• Šíleně vyprahlí v peněžní poušti?

  ÚNIKová navigace po ÚVĚRové konzultaci

 • Vysmahněte honem a hlavně BEZ úhony.

  to TOP řešení za MIN placení

 • Hurá fata fontána!

  Kde konečně:
  √ odhodíte drahé dluhy
  √ dohodí daleko levnější
  √ doplníte chybící živiny
  √ obohatíte si zásobníky

  Nenechte se falešně lanařit i nadále,
  dejte STOPku ošklivým přešlapům
  a radši uchopte záchranné lano,
  peníze nepočkají byť Vy ano

Překvapivě dostupné a přesto poctivé:

💸 nebankovní hypotéky, zaměstnanecké půjčky

🎯 podnikatelské úvěry, zlevňující je konsolidace
📉 
rafinované refinancování i trendy realitní služby

, jež presto uspokojí vaše peněžní tužby.

Oddlužení nemovitostí

Podnikatelské úvěry

Individuální financování

Realitní služby


Vedle ale nesáhnete, ani pokud sháníte:

✔️ alternativní leasing, přímý výkup, zpětný odkup 💰
✔️ kompletní oddlužení sebe i své nemovitosti 🧑‍🔧

✔️ vyplacení pohledávek rozličných variant: 🦾

✔️ závazky vůči soukromé či státní organizaci 🥸
✔️ pokyny k nedobrovolnému zpeněžení majetku ‼️
✔️ zástavní práva po zesplatnění i exekuční příkazy 🌄

✔️ insolvenční vyhlášky nebo dražebního prodeje 🎩
✔️ aby se zabránilo její nežádoucí či ztrátové ztrátě ⛑️
✔️ směli dál užívat, či prodat za plnou cenu bez tlaku ☯️

 a stejně i naslepo často shrábnete tyto skýtající výhody:

➕ to vše BEZ přehršle prověřování žádosti 🌞
➕ jimiž tak proklouzne ledajaká nesrovnalost 🕵️‍♂️
➕ i následného ohrožení nemístným prodražením 💯

♻️ neb silně nadprů(o)měrná slušnost 
je naše priorita číslo 1 😇

Zbylé benefity se nezdráhejte odhalit na spanilé přehlídce TADY.

Dále se nám skví v repertoáru dluhu skvosty jako:

+ fixaci vedeme a sic coby štít, v němž jste nedotknutelní

+
 týkáme si s Americkou, Australskou, ba i Balónovou formou

krátkodobé úvěry na stabilizaci i dlouhodobé pro minimalizaci splácení

+ legislativně daná možnost jejich průběžné restrukturalizace (prodloužení) na maximální splatnost či odkladu o 6 měsíců

+ pro snížení měsíční zátěže možnost domluvy na vrácení valné části úroků (úplaty) až na závěr z předem vypočtené částky ke splacení zpátky

* pro větší "úsporný" efekt na paušál se o ně spíše navýší, než že by se jednalo pouze o bez anuitní splácení, kdy jistina dluhu zůstává po celou dobu dojednaného mezidobí (5 měsíců až 5 let) bez úmoru (nezměněná)


vydatné horní úvěrové rámce vzhledem k reálnému ocenění zástav bez záměrného podhodnocování


úročení, RPSN i rozpis hrozících sankcí (= skutečné provozní náklady) z říše SNŮ

+ na výběr z široké palety půjčujících napříč všemi trhy = záruka kvality

LZE družstevní, odložená, druhé místo i bez zástavní forma

+ TÉŽ není vyloženě stopka typ, stav, vady, ani adresa

+ dopředu nic neplatíte, pak splatíte kdykoliv

+ smlouvy dostanete volně ke studiu

+ konkurenci ukáží chvosty

(s)právní zprávy:

Prohlášení
: pro jistotu, všechny právní případy i absenci možných mezilidských nedorozumění s předstihem podotýkáme, že výčet těchto přednosti nebývá vždy celoplošně a automaticky platný u všech uzavíraných produktů.

Nevylučuje se tak jejich pouhá výseč, čili průsečík pouze určitých z nich, jehož přesná sestava se vždy odvíjí od individuální konstelace poptávky plus spárovaného úvěrování pro jeho nejvíce kompatibilní parametry.

Je tudíž možné je upřesnit až po bližším prozkoumání na základě zjištěných skutečností a notné porci práce strávené na onom párování s pravidly a nároky vítězného investora i svrchovaných dárců zákonů.

Tím rozhodně netvrdíme, že by byla jejich úhrnná platnost ryze vyloučenou záležitostí a je tak i ryze věcí lákavého marketingu, naopak je pravděpodobné, že se střetnete s platností jejich většiny.

Coby prodejci se pro spokojenost svých zákazníků snažíme dělat i nemožné, takže je klidně možné, že jim je "přibalíme" na splátkovou cestu všechny, do poslední zmíněné přednosti.

Ty pak budou pod sebou odškrtané na štítku krabice vzpřímeně odnášené domů v sestavě do posledního detailu tak, jak je máte možnost spatřit v celé kráse na rozpisu výše.

Jinak...

Je výskyt jejich kladených kombinací, výjimek, podmínek závislý na okolnostech daného případu a nejde je tak dopředu s žádoucí přesností specifikovat, aniž by docházelo k nežádoucímu přivádění potenciálních zájemců v omyl (mystifikování) 

Hned po bližším posouzení žádosti je však o nich žadatel objektivně, dopodrobna a bez tajností spraven včetně styčných úvěrových rysů produktu typu úrok, splatnost, náklady a RPSN vypovídajících o jeho celkové výhodnosti a umožňujících mu tak udělat si správnou představu a ekonomické rozhodnutí z ní vyplývající.

Vyhrazujeme si proto právo na změnu jeho vlastností v závislosti na stavu konkrétního žadatele i trhu aktuálního k datu podání jeho žádosti, jakožto i konečné nevyhovění požadované záležitosti a její zamítnutí vinou vnějších, námi nezaviněných faktorů (úvěrující, legislativa), nebo odmítnutí z titulu interních důvodů jdoucích v odporu s naší zkušeností, politikou, přesvědčením.

Ujištění: Při realizaci jednáme v souladu se zněním platných zákonů, zájmy pro jeho svrchovanou v(ý)hodnost vybraného poskytovatele a až na prvním místě i samotného úvěrovaného, jakožto i snaze o usilovné se zasazení o to, aby při uspokojování jím vznesených nároků nedocházelo z našich stran ke vzniku náznaků záměrného nátlaku, tajení, ani škození a pochybení tak vůči prvně jmenovaným. Dále věty zde uvedené obsahují pouze názory a možné prognózy, nejedná se tak se udělování rad a slibů ve smyslu znění zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., za chybně učiněná rozhodnutí vinou jejich vlivu a nevhodné manipulace na úvěrových trzích neneseme žádnou zodpovědnost. Chcete-li maximalizovat své šance na minimalizaci svých peněžních ztrát, využijte našich audiencí, konzultujte s námi nejlépe každý svůj krok a přesně podle námi sděleného se poté také řiďte. V opačném případě neručíme za výsledek, ani za stoprocentního splnění těchto předpokladů z vaší strany Vám nezaručujeme (negarantujeme) stoprocentní zdar.

Shrnuto a podtrženo: prostě máme hodně hodné, málem bankovní dluhy prosté nebankovních neduhů, smluvních hlodů a proto hodné vašich hledů i možných hodů.

Za nahození nezávazné udičky k nám a vyčkání, zdali vůbec a co přesně zabere, navíc nedáte VÍC než ždibet svého úsilí a času, takže není velice MOC proč s tím otálet.

Hlavně mají tu MOC přehodit před Vámi výhybku, abyste širokým obloukem minuli partie dobré leda tak na parte, které bychom nepřáli ani svým úhlavním nepřátelům, a střelhbitě se kolem nich mihli do sucha...

Každý peněžní produkt z této řady je konstrukčně koncipován tak, aby:

Vám umožnil (zpětně pro)financovat valnou část kupní ceny ne/movité věci, aniž by ji vzápětí nevalně prodražily náklady spjaté s jeho provozem

〉 Vás navždy zbavil všech těch už nešikovně vzatých a teď na krku ztěžka visících úvěrových závazků, na nichž nazdařbůh přeplácíte šílená navýšení

 Vaše výdělky střepal přebujelých splátek a zároveň srazil k zemi výdaje, které pravidelně vyhazujete na pozůstatky bujarých dluhových radovánek

Tak katastrofálně drahé dluhové rance, že utáhnout je by regulérně odkráglovalo snad i Ramba?

Střezte se takového úvěrobraní, nebo ho setřeste ze svých ramen dřív, než Vás srazí rovnou do kolen.

Chvilka poezie: Lepší vzíti jeden robustní, moderní kastrol, nežli se natrápiti s milionem rendlíků a natropiti randál - kravál.

Poděláte s ním daleko VÍC práce i parády a současně paradoxně MÍŃ neplechy než s plecháči.

Druhé bývá první hlavně tehdy, když Vám začnou padat na hlavu z čistého nebe traumata,

a fakt blbě se hledá kličky, klíčky od vrat únikové uličky, ukrývá v ulitě, či uličnicky ulívá.

Nepřidělávejte si další starosti, vrásky, pleše, šediny...

a radši s nimi či jim preventivně zamávejte dřív, než

dostanete ŠACHMAT a sebe tak do PREKÉRKY.

Ta bezmoc a lítost pak za ten HAUR ne moc stojí,

když Vám vystaví účet, stopku, zruinují strategie

a nezbyde než vzít útokem likérky, kérky, kafilérky...

Ostatně...

Jistě si už panstvo ráčilo povšimnout, jak svede být osudová štěstěna vrtkavá...

Nezaviněný rozvrat příjmů, zdraví, svobod, vztahů...

To se pak...

Mít to našponované tak akorát na korunu přesně jak slipy, kšandy či akordy na strunách a vsázet na ni VABANK svede škaredě vymstít...

Každá vlažně využívaná služba, ta úvěrní zvlášť, xkrát proklíná a obrací v ruce pátrajíce po škvírce patrné úspory, nebo úhrnného storna...

"Na pokraji sil, tlačíce to na krev, seč repertoár do zhroucení stačí, nuž čelně Vám furt fučí vítr jak v číči, otáčí děj hůř jak čistí v očistci...

Ono když...

 Vám život nehraje do karet, f(h)air(y), ale před zraky horor, na Vás levou, holou a dusnou, krupiér jak naschvál servíruje samé suchary, spodky

⌊ se sami dostáváte pod skandál pascalů, střídavých návalů nenávisti a lásky, strachu a víry, smutku a radosti, podtlaků a euforie, apa a empatickými, stáváte tak náladovými, ne-li tak pentapolárními

⌊ se to zavčasu nepodchytí, ale nechá nečinně pláchnout, pohodlný náskok, už jen horkotěžko, Anežko, bez činů proti srsti celé dohání, hrabe z mínusu do plusu, z trusu dělá fíkus, výkalu kakao, bobku bob a ze zmordovaného spěchu reklama na americky úsměv(pěch) Boba
..."

Ale tak je to boj neustálého přelévání protikladů a dokud člověk dýchá, pořád jde žít v naději, že to není z(a)tracené, doufat, že to v jeden moment dobře dopadne, teda co nejvíc z toho nejvíc slastného se nakloní naším směrem a toho bolestného naopak na co nejdýl odchýlí, nesmrtelný totiž není nikdo z nás, že ano, teda ne...

Jinak se "8 z 6 Amerických vědců se shodlo", že Vám jejich vlastnictví a pravidelné využívání, vážení, prokazatelně: ⇒KLIK⇐

» Vybalancuje měsíční rozpočet eliminací excitovaných mínusů z minulých excesů

» Významně přispěje k vylepšení cashflow = proudění kapitálu v potrubích penězovodu

» Rázně přiškrtí klapky kanálků odtékající k jednotlivým dodavatelům Vás zadlužujících služeb

a tím ve výsledku navodí citelnou úlevu vašemu hospodaření výhledově umocněnou o hřejivý příslib platební stability

, čímž i suma sumárum zabezpečí očekávané bezpečí, dovolí častěji opouštět krysí závod, získat v něm náskok i depo a Víc mít i se radovat ze života,

BEZ toho, aby v reálu hrozilo, že Vám ho bude akorát čert dlužen, jak brzo nato zrazu vrazí kudlu do ZAD,

sotva se stihne proměnit v otravného nonstop nositele odporných zpráv a Vy hlavní postavu zlého SNU.

Za zmínku hnedka zkraje úvodky pro vaše:

1. nutkání první si umíněně udělat bližší mínění o možném zmírnění úmornosti svého úmoru

2. 
motivování k dání najevo známky zájmu o jeho teda vzetí (aspoň v úvahu)

stojí zejména tato 2 fanfárová financování:

Grandiózní hypotéka GRAND za "pár drobáků"

Nejste na tom EXTRA bídně, ale v bance cobydup?

Buďte povýšeni a NE švihnuti do pytle s průšviháři!

Náš ČIN místo řečí je úvěr GRAND a Váš grant:

Úrok v okruhu 6 % ročně, až 80 LTV a 30 letá splatnost

Vypadl tak z OKA bankovní hypotéce, ovšem:

✔️ na vstupu se přenese přes nejedno Vaše kuří OKO

✔️ si odpustí sankční PSÍ kusy vlastní té nebankovní

, takže je těžce nadstandardní náhradníkžádné BÉČKO.

Novátorský úvěr GRUNT ručení prostý

Nezastavit NIC a moct získat MOC, balík peněz?

Pro nezajištěný úvěr GRUNT žádný HEC!

Ani netřeba strpět:

❌ vtíravé bankovní prověrky

❌ přestřelené nebankovní cenovky


Tyto boty neprošlapete.

CÍL je docela TERNO:

mega urostlá částka k vysolení nově až 1.5 MEGA
  úctyhodně roztažitelná na STROP splatnosti 20 let
 nevídaně MINI úročení po čerpání kolem 6 % ročně
možnost předčasného splacení kdykoliv i za hubičku
...

KDE tak:

jde pomalu hlava kolem, objet kolem nebo novým MINI kolem světa, vyskočit radostí a hodit oslavná MEGA

budete spíš u vytržení, neb Vám vytrhne TRN z paty, než že by urazil a vrazil ten závěrečný do úvěrové rakve.

, NE snad?

Jaký postup Vás zhruba čeká a nemine v 6 ti bodech:

1. Počátek a alfa omega všeho je si první zavolat a upřesnit především vaše podrobnosti, přes to nejede vlak.

2. Teprve po sběru komplet informační zásoby jsme STO vznesenou záležitost náležitě uchopit a prozkoumat.

3. Podle toho, s čím se posléze vytasíme, se rozmyslíte, co dál. Po sem je to diskrétní, nezávazné a bezplatné.

Stojí to jen ždibec času a snahy.

4. Nepochlapíme-li se a výsledné (vele)dílo Vám nebude pochuti, tak hold pasé a DÁL ticho po pěšině jakoby se nikdy NIC nestalo.

5. Sedneme-li si však, namyslíme další postup a získáte přesnou soupisku podkladů k sehnání za asistence rovnou dvou specialistů.

Aby to mělo grády, spád i řád.

6. Uběhnete-li toto vyřizovací kolečko, v cíli Vás ocení schvalovací medaile, smluvní diplom a šik šek, sotva vyschne (po)ctěný škráb.

A proto...

Neodradili-li jsme Vás tím zdárně a Váš zájem o naše mrknutí, světoborné názory a služby pořád ještě přetrvává...

Kvapem to valte do objednávky konzultace či vytočit devítičíslí 777465451, než nás zakážou ti, které vytáčíme...

PS. Kolik celé toto snažení zabere dní vážně záleží na tom, co přesně budeme řešit a jak schopní se ukážete být...


Ostře sledovaný je u nás zejména ukazatel výsledné ÚSPORY PENĚZ, ČASU, NERVŮ I ENERGIE KLIENTA, který popravdě svádí odvěký souboj o přední příčky žebříčku priorit spolu s vlastní prosperitou, jíž zásluhou bychom si se vší skromností mohli dovolit sebezáchovu, relativně snesitelné přežívání, pozvolný růst a konkurenceschopnost.

NEZÁVAZNÁ ONLINE analýza vašeho požadavku proběhne IHNED po úvodní telefonické konzultaci.

Po zvážení všech při ní zjištěných skutečností se vytasíme s jeho pravděpodobně proveditelným a zároveň pro Vás nejv(ý)hodnějším úvěrovým vyhověním z naší perspektivy.

Toto "mrknutí Vám na to", často zaonačené do úkonu zvaného úvodní vyhodnocení, či posouzení, "rádi" provedeme zcela ZDARMA.

Z toho vyplývá, že pokud k Vám nepůjde zachovat přívětivou tvář doslova za žádnou cenu ani s přivřenýma oběma očima, anebo pro Vás výsledná grimasa (nabídka) nebude dostatečně přitažlivá, abyste jí nedokázali odolat, nikdo Vám neutrhne ruce, když je dáte pryč a své nohy vzápětí na ramena.

Naopak podaří-li se nám vyjít Vám v ústrety s takovým úvěrem v náručí, že Vám okamžitě padne do oka, vyrazí dech, oněmění úžasem padnete do kolen a klidně byste se za ním i po čtyřech plazili světa kraj, ujasníme si přesné souřadnice cílové stanice a trasu, která k ní zabere minimum času i úsilí.

Co víc bychom k nám ještě tak dodali?

Tak třeba že rozdíl od mnohých, kteří se hlavně nenápadně schovávají za všemožné podnikatelské úvěry, realitní operace a velice pokrokové "developerské" organice, jednou provždy, veřejně a na plná ústa přiznáváme, že nám rozhodně nejsou cizí ani ty zaměstnanecké a uděláme, co najdeme v našem silovém repertoáru, abychom Vás, představitele této ve společnosti převládající výdělečně činné, spotřebitelské třídy, za žádnou cenu nenechali na holičkách, ať už to vázne kdekoliv a potřebujete založit "kolikoliv" na cokoliv, pamatujete-li stále na slušné vychování.

Účel využití nabytých financí tak může leckdy být věru širokospektrální a navíc zcela bez nutnosti jeho doložení.

Zafinancovat se tak dá:

 pořízení, postavení či zvelebení nemovitosti, kdy zinkasovaný kapitál poputuje výlučně do věcí s ní (bez použití hrubé síly) nerozlučně spjatých, nebo refinancování v dřívějšku účelově vzaté hypotéky či půjčky, což obojí slangem (nářečím) úvěrářů značí, že ho dlužník zužitkuje takzvaně účelově, za což bývá hlavně v bankovní společnosti zvýhodněn znatelně zanedbatelnějším úročením

 konsolidace a refinancování, tedy optimalizace dluhové angažovanosti zacílené na její zbavení, zlevnění a snížení zátěže, půjček a hypoték, které jsou však oficiálně vedené jako neúčelové (Americké), dále na různorodé investice do věcí movitých (strojů, technologií, softwaru) zejména z pohnutek zkvalitnění života či rozvoje provozované podnikatelské činnosti

 způsob ryze Americký (bezúčelový), kdy je mu peněžní prostředky povoleno použít naprosto libovolně, tedy na cokoli, co si usmyslí, ale logicky není zakázané zákonem, aniž by se posléze musel pracně z(od)povídat jejich poskytovateli a tento účel mu patřičným způsobem zpětně, přímo, či dodatečně zdokladovat, což je zase zejména u bank vnímáno jako určitá služba (ústupek) navíc

a stejně, jako za každou "ne(ad)standardní" výbavu, se i zde něco navíc účtuje, konkrétně příplatek za zvýšenou rizikovost takové bezúčelné pohledávky.

S tím se ale většinou setkáte pouze v bankách, nebankovní hypotéky bývají Americké automaticky, takzvaně od "přírody, prvovýroby".

Americká účelovost může tedy negativně ovlivnit koncovou cenu zejména bankovní hypotéky, konkrétně ji prodražit o řádově vyšší úročení, nebo její ostatní parametry typu nižší LTV, kratší splatnost, vyšší náročnost na úvěruschopnost vůbec.

A co takové registry, příjmy, dluhy a jiné, hojně posuzované ukazatele přípustné úvěruschopnosti?

Bankovní poskytovatelé v těchto ostatních ohledech na oplátku za lukrativní podmínky lpí na podobném premiantství úvěrovaného a nepotáží-li se s ní, úvěr jednoduše zamítnou.

Neblahý ekonomický či schvalovací dopad na jejich produkty mohou mít také nepozitivními záznamy poznamenané splátkové registry nesoucí informace o minulé platební morálce žádajícího klienta, nebo těžce podprůměrné příjmy k vykázání v kombinaci s pravidelnými, především dluhovými výdaji v přesně opačném spektru hodnot vyúsťující v přímo žalostnou bonitu. Člověk pak může skončit v horší schvalovací skupině, ani se nenadát a být za to penalizován méně atraktivními vlastnostmi úvěru, nebo takzvaně přistát v Déčku a nemít nárok ani na korunu.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve značně zvýšené ceně nebankovní, vesměs hypoteční zápůjčky již bývá shovívavost k nastávající neúčelovosti a horšímu dřívějšímu plnění závazků žadatele začleněna (zakomponována), dále se o ně většinou nenavyšuje. Zato špatná bonita ho může poškodit natolik, že nepochodí ani u ní.

Zatímco oboje může v nerozumné míře vést k rezolutnímu zamítnutí bankovní hypotéky, pro ty nebankovní nejsou registry prakticky žádné téma a mohou se nacházet v jakkoli dezolátním stavu, kdežto neukázněné výsledné jednotky u bonitních veličin jako je příliš vysoké DSTI, či naopak nízké DTI, mohou rovněž skončit jejím definitivním fiaskem.

Na rozdíl od registrů, kde legislativci dali nebankovním investorům v rámci jejich stavu poměrně volnou ruku a žádají jen jejich "zběžné" proklepnutí, aby náhodou neopomněli zahrnout některé dluhové položky do výpočtu výše zmíněných ukazatelů z titulu jejich přehlédnutí, nebo zatajení, u jeho provádění a dbaní na dodržování předepsaných hodnot si už totiž žádné servítky nevzali, naopak vzali si na paškál i je jedním šmahem a metrem spolu s bankovními, aniž by je v tomto ohledu omilostnili byť jen o píď.

Žadatel tak musí, stejně jako u bank, splňovat nanejvýš nějakých 50 % výdajů z příjmů a výší dlužné částky pak nepřesáhnout 9 ti násobek ročních příjmů, což splňovat vzhledem k všeobecně vyšší platební náročnosti nebankovních produktů a nižší příjmové skupiny u jejich žadatelů nebývá žádný med, jako spíš tuhý boj o každou plusovou (příjmovou) položku, nezohlednění té mínusové (výdejové) a výsledný zdar pak ojedinělá rarita.

Suma sumárum je u některých půjčujících nutno počítat s tím, že určité mouchy poletující kolem hlav úvěrovaných jim nebudou po chuti, a buďto nad nimi zcela ohrnou nos, anebo je obtěžkají vyšší nákladovostí.

Tak nebo tak se musí vždy vznášet v mezích zákona a ne dávno za jím vymezenou síťkou, kdy mu nesmějí vyjít vstříc, ani kdyby chtěli sebevíc, nechtějí-li pak mít po ptácích, policejní vrtulníky nad to svou, vyražený zámek, ostudu u sousedů, zklamání blízkých a život vzhůru nohama či v troskách.


Nesporné přínosy podobného půjčování

 • Obnos stačící až nad hlavu

 • Skvostný úrok od 5 % ročně

 • Vesmírná splatnost až 30 let

 • Tolerance záznamů v registrech

 • Přijímání poní(sti)ženého příjmu

 • Shovívavý náhled na úvěruschopnost

 • Různorodá, víceúčelová peněžní použitelnost ⇓

 • Koupě, výstavba, modernizace (renovace, rekonstrukce), konsolidace, refinancování i investování na bezúčelový (americký) způsob

 • Smluvní slušnost jako důkaz nevýskytu nemilých platebních překvápek místo balamutění

 • Možnost předčasného spla(á)cení takřka kdykoliv a bezplatně

 • Bez jakéhokoli placení v prospěch našeho účtu před vyplacením

a přidané hodnoty

 • Za cirka 10 let na trhu nasbírána spousta cenných postřehů, zkušeností a spoluprací, z nichž teď klient může těžit na maximum.

 • Spolupráce se širokým spektrem úvěrových institucí na trhu vyskytujících se v roli bankovních domů a soukromých investorů.

 • Důsledný výběr obchodních partnerů a navazování spoluprací výhradě s těmi pro klientsky prospěšnými, v jádru nezkaženými.

 • Prioritou je nám vždy předložit žadateli z našeho pohledu snadno proveditelné a z dostupných to nejlevnější úvěrování.

 • Volba toho momentálně nejvíce v(ý)hodného, monumentálního dle kvalit a na míru individuálních preferencí úvěrovaného.

 • Specializujme se primárně na mírně problémové klienty pro banky, které jim vinou zhoršené, nevyhovující úvěruschopnosti odmítly vyhovět.

 • Ona problematičnost většinou spočívá v neuspokojivém stavu registrů, příjmů, výdajů, dluhů, účelu, profilu klienta, jeho, bonitě, zástavě, atp.

 • Privilegované postavení má u nás peněžní nepostižení (trestání) dlužníka za tyto prohřešky v průběhu splátkového kalendáře

Co by o nás jistě řekli naši spokojení klienti být jim pochuti veřejně promluvit:
(BTW. ty na Googlu jsou STO PRO REAL, čestné)

Albert Toman

Spokojenost mohu jen potrvrdit. Platil jsem na šesti půjčkách necelých 13 000,- měsíčně, vyřídili jsme konsolidaci a teď platím 3350,- měsíčně.

Konečně klidný život. Doporučuji všem!

Jirka Kolínek

Dokázali nám zaplatit všechny bankovní a nebankovní půjčky a získat pro nás peníze na rekonstrukci domu. Teď máme jedinou půjčku s úrokem 4,3% a splatností 25 let, přestože nás naše vlastní banka předtím jasně zamítla!

Netrvalo to, ani nebolelo, stačilo trochu snahy, pár hovorů, mailů a podkladů.

Karel Konrád

Dokázali mně přefinancovat nebankovní hypotéku a sloučit čtyři pro mě nevýhodné půjčky, které jsem měl.

Teď mám skoro poloviční splátku, kterou v pohodě zvládám splácet, má nemovistost je v bezpečí a přeplácím naprosté minimum!

Za mě velká pokojenost, Karel

Tomáš Luftman

Na internetu jsem nenašel žádný negativní názor (recenzi) na tuto firmu, a tak jsem se u nich poptal.

Jak to dopadlo? Sloučili všechny mé nezaručené půjčky do jedné spolu s předraženou hypotékou na domě a místo nějakých 35 teď platí kolem 3 tisíc měsíčně.

To je, jestli správně počítám, víc než desetkrát míň, čili na klobouk dolů.

Něco málo o nás

Tomáš Maček

Váš specialista v oblasti financování

Zodpoví veškeré vaše dotazy spojené s financování přes nás: neváhejte se obrátit s jakýmkoli dotazem.

Kancelář Zlín

třída Tomáše Bati 1547, 760 01, Zlín

Najdete nás v centru Zlína


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy hrají registry, příjmy, dluhy a tudíž i bonita žadatele zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

Mají-li manželé uzavřené společné jmění manželů, je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovou akontací, do-zajištěním a KO registry či příjmy NELZE.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz