi oficiálními výdělky a výdaji, který většinou nesmí přesáhnout hodnotu zhruba 50 %, důležitou roli u hypoték hraje také LTV, tedy poměr mezi hodnotou nemovitého zajištění a výší hypotéky oproti její zástavě požadované aktuálně nastavené někde u 80%, nicméně zapomínat by se nemělo ani na určení stupně negativního poznamenaní náhledem do výpisů splátkových registrů, při této lustraci zjištěnou povahu stávajících závazků, či porovnat zamýšlený účel využití s tím povoleným a taky si ho nechat patřičně zdokladovat. Jeho znění platí v plus mínus nepozměněné podobě až do dnešního dne, tedy pomineme-li průběžné uchylování se k mírnějším zásahům do přípustnosti "rozpětí" čísel u těchto veličin a to patrně podle zrovna panující makroekonomické situace v určité kombinaci s preferencemi a cíli vrchnosti. Při jeho sestavování si zákonodárci zjevně kladli za prioritní cíl vytvořit jeho prostřednictvím pro klienty přehledné a bezpečné úvěrové prostředí, kde si budou moct "zakoupit" výhradně dlouhodobě nezávadné a udržitelné produkty, což se jim, nutno smeknout, taky podařilo. Jedním dechem se hodí taky podotknout, že u nebankovních hypoték pro podnikatele prozatím ponechali půjčujícímu i nadále prostor pro plně svévolné rozhodnutí, zdali se jimi bude při své činnosti stoprocentně řídit a přenášet je do praxe "jedna ku jedné", jme se je vnímat "někde na půl cesty" jako moudrá doporučení k možnému inspirování a to v procentuálním začlenění dle vlastní libosti, anebo se je pro dobro ryze vlastní, případně i většiny zúčastněných, opět v různém jeho poměru, rozhodne zcela ignorovat.

Vysoká úvěrová angažovanost, přehnaná celková předluženost, nedostatečný prokazatelný příjem, příliš vysoké DSTI a tudíž nízká bonita, negativními záznamy poznamenané registrynevyhovující závazky, povaha zástavy či účel využití?

Co takhle dát konečně pokoj a prostě Vám půjčit, pro co jste si přišli?? A sice peníze třeba:

ve výši až 80% z odhadu s úrokem od 4.4 % na splatnost až 30 let a za 0 Kč poplatek předem i potom za předčasné splacení

To je pouhý průlet předních parametrů nebankovní hypotéky zvané Grand obecně schopné
 vyplatit drahé, nebo razantním prodražením hrozící dluhy a ochránit tím Vás, vaše blízké i vaši nemovitost, převést ji výlučně do vašeho vlastnictví, nebo naopak oproti ní získat peníze za pěkných podmínek a na prakticky jakýkoli účel, což je přehlídka příkladů jejich případného použití.

Pokud zrovna neprahnete po "pro-váhání" příhodného okamžiku k přihlášení se o jednu z nich z nějakého nepochopitelného popudu, pak se neprodleně vydejte kupředu kupříkladu: TUDY.
 
V opačném případně se nenechávejte rušit a račte si klidně číst dál třeba zrovna o tom, kterak...:
NENECHAJÍ ČLOVĚKA VE ŠTYCHU, AŤ UŽ...

Si potřebuje spravit chuť extrémně znechucený z drahot současného zadlužení, byť nezřídka vzniklého, povězme si narovinu, převážně z vlastně postradatelných, přesto na dluh tristně pořízených cingrlátek. Zálusk si výhledově může pochopitelně činit rovněž na zvelebení svého "domácího vězení", či rovnou pořízení druhým již snově vypiplaného bydlení, nebo třeba zrovna podléhá svodům si po vzoru ostatních trochu ulehčit život a prakticky bez práce dosahovat pěkných měsíčních příjmů pronájmem a především růstem hodnoty nemovitosti se zajímavým investičním potenciálem. Jen je třeba dát si dobrý pozor, aby do vlaku již se řítícího pomalu nadzvukovou rychlostí nenaskakoval 11 hodin a 55 minut po 12 té. Podnikatel tělem i duší to možná radši ještě povýší na jiný level a hypotečně zainvestuje prostor sloužící k provozování nějakého svého businessu s výrazně vyšší výnosností a tudíž i návratností uloženého kapitálu. Třeba jen zmodernizuje ten stávající, rozšíří výrobní kapacity, pořídí nové technologie, přibere pracovní sílu, aby co nejvíce odskočil od své konkurence a to jeho "milované" dílo kvalitně krmící jeho rod mohlo dál vzkvétat, nešlo do kopru, ani nestálo na místě.

No a posléze lze zaznamenat signifikantní výskyt stále rostoucí, sužovanější a tím pádem i sklíčenější skupinky lidí, které prostě už "jen" dostihlo to spletité období postižených posledních dvou let, prošustrovali i poslední zbytky kapitálových rezerv a teď už jedou prakticky pouze na vzduch, spíš se jen tak plahočí s vyplazeným jazykem a jen tak tak přitom drží na nohou, ani sami vlastně neví jak, nebo dokonce plazí po sedřených kolenních a loketních opěrkách, ze všeho toho vlastního urputného bojování a peněžního utrpení všude samý šrám a z něho vytékající pramínky či už tryskající proudy červeně.


Pouhá, byť mírně rýpavá odbočka pod čarou ke státní podpoře a jedné z hlavních příčin všeho toho povyku (téměř pro nic):

A to navzdory tomu, že v bance je všechny klidně nechají finančně vykrvácet a lézt státu pod sukni se jim zrovna nadvakrát nechce, nebo si ji dokonce i on zakasal tak natěsno, že se do ní vrhaného, pocit jistoty a bezpečí dodávajícího, skutečně osvěžující chládek skýtajícího stínu naprosto ekonomicky zdecimovaní a vyprahlý prostě nevměstnali, čímž si pro jednou taky troufale dovolil umanout trucovitě zaujmout převážně vlažné až totálně lhostejné stanovisko zrovna vůči této jejich devastační až přímo likvidační krkolomnosti a to, jak to tak vypadá, nejen předstíraně a dočasně, aby je nechal pořádně vycukat, ale opravdu a definitivně se je v tom jal ponechat zcela osamocené napospas krutému osudu. Hele už dost, stačilo, žádné další kompenzační bonusy, peněžní příspěvky, platební prázdniny, splátkové odklady, nebo dokonce odpouštění, ani jiné podpůrné programy. A už ani slovo, nebo řekneme insolvenčnímu správci ať vás neřijme ani pod peřinu osobního bankrotu! Snad si zvládnete pomoct i sami vy vandráci. Ne? Tak si skočte z mostu...

Přestože je pravdou, že ani i on sám není v rámci vzniku tohoto jejich hospodářského kolapsu žádné neviňátko, naopak se na něm poměrně aktivně spolupodílel, takže má ve zrovna ne málu jeho stopách namočené prsty a z toho ušpiněné nejen polštářky, ani po konečky, jako spíš zápěstní kůstky...

Ale ať už skutečně pochyběl kdokoliv a by k tou motivován čímkoliv, hon na čarodějnický shon ať pořádá někdo k tomu více uzpůsobilý. Pro běžné smrtelníky je pozdě honit bycha i je, nám nezbývá než probuzeně čelit tomu, co před nás mocnější bytosti tohoto světa postaví, a hrát s kartami, které máme zrovna k dispozici tak, jak nejlépe dokážeme bez ohledu na stupeň svého vývinu. Veškeré dostavující se síly soustředěně vkládat do vynasnažování se o postarání se o svoje setrvávání. Na všem zlém je něco dobrého, toto nás buď aspoň posílí, nebo pošle směr blažený ráj, jen otázka či každého a navěky... Ty vynakládané na hledání domnělých viníků, ukazování prstem a případné šikanování možno tahat z repertoáru výhradně ve chvílích volna, na vlastní zodpovědnost, s vědomím jejich budoucího pochybení a za předpokladu momentálně dostatečného zaopatření strategicky umožňujícího dočasné přežití a ideálně i důstojné přežívání sebe i svých bližních...

Možná i právě o to alespoň částečně šlo, nečuč doleva, ani doprava a koukej sebou mrskat ty kůže jedna líná! Tady potřebujeme těžké pracanty, žádné pohodáře a už vůbec ne pohádkáře! Tady se bude valit pořádná produkce, ať máte na splátky! S celým tím svým státním kolosem každý dlužíte tak na tři životy dopředu! Bičík z pravé býčí kůže do ruky a tady se bude poslušně makat vy sebranko líných budižkničemů. Zbylou část motivace mohlo na krásno utvářet posílení svého postavení, globální kontroly, sfér vlivu, demonstrace síly, vysátí, tzn. oslabení, zvýšení závislosti, tzn. poslušnosti populace, otestování, selekce, segregace, separace, tzn. rozdělení, odlidštění, lepší ovladatelnost obyvatelstva, jeho postupné navykání na izolovanost, poslušné plnění příkazů a přijímání kroků řízených z vrchu, z nichž by se dosud těžce bouřili, ošívali a ohrnovali nos, záměrná destabilizace zastaralého systému umožňující průběžné nastolování nového... Ale tak třeba si za okrajový cíl kladli rovněž udělání osvěty a zlepšení jeho hygienických návyků, i když u mě se to opět jaksi komplet minulo účinkem, a co u Vás? Kolikrát jste své dlaně potřísnili tím lubrikantem a poctivě je třeli o sebe jako byste měli co chvilka umrznout, vrhali nenávistné pohledy na zdravě se cítícího člověka nepřidušeného doběla kvůli látkou zazátkované papuly, s výrazem afektované zlosti v ksichtě mu při všem tom vyčítání nesolidárnosti vůči druhým plivali do obličeje, hnali ho z uzavřeného prostoru jak pravověrně zfanatizovaný Němčour chudáka malomocného žida v třicátých letech předchozího století, v duchu mu i všem jemu podobným parchantům pomalu přáli pomalou a bolestivou smrt, a mít tak po ruce nějakou zbraň, i byste mu ji možná dopřáli, durch opíchaní jak od včelky Máji, nebo Roberta Rosenberga a napuštění čímsi přinejmenším pofidérním, jak moc na vás ty televizní výstupy, výkřiky zapůsobili? Nebo jen radši drželi hubu a krok, dívali se jinam a dělali "jakože nic", jen abyste si "přímým konfrontováním s horkou hlavou zbytečně" nenatropili komplikace a neohrozili to své vybudované "málo", pomineme-li holý fakt, že by se to tolikrát stejně potkalo s podobným efektem, jako byste se snažili o bortění tlusté, železo betonové zdi házením poměrně nedávno sklizeného hrášku, nebo spíš vlastními, holými pěstmi. Jen se přiznejte, vždyť už skoro o nic nejde. Teda snad. Jen za to teď všichni budeme muset zaplatit mastný účet a klidně bych se vsadil, že to byla jen první část celého představení, podobné mocenské kousky budou "pomaloučku, polehoučku" narůstat na výskytu i intenzitě a než se všichni stihneme nadít, zbrchat a stmelit, budeme tady mít takovou totalitu a hrůznou spoušť, že nás všechny ještě pořádně zabolí u srdce, zblednou nám tváře, zapotí se zadnice a z úst se ohromeně a úzkostně vyline ono otřepané, no již zcela surrealisticky myšlené klišé "za totáče bylo fakt blaze" a v "jakémž takémž" suchu zůstanou jen pořádní primitivové, zbabělci pro strach dobře udělaní, případně pár špičkových přetvářečů a od přírody stvořených tajnůstkářů. Ale ani si nedovedete představit, jak moc rád bych v této sázce prohrál, a za tuto vidinu budoucnosti měly na vině čistě moje neopodstatněné sklony k pesimismu coby jedna z profesních poruch, deformací a všechny nás čekala blažená budoucnost bez útrap a pohrom a, alespoň zkraje, "hlavně nenápadného" peskování s překrucováním pravdy a přenášením zodpovědnosti za vinu vzniku na údajné darebáky CPZ. Nevím no, no bez čistek, bolesti a obětí to jaksi nevidím, to bychom se jako lidstvo asi jedině museli jinak extra rychle a svévolně dokopat k vnitřnímu překopání, přírodou požadovanému a s ní kompatibilbímu přeorientování... V tom všem jako by státy ale spíše plnily pouhou roli slepě poslouchajících dětí, nebo možná přesněji bezradných a plně odevzdaných dlužníků, ze svých obyvatel dělali pouhé "pablby na entou" a zodpovídaly se (plnili zakázku) nějaké "vyšší" moci. Každopádně kdo ví přesně, to víme, no my to prozatím nejsme a tak se můžeme akorát domnívat, potažmo mezi sebou dohadovat cca do nekonečna, nebo hodin dějepisu roku 2038...

, nebo se klade zvláštní důraz na nezávadnost obsahu smluvních dokumentů, jež Vám jako jediné:

ZARUČUJÍ BEZPEČNÉ ÚVĚROVÁNÍ

O pravdivosti či trvanlivosti těchto tvrzení netřeba dlouze pochybovat, neboť se opírají o prohlášení pevně zakořeněné ve standardně postavených a přehledných smlouvách, které má klient možnost si naskenované důkladně prostudovat v dostatečném předstihu před jejich podpisem, dodatečně se doptat na nejasnosti, případě požádat o jejich adekvátní úpravu, i je s nimi pečlivě obeznámen v jeho průběhu přiděleným specializovaným pracovníkem. Misí je uchránit ho i přes všeobecně časté spěchání na peníze před učiněním zbrklého rozhodnutí bez obeznámení, uvědomění a zvážení všech jejich klíčových atributů, jež by posléze mohlo mít za následek vznik kritické situace. Podobné život potenciálně ohrožující, až VŠANC dávající zadlužení, jakým nebankovní hypotéka bezesporu je, opravdu není rozumné ukvapeně vzít zabalené pod rouškou řady tajemství, či lehkovážně, takzvaně na "PAS BLINK", pod "šach matovým" nátlakem okolností. To se pak není čemu divit, že jen otázkou času, než se z něho vyklube další těžké zklamání a bezedná kasička na peníze...

PS. Proč je "životně" důležité a vysoce prozřetelné, abyste tento aspekt kvality i z něho pramenícího bezpečí pořádně a přednostně zvážili?

PRVOŘADÁ NEZÁVADNOST

V krédu "nejsem tak bohatý, abych si kupoval ty nejlevnější věci", je ukrytá velká moudrost. Co takhle kvalita, spolehlivost a štábní kultura, nejen pouhá lacinost.

Její příčina stejně časem vypluje napovrch a bláhovému kupci se vymstí, jen co se mu domů dovlečený produkt začne rozpadat pod rukama, až z něho po pár použitích zůstane akorát neužitečný šrot zabírající místo a hořká pachuť v ústech z do povětří vyhozených peněz. Šatník, elektronika, vždyť to znáte...

Pořízená věc má být v první řadě pořádná, by se na ni mohl člověk dlouhodobě spolehnout, dělala mu radost a nemusel do ní neustále sypat další a další peníze.

Důležitá je důvěra, jistota, že se na ni dá spolehnout, opřít ve všech časech. Dobrý i těch zlých. Trvá dlouho, než se vytvoří, no stačí jedno zklamaní, aby se rozpadla a třeba i přetvořila v pocit zášti.

Když se člověk nemůže stoprocentně spolehnout na sebou vlastněný a hojně používaný produkt, je to o ničem, to se bez něho snad radši obejít. Základ je, aby byl k dispozici, když bude třeba, splňoval očekáváné funkce "na jedničku" a to především má-li "jeho život ve svých rukou", čehož zářným příkladem je třeba fyzický výrobek jako kolo, či auto.

To samé platí i ve světě služeb, po celou dobu trvání smlouvy musí loajálně zohledňoval majitelovi zájmy, nesmí převléct kabát při prvním menším otřesu, nebo mu dokonce "bezostyšně" vrazit kudlu do zad.

Jste si vážně jisti, že takový hypoteční úvěr je v tomto směru světlou výjimkou? Že stačí mít skvělý úrok a tím je vymalováno, vše vyhráno? Nepleťte se šeredně, rozhodně to neplatí vždy a už vůbec ne mimo bankovní sektor...

Při svém nákupním procesu je proto potřeba nepodléhat šílenství, zachovat si odstup i chladnou hlavu a pokud možno nezohledňovat při něm čistě slevy. ale i na to při svém nakupování. Nechť je tedy aspekt kvality a dlouhého, dobrého sloužení neodmyslitelnou součástí vašich rozhodovacích procesů. 

Ono jakmile se totiž spokojeně usadí na hnízdo vyhladovělých zmijí, některá z klubka se ho ujme uštknout do pozadí a jeho pochlebné pochvalování rázem přeroste v plačtivé proklínání, bude to mít přímo úděsnou dohru a na jakékoli stížnosti, nářky či reklamace bude již příliš pozdě.

Pro odpověď na tuto otázku netřeba chodit přehnaně daleko, stačí zalovit v nedávné paměti a vylovit z ní vzpomínku na rozhovor s člověkem právě takovou nebankovní hypotékou těžce napáleným. Ten Vám coby odstrašující příklad z praxe a názornou ukázku číhajícího nebezpečenství vkládáme do odkazu níže z naschvál zašantročené složky nesoucí označení "žalostné vzpomínky na včerejšek", v níž stačilo nalistovat zapadlý soubor "depresivní rozhovor s poškozený klient".

Nebo si též "poslechněte" odstrašující rozhovor s nebankovní společností nepěkně napáleným klientem, který se vlekl v poněkud zplihlé, dusné i chmurné, zkrátka komorní atmosféře, která by se dala pomalu krájet, jak byla napjatá. Jestli zcela po právu, to posuďte sami po přečtení postřehů z něho KLIKem ↓↓↓ Třeba pak tomu tvrzení o razení morálně nezávadného zadlužení na prvním místě dáte zcela zapravdu a začnete ho taky preferovat...

VAROVNÁ LUMPÁRNA

Pro povadnutí brady nám v něm ten(to)krát stačilo zachytit jediné "magické slůvko" věcně vystihující věřitelovu vskutku inovativní záminku pro neurvalé navýšení nákladů na nebankovní hypotéce, kterou stručně vystihuje tato ohláška:

"Z důvodu výskytu zvýšené INFLACE jsme přinuceni neprodleně Vám zvýšit doposud platné úročení rovné 6 % nově na 11%, čehož následkem dojde rovněž ke zvednutí minimálního splátkového odvodu z 30 na 42 tis Kč/měs. Toto rozhodnutí je neměnné, nabývá neprodlené platnosti a vztahuje se na každou anuitu počínaje tou nadcházející."

Ta jim coby údajná výmluva pro zběsilé zdražení hypotéky neomaleně přistála v poštovní schránce a zčistajasna tak převrátila život v domě zastaveném rodiči vzhůru nohama.

Na dotaz týkající se číselné hodnoty zůstatku ke splacení ke dni vydání tohoto usnesení, který jim celí šokovaní zbrkle obratem položili, se jim bez sebemenšího ostychu dostalo rychlé odpovědi:

"K dnešnímu dni u vás evidujeme celkovou dlužnou částku ke vrácení 5.1 mil. Kč."
Vzhledem k tomu, že dluh dosud dělal sotva 3.6 milionu, orosili se po obdržení této noviny asi o 1.5 M tolik." (":-D" - NO JOKE - kéž by).

Jestli správně počítáme, tak bychom to měli necelé zdvojnásobení úročení při splatnosti 15 let plus nárust nějakých 30% jak na splátce, tak na dluhu a to nejen "ze dne na den" a bez "pořádně pádného" důvodu, ale taky, uznejte sami, zrovna v ne zrovna nadvakrát vhodnou dobu...

Syn čtyřicátník jakožto živnostník figurující na smlouvách v roli jediného dlužníka, rodiče v důchodovém věku jako zástavci coby rovnocenní spoluvlastníci rodinného domu 50 na 50 v celkové prodejní hodnotě cirka 8 M disponujícího jako nemovitá zástava.

Tenhle barák se teď stává pomalu na odpis, neboť se zůstatková hodnota jím zajištěné pohledávky "nikterak pomalu a zároveň jistě" blíží jeho tržní hodnotě jakožto zástavy, což v překladu znamená, že nezpomalí-li tempo růstu tohoto dluhu, neuvidí majitelé z přinuceného zpeněžení jejich stavení ani vindru, jakmile se dlužný zůstatek vyšplhá na úroveň její prodejní ceny.

Dokonce se také může "klidně" stát, že dlužník zůstane i nadále dlužen a povinen vrátit tu část jistiny, jež se přes ni stihne do bodu uskutečnění prodeje peněžně přehnoupnout. Z tohoto, pokud mu rozdíl mezi nimi není milosrdně prominut, potom vzniká ona ústy hojně kolující lidová slovesnost: "komplet přišel o svoji nemovitost a k tomu ještě dál dluží nemalý ranec."

Vícero trefných postřehů k tomuto roztodivnému a neméně rozčarovanému rozhovoru naleznete na TÉTO osamoceně stojící podstránce.


"Jste-li celí promrzlí a hladoví, pojďte se ohřát a najíst do skutečně slušného podniku."

Co se dnes "pěkně v teple" podává na způsob nebankovní hypotéky? Tak třeba:

hypo à la Grand dominující delikátním úročením cirka 4,4 % dovolující astronomické LTV až 85% a po přimíchání velkorysé splatnosti 30 let oslňující splátkou 5008 Kč na výživnou částku 1 MILION

Zážitek z konzumace této hypoteční speciality nechť ještě umocní aspekty jako jsou poctivá příprava, příjemná obsluha a moderní prostředí.

Pro ty, kteří na tento gurmánský porkm nedosáhnou, nebo na něm náhodou něco nebude podle jejich gusta, skýtá jídelní lístek další záložní chuťovky, jimiž zajisté obstojně uspokojí cenové pohárky a zplna zasytí účet.

Pokrm možno s klidem vrátit kdykoli v průběhu jeho konzumace, aniž by bylo následně nutno vyrovnat se s nelogickými poplatky, nevraživými pohledy, či provinilými pocity, jakmile budete plní, nebo přestane chutnat, a před jeho servirováním se samozřejmě neplatí žádná "dýška". 

S výběrem komplexně poradí a vyřízením vstřícně vypomůže k tomu vyčleněný specialista s kvalifikací EXECUTIVE a pomyslným ČERNÝM hypotečním pásem prokazujícím přímo brutální level jeho úvěrových dovedností.

Tento Vám NAVÍC zůstane nadále plně k dispozici i po uzavření obchodu pro případ výskytnutí jakékoli dodatečné asistenční, či servisní potřeby jako důkaz toho, že to u nás, byť to zní jako "otřepané klišé", podpisem smluv zdaleka nekončí.

Kdy konkrétně se náramně hodí to, že za sebou máte schopného odborníka každým coulem perfektně znajícího Váš případ, připraveného vyslyšet vaše volání, efektivně navigovat i akceschopně asistovat pro hladké dosažení vašeho osobního prospěchu v každé situaci??↓↓

Příležitosti k uplatnění přiděleného specialisty

Konkrétně se Vám taková dodatečná, vesměs bezplatná "pomocná ruka" může hodit jak "dole", vyvstane-li prekérní situace, neprůhledná nejasnost, splátkový problém a s ním spjatá nutnost navýšit částku, odložit, či snížit splátky, natáhnout fixaci, provézt náhlý úkon, doložit podklad... tak i "nahoře" při slavnostních okamžicích z opačného spektra, kdy život ukáže onu růžovou tvář, člověk přežije to utrpení, šero konečně vystřídá azuro, finanční situace dojde rapidního zlepšení, žádosti o zvýhodnění refinancováním se vyhoví, uvolní se peníze pro definitivní, či částečné splacení... Pokud za tu dobu skoná, zmizí, nebo dostane vyhazov, pochopitelně nastane jeho obstojné nahrazení...

Poměrně by nás překvapilo, kdyby se Vám v průběhu přímo obří doby trvání jejich (s)platnosti nenaskytla spousta příležitostí k jejich uplatnění, při nichž byste velmi neocenili náklonnost sečtělého hypotečního přítele na dosah telefonu. Jeho ochota vždy vyslyšet, objasnit, zařídit a tím vyřešit bývá k nezaplacení, jednoduše návyková. Jak už to tak bývá, z pravidelného využivání se automaticky vytvoří zvyk, jež bezdětně propukne v regulérní závislost a to, že jste jí propadli až "po uši" a teď v ní pěkně lítáte, si plně uvědomíte až při těžké odvykačce, ignoraci a žalostném nedostatku vnějších vyhovění u konkurence, kdy po zavolání jen něco zamrčí hlas pana Jirky Neyřídilky Věčného, tůtání hlasové schránky, či hluchého sluchátka, z něhož vyleze akorát "mrtvý brouk" typu "dík za výdělek, no dál neotravuj".

Tím se Vám nesnažíme prodat i vzdušné zámky, ani si nepleteme úvěrový inzerát s partnerskou seznamkou, mít k sobě někoho, kdo Váš případ perfektně zná, lze se na něho průběžně obracet a s klidem spoléhat ve všech nastalých, zlých i dobrých časech, je často přehlíženou, přitom "nesmírně" podstatnou součástí.

V případě náhlé potřeby tak máte koho úkolovat, zaměstnávat tak svými těžkostmi, posléze masírovat, uhánět, obírat o čas i múzu, kam směřovat své dotazy, delegovat problémy a při(e)dávat (své) starosti, tlak, vrásky, šediny a pleše na cizí hlavu, přetvářet ji v pobledlou, strhanou, uhernatou, cukrem a kofeinem přeplněnou kuličku obranou o životní elán, zážitky, kvalitu, zřejmě i délku a v neposlední řadě rovněž výdělky, kterých by mohla dosahovat věnováním čerstvě se valící energie novým obchodním příležitostem, popřípadě do jejich vytváření, namísto jejího v podstatě dobročinného plýtvání vracením se nazpět ke starým, již zobchodovaným, tzn. chladně (obchodně) řečeno vytěženým poptávkám. No co by jeden pro druhého, pocit důležitosti, užitečnosti a prosperity plynoucí z dobrého jména neudělal... Ostatně z toho může taky kápnout nějaké to doporučení, či nečekaný vedlejší kšeft.

My se s Vámi budeme otravovat až do úplného konce a Vy se s tím tak nikdy nebudete muset patlat sami.

Zcela zásadní zásadou, na níž si zakládáme, je nemuset se pro nastolení toliko klíčové konkurenční výhody, jakou stlačení ceny a zvýšení průchodnosti bezesporu je, nadobro rozloučit se žádnou z ostatních avizovaných hypotečních výzdob, ani se opičit po konkurenci a posléze páchat častokrát nekalé, amorální až čistokrevně zákeřné přestupky proti lidskosti viz výše spočívající v počátečním předstírání nevídané výhodnosti a nevinnosti, dokud se jim nepodaří přilákat zájemce, takzvaně si ho zaháčkovat a posléze přetavit v dlužníka.

Tomu však těžce sklapne, jen co se věřitel osmělí odhalit svůj skutečný charakter a záměr, sklapne past, načež mu pod nosem náhle přistanou masité pokuty razantně zdražující uzavřený produkt, jejichž jedinou a pravou příčinou je prachsprosté dohnání slizce naslibovaných, reálně však zcela nedostačujících režijních nákladů.

Jakožto výmluvná argumentace na ně uplatněných nároků většinu sloužívá jiná, opovržlivá, vzhledem ke skandálnímu rozsahu způsobených škod až dosti sarkastická záminka, již nicméně lze alespoň částečně naroubovat na precedens úvěrového práva, byť i tak by jen horkotěžko ustála důkladnější prověrku opozice při soudním sporu v dnešní výsostně novelizované a spotřebitele opatrující době a zcela oprávněně při ní vyvstává na mysl otázka: "To si fakt jako dovolujete dělat takové prasárny kvůli takové ptákovině?? Děláte si prdel?!"

Z toho plyne, že:

 přehnaná věda z dřívějších, přítomných i nastávajících přestupků žadatele a vyvozování přísných důsledků z nich plynoucích nedokonalostí

 neférové čachry spočívající převážně v pověstném skrývání pokut nakonec utvářejících onu skutečnou, na hony vzdálenou, zásadně závratnější cenovku

 úžernícké úročení vyšší než na přelomu milénia, splatnost zřídka delší jak psí život, splátky, jež by měl problém utáhnout i premiér a konstantnost vrtkavější než štěstěna gamblera

patří tím pádem minulosti a to včetně provizí, za něž byste vyžili na vysoké noze dobře půldruhého roku...

Absolutní absence zkroušených klientských komentářů za takřka 10 let našeho každodenního věnování se úvěrování Vám budiž v tomto směru dostatečným důkazem pravdomluvnosti, důvěryhodnosti a stání za zkoušku.

Byť získání Grandu není, nalejme si čistého vína, zdaleka stoprocentní, za pokus NIC nedáte, když dopředu nám NIC neplatíte.

Vydejte se po správné stopě slušné nebankovní hypotéce:

"Máme ukázkově ukázněné, závidění, zájmu i následováníhodné hypotéky."

Jářku politováníhodná událost, i tak by se dalo opačně nazvat zbytečné ztracení směru, výrazné zdržení a celkové zdražení, natož pak skončení "zrazu" na srazu dluhových invalidů po pádu do spárů hyeny, predátora, anebo rovnou dolů ze srázu...


Zásluhou čeho lze tuto financující činnost provozovat v režimu, jež nejenže zásadně zvýhodňuje Vás jakožto koncového žadatele, nedostává se přitom do křížku se zásadami slušného chování, ani přímého rozporu se zákonodárci vymezenými mantinely a stejně se jím v konečném důsledku daří dosahovat rentabilního poměru mezi výlohami a výdělky, tzn. uspokojivé ziskovosti?

Pro rozkrytí zodpovězení si stačí rozkliknout:

přednosti, průsečík, náplň, bezpečí, pověst, podpis, předsevzetí, snažení, zlevňování, tajemství, či příležitost vs. parazitismus ♣

Společný průsečík těchto hypotečních produktů spočívá v jejich zastřešení svým přístupem kultivovaných investorů, s nimiž se podařilo exklusivně navázat všestranně přínosná obchodní partnerství založená zejména na lidskosti. Vlastnosti jako pochopení, vstřícnost a rovnost, s nimiž se průběžně zajisté setkáte, jsou pouhým jejím odleskem a vrcholem pomyslného „ledovce“.

Z této přednosti těží zejména sám úvěrovaný a krom úrovni nevídané výhodnosti se těší též stupni nadstandardní stability.

Každodenní chléb je přinášet cenově ojedinělá řešení, přivírat zrak nad spoustou vad a při samotné správě pohledávek především dodržovat zásady čestného jednání, jež jakožto jediné jsou následnou zárukou bezpečí, tedy nepřítomnosti dodatečného prodražení = podražení židle dodatečným účtováním nepřehled(nutel)ných poplatků. 

Ty pro "chudáka, dopředu nic netušícího" dlužníka totiž bývají předzvěstí platebních potíží následovaných uplatňovaním dalších mastných sankcí, které často nevyhnutně vyúsťují v ekonomické zmrzačení a pro jím zastavenou nemovitost představují nemilosrdný rozsudek k dražebnímu prodeji.

Obstojná dosavadní pověst i karmická zátěž po těch 10 letech oborové působnosti jsou, jak sami doufáme, dostatečným důkazem daření v oblasti jejich doručování.

Výrazný podpis zde rovněž zanechává úctyhodná zásobárna zkušeností a doširoka rozprostřených znalostí protkaná spletí precizně vypilovaných procesů, jež může žádající zužitkovat v prospěch vyplacení tomu odpovídajícího hypotečního řešení za nutnosti vynaložit zásadně zanedbatelnější peněžní, časové i energetické jednotky ze svojí zásobárny v porovnání s počínáním veskrze amatérským.

Zatímco současnou devízou je minimalizace vedlejších výdajů, náročnosti úkonů i kladených odporů, hlavně ať to má zákazník co nejmíň nákladné, vysilujíc i zdlouhavé a při (s)jednání, přes splácení až do splacení si tak připadá jako v "bavlnce" a nikoliv "bodláčí"...

Primárním předsevzetím do budoucna pak zůstává pokračovat v nastoleném pracovním tempu a ve vlnách příchozího zápalu trpělivě zdokonalovat jednotlivé produktové podmnožiny tak, aby se ve výsledku podařilo přinášet potřebným vykonávanou činností NEJVĚTŠÍ možný užitek za cenu opačně úměrnou ⇒ NEJNIŽŠÍ.

Pro klientsky zvlášť zásadní a ziskovou zprávou bezesporu je naše snaha dlouhodobě si vystačit s příjmy, které by konkurence pravděpodobně již dávno označila za opovrženíhodné položky, pro něž se jí neoplatí ani "vstát z postele, sehnout v pase, uspořádat v kase, kleknout v kostele, natož skončit v base", za což si na oplátku zaslouží po právu nařknout z neukočírované ekonomiky, velkých očí a rozhazovací rozmařilosti hraničící s vyloženou nenažraností, jež jsou do značné míry zodpovědné za jejich tendenci nárokovat si natolik nafouknuté odměny.

V čem tkví jádro "pudla" oné zázračné zlevňovací přísady, s jejíž pomocí lze nastolit neslýchanou lacinost BEZ jinde vídaných "vad na kráse a kutí piklů"?

Jejím pracně střeženým tajemstvím je neutálá kapacitní přetíženost, ukázková procesní vyladěnost a pokročilá technologická vyspělost. Právě ty nám umožňují zvýšit efektivitu a zároveň se uskromnit se při utrácení za jednotlivé výrobní vstupy, lidské zdroje, tedy razit cestu celistvé strategické nízkonákladovosti, jejíž zásluhou je možné zastávat rozvážný přístup k investicím, zavádět úsporná opatření a zbavovat se nadbytečných výdajů, aniž bychom se dopouštěli "chorobného škudlení" a s ním zákonitě spjatého "skoupého šizení" neblaze se podepisujícího na robustnosti výstupu = kvalitě výrobku.

Smíchání s kapslí na krocení megalomanských plánů tak získáme přípravek, který je přímo úměrně tomu účinný, svým provedením a přínosem porovnatelný přinejhorším s druhými, jenže na rozdíl od nich prodávaný za koncovou cenu, o níž se jim může nechat leda zdát vinou regulérní nerentability.

Teprve příprava podle podobného receptu dává vzniknout peněžně prospěšné příležitosti pro poptávajícího "pacienta" a popravdě mu pomáhá vyprostit se z povětšinou neúprosného sevření pařátů nastalé peněžní peripetie.

Postrádá totiž poznávací prvky tolik typické pro prachsprostě parazitující organismus, který blahodárné úmysly předstírá a zanedlouho je vystřídá realita zkázonosných dopadů.

Jinými slovy se bez špetky mezilidské empatie a pozitivního společenského dopadu pouhopouze přiživuje na pozůstatcích jeho finanční "katastrofy", jako podvyživená pijavice vysává zbytek životodárných živin, jen aby posléze nadobro zahodil klíčky od její "klícky", doslova na "hulváta" do ní s chutí vrazil poslední "hřebík" a přesně podle plánu ji z původní "prohlubně" zatáh do paradoxně ještě hlubší dluhové "propasti".

"Přivolejte si první rychlou záchrannou dřív než pohřební. Snad vnímáte ten rozdíl..."

PLUS complete no-brainer alias pádný argument pro bezplatné vyzkoušení okořeněný o nevinný návrh ♦

Vězte, že konkrétní návrh ideálního výsledku přesně na vaše vlastní míry, představy a uplatnění od nás věru získáte zcela zdarma a nezávazně, ať se první můžete sami v poklidu pořádně poradit, rozmyslet a rozhodnout.

Ostrou výrobu představeného hypotečního produktu zahájíme až v moment, kdy jeho potenciální finální podobu shledáte jako bezvýhradně vyhovující, shodnete se tak na bezkonkurenčnosti jeho složení, zpracování i nacenění, v návaznosti čehož projevíte známky zjevného zájmu jednohlasným odsouhlasením a dáním pokynu ke zhotovení konzultované zakázky.

Teprve tehdy padne taky řeč na téma povinného placení, v zápalu jehož příslibu a představy přísunu ve zhmotněné podobě počneme naplno pohybovat svými chapadly.

Ale POZOR, nárokování jakéhokoli honoráře přichází v potaz pouze v případě a až po dotažení do zdárného konce ⇒ čerpání v předem slíbené podobě! Předtím po Vás nechceme nic, kupodivu ani za benzín.

To, že nám zaplatíte až po spokojeném převzetí hotového díla, budiž vašim důkazem bezrizikovosti i účinným bičíkem na naše bedra po celý průběh realizace, hřejivou náplastí na cenově citlivé srdéčko a zároveň palivem do našeho hnacího ústrojenství, motivací a silou donucující k přemáhání...

NEVINNÝ NÁVRH:

Nechcete si snad nechat ujít příležitost přinejmenším ke srovnání cenových možností na trhu navzdory tomu, že Vám do toho strachem o honorář se třepotající konkurence zřejmě bude různě kafrat, kokrhat nesmyslná kykyryký, zkrátka a jednoduše usilovat o vaše od(st)raz(š)ení snížením se k bezcenným klepům, vábidlům, anebo výhružkám vše(ne)možných od(z)růd.

A dva TIPY od PEPI ♠

1. Pokud si při (s)jednání nepřejete naběhnout, dělat uštěpačné ústupky, či přehnané starosti a na vlastní hypotéku pak pocítit různé projevy neschopnosti, lživé lstivosti, nebo přímo zákeřnosti, potom:

Oběhněte obloukem všechny nedávno narychlo spíchnuté, placenými reklamami dopované, tím pádem pravděpodobně předražené, přelétavé, nebo nezkušené rychlokvašky a zastavte u lety, lidmi a pozicemi prověřených stabilních hráčů.

"Zdání kolikrát klame, tak se hlavně nenechte ošálit a zanevřete na nezměrné kvantum všemožných nebankovních záležitostí odjinud solidnost postrádajících, ať to konečně zavání zavdáním na zdárné zdolání těžkostí namísto zanadáváním na konečné zadávení záludným závazkem."

Přihnutí si takového počátečního přípitku totiž spolehlivě prospěje vašemu tlaku podstatně lépe, než ten na první pohled byť možná pramálo odlišný, no ve svojí podstatě pouhopouze přidrzle napodobený a životosprávu prachsprostě poškozující pančovaný patok s vypočítavě pozměněnou konzistencí jimi podmázlou z prostého, poměrně primitivního popudu: neuspokojení s průměrně připisovaným profitováním a prahnutí po podstatně pořádnějším.

PS. Přitom by Vám bylo postačovalo: TOTO.

2. Z tohoto odnepaměti pravidelně se opakujícího a pramálo příjemného příběhu plyne praktické ponaučení:

Před přistoupením k podpisu plánovaného hypotečního paktu pořádně proklepněte jeho papírové i displejové zaopatření včetně doplňkových prohlášení i prapodivných práv a podmínek půjčující společnosti!


Pojďme si to shrnout:

Poprosili jste banku o hypoteční úvěr na zaplacení části pořizovací ceny nového ne/movitého majetku, materiálu a práce sloužícím k jeho zušlechtění, nebo současného zadlužení za účelem jeho citelného zvýhodnění, ale vyfasovali jste červenou?

Onu osudnou stopku vaší žádosti vystavily nevyhovující registry, bonita, závazky, záměr, zástava, nebo jiný záludný zádrhel, z jehož cizokrajného názvosloví jste začali akorát tak koktat, ráčkovat a k tomu ještě chytat závratě?

Poslední kapkou byl víc než samotné odmítnutí netečný způsob jeho provedení a tečkou udělanou za vaší nadějí stručný proslov „Zamítnuto pro... Zkuste za...“, nebo přímo "slehnutá zem" po obsluhujícím bankéři, či poradci?

No jo, jenomže teď „BABO“ raď, co máte dělat, když "vycucat si z prstu" ponovu požadované je zvlášť tak narychlo totální utopie a naopak čekat bez jistoty smyslu je upřímně to poslední, co si "smíte, anebo sníte" dovolit… Hlavně jim to zkuste nemít za ZLÉ. Proč to se dočtete v útrapách úvěráře: ZDE.

Pokud souhlasíte, že je i přesto vysloveně nejvyšší čas na okamžitou zelenou, adekvátní úvěrový rámec i nejnižší možné náklady a je-li libo udělat si radost díky hypotečním hodnotám jako:

 • částka k čerpání zastropována vydatnými 85 % z hodnoty zastavované nemovitosti.
 • úročení v rozumném rozpětí od 4.09 do 4.89 % ročně
 • splatnost roztažitelná až na libozvučných 30 let

stačí si poručit rázným zvoláním:

a pošmáknout tak na vizuálně podobně podmanivém a přitom poctivě připraveném peněžním pokrmu...

"Vaše situace si zaslouží opravdové finanční poopravení a NE odpudivé finální popravení. 

Přičemž ono poutnické, že méně bývá více, zrovna tady neplatí, načež rozdíl je přímo propastný. Podobný hypoteční klenot jí bude zajisté pasovat o poznání lépe, než podřadná, opřekot se přetvařující, pozérská bižuterie."

Jaký postup na Vás po odeslání objednávky přesně čeká, čili z čeho se v kostce skládá realizační proces, se dočtete pro změnu LOKÁLNÍM ZMÁČKNUTÍM.


Klidně si rovnou půjčte ještě jeden navíc a ten vsaďte na to, že rovněž všechno okolo předčí vaše představy.

Na její nesmírně poctivé a neméně pečlivé přípravě, která

probíhá za použití výhradně prvotřídních ingrediencí v útrobách předpisového prostředí a režii profesních jedniček se sklonem ke spořádanosti i mezilidsky blahosklonnou povahou,

Vás zkrátka nemá co zklamat.

Vsadíte tím doslova na jistotu a byť kurs je tím pádem poměrně nízký, i drobná výhra je lepší než žádná, aspoň si ještě snížíte už tak skvělou hypoteční cenu.

Stačí zvednou pravačku a pronést směrem k obsluze:

a poměrně jednoduše tak získat na svoji stranu zaručenou přízeň takového zkušeného mistra kuchaře na slovo vzatého, který "pověnuje" plnou pozornost vaší objednávce a Vy si tak budete moct báječně pochutnat na jeho kulinářském veledíle.

"Nejen, že tak můžete profitovat z jeho neslýchané schopnosti, solidnosti a sofistikovanosti, které jsou nespornými synonymy jeho snažení, ale rovněž se spolehnout na jeho přívětivost, vstřícnost a laskavost jakožto nesmazatelné součásti jeho skutečné povahy.

Díky tomu dozajista dosáhne stupně vyložené vřelosti vyjma postavené vody i jeho přístup k Vám, o vaší celkové spokojenosti s výsledkem ani nemluvě..."

"Těch deset let, co tady jsme, nás naučilo řadě věcí, jednotlivé procesy se zkvalitnily takřka k nepoznání a stihla se v nich vychytat spousta much, které teď nemusí poletovat kolem hlav našich poptávajících a znepříjemňovat jim životy.

Naopak mohou těžit z nasbíraných zkušeností, vydobytých hypotečních možností a těšit se při nich z precizně vychytaných postupů."

přispěl do placu svým pohledem zakladatel projektu DumDluhu.cz.

Jeví-li se Vám to celé dostatečně lákavě, abyste tomu dali šanci, potom nepropásněte otvíračku a dovolte nám připravit "záchranné" řešení dřív, než druhé "zabijácké" a s ním i o vaši nemovitost. Přestaňte si nadále zbytečně ubližovat dalším bláhovým narážením do zamítací zdi a radši nastupte na plošinu nadnášenou benevolencí, s jejíž pomocí ji hravě zdoláte, nebo račte zpříma vstoupit hlavní branou do domu, kde jim není lhostejně vaše blaho, slovo dluh tam vnímají jako oboustranně výhodný obchod, dosyta se tam obohaťte a proměňte tak žalostný peněžní nedostatek v blaženou hojnost.


Proč raději neváhat?

Jen ještě vězte, že další nesmělé vybírání zavání akorát přebráním a tudíž nevhodnou volbou, kdežto rozhodnost a akceschopnost že jest pravou výsadou veleúspěšných nákupčích.

Osmělte se jim připodobnit rázným přivoláním obsluhy a sebejistým přistoupením k objednávce, dokud je stále k mání taková obdivuhodná delikatesa v jídelníčku.

Až Vám ji pod nosní dírkou neurvale vyfoukne osazenstvo bezvadně se bavící u vedlejšího stolu, anebo dojde zásoba surovin společně s další úřední obsílkou a ruku v ruce s nimi i šéfkuchařova trpělivost, či kuráž, na vyčítavé pohledy, na rozdíl od dalšího zkroušeného naříkání typu "že já váhavý hlupák", bude už pozdě...

Ostatně sami jste očitými svědky nárůstu podzimních hypotečních úroku všude kolem tak nestydatým tempem, že je pomalu nestíháme ani přepisovat, i klouzky po slejváku jim to zpovzdálí celí zahanbení dozajista závidí a co do zdražování jim ani energie nadopované pohonnými hmotami nestíhají šlapat na paty. Tak snad se sami nehodláte rozhýbat, až to bude za rovných 6…“ Vždyť... : pokračovat ve čtení o zběsilém zdražování.

Alespoň pro teď se proto přikloňte k činění namísto čekání, zužitkujte, zpeněžte tak naskytnutou příležitost a odkloňte svou příď od skaliska propásnutí.


Jinak pokročme dále a pojďme si zlehka přiblížit jednotlivé produktové přednosti formou dosti polehčené odpovědi na častý podnět:

"V čem že tedy je to hypoteční financování Grand tak převratné?"

Ono věc se má tak, že u něho jsou:

navýšení i RPSN tak nepatrné a naopak ohromující LTV, že se některé "nebankovky":

 • absolutně nechytají a jeví jako leví
 • zčistajasna začínají zabývat změnou zaměření
 • červenají studem a přitom paradoxně blednou závistí

a jejich dosavadní klientela, která se při výběru neobtěžovala razit heslo "důvěřuj, ale důkladně prověřuj", se teď "tluče do čela" a zpětně "tuze proklíná" okamžik, kdy se nechala tak "nestoudně napálit".

Další vskutku výživné a neméně peprné poznatky k hanebnému hypotečnímu šmelení vyšantročíte v této PŘIHRÁDCE. Chcete-li se naopak dozvědět něco více k destruktivním dopadům blažené hypoteční nevědomosti, račte se teleportovat do nového okna stlačením tohoto: TLAČÍTKA.

™ poplatky účtované v průběhu splácení naprosto zanedbatelné, takže při jejich placení snadno s úžasem zjistíte, že jste si je popletly s paušálem

a přičtete-li k velkolepé výhodnosti taky

™ obsah smluvní dokumentace natolik slušný, čestný a morální, jako by snad jednotlivé pasáže sepsal sám Svatopluk Čech

™ vystupování tak vstřícné a velkorysé, až si budete občas připadat jako při (do)mluvě se svým oblíbeným sousedem

získáte díky nim mimořádnou míru jistoty a pohodlí.

Pokud byste si tedy rádi rovněž:

™ udělali radost kompletním přeplatkem utlumeným natolik, že by ho i "koňská dávka rohypnolu málem nakopla jako piko" a po uctivě krátkém procesu, za jehož udělání by snad nevykvitl zastydlý ruměnec ani na tváři letmo pedantské, zarputilé a zatrpklé třídní, se tak mohli pyšnit ušetřením výší štědrým tak absurdně, že by z toho tuze nechápal, dlouze a neméně tupě na to civěl, ba neměl lautr co říct ani sám Horst a namísto troufnutí o jeho trumfnutí dalším z triumfálních teleshoppingových triků by na staré kolena odevzdaně kapituloval a oněměle přemítal, zdali si má první potáhnout trenky, bradu, trochu brandy, anebo svoji pravačku přednostně zaměstnat otřením oroseného čela s plynulým přesunem k ohromenému hlazení pleše...

Pozor a to není všechno. Zakoupíte-li jednu takovou hypoteční sadu nyní, dostanete k tomu na vyzkoušení ještě druhou a to zcela zdarma! Slyšíte dobře, žádný přelud, ani infarkt, naprostá fantazie, nejlepší reklamní nabídka všech dob, na nic nečekejte a vytočte číslo... Pardon, vlastně je.

™ a přitom si odpustili hypotéku ala "ladyboy", u níž byste byli obohaceni akorát tak o traumatizující zkušenost a děsivou vzpomínku na to, jak to na vás ten darebák přednedávnem nestydatě narafičil, líbezným vábením vás přilákal, aniž by se ostýchal předstírat pohlaví, jímž "každop....ádně" neoplývá, o čemž se vás uráčil obeznámit až na poslední, nejméně vhodný moment, když na vás z kalhot(ek) "na hulváta" vytasil cosi nestvůrného. Až tehdy, kdy mu poklopce uletělo úplně jiné zvířectvo, než jste původně očekávali, a sice něco na způsob nefalšovaného vrabce, vás doslova načapal "na švestkách", dokonal své zkázné dílo. Rysům vaší povahy jako je neochvějná důvěřivost a neomalená neopatrnost, byť nejspíš ještě vybičovaných nedočkavou nadržeností, může nakonec poděkovat za naskytnutou příležitost k přistihnutí vašeho v(eli)(v)čel(n)stva zcela nepřipraveného, bezbranného a tudíž taktéž zranitelného. Musí se mu rozhodně nechat, že se mu ji podařilo dokonale zužitkovat, zneužít.

další tipťop TIP: A tak, přejete-li si býti ušetřeni zkroušeného naříkání nad takovou polo tragickou událostí prožitou na vlastní zrak (i zkrat) a jejího vyzpěvování do okolního světa pro odstrašení ostatních kolemjdoucích, na vědomí se Vám varovně dává, že... k POKRAČOVÁNÍ TUDY

raději příliš neotálejte se stisknutím tohoto:


Hlavně se svůj zájem pokuste projevit dřív, než nás okolní dočasnost přiměje ke zvýšení nároků, anebo naopak smíření se s jejich rapidnímu snížení ve prospěch užívání života.

"Protože bezdůvodné štěstí kolikrát možno pocítit po pouhém spokojení se s majícím "málem", vrácení do čirého dětství a spojení se sebou samým. Pro důvodné pak stačí jít si postupně za svým a po svém. Třeba si též připomínat, že při růstu je vždy zákonitě potřebné překonávat nepříjemné překážky, že přirozenost přírodního je na tom to nejperfektnější, a že živí z toho stejně nakonec nevyvázneme, aneb vše se promění v prach. Možná nám to pomůže přestat příliš lpět na minulosti, budoucnosti, či povrchních pitomostech a žít nezatížení přítomným..."

Namísto váhavých rozpaků zkuste upřednostnit přímou volbu a čirou akci. Dát na svůj pocit místo rozumu, hlubší vnitřní hlas zvaný intuici poslechnout před povrchním kalkulem, "já chci" před "je chytré", nesměle sáhnout po kolemjdoucí osudové, pro jednou projevit kuráž, vyčlenit se z davu, odlišit od stáda vůkol a případné nářky tak přenechat druhým, to je to, oč tu běží.

Ono promeškat šanci na zlepšení životní úrovně a potom ublíženě bědovat "o sto šest" zvládne dneska "kde kdo", co si budeme povídat... Hlavně se nás pak zkuste neptat, KDE NA TO VŠECHNO JAKO MÁME ASI TAK VZÍT?!

Shodně na síle totiž může nabírat i tendence k dalšímu:

-> hypotečnímu "zneatraktivňování" například dalším snižováním jejich LTV stropu, takže po nich pak bude toužit sotva hrstka lidí, ostatní nad nimi pouze budou ve velkém ohrnovat nosem

-> "zkomplikovávání" přístupu k nim kupříkladu zvyšováním nároků na žadatele, jeho bonitu, původ příjmů, věk, nemovitost a podobně, což může vyústit v období "hladu", neboť se z připuštění k jedné z nich bude moct těšit pár vyvolených, řadový zaměstnanci si budou muset nechat masově zacházet chuť a do úzkých se při schvalovacím kolečku dostane snad i postarší doktor, našlapaný sportovec, respektovaný podnikatel, či téměř vrcholový manažer

-> a mimoto mimochodem též "srážení" současných cen nemovitostí, neboť zásluhou přiškrcených a znevýhodněných hypoték na jejich pořízení většina populace nebude mít. Velké množství z těch, kteří se už stačili zadlužit a nabrat si hypotéky už tak těsně pod hodnotou zástavy a zvládnutelné v rámci rozpočtu, navíc bude mít velký problém tyto stávající úvěry utáhnout skrze onen signifikantní splátkový nárůst. K tomu jim klesne tržní hodnota jejich zajištění někam pod v té době aktuální dlužné hypoteční zůstatky, čímž se jejich LTV dostane, někdy vysoko, nad hodnotu 100, tedy dluh nad cenu zástavy. Jak se k tomuto nedostatečnému zajištění budou stavět banky, je otázkou. Toho, kdo by byl schopen řádně splácet, by tak snad ještě nechali, aniž by ho okamžitě pokutovali za porušení podmínek, hypotéku mu zesplatnili, chtěli vrátit všechny peníze, takže se ve většině případů byli nuceni uchýlit k nedobrovolnému prodeji. Nicméně "už jen" ona hojná neschopnost dlužníků splácet své hypoteční pohledávky by měla hromadně vést společně se zvýšeným tlakem bank na dlužníky k nuceným prodejům jejich nemovitého zajištění pro jejich úplné, nebo částečné splacení... V případě, že by ji prodej nepokryl celou dlužnou částku, by její zbylá část pravděpodobně prominuta nebyla, ale putovala za dlužníkem a byla po něm nadále vymáhána, přestože už nevlastní ani boty, které se původně nacházely v předsíni zpeněžené nemovitosti. Celá tato snaha o prodej velkého množství nemovitostí zase vyvolá ještě enormnější přetlak nabídky na trhu, po které ale nebude existovat poptávka. Alespoň ne za nabízené ceny. A to nejspíš ani zdaleka... To by vedlo k dalšímu poklesu jejich cen až do chvíle, než se dostanou na úroveň, kterou za ně bude ochotní, schopní kupující platit.

Ale tak nechceme předčasně a přehnaně strašit, snad se to soudruzi nahoře rozhodnou zatrhnout dřív nějakým zázračným ekonomickým nástrojem, než bude chleba nakrájený...


A naopak, postrádáte-li zde různé podlosti, zákeřnosti a levárny typu:

 • matoucích polopravd, manipulativních taktik a nátlakových opatření

 • bezpáteřního splétání bezvýchodných pavučin a likvidačních strategií

 • umně utajených pokut a skandálního obohacování na váš peněžní úkor

, třeba z důvodu, že:

 • si v bavlnce připadáte poněkud nepohodlně

 • hřející sluníčko vám není nikterak příjemné 

 • první potřebujete prožít pořádnou plískanici

 • přesvědčovací metoda zvaná CUKR na vaši náturu zkrátka neplatí a proto si namísto něhy vehementně říkáte o BIČ

, litujeme, po podobných praktikách se budete muset poohlédnout jinde.


"Pro jednou Vás budeme muset taky zklamat, ale v rámci naplnění těchto poněkud sadistických choutek po sebetrýznění na nás vážně raději nesázejte. "

"Ani za těch 10 let na trhu jsme jim skrze naše měkká srdce nedokázali pořádně naučit, takže nepředpokládáme, že se nám to kdy ještě podaří. Hold se taková zásadní proměna charakteru v průběhu jednoho života provádí jen velice obtížně a rozhodně k ní nestačí "jedna, dvě" pocitově průměrně působící příhody. Jistě máte z osobní zkušenosti, jak horkotěžko se to láme přes koleno, ať už z jedné či druhé strany, a říkáte si "hold jste jednou takoví a basta, starého psa novým kouskům nenaučíš...". Ale alespoň jsme se i jejich zásluhou nemuseli za celou tu dobu snižovat k bezhlavému vrhání různých špinavých salt daleko za hranou slušnosti, čelit kvůli nim spoustě stížností a pak uspěchaně vymýšlet další nové jméno pro svůj projekt při koupi domény. A že už jsme za ni těch špinavostí spatřili fakt hodně...

Ale rozhodně nezoufejte, neboť stejně jako každý jiný, je dneska i nebankovní trh bohatě diverzifikovaný až neprodyšně přesaturovaný a tudíž přímo k prasknutí od různorodosti služeb i povah jednotlivých jeho účastníků. Objevit zde někoho, kdo dokáže těmto vašim podvědomým klientským požadavkům vstřícně vyhovět, tak dozajista nebude nadlidský úkol. U jedněch, kteří ve svých rafinovaně naplánovaných strategiích doslova spoléhají na vaše škobrtnutí, to máte automaticky zakomponované od samotného prvopočátku, tedy takzvaně "ready made přímo z výroby, od přírody", a nejedněm pak dozajista nebude činit sebevětší problém průběžně se přizpůsobit a ve správný moment rázně přitvrdit, jen aby Vás náhodou neochudili o tu vaši vnější tyranii a s ní, když už budou při tom, nejméně o stovky tisíc...

"Nedáte-li si tímto varováním zavčasu říct a namísto toho si říkáte: "ts, akorát reklamní, strašící a manipulativní řeči"... Přejeme Vám, ať se o pravdivosti těchto tvrzení zanedlouho nepřesvědčíte na vlastní hypoteční zůstatek a tato strastiplná událost se tak nestane oním přínoscem utrpení za účelem zásadní proměny vaší povahy. To potom mnohdy nezbývá než si zanadávat: "sakra já popletený pitomec, vždyť oni měli úplnou pravdu, co já si teď počnu!?". Pravdou v takové chvíli bude, že kromě urychleného prodeje nemovitosti pro splacení gigantického dluhu vůči zástavnímu věřiteli velice nic, protože na jakoukoli zpětnou nápravu už bývá(me) pozdě, krátcí..."


Seznam doplňujících textů nejen ke Grandu:
 • 1.

  Prahnete-li po dodatečném inspirování se profesními a charakterními črty doprovázejícími takového úspěšného investora, kterýmž vděčí za nezmaření obchodní příležitosti a realizování nezměrného zisku, nepřeskočte: TOTO. Pro patologicky nerozhodné jednotlivce si dovolíme menší netematickou fintu pro přemožení volební paralýzy, k níž se dostanete: TUDYMA. Plus se můžete samozřejmě spolehnout, že se zde, jako již bývá našim "dobrým" zvykem, stihnete obohatit o pár životních mouder navíc...

 • 2.

  Aby bylo možné za všech (ne)myslitelných okolností možné dostatečně naplňovat klientská očekávání a pravidelně pokládat na talíř tento ojedinělý, slastně nejen se jevící, ale taky skutečně chutnající poklad, neobejde se to bez kladení konstantního důrazu na poctivost a kvalitu. Proto se i zde račte se spolehnout, že... Přejete-li si pokračovat v dalším připodobňování k pohostinství, vydejte se: TUDY.

 • 3.

  Zajímalo-li by Vás spíše navázání na téma tajemství naší kuchyně a univerzálního receptu na nastolení zdaru za vystříhání zmaru v každém lidském podnikání, račte se přemí(o)stit na TUTO STRÁNKU a nerušeně pokračovat ve čtení. Za předpokladu, že jste stále ještě zvědaví na další "kydy na gastro bázi a to konkrétně o kuchtění naší nebankovky", nepřeskočte základy NATOLIK precizní přípravy, od níž ji rozhodně nevzdalují hony. Je-li Vám naopak milejší odbočka k letmo koučinkové kuchařce vyspělejšího světonázoru pro dosahování úspěchu ve vykonávané profesi za současného zvyšování úrovně vnitřní spokojenosti v životě, jak je libo, TUDY PROSÍM. Kdežto o tom, PROČ třeba zbytečně netlačit na PILU, se dočtete NA TOMTO PLACU...

 • 4.

  V zájmu vyšší vzdělanosti a všeobecného přehledu ve výsledku vedoucích k ochraně vlastního kapitálu radíme nepřehlédnout ani důkladný tematický rozbor nebankovní Americké hypotéky, v němž informačně shrneme všechno důležité v rámci tohoto produktu a k tomu přidáme spoustu cenných vhledů, myšlenek a postřehů. Obohatit se o užitečné vědomosti, aniž byste museli čelit tolika našim prodejním argumentům, můžete s klidem tady:


2 upozornění + 1 přiznání:

 1. Uzavřít výše uvedenou sázku je zakázáno mladistvým, tedy mladším 18-ti let. Stopku vlastně mají momentálně vystavenou i jakkoli vyzrálejší. Jasně, že se jedná o pokus o vaše pobavení a nikoliv opravdovou peněžní pobídku, příležitost, doporučení, radu, ani jakýkoli jiný myslitelný druh závazného svádění.

2. Avizované hypoteční parametry jsou pouze orientační, vzhledem k dosavadní neznalosti vaší situace se může jejich finální tvar v indikativní nabídce odlišovat a to i diametrálně. Na druhou stranu se Vám však veškeré proměnné upřesní do posledního "puntíku" ihned po prvotním vzájemném "pohovoru" následovaném vyhodnocením z naší strany. Důkazem, že se nejedná o nestydaté vábení na následně neproveditelné, budit fakt, že dopředu neplatíte ani korunu. To znamená, že nedopadne-li, co se slíbí, nemá z toho nikdo nic, tedy ani my žádný prospěch. Vyvěšení takové reklamy by tudíž nedávalo příliš smysl, jen bychom si tím zbytečně přidělávali práci a kazili jméno.

3. Opravdické přiznání pro zamezení nedorozumnění a z něho vycházejícího zklamáníbyť to tak může na první dojem působit, získání tohoto typu úvěru není garantováno všem žádajícím, naopak je podmíněno splněním celé série specifických kritérií, nároků a úkonů, tudíž logicky nelze stoprocentně slíbit ani to, že dojde ke zlepšení vaší situace jeho prostřednictvím. Jediné, co i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přislíbit lze, je její úmyslné nezhoršení ani o píď.

A na něho plynule navazující závěrečný citát:

"Buďto to půjde po dobrém, málem jako po másle, nebo to prostě nepůjde vůbec. Pořád mnohem lepší, než aby si jedna ze stran musela z hlavy znechuceně stírat něco mnohem hnědšího..."


Nyní je nejvyšší čas opustit vody "vařícího hrnce", "prázdného žaludku", i všelijakých dalších metafor a namísto toho zavítat do teritoria "ryzího úvěrování".

Vynasnažíme se, aby jeho definování bylo pro nastávajícího strávníka stravitelné a tedy aby v něm žádný z "proplouvajících mořeplavců neztroskotal nešťastnou náhodou neztroskotal".

To se každopádně neobejde bez rázného varování před otrávenými surovinami, které brzo po pozření zákeřně přivodí žaludeční kolaps, čili nečekanými úskalími, jež mohou jeho loďku při poklidném plachtění neprobádanými zákoutími nelítostně zaskočit, zčistajasna proděravět její podpalubí a stáhnout hluboko ke dnu. To je pak ve finále "prašť jak uhoď", jestli za to mohla shoda nahodilých okolností, nebo to někdo úmyslně narafičil.

Jinak, než včasným alarmováním, nebude možno uchránit od hotové pohromy bez zpáteční jízdenky ani onoho jedlíka, ani námořníka. A nebudou-li na to slyšet, hold jim asi zkrátka "s hůry" souzeno ke zkáze dospět. Jestli se tak stane jakoby náhodou, nebo cizím přičiněním, je už pak taky vlastně jedno. Konec jako konec bez ohledu na to, co že ho vlastně způsobilo. Ale k tomu až za chvíli...

Teď už definitivně dejme rázné dost všemožným anekdotám. Namísto toho spěšně zamiřme čistokrevně k probíranému tématu nebankovní hypotéky, objektivně si přibližme veškeré její přednosti, hospodářsky směrodatné vlastnosti i případné vady na kráse. Při přehlídce se pokusíme neodbíhat od tématu a zároveň nepředbíhat, jednoduše postupovat pěkně postupně, přitom ji prezentovat věcně a bez vnějších známek zbrklosti.

Ostatně je jí právě produktová podstránka, po níž se právě oficiálně pohybujeme, obecnějším tématům tudíž budiž dán prostor později...

Hned zkraje si radši zodpovězme, z jakých hypotečních možností konkrétně máte na dnešní tržnici skutečně na výběr, v rozptylu jakých, nejen celkovou cenu určujících čísel se dá rámcově pohybovat, což, přeloženo do prosté mluvy, v zásadě znamená, za nakolik záviděníhodných hodnot se reálně nabízí zadlužit.

Dopodrobna si definujme, s čím vším lze dopředu počítat, tedy co očekávat od prvotního kontaktu přes připsání požadovaných peněz až po jejich následné navrácení původnímu majiteli.

Nezapomeňme přitom předestřít, na co všechno si dát v celém tomto kolečku dobrý POZOR.

Nyní si pro větší serióznost a lepší orientaci rozlišme 2 vzorové varianty označované jako Grand a Standard.

Konkrétně (se) u nich můžete těž(š)it z cirka natolik honosných hodnot a půjčit si:

ZA
 • zpoplatnění umírněným úrokem: jenž se ve Standardu pohybuje kolem 4.89 - 11.89 % ročně, no u Grandu lze stále počítat se zhruba 4,09 - 4,89 %
 • zkrácené realizační období: k uvolnění peněz může dojít i za 5 pracovních dní od dodání vyžádaných podkladů. Přesto se doba potřebná k vyřízení může značně lišit. Její celkovou délku od prvotního poptání, přes kompletní vyřízení až do bodu finálního čerpání značně ovlivní včasnost jejich řádného dodání a okrajově taktéž odrůda vyřizovaného úvěru v kombinaci s komplikovaností daného případu.
 • přínosných podmínek, slušného přístupu i rozumné průchodnosti: přestože to může vyznít jako klišé, čistokrevná finanční výpomoc poptávajícímu je naším jediným předsevzetím, přičemž je pochopitelně nepostradatelné vyhnutí se ztrátě a naopak vydělání dostatečný kapitál potřebný k pokrytí podnikatelských a životních nákladů, ale nikdy za cenu klientova podělání. Záměrné balamutění, záludné zatajování, pokrytecké škůdcovství a ve výsledku pošramocená pověst i karma jsou daně, které jednoduše nejsme ztotožněni zaplatit za peněžní úspěch. Co se týká podmínek, holým a patrným faktem je výrazně vyšší výhodnost Grandu, který je ale zároveň logicky více náročný. Schvalovatele u něho zajímají zejména na 3 hlavní ukazatele: stavu registrů, bonity a účelu využití. I zde se můžete každopádně spolehnout na jistou míru schopnosti přizpůsobit se některým vaším nedokonalostem samozřejmě v zákonných a rizikových mezích.
 • 70% LTV: a to není žádný apríl, až tolik z celkové tržní hodnoty nemovitosti lze seriózně profinancovat ryze nebankovním Standardem. Asi si dokážete představit, jak potom musela s odbornou i laickou veřejností zatřást zpráva od tvůrců Grandu, že se jim při jeho vývoji podařilo zajít ještě dál a ponovu ho naladit na rovných a dech beroucích osmdesát pět procent při odpovídající bonitě, což Vám po zastavení vaší nemovitosti umožní obratem si sáhnout na kapitál rovný až 85 % a to z její ceny odhadní. Chcete to na účet, hotově, nebo přímo na dluhy? Jako by se stalo. Počítejte nicméně s tím, že druhé housle při rozhodování o výsledném LTV stropu zejména u spotřebitelské hypotéky budou hrát vyjma zmíněného poměru mezi příjmy a výdaji alias bonitního člověka definujícího DSTI, jehož opodstatnění tkví spíše v novelách úřadujícího zákona, taktéž lokalita, stav, typ a zatížení zastavované nemovitosti, jež více než ze zákonných pohnutek pramení ze snahy půjčujícího zdravě ochránit, tedy dlouhodobě dostatečně zajistit spravované, svěřované jmění. Všechny tyto vlastnosti nemovitého zajištění totiž mohou mít zásadní vliv na vývoj její ceny v čase, který lze dopředu za užití určitých nástrojů a metod přibližně predikovat a tím tak minimalizovat riziko přihození "nic moc" situace pro investora, kdy výše dluhu vedeného vůči němu na dané pohledávce překročí prodejní cenu nemovitosti disponující zástavním právem figurujícím zde pro zabezpečení dlužné jistiny.
 • na 20 let: u nastavování splatnosti Standardu se nestihnete ani zapotit, vážně, až tak lehce jde roztáhnout na splatnost dvaceti let. Sic u Grandu to možná zabere o trochu déle, netřeba od toho očekávat žádný "císařák", zato dosažený výsledek rovný dlouhatánským 30-ti letům bude stát rozhodně za to. Při pohledu na hlavičku splátky, která na Vás po rozpočtení do 10950ti dní vykoukne při započtení natolik mini úročení, se možná opět orosíte, avšak pro tentokrát samou euforií. Na radosti vám rozhodně neubere ani skutečnost, že vám nikdo nebude bránit předčasnému vrácení dlužné částky za pomocí nesmyslného zpoplatňování. Máte peníze navíc a chcete jimi umořit celý dluh, nebo jeho část? Jak je libo, stačí je poslat, nebo přinést. Ve výsledku tak dobudete minimální splátku bez vedlejších nevýhod.
 • až 77 mi procentní úspory můžete pomocí Grandu v pohodě a celkovém znění dosáhnout v porovnání s pobídkami od některých okolních, potrefených a poněkud nenasytných podniků. Chcete-li si vyslechnout více ke konkurenčnímu srovnání, odskočte si klidně: SEM.

KDY PŘESNÁ

 • pravidelná splátka
 • roční procentuální náklad (RSPN)
 • celistvé peněžní přeplacení za celou dobu trvání

se naplno poodkryjí po Vašem upřesnění:

〉 výše požadované hypotéky

〉 preferované doby splatnosti

a zvolení odpovídajícího produktu na základě dalších styčných parametrů vaší poptávky

+ následném zapůsobení příslušného úročení a doprovodných poplatků


Není to o tom, že bychom chtěli záměrně zatajovat, mystifikovat, nebo se za výsledek tak trochu styděli.

Jen ho vzhledem k tomu, že je naším údělem nastrojit na vás co možná nejlépe padnoucí financování napříč celým hypotečním šatníkem, zatím neznáme a nejspíš se tak ani nestane, dokud se s námi nepodělíte o svoje přesné míry. Proč vás do té doby uvádět v možný omyl, lákat na nereálné, nebo naopak zbytečně odrazovat, když vás trefné obeznámení nestojí ani Ká, stačí si k němu jednou, na pár chvilek zavolat a zcela nezávazně si udělat jasno v potřebných podrobnostech?


Na co si lze brousit zuby?
Popsáno přehledně a pospolitě:

Hypoteční financování 
GRAND
 • Roční úrok: orientačně 4,09 % až 4,89 %
 • Doba splatnosti: až 30 let
 • potřebná náležitost stavu registrů dlužníků, bonitního ukazatele DSTI, zatížení nemovitosti a využití v rámci povolené účelovosti
Americká nebankovní hyptéka
"STANDARD"
 • Roční úrok: orientačně 4,89 % až 11,89 %
 • Doba splatnosti: až 20 let
 • 100% tolerance stavu registru, dluhového zatížení, účelu využití a za určitých okolností také příjmů a výdajů (bonity)

Líbí-li se ♥ a hypoteční řešení natolik libového ražení na sebe neradi necháváte i nadále čekat, jenže:

× jisti si nadvakrát, jestli máte skutečně šanci i navzdory dřívějším škobrtnutím a nynějším zásekům, které u banky páchají hotovou paseku, zrovna nejste

× tipli byste, že po zohlednění vašich zádrhelů s registry, příjmy, výdaji, účelem či zástavou půjčující spíš znovu hodí nohy na ramena a Vy se dočkáte akorát tak dalšího sorry jako

× lapit se do nalíčené nebankovní léčky, stát se tak obětí nečestných čachrů a nakonec přeplatit hotový majlant, je zároveň upřímně to poslední, co si přejete

Dobrá zpráva ♠ zrakem jste zrovna spočinuli na správné adrese.

Právě pod pultem našeho hypotečního arsenálu by se přesto presto našlo něco pravé ořechové, konečně hodné nekonečného vděku.

↓ Zřejmě proto Vás zajímá zejména to, zdali je možné získání ↓

1. BEZ:

přehnaného lustrování včerejšího splácení, dnešních výdělků a dluhového zatížení

pofidérních poplatků dopředu, průběžného navyšování a závěrečných pokut

pošahaných praktik nebezpečně připomínajících staré nedobré časy

2. a přitom SE:

svobodou volby využití půjčených peněz na cokoliv, Americký způsob

stoprocentní oporou v mezilidsky blahosklonných způsobech

vrozenou zarputilostí, energičností a sympatií k 12 p:

 • ½ pečlivý přesný pilný promptní počestný přínosný
 • ² přívětivý poslušný příslušný předurčený pravdomluvný pořádkumilovný
3. PLUS s příležitostí:

vrátit kdykoli v průběhu a to téměř zdarma

částečně umořit výjimečnou splátkou

brzkého transportu do banky

Chápeme, že byste raději dali přednost tutovému zjištění, zdali vyplacení avizovaného financování ve Váš prospěch dopadne, či nejlépe proběhne zcela:

 • bez nutnosti
 • 1.
  nahlížení do registrů
 • bez povinnosti
 • 2.
  doložení příjmů a výdajů
 • bez podmínky
 • 3.
  prokázání bonity a účelu využití

respektive

Máte nárok i přes jisté hrubky v těchto ohledech?

Nezastaví Vás zhoršený stav zmíněných ukazatelů?

Jak zběhle zařídit hladké vyřízení komplet od A do Z?

a taky věřte. že bychom Vám to klidně celé a hned vyklopili, jen kdyby to nemělo tyto 2 háčky:

Za tímto účeůem se proto hodí věnovat si na úvod jeden věcný telefonát, při němž si vzájemně vyjasníme všechy fakta potřebné k našemu bližšímu prozkoumání, vyhodnocení a Vašemu přesnému poinformování.

Časový prostor k této konzultaci potřebný si vyhradíme zanedlouho po vašem učinění prvního kroku v podobě objednávky posláním svých kontaktních údajů prostřednictvím onoho proslulého:

Pro představu počítejte, že tento hovor k úvodnímu řečení podrobností zabere zhruba 15 minut vašeho života. Na jeho základě pak vyhodnotíme veškeré možnosti reálně připadající v potaz včetně všemožných legislativních nebezpečenství, abyste obratem získali konstruktivní návrh proveditelného a nejlevnějšího řešení nejlépe reflektujícího Vaše preference, pod který se dokážeme s žádoucí jistotou podepsat.

Pochopitelně si můžete zavolat přímo na +420 777 465 451, v takovém scénáři však nesvedeme dopředu slíbit, že se zrovna vaší potřebě budeme moct naplno věnovat...

⇓ tak to je vážně vhodné zvážnět a zvážit větší zaangažování ⇓

POKUD SI PŘÍMO PŘEJETE

PROVĚŘIT PROFESIONÁLY
zjistit obratem CO konkrétně a případně si TO i připsat

VYPLŇTE A POŠLETE:

V závěsu si na nějakých 15 minut zavoláme, vzájemně si upřesníme bližší podrobnosti, na jejichž základě důkladně vyhodnotíme vaše možnosti a navrhneme vytříbené řešení trefně reflektující vaše potřeby.

"Jelikož je každý příběh originální, univerzální odpověď neexistuje a tudíž nezbývá, než individuálně ho uchopit a pokusit se mu přizpůsobit. Jenom s sebou mrskat, ať to odsýpá."

Každopádně je už teď jasné, že dlužné peníze můžete spřízněným investorům předem vrátit kdykoli v průběhu splácení a to:

- kompletně jednorázovou úhradou

- částečně výjimečnou splátkou

Cena za tuto službu se buďto rovná nule, nebo se účtují náklady na "administrativu odpovídající nanejvýš 1 % z vrácené částky.

Už jen skutečnost, že jejich uplatněním dokážete významně ponížit dlužnou částku a posléze si mimoto dle vlastního uvážení vybrat mezi úměrným zkrácením splatnosti, nebo snížením splátkyí, je víc než ulevující. V případě první volby má rovněž blahodárný dopad na objem oběživa, jež na vlastní nebankovní hypotéku souhrnně vynaložíte.

Za věnování pozornosti rozhodně stojí i tyto 2 počiny:

1. ÚVODNÍ VODÍTKO: máte si radši brousit si zuby na Grand, nebo Standard? Plus bonus v podobě pravdivého přiznání...

2. VŘELÁ DOPORUČENÍ: sic tak trochu na způsob "co si to dovolujete"...

4 kroky k ujití:

 • 1.

  Zavolá Vám specialista z telefonního čísla + 420 777 465 451

 • 2.

  Doplníte si informace potřebné pro vytvoření celistvé představy

 • 3.

  Vyhodnotíme vaše vyhlídky a předložíme konkrétní návrh řešení

 • 4.

  Bude-li se Vám zamlouvat, společně ho dotáhnete do finiše

"Jenom s sebou mrskat, ať to celé odsýpá."

↑ Co z TOHO?

A. odborně vyrozumění:

jestli je rozumné dělat si naděj na získání peněz za takových podmínek i navzdory jistým neduhům, kterými jste v těchto ohledech nepříznivě poznamenaní a z jejichž důvodu Vám jinde dosud nebyli ochotni vyjít vstříc

jak zajistit, aby jste se znovu zbytečně nesetkali se zamítacím stanoviskem a centrála kooperující banky k Vám naopak zastala vřelý přístup při vyhodnocení veškerých negativně vyznívajících faktorů v rámci vaší žádosti

čím vším ošetřit, abyste se brzy dočkali dotažení natolik prospěšné hypotéky do zdárného konce a vstřícné vyplacení požadovaného peněžního obnosu za rozumných splátkových nároků proběhlo bez karambolů a záseků

"Nikdo nakonec nechceme být omezován ve svých niterních touhách a zvnějšku vystavován nezdolným překážkám pro jejich naplnění."

B. celistvou představu o:

» ideální hypoteční variantě z našeho pohledu reálně řešitelné a ideální pro celkovou kondici vašeho konta

» přesných parametrech tohoto řešení páchajícího minimální škody vašemu peněžnímu rozpočtu

» optimálním následném postupu, konkrétních úkonech k vykonání a dokumentech k dodání

"Udělejte svojí peněžence laskavost, nenechte se přechytračit a vy(tr)hněte se přebytečnému placení."

vskutku vhodné zvážit zvlášť zdali:

větříte po funkční hypoteční stíhačce či stříkačce zkrátka nástroji schopném vstřícně vyzbrojit Váš momentální záměr čerstvým kapitálem a to nejenom za skousnutí veškerých vašich představ, pravidel a ožehavých nešvarů, ale taky přijatelných celkových nákladů

věříte, že jisté neshody s gustem banky ještě nemusí zákonitě vyústit v to, že ostrouháte vinou strohého výběru mezi příšerně předraženou "nebankovkou" a absolutním hypotečním "dišputátem", že Vám někdo naopak bude s to skutečně bodnout, aniž by zčistajasna přitlačil a totálně tak otočil význam tohoto slova přidáním předpony pro výjimečně do veskrze negativního smyslu

√ svěříte s důvěrou v jejich schopnosti své finanční zítřky do pečlivé péče profíků, kteří se prokáží bezúhonnou minulostí, osvědčí kladným hodnocením a zároveň navrhnou řešení, jež bezkonkurenčně vyhoví vašim preferencím, perfektně zastřeší vaši záležitost, umožní žít na vytyčené noze a pomalu tančit při každé zpětné vzpomínce.


Poslední, co hodláte, je kafrat jim do toho, či dokonce házet vidle a marnotratně tak hatit snahy Vám pomoci.

Zato zarytost plnit předložené doporučení, pokyny a postupy, která z Vás srší, je přímo hmatatelná, až téměř nezdolná, že by se dalo považovat za oprávněné vaše podezírání nejednoho ze skoro slepé poslušnosti a splňování všeho, co se od Vás očekává... "Nebo snad budete kecat zubaři do toho, jak má ošetřit vaši zkaženou stoličku, protestovat proti jeho autoritě, mrskat s sebou na židli..?" Přestože se obáváme, že ani zde na vaše móresy nejspíš nebude nikdo příliš zvědavý, rozhodně přejeme hodně zdaru..


Klidně se přeptejte sami sebe...

Dovolíte, aby určité nedokonalosti nakonec zapříčinily vystavení definitivní stopky zdárnému vyřízení vašeho případu v bance za následné argumentace jednou z těchto legendárních vysvětlivek:

 • nedostatečná bonita
 • slabá příjmová stránka
 • přehnané splátkové zatížení
 • vysoká úvěrová angažovanost
 • celková předluženost žádajícího
 • špatná platební minulost (morálka)
 • neakceptovatelná zástava či zatížení
 • nepřípustné negativní záznamy
 • nevhodná struktura závazků
 • nepřijatelný stav registrů
 • neuznatelné výdělky
 • z interních důvodů
 • vysoká rizikovost

Rozhodli jste se nejprve to risknout na "vlastní triko" a převzít tak zodpovědnost za nejasný výsledek svého amatérského počínání?

Jste připraveni nést neblahé jeho následky v případě zamítnutí podané žádosti a nežádoucího připsání záporného záznamu do registrů?

Připouštíte si pravděpodobný scénář, že tím definitivně zhatíte své vyhlídky a nadlouho vystavíte "červenou" dalším snahám o zdárné vyřízení?

Uvědomujete si skutečnost, že veškeré snahy o důstojné uspokojení vašich peněžních potřeb výhledově nabydou spíše sci-fi scénář, šance na úspěch se následně smrští asi na velikost pistácie a potom Vám spoustu měsíců nemusí pomoct ani "svěcená"?

Neopomeňme podstrčit JEDNU ZÁVĚREČNOU, NEVINNOU REKLAMU:

Ke konci ještě dovolte takovou menší reklamní přestávku, jejíhož přeskočení mimochodem docílíte posunutím kurzoru myši či prstu ke konkrétním hypotečním příkladům uvedeným níže.


K poslání vlastní poptávky, nebo alespoň bedlivému soustředění při čtení nechť mnohé motivuje skutečnost, že naší spoluúčastí se poštěstilo konto nejednoho poptávajícího uchránit od provedení statisícových, nezřídka dokonce milionových plateb, které by jinak byl povinen neprodleně zaplatit. "Utéct z lopaty vymahačům takových raket" jim umožnilo žádoucí uchopení naší pomocné ruky, přímý zásah přiděleného pracovníka, sdělení stručných skutečností a držení se předložených instrukcí. Jinak by povinnosti urovnat natolik neslýchané náklady nejspíš neunikli a ta by je bývala nadobro položila.

Už jen "pouhé" včasné a důkladné splnění těchto 3 o: obezřetnosti, ostražitosti a opatrnosti, k jejichž praktikování tak vehementně vybízíme, mnohým umožnilo vyvarovat se zbytečnému hrazení přímo galaktických částek podobného rázu.

Lidé, kteří si z dřívějška nesou zkušenost osobního kontaktu s námi, by vám jistojistě tuze rádi dosvědčili, že pouhé vzetí těchto informací v zřetel a jejich správné aplikování v praxi jim přineslo prokazatelnou úsporu v řádech nejméně vyšších desítek tisíc. Nepolemizujeme tady na téma nějaké pětistovky jako za parkování. Pro spoustu "běžných smrtelníků" je řeč přinejmenším o třináctém platu, který „jen tak na zemi" válet nenajdou.

A že se nejedná o žádné „Američtí vědci prokázali “, ani že to nejsou žádné jiné báchorky typu „jedna bába povídala“, nýbrž že jde o holou pravdu, nechť vám potvrdí i chystané video se srdceryvnými svědectvími skutečných klientů, kteří se dočkali osvobození od svízelných dluhů, neboť splnili tyto 2 klíčové podmínky:

 1. Nezdráhali se nás oslovit se svým požadavkem v časech své poslední peněžní potřeby zapříčiněné nenadálou a nepříjemnou příjmovou nouzí
 2. Prokázali zdravou akceschopnost, asertivitu a průbojnost při sběru a dodávce k vyřízení potřebných podkladů a zároveň se přitom chovali nanejvýš slušně

To jsou hlavní dva důvody, kvůli kterým se nám u nich zadařilo, oni na oplátku sklidili zasloužené plody a dneska tak jsou přinejmenším z nejhoršího nadobro venku.

Než se tak stane, nechť vám prozatím jako nástin rozsahu "odvedených prací" poslouží písemný popis naší výpomoci několika vzorovým poptávajícím, který vypátráte na úvodní stránce.

Moct si tak promluvit s některými zástupci:

 1. dnešních vděčných, kteří se dříve donutili k našemu oslovení a podařilo se jim hypotéku "zakoupit"
 2. tehdy svéhlavých, kteří se rozhodli nás ignorovat a raději se "uvrtat" do jiné alternativy s devastačním dopadem
 3. v minulosti již natolik poškozených nešťastníků nacházejících se v natolik svízelné situaci, že by nad ní svěsili ruce i "Chuck s Jimmim v zádech"

spousta z nich by vám potvrdila, že za naší spoluúčasti lze v poměrně krátkém časovém sledu

běžně eliminovat ztráty v řádech stovek tisíc, načež nejedna perlička se nestyděla "vyhoupnout" do MILIONOVÝCH částek.

Takovými peněžními postihy (by) byli totiž poznamenaní, pokud by se neřešilo a oni by:

 • nadále setrvali v tehdejší žalostné finanční situaci
 • museli oželet věc, jejíž nákup se podařilo financovat
 • naletěli na "vydatný špek" některé z neférových "nebankovek"

Jelikož všichni jistě víme, že ušetřit je stejné jako vydělat, není radno brát toto na lehkou váhu.

Pokud taktéž zastáváte tuto filozofii:

a uvítáte na své hypoteční cestě asistenci zkušeného průvodce, který Vám umožní:

 • objevit schůdnou cestičku přes vyprahlou poušť
 • přepravit se co nejrychleji a nejkomfortněji z bodu A do bodu B
 • protekci před zablouděním, vyprahnutím či uštknutím nejedné z místních zmijí
 • posléze přelézt přes rozbouřenou řeku po viklajícím se mostku jistíce vás zavěšen shora

abyste dorazili do cíle celí, relativně hladce a bez zbytečné úhony...

Chat vpravo dolů Vám poslouží jako informační stan.

V něm získáte základní znalost a zároveň si přesně takového můžete objednat.

Za tímto účelem zde zanechte stručný popis své situace společně se svým kontaktem a případné přebujelé ego prosíme zanechat před vchodem.

Protože to, že před vyražením:

 1. si nepřipouštíte žádné strastiplné trable
 2. neodhadnete náročnost a přeceníte svoje síly
 3. všechno vnímáte neúměrně sebevědomě a pozitivně
 4. nad moudrými radami ohrnujete nos a obracíte oči vzhůru
 5. podceníte nutnou dávku pokory, přípravy a turistického vybavení

aniž byste si připouštěli sebemenší pochybnosti a "nalili čistého vína" už jen z podstaty, že:

- jste nic podobného na vlastní kůži prozatím neabsolvovali

- s něčím takovým tak máte nulovou osobní zkušenost

- se prozatím prostě jenom pouze domníváte

ještě neznamená, že na ní stokrát neproklejete okolní svět a divže se nestanete očitým svědkem svého posledního srdečního stahu.

"Schválně se zkuste dohadovat, jak krušných dokáže být 65 pěších kilometrů ušlých v jednom zápřahu, s kamarádem takovou túrou nepolíbeným. Nejspíš to bude vnímat jako pouhé číslo a zároveň bude vykazovat jisté známky zlehčování, sebepřecenění a neúprosné naivity.

Sám totiž takovou zkušeností nedisponuje, v životě neušel víc než skromných 25 a to je ještě přerušil pěti pauzami. Dokud to holt nevyzkouší na vlastní nohy a nevykoná s nimi přesný počet pohybů potřebných k jejich zdolání, je jakékoli vysvětlování marný výdej energie."


Důležitá upozornění a oznámení k pročtení před vyražením

K přidělenému průvodci proto přistupujte s maximální pokorou a úctou. Na cestě taktéž dodržujte všechna potřebná pravidla a nezapomeňte si do pomyslného batůžku přibalit dobrou náladu a slušné vychování. Přespříliš negativity zapříčiňuje energetickou blokaci způsobující přílišnou pasivitu a ani jedno z toho ničemu (nikomu) neprospěje podobně jako přemíra arogance či agresivity.

Pro případ jejich hrubého porušení či výrazného vychýlení se od přípustného normálu si totiž vyhrazuje bez časového omezení nárok na uplatněních svého stanného práva obnášejícího vypovězení své služby, čímž dojde k přerušení dodávky poskytovaného průvodcovství a bez nutnosti následného návratu se "děj vůle Boží". V takovém případě se nesmíte divit, že se podobně jako ranní opar "zčista jasna vypaří" v kterékoliv etapě a bez zbytečného vysvětlování.

Oplátkou Vám bude k dispozici znalý, schopný a čistý člověk, který bude zplna sil řešit vaši věc, k vám zastávat nadmíru loajální přístup a primárně hájit váš osobní prospěch. Nebude na vás hrát žádné divadlo, nebude-li to v rámci dobra věci nutné a po dobu celé cesty se z vás nepokusí vytáhnout ani korunu vašich peněz. Zaplatíte, až se dostanete celý, zdraví a šťastní do dohodnutého cíle vytyčeného vlajkou s nápisem "dobře došli", ve kterém se konečně obejmete s doslova nejlevnější (ne)bankovní hypotékou přispěchavší Vás sem vřele přivítat.

Pochopitelně se to bez placení neobejde. Nebudeme předstírat, že se pyšníme označením neziskovka a děláme to bezplatně. Stejně tak bychom Vám lhali, kdybychom tvrdili, že na naše výlohy vyčlenil peníze státní úřad za účelem finanční stabilizace tuzemského obyvatelstva, nebo že našim prostřednictvím pokrývá jejich peněžní potřeby záchranný balíček fajnového fondu evropské unie. Nutno proto přiznat, že bez vašeho peněžního přispění bychom zanedlouho museli ostrouhat poměrně bohatý obsah celé stránky www.dumdluhu.cz na pouhopouhé slůvko: "closed".

Tak kolik? Kouzelnou odpovědí je opět stručný a nepříliš uspokojivý výraz: individuálně. Dokonalou představu získáte do tří pracovních dní od úvodní rozmluvy sloužící k vyjasnění vaší situace. Možných řešení se totiž naskýtá povícero a volba toho pro vás nákladově pravého závisí na zaprvé na bližších podrobnostech. Do celkové ceny může promluvit též vývoj vyřizovací ceremonie, stejně jako může hodit vidle do všech snah, nicméně to dopředu nelze vědět a dělá se první poslední pro eliminaci takového "překvápka".

Jako s manuálním pracovníkem... Ani po elektrikáři nemůžete pořádně chtít, aby vám poslal přesný rozpočet, když chudák ještě ani neviděl "místo činu", nemohl si udělat obrázek o rozsahu vykonávané činnost a nemá tak sebemenší ponětí, co že to bude přesně jejím popisem. S námi je to podobné, dokud si nevyjasníme alespoň základní parametry vaší poptávky, není možné ani určit, jestli budeme schopni, ochotni uspokojit vaši představu, natož tak předložit přesný rozpočet. "Nejprve mluvíte Vy, potom přichází řada na nás." I u těch slušných řemeslníků se může nicméně stát, že se zkraje přepočítají, nebo nastanou nemilé události, jenž nemohli předpovědět. V takovém případě se cena může "lehce" navýšit formou určitých víceprací. Můžete se však spolehnout, že jakmile se jednou blíže prozkoumá a posléze předloží nacenění orientačně na 75000 Kč za komplet robotu "na klíč", nebude z toho nakonec vskutku skvostných 175 000 Kč, aby si pár dní po dokončení vaší zakázky pracant "zrazu" odletěl na 14 dní na Maltu, zatímco vy si mohli zajít akorát tak na zlevněnou maltu do nedalekých stavebnin. Nalákat na dech beroucí, jen aby se tam potom flákla vyložená katastrofa, nebo dělat blbečky a záměrně zatajovat, to není náš šálek kávy. Co dopředu víme, to povíme, abyste na základě faktů mohli učinit objektivní rozhodnutí: to mně pomůže, nikde jinde nic lepšího neseženu = chci řešit / to je teda pěkná bída, to bychom si moc nepomohli = nemám zájem.

Vždy se hradí úměrná částka, která odpovídá vynaloženým časovým i peněžním nákladům a přínosu odvedeného díla. Kompletní nákladovost se tak upřesní ihned po prvotním zjištění a posouzení náročnosti vámi poptávané a námi zvolené cesty. V drtivé většině případů není řeč o nižších desítkách tisíc, to jenom abyste ste jako někteří adepti náhodou milně nedomnívali, že to spraví bonboniéra či šampaňské zaslané na adresu naší kanceláře.


Tak co, pořád se Vám to líbí?

Souhlasíte s těmito podmínkami?

Dokopete se k vydání na cestu? 

Potom nepropásněte "poslední" příležitost k:

I. dospění přesného vyhodnocení vaší situace

II. nabytí návrhu optimálního hypotečního řešení

z pohledu oborníků "za slovo vzatých"

a

nebo

namísto svých věřitelů a milovaných raději horlivě vytočte naši infolinku:

+420 777 465 451

a na závěr ještě ze zákona povinné:

Reprezentativní příklady:

1. hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky: 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 4,09 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 4,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 800 720 Kč
 • Měsíční splátka: 5 002 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

2. Americká nebankovní hypotéka Standard:

 • Celková výše americké hypotéky: 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnut jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

Všeobecné a právní podmínky:

Posuzování žádostí a dotazů
 • Každý dotaz nebo žádost o poskytnutí nebankovního úvěru je posuzována individuálně.

 • Žadatel je kontaktován telefonicky za účelem poskytnutí potřebných informací k posouzení, zda je možné na úvěr dosáhnout a na jaký konkrétně.

 • Negarantujeme kladné vyjádření a poskytnutí úvěru a nezaručujeme tak zabránění zabavení u jiného věřitele již zastaveného majetku.

 • K posouzení žádosti, ani k poskytnutí nebankovního úvěru nebo konsolidace půjček nejsou požadovány žádné poplatky předem.

 • Se všemi poplatky, které jsou spojeny s poskytnutím nebankovního úvěru je klient předem seznámen a jsou viditelně a srozumitelně zapsány ve smlouvě.

 • Nepožadujeme po uživatelích, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, ani nenabízíme odkup nemovitosti za částku nižší, než je tržní cena.

 • Nežádáme uživatele, aby obcházeli původního věřitele a platili přímo příslušné společnosti či jiné třetí straně.

 • Nenabádáme uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce.


Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz