Přestřelené splátky i přeplatky❔
 📉 Ostrouháme 
až o 86 %
PS: a to se nerouháme...

 KONZULTOVAT

dosáhnout na únosnou 
hypotéku
konzumovat hojnost kapitálu
a opilovat dluhové výdaje.

Naši investoři stojí za i o Váš KLIK.

Abacus
KALKULOVAT

Peace
 KOOPEROVAT

Send  info@dumdluhu.cz

 Zužitkujte též 11 LET zkušeností
a posichrujte si životní standard i majetek do nadcházející epochy Smiling Face with Open Hands on Noto Emoji Font 15.0
Přestřelené splátky i přeplatky? 📉 Ostrouháme až o 86 % ≠ rouháme Zužitkujte 11 LET zkušeností. Telephone free icon 777 465 451 Send  info@dumdluhu.cz Abacus  kalkulace  konzultace Peace  kooperace

Americká nebankovní hypotéka

Co je to Americká nebankovní hypotéka

Je to neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Co znamená Americká:

To znamená, že z ní získané peníze můžete použít za jakýmkoli zamýšleným a zároveň uzákoněným účelem, který posléze nemusíte nijak dokládat.

Jaké má tato nebankovní hypotéka hlavní výhody:

Ty spatřujeme především v tom, že uskutečnění jejího načerpání není podmíněno doložením faktur či kupní ceny v rámci takzvaného zpětného profinancování, ani do něho nejste pod hrozbou zesplatnění hypotéky tlačeni v určitém budoucím časovém úseku (většinou do roka) od jeho nastání.

Stejně tak se vyhnete i provádění odhadů nebo posílání fotek takzvané prostavěnosti, které by poskytovateli potvrdili procentuální fázi výstavby a dovolili Vám vyplatit další část z celkově schváleného hypotečního budžetu.

Nebankovní povaha Vám pak přinese benefit v podobě možnosti jejího získání i přesto, že vykazujete zhoršenou kvalitu ukazatelů úvěruschopnosti, kvůli nimž Vám byla zapovězená bankovní hypotéka, zásluhou vyššího stupně shovívavosti, nižší dokládací i administrační náročnosti, což se současně často pojí s devízou značně rychlejšího vyřízení.

Nevýhody nebankovní:

To bývá na oplátku vykoupeno řádově vyššími provozními náklady a celkově nižší úrovní smluvní standardnosti a tudíž i možnou nestabilitou v porovnání s bankovními hypotečními produkty.

Naše silná stránka:

Razíme cestu nebankovní poctivosti a máme výborné bankovní dovednosti.

Proto tam brzy i hladce dorazíte a nehrozí, ne že se Vám stane osudnou.

VYDAT SE


Účelová bankovní hypotéka vs. Americká nebankovní:

S tímto rozlišováním účelovosti a současně značným zveličením i zvýhodněním takto značené hypotéky se většinou setkáte pouze u bank.

Drtivá většina nebankovních hypoték totiž bývá vedená jako neúčelová čili Americká automaticky a tudíž lze finance použít na cokoli.

Upřímně nevíme o takové nebankovní firmě, která by bazírovala na následném doložení účelu využití od ní získaného kapitálu.

Americká a účelová hypotéka - rozdíl

Účelová hypotéka je taková, kdy se peněžní prostředky po načerpání použijí na pokrytí kupní ceny, výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti a to výhradně věcí s ní nerozlučně spjatých.

To se posléze prokazuje kupní smlouvou, prováděním odhadu takzvané prostavěnosti k pozvolné výplatě, nebo dokládáním účelových dokladů - faktur.

Některé banky dovolují uplatnit část z nabytého hypotečního rámce na vybavení domácnosti, nebo zcela bez účelově.

Horní limit této neúčelové složky často stanovují na 20 % z jeho celkové výše.

Všechny ostatní hypoteční účely samovolně spadají pod Americké, "neúčelové", přestože se předem jasně specifikují a posléze putují na záměry jako je ono domácí zařízení, leasing auta, koupě jiné věci, konsolidaci dluhů, refinancování jiné než účelové hypotéky, nebo investici do podnikání. V takovým případech se už nejedná o účelovou hypotéku v pravém slova smyslu, přesto se lze při jejich zvolení dočkat určitých slev či úlev.

Americká bankovní a nebankovní hypotéka - rozdíl

U bank můžete získat buďto klasickou účelovou hypotéku, kdy účelem jejího využití musí být, jak jsme si řekli, vždy rezidentní nemovitost, nebo si mírně připlatit za hypotéku Americkou a oželet "pár procent" LTV, kdy Vám peníze mohou posloužit na cokoli. Nebankovní se zajímá pouze informativně, aby se dokázala orientovat a vyhodnotit rizika, jinak k následnému dokladování záměru jeví nezájem.

U bankovní americké hypotéky musí mít žadatel oproti nebankovní americké hypotéce prakticky zcela v pořádku registry (bankovní i mimobankovní) a navíc výše jeho doložitelného příjmu musí vždy odpovídat jeho nákladům splátce Americké hypotéky v požadované výši. Naopak nebankovní americkou hypotéku můžete automaticky získat (lze sjednat) nejenom bez doložení účelu využití, ale taky bez doložení příjmu (AKTUALIZACE: VZHLEDEM K NOVÉMU ÚVĚROVÉMU ZÁKONU TOTO JIŽ NEPLATÍ - NAOPAK NEJEDNÁ-LI SE O PODNIKATELSKOU HYPOTÉKU PŘÍJEM SE MUSÍ DOLOŽIT A BONITA MUSÍ BÝT DOSTAČUJÍCÍ VŽDY!) a bez nahlížení do registru dlužníků (STÁLE ZCELA PLATÍ).

Nebankovní firmy totiž na rozdíl od bank (které poskytnutím hypotéky peníze jakoby vytváří) zhodnocují soukromé peníze, vystavují se riziku nesplácení a to vše je reflektováno ve vyšším úroku. U nebankovní americké hypotéky je tak současně potřeba počítat s podstatně vyšší roční úrokovou sazbou, z toho důvodu i měsíční splátkou. Celkově je zde potřeba mnohem větší obezřetnosti, opatrnosti ze strany poptávajícího (žadatele), hrozí mu zde totiž podstatně větší nebezpečí než v bankovním sektoru!

Podnikatelská versus spotřebitelská nebankovní hypotéka:

Zásadní rozdíl spočívá právě v oné daleko větší tolerantnosti u první, kdežto těžšímu despotismu u druhé.

Na víně tomu nejsou ani tak jejich poskytovatelé jako zákon o spotřebitelském úvěru 
257/2016 Sb., kterému se při poskytování spotřebitelských úvěrů musí bezvýhradně podřizovat.

To má neblahý vliv zejména na náročnost vyřizovacího procesí, že už bývá podobně nemožné, jako získat stavební povolení na mrakodrap uprostřed zástavby rodinných domů.

Na druhou stranu jim třeba nechat, že, pokud teda čirou náhodou dopadne, nachází se u něho úvěrovaný ve výrazně větším bezpečí právě zásluhou všech těch regulací.

Kdežto u podnikatelských úvěrů, které se řídí pouze úpravou občanského zákoníku, si toho mohou úvěrující dovolit o poznání víc na vstupu i v průběhu splácení.

Výsledkem takové volné ruky trhu pak mnohdy bývá nižší stupeň standardnosti i trpělivosti a naopak značně vyšší u cenotvorba za porušení povinností.

Proto je zde potřeba být nadmíru obezřetný, neb to, že hypoteční úvěr získáte, je sic pěkné, ale muset jednou proklínat den, kdy se tak stalo, už ne.

TIP:

Jediným 100% řešením, jak se vyvarovat neférovým nebankovním firmám na trhu a jejich nástrahám (které bývají zakomponovány v úvěrových smlouvách), je domluvit si vlastního právníka, který se v orientuje v úvěrovém právu. Vyžádat si od nebankovní firmy úvěrové smlouvy k prostudování, korektuře a nechat si je prostudovat, prověřit u právníka. Každá slušná firma je tomuto otevřená, ochotná smlouvy (v naprosto přesném tvaru, ve kterém dojde k následnému podpisu) zaslat na email. Pokud se zde právníkovi nebude něco líbit, uvidí se různá úskalí nebojte se požádat o opravu smluv dle jeho doporučení. Pokud tomuto nebude firma nakloněná, neváhejte odstoupit od podpisu! Peněz, o které můžete přijít podpisem úvěrových a zástavních smluv neférové nebankovní firmy, je spousta!

Rozdíl ve výhodnosti

Proč je dobré tyto dva pojmy rozlišovat? U účelové hypotéky je možné se "za odměnu" dostat na podstatně výhodnější úrok. Rozdíl mezi úrokovou sazbou účelové bankovní hypotéky a Americké (neúčelové) bankovní hypotéky je poměrně znatelný. U účelové bankovní hypotéky startují (v době psaní tohoto článku) úrokové sazby přibližně na 2% ročně, kdežto u americké bankovní hypotéky se jen stěží dostanete pod 4 % ročně.

Pokud si chcete zažádat o hypotéku u banky a peníze z ní chcete využit za jiným účelem (konsolidace půjček, koupě automobilu, investice do podnikání, dovolená…) než je investice do nemovitosti, Americká bankovní hypotéka je možným nástrojem právě pro Vás.

Časově omezená možnost sjednání:

Pokud nemáte vážné záznamy v bankovním registru, máme možnost Vám sjednat bankovní účelovou hypotéku, u které můžete až 30 % využít neúčelově a současně tak získat velice zajímavou účelovou úrokovou sazbu...

Důležitá upozornění:


Úvěrování řešíme OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy je nově nutné, aby byl poptávající současně vlastníkem nemovitosti.

Aby bylo mezi námi jasno, tak pro jistotu ještě podotýkáme, že půjčku bez zástavy nemovitosti jsme pořád ještě ochotni řešit, nebo prostě schopni. Zkrátka to jde, abychom nevyzněli příliš pyšně, ani namistrovaně.

Má to ale jeden "menší" háček a to ten, že jakožto žadatel o ni ji musíte alespoň vlastnit, přes což už u nás vláček s vaší žádostí nadále nepřejede, jen Vás teda nebude jednosměrně tlačit k jejímu ručení.


Polehčující okolnosti toho milníku, k němuž jsme dospěli neblahou osobní zkušeností:

Odedneška jsou pryč ty časy, kdy jsme se mohli usm(n)ažit, abychom lidem zhola nemajetným, zato však zplna hrdla zadluženým sloučili jejich dluhy do jednoho, o parník výhodnějšího konsolidačního úvěru.

Dalo to práce jako na kostele, odpad z toho byl teda požehnaný, odměna i vděčnost nevalná a té následné splátkové delikvence, mdloby i hanba pomyslet...

Z jedné strany to shazovali investoři jako na běžícím stole hákliví na kdejakou ptákovinu jako staré na měsíčkách, z druhé se to pak táhlo jako smrad vinou těžce nechápavé anebo letargické klientely občasně se snoubící s našimi letadlovými (offline a jet leg) stavy z přetlaku, vyřízení a averze.

A pak to najednou začalo přilétat jako kulové blesky z čistého nebe, vícero zdvižených prstů od životů, je regulérně ohrožující události, zdravotně varovná znamení, že takto už to dál (níž) jednoduše nešlo, takže jsme přestali meškat, váhavě váhat, odkládat neodkladné a málem neslyšně z posledního zbytku sil praštili do stolu, načež pronesli ono pověstné "A DOST".

Časy se hold mění, ne vždy se hodí zkostnatěle lpět na starých, dneska už nefunkčních vzorcích uvažování, a v této pohnuté době je celý žhavý půjčovat jen tak ledakomu bez patřičné nemovité opory leda dobrý dobrodruh...

S eskalující hrozbou hromadného propouštění jakožto doprovodným jevem roz(v)orání soukromého sektoru, s ní přímo spjatých výpadků příjmů, platebních neschopností, k tomu strmých pádů cen nemovitostí coby podkladových aktiv, peněz drahých jako čert a ztrácejících na hodnotě jako krypto, rozhodně není radno očekávat žádné extra rozdavačné tendence.


Závěrem:

Vás poprosíme o respektování tohoto našeho rozhodnutí a my na oplátku zase slibujeme, že vyvstane-li znovu na obzoru něco tak velkorysého a zároveň lidového, jak si obojetně představujeme,

střelhbitě vezmeme toto preventivní varování na tabuli houbou, tento z popela povstalý, nezastavovaný úvěrový produkt opět vykreslíme křídou v nejvyparáděnějším možném světle na inzertní ceduli, s níž nad hlavami pak v cuku letu bohorovně vyrazíme na slavnostní promenádu do internetových ulic.

Do té doby poněkud úlevně vyhlašujeme nevratného šlofíka, "dobro" došli, ENDE ŠLUS, dasvidania, nebo "pro nás za nás" hasta la vista, ať příliš nezníme jak proruští švábové...

Dále u ní platí, že stav jeho registrů, příjmů, dluhů (bonity) i účelů hraje zásadní úlohu.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

U manželů se společným jměním je nutné, aby si "ze zákona i rozumu" žádali společně.

SJM neboli zkratka stvořená z počátečních písmen těchto tří slov: Společné Jmění Manželů totiž neslouží pouze k tomu, aby automaticky docházelo ke spravedlivému rozdělování (ne)movitého majetku, který po sňatku nabyde jeden z jeho účastníků, se svou drahou polovičkou v pohlavně rovnoprávném poměru 50/50, přestože se ona sama na žádné listině stvrzující její vlastnická práva zrovna nevyskytuje.

Podobným způsobem totiž může dojít k samovolnému přenášení a podvojnému přiřazování i toho dluhového, tedy úvěrového zaangažování (zatížení), které si za dobu manželství odváží "pořídit či převzít čistě sám na sebe" jeden z manželů za absence písemného souhlasu a tudíž snadno i vědomí toho druhého, kterého se tak i přesto mohou v budoucnu negativně (do)týkat případné spory vedené v souvislosti s řádným neplněním s ním spjatých povinností, přestože na úvěrových smlouvách o něm opět není ani zmínka. Jinými slovy pak, třeba z důvodu nesplácení, může dojít k věřitelovu (vymahačovu) uspokojení takto vzniklé pohledávky i z dlužníkovi poloviny majetku spadajícího do společného jmění, pokud nedisponuje žádným, výlučně vlastním.

A proto, aby byla plně zachována jakási partnerská transparentnost, musejí si u nás manželé k žádanému úvěru pokaždé přistupovat společně, mají-li mezi sebou v době podání žádosti společné jmění plně aktivní.

I zadlužení je totiž záležitostí mající důležité vazby na vzájemné soužití, k jejímuž mlžení by proto nemělo docházet už jen z principu lidskosti a zmíněné průhlednosti. O příjem silně ochuzená sestava žadatelů pak stejně v drtivé většině případů nevychází ani bonitně, což je další pádný argument pro neprodlené přesvědčení druhého z manželů k jeho přímé spoluúčasti na akci alespoň z pozice spolužadatele, potažmo budoucího spoludlužníka, který bere vítr z plachet narážkám hrdopychů typu: "Snad jsem už dospělá, plně svéprávná osoba oprávněná si rozhodovat sama za sebe a jednat, jak se mně zlíbí?!" To na každý pád jste, no též můžete být ve svých snahách zvenčí omezována, ohrožujete-li svým jednáním život bližního jako v tomto případě - (do)životního partnera.

Abyste se tak nedělo a Vy si pak mohli začít plně přetavovat své peněžní představy v realitu bez potřeby ohlížení se na rozmar manžela a žadonění o jeho souhlas, je nutné mít SJM zúžené, ideálně pak úplně rozdělené (zrušené). K tomu lze dospět buďto sepsáním předmanželské smlouvy upravující pravidla pro rozdělování společného jmění, nebo potom takovou jeho změnou provedenou kdykoliv v průběhu manželství třeba u notáře. Ten Vám po společné návštěvě (ne vážně nestačí, když přijdete sami) za pár tisíc rád rozváže křidélka a Vy si budete moct žádat a vystupovat každý sám za sebe, jak jen se Vám zachce bez nutnosti přizvání k účasti a výhledově i možnosti negativního zásahu toho druhého.

Tato tématika samozřejmě má své "světlé i tmavé" výjimky a potvrzující pravidla, stejně jako každý takový krok pochopitelně má své vlastní individuální specifika, pro i proti a tak i nároky na vhodné provedení, které je potřeba zohlednit a do výsledného díla všestranně zapracovat tak, aby sedli jako "hrnec na zadek" nejlepším zájmům obou manželů.

Více informací k této problematice si můžete přečíst: RADY A TIPY: SJM jak ho otočit ve svůj vlastní ekonomický prospěch

Hypotéku na koupi s nulovým jměním, do-zajištěním a KO úvěruschopností spíš nedáme.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Na 101% se podvolujeme zákonu o spotřebitelském úvěru, který si začal dovolovat 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením žádoucího financování nám žádající neplatí za benzín, amortizaci ani kafé.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou srovnávány a nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní, nebankovní, spotřebitelské i podnikatelské), dále dluhové poradenství v rámci živnostenského oprávnění plus nabídky soukromých investorů v rámci uzavřených tipařských smluv a nástroje realitního trhu.

DůmDluhů.cz je možné považovat za virtuální tržnici s úvěrovými produkty sloužící k navigaci a propojení návštěvníka s investorem či úvěrářem schopným v daný moment nejlépe uspokojit jeho nákupní potřebu. Zakládáme si na vyspělé analytice i realizační dovednosti.

Řídíme se novelou zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. platnou od 1. 12. 2016. U všech našich investorů vždy dochází před jeho poskytnutí k posouzení úvěruschopnosti splácet a to zejména prověřením bonity (příjmů a výdajů), čili i registrů úvěrovaného. Nejsou účtovány dvojí odměny a naopak jsou dodrženy všechny další zákonné nároky uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a reklamačním řádu.

Na ostatní produkty nabízené na těchto internetových stránkách, kterými jsou především podnikatelské úvěry pro společnosti i živnostníky a realitní služby, se tato legislativa nevtahuje.

Copyright © 2012 - 2023 DůmDluhů.cz

Plagiátorství porušuje autorská práva, jedná se o krádež duševního vlastnictví a podle zákona je trestné! Vyvarujte se jeho neblahým dopadům neprováděním na tomto portále!