celková zadluženost a úvěrová angažovanost

Celková zadluženost neboli úvěrová angažovanost vypovídající o stávající úvěruschopnosti žadatele:

Co je to celková zadluženost?

Je to soubor všech dluhů, jejich věřitelů a zejména pak jistin plus splátek, které probíraný dlužník v podobě společnosti nebo spotřebitele oficiálně vykazuje ke dni jeho výpočtu.

V případě, že je jeho provedení u žádajícího o některý z úvěrových produktů povinné, používáme k jeden z těchto TŘÍ možných nástrojů:

a) soupisku veškerých jeho úvěrových závazků, které říkáme tabulkový přehled půjček často určených k přímé úhradě z vyřizovaného úvěru

b) výpisy ze splátkových registrů, kde jsou všechny jeho dlužné pohledávky přehledně vypsány společně s informacemi o zpětné kvalitě jejich hrazení

c) potvrzení o bezdlužnostech vůči jednotlivým státním institucím

a to podle typu úvěru a na něho se vztahujících zákonných regulací.

Jedním z těchto způsobů, nebo jejich postupnou kombinací, se lze s naprostou přesností dopídit aktuální úvěrové angažovanosti (zátěže) probíraného "subjektu" a stanovit tak prostor v jeho příjmu potřebný k bezproblémovému splácení nově vznikajícího úvěru.

Povinnost důkladnějšího prověřování výdajů a příjmů je týká zejména všech typů úvěrů pro spotřebitele kvůli jejich podléhání zákonu o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb., kdežto u podnikatelských úvěrů je tlak z vrchu na náležitost jejich výše mnohem slabší.

K čemu že to úvěrová angažovanost slouží?

Její hodnota bývá velmi důležitá při snaze o stanovení takzvané úvěruschopnosti žadatele, což není nic jiného než poměření jím dosahovaných příjmů právě s vynakládanými výdaji, zejména těmi jdoucími na dluhy. Tuto mimochodem vyjadřuje bonita a tu zase ukazatel DSTI, což je procentuální poměr mezi pravidelnými náklady a výdělky. Povolená maximální výše výsledného % se neustále mění, pro hrubou představu však můžete počítat se stropem 50, což znamená, že po připsaní požadovaného úvěru nesmí celkové výdaje úvěrovaného přesáhnout 50% z jeho celkových příjmů.

Z toho plynoucí předluženost:

Na tuto vysvětlivku jste možná klikli z toho titulu, že Vás bankéř se znepokojeným výrazem ve tváři nedávno vyrozuměl o zamítnutí požadovaného úvěrování, přičemž zmiňoval něco o vaší předluženosti. Tím právě myslel přehnanou úvěrovou angažovanost, čili nepřípustnou zadluženost s ohledem na vykazované výdělky.

Je s podivem, že s takovým závěrem přichází nejedna banka i při žádosti o konsolidaci, kdy se přece současné dluhy splatí z nově vzniklého úvěru a nadále tak zůstane jen jeho splátka, jíž by snad proto měli brát coby jedinou v zřetel. No ne vždy se tomu za nejasného odůvodnění děje.

Paseku ve výpočtech jim často páchají takzvané mikro půjčky. U nejedné se totiž vzhledem k velmi krátké době splatnosti a miniaturní výši, od níž jejich název shodou okolností také pochází, sjednává takzvaná jednorázová splatnost s absencí splátkového kalendáře, tedy umořování každoměsíčními splátkami.

Do splátkové (úvěrové) angažovanosti pak banka započítává celou jistinu takového dluhu místo jeho pouhé splátky, takže jich stačí mít pár kusů a už je člověk označen za takzvaně předluženého, nevhodně zadluženého, nebo s nadměrnou úvěrovou zátěží.

A na závěr též parametr DTI:

Příjmy žadatele pak mají všechny banky i nebankovní poskytovatelé klasických hypoték pro běžné spotřebitele v popisu práce porovnávat taktéž k požadovanému peněžnímu obnosu. Jinými slovy nesmí úvěrový rámec (finanční objem k čerpání) vyřizované hypotéky přesáhnout přibližně 9 násobek součtu všech jeho prokazatelných ročních příjmů.

Dál si klidně klikněte na info o obecné úvěruschopnosti a bonitě, s níž se celková zadluženost nerozlučně pojí, či jejích hlavních ukazatelích: DTIDSTI či registrech dlužníků.

Nebo, jestli Vás to zajímá, si přečtěte také o LTVbez kterého dnes obejde vyřízení málokteré hypotéky a ono je zase ztracené bez pořádně zpracovaného odhadu.

Anebo si poslužte z jiného soudku o stanovení: odhadní ceny zastavované nemovitosti.


Důležitá upozornění:


Úvěry řešíme od OD rámce 300 000 Kč, žádosti o menší peníze prosíme neodesílat.

To platí jak u bez i zástavních úvěrů, kdy na vině je zejména naše omezená časová kapacita a nerentabilita vzhledem k výnosům z celorepublikového vyřizování menších částek.
U desetitisícových úvěrů by musela být platební zátěž pro klienta natolik vysoká, že by to hraničilo s únosností a smysluplností vůbec.
Enormně úročené nebankovní mikro úvěry nabízené na trhu jsou toho jasným důkazem.

Prostý TIP:
Chcete-li míň, zkuste banku, nebo jednu z věhlasných nebankovních společností, nejde-li to dočasně z nějakého důvodu, doporučujeme toto období přečkat bez úvěrování a mezitím, je-li to možné, usilovat o odstranění překážející závady, nebo najít jiné východisko a bez úvěrování obejít úplně. Pořád lepší, než skočit z louže a skončit v blátě...

U půjčky bez zástavy hraje registr, příjem, dluhy a tudíž i bonita žadatele hlavní roli.

Výhodnost a štědrost námi nabízených půjček bez jakékoliv zástavy musí být něčím vykoupená, tím je větší náročnost na stav registru, příjmu a výdajů (bonity) žadatele.
Tím netvrdíme, že by museli být v naprosto precizní kondici, aby ji bylo možné řešit. Na druhou stranu to ani nemůže být vyložená katastrofa.
Tyto žadatelovi kvality jsou totiž bez podmínky nemovitého zajištění jedinou zárukou řádného splácení a navrácení půjčených peněžních prostředků.
Proto představa, že je poskytovatel nechá zcela bez povšimnutí, je mylná. S vysokou mírou benevolence se setkáte jedině u těch miniaturních, na úkor toho i vysoce předražených, nebankovních půjček.
I tam by už ale půjčující měl ponovu provézt zběžné proklepnutí žadatele podobným způsobem a to z titulu jemu uložené povinnosti prověřit jeho úvěruschopnost zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dokládané a zkoumané podklady:
Jednak u nich automaticky dochází k nahlédnutí do registrů, z nichž se bere v potaz řádnost zpětného splácení využitých úvěrových produktů a jejich momentální zatíženost, neboli žadatelova úvěrová angažovanost.
V rámci závažnosti poškození registrů platí, že by se v nich rozhodně neměly nacházet záznamy typu: nedávného zesplatnění, exekuce, nebo nedávno oficiálně ukončené insolvence bez ohledu na splacenou část.
Pokud jsou tyto záznamy u žadatele evidoványnabízí se řešit se zástavou nemovitosti, tedy prostřednictvím nebankovní hypotéky. Jiná věc do zástavy se prozatím nepřijímá.

V rámci příjmů pak bývá u zaměstnance vyžadována pracovní smlouva na dobu ne/určitou a dokládací procedura: potvrzení o výši příjmu za posledních 6 měsíců, výpisy z účtů a výplatní pásky, nebo určitá kombinace.
U podnikatelů OSVČ tvoří základ pro doložení jeho příjmů daňové přiznaní často zohledňované za poslední 2 roky, faktury, výpisy z účtů, obraty, výkazy zisků a ztrát, bezdlužnost vůči státu a opět různý jejich poměr.
K tomu je u obou samozřejmě možné započítat různé druhy příspěvků, přivýdělků, rent, důchodů...

Hypotéku na koupi s nulovou akontací, do-zajištěním a KO registry či příjmy NELZE.

Nalejme si čisté info. Ne, vážně Vám nikdo nezaplatí celý vysněný baráček za miliony, když jste si na něho doposud nenašetřili ani korunu (dvacet tisíc fakt nic neřeší), nemáte co dalšího zastavit a navíc byste dle prokazatelných příjmů a zákonných ukazatelů bonity bezpečně neutáhli ani dvoutisícovku měsíčně navíc, nebo jsou vaše registry jeden velký paskvil, takže dát se tak vsadit na vaši schopnost řádného splácení, respektive absenci opožděné splátky, máte to s kurzem tak 46:1 v prospěch vašeho selhání to dokonce hned v prvním roce kalendáře.

Přibližně počítejte, že minimálně 20% budete muset "někde vyškrábnout", anebo hypotéku do-zajistit další nemovitostí v této hodnotě. Pokud byste se tím náhodou dokázali dostat na LTV nějakých 60%, může Vám toho být odpuštěno mnohem víc, neboť to je zhruba strop u nebankovní hypotéky Standard, avšak "na oplátku" u ní počítejte s podstatně vyššími provozními náklady.

Taky pochopitelně můžete mít tak absurdní štěstí, že se Vám podaří sehnat nemovitost s tržní hodnotou 5 milionů za 3. V takovém případě však počítejte s našim okamžitým dotazem: "Proč by vám ji kdo prodával za 3, když by ji mohl prodat za 5?". Nebude-li ve vaší odpovědi obsaženo něco ve smyslu rodinného příslušníka, dobrého kamaráda, nebo obchodního partnera, spíše počítejte s našim nesouhlasným stanoviskem.

Stejně tak, ostatně jako všude, může pomoct, podaří-li se Vám si k sobě sehnat takzvaného spolužadatele, který dohání vaši tristní ziskovost, nebo platební morálku. Natvrdo se tak však může stát, že začnete v úvěru doslova zavazet, překážet (mu) v jeho vyřízení. Ano, víme, že jste si ho k sobě dočasně přibrali, a chápeme, že opustit ho, nechat hypotéku i kupovanou nemovitost čistě na něm, není nic moc, ale hold jinak to kolikrát nepůjde, a navíc mezi námi děvčaty... Jestli ho potom z žádosti vyvážete, až se registry či příjmy "vyléčíte", nebo ho v ní nahradíte, vyjde prakticky nastejno, čili je prašť jak uhoď. Jen je potřeba dopředu vyladit a přednastavit.

Řídíme se novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který přišel v platnost 1. 12. 2016 a to na 101%.

U všech spříznených investorů dochází u spotřebitelských úvěrů ke splnění všech zákonných nařízení. Mezi hlavní můžeme zařadit povinnost půjčujícího vyhodnotit úvěruschopnost poptávajícího, k čemuž dojde prověřením jeho bonity. Poměr mezi celkovými příjmy a výdaji žadatele musí být vždy dostačující a splňovat zákonem přikázanou výši.

Stejně tak nedochází ke dvojím odměnám, které by se pobírali od půjčujícího i úvěrovaného zároveň.

Klient je dopředu vždy zavčas informován o všem, co by mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Koná se vždy v jeho prospěch a dělá maximum pro jeho celkovou spokojenost.
Je čistě na jeho svobodném uvážení, jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná a bude mít zájem v ní pokračovat, nebo nikoli.
Povinností, která musí být v tomto ohledu splněná, je celá spousta. Proto se dbá zvýšené pozornosti na jednotlivá zákonná ustanovení a nešetří na nákladech za právní služby.

Před vyplacením požadovaného financování nám poptávající neplatí jakýkoli poplatek dopředu.

V žádném z případů nám klient neplatí poplatek dopředu.

Co jediné je v některých případech potřeba v průběhu sjednání uhradit, jsou náklady spojené s odhadcem za provedení odhadu nemovitosti pro účely sjednání bankovního hypotečního úvěru. Za vedlejší náklady, které si poptávající musí hradit, mohou být považovány taky: právní služby (jsou-li zapotřebí), náklady na dopravu (palivo, amortizace, mhd) nebo na komunikaci (paušál). Ani jedna z těchto plateb však není odměnou pro nás.
Pokud se v průběhu sjednání dopustíme hrubého porušení některé z domluv nebo zásad "slušného jednání", může od poptávající od realizace s pověřeným specialistou kdykoli a bezplatně odstoupit. Aby se předešlo snahám o vypočítavé obcházení, je nutné, aby poptávající v případě takového rozhodnutí počítal s tím, že nebude mít možnost dále pokračovat ve vyřízení vyhledaného a nastaveného úvěru u námi zvoleného optimálního investora.
V opačném případě, pokud se mu nakonec přece jenom podaří v dohledné době díky nám dohledané financovnání získat, nám náleží předem dohodnutá odměna.


Obecné informace

Šedesátá, 7018/7055
Budova 64, 760 01, Zlín

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • +420 777 465 451


Všeobecné a právní podmínky poskytování nebankovních úvěrů jsou k dispozici ZDE:

Zodpovědná osoba: Tomáš Maček, IČ: 88853225. Je vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele. Jsou nabízeny jeho úvěrové možnosti (bankovní i nebankovní) úvěrové poradenství v rámci živnostenského oprávnění + nabídky investorů v rámci tipařských smluv. Dumdluhu.cz je internetový portál, projekt sloužící především ke kvalitnímu úvěrovému, dluhovému poradenství.

Řídíme se zákonem o spotřebitelském úvěru platným od 1. 12. 2016. Vždy u našich investorů dochází v rámci spotřebitelských úvěrů před jejich poskytnutím k posouzení schopnosti splácet - prověření bonity klienta. Dále nedochází k dvojím odměnám a jsou dodržena všechna další kritéria zákona uvedené v informacích trvale přístupných spotřebiteli a v reklamačním řádu.

Některé údaje uvedené na těchto internetových stránkách se nevztahují na spotřebitelské úvěry poskytované podle zákona o spotřebitelském úvěru 145/2010 Sb. Jedná se především o úvěry podnikatelské, realitní služby...

Copyright © 2012 - 2022 Dumdluhu.cz