Nebankovní hypotéky Sloučení půjček - Konsolidace Sloučení půjček - Konsolidace Podnikatelské úvěry Individuální financování Realitní služby

Nevídaně dostupné a nesmírně poctivé nebankovní hypotéky

Je libo hypo à la Grand dominující delikátním úročením cirka 2.3 % a po přimíchání velkorysé splatnosti 30 let okouzlující oslnivou splátkou 3848 Kč při výživné částce 1 milion?

Pobydeme-li ještě chvíli u připodobnění k pohostinství... Co teprve, když Vás takový poklad na talíři umožňující vyplavení tolika spokojených hormonů z mozkovny do těla a prožití tak jedné z nejlepších životních desetiminutovek v podobě slastného nakrmení přiměje nahlédnout do kuchyně zpoza rohu, abyste mohli na vlastní oči spatřit jeho přípravu, načež se vám naskytne následující obraz... Nejprve vás rovněž oslní nevídaný pořádek a zatímco vaši rohovku málem oslepí všudypřítomné blyštění, přes čichové ústrojenství vás pohladí líbezná vůně linoucí se kolem. Ta  spustí tvorbu slin ve vašich ústech, divže vás neomámí, neodpálí do jiné časoprostorové dimenze. Sotva se stihnete vzpamatovat z tohoto doslova esoterického zážitku, vaše sluchové receptory zaujme oduševnělá hudba, za jejíhož doprovodu vaření probíhá. Ještě více Vás však osloví kuchař a to nejenom svým exoticko-vzorovým vzezřením, ale taky pohádkovým hlasem směrem k vám promlouvajícím, že se předložený úrok současně podobá celkovému RPSN, což jest souhrn veškerých výdajů vynaložených na hypotéku percentuálně rozpočtených do jednoho roku splácení. Tím vám chce naznačit, že si podrží předem slíbenou cenu. Takže žádné extra přehánění v rámci dodatečných účtenek a jejich utváření fantaskními až hororovými a přitom mazaně zamaskovanými poplatky a pokutami, které by konečný přeplatek "jen tak na hulváta" vyšponovaly do zpočátku nemyslitelných výšin. V řeči surovin se to celé vyhne "hlavně nenápadnému" přidávání přemíry konzervantů, nenasycených mastných kyselin, nebo nastokrát přepalovaných tuků. TZN. NIC nezdravého navíc, BEZ nechutných náhražek a škodlivé chemie, VŠE čerstvé, téměř "STO PRO BIO", původem z nedaleké domácí farmy. Žádný zkažený, prošlo-prohnilý, odporně páchnoucí odpad z tamté tramtárie. Každé kousnutí ve vás evokuje čistotu, přirozenost, pravost, vrací vás do slastného dětství a navozuje hlubokou vnitřní úlevu. Posléze ohleduplně počká na plné přizpůsobení vašeho zraku, abyste mohli krátce nato zčistajasna spatřit i to, jak příprava takové potravy probíhá. Nechá Vás vlídně nahlédnout "pod pokličku" jednotlivých partií tohoto důmyslného, pečlivého, radosti a lásky plného procesu, jenž předchází přistání vašeho jídla na talíř. Už tak Vám nad tím zůstává rozum stát a to jste se ještě nestihli ani podivit, jak to celé odsýpá. No aby toho náhodou nebylo málo, na závěr Vás zadostiučiněním prodchnutým hlasem přátelsky poinformuje o tom, že v jejím průběhu dokáže nejenom pružně reagovat na kdejakou osobní žádost samotného strávníka, obstojně se popasovat s individuálním gustem hosta a adekvátně tak uspokojit jeho chutě, jeho čistícím účinkům že navíc kolikrát podlehne nejeden jeho problém a nepozorovaně se odporoučí. Vám nedá zvědavost a tak začnete vyzvídat, jaký konkrétně dokáže kupříkladu vyřešit, odstranit. Bez většího váhání odpoví překvapivě přímě. Tak třeba průšvih se současným stavem registrů z důvodu dřívějších platebních prohřešků, nebo svízele v rámci deklarovaných příjmů, pravidelných výdajů a tak i celkové bonity. Nuže, narážet "do zdi" při podání požadavku, že může i skrze povahu, či množství momentálních závazků, stejně jako se dá zaškobrtnout o nepodporovaný účel budoucího využití. To vše prý může znamenat potupné zamítnutí nanejvýš luxusního, tedy bankovního financování a s tím vším se prý svede nejednou vypořádat. To jediné, co nehodlá logicky prozrazovat, obestře tajemstvím a záměrně zatutlá jsou jisté výrobní postupy, unikátní vychytávky a přesná skladba receptů. Sám si na ně přišel, stálo ho to spoustu odříkání, od ostatních ho to odlišuje asi jako "učně od mistra", tak snad má taky nárok si je ponechat pro čistě pro sebe, vlastní užitek. Dál už ani nevyzvídáte, zkraje jste ani nedoufali v dozvědění takového přehršle věcí. Přece nejste jeho potomek, aby vám vybrebentil všechno. No řekněte sami, nezaslouží si takové umění právem odměnit, respektive dostat z něho maximum k vlastnímu užitku a za odměnu si to tak udělat pěkné? Schválně ukažte prstem na pohoštěného, jemuž by samým úžasem nespadla brada. Není na místě urychleně tam uspořádat přinejmenším rodinnou sešlost, nebo přímo bujarou slavnost, spíše než jakákoli zatrpklá závist, nepřejícnost, zášť? Netematická odbočka k vyspělejšímu světonázoru ohledně dosahování úspěchu ve vykonávané profesi za současného zvyšování úrovně vnitřní spokojenosti v životě: ZDE.

Ale to jsme se nechali tím přirovnáním ke "gastru letmo" unést... Vraťme se nazpět k tématu nebankovní hypotéky, pokusme se nepředbíhat, postupovat postupně a nejprve si upřesněme celé její GRÓ, tedy veškeré, pro Vás peněžně prvořadé parametry a podmínky, jež reálně připadají u tohoto produktu v potaz. Ostatně je jím právě produktová podstránka, po níž se právě oficiálně pohybujeme, obecnějším tématům budiž tudíž dán prostor později...

Pro lepší zorientování si zodpovězme, z jakých hypotečních možností můžete na dnešním trhu vybírat, v jakém rozptylu nejenom cenu určujících čísel se lze pohybovat, tedy za nakolik závidění hodnot se reálně nabízí zadlužit, respektive rámcově nakoupit peníze k použití na cokoliv, docílení ryze vlastního finančního prospěchu.

Dopodrobna si definujme, s čím můžete dopředu počítat, co všechno očekávat od jejich připsání a následného navrácení původnímu majiteli, ať už se tedy osmělíte oslovit náš neskromný spolek, anebo nikoliv.

Závěrem nezapomeňme zmínit, co všechno na Vás může číhat za oponou vyřízení a posléze taky pod pódiem (v průběhu samotného splácení) i za samotným rohem (v moment závěrečného splacení), o které smluvní náležitosti je důležité neodbytně usilovat a vůči čemu zastávat navýsost ostražitý přístup, abyste se zvládli vyvarovat všemožným karambolům, doprovázených přílišnými peněžními postihy a vystříhali se tak svědectví vlastních úzkostných stavů.

Vzhledem k bohaté pestrosti klientských žádostí, potřeb a kondic to nemůže celé být jenom o Grandu, který se vyznačuje poněkud vyšší náročností na klienta a s tím neodmyslitelně související nižší průchodností. To v jednoduchosti znamená, že na něho nedosáhne zdaleka tolik lidí, jako na záložní Standard, který tak jakožto značně benevolentnější, byť také nejenom cenově méně atraktivní, varianta slouží právě těm na Grand zamítnutým umožňující jim tak získat důstojné, stále užitečné a situaci zlepšující financování. Vždy se pro ně sluší mít minimálně jedno náhradní řešení, po kterém mohou sáhnout, nesplňují-li zrovna kladené nároky, a využít ho takzvaně dočasně na přechodné období, než na výrazně výhodnější hypoteční verzi dosáhnou. 

Zatím si ji nemohou dovolit podobně jako pětihvězdičkový hotel, byť důvodem zde není ohromná cena za noc, jež se v tomto případě u náhradního ubytování paradoxně ještě zvyšuje, nýbrž nesplňování dalších sledovaných atributů jako je historie splácení, povaha příjmů, či závazků a podobně. Nicméně i těmto by náladu na dovolené mohla zvedat skutečnost, že ihned po jejich dostání do vyžadovaného pořádku cestovka automaticky zajistí záměnu a přestěhování z průměrné "tříhvězdy", aniž by to krom několika kroků do již na první pohled daleko luxusnější budovy vedle pocítili. Tedy nanejvýš citlivě, profesionálně a v dohodnuté ceně. Na projev dobré vůle a revanšování si vezmou první přespání na vlastní triko, dokonce i se snídaní.

Konkrétně (se) můžete těž(š)it z cirka takových hodnot a půjčit si:

ZA
 • zatížení umírněným úrokem: jenž se ve Standardu pohybuje kolem 4.89 - 11.89 % ročně, no u Grandu lze stále počítat se zhruba 2,09 - 4,89 %
 • krátké realizační období: k uvolnění peněz může dojít i za 5 pracovních dní od dodání vyžádaných podkladů, dobu vyřízení nicméně značně ovlivňuje schopnost jejich včasného dodání ze strany žadatele a celková komplikovanost daného případu
 • slušných podmínek, přístupu i průchodnosti: přestože to může vyznít jako klišé, čistokrevná finanční výpomoc poptávajícímu je naším jediným předsevzetím, přičemž je pochopitelně potřebné vyhnutí se ztrátě a naopak vydělání rozumného kapitálu potřebného pro pokrytí podnikatelských a životních nákladů, nicméně nikdy za cenu jeho klientova podělání. Záměrné zatajování, záludné skrývání a pokrytecké přetvařování je daň, kterou jednoduše nejsme ztotožněni zaplatit za peněžní úspěch. Co se týká samotných podmínek, tak přestože je výrazně výhodnější varianta nazývaná Grand logicky více náročná především na 2 hlavní ukazatele, tedy stav registrů a bonity, i zde se můžete do jisté míry spolehnout na schopnost přizpůsobení jistým nedokonalostem
 • 70% z hodnoty nemovitosti, kdy Grand umožní si sáhnout až na 85 % z odhadní ceny
 • na 20 ti letou splatnost, načež Grand se nabízí rozložit i na dlouhých 30 let
 • cca 88 mi procentní úspory můžete v pohodě dosáhnout ve srovnání s příležitostmi naskýtaných u potrefených konkurenčních podniků
KDY PŘESNÉ
 • měsíční splátky
 • roční náklady (RSPN)
 • hromadné přeplacení

     se naplno poodkryjí po:

 vašem upřesnění výše požadované hypotéky

〉 zvolení konkrétní, vámi preferované doby splatnosti

〉 ustanovení adekvátního úročení a doprovodných poplatků

Kalkulačka hypotéky

Popsáno přehledně a pospolitě:

Hypoteční financování

GRAND

 • Roční úrok: orientačně 2,09 % až 4,89 %
 • Doba splatnosti:  30 let
 • potřebná náležitost stavu registrů dlužníků, bonitního ukazatele DSTI, zatížení nemovitosti a využití v rámci povolené účelovosti
 

Americká nebankovní hypotéka

"STANDARD"

 • Roční úrok: orientačně 4,89 % až 11,89 %
 • Doba splatnosti: až 20 let
 • 100% tolerance stavu registru, dluhového zatížení, účelu využití a za určitých okolností také příjmů a výdajů (bonity)
 

Skutečný škůdce celkově vynaložených nákladů a nebezpečné nástrahy některých firem zastupujících nebankovní sektor:

Na klíčové platební parametry uvedené v předchozích dvou bodech, tedy vaše celkové, skutečně vynaložené náklady procentuálně rozpočtené do jednoho roku splácení a tak i konečný přeplatek, bude mít vyjma ujednaného úročení, zvolené a nakonec taky skutečně využité doby pro splacení, přímo drastický vliv velikost a množství takzvaně vedlejších pokut a doplňkových poplatků. V tomto ohledu bychom si s dovolením dovolili vyvěsit cedulku obsahující jedno menší...

Úvodní varování: POZOR! Podpis pouze na vlastní nebezpečí, hrozí nebankovní úhona!

Nutno podotknout, že právě tyto bývají u nečestně nastavených nebankovních hypoték častou příčinou masivního prodražení, jež navíc pro většinu klientů bývá zcela neočekávané, neboť se ho před nimi podařilo mistrně skrýt.

Statisícové pokuty, násobení dlužné částky, či původního úroku, a další klientovo odírání okamžitým zesplatněním, ukončením smluvního vztahu, přeprodejem pohledávky a její následnou správou, mnohdy zakončované exekučním oznámením, dražební vyhláškou, nuceným prodejem pod tlakem a tudíž i tržní cenou potom rozhodně nejsou žádné výjimky, úvěrovému predátorovi cizí praktiky.

Na jejich celkové výši se tedy zásadním způsobem podepíše vaše volba "dobro/zlomyslného" poskytovatele nebankovní hypotéky, podobně jako o ní následně rozhodne vaše schopnost průběžného plnění všech smluvních náležitostí v podobě především řádného splácení a dbaní svých dodatečných povinností, mezi které se může řadit dodání určitých podkladů, sjednání pojištění nemovitosti, či dlužníka, jejich další nezadlužení, či nepřihlášení do insolvence a podobné ustanovení.

Zatímco jejich poctivé plnění, ba dokonce dobrovolné umořování výjimečnými splátkami nad rámec základních, či předčasné provedení jednorázového dorovnání na jejich výši působí výlučně blahosklonným způsobem - závratně je snižuje, jejich nezodpovědné, či nevědomé porušení následované vyměřením a připsáním příslušných pokut bude naopak logicky znamenat zvýšení jak přeplatku, tak i RPSN. Jakmile jste jednou podepsali, nevědomost zde mnohdy neomlouvá. Proto je nezbytné dbát bezpodmínečné opatrnosti dřív, než bude pozdě, tedy při provádění kontrolky všech smluvních zákoutí, před smělým udělením svého autogramu.

Závěrem úvodu nezbývá než potvrdit nesporný fakt a sice, že s našimi věřiteli můžete dlužné peníze vrátit kdykoli v průběhu splácení a to:

kompletně jednorázovou úhradou

částečně výjimečnou splátkou

přičemž cena za tuto službu je buďto rovna nule, nebo se účtují "administrativní" náklady odpovídající nanejvýš 1 % z navrácené částky.

Samotná skutečnost, že jejich uplatněním dokážete významně ponížit dlužnou částku a mimoto si posléze zvolit mezi úměrným zkrácením splatnosti a snížením splátky dle vlastního uvážení, je pozitivní. V případě první volby má navíc blahodárný dopad na objem oběživa, jež na vlastní nebankovní hypotéce souhrnně vynaložíte.


Jako polehčená reakce na podnět:

"V čem tedy je ono hypoteční financování Grand tak převratné?"

nechť tedy poslouží:

™ navýšení i RPSN tak nepatrné a naopak ohromující LTV, že se ostatní "nebankovky":

 absolutně nechytají a jeví jako leví

 zčistajasna začínají zabývat změnou zaměření

 červenají studem a přitom paradoxně blednou závistí

™ poplatky účtované v průběhu splácení naprosto zanedbatelné, takže si cenovou položku při jejich případném placení snadno spletete s "paušálem"

a přičtete-li k velkolepé výhodnosti taky

™ obsah smluvní dokumentace natolik slušný, čestný a morální, jako by snad jednotlivé pasáže sepsal sám Svatopluk Čech

™ vystupování tak velkorysé, že si budete občas připadat jako při (do)mluvě se svým oblíbeným sousedem

získáte díky nim mimořádnou míru jistoty a pohodlí.

Líbí-li se ♥ a hypoteční řešení natolik libového ražení na sebe neradi necháváte i nadále čekat, jenže:

× jisti si nadvakrát, jestli máte skutečně šanci i navzdory dřívějším škobrtnutím a nynějším zásekům, které u banky páchají hotovou paseku, zrovna nejste

× tipli byste, že po zohlednění ožehavých zádrhelů s registry, příjmy, výdaji, účelem či zástavou půjčující spíše znovu hodí nohy na ramena a jediné, čeho se dočkáte, bude další sorry jako

× lapit se do nalíčené nebankovní léčky, stát se obětí nečestných čachrů a nakonec tak přeplatit hotový majlant, je zároveň upřímně to poslední, co si přejete

Dobrá zpráva → zrakem jste zrovna spočinuli na správné adrese.

Právě pod pultem našeho hypotečního arsenálu by se přesto presto našlo něco pravé ořechové, konečně hodné nekonečného vděku. 

 Zřejmě proto Vás zajímá zvláště získání zejména 

¹ BEZ:

 přehnaného lustrování včerejšího splácení, dnešních výdělků a dluhového zatížení

 pofidérních poplatků dopředu, průběžného navyšování a závěrečných pokut

→ pošahaných praktik nebezpečně připomínajících staré nedobré časy

a přitom

² SE:

→ svobodou volby využití půjčených peněz na cokoliv, Americký způsob

→ stoprocentní oporou v mezilidsky blahosklonných způsobech

→ vrozenou zarputilostí, energičností a sympatií k 12 p:

½ pečlivý, přesný, pilný, promptní, počestný, přínosný

² přívětivý, poslušný, příslušný, předurčený, pravdomluvný, pořádkumilovný

³ PLUS 

s příležitostí:

→ vrátit kdykoli v průběhu a to téměř zdarma

→ částečně umořit výjimečnou splátkou

→ brzkého transportu do banky 

⇓ tak to je vážně vhodné zvážnět a zvážit větší zaangažování ⇓

POKUD SI PŘÍMO PŘEJETE

 PROVĚŘIT PROFESIONÁLY

zjistit obratem CO konkrétně a případně si TO i připsat

VYPŇTE A POŠLETE:

V závěsu si na nějakých 15 minut zavoláme, vzájemně si upřesníme bližší podrobnosti, na jejichž základě důkladně vyhodnotíme vaše možnosti a navrhneme vytříbené řešení trefně reflektující vaše potřeby.

"Jelikož je každý příběh originální, univerzální odpověď neexistuje a tudíž nezbývá, než individuálně ho uchopit a pokusit se mu přizpůsobit."

♣ 4 kroky k ujití:

1. Zavolá Vám pověřený specialista z telefonního čísla + 420 777 465 451

2. Doplníte si potřebné údaje pro vytvoření celistvé představy o vašem požadavku

3. Vyhodnotíme precizně vaše vyhlídky a předložíme konkrétní návrh triumfálního řešení

4. Nastane svižné vyplacení hypotéky, shodneme-li se na bravurnosti hodnot jejích parametrů

"Jenom s sebou mrskat, ať to celé odsýpá."

↑ Co z TOHO?

A. odborně vyrozumění: 

→ jestli je rozumné dělat si naděj na získání peněz za takových podmínek i navzdory jistým neduhům, kterými jste v těchto ohledech nepříznivě poznamenaní a z jejichž důvodu Vám jinde dosud nebyli ochotni vyjít vstříc

→ jak zajistit, aby jste se znovu zbytečně nesetkali se zamítacím stanoviskem a centrála kooperující banky k Vám naopak zastala vřelý přístup při vyhodnocení veškerých negativně vyznívajících faktorů v rámci vaší žádosti

→ čím vším ošetřit, abyste se brzy dočkali dotažení natolik prospěšné hypotéky do zdárného konce a vstřícné vyplacení požadovaného peněžního obnosu za rozumných splátkových nároků proběhlo bez karambolů a záseků

"Nikdo nakonec nechceme být omezován ve svých niterních touhách a zvnějšku vystavován nezdolným překážkám pro jejich naplnění."

B. celistvou představu o:

» ideální hypoteční variantě z našeho pohledu reálně řešitelné a ideální pro celkovou kondici vašeho konta

» přesných parametrech tohoto řešení páchajícího minimální škody vašemu peněžnímu rozpočtu

» optimálním následném postupu, konkrétních úkonech k vykonání a dokumentech k dodání

"Udělejte svojí peněžence laskavost, nenechte se přechytračit a vy(tr)hněte se přebytečnému placení."

Chápeme, že byste raději dali přednost tutovému zjištění, zdali vyplacení avizovaného financování ve Váš prospěch dopadne, či nejlépe proběhne zcela:

BEZ:

nutnosti

1. nahlížení do registrů

povinnosti

2. doložení příjmů a výdajů

a podmínky

3. prokázání bonity a účelu využití

respektive

Máte nárok i přes jisté hrubky v těchto ohledech?

Nezastaví Vás zhoršený stav zmíněných ukazatelů?

Jak zběhle zařídit hladké vyřízení komplet od A do Z?

zatím to ale má 2 háčky:

1. o vaší věci toho zatím víme 0

2. ne1 zákonný zádrhel

Ad 2): do možnosti absolutní ignorance kvalit žádajícího hází poskytovatelům vidle zákon a jeho průběžná obměna. Pomineme-li celkově méně regulované podnikatelské hypotéky, kde se na "promakané" prověřování poptávajícího podnikatele ze strany půjčujícího zase tolik nehraje, je právě tato povinnost jeho důkladného "proklepnutí" zejména ve světě spotřebitelských hypoték jeho hlavní devízou. Ten, kdo by se snad z "logiky věci" domníval, že mimobankovním subjektům bude na rozdíl od bankovních "bratříčků" dána možnost býti výrazně nenáročnější na obsah prováděného zkoumání, by se šeredně zmýlil. Uznávané příjmy je potřeba prokázat podobným způsobem, shodně nastavené bonitní limity ukazatelem DSTI zkrátka nesmějí být překročeny a započítávané výdaje tak nesmějí přibližně přesáhnout jejich polovinu. "Nebankovky" se zde navíc dostávají do výrazné nevýhody vzhledem k vyšší splátkové zátěži a aby těch negativ nebylo náhodou málo, praktikují podstatně poníženější LTV, kdy více než 60% z hodnoty zajištění vypustí jen výjimečně. Zatím nic moc reklama, co? Hlavní 2 oficiální přednosti, ve kterých stále mohou skutečně zazářit, je bezbřehá benevolence k jakkoli pohnuté platební minulosti, tedy ke katastrofálnosti stavu splátkových registrů daného dlužníka, a tím pádem taky k povaze, fázi a závažnosti jeho dluhů. K čemu že to všechny tyto obstrukce vlastně jsou? Prvořadým cílem těchto snah je údajné snížení výskytu stavů nezvladatelného zadlužení, tedy ochrana samotných spotřebitelů před jejich spadnutím do platební neschopnosti, neboli úpadkem do dluhové pasti kvůli definitivní nemožnosti dostát svým závazkům.

Jako by se jeho dárce snažil zřetelně gestikulovat směrem ke všem půjčujícím:

"Ne že se uchýlíte k půjčení člověku, který očividně nesplňuje zákonem stanovené kritéria, evidentně překračuje vymezené hranice a podle našich měřítek tak vykazuje známky vysoké rizikovosti budoucího nesplácení, tedy regulérní úvěru-neschopnost. Kdo to má potom hasit, poslouchat ty nářky, nebo tomu bezmocně přihlížet?!

Je nám naprosto jasné, že si někde nutně potřebuje narychlo půjčit a výhledově v tom spěchu nějak ignoruje svoji (ne)schopnost dostát svým povinnostem, rád zapomíná na následnou nutnost dohodnutého splácení a možné komplikace s ním. Bez ohledu na jeho cit pro sečtělost, soudnost či zodpovědnost, vy jste tady od toho, abyste ho pořádně prolustrovali a případně mu v tomto hledu zkrátka nevyhověli! Vyjádřil jsem se, doufám, dosti jasně, aby nedošlo k nedorozumění a nutnosti vašeho následného postihu!? Žádné "přikládání pod už tak velký oheň, kopání ještě hlubšího hrobu" tzn. dostávání do ještě většího dluhu tím, že mu ještě půjčíte, je to všem jasné?

Moment a co když mu tím dokážeme znatelně pomoct, snížit mu výdaje, stabilizovat tak jeho situaci a časem převést do banky, nebo umožnit v klidu prodat za plnou cenu bez stávajícího tlaku věřitelů vyvíjeného šibeničními termíny splatností a markantně se navyšujícími zůstatky dlužných jistin? neúměrně se zvyšujících když ho dostanete ho tak do ještě většího budoucího dluhu, tím dostaneme do znatelně právě zachráníme a dokážeme dostat do lepší? Dobrá, tady máte pro tyto případy pár výjimek, ale běda vám, jestli si dovolíte překročit povolený práh..."

Přestože je pozorné dbaní na zákonem přidělené povinnosti neodmyslitelnou součástí celé sjednávací ceremonie, jejich splnění do poslední je pochopitelně nutné bez jakéhokoli prostoru pro diskuzi a do křížku s nimi by se chtěl dostat jedině "blázen", při nahlížení na "poslabší" místa poptávky je dána možnost zaměňovat optiku, v určitých bodech, projevit více smyslu pro pochopení a přizpůsobit se tak opravdovým potřebám.

Proto je primární zachovat si především čilého, vynalézavého ducha, asertivní, neobytný přístup a celkový nadhled, přesné oko a pevnou ruku, nerv i víru.

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství."

Ad 1): Přesná odpověď a konstruktivní návrh výtečného řešení se proto neobejdou bez prvotního objasnění směrodatných okolností a klíčových neznámých, k němuž na úvod bohatě postačí stručný, vzájemný, v průměru patnáctiminutový telefonát.

Prostor k němu potřebný si vyhradíme zanedlouho po učinění vašeho prvního kroku v podobě poslání svých kontaktních údajů právě prostřednictvím onoho:

poptávkového formuláře

UPŘEDNOSTŇUJETE PROČTENÍ PODROBNOSTÍ?

NECH SA PÁČÍ...

surprised Radovat se přitom mnohdy můžete z:

vytoužené tolerance v zákonem vymezených a investorem kvitovaných mezích, tzn. z odpovídající shovívavosti konkrétně ke:

1. stavu registrů dlužníků

Jsou nazývané také jako registry klientských informací.

Žadatel zde může mít zapsané negativní záznamy za různě vážné přestupky ve splácení svých závazků, kterých se v minulosti dopustil.

Řeč je především o 3 hlavních registrech BRKI, NRKI a SOLUS. 

V nich se vyskytují negativní zápisy za:

opožděné splátky na různých úvěrových produktech:

ty na bankovních dluzích se propisují do BRKI, který je ve správě společnosti CBCB

ty na nebankovních zase do registru NRKI, který je spravován společnosti CNCB

pozdní platby za služby:

 například u mobilního operátora, dodavatele energií, pojišťovny, státních institucí se zanáší především do registru SOLUS provozovaném zájmovým sdružením právnických osob

vážné delikvence typu zesplatnění, exekuce nebo už ukončené insolvence

Všechny je možné tolerovat stejně jako například i bankovní interní záznamy bez ohledu:

- na jejich stáří: kdy k problémům došlo, nebo jestli už byl daný dluh doplacený

- jestli zde byl člověk v roli hlavního žadatele nebo ručitele 

Žádný z nich tak nepředstavuje překážku ve zdárném sjednání nebankovní hypotéky. 

2. typu a způsobu doložení příjmů

Zde je potřeba našlapovat opatrně a vyhovět všem zákonným pokynům, které se týkají adekvátního prověření bonitní stránky žadatele. 

A tak, aby hned na úvod nedošlo k nechtěné mýlce, rozhodně netvrdíme, že jsou nebankovní poskytovatelé ochotni půjčit člověku bez příjmu. Příjem musí mít pochopitelně i žadatel o nebankovní hypotéku. Jak jinak by ji logicky byl schopen do budoucna splácet, když by nedosahoval žádného výdělku? Takové úvěrování by nepřineslo užitek ani jemu, ani půjčujícímu. Naopak by představovalo problémy a ty nejsou v zájmu nikoho. 

Množství tisícovek, které si žadatel měsíčně připíše na své konto, je každopádně jasně dané. Problém je v tom, že ne všechny je poskytovatel uzná do jeho příjmu. To potom může vést ke statusu nedostatečné bonity, protože se do ní započítá pouze část skutečného příjmu, kterého žadatel dosahuje. Přístup poskytovatelů k jednotlivým typům příjmů a formě jejich doložení se může lišit.

Můžete se zde dočkat vstřícnějšího a chápavějšího přístupu k tomu, jakým způsobem a kolik skutečně vyděláte. Nejenom kolik jste schopni patřičným způsobem doložit. Odměnou vám potom může být dosažení dostatečné bonity.

Řeč je například o:

 1. oficiální, doložitelné versus skutečné výši příjmu:

kolik je zaměstnavatel ochotný potvrdit a na jakou výplatu si zaměstnanec doopravdy přichází?

kolik vychází čistého zisku z optimalizovaného daňového přiznání a kolik si podnikatel opravdu vydělá?

 1. náročnosti na podklady, které příjem prokazují:

jsou dostačující výpisy z účtů, kam chodí mzda, nebo musí být pracovní smlouva, potvrzení o příjmů zaměstnavatele s průměrem za posledních 6 měsíců a k tomu ještě výplatnice? 

je možné ho uznat na základě čestného prohlášení žadatele o výši svého příjmu? 

musí být peníze vyplácené na účet, nebo je akceptována i výplata v hotovosti?

 III. typu příjmů a formě jejich doložení:

jak poskytovatel přistupuje k pracovní smlouvě na dobu určitou, zkušební nebo příjmu plynoucího ze zahraničí?

A co potom: 

 • doplňková pracovní činnost, dohoda o pracovní činnosti či o provedení práce uznávají se obě v plné výši
 • důchod ať už invalidní v různých stupních nebo starobní 
 • příjmy z pronájmů, je možné je zahrnout do příjmu - v jaké výši
 • renta, která bude chodit do konce mých dní
 • různé formy státních příspěvků jako jsou: ošetřovné, pečovatelské, vdovský, na děti a další
 • mateřská, i když ve skutečnosti dostávám 20 tisíc, je možné bez ohledu na to oficiálně uznat fixně 8400 Kč

Také mohou jinak přistupovat k prověření a výpočtu měsíčních výdajů, které se započítávají do bonity a mají tak na dostatečnost její zákonné výše zásadní vliv.

To všechno je nutné při vyhodnocení požadavku zohlednit a zvolit optimální strategii. 

3. účelu využití peněz

Získané peníze je možné po načerpání ve většině případů použít na cokoliv a tento účel využití se nedokládá.

Člověk za ně může například:

 • konsolidovat půjčky: zaplatit všechny své nevýhodné bez-zástavní dluhy a sloučit je tak ideálně v jeden levnější hypoteční úvěr
 • refinancovat zástavu: vyplatit tak omezení na své nemovitosti v podobě například nevýhodného zástavního práva od nebankovní společnosti, jiného soukromého subjektu, státního úřadu (OSSZ, ZP) či jiné instituce a to za účelem jejich zvýhodnění
 • oddlužit nemovitost: tento pojem se využívá spíše ve spojitosti s vyplacením podstatně vážnějších a urgentnějších zástav na nemovitosti, kdy dochází k odstranění například zesplatněné hypotéky, exekuce, insolvence či dražby
 • investice do podnikání: nebankovní podnikatelská hypotéka může představovat vhodnou příležitost, jak rychle a nenáročně získat peníze na ziskovou investici, rozjezd příhodné činnosti, nebo její opětovný restart. Také umožňuje sloučit firemní dluhy, vyplatit je a nahradit tak cenově dostupnějším úvěrem.

Ve všech uvedených případech je také v případě zájmu možné získat peníze navíc třeba jako rezervu na splátky do „horších časů“.

Samozřejmostí potom je možnost využít peníze z nebankovní hypotéky na koupi, renovaci, rekonstrukci, výstavbu, nebo vybavení nemovitosti. Je nicméně nutno podotknout, že toto takzvaně účelové využití není ve srovnání s bezúčelovým nijak zvýhodněné.

4. typu a zatížení zastavované nemovitosti

Do zástavy se přijímají všechny typy nemovitostí.

Hypotéka může být poskytnuta oproti:

 1. rezidenční nemovitosti: byt, rodinný dům, chata
 2. půdě: stavební pozemek, orná půda, louka, lesy
 3. komerčnímu objetu: hotel, penzion, výrobna, sklad, kancelář

List vlastnictví zastavované nemovitosti přitom může být zatížený jakýmkoli omezeními vlastnického práva:  

 1. zástavní hypoteční právo od nebankovní společnosti, soukromého investora
 2. zástava vytvořená kvůli dluhu vůči státní instituci (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, OSSZ)
 3. zesplatněnou bankovní či nebankovní hypotékou
 4. příkazem k prodeji nemovitosti z titulu exekučního či insolvenčního nebo už dražební vyhláškou

Všechny bez rozdílu mohou být z nebankovní hypotéky vyplaceny. V případě zájmu je také možné získat peníze nad rámec jejich zůstatku.

Individuální přístup potom můžete očekávat vůči:

  • věcnému břemenu jestli bude břemeno překážet v získání nebankovní hypotéky, nebo ji nějak znevýhodní, na to má vliv především jeho povaha: břemeno dožití, užívání a jiné.
 • vlastnictví převedenému na cizí firmu nebo osobu: k čemuž dochází po zdárném absolvování takzvaného zpětného leasingu. Jestli bude možné takový odkup zpět zafinancovat, to záleží především na odkupní ceně a reálné hodnotě nemovitosti.
Tím bychom mohli mít hned zkraje vyjasněné veškeré neznámé a nabýt tak pokoje od hojně se opakujícího úvodního ptaní na bližší podrobnosti.
Na dotazování typu:
"Jaké jsou u vás podmínky?"
nechť od nynějška paušálně platí odpověď:
"Veškeré informace k dostání na vyhrazené podstránce."
Pro totálně přesné informování z naší strany o pravděpodobně průchozí a Vám perfektně pasující hypotéce je nevyhnutelnou nutností si nejdřív zavolat a vyjasnit si dopodrobna všechny potřebné neznámé kolem vaší stávající situace. Až na základě těchto údajů pevně spjatých s vašim současným stavem a požadavkem Vám dokážeme poskytnout přesnou zpětnou vazbu v podobě konkrétního návrhu.
"I kominíkovi se bude predikovat daleko snáze, až se aspoň trochu zašpiní od vaší saze."

innocent Moudré tak nepropásnout obdobnou, ojediněle naskytnutou příležitost obzvlášť pokud:

⇑ Potřebujete honem peníze na pokrytí svých různorodých přání či nákladných břemen

⇑ Poplacení drahých dluhů, faktur na rekonstrukci, pořizovací ceny nemovitosti patří mezi zamýšlený účel jejich uplatnění

⇑ Převážně pochroumané bonitě (poměru výdajů k příjmům), registrům, zástavě, či podobným pochybením podle přísných bankovních tabulek vděčíte za zamítnutí bankovní hypotéky a my naopak za vaši návštěvu tohoto webu

"Premiant se těší přízni bank, nebo už nevěřícně chytá blažené závratě nad extraordinární, prozatím nezahlédnutou číslovkou reprezentující jeho účetní zůstatek a pouhé pomyšlení na úžasně úročený úpis v něm vyvolává natolik hřejivou vibraci, že ho praktikuje jako pomůcku pro přilepšení nálady.

Kdežto složku s vaším případem bankéř ozdobil nanejvýš štítkem symbolizujícím nedostatečnost, načež si před jejím skartováním dal záležet na lehce srdceryvném proslovu, který divže nedojal, nicméně to pramálo změnilo na jeho banálním a nikterak zvratném jádru shrnutelném při troše stručnosti do jednoslovné teze zamítnuto a strojenou slušnost mohl završit přidáním pardon."

⇓ Pošilháváte proto po alternativní hypotéce schopné projevit "trochu toho" pochopení a přesto presto pokrýt vaše ožehavé výlohy

⇓ Požádat si u jedné z nebankovních společností se Vám jeví jako vhodné východisko, prvotní nadšení nicméně kvapně uvadá, jakmile si připustíte opodstatněné pochybností o počestnosti i cenové dostupnosti jejich hypotečních produktů. Prvotní průzkum, pohovoření s několika prodejci a pročtení několika paragrafů navíc posléze zapříčiní vystřídání tohoto vystřízlivění za naprostou skepsi a zaslouženou nevíru v jejich přínosnost, dobromyslnost a smysl pro nápomocnost vůbec.

⇓ Přestože je pochopitelné, že primárně preferujete přijatelné platební nároky, uvědomujete si přitom, že tyto může protřelý poskytovatel pouze předstírat, a proto je to především o férovém přístupu zrcadlícím se v průzračnosti, nezávadnosti smluvních podmínek, které Vám zaručí stabilní výdaje a dopřejí pocit slastného bezpečí

kiss vzhledem k tomu vskutku vhodné zvláště zdali:

 větříte po funkční hypoteční stíhačce či stříkačce zkrátka nástroji schopném vstřícně vyzbrojit Váš momentální záměr čerstvým kapitálem a to nejenom za skousnutí veškerých vašich představ, pravidel a ožehavých nešvarů, ale taky přijatelných celkových nákladů

√ věříteže jisté neshody s gustem banky ještě nemusí zákonitě vyústit v to, že ostrouháte vinou strohého výběru mezi příšerně předraženou  "nebankovkou" absolutním hypotečním "dišputátem", že Vám někdo naopak bude s to skutečně bodnout, aniž by zčistajasna přitlačil a totálně tak otočil význam tohoto slova přidáním předpony pro výjimečně do veskrze negativního smyslu

√ svěříte s důvěrou v jejich schopnosti své finanční zítřky do pečlivé péče profíků, kteří se prokáží bezúhonnou minulostí, osvědčí kladným hodnocením a zároveň navrhnou řešení, jež bezkonkurenčně vyhoví vašim preferencím, perfektně zastřeší vaši záležitost, umožní žít na vytyčené noze a pomalu tančit při každé zpětné vzpomínce. 

Poslední, co hodláte, je kafrat jim do toho, či dokonce házet vidle a marnotratně tak hatit snahy Vám pomoci. Zato zarytost plnit předložené doporučení, pokyny a postupy, která z Vás srší, je přímo hmatatelná, až téměř nezdolná, že by se dalo považovat za oprávněné vaše podezírání nejednoho ze skoro slepé poslušnosti a splňování všeho, co se od Vás očekává... "Nebo snad budete kecat zubaři do toho, jak má ošetřit vaši zkaženou stoličku, protestovat proti jeho autoritě, mrskat s sebou na židli..?" Přestože se obáváme, že ani zde na vaše moudra nejspíš nebude nikdo příliš zvědavý, rozhodně přejeme hodně zdaru..

wink Dodatečně dovolte trochu toho jasnovidectví aneb z jakých nešvarů podezíráme vaši hypoteční žádost:

± na bankovní to nadvakrát nevypadá zásluhou zdánlivě nezávažně se jevících nedostatků jako jsou zanesené splátkové registry, vychýlené bonitní ukazatele zaviněné poslabšími prokazatelnými příjmy či nadměrnými paušálními platbami, nepřípustně zatížená zástava, nebo jiné "VADY" na kráse zabraňující jejímu získání a proto nezbývá než probádat nebankovní "vody"

± tamní přeplatek Vám připadá poněkud přehnaný, proto ho potřebujete ponížit a spolu s ním dostat dolů celkové výdaje i RPSN

= jednoduše potřebujete zvýšit výhodnost a přepólovat tak splátku do spektra únosných čísel pro zaručení schopnosti včasného splácení

 přitom pociťujete oprávněné obavy zásluhou pochroumané pověsti soukromého sektoru, pochopitelně byste si neradi pohoršili šlápnutím "vedle", přesněji do jedné z mazaně nastražených hypotečních pastí od nebankovní firmy, jež se absolutně neslučuje s morálním počínáním

a proto se teď snažíte sehnat někoho schopného a současně slušného, kdo skutečně půjčí za adekvátně atraktivních podmínek, zároveň v průběhu dodrží, co na začátku slíbil a nepřekvapí ničím nepříjemným.

Tak třeba jste dneska konečně "dobro došli"... 

foot-in-mouth Klidně se přeptejte sami sebe...

♣ dovolíte, aby určité nedokonalosti nakonec zapříčinily vystavení definitivní stopky zdárnému vyřízení vašeho případu v bance za následné argumentace jednou z těchto legendárních vysvětlivek: 

 • nedostatečná bonita
 • slabá příjmová stránka
 • přehnané splátkové zatížení
 • vysoká úvěrová angažovanost
 • celková předluženost žádajícího 
 • špatná platební minulost (morálka)
 • neakceptovatelná zástava či zatížení
 • nepřípustné negativní záznamy
 • nevhodná struktura závazků
 • nepřijatelný stav registrů
 • neuznatelné výdělky
 • z interních důvodů
 • vysoká rizikovost

♣ rozhodli jste se nejprve to risknout na "vlastní triko" a převzít tak zodpovědnost za nejasný výsledek svého amatérského počínání?

♣ jste připraveni nést neblahé jeho následky v případě zamítnutí podané žádosti a nežádoucího připsání záporného záznamu do registrů?

Připouštíte si pravděpodobný scénář, že tím definitivně zhatíte své vyhlídky a nadlouho vystavíte "červenou" dalším snahám o zdárné vyřízení? 

Uvědomujete si skutečnost, že veškeré snahy o důstojné uspokojení vašich peněžních potřeb výhledově nabydou spíše sci-fi scénář, šance na úspěch se následně smrští asi na velikost pistácie a potom Vám spoustu měsíců nemusí pomoct ani "svěcená"?

smile Poptávkový proces v kostce

Rozhodli-li jste se nechat si:

→ prověřit přesně své vyhlídky ←

→ navrhnout vítěznou variantu ←

a přitom se pohotově přiblížit jejímu vyřízení

dejte nám o sobě vědět vysláním:

VLASTNÍ VLAŠTOVKY

Následným procesím postupně bývá:

 1. Provedený prescoring následovaný úspěšným před-schválením optimálního hypotečního řešení Grand či Standard

 2. Vaše spokojenost s úrokem, splatností a tak i splátkou, přeplatkem a dalšími, nejenom cenovými ukazateli

 3. Dodání požadovaných podkladů potřebných k finálnímu schválení a zhotovení smluvního zaopatření

 4. Jeho kontrola následovaná podpisem na projev souhlasu a čerpáním daného úvěrového rámce 

Náramně namlsáni? 

Neprošvihněte hlavní chod!

SERVÍRUJTE

↑ Co VYŽADUJE následuje a NEMINE:

1. Zaregistrovat se na konzultaci odesláním vyplněné žádosti a výhledově vyčkat na avizovaný vstupní hovor, kterým Vás poctíme zanedlouho od doručení Vaší žádosti pro vzájemné vykreslení situace, vyjasnění směrodatných podrobnosti a případné doplnění žádoucích podkladů. Počítejte, že zabere přibližně 15 minut, které bude potřeba si na něho výhledově vyčlenit.

Na jejím základě zdarma získáte nezávazný návrh nákladově bravurního a zároveň pro Vás průchozího řešení z naší perspektivy.

2. Trpělivě vyčkat, než se sami ozveme s výsledkem našeho snažení a celý proces vyhodnocení tak završíme vaším obeznámením o všech jeho rozhodujících datech. Nyní je míč na naší straně, tato fakta zohledníme při pečlivé prověrce, kterou vaši poptávku posléze podrobíme, abyste byli do páru pracovních dnů informováni o všem podstatném. Nyní je tedy "míč" na naší straně.

‹ Nastane tak kompletní odhalení výsledné vizáže vítězné varianty v rámci výloh a proveditelnosti

Obratem se dohodneme se na dalším optimálním postupu, potká-li se daný "rozpočet" s vašimi představami o tom, "kolik to stojí".

3. Kvapně vykonat kroky směřující ke vstřícnému vyplacení v případě, že výsledný návrh z naší perspektivy proveditelné a zároveň nákladově nejšetrnější hypoteční předlohy budete vnímat jako adekvátně atraktivní

"Pokud neprojevíte iniciativu, neuděláte první krok a neopustíte tak svoji komfortní zónu, jisti si můžete být jediným - samo to nejspíš nepřijde."

− i když bychom rádi tvrdili opak, neoplýváme schopností několikanásobného naklonování, abychom byli kolikrát schopni reagovat okamžitě, proto prosíme o trpělivost, ani doktor Vás nevezme ihned.

α nikdo Vám nedokáže zabránit v pokusu o přímé spojení prostřednictvím našeho 777465451, no stejně tak ani dopředu zaručit, že si vzhledem k vydatné vytíženosti budeme zrovna moct vyhradit dostatečnou kapacitu pro věnování p(i)lné pozornosti a péče o Vaši výsost, jen co si ráčí umanout.

 i za takový druh vaší poptávky samozřejmě pocítíme výsostný vděk a účinek endorfinů doprovázejících zadostiučinění a na projev díků Vás v případě momentální zaneprázdněnosti poctíme vytočením zmeškaného čísla nazpět okamžitě po uvolnění naší vnímací schopnosti pro vaši věc

↑ Nesporné PŘEDNOSTI:

® Při přípravě návrhu řešení privilegujeme především přesnost přinášející Vám benefit v podobně skálopevnosti předloženého řešení s minimálním prostorem pro pochybění

™ Ukáže-li se následné sjednání jako nadlidský úkol, anebo se Vám předložená varianta nebude pozdávat, neplatíte nám ani pětník. 

∑ Zásluhou tohoto pravidla se můžete radovat z vystavení zcela nulovému riziku, že byste se potázali s nemilým a přitom poměrně častým scénářem typu: "zaplatil sem a potom nic". 

K akci nechť Vás tak adekvátně namotivuje následující, nářečím nastíněná novina:

"Dokud to prostě neuvidíte "černé na bílém" a potom Vám to celé nepřistane na účtunezaplatíte nám ani KÁ.

 ♥ jako na západ slunce na západě se navíc můžete stoprocentně spolehnout taky na bezplatné, nezávazné a mrštné vytvoření konkrétního návrhu:

→ vyskytujícího se v harmonii s našimi představami o adekvátním odbavení vašich obtíží

→ kráčejícího tak ruku v ruce se záměrem stoprocentně uspokojit vaše peněžní potřeby

→ zavdávajícího příčinu naprosté sladkosti jednak vašeho letu i spánku nás samotných

, jehož prostřednictvím se tak dopodrobna dozvíte vše potřebné přesně na svoje míry.

Přimět k poptání by Vás taky mohla samotná skutečnost, že průběh sjednání není do určité míry závazný, čehož primárním posláním je ubezpečit Vás, že do ničeho nebudete tlačeni násilím. Stejně jako většinu věcí ve svém životě, i toto děláte čistě pro sebe a svůj prospěch. Podobně jako ve vztahu, i zde setrváváte ryze z vlastní iniciativy, potřeby. Tento fakt, že je téměř nezávazný, Vám přeneseně přináší příslib svobodného učinění přítrže při naskytnutí první patřičné záminky zavdávající příčinu vašemu rozčarování.

"Jediným mantinelem bránícím Vám odstoupit od realizace je tak vaše touha a slušnost. Bez nás si totiž na řešený hypoteční klenot budete nejspíš muset nechat zajít chuť a jakmile se už na vašem případě odvede kvantum kvalitní práce, pevně věříme, že si v pokročilé fázi "jen tak pro nic za nic" neumanete žádost zrušit.

Sečteno a podtrženo tak nabízíme pomocnou ruku formou nezávazné analýzy vaší poptávky, jež bez nárokování jediné platby vyústí v předložení konkrétní "nabídky" k rozmyšlení.

"Proto nic nedejte za pokus, několik minut zatím nikoho nezabilo a zabalit to nakonec můžete kdykoliv."

↑ Proč NEOTÁLET:

Jedná se o kvantitativně limitovanou edici pro nepředvídatelnost období právní přípustnosti a omezenost vlastních peněžních, časových a energetických kapacit. 

Každou zahálkou navíc ukrajujete dílek z celkové pravděpodobnosti získání žádoucího vinou neustálého zpřísňování hodnotících kritérií a nemilosrdného zvyšování nároků na žadatele v řadách zákonodárců, dozorců i půjčujících vinou nejen kovidové konsternace a ekonomického ochlazení.

Pokuste se pro jednou jednat zavčas tzn. TEĎ NE zase honit bycha společně se svým vysvobozením dávno po zavíračce."

"Co šlo včera, zítra bude ne(a)zdar a zpět cesta nezatáčí."

Prohlédněte si další argumenty podporující nečekání -> www.dumdluhu.cz/zabloudilo/proc-necekat

 Propásnout prokonzultování případných příležitostí proto připadá v potaz, pouze pokud neprahnete po:

〉 poodhalení z našeho pohledu poměrně proveditelného a peněžně nejvíce přitažlivého hypotečního řešení

〉 předložení vítězné varianty z hlediska celkové ceny a zjištění, "co přesně a jakým způsobem ideálně" půjde přímo pro Vás řešit, potažmo jaké podklady k tomu bude potřebné předložit

〉 pověření samotného vyřízení do odborné péče toho, kdo nabídne nákladově nejpříznivější verzi a zároveň se patřičně projeví jakožto dostatečně zběhlý, ostřílený a seriózní partner

a připsání případného peněžního šampiona mezi nebankovními hypotékami ve svůj prospěch. Pojmu pořízení za lidovou, nejnižší dostupnou cenu bez negativního dopadu na celkovou úroveň, kvalitu a bezpečí hold nejspíš nepřikládáte přílišnou podstatnost.

"Předem platíte 0, na co potom čekáte?" 

Jako stvořená pro:

Přihlášení prostřednictvím poptávkového formuláře je příhodným postupem přinášejícím příležitost:

→ podrobně poznat, jestli u poptávajícího přichází profinancování za podobných podmínek v potaz

→ pořádně prohlédnout přehledné představení konkrétního, triumfálního a přitom proveditelného řešení

→ zištně zjistit, jakým zběžným způsobem zaručeně zajistit zdárné završení zaplacením zamýšlených záložek

a zběhle tak získat zadostiučinění zmíněnou hypotékou zbaveni zážitků z různých "zádrhelů a oplétaček" doprovázených nepříjemnými potyčkami, přehnaným prodlužováním a protivným prodražováním.

Doporučeno všem přejícím si posléze přetavit v realitu přísun potřebných peněz ve svůj prospěch právě za těchto až podezřele přínosných předpokladů.

√ Uchopte za "pačesy" příležitost k dopídění se příznivého, úplného a konečného uspokojení svého peněžního požadavku příhodným způsobem.

√ Poznejte na vlastní zkušenost, že pohotové připsání prospěšné nebankovní hypotéky nepatří pouze do říše představ a pověstí. 

√ Pohaste plameny pocházející z její potřeby promyšleně, suverénně a jednou provždy tak porazte příšernost jeho projevů počínaje pálivostí.

Podobného výsledku můžete pochopitelně docílit i přímým zavoláním na 777465451, nicméně z důvodu časté zaneprázdněnosti nezaručujeme naši okamžitou dostupnost a kolikrát to vyjde nastejno jako poslat poptávku a počkat na náš zpětný hovor. Zkrátka zavoláme hned, jakmile budeme moct. Obráceně považujeme za samozřejmé počínat si nápodobně, netrefíme-li se do vaší momentální dostupnosti. Když zrovna nebudete moct, prostě počkáme, než se ozvete nazpět. "Bez dohnání se to jednoduše neobejde."

↑ vezměte na VĚDOMÍ:

A. nespornou výhodou takového vyhodnocení, informování a následného řešení je jeho naprostá nezávaznost.

To v reálu znamená, že nepodaří-li se nám najít realizovatelné řešení, nebo nebude-li se Vám jeho výsledná podoba zamlouvat, "nic se neděje".

Pochopitelně bude politování hodné, že Vám nepůjde pomoct nákladově natolik zajímavou hypotékou, no teď to myslíme z toho pohledu, že od vyřízení můžete v případě neatraktivnosti předloženého řešení bez postihů odstoupit a složka s veškerou vaší dokumentací se odstraní, jako kdyby ani nikdy neexistovala, stejně jako když se nepodaří nalézt žádnou schůdnou "cestičku". A také... 

B. Přitom platí zlaté pravidlo, že dopředu nám neplatíte ani korunu.

V rámci tématu inkasování různorodých poplatků dopředu se může hodit vzít na vědomí, že...

 půjčující či makléř, který to s vámi myslí dobře, nepodmiňuje zdárné načerpání hypotéky úhradou jakéhokoli poplatku z vaší strany splatného před ním.

 každý "normální" realizátor dostává zaplaceno až v okamžik, kdy dostojí svojí části dohody poskytnutím služby, pro níž jste ho oslovili. V tomto případě je jí vyplacení hypotéky za dohodnutých podmínek. 

 v opačném případě je vysoká pravděpodobnost přihození levárny typu "shrábne peníze a zmizí", či alespoň scénáře typu "zaplatil sem jim a nic".

To jsou důvody, proč se s námi můžete spolehnout, že jakákoli případná platba spjatá s hypotékou vyjma úroků, bude u spřízněných půjčujících hrazena až z připsaných peněz, tedy v moment jejího vyplacení a nikoliv takzvaně předem. Následně se do ní zahrnou, jinými slovy o ně bude navýšena. 

Veškeré náklady tak mohou být teoreticky uhrazeny až a pouze v případě úspěšného připsání hypotéky na zvolený účet

 1. Váš či vašich věřitelů v případě konsolidace půjček a refinancování hypotéky 
 2. prodávajícího vámi kupované nemovitosti či advokátní úschovy v případě koupi 
 3. různé kombinace těchto účtů v závislosti na účelu využití a uskutečněných záměrech

Respektive: VÍCE K BEZ POPLATKŮ DOPŘEDU

"Proto nepovolte svým pomýleným předsudkům nebo pochybným pomluvám připravit Vás o parádní příležitost."

Koneckonců si popravdě přiznejme, že...

∴ porouchání biologického kompasu, který nám byl v podobě intuice dán pro moudré rozlišování a rozhodování, mnohé z nás kolikrát spíše odvádí od žádoucího výsledku zaručujícího nám spokojenost mnohdy vinou zvanou naivita 

∴ některá konkurence mnohdy sama neví, jestli má dřív házet špínu na naše hlavy, nebo s vyplazeným jazykem vyrazit na inspirovaní se obsahem (opisování) těchto www stránek, který se paradoxně právě jimi pomlouvaným a mimoděk nám patřícím "mozkovnám" podařilo přivést na světlo světa. Doplňková poznámka k tomuto tématu: HANEBNÁ KOPÍRKA.

sealed Neopomeňme se (si) na závěr popravdě přiznat:

Za poněkud horší novinu považujme statisticky podloženou skutečnost, že zdaleka ne každému, kdo si na Grand "brousí  zuby", je zároveň souzeno ho získat. Někteří se vyskytují v situacích natolik šílených, že by nad nimi vydržel nesvěsit ramena akorát svatý, zbylí zastávají tak tristní přístup, že by se dvanáct ran rákoskou přes holý zadek zdálo zasloužených a půlroční vězení pro dlužníky dalo považovat za přiměřený postih. Na rovinu si přiznejme, že bez slušného (vy)chování a solventního jednání se to nejspíš neobejde, neboť se s takovým člověkem nedá nikam dojít, ať už se ho snažíte vést za ručičku sebevíc.

Je dobré si uvědomit, že po někom chcete půjčit "jeho" peníze a byť se mnohým mohou jakékoli rozdíly oproti jiným typům nakupování stírat, spousta firem prostě propaguje svoji službu a člověk často podléhá tendenci veledůležitě nakráčet jakožto ctihodný zákazník... Buďme trochu soudní a dejme "ruku na srdce". Nejdete se zvelebit, pojistit a už vůbec si uložit těžce vydělané milióny. Samozřejmě by i zde mělo zdravě platit heslo "náš zákazník, náš pán" a přistupovat k němu s úctou, no konkrétně v tomto segmentu to netřeba s tím posluhováním, poskakováním a přetvařováním nikterak přehánět. Primární je snad upřímná snaha mu pomoci, nebo ne? K čemu je Vám neupřímný tajtrlík, u kterého si nejste jisti, jestli by vám pro podpis náhodou i nepokouřil? Nepošle vás potom takový úlisný "pojišťovák" spíš s klidem do kopru? Nalejme si čistého vína, dostali jste se do svízelné situace a potřebujete z ní pomoct. Doopravdy vás z ní dostat a nejenom přetáhnout z louže do bláta, o to tady snad kráčí. Přehnanou touhu po kolikrát zcela zbytečné milosti (od slova býti milý - zdvořilosti), poslušnosti a pozornosti dejte bokem. Není na místě, nejste v sámošce pro další cetku. 

Kolikrát doslova jde o vaši bytostní "záchranu", kdy palčivá potřeba po půjčení levnějších peněz vytváří markantní rozdíl oproti pořizování jiných, na stupnici důležitosti daleko zbytečnějších "věcí". Na nějaké extra suverény, vymýšleče a bombardéry tady není z vaší strany moc prostor. Člověk by čekal, že přiklušete především pokorně, poučeni z vlastních přestupků, pozměněni z přihodivších se příkoří. Praxe nicméně ukazuje, že žádoucí změna k lepšímu ne a ne proběhnout u pěkné řádky lidí. A aby toho nebylo málo, jsou paradoxně stále horší a horší. S takovými pak má kolikrát strpení jedině "podvodník", kterému se s vidinou vydatného výdělku podaří je dotáhnout a posléze taky stáhnout z kůže. Kdo jiný by asi byl ochotný natolik problémovým lidem důvěřovat, vyjít jim vstříc a svěřit svoje drahocenné bankovky? No logicky jedině ten, kdo s nimi nemá příliš počestné záměry a hodlá si z nich pěkně uzmout další jejich nemalé množství. Bez špetky škodolibosti, dobře komu tak, každý sklízíme, co jsme zaseli, ať si každý jde, kam myslí, nejhůř dostane za uši ještě víc, není-li ochotný se měnit k lepšímu a vnitřně připravený pro změnu k lepšímu. 

Více k souvislosti mezi charakterem a událostmi PLUS za odměnu TOP TIPHIER.

embarassed a ještě podstrčit jednu nevinnou REKLAMU:

Ke konci ještě dovolte takovou menší reklamní přestávkujejíhož přeskočení mimochodem docílíte posunutím kurzoru myši či prstu ke konkrétním hypotečním příkladům uvedeným níže.

poslání vlastní poptávky, nebo alespoň bedlivému soustředění při čtení nechť mnohé motivuje skutečnost, že naší spoluúčastí se poštěstilo konto nejednoho poptávajícího uchránit od provedení statisícových, nezřídka dokonce milionových plateb, které by jinak byl povinen neprodleně zaplatit. "Utéct z lopaty vymahačům takových raket" jim umožnilo žádoucí uchopení naší pomocné ruky, přímý zásah přiděleného pracovníka, sdělení stručných skutečností a držení se předložených instrukcí. Jinak by povinnosti urovnat natolik neslýchané náklady nejspíš neunikli a ta by je bývala nadobro položila.

Už jen "pouhé" včasné a důkladné splnění těchto 3 o: obezřetnosti, ostražitosti a opatrnosti, k jejichž praktikování tak vehementně vybízíme, mnohým umožnilo vyvarovat se zbytečnému hrazení přímo galaktických částek podobného rázu. 

Lidé, kteří si z dřívějška nesou zkušenost osobního kontaktu s námi, by vám jistojistě tuze rádi dosvědčili, že pouhé vzetí těchto informací v zřetel a jejich správné aplikování v praxi jim přineslo prokazatelnou úsporu v řádech nejméně vyšších desítek tisíc. Nepolemizujeme tady na téma nějaké pětistovky jako za parkování. Pro spoustu "běžných smrtelníků" je řeč přinejmenším o třináctém platu, který „jen tak na zemi" válet nenajdou.

A že se nejedná o žádné „Američtí vědci prokázali “, ani že to nejsou žádné jiné báchorky typu „jedna bába povídala“, nýbrž že jde o holou pravdu, nechť vám potvrdí i chystané video se srdceryvnými svědectvími skutečných klientů, kteří se dočkali osvobození od svízelných dluhů, neboť splnili tyto 2 klíčové podmínky:

1. Nezdráhali se nás oslovit se svým požadavkem v časech své poslední peněžní potřeby zapříčiněné nenadálou a nepříjemnou příjmovou nouzí

2. Prokázali zdravou akceschopnost, asertivitu a průbojnost při sběru a dodávce k vyřízení potřebných podkladů a zároveň se přitom chovali nanejvýš slušně

To jsou hlavní dva důvody, kvůli kterým se nám u nich zadařilo, oni na oplátku sklidili zasloužené plody a dneska tak jsou přinejmenším z nejhoršího nadobro venku.

Než se tak stane, nechť vám prozatím jako nástin rozsahu "odvedených prací" poslouží písemný popis naší výpomoci několika vzorovým poptávajícím, který vypátráte na úvodní stránce.

Moct si tak promluvit s některými zástupci:

A. dnešních vděčných, kteří se dříve donutili k našemu oslovení a podařilo se jim hypotéku "zakoupit"

B. tehdy svéhlavých, kteří se rozhodli nás ignorovat a raději se "uvrtat" do jiné alternativy s devastačním dopadem

C. v minulosti již natolik poškozených nešťastníků nacházejících se v natolik svízelné situaci, že by nad ní svěsili ruce i "Chuck s Jimmim v zádech"

, spousta z nich by vám potvrdila, že za naší spoluúčasti lze v poměrně krátkém časovém sledu 

běžně eliminovat ztráty v řádech stovek tisíc, načež nejedna perlička se nestyděla "vyhoupnout" do MILIONOVÝCH částek

Takovými peněžními postihy (by) byli totiž poznamenaní, pokud by se neřešilo a oni by:

A) nadále setrvali v tehdejší žalostné finanční situaci

B) museli oželet věc, jejíž nákup se podařilo financovat

C) naletěli na "vydatný špek" některé z neférových "nebankovek"

Jelikož všichni jistě víme, že ušetřit je stejné jako vydělat, není radno brát toto na lehkou váhu.

Pokud taktéž zastáváte tuto filozofii:

a uvítáte na své hypoteční cestě asistenci zkušeného průvodce, který Vám umožní:

-> objevit schůdnou cestičku přes vyprahlou poušť 

-> přepravit se co nejrychleji a nejkomfortněji z bodu A do bodu B

-> protekci před zablouděním, vyprahnutím či uštknutím nejedné z místních zmijí

-> posléze přelézt přes rozbouřenou řeku po viklajícím se mostku jistíce vás zavěšen shora

, abyste dorazili do cíle celí, relativně hladce a bez zbytečné úhony...

Chat vpravo dolů Vám poslouží jako informační stan.

V něm získáte základní znalost a zároveň si přesně takového můžete objednat.

Za tímto účelem zde zanechte stručný popis své situace společně se svým kontaktem a případné přebujelé ego prosíme zanechat před vchodem. 

Protože to, že před vyražením:

a) si nepřipouštíte žádné strastiplné trable 

b) neodhadnete náročnost a přeceníte svoje síly

c) všechno vnímáte neúměrně sebevědomě a pozitivně

e) nad moudrými radami ohrnujete nos a obracíte oči vzhůru

d) podceníte nutnou dávku pokory, přípravy a turistického vybavení

, aniž byste si připouštěli sebemenší pochybnosti a "nalili čistého vína" už jen z podstaty, že:

- jste nic podobného na vlastní kůži prozatím neabsolvovali

- s něčím takovým tak máte nulovou osobní zkušenost

- se prozatím prostě jenom pouze domníváte

ještě neznamenáže na ní stokrát neproklejete okolní svět a divže se nestanete očitým svědkem svého posledního srdečního stahu.

"Schválně se zkuste dohadovat, jak krušných dokáže být 65 pěších kilometrů ušlých v jednom zápřahu, s kamarádem takovou túrou nepolíbeným. Nejspíš to bude vnímat jako pouhé číslo a zároveň bude vykazovat jisté známky zlehčování, sebepřecenění a neúprosné naivity.

Sám totiž takovou zkušeností nedisponuje, v životě neušel víc než skromných 25 a to je ještě přerušil pěti pauzami. Dokud to holt nevyzkouší na vlastní nohy a nevykoná s nimi přesný počet pohybů potřebných k jejich zdolání, je jakékoli vysvětlování marný výdej energie."

Důležitá upozornění a oznámení k pročtení před vyražením: 

K přidělenému průvodci proto přistupujte s maximální pokorou a úctou. Na cestě taktéž dodržujte všechna potřebná pravidla a nezapomeňte si do pomyslného batůžku přibalit dobrou náladu a slušné vychování. Přespříliš negativity zapříčiňuje energetickou blokaci způsobující přílišnou pasivitu a ani jedno z toho ničemu (nikomu) neprospěje podobně jako přemíra arogance či agresivity.

Pro případ jejich hrubého porušení či výrazného vychýlení se od přípustného normálu si totiž vyhrazuje bez časového omezení nárok na uplatněních svého stanného práva obnášejícího vypovězení své služby, čímž dojde k přerušení dodávky poskytovaného průvodcovství a bez nutnosti následného návratu se "děj vůle Boží". V takovém případě se nesmíte divit, že se podobně jako ranní opar "zčista jasna vypaří" v kterékoliv etapě a bez zbytečného vysvětlování. 

Oplátkou Vám bude k dispozici znalý, schopný a čistý člověk, který bude zplna sil řešit vaši věc, k vám zastávat nadmíru loajální přístup a primárně hájit váš osobní prospěch. Nebude na vás hrát žádné divadlo, nebude-li to v rámci dobra věci nutné a po dobu celé cesty se z vás nepokusí vytáhnout ani korunu vašich peněz. Zaplatíte, až se dostanete celý, zdraví a šťastní do dohodnutého cíle vytyčeného vlajkou s nápisem "dobře došli", ve kterém se konečně obejmete s doslova nejlevnější (ne)bankovní hypotékou přispěchavší Vás sem vřele přivítat. 

Pochopitelně se to bez placení neobejde. Nebudeme předstírat, že se pyšníme označením neziskovka a děláme to bezplatně. Stejně tak bychom Vám lhali, kdybychom tvrdili, že na naše výlohy vyčlenil peníze státní úřad za účelem finanční stabilizace tuzemského obyvatelstva, nebo že našim prostřednictvím pokrývá jejich peněžní potřeby záchranný balíček fajnového fondu evropské unie. Nutno proto přiznat, že bez vašeho peněžního přispění bychom zanedlouho museli ostrouhat poměrně bohatý obsah celé stránky www.dumdluhu.cz na pouhopouhé slůvko: "closed". 

Tak kolik? Kouzelnou odpovědí je opět stručný a nepříliš uspokojivý výraz: individuálně. Dokonalou představu získáte do tří pracovních dní od úvodní rozmluvy sloužící k vyjasnění vaší situace. Možných řešení se totiž naskýtá povícero a volba toho pro vás nákladově pravého závisí na zaprvé na bližších podrobnostech. Do celkové ceny může promluvit též vývoj vyřizovací ceremonie, stejně jako může  hodit vidle do všech snah, nicméně to dopředu nelze vědět a dělá se první poslední pro eliminaci takového "překvápka". 

Jako s manuálním pracovníkem... Ani po elektrikáři nemůžete pořádně chtít, aby vám poslal přesný rozpočet, když chudák ještě ani neviděl "místo činu", nemohl si udělat obrázek o rozsahu vykonávané činnost a nemá tak sebemenší ponětí, co že to bude přesně jejím popisem. S námi je to podobné, dokud si nevyjasníme alespoň základní parametry vaší poptávky, není možné ani určit, jestli budeme schopni, ochotni uspokojit vaši představu, natož tak předložit přesný rozpočet. "Nejprve mluvíte Vy, potom přichází řada na nás." I u těch slušných řemeslníků se může nicméně stát, že se zkraje přepočítají, nebo nastanou nemilé události, jenž nemohli předpovědět. V takovém případě se cena může "lehce" navýšit formou určitých víceprací. Můžete se však spolehnout, že jakmile se jednou blíže prozkoumá a posléze předloží nacenění orientačně na 75000 Kč za komplet robotu "na klíč", nebude z toho nakonec vskutku skvostných 175 000 Kč, aby si pár dní po dokončení vaší zakázky pracant "zrazu" odletěl na 14 dní na Maltu, zatímco vy si mohli zajít akorát tak na zlevněnou maltu do nedalekých stavebnin. Že by vlastní zkušenost? Ne asi. Nalákat na dech beroucí, jen aby se tam potom flákla vyložená katastrofa, nebo dělat blbečky a záměrně zatajovat, to není náš šálek kávy. Co dopředu víme, to povíme, abyste na základě faktů mohli učinit objektivní rozhodnutí: to mně pomůže, nikde jinde nic lepšího neseženu = chci řešit / to je teda pěkná bída, to bychom si moc nepomohli = nemám zájem.

Vždy se hradí úměrná částka, která odpovídá vynaloženým časovým i peněžním nákladům a přínosu odvedeného díla. Kompletní nákladovost se tak upřesní ihned po prvotním zjištění a posouzení náročnosti vámi poptávané a námi zvolené cesty. V drtivé většině případů není řeč o nižších desítkách tisíc, to jenom abyste ste jako někteří adepti náhodou milně nedomnívali, že to spraví bonboniéra či šampaňské zaslané na adresu naší kanceláře.


Tak co, pořád se Vám to líbí? Souzníte s těmito pravidly? Dokopete se k vydání na cestu?

Potom nepropásněte "poslední" příležitost k:

I. dospění přesného vyhodnocení vaší situace

II. nabytí návrhu optimálního hypotečního řešení

z pohledu oborníků "za slovo vzatých"

a

oprašte toto tlačítko

nebo 

namísto vytáčení svých věřitelů a milovaných raději horlivě vytočte infolinku: 

+420777465451

V zájmu ochrany vlastního kapitálu nepřehlédněte ani důkladný tematický rozbor nebankovní Americké hypotéky, v němž shrneme všechno důležité v rámci tohoto produktu a k tomu přidáme spoustu cenných vhledů, myšlenek a tipů. Obohatit se o užitečné informace můžete tady:

https://www.dumdluhu.cz/fakta-a-historky/analyza-nebankovni-hypoteky

Reprezentativní příklady:

1. hypotečního financování Grand:

 • Celková výše americké hypotéky 1 000 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 2.89 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 3,39% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 1 % z celkové výše úvěru, v čemž jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování i zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 496 520 Kč
 • Měsíční splátka:: 4 157 Kč (zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

2. Americká nebankovní hypotéka Standard:

 • Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
 • Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnut jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky)
 • Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
 • Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)
 • Možnost jednorázově doplatit, převést k jinému věřiteli i poslat výjimečnou splátky kdykoli a zdarma

Všeobecné a právní podmínky:

Posuzování žádostí a dotazů

 • Každý dotaz nebo žádost o poskytnutí nebankovního úvěru je posuzována individuálně.
 • Žadatel je kontaktován telefonicky za účelem poskytnutí potřebných informací k posouzení, zda je možné na úvěr dosáhnout a na jaký konkrétně.
 • Negarantujeme kladné vyjádření a poskytnutí úvěru a nezaručujeme tak zabránění zabavení u jiného věřitele již zastaveného majetku.
 • K posouzení žádosti, ani k poskytnutí nebankovního úvěru nebo konsolidace půjček nejsou požadovány žádné poplatky předem.
 • Se všemi poplatky, které jsou spojeny s poskytnutím nebankovního úvěru je klient předem seznámen a jsou viditelně a srozumitelně zapsány ve smlouvě.
 • Nepožadujeme po uživatelích, aby převedli svá vlastnická práva nebo se jich vzdali, ani nenabízíme odkup nemovitosti za částku nižší, než je tržní cena.
 • Nežádáme uživatele, aby obcházeli původního věřitele a platili přímo příslušné společnosti či jiné třetí straně.
 • Nenabádáme uživatele, aby nekontaktovali původního věřitele, právníka, úvěrového poradce či bytového poradce. 

Další všeobecné a právní podmínky

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky proto prosíme neposílat.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnost výše doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověřit bonitu žadatele a aby dosahovala potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz. Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit. A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou. Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní. Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti). Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance. Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost. Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli. Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu. Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás. Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora. V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky