Doba splatnosti

Pokud chcete získat jakýkoli úvěrový produkt (půjčkou počínaje, přes úvěr, hypotékou konče) bude se naskýtat jako jedno z prvních podstatných rozhodnutí, jak dlouhou dobu splatnosti zde zvolíte, to znamená, po jak dlouhé období ho budete chtít následně splácet, neboli do kolika měsíců (většinou však let) budete chtít rozložit kompletní splacení zapůjčených peněz. Doba splatnosti tedy vyjadřuje poskytovatelem předem vymezený (a žadatelem zvolený) časový interval, který startuje datem čerpání (vyplacení) úvěru a končí jeho úhradou, tedy zasláním poslední měsíční splátky v rámci stanoveného splátkového kalendáře. 

Je rozhodně dobré vzít na vědomí, že čím delší dobu splatnosti si jako žadatel zvolím, tím nižší budu mít měsíční splátku, neboť se splácení mého budoucího závazku rozloží do delšího časového úseku (většího počtu měsíčních splátek). Na druhou stranu se s takovou volbou pojí i jedno podstatné negativum a to takové, že se úměrně delší splatnost zvýší i celkový přeplatek, který na dlužné částce přeplatím. Důvodem je poskytovatelem stanovená úroková sazba, která se většinou udává v procentech z poskytnuté částky za 1 rok řádného splácení. Ve svojí podstatě znamená odměnu poskytovatele, jinými slovy kolik procent z dlužné částky ročně poskytovateli zaplatíte za to, že Vám peníze půjčil. A za každý jeden rok, o který si splácení natáhnete, zaplatíte tuto odměnu. Platí tedy zlaté pravidlo, že čím delší dobu splatnosti si nastavíte, o to nižší měsíční splátku budete sice mít, ale přeplatíte celkově více peněz kvůli sjednanému úroku, neboť se o tento budou dlužné peníze navyšovat. Čím kratší dobu splatnosti si na druhou stranu zvolíte, o to vyšší sice bude měsíční splátka, nicméně celkový přeplatek bude nižší, protože bude méně roků ve kterých se celková dlužná částka navýší o dohodnutý úrok.

Reprezentativní příklad: 

Půjčím-li si 500 000 Kč na splatnost 20 let (pomineme li vstupní poplatek za sjednání půjčky nějaké průběžné za její správu - pokud nějaké jsou) a je mně dána "nevinná" úroková sazba 5 % ročně, dělá přeplatek za celou dobu splatnosti 292 000 Kč. To je relativně slušná úplata poskytovateli za zapůjčené peníze, nemyslíte? Možná si řeknete, že za 20 let si ji i zaslouží a já s tím tak docela souhlasím. Samozřejmě se tak stane za předpokladu, že nepošlu výjimečnou splátku nad rámec stanovené řádné měsíční, ani se s ní jedinkrát nezpozdím po celou dobu splátkového kalendáře. V závislosti na tomto by se přeplatek pochopitelně snížil (při využití výjimečné splátky) nebo zvýšil (o sankci při opožděné splátce). Mimochodem splátka, kterou by bylo nutné v takovém případě posílat, by činila 3 300 korun českých. To je na druhou stranu příjemně nízká měsíční splátka na takovou výši půjčky, co říkáte?

Pokud se rozhodnu jít druhou cestou, tedy volbou kratší splatnosti ("ať to mám co nejdřív z krku"), řekněme 8 let, dělá na stejnou částku (500 tis Kč) i úrok (5% p.a.) přeplatek za takovou dobu splatnosti 107 680 Kč. Někdo by si možná řekl "Tak to je skvělé, to přeplatím skoro třikrát tak méně!". A má pravdu. Jenomže bude muset měsíčně posílat téměř dvojnásobně tak vysokou splátku a sice rovných 6 330 Kč.

Maximální délka splácení úvěrů a půjček bez zástavy: 

Každý typ úvěrového produktu má svoji většinou maximální dobu splatnosti. Platí, že v případě menších bez zástavních půjček se tato doba pohybuje řádově maximálně u několika let, kdežto u větších stotisícových úvěrů je možné dosáhnout na splatnost až 10 ti let a to i takzvaných Amerických (bezúčelových) půjček. Pokud se rozhodnete poohlédnout po účelovém úvěru bez zástavy nemovitosti (například ze stavebního spoření), je možné roztáhnout si splácení u těchto produktů až na 20 let.

Maximální délka splácení bankovních a nebankovních hypotečních produktů:

Samostatnou kapitolou jsou potom účelové hypotéky na koupi, výstavbu a nebo rekonstrukci nemovitosti, kdy je bez sebemenších problémů možné získat splatnost až 30 ti let. To společně s historicky minimálním úrokem, co se nabídky bankovních domů týká, nabízí opravdu zajímavé podmínky pro splácení především kvůli nízké měsíční splátce. Když si ale člověk spočítá, kolik peněz za celých těch 30 let přeplatí, tedy jaké budou jeho celkové náklady na hypotéku nerozhodne-li se v průběhu splatnosti využít výjimečné splátky nebo jednorázového doplacení, na což má u všech bankovních hypotečních produktů ze zákona nárok kdykoli a zcela zdarma, zase taková sranda to není... 

Zmíníme-li se i o nebankovních hypotékách, jejich dobu splatnosti nabízejí půjčující firmy na trhu většinou maximálně 20 let. Někdy se objeví poptávající tohoto produktu, kteří striktně vyžadují, aby doba splatnosti byla 30 let a ne 20 let, že chtějí mít přece minimální měsíční splátku. Kupodivu ale rozdíl ve splátce při těchto splatnostech je (i vzhledem k relativně vysokému úroku těchto produktů) minimální. 

Rozdíl ve splátce při prodloužení splatnosti hypotéky o 10 let: 

Jako ukázku si předveďme rozdíl v měsíční splátce nebankovní hypotéky na 20 a na 30 let, kdy v obou případech si klient bere 1 000 000 Kč a u poskytovatele získá úrok 8% ročně. Takže, pokud žadatel neprotestuje proti poskytovatelem nabízené (většinou maximální) splatnosti 20 let, získá v takovém případě měsíční splátku 8 364 Kč. V případě, že by se mu taková splatnost zkrátka zdála příliš krátká, "on chce přece 30 let jako to mají u bank!", a dokázal by si s potem na čele nakonec "vyhádat" splatnost 30 let, získal by při stejné výši hypotéka a úroku měsíční splátku 7338 Kč. "Ale to není možné, to je nějak malý rozdíl" hádá se poptávající. Malý rozdíl to je, když si vezmete, že budete muset hypotéku splácet o celých 10 let déle, s tím naprosto souhlasím. Nicméně možné to je, respektive je tomu tak přesně a to do koruny. A jen tak mimochodem... Celkový přeplatek na takové hypotéce v prvním případě (opět pokud nedojde ani k mimořádné ani opožděné splátce a současně není žádný vstupní ani průběžný poplatek) činí něco málo přes jeden milión, konkrétně 1 007 360 Kč. V druhém případě by klient za vyžadovaných 30 let přeplatil 1 641 680 Kč. Stojí někomu přeplatit poskytovateli hypotéky 634 320 Kč navíc a za odměnu mít o 1026 Kč nižší měsíční splátku? Někomu možná ano. Třeba chce mít splátku zkrátka co nejnižší a plánuje využívat výjimečných splátek pro průběžné snížení dlužné částky i celkového přeplatku. V takovém případě to může dávat smysl. Jinak jak sami vidíte, obecně to moc velký smysl nedává.

Ideální strategie v nastavení doby splácení: 

Jakou strategii zvolíte u nastavení ideální dobu splatnosti u svého úvěrového produktu samozřejmě záleží čistě na Vašich záměrech a aktuálních možnostech. Máte na výběr vlastně ze dvou možností: 

1. Rozvrhnete do maximálního množství měsíců, čímž momentálně získáte minimální výši měsíční splátky a celkový měsíční rozpočet tak bude jejím splácením minimálně poznamenán. Tuto variantu často doporučuji svým klientům, kteří na tom nejsou momentálně finančně zrovna nejlépe a potřebují toto období přestát. Současně se pro ne vždy snažím vyjednat u daného úvěrového produktu, aby měli možnost (jakmile jim zůstanou ušetřené volné peníze nad rámec jejich měsíčního rozpočtu) poslat víc než je minimální měsíční splátka a provést tak výjimečnou splátku a část dluhu (jistiny) si tak umořit. Klienti tak nejsou pod zbytečným tlakem vysokých měsíčních splátek a jakmile se jim podaří vydělat, nebo ušetřit něco navíc, sníží si celkový dluh tímto způsobem. Je to mnohdy lepší, než aby při kratší splatnosti měli posunutou minimální výši půjčky podstatně výš a museli tak jít s jejich celkovým měsíčním příjmem a dalšími rodinnými výdaji (nemalými náklady) "na krev", protože už například nemůžou svému věřiteli posílat splátku 4 tisíce měsíčně, ale minimálně 6 tisíc měsíčně. 

2. Pokud si klient věří v rámci výše svého příjmu, nepředpokládá (neočekává) jeho snížení a jeho výše s přehledem převyšuje z mého pohledu alespoň 5 ti násobek domluvené měsíční splátky... V takovém případě může být rozhodně dobrým řešením nastavit si naopak dobu splácení na možné minimum, dokud měsíční splátka nepřeroste takovou výši, která je pro mě ještě únosná (bez ohledu na to, jestli mám možnost zdarma výjimečně ukrajovat z dlužné částky splátkou nebo ne). Mám tak sice relativně vysokou měsíční splátku, ale to mně nevadí, protože příjem mám na ni naprosto dostačující a alespoň se tak dluhu zbavím za kratší dobu a taky můj celkový přeplatek (na úroku půjčky) bude minimální... 

Možnosti splácení dluhu: 

K úhradě dluhu může také dojít prostřednictvím několika výjimečných splátek nad rámec stanovené minimální měsíční (kdy i když si vstupně nastavil splatnost například 20 let, může mít prakticky kompletně zaplaceno za 5 let po skončení fixace), nebo jednorázově, například převedením (přefinancováním) k jinému věřiteli, nebo z jiných (třeba vlastních) zdrojů. Dle nového úvěrového zákona o spotřebitelském úvěru je věřitel povinen umožnit spotřebiteli umořovat dluh kdykoli a často také téměř bezplatně. Pro ještě větší snížení měsíční splátky je také v některých případech možné platit prostřednictvím měsíční splátky pouze úrok a splátku jistiny (celkového dluhu) nechat "na potom", kdy se celá vstupně nabytá dlužná částka zaplatí najednou po uplynutí předem stanové době, nebo kdykoli v jejím průběhu (jednorázově nebo několika většími platbami). Za extrémnější případ se považuje stav, kdy dlužník pro ještě nižší splátku splácí jenom část stanoveného úroku a o jeho zbytek se navyšuje celková dlužná částka, která je opět uhrazené v daném časovém úseku.

Nejeden tip na závěr: 

Obecně ve větší části případů doporučujeme klientům volit dobu splatnosti na maximální možnou délku (protože takový je zkrátka požadavek většiny lidí, aby tak získali co nejnižší měsíční splátku a měli větší klid) a vyžadovat možnost výjimečné splátky a jednorázové úhrady ideálně bezplatně, maximálně do 2% z částky, kterou v budoucnu výjimečně vrátí.

Tato možnost by měla být u všech spotřebitelských úvěrů automaticky zahrnuta ze zákona v úvěrových smlouvách všech poskytovatelů na trhl, ale tak pro jistotu si i toto zkontrolujte. Ve finále ušetříte na měsíční splátce a tyto zbylé peníze můžete odkládat například na spořící produkt, kde se vám budou zhodnocovat třeba ještě více, než kolik si bude účtovat Váš věřitel na úroku. Je to ale velice  individuální a závisí to na více faktorech jako jsou úrok úvěru/zhodnocení a rizikovost zvoleného spořícího fondu a jiné.

Je dobré mít tuto možnosti alespoň v částečné podobě i v době fixace. U většiny bankovních hypoték se i v jejím průběhu nabízí bezplatná možnost poslat až 25% z celkového dluhu vždy po 12 ti řádně uhrazených měsíčních splátkách a pokud využijete možnost a pošlete takovou výjimečnou splátku v plné výši, můžete mít hypotéku kompletně zaplacenou dnem ukončení její fixace. Už jenom zbývá tolik vydělat, aby si něco takového mohl člověk dovolit... :-) Naopak u nebankovních hypoték se většinou fixace často nesjednává vůbec (kromě nějaké minimální doby, často několika měsíců, maximálně 1-2 roky, ve kterých věřitel nechce aby byl vyplacen, to aby měl jistotou, že si vydělá na úroku alespoň danou částku, že se mu to celé vyplatí) a většinou má klient možnost doplatit nebo poslat výjimečnou splátku kdykoli. 

Shrnuto:

Jinak řečeno, jedná se tedy o vymezený časový úsek, po který bude dlužník svůj dluh splácet svému věřiteli a formou pravidelných měsíčních splátek. Na jejich výši má vliv kromě zvolené splatnosti především úrok, nebo-li odměna pro věřitele. 

Máte-li jakékoli dotazy k nastavení optimální doby splatnosti u Vašeho úvěrového produktu, nebo by jste si rádi od nás nechali pomoct s jeho sjednáním, neváhejte se na nás obrátit.

O autorovi

O autorovi

Autor článku je:

  • Specialista v úvěrovém oboru
  • 8 let praktických zkušeností
  • Statisíce (cca 20 000 hodin) hovorů s poptávajícími a investory
  • Tisíce kladně vyřízených požadavků
  • Nespočet pozitivních ohlasů a recenzí

Tomáš Maček, zakladatel a majitel projektu DůmDluhů.cz

IČ: 88853225

Telefon: 777 465 451

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Důležité upozornění

Veškeré financování řešíme OD částky 400 000 Kč. Žádosti o menší peníze tak prosíme neodesílat.

Z důvodu omezených kapacit nejsme schopni celorepublikově řešit požadavky klientů na menší peníze. Nebylo by to pro nás rentabilní.

Půjčku bez zástavy nemovitosti je možné sjednat pouze pro žadatele, který má akceptovatelný stav registru a dostatečný doložitelný příjem, bonitu.

Jako příjem se zde akceptuje především pracovní smlouva na dobu neurčitou nebo určitou u žadatele zaměstnance, nebo poslední 2 podané daňové přiznání pokud je žadatelem OSVČ. V registru se rozhodně nesmí nacházet záznam typu nedávného zesplatnění, exekuce, nebo oficiálního ukončení insolvence. Pokud tyto záznamy u žadatele jsou, bude nejspíš možné řešit pouze se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky, kde musí být také splněna odpovídající bonita.

Poptávku na hypotéku na koupi nemovitosti, kdy žadatel má vyloženě špatný stav registru, nedostatečnou bonitu a třeba i žádné vlastní peníze. Není možné bez potřebného spolužadatele řešit.

Pokud chce klient financovat hypotékou koupě nemovitosti, nemá ale na kupní cenu našetřené ani 10%, je malá pravděpodobnost zdárného sjednání hypotéky na koupi. V případě zájmu o hypotéku na koupi nemovitostí je navíc dobré mít našetřeno alespoň 10% z kupní ceny vlastních peněz. Pokud v bankovním sektoru nebude možné takový požadavek řešit kvůli vyloženě špatnému stavu registru nebo příjmu a současně k sobě klient nemá nikoho s rozumným registrem a dostatečným příjmem... (bez zesplatnění, exekuce, insolvence) Nejsme kouzelníci a jelikož nebankovní hypotéka na koupi není obecně příliš vhodná, nebude s největší pravděpodobností v takovém případě možné hypotéku sjednat. Pro nebankovní sektor je potřeba mít minimálně 30% z kupní ceny našetřené a přispět ke koupi z vlastních zdrojů. Pokud našetřené nemáte třeba vůbec nic a v bance narážíte na vyloženě slabý příjem a nebo vážný záznam v registru, bude potřeba počkat dobu potřebnou k vyčištění registru, nebo na vyšší (doložitelný, dostatečný) příjem. Už i banky dnes nabízejí maximálně 90% LTV (10% z vlastního) a v nebankovním sektoru je to z pochopitelných důvodů ještě méně - většinou maximálně 50% z hodnoty a to za podstatně vyššího úroku, kterým financovat koupi není z našeho pohledu rozumné. To mějte prosím na paměti, než u nás poptáte hypotéku na koupi.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016.

U všech spříznených investorů tak dochází v rámci spotřebitelských úvěrů mimo jiné k posouzení úvěruschopnosti žadatele a tedy prověření jeho bonity vždy. Tato musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši. Nedochází ke zmíněným dvojím odměnám, které by se pobírali současně od poskytovatele a žadatele. Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a celkovou spokojenost. Je na jeho uvážení, zda-li je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude v ní pokračovat, nebo nikoli. V žádném z případů nám klient neplatí dopředu jakýkoli poplatek. Co jediné je v některých případech potřeba dopředu uhradit, jsou náklady spojené s provedením odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru.

Před zdárným sjednáním a vyplacením požadovaného financování klient v žádném s případů neplatí poplatek dopředu.

Tím pádem žadatel o radu nebo úvěrový produkt nic neriskuje a pokud se mu v průběhu vyřízení nebude cokoli líbit (například v našem celkovém přístupu nebo námi navrženém optimálním financování), nebude mu naše služba připadat užitečná, může kdykoli odstoupit a nic se neděje. Také v žádném případě nedochází ke dvojím odměnám. Nepobírá se odměna současně od poskytovatele a klienta.

Obecné informace

Šedesátá, 7015/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

info@dumdluhu.cz

+420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Právní podmínky