Přestřelené splátky i přeplatky❔
 📉 Ostrouháme 
až o 86 %
PS: a to se nerouháme...

 KONZULTOVAT

dosáhnout na únosnou 
hypotéku
konzumovat hojnost kapitálu
a opilovat dluhové výdaje.

Naši investoři stojí za i o Váš KLIK.

Abacus
KALKULOVAT

Peace
 KOOPEROVAT

Send  info@dumdluhu.cz

 Zužitkujte též 11 LET zkušeností
a posichrujte si životní standard i majetek do nadcházející epochy Smiling Face with Open Hands on Noto Emoji Font 15.0
Přestřelené splátky i přeplatky? 📉 Ostrouháme až o 86 % ≠ rouháme Zužitkujte 11 LET zkušeností. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

Opravdová hypotéka poskytovaná bez nahlížení do registrů dlužníků

, nebo zcela ignorující jejich negativními záznamy o jakkoli závažné (ne)platící delikvenci poznamenané výpisy.

Je tak vysoce vhodná pro klienty, kterým to se splátkama v minulosti "jaksi ustřelilo", nyní jsou vedeni jako neplatiči a proto nad nimi banky ohrnují své pomyslné nosy.


Skví-li se Vám v registrech záporné zápisy, nákladově skvostná hypotéka to na pohled.

Tkví v tom, že není zdaleka tak zpátečnická a zajímá se převážně o zářnost vaší přitomnosti a budoucnosti.

Dále si odpustí mstění se úzkoprsým zastropováním peněžní zásoby k poskytnutí i nezdravým zatížením vaší peněženky,

Úrok u 6%, splatnost až 30 LET, 80% LTV

jeho dlouhodobý FIX s možností jít NÍŽ

a střídmý ceník poplatků i pokut

jsou toho jasný důkaz.

Dopředu se nám NAVÍC NIC neplatí, pár korun stojí předčasné splacení proveditelné téměř kdykoli a registry nejsou zdaleka ta jediná překážka, přes kterou se snadno přenese.

Příjmy, výdaje, bonita, dluhy, zástava, účely...

Zatímco jinde to pindá, vázne a naráží, tady hladce prochází.

s níž i dostatek laciného kapitálu k realizaci svého záměru.

Trochá té teorie:

Co je to hypotéka bez zkoumání registru

Jedná se o nebankovní úvěrový produkt, v jehož útrobách, jak už název napovídá, se ukrývá hypoteční úvěr,

který to vyhrává na celé čáře zásluhou své dovednosti přistupovat vážně vlažně k obsahu registrů dlužníků svého žadatele.

Kýžený efekt ležérnosti jeho přístupu je tak fakt, že ho nerozhodí a nezabrání tak jeho zdařilé realizaci jejich výskyt ve stavu pro banky nepřípustném.

K čemu slouží hypotéka bez registru

Umožňuje půjčit si peníze oproti zástavě nemovitosti, aniž byl v tom překážel stav registrů žadatele.

V nich tak mohou být zapsané záznamy o jakkoli vážných přestupcích ve splácení, kterých se v minulosti dopustil. 

Jaká je však všední realita, krušná? Ne zas tak.

V reálu to spíš vězí někde mezi, hlavně teda u spotřebitelské hypotéky:

Při své praxi se však častěji setkáte s pouze částečnou porcí lhostejností ze strany oslovené společnosti.

Ta ve výsledné podobě vypadá tak, že do nich soukromý investor sice nahlédne, to ale čistě za účelem zjištění současného zadlužení Vás jakožto žadatele a zmapování 
dostatečného finančního prostoru pro "vpasování" nově požadované hypoteční půjčky.

Jeho bonitní výměru, kterou odborná veřejnost označuje zkratkou D(S)TI, stanoví tak, že posčítá ony z registrů právě zjištěné zůstatky a splátky vámi vzatých dluhům, načež identickou matematickou operaci provede rovněž s měsíčními (vý)plody vaší výdělečné činnosti, získaná čísla za rovnítkem mezi sebou posléze navzájem poměřuje a převádí do podoby procent nebo násobků. DSTI je poměr mezi součtem měsíčních příjmů a splátek, kdy splátky nesmí podle ČNB přesáhnout cirka 50% příjmů. DTI pak vyjadřuje, kolika násobek ročních příjmů dělá celková dlužná částka žadatele a nesmí přesáhnout přibližně 9.


Nutno jedním dechem podotknout, že si s přicházením této rovnici na kloub neláme hlavu jen tak, "z dlouhé chvíle, srandy králíků, opakování matka moudrosti, ba ani čistě sobeckých zájmů uchránit svoji drahocennou pohledávku před nesplácením a nutným odepsáním".

Kdepak, od zákonodárců má přiložené pomyslné ostří kousek od ohryzku, pohrdáním by si těžce zahrával, kdežto pohlídáním si dodržení předepsaných rozestupů splní své legislativní povinnosti vyplývající ze stanov zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 S.

Na rozdíl od bank by mu pak ale nemělo nic bránit v tom, aby hypotéku Vám poskytl, přestože se vaše registry jakožto úvěrovaného budou v moment podání žádosti, prescoringu nebo finálního schválení nacházet v tristní kondici vinou jejich poznamenaní těžce negativními záznamy z vašeho dřívějšího neplacení.


Soudné by proto bylo "kódově" označit jeho produktové vlastnosti jako: "Schopnost totální tolerance minulé platební neschopnosti, ale kladení důrazu na zdravý rozdíl mezi výdělky a výdaji."

Zato podnikatelská hypotéka bez příjmu to má na háku:

Nespornou pravdou nicméně je, že padne-li konečná volba na hypotéku z druhého spektra, která je na smluvním záhlaví vedená jako podnikatelská, může to dost dobře skončit i absolutním nezájem o "jakési" splátkové registry, s nimiž i zisky a splátky podnikatelsky aktivního adepta ucházejícího se o tento druh Americké nebankovní hypotéky.


Aplikovaná intenzita prováděné lustrace se individuálně odvíjí od vícera faktorů jako je typ a výše úvěru i kvalita a preference úvěrovaného, nemovitosti do zástavy a jiné.

Stojíte-li o naše diskrétní vyslechnutí a představení bezplatné nabídky, která je všechny zohlední a navrhne vítěznou hypoteční strategii, rezervujte si svůj termín nezávazné konzultace dřív, než nám je zakáží:

Co jsou to registry dlužníků

Registry dlužníků nebo také klientských informací jsou speciální databáze obsahující informace o dosavadní úvěrové angažovanosti a platební morálce žadatele o hypotéku.

Po náhledu do nich si tak poskytovatel vyřizované hypotéky utvoří ucelenou představu o tom, u koho a kolik momentálně dluží i splácí a jak si v tomto ohledu historicky počínal.

Mezi tři nejznámější se řadí bankovní BRKI (CBCB), nebankovní NRKI (CNCB) a SOLUS, více o nich se dočtete třeba TADY.

K čemu výpisy z registrů slouží

Při vyřízení hypotéky proto hojně využívá této "centrální evidence" jako cenného pomocníka ke stanovení takzvané úvěruschopnosti a bonity klienta odečtem zde uvedených dluhových zůstatků a výdajů (splátek) od měsíčních příjmů.

A co doložení příjmů?

Z toho vyplývá, že se to celé mnohdy neobejde ani bez jejich doložení nebo alespoň prohlášení a prokázání tím patřičné plusové výše v poměru k oněm mínusům, pakliže se nepřikloníte k vzetí hypotéky bez dokládání příjmů.

Všelék zvaný "nebankovka":

Disciplíny v ignoraci obou těchto dvou hlavních ukazatelů úvěruschopnosti zvládá na výbornou nebankovní hypotéka, nicméně s absolutním nezájmem o vaše registry a příjmy se i u ní dneska setkáte spíš sporadicky.

Vidle do toho hází zákon:

Hlavní vinu na tom nese spotřebitelská legislativa, konkrétně zákon o spotřebitelském úvěru, který klade zvláštní důraz na důkladné prověření vyřizovaného spotřebitele a nevyhovění v případě mírné neshody.

Očekávání versus realita:

S čím u ní můžete stále počítat, je téměř neomezená benevolence v rámci pošramocené splátkové minulosti, možná i metodicky odlehčená forma doložení výdělků, ale číselné limity budou muset sedět.

Na co si dát pozor:

Jak se říká, vše je otázkou výkonu a ceny, co je první, jsme si ozřejmili, a je pochopitelné, že to druhé chceme stlačit co nejníž a býti tak co nejméně biti za svou platební čí příjmovou nevzornost.

Aby naše postižení bylo po peněžní stránce co nejmenší, je příhodné zvolit půjčujícího, který výsledný hypoteční produkt zatíží minimem úroků, vedlejších poplatků i hrozících pokut.

Obecně lze říci, že zde platí přímá úměra mezi mírou žadatelova "poškození" a nákladovostí výsledného produktu, což znamená, že čím je horší první, tím je vyšší druhé.

Kdo ji přímo poskytuje:

Takové zvýšené ignorance jsou schopni výhradně soukromí investoři, které naleznete v nebankovním sektoru a z jejichž finančních zdrojů zapůjčené peněžní prostředky pocházejí.

Od nich pocházejícímu produktu, který celou tuto finanční operaci zastřešuje, by pak s jistou nadsázkou pasoval popisek:

pro dlužníky nejlevnější a tudíž i nejlepší soukromá (nebankovní) Americká (neúčelová) hypotéka na trhu uzavíraná bez nadměrného zkoumání registrů a doložení příjmů.

Jaké další vady hypotéka bez registru toleruje

Nemovitost může být zatížená téměř jakýmkoli typem zástavy či jiného omezení.

Peníze lze použít na jakýkoli účel bez nutnosti ho poskytovateli následně doložit.

Někdy je stále ještě možné uplatnit vyšší toleranci vůči příjmům a bonitě.

Kdo hypotéku bez registru poskytuje

Tento hypoteční produkt můžete získat na nebankovním hypotečním trhu.

Poskytovatelé hypoték, kteří na 100% ignorují stav registrů, jsou většinou nebankovní firmy či soukromí investoři.

S částečnou ignorací zhoršených registrů a zatížení nemovitostí do zástavy se pak můžete setkat u takzvaných úvěrových družstev.

Nejen o těchto se více dozvíte níže v části tematického vzdělávání.

Co lze s námi celkově získat

Umožní čerpat peněžní prostředky až do 80 % z tržní hodnoty nemovitosti.

Pro lepší celkovou orientaci se dá předběžně počítat s těmito parametry:

 • úroková sazba v rozpětí 6 až 12 % ročně

 • splatnost k rozložení do období o délce 30 let

 • u spotřebitelských variant je dána dlužníkovi možnost jednorázového doplacení celé dlužné částky i průběžného zasílání výjimečných splátek kdykoli a to buď zcela zdarma, nebo za poplatek ve výši do 1 % z vrácené částky

 • u podnikatelských úvěrů je možné akceptovat nedoložitelný příjem, vycházet přitom z obratů, čestných prohlášení a tak lze i půjčovat zcela bez dokládání příjmů a přísných nároků na bonitu a úvěruschopnost žádajícího subjektu, živnostníka či společnosti

 • účel využití nutně nepovažujeme za nutné doložit, nebankovní hypotéku dokážeme řešit i na takzvaně Americký způsob, což je úvěr, který se vyznačuje (vyniká) právě svojí neúčelovostí, čili je možné ho v rámci legálních účelů použít na cokoli a toto uplatnění posléze nedokládat

smile Vyřízení žádosti zabere kratší dobu od jejího podání po vyplacení požadovaného peněžního objemu zásluhou nižší prověřovací i administrační náročnosti na dodání potřebné dokumentace, čili vyššího stupně vstupní benevolence vůči kvalitám žadatele i jeho nemovitosti do zástavy.

💳 Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že si za tuto shovívavost připlatí "mírně" zvýšené provozní náklady v porovnání s klasickými hypotečními produkty bankovního charakteru, které však bývají při hodnocení kritérií úvěrovatelnosti klienta nekompromisně nepromíjivé.

❗ Také je více než rozumné dát si dobrý pozor na nepoctivé praktiky nebankovních poskytovatelů podobných hypoték, u kterých se Vám v průběhu jejich hrazení mohou drakonicky prodražit o různé, oku skryté pokuty. Proto pořádně prověřte smluvní zaopatření.

S čím je nutné z právního hlediska počítat se dozvíte po kliknutí SEM.

Při poskytování hypotečního úvěru bez nahlížení do registrů je nutné splnit veškeré povinnosti, které jeho poskytovateli i zprostředkovateli stanovuje znění v roce 2016 novelizovaného zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb.

Jak již z názvu vyplývá, vztahuje se na všechny úvěry vedené jako spotřebitelské, čili nepodnikatelské a dotýká se hlavně adekvátního prověření úvěruschopnosti žadatele, aby tak bylo snaze o docílení jeho bezproblémového splácení učiněno zadost.

Podrobně rozepsanými a specifikovanými pravidly se pro zajištění komfortu a bezpečí úvěrovanému musí řídit i při následné správě pohledávky vzniklé po jeho schválení a vyplacení až do bodu definitivního splacení.

Nutno podotknout, že se my i všichni naši investoři těmito pravidly řídíme do posledního detailu, a teprve bližší prozkoumání vaší žádosti rozhodne o všech náležitostech nutných k jejímu vyhovění.

Naopak u podnikatelských úvěrů je nám stále ještě umožněno zaujímat výrazně více tolerantní postoj k Vám jakožto žádajícímu o úvěrování, tedy i kvalitám typu registry, příjmy, bonita...

Nahlédnutí do registrů proto může být přinejmenším za účelem přesvědčení se o stavu současného zadlužení, určení splátek a výpočtu bonity nutnou součástí realizačního procesu.

Tolerovat pak lze hledisko zhoršení splátkové minulosti a to s intenzitou závisící na kvalitě ostatních hodnocených komponent a typu vyřizovaného hypotečního produktu.

Fakta, zajímavosti i tipy, které se vyplatí vědět o hypotéce bez registru

Co obnáší vyřízení hypotéky bez registru

Proces vyřízení funguje podobně jako u bank:

 1. Žádost: podá se žádost, která je následně poskytovatelem vyhodnocena
 2. Vyhodnocení: pokud žadatel splňuje podmínky pro její získání, stanoví se především úrok, doba splatnosti a měsíční splátka
 3. Tvorba smluv, podpis a čerpání: v případě, že mu nabídnuté parametry financování vyhovují, vytvoří se úvěrové a zástavní smlouvy a po jejich podpisu se peníze z hypotéky vyplatí
 4. Splácení: následně se žadatel dostává do role dlužníka a posílá stanovené měsíční splátky, aby byly nejpozději v den splatnosti připsané na jeho úvěrovém účtu
 5. Doplacení a odstranění zástavy: po doplacení zapůjčené částky uplynutím splátkového kalendáře nebo jednorázovým doplacením dojde k okamžitému výmazu zástavního práva.

Na co se využívá hypotéka bez registru

Funguje na stejném principu jako nebankovní Americká hypotéka. To znamená, že se peníze po jejím vyplacení mohou použít naprosto na cokoliv.

Ať už je tak záměr poptávajícího jakýkoli vás jenom napadne:

 • konsolidace drahých půjček: sloučit půjčky pro snížení splátky a celkových nákladů + možnost navýšení
 • refinancování nevýhodné zástavy: vyplacení nebankovní hypotéky, zástavy od státní instituce (finanční úřad, OSSZ a jiné), či jiného zatížení na nemovitosti + možnost navýšit o požadovanou částku
 • pokrytí nákladů a investic spojených s podnikatelskou činností
 • vyplacení exekuce, insolvence či dražby
 • jednoduše cokoliv: od nákupu automobilu, přes luxusní dovolenou, až po splnění si dětského snu

může tak učinit bez jakéhokoliv omezení a nutnosti následného doložení.

Poskytovatele o tomto nemusí informovat, ani mu následně dokládat, kam peníze investoval formou například kupní smlouvy, faktur za rekonstrukci a podobně. Nemusí být proto využita takzvaně účelově, to znamená na výstavbu, rekonstrukci či koupi nemovitosti. Samozřejmě i na tento účel může být použita, nijak ji to ale s největší pravděpodobností nezvýhodní oproti jiným účelům použití.

A co příjem, prokazuje se?

Co je kromě nahlížení do registru a vyžadování účelového využití třetím nejpodstatnějším faktorem v procesu sjednání hypotéky? Ano, správně. Je to příjem a bonita žadatele. Řekl bych dokonce, že se tento parametr z pohledu žadatele nachází na stejné příčce důležitosti jako registr, ne-li vůbec na té nejvyšší.

Proto si lidé často kladou otázky jako:

Je nutné u hypotéky bez registru doložit příjmy vždy a pokud ano, musí splňovat minimální zákonnou výši vůči nákladům? Nejde to nějak udělat, aby se nemusely splnit tak přísné bonitní příkazy pro získání hypotéky bez registru dle zákona 257/2016 Sb.?

Je tak vůbec možné v roce 2020 získat Americkou nebankovní hypotéku nejenom bez náhledu do registru, ale současně také bez nahlížení na příjem?

Ano, v některých případech je možné získat hypotéku bez registru a současně i bez doložení příjmů a náročného vyžadování minimální bonity. Jindy je to přísně zakázáno. Záleží především na tom, kdo si hypotéku bez registru bere a za jakým účelem! Více o tomto hned po zodpovězení hlavních benefitů a úskalí!

Nemovitost do zástavy

Do zástavy oproti této půjčce, jak už ostatně z názvu vyplývá, jde nemovitost žadatele. Na jejím listu vlastnictví se vytvoří zástavní právo půjčujícího. K zápisu zástavního práva dochází na katastru nemovitostí. Ta představuje garanci pro poskytovatele, že budou zapůjčené peníze řádně splaceny. Slouží hlavně k tomu, že půjčujícímu snižuje rizika spojená s možným budoucím nesplácením.

Co se týká druhu nemovitosti, do zástavy je většinou přijímána jakákoli nemovitost jako například:

 • bytová jednotka v osobním vlastnictví či v družstevní formou převodu družstevních práv
 • rodinný dům, chata, pozemek, garáž
 • půda, louky, lesy
 • komerční objekt, garáž, nebytové prostory, kanceláře.

Zatížení nemovitosti

Současně nemovitost, která jde do zástavy, může být zatížena jakkoli vážnou zástavou. Z hypotéky bez registru budou tyto zatížení z nemovitosti vyplaceny.

Může se z ní zaplatit velice nevýhodná zástava na nemovitosti. Nad rámec vyčíslení takového zástavního dluhu, který vázne na nemovitosti, mohou být samozřejmě poskytnuty peníze navíc.

Tedy pokud o ně projeví žadatel zájem a nepřekročí tak maximální částku k poskytnutí. Ta bývá omezená:

 • LTV: lze půjčit maximálně do 70% z hodnoty nemovitosti. Výše hypotéky bez registru tak nesmí přesáhnout 70% z hodnoty nemovitosti do zástavy. Běžně se setkáte s ještě nižší hodnotou maximálního LTV, kdy většina nebankovních firem je ochotna půjčit do 50-ti %.
 • bonitou: na vyšší částku žadatel nedosáhne zkrátka kvůli nedostatečné bonitě. S tak vysokou částkou by totiž byla spojena tak vysoká měsíční splátka, že by již následně překročili celkové náklady žadatele zákonem povolenou hranici jeho celkových příjmů. To se týká pouze spotřebitelské hypotéky bez registru.

Na nemovitosti do zástavy oproti hypotéce bez registru se může nacházet zpoplatněná bankovní či nevýhodná nebankovní hypotéka, drahá zástava, dokonce exekuce, insolvence nebo dražba. Všechna tato zatížení je nanejvýš vhodné vyplatit v co nejkratším možném čase. K tomu se hypotéka bez registru perfektně hodí, protože je možné ji vyřídit i během několika pracovních dnů od podání žádosti.

Žadatel totiž, vzhledem ke zmíněné benevolenci k registru, účelu, v některých případech dokonce také příjmu a bonitě, není zatěžován sháněním a dodáváním tolika podkladů při procesu sjednání této hypotéky. Na rozdíl od bankovní hypotéky tak vyřízení hypotéky bez registru nezabere zdaleka tolik času.

Takže už vím, že:

 • registr
 • účel využití
 • druh a vážnost zatížení nemovitosti do zástavy
 • v některých případech dokonce ani slabý oficiální příjem
 • nutnost bleskového vyřízení

v získání hypotéky bez registru nijak nebrání.

Jaké jsou výhody a nevýhody hypotéky bez registru

3 hlavní výhody

Z jakého důvodu bych měl využít hypotéku bez zkoumání registru? K čemu je pro mě užitečná? Tak například se zde nabízí:

 1. akceptování špatných registrů: v registrech dlužníků žadatele, který si přeje získat hypotéku bez registru, může být zapsaný jakýkoli vážný záznam. Ten jejímu schválení nijak nebrání a nemá tak na zdárné vyplacení žádný negativní dopad.
 2. využití na cokoliv: tento typ hypotečního úvěru je ve většině případů současně poskytován, aniž by se následně vyžadovalo doložení jeho účelu využití. Peníze z něj získané tak může člověk použít za jakýmkoli účelem, aniž by to následně musel poskytovateli sdělovat natož dokládat. V tomto smyslu se proto často užívá názvu Americká hypotéka bez registru a účelu. Právě slovo Americká znamená, že není poskytovatelem nahlíženo na účel využití hypotéky bez registru. Klient tak může peníze z ní získané použít na cokoliv.
 3. rychlost vyřízení a v některých případech tolerance slabých, nedoložitelných příjmů či nedostatečné bonity: u podnikatelské hypotéky bez registru lze řešit také zcela bez dokládání příjmů žadatele

3 hlavní nevýhody

Každá mince má dvě strany, říká se. Totéž platí i u hypotéky bez nahlížení do registru. Na co si dát naopak rozhodně dobrý pozor:

 1. zvýšená úroková sazba: nebankovní společnost si nicméně za takovou toleranci špatných registrů nechá zaplatit. To se projeví především ve zvýšeném úroku, kterým je hypotéka bez registru úročena. U ryzí nebankovní hypotéky je možné se málokdy podívat pod úrokovou hranici 8 %.
 2. snížené LTV: maximální částka k poskytnutí vzhledem k hodnotě nemovitosti do zástavy je většinou omezena maximálně 50 ti až 70 ti %. Většinou se setkáte možností půjčit do 50 ti % z hodnoty. 70% je potom spíše výjimkou, kdy se jedná o lukrativní nemovitost a nadstandardního žadatele.
 3. riziko sníženého komfortu splácení: je potřeba brát v potaz, že se stále bavíme o nebankovním sektoru. Ten už sice z daleka není to, co býval dříve. Už to není ten "divoký západ", kde připravit klienta o nemovitost, nebo mu ztrojnásobit zůstatek na hypotéce bez registru bylo u některých nebankovních firem na pořádku dne.

S tím spojené riziko nižšího stupně bezpečí: díky novému zákonu a celkovému vývoji se ho podařilo výrazně kultivovat, zpřehlednit a přetvořit ho tak do pro klientsky bezpečnějšího prostředí.

V této souvislosti jsou sice podnikatelské nebankovní hypotéky celkově tolerantnější nejenom k příjmům, ale je potřeba si na druhou stranu uvědomit, že když nedošlo k jejich právní úpravě, pořád se tam mohou vyskytovat firmy a postupy, které rozhodně není možné označit za klientsky přívětivé. A také ochrana proti různým nekalým praktikám, možnost se proti nim právně bránit, není na takové úrovni, jako u spotřebitelských úvěrů.

Takže něco za něco. Stále je to nebankovní sektor a tudíž se můžete setkat s:

 • nižší standardností a větší záludností smluvních podmínek
 • nižší tolerancí k jejich nedodržení (především nesplácení)
 • vyššími pokutami, které jsou za takové přestupky účtovány

u některých firem působících v nebankovním prostředí oproti bankám, které všechny "plus mínus jednou podle stejných pravidel hry bez rozdílu".

Ta může relativně snadno vyústit v hrozbu ještě vyšších nákladů spojených s hypotékou bez registru, než byl na začátku avizovaný a už tak poměrně vysoký úrok. Je potřeba si přiznat, že celkové bezpečí klienta v nebankovním sektoru stále nedosahuje takové úrovně jako v tom bankovním. Proto je potřeba být k nebankovnímu financování maximálně obezřetný. Především potom k firmě, u které si nebankovní hypotéku bez registru berete.

Co dalšího se hodí znát?

2 základní typy a co musí splňovat

Ve směru "kdo si hypotéku bere a na co ji hodlá použít" je nutné rozlišit spotřebitelskou hypotéku bez registru a její podnikatelské dvojče. Ty se od sebe liší právě především v právní benevolenci vůči sjednání bez doložení příjmů a kdo je na úvěrovém trhu může oficiálně poskytovat.

U podnikatelských hypoték bez registru může být poskytovatelem prakticky kdokoliv. Může ho nabízet a poskytovat jak nebankovní firma, tak také soukromý investor. Zároveň poskytnutí hypotéky bez registru pro podnikatele může proběhnout bez doložení příjmů žadatele a zároveň bez zákonných nároků na minimální bonitu. Podnikatelská nebankovní (ani bankovní) hypotéka totiž nepodléhá níže avizovanému zákonu o spotřebitelském úvěru.

Tomuto zákonu 257/2016 Sb. naopak podléhá nebankovní hypotéka bez registru pro spotřebitele. Proto je v jejím případě nutné, aby byly na 100% splněny veškeré jeho přikázání. Ty se týkají nejenom sjednání hypotéky bez registru a správy pohledávky, ale také toho, kdo ji může poskytovat.

Tímto subjektem je jedině certifikovaná nebankovní společnost a co se týká příjmů žadatele, musí je ze zákona vždy náležitě prověřit. Pokud není možné je adekvátně doložit, nebo jsou v nedostatečné výši například vzhledem k výši závazků žadatele, znamená to nesplnění zákonem stanovené bonity a zákaz poskytnutí hypotéky bez registru.

Odpovědí na otázku týkající se doložení příjmu, nutnosti jeho prokázání tak je: ano i ne. Jestli bude nutné prokazovat příjem u hypotéky bez registru a jestli jeho výše bude dostačující pro její schválení, to záleží především na tom, kdo si peníze půjčuje a za jakým účelem.

1. Spotřebitelská hypotéka

Ta musí mít, pokud se jedná dle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelskou hypotéku bez registru, udělenou certifikaci od České Národní Banky jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského hypotečního úvěru. Při své činnosti jeho poskytování musí dodržovat všechny zákonem nařízené postupy. Zákonných směrnic, kterými má povinnost se 100% řídit, je spousta. Avšak největší omezení, které se výrazně dotýká nebankovní společnosti i samotného žadatele, je nutnost doložit jeho příjem a zákaz hypotéku poskytnout, nebude-li dostatečně vysoký vzhledem k výši jeho nákladů. V takovém případě musí být splněny všechny podmínky minimální zákonné bonity, které je jsou pro získání hypotéky bez registru stanovené.

Aneb spotřebitel na své "spotřebitelování"

Pokud jste spotřebitel, který svoji hypotéku bez registru použije na účel pokrytí nákladů a investic spojených se svým běžný životem, tehdy po Vás, z titulu zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb., kam tento typ hypotéky bez registru spadá, bude vyžadováno prokázat vaši měsíční výplatu a ta bude muset zároveň být dostatečně vysoká vzhledem k vašim měsíčním nákladům. V tomto směru budou muset být splněny veškeré další právní náležitosti na 100%. A že jich je.

2. Podnikatelská

Jedná-li se o podnikatelskou hypotéku bez registru, může ji poskytovat kterýkoli soukromý subjekt. Tím tedy může být také soukromý investor. Kromě toho jsou právní omezení v tomto směru minimální. U hypotéky bez registru pro podnikatele tak lze očekávat podstatně vyšší benevolentnost, především co se týká příjmové a bonitní stránky žadatele. Příjem se zde většinou nedokládá, nebo jsou nároky na příjem podstatně nižší, než u zákonem stanovené spotřebitelské varianty. Totéž platí i pro minimální bonitu potřebnou k získání podnikatelské hypotéky, protože ani tu zákon nespecifikuje.

Aneb podnikatel na své podnikání

Pokud jste podnikatel, který svoji hypotéku bez registru použije na pokrytí nákladů a investic spojených se svým podnikáním, nebude po Vás ve většině takových případů prokazování příjmů vyžadováno. A pokud ano, nebudou na něj kladeny přehnané nároky. Bude to totiž z důvodu zájmů poskytovatele a ne z důvodů zákonných příkazů na prokazování příjmů a jejich minimální výši potřebnou pro získání hypotéky.

Ad 1) Spotřebitel

Poskytovatelem je nebankovní firma aneb na bonitu náročná hypotéka bez registru pro spotřebitele:

Jejím poskytovatelem je většinou nebankovní firma, která je vedená v právní formě s.r.o., nebo a.s., nebo například s.e.

Pokud totiž poskytuje svoji nebankovní hypotéku bez registru pro spotřebitele pro jakékoli jeho osobní účely, musí být certifikovaná u ČNB jako oficiální poskytovatel nebankovního spotřebitelského úvěru a dodržovat veškeré právní nařízení a regule.

Tím se myslí především relativně nová nařízení zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. Spotřebitelem se přitom myslí jakákoli fyzická osoba nepodnikající (většinou zaměstnanec). A za jakýkoli osobní účel se považuje každý, který nijak nesouvisí s podnikáním. Může se tak jednat o hypotéku bez registru na:

 • rekonstrukci či koupi nemovitosti
 • sjednocení (konsolidaci) osobních půjček
 • refinancování hypotéky (zástavy) jiné než podnikatelské
 • jakýkoli účel využití v podobě takzvané Americké hypotéky bez registru
 • vyplacení exekuce nebo dražby vzniklé jinak než z podnikatelské činnosti

Mezi hlavní body tohoto zákona se řadí povinnost poskytovatele sledovat příjem a bonitu žadatele o hypotéku bez registru. Právě její poskytovatel totiž zodpovídá za to, že byly při poskytnutí splněný všechny zákonné povinnosti vztahující se na minimální bonitu žadatele.

Ad 2) Podnikatel

Poskytovatele může být soukromý investor aneb benevolentní podnikatelská hypotéka bez registru:

Poskytovatelem hypotéky bez registru pro podnikatele může být kromě certifikované nebankovní společnosti také jakýkoli soukromý investor.

Aby se tak mohlo stát, musí být splněny 2 základní podmínky:

1. žadatelem o nebankovní hypotéku bez registru musí být podnikatel:

 • fyzická osoba podnikající: živnostník = OSVČ
 • právnická osoba podnikající: firma = společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), evropská společnost (SE) a jiné

2. peníze z hypotéky bez registru musí být použity na účel podnikání.

Musí sloužit na pokrytí jakýchkoli výloh spojených s podnikáním, například na:

 • refinancování podnikatelské nebankovní hypotéky (zástavy): tu lze nejenom vyplatit, ale také navýšit o potřebné peníze opět použité do podnikání
 • konsolidaci všech typů půjček, které jsou opět vedeny jako podnikatelské: ty lze nejenom sloučit, ale také navýšit o potřebné peníze na podnikání
 • investice do developerských projektu, na renovaci či výstavbu komerčního objektu: ubytovny, nájemních bytů, kancelářské budovy (prostor), skladů, výrobny a dalších objektů určených k podnikání
 • investici do udržení a rozvoje firmy: na pokrytí nákladů spojených se vstupem do nového odvětví, s expanzí (růstem) firmy, do skladových zásob, do strategických budov, do technologií, marketingu a další

Jak se tedy nebankovní hypotéka liší od té bankovní

SHODA

Ve svojí podstatě fungují obě na velmi podobném principu. Proces vyřízení, splácení i ukončení smluvního vztahu jsou prakticky totožné. V obou případech se vytváří shodné zástavní právo na listu vlastnickém zastavené nemovitosti. V rámci snahy o ochranu spotřebitele, kvůli které především byl zavedený nový úvěrový zákon v lednu 2016, má klient u obou typů hypoték „po novu“ také naprosto stejné práva. Obě tak může doplatit prakticky kdykoli a téměř zdarma.

ALE

Banka jakožto poskytovatel bankovní hypotéky nicméně musí nahlížet do všemožných registrů žadatele. Její poskytnutí následně zamítne, pokud nejsou v prakticky bezchybném stavu. Navíc, nejedná-li se o bankovní hypotéku na podnikání, vyžaduje vždy komplexní doložení příjmů a jejich tabulkově naprosto přesný poměr vůči nákladům. Možnost využít svoji hypotéku na cokoli se nabízí spíše sporadicky. Většinou se jedná o účelové bankovní hypotéky především na koupi a rekonstrukci nemovitosti. Na druhou stranu je nutno dodat, že pokud se ji podaří sjednat, je celkově daleko levnější než nebankovní hypotéka.

KDEŽTO

Nebankovní společnost je vždy schopná tolerovat nevhodný stav registru poptávajícího. Hypotéku bez registru mu poskytne, i když je registr vyloženě katastrofální. Peníze z ní navíc mohou být téměř vždy použity na cokoliv. Bavíme se tak o nebankovní Americké hypotéce bez registru. V některých případech může stále akceptovat slabý příjem žadatele, nebo mu dokonce půjčit, aniž by se musel příjem doložit. Za to si ale naúčtuje zvýšený úrok a poplatky, což se neblaze projeví ve zvýšených nákladech na hypotéku bez registru.

Chvilka tématického vzdělání:


Úvěrové družstva aneb pouze částečná ignorance stavu registru i zatížení nemovitosti - za to ale vyšší výhodnost.

Na nebankovním úvěrovém trhu se vyskytují také subjekty nazývané jako úvěrové družstva neboli záložny.

Ty většinou nabízí pouze částečné ignorování stavu registru a jsou ochotné vyplatit jen určité typy zástav.

Ve srovnání s bankami jsou tak sice o něco shovívavější, ale pouze vůči nepříliš vážným záznamům v registrech například za opozděné splátky, ale ne za zesplatnění, exekuci či insolvenci.

Navíc se můžete často setkat i s požadavkem na dodání potvrzení o naprosté bezdlužnosti vůči státu, tedy všem jeho orgánům.

To stejné často platí i u zatížení nemovitosti, aby pro ně byla vhodná do zástavy. Většinou na jejím listu vlastnictví nesmí být například exekuční titul, zápis o probíhajícím insolvenčním řízení, natož pak dražební vyhláška. Někdy ani zesplatněný úvěr, nebo zástava od státní instituce (finančního úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovny aj.).

Mohou být náročnější také k doložení příjmů žadatele. Proces vyřízení zde pravděpodobně zabere delší dobu.

Na oplátku můžete získat o něco vyšší výhodnost především v podobě nižšího poplatku za sjednání a úrokové sazby. Jak svojí cenou, tak i náročností na sjednání se nachází někde na pomezí mezi bankovními a skutečnými nebankovními hypotékami.

Odlišný název ale stejná podstata

Ve svojí podstatě je hypotéka bez registru to totožný produkt jako nebankovní hypotéka. Jsou to zcela shodné úvěry se zástavou , jenom se jinak nazývají.

Obě jsou tedy většinou poskytovány nejenom bez nahlížení do registrů, ale také bez nutnosti doložení účelu jejich využití a někdy dokonce také bez prokazování příjmů.

Vlastnosti, parametry, podmínky i postupy nebankovní hypotéky se shodují s Americkou hypotékou bez nahlížení do registru, prokazování příjmů a také účelu využití a to ze všech úhlů pohledu.

Lidé pouze používají různé části tohoto názvu podle toho, co zrovna potřebují a hledají. V podstatě ale všechny znamenají totéž!

Typy registrů dlužníků (klientských informací)

Co registry dlužníků znamenají přesně? Jsou to databáze, do kterých se zapisují záznamy především o problematickém splácení, kterého se v horizontu jednoho až pěti let zpětně lidé .

Mezi hlavní registry dlužníků, do kterých se zapisují negativní záznamy vzniklé z problematického splácení, řadíme:

 • BRKI: bankovní registr klientských informací, který je spravován společností CBCB. Nachází se zde informace o splácení především bankovních závazků ze strany klientů jednotlivých bank.
 • NRKI: nebankovní registr klientských informací který se nachází ve správě společnosti CNCB. Nachází se zde informace o splácení především nebankovních závazků ze strany klientů některých nebankovních společností.
 • SOLUS: zájmové sdružení právnických osob, které do tohoto registru zapisují informace o plnění závazků svých klientů

Registr klientských informací ve všech třech případech znamená registru, kam se zapisují informace o klientech a představuje tak totéž co registr dlužníků.

Výmaz z registru klientských informací:

Negativní záznamy o placení klientů se z těchto registrů mažou většinou automaticky v horizontu jednoho až pěti let. Říká se, že je možné zažádat o výjimečný výmaz problematického zápisu. Je to pravda, nicméně žádost o výmaz z registru je klientovi v drtivé většině případů zamítnuta. Muselo by se totiž při zápisu jednat o chybu ze strany správce daného registru, nikoli samotného klienta.

Jinými slovy, aby se mohl negativní záznam z registru na žádost postiženého klienta odstranit, muselo by k jeho zápisu dojít chybou správce registru, nebo zapisující (tedy splátkovou, úvěrovou) firmou. Nikoli dopuštěním se chybného splácení zapsaného klienta, který tak podává žádost o výmaz. K tomu dochází opravdu sporadicky, téměř nikdy. Proto je většina žádosti o vypsání (vymazání) z registrů zamítnuta.

Za zmínku pro zajímavost stojí, že se do těchto registrů zapisují i takzvané plusové body. Těch dlužník dosahuje při řádném plnění svých závazků, tedy především při včasném splácení všemožných úvěrových produktů (dluhů).

Druhy negativních záznamů

Kvůli problémům ve splácení, kterých se žadatel v minulosti dopustil, se zde mohou nacházet negativní záznamy typu:

 • opožděných splátek
 • zesplatnění
 • exekucí
 • insolvencí

Ty mohly v minulosti vzniknout z důvodu problematického splácení půjček, hypotéky nebo jakýchkoli dalších splátkových produktů.

Ať už se žadatel v minulosti dopustil jakýchkoli splátkových přestupků a tím pádem se v jeho registrech nachází kterýkoli z těchto vážných záznamů, má na získání hypotéky bez zkoumání registrů plný nárok. Jeho registry u tohoto hypotečního úvěru nehrají žádnou roli a mohou se tím pádem nacházet v praktický jakkoli zlém stavu.


Co dalšího se může hodit vědět

Banky v dnešní době velice přísně hlídají stav registru u žadatele o jejich hypotéku, ve kterých velice často bývají malé záznamy typu mobilní operátor, drobný přestupek ve splácení, pojištění a jiné … Proto je velké množství požadavků o klasickou bankovní hypotéku, kde jsou momentálně úrokové sazby na historickém minimu, zamítnuto.

Právě proto je tady exklusivní hypotéka s tolerancí záznamu v registru – výhodný, férový a rychlý hypoteční úvěr, když Vám banka nepůjčí!

Rozlišujeme 2 typy revoluční hypotéky s tolerancí záznamů v registrech dle vážnosti záznamů v registru žadatele:

Hypotéka s tolerancí záznamu v registru Grand:

 • Roční úrok: 2,49 % - 4,89 %
 • Doba splatnosti: od 1 do 30 let (do 74 let věku žadatele)
 • Maximálně do 60 až 90% z odhadní ceny nemovitosti dle příjmu a bonity žadatele
 • Možnost jednorázového doplacení i výjimečné splátky mimo fixaci zcela zdarma
 • Lze sjednat s drobnými záznamy v registrech u žadatele !Pouze drobné záznamy v registrech!
 • Lze sjednat s tolerancí výše příjmů!
 • Zdroj peněz v bankovním sektoru tedy od bankovního poskytovatele (bezpečí a standard)

Hypotéka s tolerancí záznamu v registru STANDARD:

 • Roční úrok: 11,02 %
 • Doba splatnosti: 5 až 20 let (do 74 let věku žadatele)
 • Maximálně do 70% z tržní ceny nemovitosti
 • Možnost jednorázového doplacení úvěru i výjimečných splátek (za 1% z vratné částky)
 • Stav registrů žadatele se absolutně neřeší!
 • Lze sjednat s tolerancí doložení příjmů a účelu využití hypotéky!
 • Jedná se o ryzí nebankovní hypotéku tedy od nebankovního poskytovatele (férovost)

Reprezentativní příklad Americké nebankovní hypotéky

Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky.
Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)

Co je potřeba udělat pro možné získání hypotéky bez registru

 1. Zanechte nám svůj kontakt a jméno vyplnění formuláře na této stránce
 2. Během 24 hodin Vás bude kontaktovat specialista za účelem bližšího posouzení požadavku a výběru vhodné hypotéky pro Vás: Grand nebo Standard.
 3. Dozvíte se potřebné informace k hypotéce bez registru a budou Vám zaslány podklady ke schválení
 4. V případě úspěšného schválení s Vámi za 100% asistence dotáhneme hypotéku do zdárného konce
 5. Peníze Vám budou mohou být vyplaceny již za několik dnů od vyplnění formuláře na této stránce

Jak je možné, že dokážeme nabídnout tak výhodné parametry a podmínky?

Na úvěrovém trhu a to jak v jeho bankovním tak především také nebankovním sektoru se pohybujeme již téměř 10 let.

Za tu dobu jsme získali dostatečný přehled, rozsáhlé možnosti a vytvořili kvalitní síť kontaktů. Díky těmto jsme schopni umožnit Vám sjednat si natolik levné a přesto bezpečné hypotéky.

Opravdu probíhá celé vyřízení hypotéky bez jakéhokoli poplatku před tím, než mi přijdou peníze na účet?

Přesně tak. Nedává nám smysl, abyste platili za něco, co si ve finále „nekoupíte“. Stejné je to i u hypotéky. Pokud se Vám do vyplacení peněz na Váš účet nebude cokoli líbit (parametry hypotéky / náš přístup / úvěrové smlouvy, které Vám budou zaslány ke kontrole, nebo jiné) a rozhodnete se tak odstoupit od vyřízení hypotéky, NEZAPLATÍTE NÁM ANI KORUNU. Pokud nedodržíme to, co slibujeme, není důvod, abyste nám za cokoli platili.

Neváhejte už a přidejte se k řadě našich spokojených klientů i Vy!

Formulář pro odeslání nezávazné žádosti

K získání bezplatné nabídky na bezvadné úvěrování Vám zbývá:

1️. odeslat alespoň z horní půlky vyplněný formulář 📝

2️. obětovat zhruba pět až dvacet minut na zpovědní hovor 

3️. vyčkat na výsledek vyhodnocení ke zvážení a vyjádření JO/NE 🔎

Představíme Vám ji do dvou dnů od úvodní vzájemné rozmluvy. ⚡

Vyhotovení je důvěrné a nevyhoví-li Vám, prostě ji vyhodíte. 🤗

Co znamená „nezávazná žádost“?

Slovo nezávazná znamená, že po vyplnění a odeslání potřebných údajů Vám nezávazně zavoláme zpět a poskytneme bezplatné úvěrové poradenství. Pokud se Vám toto poradenství a bližší nabídka úvěru nebudou zdát zajímavé, nic se neděje. Tyto údaje, které jsou zcela důvěrné a slouží jen pro účely posouzení Vašeho požadavku, ihned odstraníme z naší databáze.

Co následuje po odeslání nezávazné žádosti?
 1. Zavolá Vám pan Maček z čísla: 777 465 451
 2. Obecně posoudí Váš požadavek a možnosti
 3. Pokusí se najít optimální řešení
 4. Blíže Vás s tímto řešením seznámí
 5. Zodpoví veškeré Vaše dotazy
 6. V případě, že řešení nalezne a Vy s ním budete souhlasit, předá obratem Váš požadavek k vyřízení jednomu z kolegů, který se na daný obor specializuje.

Důležitá upozornění:


Úvěrování řešíme OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl poptávající současně vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který si začal dovolovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám žádající neplatí za benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou srovnávány a nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní, nebankovní, spotřebitelské i podnikatelské), dále dluhové poradenství v rámci živnostenského oprávnění plus nabídky soukromých investorů v rámci uzavřených tipařských smluv a nástroje realitního trhu.

DůmDluhů.cz je možné považovat za virtuální tržnici s úvěrovými produkty sloužící k navigaci a propojení návštěvníka s investorem či úvěrářem schopným v daný moment nejlépe uspokojit jeho nákupní potřebu. Zakládáme si na vyspělé analytice i realizační dovednosti.

Řídíme se novelou zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. platnou od 1. 12. 2016. U všech našich investorů vždy dochází před jeho poskytnutí k posouzení úvěruschopnosti splácet a to zejména prověřením bonity (příjmů a výdajů), čili i registrů úvěrovaného. Nejsou účtovány dvojí odměny a naopak jsou dodrženy všechny další zákonné nároky uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Na ostatní produkty nabízené na těchto internetových stránkách, kterými jsou především podnikatelské úvěry pro společnosti i živnostníky a realitní služby, se tato legislativa nevtahuje.

Copyright © 2012 - 2023 DůmDluhů.cz

Plagiátorství porušuje autorská práva, jedná se o krádež duševního vlastnictví a podle zákona je trestné! Vyvarujte se jeho neblahým dopadům neprováděním na tomto portále!