Hypotéka poskytovaná bez nahlížení do registrů dlužníků

Co je to hypotéka bez registru

Je to hypoteční úvěr, u kterého poskytovatel při sjednání nenahlíží do registrů žadatele. Ty mohou být i ve vyloženě špatném stavu.

K čemu slouží hypotéka bez registru

Umožňuje půjčit si peníze oproti zástavě nemovitosti, aniž byl v tom překážel stav registrů žadatele. V nich mohou být zapsané záznamy o jakkoli vážných přestupcích ve splácení, kterých se v minulosti dopustil. 

Co dalšího hypotéka bez registru toleruje

Nemovitost může být zatížená téměř jakýmkoli typem zástavy či jiného omezení. Peníze lze použít na jakýkoli účel bez nutnosti ho poskytovateli následně doložit. Někdy je stále ještě možné uplatnit vyšší toleranci vůči příjmům a bonitě.

Kdo hypotéku bez registru poskytuje

Tento hypoteční produkt můžete získat na nebankovním hypotečním trhu. Poskytovatelé hypoték, kteří na 100% ignorují stav registrů, jsou většinou nebankovní firmy či soukromí investoři. S částečnou ignorací zhoršených registrů a zatížení nemovitosti do zástavy se můžete setkat u takzvaných úvěrových družstev.

Nejen o těchto se více dozvíte níže v části tématického vzdělání.

Co lze celkově získat

Získat tak lze peníze do 70-ti % z tržní hodnoty nemovitosti.

Pro lepší celkovou orientaci se dá počítat s parametry:

 • úroková sazba v rozpětí 7 až 14 % ročně

 • splatnost si většinou můžete rozložit maximálně do období 20-ti let

 • u spotřebitelských variant je dána možnost jednorázového doplacení celé dlužné částky i zaslání výjimečných splátek kdykoli a to buď zcela zdarma, nebo za poplatek ve výši do 1% z vrácené částky

 • u podnikatelských variant je možné akceptování nedoložitelných příjmů, vycházet přitom z obratů či půjčování zcela bez dokládání příjmů a přísných nároků na bonitu

 • vždy bez doložení účelu využití

Vyřízení žádosti většinou trvá krátký čas od jejího podání vzhledem k nízké náročnosti na dodání potřebných podkladů. Děje se tak díky vysokému stupni benevolence vůči žadateli i samotné nemovitosti do zástavy. Za tuto si je ale potřeba zaplatit zvýšenými náklady ve srovnání s bankovními hypotékami.

Fakta, zajímavosti i tipy, které se vyplatí vědět o hypotéce bez registru

Co obnáší vyřízení hypotéky bez registru

Proces vyřízení funguje podobně jako u bank:

 1. Žádost: podá se žádost, která je následně poskytovatelem vyhodnocena
 2. Vyhodnocení: pokud žadatel splňuje podmínky pro její získání, stanoví se především úrok, doba splatnosti a měsíční splátka
 3. Tvorba smluv, podpis a čerpání: v případě, že mu nabídnuté parametry financování vyhovují, vytvoří se úvěrové a zástavní smlouvy a po jejich podpisu se peníze z hypotéky vyplatí
 4. Splácení: následně se žadatel dostává do role dlužníka a posílá stanovené měsíční splátky, aby byly nejpozději v den splatnosti připsané na jeho úvěrovém účtu
 5. Doplacení a odstranění zástavy: po doplacení zapůjčené částky uplynutím splátkového kalendáře nebo jednorázovým doplacením dojde k okamžitému výmazu zástavního práva.

Na co se využívá hypotéka bez registru

Funguje na stejném principu jako nebankovní Americká hypotéka. To znamená, že se peníze po jejím vyplacení mohou použít naprosto na cokoliv.

Ať už je tak záměr poptávajícího jakýkoli vás jenom napadne:

 • konsolidace drahých půjček: sloučit půjčky pro snížení splátky a celkových nákladů + možnost navýšení
 • refinancování nevýhodné zástavy: vyplacení nebankovní hypotéky, zástavy od státní instituce (finanční úřad, OSSZ a jiné), či jiného zatížení na nemovitosti + možnost navýšit o požadovanou částku
 • pokrytí nákladů a investic spojených s podnikatelskou činností
 • vyplacení exekuce, insolvence či dražby
 • jednoduše cokoliv: od nákupu automobilu, přes luxusní dovolenou, až po splnění si dětského snu

může tak učinit bez jakéhokoliv omezení a nutnosti následného doložení.

Poskytovatele o tomto nemusí informovat, ani mu následně dokládat, kam peníze investoval formou například kupní smlouvy, faktur za rekonstrukci a podobně. Nemusí být proto využita takzvaně účelově, to znamená na výstavbu, rekonstrukci či koupi nemovitosti. Samozřejmě i na tento účel může být použita, nijak ji to ale s největší pravděpodobností nezvýhodní oproti jiným účelům použití.

A co příjem, prokazuje se?

Co je kromě nahlížení do registru a vyžadování účelového využití třetím nejpodstatnějším faktorem v procesu sjednání hypotéky? Ano, správně. Je to příjem a bonita žadatele. Řekl bych dokonce, že se tento parametr z pohledu žadatele nachází na stejné příčce důležitosti jako registr, ne-li vůbec na té nejvyšší.

Proto si lidé často kladou otázky jako:

Je nutné u hypotéky bez registru doložit příjmy vždy a pokud ano, musí splňovat minimální zákonnou výši vůči nákladům? Nejde to nějak udělat, aby se nemusely splnit tak přísné bonitní příkazy pro získání hypotéky bez registru dle zákona 257/2016 Sb.?

Je tak vůbec možné v roce 2020 získat Americkou nebankovní hypotéku nejenom bez náhledu do registru, ale současně také bez nahlížení na příjem?

Ano, v některých případech je možné získat hypotéku bez registru a současně i bez doložení příjmů a náročného vyžadování minimální bonity. Jindy je to přísně zakázáno. Záleží především na tom, kdo si hypotéku bez registru bere a za jakým účelem! Více o tomto hned po zodpovězení hlavních benefitů a úskalí!

Nemovitost do zástavy

Do zástavy oproti této půjčce, jak už ostatně z názvu vyplývá, jde nemovitost žadatele. Na jejím listu vlastnictví se vytvoří zástavní právo půjčujícího. K zápisu zástavního práva dochází na katastru nemovitostí. Ta představuje garanci pro poskytovatele, že budou zapůjčené peníze řádně splaceny. Slouží hlavně k tomu, že půjčujícímu snižuje rizika spojená s možným budoucím nesplácením.

Co se týká druhu nemovitosti, do zástavy je většinou přijímána jakákoli nemovitost jako například:

 • bytová jednotka v osobním vlastnictví či v družstevní formou převodu družstevních práv
 • rodinný dům, chata, pozemek, garáž
 • půda, louky, lesy
 • komerční objekt, garáž, nebytové prostory, kanceláře.

Zatížení nemovitosti

Současně nemovitost, která jde do zástavy, může být zatížena jakkoli vážnou zástavou. Z hypotéky bez registru budou tyto zatížení z nemovitosti vyplaceny.

Může se z ní zaplatit velice nevýhodná zástava na nemovitosti. Nad rámec vyčíslení takového zástavního dluhu, který vázne na nemovitosti, mohou být samozřejmě poskytnuty peníze navíc.

Tedy pokud o ně projeví žadatel zájem a nepřekročí tak maximální částku k poskytnutí. Ta bývá omezená:

 • LTV: lze půjčit maximálně do 70% z hodnoty nemovitosti. Výše hypotéky bez registru tak nesmí přesáhnout 70% z hodnoty nemovitosti do zástavy. Běžně se setkáte s ještě nižší hodnotou maximálního LTV, kdy většina nebankovních firem je ochotna půjčit do 50-ti %.
 • bonitou: na vyšší částku žadatel nedosáhne zkrátka kvůli nedostatečné bonitě. S tak vysokou částkou by totiž byla spojena tak vysoká měsíční splátka, že by již následně překročili celkové náklady žadatele zákonem povolenou hranici jeho celkových příjmů. To se týká pouze spotřebitelské hypotéky bez registru.

Na nemovitosti do zástavy oproti hypotéce bez registru se může nacházet zpoplatněná bankovní či nevýhodná nebankovní hypotéka, drahá zástava, dokonce exekuce, insolvence nebo dražba. Všechna tato zatížení je nanejvýš vhodné vyplatit v co nejkratším možném čase. K tomu se hypotéka bez registru perfektně hodí, protože je možné ji vyřídit i během několika pracovních dnů od podání žádosti.

Žadatel totiž, vzhledem ke zmíněné benevolenci k registru, účelu, v některých případech dokonce také příjmu a bonitě, není zatěžován sháněním a dodáváním tolika podkladů při procesu sjednání této hypotéky. Na rozdíl od bankovní hypotéky tak vyřízení hypotéky bez registru nezabere zdaleka tolik času.

Takže už vím, že:

 • registr
 • účel využití
 • druh a vážnost zatížení nemovitosti do zástavy
 • v některých případech dokonce ani slabý oficiální příjem
 • nutnost bleskového vyřízení

v získání hypotéky bez registru nijak nebrání.

Jaké jsou výhody a nevýhody hypotéky bez registru

3 hlavní výhody

Z jakého důvodu bych měl využít hypotéku bez zkoumání registru? K čemu je pro mě užitečná? Tak například se zde nabízí:

 1. akceptování špatných registrů: v registrech dlužníků žadatele, který si přeje získat hypotéku bez registru, může být zapsaný jakýkoli vážný záznam. Ten jejímu schválení nijak nebrání a nemá tak na zdárné vyplacení žádný negativní dopad.
 2. využití na cokoliv: tento typ hypotečního úvěru je ve většině případů současně poskytován, aniž by se následně vyžadovalo doložení jeho účelu využití. Peníze z něj získané tak může člověk použít za jakýmkoli účelem, aniž by to následně musel poskytovateli sdělovat natož dokládat. V tomto smyslu se proto často užívá názvu Americká hypotéka bez registru a účelu. Právě slovo Americká znamená, že není poskytovatelem nahlíženo na účel využití hypotéky bez registru. Klient tak může peníze z ní získané použít na cokoliv.
 3. rychlost vyřízení a v některých případech tolerance slabých, nedoložitelných příjmů či nedostatečné bonity: u podnikatelské hypotéky bez registru lze řešit také zcela bez dokládání příjmů žadatele

3 hlavní nevýhody

Každá mince má dvě strany, říká se. Totéž platí i u hypotéky bez nahlížení do registru. Na co si dát naopak rozhodně dobrý pozor:

 1. zvýšená úroková sazba: nebankovní společnost si nicméně za takovou toleranci špatných registrů nechá zaplatit. To se projeví především ve zvýšeném úroku, kterým je hypotéka bez registru úročena. U ryzí nebankovní hypotéky je možné se málokdy podívat pod úrokovou hranici 8 %.
 2. snížené LTV: maximální částka k poskytnutí vzhledem k hodnotě nemovitosti do zástavy je většinou omezena maximálně 50 ti až 70 ti %. Většinou se setkáte možností půjčit do 50 ti % z hodnoty. 70% je potom spíše výjimkou, kdy se jedná o lukrativní nemovitost a nadstandardního žadatele.
 3. riziko sníženého komfortu splácení: je potřeba brát v potaz, že se stále bavíme o nebankovním sektoru. Ten už sice z daleka není to, co býval dříve. Už to není ten "divoký západ", kde připravit klienta o nemovitost, nebo mu ztrojnásobit zůstatek na hypotéce bez registru bylo u některých nebankovních firem na pořádku dne.

S tím spojené riziko nižšího stupně bezpečí: díky novému zákonu a celkovému vývoji se ho podařilo výrazně kultivovat, zpřehlednit a přetvořit ho tak do pro klientsky bezpečnějšího prostředí.

V této souvislosti jsou sice podnikatelské nebankovní hypotéky celkově tolerantnější nejenom k příjmům, ale je potřeba si na druhou stranu uvědomit, že když nedošlo k jejich právní úpravě, pořád se tam mohou vyskytovat firmy a postupy, které rozhodně není možné označit za klientsky přívětivé. A také ochrana proti různým nekalým praktikám, možnost se proti nim právně bránit, není na takové úrovni, jako u spotřebitelských úvěrů.

Takže něco za něco. Stále je to nebankovní sektor a tudíž se můžete setkat s:

 • nižší standardností a větší záludností smluvních podmínek
 • nižší tolerancí k jejich nedodržení (především nesplácení)
 • vyššími pokutami, které jsou za takové přestupky účtovány

u některých firem působících v nebankovním prostředí oproti bankám, které všechny "plus mínus jednou podle stejných pravidel hry bez rozdílu".

Ta může relativně snadno vyústit v hrozbu ještě vyšších nákladů spojených s hypotékou bez registru, než byl na začátku avizovaný a už tak poměrně vysoký úrok. Je potřeba si přiznat, že celkové bezpečí klienta v nebankovním sektoru stále nedosahuje takové úrovně jako v tom bankovním. Proto je potřeba být k nebankovnímu financování maximálně obezřetný. Především potom k firmě, u které si nebankovní hypotéku bez registru berete.

Co dalšího se hodí znát?

2 základní typy a co musí splňovat

Ve směru "kdo si hypotéku bere a na co ji hodlá použít" je nutné rozlišit spotřebitelskou hypotéku bez registru a její podnikatelské dvojče. Ty se od sebe liší právě především v právní benevolenci vůči sjednání bez doložení příjmů a kdo je na úvěrovém trhu může oficiálně poskytovat.

U podnikatelských hypoték bez registru může být poskytovatelem prakticky kdokoliv. Může ho nabízet a poskytovat jak nebankovní firma, tak také soukromý investor. Zároveň poskytnutí hypotéky bez registru pro podnikatele může proběhnout bez doložení příjmů žadatele a zároveň bez zákonných nároků na minimální bonitu. Podnikatelská nebankovní (ani bankovní) hypotéka totiž nepodléhá níže avizovanému zákonu o spotřebitelském úvěru.

Tomuto zákonu 257/2016 Sb. naopak podléhá nebankovní hypotéka bez registru pro spotřebitele. Proto je v jejím případě nutné, aby byly na 100% splněny veškeré jeho přikázání. Ty se týkají nejenom sjednání hypotéky bez registru a správy pohledávky, ale také toho, kdo ji může poskytovat.

Tímto subjektem je jedině certifikovaná nebankovní společnost a co se týká příjmů žadatele, musí je ze zákona vždy náležitě prověřit. Pokud není možné je adekvátně doložit, nebo jsou v nedostatečné výši například vzhledem k výši závazků žadatele, znamená to nesplnění zákonem stanovené bonity a zákaz poskytnutí hypotéky bez registru.

Odpovědí na otázku týkající se doložení příjmu, nutnosti jeho prokázání tak je: ano i ne. Jestli bude nutné prokazovat příjem u hypotéky bez registru a jestli jeho výše bude dostačující pro její schválení, to záleží především na tom, kdo si peníze půjčuje a za jakým účelem.

1. Spotřebitelská hypotéka

Ta musí mít, pokud se jedná dle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelskou hypotéku bez registru, udělenou certifikaci od České Národní Banky jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského hypotečního úvěru. Při své činnosti jeho poskytování musí dodržovat všechny zákonem nařízené postupy. Zákonných směrnic, kterými má povinnost se 100% řídit, je spousta. Avšak největší omezení, které se výrazně dotýká nebankovní společnosti i samotného žadatele, je nutnost doložit jeho příjem a zákaz hypotéku poskytnout, nebude-li dostatečně vysoký vzhledem k výši jeho nákladů. V takovém případě musí být splněny všechny podmínky minimální zákonné bonity, které je jsou pro získání hypotéky bez registru stanovené.

Aneb spotřebitel na své "spotřebitelování"

Pokud jste spotřebitel, který svoji hypotéku bez registru použije na účel pokrytí nákladů a investic spojených se svým běžný životem, tehdy po Vás, z titulu zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb., kam tento typ hypotéky bez registru spadá, bude vyžadováno prokázat vaši měsíční výplatu a ta bude muset zároveň být dostatečně vysoká vzhledem k vašim měsíčním nákladům. V tomto směru budou muset být splněny veškeré další právní náležitosti na 100%. A že jich je.

2. Podnikatelská

Jedná-li se o podnikatelskou hypotéku bez registru, může ji poskytovat kterýkoli soukromý subjekt. Tím tedy může být také soukromý investor. Kromě toho jsou právní omezení v tomto směru minimální. U hypotéky bez registru pro podnikatele tak lze očekávat podstatně vyšší benevolentnost, především co se týká příjmové a bonitní stránky žadatele. Příjem se zde většinou nedokládá, nebo jsou nároky na příjem podstatně nižší, než u zákonem stanovené spotřebitelské varianty. Totéž platí i pro minimální bonitu potřebnou k získání podnikatelské hypotéky, protože ani tu zákon nespecifikuje.

Aneb podnikatel na své podnikání

Pokud jste podnikatel, který svoji hypotéku bez registru použije na pokrytí nákladů a investic spojených se svým podnikáním, nebude po Vás ve většině takových případů prokazování příjmů vyžadováno. A pokud ano, nebudou na něj kladeny přehnané nároky. Bude to totiž z důvodu zájmů poskytovatele a ne z důvodů zákonných příkazů na prokazování příjmů a jejich minimální výši potřebnou pro získání hypotéky.

Ad 1) Spotřebitel

Poskytovatelem je nebankovní firma aneb na bonitu náročná hypotéka bez registru pro spotřebitele:

Jejím poskytovatelem je většinou nebankovní firma, která je vedená v právní formě s.r.o., nebo a.s., nebo například s.e.

Pokud totiž poskytuje svoji nebankovní hypotéku bez registru pro spotřebitele pro jakékoli jeho osobní účely, musí být certifikovaná u ČNB jako oficiální poskytovatel nebankovního spotřebitelského úvěru a dodržovat veškeré právní nařízení a regule.

Tím se myslí především relativně nová nařízení zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. Spotřebitelem se přitom myslí jakákoli fyzická osoba nepodnikající (většinou zaměstnanec). A za jakýkoli osobní účel se považuje každý, který nijak nesouvisí s podnikáním. Může se tak jednat o hypotéku bez registru na:

 • rekonstrukci či koupi nemovitosti
 • sjednocení (konsolidaci) osobních půjček
 • refinancování hypotéky (zástavy) jiné než podnikatelské
 • jakýkoli účel využití v podobě takzvané Americké hypotéky bez registru
 • vyplacení exekuce nebo dražby vzniklé jinak než z podnikatelské činnosti

Mezi hlavní body tohoto zákona se řadí povinnost poskytovatele sledovat příjem a bonitu žadatele o hypotéku bez registru. Právě její poskytovatel totiž zodpovídá za to, že byly při poskytnutí splněný všechny zákonné povinnosti vztahující se na minimální bonitu žadatele.

Ad 2) Podnikatel

Poskytovatele může být soukromý investor aneb benevolentní podnikatelská hypotéka bez registru:

Poskytovatelem hypotéky bez registru pro podnikatele může být kromě certifikované nebankovní společnosti také jakýkoli soukromý investor.

Aby se tak mohlo stát, musí být splněny 2 základní podmínky:

1. žadatelem o nebankovní hypotéku bez registru musí být podnikatel:

 • fyzická osoba podnikající: živnostník = OSVČ
 • právnická osoba podnikající: firma = společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), evropská společnost (SE) a jiné

2. peníze z hypotéky bez registru musí být použity na účel podnikání.

Musí sloužit na pokrytí jakýchkoli výloh spojených s podnikáním, například na:

 • refinancování podnikatelské nebankovní hypotéky (zástavy): tu lze nejenom vyplatit, ale také navýšit o potřebné peníze opět použité do podnikání
 • konsolidaci všech typů půjček, které jsou opět vedeny jako podnikatelské: ty lze nejenom sloučit, ale také navýšit o potřebné peníze na podnikání
 • investice do developerských projektu, na renovaci či výstavbu komerčního objektu: ubytovny, nájemních bytů, kancelářské budovy (prostor), skladů, výrobny a dalších objektů určených k podnikání
 • investici do udržení a rozvoje firmy: na pokrytí nákladů spojených se vstupem do nového odvětví, s expanzí (růstem) firmy, do skladových zásob, do strategických budov, do technologií, marketingu a další

Jak se tedy nebankovní hypotéka liší od té bankovní

SHODA

Ve svojí podstatě fungují obě na velmi podobném principu. Proces vyřízení, splácení i ukončení smluvního vztahu jsou prakticky totožné. V obou případech se vytváří shodné zástavní právo na listu vlastnickém zastavené nemovitosti. V rámci snahy o ochranu spotřebitele, kvůli které především byl zavedený nový úvěrový zákon v lednu 2016, má klient u obou typů hypoték „po novu“ také naprosto stejné práva. Obě tak může doplatit prakticky kdykoli a téměř zdarma.

ALE

Banka jakožto poskytovatel bankovní hypotéky nicméně musí nahlížet do všemožných registrů žadatele. Její poskytnutí následně zamítne, pokud nejsou v prakticky bezchybném stavu. Navíc, nejedná-li se o bankovní hypotéku na podnikání, vyžaduje vždy komplexní doložení příjmů a jejich tabulkově naprosto přesný poměr vůči nákladům. Možnost využít svoji hypotéku na cokoli se nabízí spíše sporadicky. Většinou se jedná o účelové bankovní hypotéky především na koupi a rekonstrukci nemovitosti. Na druhou stranu je nutno dodat, že pokud se ji podaří sjednat, je celkově daleko levnější než nebankovní hypotéka.

KDEŽTO

Nebankovní společnost je vždy schopná tolerovat nevhodný stav registru poptávajícího. Hypotéku bez registru mu poskytne, i když je registr vyloženě katastrofální. Peníze z ní navíc mohou být téměř vždy použity na cokoliv. Bavíme se tak o nebankovní Americké hypotéce bez registru. V některých případech může stále akceptovat slabý příjem žadatele, nebo mu dokonce půjčit, aniž by se musel příjem doložit. Za to si ale naúčtuje zvýšený úrok a poplatky, což se neblaze projeví ve zvýšených nákladech na hypotéku bez registru.

Chvilka tématického vzdělání:


Úvěrové družstva aneb pouze částečná ignorance stavu registru i zatížení nemovitosti - za to ale vyšší výhodnost.

Na nebankovním úvěrovém trhu se vyskytují také subjekty nazývané jako úvěrové družstva neboli záložny.

Ty většinou nabízí pouze částečné ignorování stavu registru a jsou ochotné vyplatit jen určité typy zástav.

Ve srovnání s bankami jsou tak sice o něco shovívavější, ale pouze vůči nepříliš vážným záznamům v registrech například za opozděné splátky, ale ne za zesplatnění, exekuci či insolvenci.

Navíc se můžete často setkat i s požadavkem na dodání potvrzení o naprosté bezdlužnosti vůči státu, tedy všem jeho orgánům.

To stejné často platí i u zatížení nemovitosti, aby pro ně byla vhodná do zástavy. Většinou na jejím listu vlastnictví nesmí být například exekuční titul, zápis o probíhajícím insolvenčním řízení, natož pak dražební vyhláška. Někdy ani zesplatněný úvěr, nebo zástava od státní instituce (finančního úřadu, OSSZ, zdravotní pojišťovny aj.).

Mohou být náročnější také k doložení příjmů žadatele. Proces vyřízení zde pravděpodobně zabere delší dobu.

Na oplátku můžete získat o něco vyšší výhodnost především v podobě nižšího poplatku za sjednání a úrokové sazby. Jak svojí cenou, tak i náročností na sjednání se nachází někde na pomezí mezi bankovními a skutečnými nebankovními hypotékami.

Odlišný název ale stejná podstata

Ve svojí podstatě je hypotéka bez registru to totožný produkt jako nebankovní hypotéka. Jsou to zcela shodné úvěry se zástavou , jenom se jinak nazývají.

Obě jsou tedy většinou poskytovány nejenom bez nahlížení do registrů, ale také bez nutnosti doložení účelu jejich využití a někdy dokonce také bez prokazování příjmů.

Vlastnosti, parametry, podmínky i postupy nebankovní hypotéky se shodují s Americkou hypotékou bez nahlížení do registru, prokazování příjmů a také účelu využití a to ze všech úhlů pohledu.

Lidé pouze používají různé části tohoto názvu podle toho, co zrovna potřebují a hledají. V podstatě ale všechny znamenají totéž!

Typy registrů dlužníků (klientských informací)

Co registry dlužníků znamenají přesně? Jsou to databáze, do kterých se zapisují záznamy především o problematickém splácení, kterého se v horizontu jednoho až pěti let zpětně lidé .

Mezi hlavní registry dlužníků, do kterých se zapisují negativní záznamy vzniklé z problematického splácení, řadíme:

 • BRKI: bankovní registr klientských informací, který je spravován společností CBCB. Nachází se zde informace o splácení především bankovních závazků ze strany klientů jednotlivých bank.
 • NRKI: nebankovní registr klientských informací který se nachází ve správě společnosti CNCB. Nachází se zde informace o splácení především nebankovních závazků ze strany klientů některých nebankovních společností.
 • SOLUS: zájmové sdružení právnických osob, které do tohoto registru zapisují informace o plnění závazků svých klientů

Registr klientských informací ve všech třech případech znamená registru, kam se zapisují informace o klientech a představuje tak totéž co registr dlužníků.

Výmaz z registru klientských informací:

Negativní záznamy o placení klientů se z těchto registrů mažou většinou automaticky v horizontu jednoho až pěti let. Říká se, že je možné zažádat o výjimečný výmaz problematického zápisu. Je to pravda, nicméně žádost o výmaz z registru je klientovi v drtivé většině případů zamítnuta. Muselo by se totiž při zápisu jednat o chybu ze strany správce daného registru, nikoli samotného klienta.

Jinými slovy, aby se mohl negativní záznam z registru na žádost postiženého klienta odstranit, muselo by k jeho zápisu dojít chybou správce registru, nebo zapisující (tedy splátkovou, úvěrovou) firmou. Nikoli dopuštěním se chybného splácení zapsaného klienta, který tak podává žádost o výmaz. K tomu dochází opravdu sporadicky, téměř nikdy. Proto je většina žádosti o vypsání (vymazání) z registrů zamítnuta.

Za zmínku pro zajímavost stojí, že se do těchto registrů zapisují i takzvané plusové body. Těch dlužník dosahuje při řádném plnění svých závazků, tedy především při včasném splácení všemožných úvěrových produktů (dluhů).

Druhy negativních záznamů

Kvůli problémům ve splácení, kterých se žadatel v minulosti dopustil, se zde mohou nacházet negativní záznamy typu:

 • opožděných splátek
 • zesplatnění
 • exekucí
 • insolvencí

Ty mohly v minulosti vzniknout z důvodu problematického splácení půjček, hypotéky nebo jakýchkoli dalších splátkových produktů.

Ať už se žadatel v minulosti dopustil jakýchkoli splátkových přestupků a tím pádem se v jeho registrech nachází kterýkoli z těchto vážných záznamů, má na získání hypotéky bez zkoumání registrů plný nárok. Jeho registry u tohoto hypotečního úvěru nehrají žádnou roli a mohou se tím pádem nacházet v praktický jakkoli zlém stavu.


Co dalšího se může hodit vědět

Banky v dnešní době velice přísně hlídají stav registru u žadatele o jejich hypotéku, ve kterých velice často bývají malé záznamy typu mobilní operátor, drobný přestupek ve splácení, pojištění a jiné … Proto je velké množství požadavků o klasickou bankovní hypotéku, kde jsou momentálně úrokové sazby na historickém minimu, zamítnuto.

Právě proto je tady exklusivní hypotéka s tolerancí záznamu v registru – výhodný, férový a rychlý hypoteční úvěr, když Vám banka nepůjčí!

Rozlišujeme 2 typy revoluční hypotéky s tolerancí záznamů v registrech dle vážnosti záznamů v registru žadatele:

Hypotéka s tolerancí záznamu v registru Grand:

 • Roční úrok: 2,49 % - 4,89 %
 • Doba splatnosti: od 1 do 30 let (do 74 let věku žadatele)
 • Maximálně do 60 až 90% z odhadní ceny nemovitosti dle příjmu a bonity žadatele
 • Možnost jednorázového doplacení i výjimečné splátky mimo fixaci zcela zdarma
 • Lze sjednat s drobnými záznamy v registrech u žadatele !Pouze drobné záznamy v registrech!
 • Lze sjednat s tolerancí výše příjmů!
 • Zdroj peněz v bankovním sektoru tedy od bankovního poskytovatele (bezpečí a standard)

Hypotéka s tolerancí záznamu v registru STANDARD:

 • Roční úrok: 11,02 %
 • Doba splatnosti: 5 až 20 let (do 74 let věku žadatele)
 • Maximálně do 70% z tržní ceny nemovitosti
 • Možnost jednorázového doplacení úvěru i výjimečných splátek (za 1% z vratné částky)
 • Stav registrů žadatele se absolutně neřeší!
 • Lze sjednat s tolerancí doložení příjmů a účelu využití hypotéky!
 • Jedná se o ryzí nebankovní hypotéku tedy od nebankovního poskytovatele (férovost)

Reprezentativní příklad Americké nebankovní hypotéky

Celková výše americké hypotéky 800 000 Kč
Doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
Výpůjční roční úroková sazba: 9,99 % p.a.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN): 12,4% p.a. (Zahrnuje jednorázový poplatek za sjednání úvěru v předpokládané výši 5 % z celkové výše úvěru, v čemž je zahrnuto jednorázový poplatek za kompletní sjednání úvěru a veškerých nákladů s tímto spojených včetně provedení odhadu a analýzy rizik nemovitosti, tvorby úvěrových smluv, zpracování a zprostředkování hypotéky.
Navýšení úvěru: 1 040 080 Kč
Měsíční splátka: 7 667 Kč (Zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a výše uvedených poplatků s výjimkou jednorázového poplatku za kompletní sjednání úvěru 5 % z jeho celkové výše.)

Co je potřeba udělat pro možné získání hypotéky bez registru

 1. Zanechte nám svůj kontakt a jméno vyplnění formuláře na této stránce
 2. Během 24 hodin Vás bude kontaktovat specialista za účelem bližšího posouzení požadavku a výběru vhodné hypotéky pro Vás: Grand nebo Standard.
 3. Dozvíte se potřebné informace k hypotéce bez registru a budou Vám zaslány podklady ke schválení
 4. V případě úspěšného schválení s Vámi za 100% asistence dotáhneme hypotéku do zdárného konce
 5. Peníze Vám budou mohou být vyplaceny již za několik dnů od vyplnění formuláře na této stránce

Jak je možné, že dokážeme nabídnout tak výhodné parametry a podmínky?

Na úvěrovém trhu a to jak v jeho bankovním tak především také nebankovním sektoru se pohybujeme již téměř 10 let.

Za tu dobu jsme získali dostatečný přehled, rozsáhlé možnosti a vytvořili kvalitní síť kontaktů. Díky těmto jsme schopni umožnit Vám sjednat si natolik levné a přesto bezpečné hypotéky.

Opravdu probíhá celé vyřízení hypotéky bez jakéhokoli poplatku před tím, než mi přijdou peníze na účet?

Přesně tak. Nedává nám smysl, abyste platili za něco, co si ve finále „nekoupíte“. Stejné je to i u hypotéky. Pokud se Vám do vyplacení peněz na Váš účet nebude cokoli líbit (parametry hypotéky / náš přístup / úvěrové smlouvy, které Vám budou zaslány ke kontrole, nebo jiné) a rozhodnete se tak odstoupit od vyřízení hypotéky, NEZAPLATÍTE NÁM ANI KORUNU. Pokud nedodržíme to, co slibujeme, není důvod, abyste nám za cokoli platili.

Neváhejte už a přidejte se k řadě našich spokojených klientů i Vy!

Formulář pro odeslání nezávazné žádosti

K získání bezplatné nabídky na bezvadné úvěrování Vám zbývá už jen:

1️⃣ odeslat z aspoň horní půli vyplněný formulář

2️⃣ obětovat čas potřebný na zpovědní hovor

3️⃣ vyčkat na výsledný verdikt ke zvážení

To celé dáme do čtyřiadvaceti hodin.

📢 Ubezpečení: ano, umíme řešit i bez ručení nemovitostí, no se stropem 550 000 Kč

Upozornění: minimálně se připravte na částku 300 000 Kč, menší rámec je bez šance

🤳 zavoláme Vám z čísla 777465451 nejpozději do 6 hodin od odeslání údajů

🕗 v pracovní dny bežně od 12:00 do 20:00, víkendy individuálně na vyžádání

⏳ na drátě strávíte takto na úvod málokdy dýl než 10 minut velecenného času

™️ krachne-li vyřízení nejvíc vyhovujícího úvěru, NIC neplatíte a VŠE smažeme

Co znamená „nezávazná žádost“?

Slovo nezávazná znamená, že po vyplnění a odeslání potřebných údajů Vám nezávazně zavoláme zpět a poskytneme bezplatné úvěrové poradenství. Pokud se Vám toto poradenství a bližší nabídka úvěru nebudou zdát zajímavé, nic se neděje. Tyto údaje, které jsou zcela důvěrné a slouží jen pro účely posouzení Vašeho požadavku, ihned odstraníme z naší databáze.

Co následuje po odeslání nezávazné žádosti?
 1. Zavolá Vám pan Maček z čísla: 777 465 451
 2. Obecně posoudí Váš požadavek a možnosti
 3. Pokusí se najít optimální řešení
 4. Blíže Vás s tímto řešením seznámí
 5. Zodpoví veškeré Vaše dotazy
 6. V případě, že řešení nalezne a Vy s ním budete souhlasit, předá obratem Váš požadavek k vyřízení jednomu z kolegů, který se na daný obor specializuje.

Důležité upozornění!


Veškeré financování řešíme od OD ČÁSTKY 300 000 Kč. Žádosti o menší peníze nemají možnost pověření specialisté vyřizovat z kapacitních důvodů.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Žádosti o desetitisícové půjčky prosím neposílat. 

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečnou výši doložitelného příjmu vzhledem ke svým výdajům.

Musí tak být splněna zákonná povinnost prověření bonity žadatele a také dosažení jejich potřebných hodnot. Jako příjem se akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou u žadatele zaměstnance nebo poslední 2 podané daňové přiznání, pokud je žadatelem OSVČ. K tomu je samozřejmě možné započítat různé druhy: příspěvků, rent, důchodů a v některých případech také přivýdělků. V registru by se rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiální ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky.

Neumíme řešit hypotéku na koupi nemovitosti, kdy má žadatel vyloženě špatný stav registru, slabé příjmy a zároveň třeba žádné vlastní peníze (akontaci).

V takovém případě může žadatel zvýšit své šance na získání výhodného financování, pokud k sobě dokáže sehnat spolužadatele s potřebným příjmem a stavem registru. Dalším řešením je nabídnout do zástavy ještě jinou nemovitost nad rámec té kupované. Zvýšit šance na zdráné sjednání může taky schopností "přispět" ke kupní ceně alespoň 10% ze svých (nebo po rodině půjčených) peněz.

Pokud budou registry poptávajícího v naprosto tristním stavu, nebo bude dosahovat mizerné výše jeho doložitelný příjem. Nejsme kouzelníci a pokud se klient neposnaží, aby dostatečně zlepšil parametry svojí poptávky, nebude nejspíš možné požadované financování koupě řešit.

A argument typu, že přece proto poptáváte nebankovní, abyste si mohli nemovitost koupit a ještě k tomu v ideálním případě získat peníze navíc na rekonstrukci nebo na poplacení všech bez zástavních dluhů, které máte... To je prosím pěkně požadavek naprosto mimo mísu. Nebankovní sektor je totiž schopný zafinancovat maximálně 60% z tržní ceny nemovitosti, která jde oproti ní do zástavy. To v převedené řeči čísel znamená, že by žadatel o nebankovní hypotéku na koupi musel mít našetřené alespoň 40% z její pořizovací ceny, nebo potom tuto hypotéku patřičným způsobem dozajistit nezatíženou nemovitostí s odpovídající hodnotou.
Mimochodem, za tržní cenu se v případě koupě ve většině případů považuje cena kupní. A to bez ohledu na to, kolik se domníváte, že tržní cena vámi kupované nemovitosti ve skutečnosti je. Nebankovní firma se jednoduše zeptá, proč by jako měl někdo prodávat nemovitost za nižší cenu, než za kolik ji reálně prodat může? Řekně, že tržní cena je přece cena, za kterou se nemovitost prodá(vá). Takže pokud se opravdu nejedná o výhodný kup například v rodině nebo v dražbě, bude se nejspíš při určení tržní ceny vycházet právě z ceny kupní.
Navíc je dobré si uvědomit, kolika procenty bývá ryzí nebankovní hypotéka úročena. Pod 10% se u ní podíváte jedině stěží. Narozdíl o bankovní hypotéky totiž neumí účelové využití hypotéky (kam financování koupě spadá) nijak zvýhodnit. Všechny "nebankovky" jsou prostě bezúčelové (Americké) a tím pádem podobně úročené bez ohledu na účel využití. A to by potom muselo být "sakra výhodné" koupě, aby se vám to oplatilo nebankovně financovat. K tomu všemu snad netřeba dodávat, že se hypotéka na koupi řadí mezi spotřebitelské hypotéky a je proto nutné splňovat zákonnou bonitu i u nebankovní hypotéky na koupi (nejedná-li se o nákup podnikatelského objektu se záměrem ho využít ke své podnikatelské činnosti).

Samozřejmě ale financování nákupu nemovitosti nebankovní hypotékou možné je v případě shody na výše uvedeném. Dá se tak zafinancovat rychle koupě, pokud je to možné a Vám to dává ekonomický smysl a potom převést do daleko levnější banky bez jakéhokoli poplatku hned, jakmile to především časový prostor a stav registru klienta dovolí. V této fází přefinancování do banky je taky vhodné řešit navýšení, pokud jsou potřebné peníze navíc. To lze, jak jsme si řekli, až do 90-ti % z ceny nemovitosti. Nicméně neměli byste kvůli svojí "naivitě" plynoucí z pouhé "neinformovanosti" výrazně přesahovat výše definované hranice. Uvědomme si, že to hlavní, v čem je v tomto případě jeho přidané hodnota, je tolerance jakkoli špatného stavu registru. A za ten si poptávající "pěkně" zaplatí. A tak je vhodné si rozmyslet, i když na nebankovní financování dosáhnete, jestli pro vás není ekonomicky vhodnější variantou počkat si na den, kdy bude možné získat hypotéku přímo v bance.
Toto mějte alespoň rámcově na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz