Nabízí se nízkonákladová a svižná online konsolidace nebankovních půjček a ostatních nedůstojných dluhů třeba i po uplynutí splatnosti a tedy bez registrování registrů?

Dovolte menší vsuvku k tomuto tématu a s trochou polehčení přibližme proceduru sloučení půjček několika následujícími řádky původně vytaženými z této oficiální podstránky, na níž se výživně věnujeme primárně problematice konsolidace.

Udělejme si stručný přehled o významu spojení půjček a s ním nerozlučně spjatých okolnostech. V druhé části si ho poté přibližme 3mi poněkud poetickými perspektivami a přirovnáními použitelnými při předcházení prostopášného peněžního prohloupení...

Postupovat je nicméně potřeba postupně, a proto si první pojďme vyjasnit styčná slova uvedená v nadpise, kterými jsou:

Náklady, rychlost a online průběh spojení půjček.

Stejně jako si neopomeňme vysvětlit...

Jak to fakticky funguje s nedoplatky nasekanými žadatelem a jimi zaneřáděnými registry?

Placení:

Pro jistotu hned ze startu nakousněme to nejvíc důležité, čímž jsou podrobnosti k povinnosti životního pojištění. Ne, samo sebou je k odškrtnutí celková cena. Tu se samozřejmě snažíme tlačit směrem dolů, kam to jenom okolnosti dané situace, vlastnosti a možnosti poptávajícího pustí. Shrnutí do jednotného ceníku se provádí poměrně krkolomně, neboť přesné souhrnné náklady spjaté se sloučením vždy do značné míry závisí na stavu samotného poptávajícího, jeho možnostech a také schopnostech ve smyslu zajištění si a doložení žádoucích náležitostí. A jelikož je nám jejich kondice předem neznámá, jen stěží lze paušalizovat a spíš platí otřepané klišé "je to individuální, takzvaně kus od kusu, čili člověk od člověka". Přestože naprosto přesní je možno být až po upřesnění potřebných podrobností, odbýt zcela oprávněný dotaz: "kolik to bude stát?" ledabylým, opovržlivým, podezřelým, až levotou zavánějícím "to teď horko těžko říct", není nadvakrát nic moc důvěru vzbuzujícího a dobré vtahy budujícího. Takže vezme-li se to "kolem a kolem", je možné shledat, že při troše snahy je určitá sumarizace a přiblížení vodítek vedoucích k vytvoření vaší včasné a co nejperfektnější představy o velikosti cenových veličin konsolidace přece jen realizovatelná. Proto jsme si na to sedli, dali si čas na zamýšlení, zkoumání ze všemožných úhlů, filozofování, vžívání se do kůže žadatelů, načež jsme si vyhrnuli rukávy a pokusili se to výstižně vypsat na klíčové podstránce odkazované horním proklikem. Posuďte sami, jestli se nám s ní podařilo popasovat obstojně. Následně nás neochuďte o upřímný feedback, ať už plný otevřeného hejtu či láfsky. Může se stát, že se z prvního pokusíme vyvodit následky a reflektivně ponaučit, abychom nadále zamezili vašemu dráždění, stejně jako že naopak ještě šibalsky přitlačíme, jen ať vás klidně trefí šlak. Druhé nás dozajista namotivuje, navnadí, nabije, ba kdo ví, co víc. V obou případech opět dosti záleží na zvoleném tónu dané zpětné vazby.

Přemáhání:

Nezbývá, než se ještě letmo zmínit o oné mrštnosti a ujistit Vás, že o ni usilujeme maximální možnou měrou zrovna tak. Někdy se stane, že se neovládneme a do hry vložíme tolik zápalu, že po odkopání všech možných kamenů všemožných úrazů zabraňujících bezproblémovému dosprintování do cíle v co nejkratším čase a za minima škod kolikrát míváme fialovo-černé palce na nohách, samý puchýř, sem tam lehká fraktura. No nic, co by se nedalo přežít...

Povětšinu platících pravidel je nicméně poněkud zbytečné dopodrobna papouškovat i zde, když přijít jim poměrně přesně na kloub můžete na "akademické" půdě podstránky o tomto produktu primárně pojednávající: www.dumdluhu.cz/konsolidace-pujcek

Zbabraná minulost:

Jelikož zde naleznete i další podstatné konsolidační parametry, spíše okrajově se zmiňme o vlivu záporných záznamů zarytě zaznamenaných ve vašich dluhových rejstřících. Ty lze ignorovat s naprostou impozantností, respektive akceptovat jakkoli "pohnojený" stav této "vševědoucí" databáze, před kterou by se sotva skryla zpožděná splátka samotného Chucka.

Z toho nám plyne, že ani půjčky po splatnostech, tedy se stále nedorovnanými, aktuálními nedoplatky nejsou žádný problém č. 1. Jednoduše se u jednotlivých věřitelů, vůči kterým jsou vedeny dané pohledávky, vyžádají dosavadní dlužné částky ke dni čerpání konsolidační půjčky a všechny tyto se z ní "do koruny" urovnají. V těch už bývají automaticky zahrnuty ony nezaplacené splátky, z dřívějška přenesené nedoplatky, které jsou tak nyní po splatnosti a s nimi i veškeré případné pokuty. Nastane tak stoprocentní a definitivní vyrovnání účtů.

Absolutní nezájem o platební historii žadatele ovšem platí pouze za jednoho předpokladu a sice, že jde do zástavy nemovitost. Jedině tehdy lze absolutně neřešit negativní zápisy v registrech svědčící o nepříliš zdařené platební minulosti. To potom nevadí nedávné sesypání, hromada nedoplatků, ani statut zesplatnění, či dokonce takové exekuce, ukončené insolvence, nebo probíhající dražby.

Tím nikdo netvrdí, že pro sjednocení na bez-zástavní způsob musí být historie naprosto premiantská, naopak ledacos nezávažného zvládne zkousnout i půjčující bez zástavy, no nejspíš nikdo nebude poněkud oprávněné ochoten svěřit svých 300 tisíc a víc někomu, kdo zpětně víckrát porušil splátkových kalendář, než ho svedl dodržet, aniž by jeho pohledávka byla zabezpečena odpovídajícím způsobem.

Adekvátním zajištěním je jedině nějaká věc, která svojí cenou přesahuje výši poskytnuté půjčky, ideálně věc se zemí nerozlučně spjatá, tedy nemovitost. Tehdy je poskytovatel ve všech ohledech výrazně vstřícnější a zároveň ochotný předložit výhodnější podmínky.

Legislativní blues:

A tím se dostáváme ke druhému, (pevně doufáme) definitivnímu háčku, který mají na svědomí neoblomné noty od zákonodárce. Jím do éteru spotřebitelských úvěrů vypuštěná a veškerým individuálním zájmům nadřazená legislativa vyžaduje bezpodmínečnou podřízenost fungování všech jejich nabízejících paragrafům zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. Jeho primárním posláním je, jak už jsme se mnohokrát zmínili, zpřehlednění trhu a zamezení výskytu nekalých praktik, tedy jeho zkultivování. To vše za účelem ochrany spotřebitele a to především důkladnějším ohlídáním jeho bonity, tedy příjmů, výdajů, zkrátka celkové úvěruschopnosti. Poslušni musí být všichni účastníci úvěrového trhu za účelem svojí obživy, tedy jak zprostředkovatelé, ať už vázaní, či samostatní, tak samotní přímí poskytovatelé a do posledního písmenka dodržovat tento diktát, leda by si toužili dostat do křížku s úřady a pod palbu peprných pokut. Takže jakékoli takové "neomalené" prověřování Vás jako žadatele a "pídění se" po vašich pravidelných platbách a příjmech většinu nemá co dočinění s individuální neschopností, náročností, opatrností až schizofrenií osloveného subjektu. V plus mínus podobné míře byste se s těmito móresy nejspíš setkali i u všech dalších adeptů, pokud ovšem zrovna nedisponují kamikaze sklony, které poté mohou být spíše na škodu obou zúčastněným stranám, tedy i té vaší. Nerozlišuje se přitom jeho ne-bankovní povaha. U bankovních domů to každý považujeme za jaksi samozřejmé a nutno přiznat, že zcela oprávněně. Opravdu je to u všech bank plus mínus stejné a právní týmy ustavičně pracují na držení kroku s nejnovějšími právními nároky a trendy. Zato pro "nebanky", které dříve měly tendenci, kulantně řečeno, v těchto ohledech spíše zaostávat, to platí dvojnásob.

schůdné skulinky:

Má to celé nějakou milosrdnou skulinku pro toho, kdo skutečně potřebuje zachránit situaci, přeje si ji řešit úvěrem, neboť pro něho dosti pravděpodobně představuje platebně nejpřijatelnější řešení? Ale ovšemže. To by nebyla žádná divočina moderní doby, kdyby všechno bylo stabilní, neoblomné a neproniknutelné. Výjimka i zde potvrzuje pravidlo, záleží však do určité míry na šikovnosti, zběhlosti a znalosti poptaného vyřizujícího, takže si ji každý, počítáme, nechá sám pro sebe. A své klienty, samozřejmě...

Znalostí čeho se však nejspíš chlubí i naprostý benjamínek v oboru je, že na žádný úvěr určený na podporu podnikatelské aktivity žadatele, jednoslovně označovaný jako podnikatelský, se však podobný metr nevztahuje. Respektive v nedávně době nedošlo k žádné novelizaci zákona o něm pojednávajícím, takže zde stále přetrvávají pravidla divokého včerejšku, vládne právo silnějšího, neboli energičtější a průbojnější pes.... Většina učiněných rozhodnutí závisí na svobodné vůli věřitele, aniž by mu do řemesla kdokoliv kafral, nebo se za ně potom někomu musel zodpovídat. Ptáte-li se na důvod, možná se počítá s tím, že podnikatel je snad dostatečně sečtělý a schopný, aby si dokázal poradit sám, ochránil se a peněžně přežil. Aneb "vlk ať se o sebe v divočině postará sám, ovečky ve stádu je nutné opatrovat."

ach ty internety:

Abychom to zakončili pravidly platnými pro průběh celého vyřízení... Vzhledem k tomu, že se nacházíme zhruba ve čtvrtině jednadvacátého stolení, do finiše slučovací túry, nebo kůry dá se zrádně dostat cestou ryze online, až na to, že v samotném cíli na Vás počká pouze podpis pod pár papírů. No i ten by se v případě vyložené nutnosti možná dal zařídit jiným způsobem.

první zaplatíš, pak uvidíš:

Jo, když už jsme teda naťukli ten průběh realizace, řekněme si ještě na závěr první části o tom, co by mělo být možná zmíněno "až" na prvním místě, tedy o jeho peněžních atributech, respektive průběžných nákladech. Vím, pořád ty peníze, začali jsme penězi, skončíme penězi. "Ale všechno se snad netočí kolem peněz, ne!?" "Ale nepovídejte, to jsou mi novinky, od kdy?" Ach ta moderna, všechno ostatní jakoby ztrácelo smysl, lesk a význam, dokonce i život, emoce a pocity. Ale zpátky k tématu... Nevíme, jak jinde, no nám nepřijde zrovna trendy vyžadovat po žadateli nějaké závratné placení, blokovat ho tak a vystavovat jeho už tak dosti omezený kapitál riziku ztráty. Nikdo se snad nechce stát svědkem epického lamentování vycházjícího z jeho vlastních úst: "já osel sem jim dopředu zaplatil a oni pak za odměnu akorát oser". Ne ne, žádné krytí doposud vynaložených investic, peníze pěkně až po odvedení jasně dohodnuté a vskutku kvalitní práce!

Jó, u takové dodávky vnitřních závěsů ještě pochopíme opodstatnění částečných, řekneme třicetiprocentních záloh. Dodavatel musí hold dát na míru připravit látku, garnýže... Do doby jejího připsání je pochopitelné, že nechce hnout ani brvou. Takové reálné a ztrátou hrozící výdaje však vyřizující konsolidace nemá... Dobrá, pomineme-li výdaje reklamu, různé nástroje, krmení zaměstnanecké družiny... Jakoby dobrá, má, ale ne tohoto typu, nevkládá-li do daného zákazníka vlastní kapitál, nemá krom výdělku o co přijít. Je na čistě na něm, aby si je ukočíroval dle situace na trhu. No prostě, ať si každý dělá, jak myslí, u nás je to považováno za součást, riziko podnikání a dopředu po odběrateli zkrátka nechceme nic. A tím pádem máte taktéž při vyřizování zaručenu nezávaznost, která se s pojmem placení neodmyslitelně pojí. Ztratili jste najednou z nějakého důvodu zkrátka zájem? Hold, co se dá dělat. Držíme palce, abyste se měli, někdy třeba opět na slyšenou, shledanou. To výlučně v případě vašeho zájmu, potřeby, samozřejmě...

Co je dál žádoucí znát, rozhodně nepodcenit, každopádně udělat a v žádném případě nedopustit?

¹ "Přestaňte býti naivní lamka, snadná kořist pro kdejakého lapka, snižte své náklady a učiňte tak pro jednou definitivní přítrž prohlubování svého měsíčního manka."

Běda těm, kdo žijí v bláhovém domnění, že zasažení všemožnými flastry "na tajňačku" zanesenými do ceníků pofidérních nebankovních půjčujících se jich jakože netýká a nechají se opít rohlíkem, tedy zlákat doslova neskutečným úrokem.

"Ale vždyť oni přece budou po celou dobu sekat latinu, platit včas, dokládat vyžádané, tak snad nebude jediné švestky, na které by je svedl nachytat a tudíž ani jediné pálkové pokuty, jež by k jejich nelibosti vytasil ze svého repertoáru. Určitě se tak není čeho obávat a ta splátka je tak skvělá, s ostatními společnostmi přímo nesrovnatelná..."

To sice je, no obojím bychom si zase tolik jisti nebyli, stejně jako jevíme vážné obavy o výši konečného přeplatku, jenž může být na lusknutí drasticky navýšen, znásoben, ba dokonce zněkolikanásoben za takzvané porušení smluvních povinností.

Byť statistika nuda je, z historických dat vyplývá cenný údaj: ať už jsou lidé jakkoli jen málokomu, zanedbatelnému procentu  se jejich dodržení skutečně podaří a když už to vypadá vskutku nadějně, někteří nebankovní poetové své fantazii očividně meze nekladou. Nakonec vždy vynaleznou způsob a důvod k napaření pořádné pokuty, která k vám posléze přiletí nejenomže nestihnete mrknout, ale ani si pořádně uvědomit za co, natož se jí tak adekvátně ubránit. Stovky tisíc pak zahučí jak nic a o chlup nižší úrok pak budiž na nic stejně jako víno na nervy bez otvíráku. V celkovém přeplatku bude totiž zastoupen asi jako "maso v kebabu", které tvoří sotva 15 procent této, žehličkou pilně opilovávané hmoty."

Do nečekaných platebních potíží se ostatně může dostat kdokoliv z nás, "ani neví jak" a když si půjčující zkrátka umane dohnat ušlý zisk, dozajista dokáže zčistajasna vyhrabat nějakou tu švestku, byť už dávno přešlou a plnou červíků, nebo naopak nedozrálou a kyselou jak citron. Zde je to ale jedno, svůj účel to splní a účel, jak víme, světí prostředky. Těmi Vás překvapivě nachytá zcela nepřipravené a zranitelné jako pár dnů po početí. Aby byla podobizna dokonalá, dle vlastní libosti vás potom ještě doslova oholí jako dětskou...  a aby toho nebylo málo a dílo dokonáno jest, přivede vás do peněžního stavu daleko horšího, než v jakém jste se nacházeli tehdy, ještě zcela nevinně nakukujíc na svět. Zlaté to časy, kdy jste ještě měli nic a ne mega mínus...

² "Dostáváte se pod palbu spousty splátek? Padne na ně většina vašich výdělků vydřených poctivým živobytím? Nezbývá pak mnoho na důstojné žití, natož na nějaké to materiální pozlátko? Zvýšené životní výdaje vás naopak mnohdy ještě nutí dobírat nové dluhy, abyste si daný měsíc vůbec vystačili a zvládli je všechny pokrýt? Máte pocit, že krom vydělávání na placení "čeho všeho" neděláte nic jiného, jako byste žili čistě pro to? Přestože životní zde ještě neznamená, že by přímo ohrožovaly vaši existenci, bez jejich dorovnání nebude stát za "nic moc", spíš půjde o takové to tlakové přežívání v krizovém módu. Označení "úprk z hrobníkovi lopaty" tak není úplně mimo.

Vymaňte se z područí jejich tyranie, vychutnejte si svůj život plnějšími doušky, mějte z něho konečně něco, dopřejte si nějaké to potěšení a radši si zajděte někam na poklidnou procházku namísto nevyhnutné nutnosti neustálé roboty. Ostatně nejste robot, abyste pořád pracovali. I ten potřebuje čas od času servisovat, poctivě promazat. 

Pokud považujete pořekadlo "čas jsou peníze" za pravdivé, ořezání výdajů "co to dá" potom povede k získání času. Jinými slovy už nebudete muset vydělávat tolik peněz, abyste se mohli mít jako doteď, nebo si je můžete užít vlastním způsobem. Jak se s ním, či s nimi rozhodnete naložit, je jen na vás.

Volno, relax, či více práce pro další peníze, abyste nemuseli stresovat z neustálé finanční těsnosti? Doplňovat nedostatek šťávy, nebo vkládat její přebytek? Prostoupení energií, klidem a celistvostí, či dobrým pocitem ze seberozvoje, zdokonalení a posunu vpřed? Nejenom profesní naplnění svého potenciálu, sebe samého uspokojením svých dvou styčných pudů sebezáchovy a pokračování rodu, pocitem budoucího zabezpečení, zadostiučinění vlastní ambicióznosti, ukojení skryté touhy po dokázání sobě, druhým, uznání, ocenění, pomstě, nebo jen soběstačnosti, postarání se o sebe a blízké, tužbě po svobodě, poklidu, nějaké té věcičce, či vyhoupnutí se na určitou životní úroveň, styl..? 

Každý ať si nakonec dělá, co cítí, pak je to z nějakého důvodu nanejvýš vhodné, sic na první pohled kolikrát dosti žalostné a k zániku postupně vedoucí. I ten ale musí jednou přijít a bez příčiny se neobejde."

³ Jestliže... se v tom poznáváte a jednotlivé dny rozeznáváte vesměs podle termínu povinných splátek a náplň těch ostatních převážně utváří starost o vydělání dostatku na jejich vyrovnání... Vás frustruje pocit, že z většiny dnů "Bůh ví jak dlouhého" života máte prakticky kulové, žádné extra poznání, pokoj, ani vzrůšo, že žijete prakticky jen pro almužnu umožňující vám přežít, natož abyste si přidělený čas udělali pěkný, když je každá jedna sekunda tak neocenitelná a ne, abyste jich po haldách "plýtvali" v nezáživném zaměstnání, dostávali tak akorát na přežití a v jednom velkém rutinním kolotoči plného strádání se spíš těšili na jejich definitivní vyplýtvání...

Těžce vydřenou hotovost už jste neviděli ani nepamatujete, stejně jako vizuální stránku jednotlivých bankovek, jen pár cifer se vám mihne přes učet, aniž byste na ně měli sebemenší nárok. Sotva poplatíte, co máte, popřípadě to nejvíc hořící, a jedete dál.

Teda aby bylo jasno, peníze za vás nevyděláme, ani nepřesvědčíme šéfa, aby vám koukal přidat. Jediné, na co můžeme mít pozitivní vliv, je výše vašich výdajů. Tedy těch dluhových. Inkaso, paušál, ani palivo pro vás zlevnit nesvedeme. Hypotéka, půjčky, kreditky, konťáky či jiné úvěrové výmysly, to už je jiná básnička...

Tím je možno vyloženě ulevit každému, kdo:

- si zrovna nelibuje v úmorné rutině platební mašinérie, jež z něho akorát tak vycucne veškerou radost, dostane se do křeče, ztratí lehkost letu, jednotu s přítomným bytím i víru ve zvládnutí zítřků. 

- ze starostí a zápřahu akorát tak nepřirozeně stárne a sotva vyraší nové vrásky, už věnuje plnou pozornost aktivitě umožňující dostát nastávajícímu placení

- sic cítí, že je nejvyšší čas si ulevit, dopřát si pořádný oraz, než se "porantaná" psychika neblaze a možná též nevratně podepíše i na jeho fyzickém zdraví, ale kdy a za co asi tak?!

Vždyť jen ten, kdo je má, může. Nemající musí, nemá na výběr. A co potom ten, kdo je těžce mínus?"

Pojďme se společně pokusit o učinění přítrže takové nálože.

Tolik peněz, abychom Vám dopřáli slastný pocit z definitivní úhrady všech těchto katastrofálních záseků, Vám pochopitelně nedokážeme věnovat "jen tak" za děkuji, bonboniéru a dobrý pocit.

Zato s čím pomoct třebas dokážeme, je jejich urovnání z o poznání lacinějších zdrojů a znatelné přiškrcení dluhových výdajů. Utáhněte pomyslné odtokové žlábky, které vás pravidelně bezostyšně obírají o nebetyčné peníze s každou jednou siluetou měsíce kolem středu naší země.

Navíc se při jednom nabízí nefouknout váš polštář o dodatečné peníze pro libovolné využití, třeba jakousi rezervu na horší časy pro vykrytí těsných splátek, či nečekaných účtenek. Žádná menší krize Vás již nezaskočí, neboť tak dojde k nadopování vašeho konta kreditem nad hodnotu dlužných částek ke sloučení a to zcela legálně.

Navrácení celého tohoto "balíku" se potom "samo sebou" nevyvarujete, bude ho potřeba uskladnit na původní místo v plné výši do posledního "stébla" včetně dohodnuté úplaty, nicméně v průběhu sklizně jich budete posílat podstatně míň a paradoxně vás jich to ve finále může celkově i míň stát a to z jedné prosté prapříčiny: nový, je vlastnící velkostatkář nebude natolik nenasytným úžerníkem.

PS:

Pro zatvrzelé čekatele, kteří se naopak přiklání k dalšímu rozmýšlení a vyčkávání na to, až jestli co první kdo kde všude možně, si dovolujeme přiložit k libovolnému využití zdarma šablonu čestného prohlášení pro připuštění rizik promeškání příhodné příležitosti:

"Já zde přítomný (á) ... ... počestně a bez jakéhokoliv náznaku vnějšího nátlaku prohlašuji, že posouváním poptání podobně pompézní příležitosti  na později přijímám "opravdovské" riziko v podobě zmeškání příhodného okamžiku jakož i jejího definitivního promeškání. Toto rozhodnutí jsem udělal (a) za zvýšené bedlivosti, je projevem mé svobodné vůle jakožto plně svéprávného jedince, připouštím si veškeré potenciálně nepříjemné dopady, činím tak výhradně na vlastní zodpovědnost, aniž by moje polovička posléze plánovala požádat si o pravý vdovský příspěvek, či si činila jakýkoliv nárok na jiné podpůrné prostředky. Dne...Místo..."